Wykaz nabytków za 2011 rok - Państwowa Wyższa Szkoła

Komentarze

Transkrypt

Wykaz nabytków za 2011 rok - Państwowa Wyższa Szkoła
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
DZIAŁ OGÓLNY .................................................................................................................................. 3
Informatyka ............................................................................................................................................ 6
FILOZOFIA ........................................................................................................................................... 9
Psychologia ........................................................................................................................................... 10
RELIGIA. TEOLOGIA. RELIGIOZNAWSTWO........................................................................... 10
NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA.................................................................... 12
Statystyka. Demografia. Socjologia .................................................................................................... 18
Socjologia .............................................................................................................................................. 19
Nauki polityczne. Polityka. Organizacje i partie .............................................................................. 33
Nauki ekonomiczne .............................................................................................................................. 44
Finanse. Podatki. Bankowość.............................................................................................................. 48
Gospodarka. Ekonomiki szczegółowe. Handel.................................................................................. 48
Prawo. Administracja publiczna. Gospodarka komunalna............................................................. 53
Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne ................................................................................................ 60
Opieka i pomoc społeczna. Ubezpieczenia ......................................................................................... 61
Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu ......................................... 62
Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Kwestia kobieca ........................................................................... 65
MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE................................................................................. 65
Przyroda. Ochrona środowiska .......................................................................................................... 65
Matematyka .......................................................................................................................................... 67
Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia ............................................................................. 68
Fizyka .................................................................................................................................................... 68
Chemia .................................................................................................................................................. 73
Krystalografia. Mineralogia. Geologia. Meteorologia ...................................................................... 73
Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia ............................................................. 74
NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO....................... 75
Medycyna .............................................................................................................................................. 75
Technika. Inżynieria ............................................................................................................................ 75
Elektrotechnika. Elektronika. Telekomunikacja .............................................................................. 88
Górnictwo ............................................................................................................................................. 97
Technika środków transportu. Technika astronautyczna ............................................................... 97
Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo. Kosmetyka ................................................... 98
Organizacja przedsiębiorstw .............................................................................................................. 99
Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna ................................................................................. 103
Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane ............................................ 104
SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT..................................................................................................... 105
Planowanie regionalne i przestrzenne. Urbanistyka ...................................................................... 108
-1-
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Architektura ....................................................................................................................................... 109
Fotografia. Kinematografia............................................................................................................... 114
Muzyka................................................................................................................................................ 114
Film. Teatr. Widowiska publiczne.................................................................................................... 114
Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry ............................................................................................... 116
Sport. Turystyka ................................................................................................................................ 116
JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA..................... 117
Językoznawstwo. Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury ............................................. 118
Nauka o literaturze ............................................................................................................................ 135
Literatura piękna ............................................................................................................................... 160
Literatura polska................................................................................................................................ 200
GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA ...................................................................................... 246
Archeologia ......................................................................................................................................... 246
Geografia. Opisy krajów. Podróże. Krajoznawstwo. Osadnictwo ................................................ 247
Geografia Polski ................................................................................................................................. 248
Biografie. Genealogia. Heraldyka..................................................................................................... 248
Historia. Historiografia. Archiwistyka............................................................................................. 253
-2-
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
DZIAŁ OGÓLNY
1. ULANOWSKI Krzysztof
Leksykon noblistów / [tekst Krzysztof Ulanowski]. – Poznań : Wydawnictwo IBIS, 2011. – 104 s. :
il. ; 31 cm
Sygn: G CZYTELNIA 3399
06.068
2. 100 na 100 : katalog wystawy jubileuszowej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej 1909-2009 /
[wstęp Mariusz Jerzy Olbromski ; przedm. Urszula Olbromska ; aut. not katalogowych Jacek
Błoński et al.]. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2010. – 262, [1] s. : il. ; 22x30
cm
Sygn: G CZYTELNIA 3380
069.5
Ogólne podstawy wiedzy i kultury. Cybernetyka. Normalizacja. Metrologia.
Wagi i miary
3. Dialog dwóch kultur. R.5,z.2 : XII Międzynarodowe Warsztaty Kulturowo-Artystyczne, Przemyśl
16-26 lipca 2010 : sesja naukowa „Dziedzictwo kultury polskiej pogranicza polsko-ukraińskiego",
Przemyśl-Drohobycz, 24-26 września 2010 : II Plener Fotograficzny, Krzemieniec, 10-11 lipca
2010 : „miasto, gdzie były sklepy cynamonowe...", Drohobycz, 25-26 września 2010 / [red. Antoni
Sarkady]. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2010. – 152, [2], 16, [13] s. : il. ;
17x24 cm
Sygn: G 3384
008(438:477)
4. Dobre praktyki B+R / pod red. Pawła Kawalca ; [aut. Marcin Bieda et al.] ; Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II. – Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2011. – 160 s. ; 25
cm
Sygn: G 3402
001.895
5. PODSĘDKOWSKI Leszek
Roboty medyczne : budowa i zastosowanie / Leszek Podsędkowski. – Warszawa : Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, cop. 2010. – 313, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm
Sygn: M 233
007.5:681.5
6. Przedsiębieroczość akademicka - dobre praktyki / pred. nauk. Bogusław Plawgo ; Państwowa
Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości. – Wyd. 2. – Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła
Informatyki i Przedsiębiorczości, 2011. – 150, [1] s. ; 24 cm
Sygn: S 1714
005.342
7.
Przedsiębieroczość akademicka : stan, bariery i przesłanki rozwoju / pred. nauk. Bogusław
Plawgo. – Wyd. 2. – Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, 2011. –
144 s. ; 30 cm. – (Raporty / BFKK)
Sygn: S 1715
005.342
8.
Przedsiębiorczość akademicka / [red. Bogdan Kościk, Magdalena Sławińska]. – Lublin :
Wydawnictwo „Pietrzak", 2010. – 179, [2] s. ; 24 cm
Sygn: S 1534
-3-
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
005.342
9. PURCZYŃSKI Jan
Wybrane zagadnienia teorii sygnałów / Jan Purczyński ; [Politechnika Szczecińska. Wydział
Elektryczny]. – Szczecin, 2000. – 107 s. : il. ; 24 cm. – (Tempus)
Sygn: M 292
007:519.7:621.398
10. RADOMIŃSKA Jadwiga, 1927-1987
Spotkania zapisane / Jadwiga Radomińska ; przedm. Tadeusz Breza. – Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 1970. – 422, [2] s. : il. ; 21 cm
Sygn: P 10366
008(438)"19"
11. SIEMIĄTKOWSKA Barbara
Uniwersalna metoda modelowania zachowań robota mobilnego wykorzystująca architekturę
uogólnionych sieci komórkowych / Barbara Siemiątkowska ; Politechnika Warszawska. –
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009. – 144 s. : il. ; 24 cm. – (Prace
Naukowe. Mechanika / Politechnika Warszawska ; z. 227)
Streszcz. ang.
Sygn: M 178
007.5
12. SUNSTEIN Cass R, 1954Infotopia : o zbiorowym procesie wytwarzania wiedzy / Cass R. Sunstein ; przeł. Katarzyna Bartuzi.
– Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009. – 246, [1] s. ; 21 cm
Sygn: S 1712
005.94:004.738.5:005.922.1
13. Współczesna metrologia : zagadnienia wybrane / aut. Jerzy Barzykowski [et al.]. – Wyd. 1
(dodr.). – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. – 573, [3] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 201
006.91:531.7:621.317](07)
14. Zarządzanie organizacjami : organizacja jako proces / pod red. Krzysztofa T. Koneckiego i
Piotra Chomczyńskiego. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. – 293 s. : il. ; 24
cm
Materiały konferencji „Organizacja jako proces : interpretatywna socjologia pracy i organizacji.
Sygn: S CZYTELNIA 1573, S 1574
005.2:316.334.23](06)
15. ZAWADZKI Janusz
Podstawy zarządzania : wykład w programie Microsoft PowerPoint / Janusz Zawadzki. – Kalisz :
Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego, 2009. – 128 s. : il. ; 24 cm
Sygn: PR 5345
005(075.8)
Informacja naukowa. Książka. Bibliografia. Bibliotekarstwo.
Czasopiśmiennictwo. Bibliofilstwo
16. Biblia dziennikarstwa / pod red. Andrzeja Skworza i Andrzeja Niziołka. – Kraków :
Wydawnictwo Znak, 2010. – 774, [2] s. ; 25 cm
Sygn: P CZYTELNIA 9813
050+070
-4-
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
17. BLOCH Jagoda, 1972Bez komentarza czyli jak unikać odpowiedzi na pytania dziennikarzy / Jagoda Bloch ; Instytut
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra Jr, 2011.
– 1 dysk optyczny CD-ROM ; 12 cm
Przynależy do publikacji: Bez komentarza czyli jak unikać odpowiedzi na pytania dziennikarzy /
Jagoda Bloch. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra Jr, 2011. – Sygnatura 5452 PR
Sygn: CZYTELNIA KOMPUTEROWA 395 CD
050+070
18. BLOCH Jagoda, 1972Bez komentarza czyli jak unikać odpowiedzi na pytania dziennikarzy / Jagoda Bloch ; Instytut
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra Jr, 2011.
– 298 s. : il. ; 24 cm
Sygn: PR 5452
050+070
19. CZERNIANIN Wiktor, 1952Wokół „Tygodnika Wileńskiego" 1815-1822 : studia i szkice / Wiktor Czernianin, Halina
Czernianin. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT : Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe,
2011. – 229 s. : il. ; 23 cm
Sygn: P 10398
050+070(438)"18"
20. Czytanie, czytelnictwo, czytelnik / pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń ; przy współudziale
Agnieszki Łuszpak. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. – 444 s. : il. ;
24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3281) (Książka, Dokument, Informacja)
Streszcz. ang. przy rozdz.
Sygn: P 10102
028
21. DRABEK Aneta
Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych / Aneta Drabek. –
Toruń : Dom Wydawniczy Duet, cop. 2010. – 177 s. : il. ; 23 cm
Sygn: G 3382
050+070:3:001.81:311.3+519.2
22. FURMAN Wojciech, 1946Dominacja czy porozumienie? : związki między dziennikarstwem a public relations / Wojciech
Furman. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. – 293 s. ; 21 cm
Streszcz. ang., niem.
Sygn: P 10668
050+070:659.4](438)"1989/...":316.77
23. FURMAN Wojciech, 1946Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania : wybrane przykłady / Wojciech
Furman. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. – 259, [1] s. : il. ; 21 cm
Sygn: P 10669
050+070:659.4:316.77
24. HLEB-KOSZAŃSKA Helena, 1903-1983
O bibliografii dla niewtajemniczonych / Helena Hleb-Koszańska. – Wrocław : „Ossolineum", 1974.
– 261, [2] s. : il., portr. ; 20 cm. – (Książki o Książce)
Sygn: P 10175
01
-5-
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
25. JASTRZĘBSKI Jerzy, 1945Na rynku wartości : o mediach i etyce dziennikarskiej / Jerzy Jastrzębski. – Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – 227 s. ; 21 cm. – (Acta Universitatis
Wratislaviensis ; no 3139)
Sygn: PR CZYTELNIA 5468, PR 5469
050+070]-051:316.77:659.3:174
26. KOCOWSKI Bronisław, 1907-1980
Drzeworytowe książki średniowiecza / Bronisław Kocowski. – Wrocław : „Ossolineum", 1974. –
129, [2] s. : il. ; 20 cm. – (Książki o Książce)
Sygn: P 10179
002:761]"14"
27. KORPAŁA Józef, 1905-1989
O bibliografiach i informatorach : poradnik dla wszystkich / Józef Korpała. – Warszawa :
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1974. – 255 s. : il. ; 24 cm
Sygn: P 10181
01+002
28. MOSZYŃSKI Edmund
Ludzie i czasy „Czasu" : z historii czołowej gazety i wybitnych konserwatystów Drugiej
Rzeczypospolitej / Edmund Moszyński. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004. – 244
s. ; 21 cm
Sygn: H 10175
050+070:929-051A/Z](438)"1918/1939"
29. PISAREK Walery, 1931Prasa - nasz chleb powszedni / Walery Pisarek. – Wrocław : Ossolineum, 1978. – 281, [2] s. : il.,
err. ; 20 cm. – (Książki o Książce)
Sygn: P 10538
050+070](091)
30. PRZYŁUBSKI Feliks, 1906-1983
Wokół książki : wiadomości o książce : technika biblioteczna : samokształcenie / Feliks Przyłubski.
– Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. – 255, [1] s. : il., portr., tab. ; 25 cm
Sygn: P 10196
002+02
31. STARNAWSKI Jerzy, 1922Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej / Jerzy Starnawski. – Warszawa : Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, 1957. – 283, [1] s. : err. ; 25 cm
Sygn: P 10209
01.001+016:82(091)
32. STARNAWSKI Jerzy, 1922Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej : (na tle dyscyplin pokrewnych) / Jerzy
Starnawski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. – 562, [2] s. ; 25 cm
Sygn: P 8008, P 10210
01.001+016:82(091)
Informatyka
33. Analiza danych w programie Statistica : przegląd. – Kraków : StatSoft Polska, 2010. – 104 s. : il.
; 24 cm. – (Zastosowania Statystyki i Data Mining)
Materiały na seminarium zorganizowane przez StatSoft Polska w październiku 2010 r. w Warszawie
-6-
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: G 3394
004.42:004.62](06)
34. BOBKOWSKI Grzegorz
AutoCAD 2004 i AutoCAD Mechanical 2004 w zagadnieniach technicznych / Grzegorz
Bobkowski, Witold Biały. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2004. – 149, [2]
s. : fot., rys., tab. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 528
004.42:004.92](075.8)
35. BOBKOWSKI Grzegorz
AutoCAD 2004 i AutoCAD Mechanical 2004 w zagadnieniach technicznych : wersja testowa
oprogramowania AutoCAD 2004 i AutoCAD Mechanical 2004 PL / Grzegorz Bobkowski, Witold
Biały. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2004. – 1 dysk optyczny (CD ROM)
; 12 cm
Przynależy do publikacji: AutoCAD 2004 i AutoCAD Mechanical 2004 w zagadnieniach
technicznych / Grzegorz Bobkowski, Witold Biały. – SYGBATURA 528 IŚ CZYTELNIA
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 386
004.42:004.92](075.8)
36. DROZDEK Adam
Wprowadzenie do kompresji danych / Adam Drozdek. – Warszawa : Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 1999. – 237, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 207
004.62(075.8)
37. KISIELEWICZ Andrzej
Sztuczna inteligencja i logika : podsumowanie przedsięwzięcia naukowego / Andrzej Kisielewicz. –
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2011. – 379, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 223, M 224
004.8:510.6(075.8)
38. KORNATOWSKI Eugeniusz
Algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów / Eugeniusz Kornatowski, Janusz Kowalski ;
[Politechnika Szczecińska. Wydział Elektryczny]. – Szczecin : Wydział Elektryczny Politechniki
Szczecińskiej. Wydawnictwo Uczelniane, 2000. – 108 s. : il. ; 24 cm. – (Tempus)
Sygn: M 277
004.932:004.057.6
39. KOSIŃSKI Robert A
Sztuczne sieci neuronowe : dynamika nieliniowa i chaos / Robert A. Kosiński. – Wyd. 3 uaktual. –
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. – 204 s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 225, M 226
004.032.26(07)
40. Medycyna i analiza danych. – Kraków : StatSoft Polska, 2010. – 116 s. : il. ; 24 cm. –
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
Materiały na seminarium zorganizowane przez StatSoft Polska w październiku 2010 r. w Warszawie
Sygn: G 3395
004.62:61](06)
41. MIEDZIAREK Monika
Numeryczna analiza systemów dynamicznych w środowisku MATLAB / Monika Miedziarek,
Sławomir Stępień. – Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa
Komańskiego, 2011. – 104 s. : il. ; 24 cm
-7-
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: M 193
004.4
42. NISAN Noam
Elementy systemów komputerowych : budowa nowoczesnego komputera od podstaw / Noam
Nisan, Shimon Schocken ; z ang. przeł. Zdzisław Płoski. – Warszawa : Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 2008. – XIV, [2], 308 s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 267
004.2:004.3:004.414.2](075.8)
43. OMIOTEK Zbigniew
Programowanie obiektowe w Delphi : ćwiczenia laboratoryjne / Zbigniew Omiotek. – Zamość :
Centrum Badawczo-Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2005. – 215 s. : il. ;
24 cm. – (Podręczniki Akademickie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu ; nr
21)
Sygn: M 191
004.438A/Z:004.42](075.8)
44. Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku. – Kraków : StatSoft Polska, 2010. –
104 s. : il. ; 24 cm. – (Zastosowania Statystyki i Data Mining)
Materiały na seminarium zorganizowane przez StatSoft Polska w październiku 2010 r. w Warszawie
Sygn: G 3396
004.62:339.13](06)
45. SANKOWSKI Dominik
Przetwarzanie i analiza obrazów w systemach przemysłowych : wybrane zastosowania / Dominik
Sankowski, Volodymyr Mosorov, Krzysztof Strzecha. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2011. – XII, 154, [1] s., [8] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. – (Informatyka - Zastosowania)
Sygn: M CZYTELNIA 273
004.932:004.021(07)
46. Skoring w zarządzaniu ryzykiem. – Kraków : StatSoft Polska, 2010. – 72 s. : il. ; 24 cm
Materiały na cykl prezentacji org. przez StatSoft Polska wiosną 2010 r.
Sygn: G 3340, G 3397
004.42
47. Specjalizowane programowalne układy scalone / praca pod red. Krzysztofa Penkali ; [aut.
Krzysztof Penkala et al. ; Politechnika Szczecińska. Wydział Elektryczny]. – Szczecin : Wydział
Elektryczny Politechniki Szczecińskiej. Wydawnictwo Uczelniane, 2001. – 227, [1] s. : il. ; 24 cm.
– (Tempus)
Sygn: M 279
004.31:621.3.049.77](075.8)
48. ŚMIAŁEK Michał
Software development with reusable requirements-based cases / Michał Śmiałek ; Politechnika
Warszawska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007. – 147 s. : il. ;
24 cm. – (Prace Naukowe. Elektryka / Politechnika Warszawska ; z. 135)
Streszcz. pol.
Sygn: M 184
004.424
49. Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych. – Kraków : StatSoft Polska,
2010. – 76 s. : il. ; 24 cm. – (Zastosowania Statystyki i Data Mining)
Materiały na seminarium zorganizowane przez StatSoft Polska w październiku 2010 r. w Warszawie
Sygn: G 3398
-8-
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
004.62:311](06)
FILOZOFIA
50. AJDUKIEWICZ Kazimierz, 1890-1963
Główne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli : (teoria poznania,
logika, metafizyka, teoria wartości) : antologia z komentarzami dla szkół średnich i wyższych /
Kazimierz Ajdukiewicz ; oprac. Jacek Jadacki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Semper",
2011. – 545, [1] s. : il., portr. ; 23 cm
Tytuł okł.: Główne kierunki filozofii
Sygn: G CZYTELNIA 3392, G 3393
1(07)
51. AVINERI Shlomo, 1933Hegla teoria nowoczesnego państwa / Shlomo Avineri ; przekł. Tomasz Rosiński. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 308, [1] s. ; 21 cm
Sygn: PR 5324, PR 5325
1A/Z:32-027.21:321.01](430)"17/18"
52. Filozofia a nauka : zarys encyklopedyczny / kom. red. Zdzisław Cackowski (przewodn.) [et al.]. /
Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Społecznych. Komitet Nauk Filozoficznych. – Wrocław
[etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. – 789, [2] s. ; 25 cm. – ( = Filozofia a życie ; t. 1)
Sygn: G CZYTELNIA 3373
1:001](03)
53. GADACZ Tadeusz, 1955Historia filozofii XX wieku : nurty.T. 2,Neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu /
Tadeusz Gadacz. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2009. – 706, [2] s. ; 25 cm
Sygn: G CZYTELNIA 3391
1"19"
54. GADACZ Tadeusz, 1955Historia filozofii XX wieku : nurty.T. 2,Neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu :
bibliografia / Tadeusz Gadacz. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2009. – Dysk
optyczny (CD-ROM) ; 12 cm
Przynależy do publikacji: Historia filozofii XX wieku: nurty.T. 2,Neokantyzm, filozofia egzystencji,
filozofia dialogu / Tadeusz Gadacz. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2009. –
Sygnatura: 3391 G CZYTELNIA
Sygn: CZYTELNIA KOMPUTEROWA 355
1"19"
55. HARTMAN Jan, 1967Polityka filozofii : eseje / Jan Hartman. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych Universitas, cop. 2010. – 247, [2] s. ; 21 cm
Sygn: G 3404
1
56. JADACKI Jacek Juliusz, 1946Spór o granice języka / Jacek Juliusz Jadacki. – Wyd. 4 popr. – Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe „Semper", 2010. – 332 s. : il. ; 21
Tekst oprac. na podst. wykładów z lat 1997-2000 mianych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu
Warszawskiego
Sygn: P CZYTELNIA 9839, P 9840
161/164:167/168:81'22](075.8)
-9-
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
57. KUBIŃSKI Grzegorz, 1975Figury i wydarzenia : filozofia liminalna: Agamben, Badiou, Negri / Grzegorz Kubiński. –
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011. – 141 s. ; 21 cm
Streszcz. ang.
Sygn: S 1756, S 1757
1"19/20"
58. PLATO , (427-347 a. C.)
Biesiada / Platon ; przekł. i słowo towarzyszące Edward Zwolski. – Warszawa : „De Agostini" : we
współpr. z Ediciones Altaya Polska, 2001. – 194, [2] s. ; 20 cm. – (Arcydzieła Wielkich Myślicieli)
Tyt. oryg.: „Symposion". Podst. ed.: „Aureus" Kraków 1993
Sygn: H 10331
1
Psychologia
59. Psychologia poznania społecznego : nowe idee / red. nauk. Małgorzata Kossowska, Mirosław
Kofta. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 388, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Biblioteka
Psychologii Współczesnej)
Sygn: S CZYTELNIA 1562, S 1563
159.922.2/.3:316.6
60. RISÉ Claudio, 1939Ojciec : niezgoda na nieobecność / Claudio Risé ; [tł. Dariusz Chodyniecki]. – Kielce :
Wydawnictwo Jedność, 2005. – 160 s. ; 22 cm
Tyt. oryg.: „Il padre : l'assente inaccettabile" 2003. Na grzbiecie nr 27 Poradników
Psychologicznych.
Sygn: S 1721
159.9-055.52-055.1:37.018.1
61. ZIMBARDO Philip G., 1933Efekt Lucyfera : dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? / Philip Zimbardo ; przeł. Anna Cybulko [et al.]
; red. nauk. Maria Materska. – Wyd. 1, 3 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
– 486, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Biblioteka Psychologii Współczesnej)
Sygn: S 1518, S 1519
159.9:111.84:316.6](075.8)
62. ZIMBARDO Philip G., 1933Paradoks czasu / Philip Zimbardo, John Boyd ; przeł. Anna Cybulko, Marcin Zieliński ; red. nauk.
Maria Materska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 274, [2] s. : il. ; 24 cm. –
(Biblioteka Psychologii Współczesnej)
Sygn: S 1520, S 1521
159.93.072:316.6
RELIGIA. TEOLOGIA. RELIGIOZNAWSTWO
63. Analecta ad historiam iuris canonici in dioecesi Premisliensi / ed. Bolesław Ulanowski. – Kraków
: Akademia Umiejętności, 1889. – S. 359-436 ; 27 cm
W: Archiwum Komisji Historycznej PAU, t.5: 1889
Sygn: DZS 3008
262(438)
64. DE CAPOA Chiara
Stary Testament : postacie i epizody / Chiara de Capoa ; [tł. Ewa Morka]. – Warszawa :
- 10 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Wydawnictwo „Arkady", 2007. – 351, [1] s. : il. kolor. ; 20 cm. – (Leksykon : historia, sztuka,
ikonografia)
Tyt. oryg.: „Episodi e personaggi dell'Antico Testamento" 2003. Na s. red. błędny 13-cyfrowy
ISBN.
Sygn: A CZYTELNIA 1056
27-242/-244-27(03)
65. GĘDŁEK Łukasz
Zarys historii diecezji odesko-symferopolskiej / Łukasz Gędłek, Tomasz Krzyżowski, Maciej Żurek.
– Odessa ; Kraków : [s.n.], 2011. – 300 s. : il. ; 24 cm
Streszcz. ukr.
Sygn: H 10222
282(476+477)"1945/..."
66. JAKUBOWSKI Wojciech, 1967Organizacja kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach polskich od X do XXI wieku :
informatorium historyczne / Wojciech Jakubowski, Marek Stolarczyk ; Uniwersytet Warszawski.
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Nauk Politycznych. – Warszawa ;
Olsztyn : Oficyba Wydawnicza Aspra-Jr, 2011. – 455 s. : faks., mapy ; 25 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10433
262(438)
67. KWOLEK Jan
Odwoływanie herezji za biskupa przemyskiego Walentego Herburta / Jan Kwolek. – Warszawa :
Towarzystwo Badań Dziejów Feformacji w Polsce, 1921. – S. 258-265 ; 24 cm
W: Reformacja w Polsce, R.1(1921)
Sygn: DZS 3011
262(438)"15"
68. LEWANDOWSKI Jerzy, 1949Naród w dziejach zbawienia / Jerzy Lewandowski. – Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego : „Adam", 2001. – 191, [1] s. ; 21 cm
Sygn: G 3403
262.1:23/24:323.1](438)"19"
69. PANIC Idzi, 1952Tajemnica Całunu / Idzi Panic. – Kraków : Avalon, 2010. – 308 s. ; 21 cm
Sygn: H 10401
232
70. PARANDOWSKI Jan, 1895-1978
Król życia / Jan Parandowski. – [Wyd. 6 i. e. 5]. – Warszawa : „Iskry", 1984. – 159, [1] s. ; 21 cm
Sygn: P 10050
21.162.1-3:929A/Z
71. PAWŁOWSKI Franciszek Ksawery, 1807-1876
Premislia sacra, sive series et gesta episcorum r. 1. Premisliensum / Franciscus Pawłowski. –
Cracoviae : Vlad. Jaworski, 1869. – 682, XXX s. ; 23 cm
Sygn: DZS 1307
262(438)
72. PELICA Grzegorz Jacek, 1961Kościół prawosławny w województwie lubelskim (1918-1939) / Grzegorz Jacek Pelica. – Wyd. 2,
popr. i uzup. – Lublin : [s.n.], 2009. – 480 s., [24] s. tabl. : il. ; 24 cm
- 11 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: H 10402
271.2(438)"1918/1939"
73. RYBUS Henryk, 1907-1974
Dwa źródła do biografii Macieja Drzewickiego / Henryk Rybus. – Lublin : Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1957. – S. 321-370 ; 24 cm
W: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 1957: t.3, z. 2
Sygn: DZS 3009
262.1(438)"14/16":929-051A/Z
74. SCHAUBER Vera
Ilustrowany leksykon świętych / Vera Schauber, Hanns Michael Schindler ; [przekł. Paweł Tkaczyk,
Ryszard Zajączkowski ; biogramy pol. świętych i błogosławionych Ryszard Skrzyniarz]. – Wyd. 3
uzup. – Kielce : Wydawnictwo „Jedność", 2008. – X, [2], 843 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm
Sygn: A CZYTELNIA 1020
27-36:929-052
75. SKOČILÂS Ìgor, 1967Galic'ka (l'vìvs'ka) êparhìâ XII-XVIII st. : organìzacìjna struktura ta pravovij status / Ìgor Skočilâs.
– L'vìv : Vidavnictvo Ukraïns'kogo Katolic'kogo Unìversitetu, 2010. – XXIV, 831, [1] s., [16] s.
tabl. : il. ; 25 cm
Alfabet cyrylicki
Sygn: H 10442
281.5(477)"11/17"
76. SZYMAŃSKI Józef, 1931Kapituła kolegiacka w Wojniczu 1465-1786 / Józef Szymański ; Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, 1962. – 258, [2] s. : il., mapa ; 24 cm. – (Prace Instytutu Geografii
Historycznej Kościoła w Polsce ; 3)
Sygn: DZS 1300
262(438)"14/17"
77. ZUFFI Stefano, 1961Nowy Testament : postacie i epizody / Stefano Zuffi ; [tł. Ewa Maciszewska]. – Warszawa :
Wydawnictwo „Arkady", 2007. – 383, [1] s. : il. kolor. ; 20 cm. – (Leksykon : historia, sztuka,
ikonografia)
Tyt. oryg.: „Episodi e personaggi del Vangelo" 2002.
Sygn: A CZYTELNIA 1055
27-246/-249-27(03)
NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA
78. FREIER-PNIOK Barbara
Wiedza o społeczeństwie : matura 2011 : poziom podstawowy i rozszerzony : testy i arkusze dla
maturzysty / Barbara Freier-Pniok, Katarzyna Chabior-Mundała. – Gdynia : Wydawnictwo
Pedagogiczne Operon, cop. 2010. – 283 s. : il. ; 29 cm. – (Matura z Operonem)
Sygn: H CZYTELNIA 10405
3(075.3-021.66)
79. FREIER-PNIOK Barbara
Wiedza o społeczeństwie : matura 2011 : poziom podstawowy i rozszerzony : testy i arkusze :
dodatkowe zadania w formie arkuszy maturalnych / Barbara Freier-Pniok, Katarzyna ChabiorMundała. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, cop. 2010. – 1 dysk optyczny (CD-
- 12 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ROM) ; 12 cm. – (Matura z Operonem)
Przynależy do publikacji: Wiedza o społeczeństwie : matura 2011 / Barbara Freier-Pniok, Katarzyna
Chabior-Mundała. – Sygnatura 10405 H CZYTELNIA
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 389
3(075.3-021.66)
80. FREIER-PNIOK Barbara
Wiedza o społeczeństwie : matura 2012 : poziom podstawowy i rozszerzony : testy i arkusze dla
maturzysty / Barbara Freier-Pniok, Katarzyna Chabior-Mundała. – Gdynia : Wydawnictwo
Pedagogiczne Operon, 2011. – 255 s. : il. ; 29 cm. – (Matura z Operonem)
Sygn: H CZYTELNIA 10406
3(075.3-021.66)
81. FREIER-PNIOK Barbara
Wiedza o społeczeństwie : matura 2012 : poziom podstawowy i rozszerzony : testy i arkusze :
dodatkowe zadania w formie arkuszy maturalnych / Barbara Freier-Pniok, Katarzyna ChabiorMundała. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2011. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ;
12 cm. – (Matura z Operonem)
Przynależy do publikacji: Wiedza o społeczeństwie : matura 2012 / Barbara Freier-Pniok, Katarzyna
Chabior-Mundała. – Sygnatura 10406 H
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 391
3(075.3-021.66)
82. LESZCZYŃSKI Piotr
Wiedza o społeczeństwie : vademecum maturalne 2012 / Piotr Leszczyński, Tomasz Snarski. –
Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2011. – 256 s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Matura z
Operonem)
Sygn: H CZYTELNIA 10407
3(075.3-021.66)
83. LESZCZYŃSKI Piotr
Wiedza o społeczeństwie : vademecum maturalne 2012 : dodatkowe zadania w formie arkuszy
maturalnych / Piotr Leszczyński, Tomasz Snarski. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon,
2011. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – (Matura z Operonem)
Przynależy do publikacji: Wiedza o społeczeństwie : vademecum maturalne 2012 / Piotr
Leszczyński, Tomasz Snarski. – Sygnatura 10407 H CZYTELNIA
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 390
3(075.3-021.66)
84. SMUTEK Zbigniew
Wiedza o społeczeństwie : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i
technikum : zakres podstawowy / Zbigniew Smutek, Janusz Maleska, Beata Surmacz. – Wyd. 4. zm.
– Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, cop. 2010. – 278 s., [1] k. tabl. : il. kolor. ; 24 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10416
3(075.3-021.66)
85. SMUTEK Zbigniew
Wiedza o społeczeństwie : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : zakres rozszerzony.Cz. 1 /
Zbigniew Smutek, Janusz Maleska, Beata Surmacz. – Wyd. 4. zm. – Gdynia : Wydawnictwo
Pedagogiczne Operon, cop. 2010. – 240 s. : il. kolor. ; 24 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10417
3(075.3-021.66)
86. SMUTEK Zbigniew
Wiedza o społeczeństwie : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : zakres rozszerzony.Cz. 2 /
- 13 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Zbigniew Smutek, Janusz Maleska, Beata Surmacz. – Wyd. 4. zm. – Gdynia : Wydawnictwo
Pedagogiczne Operon, cop. 2010. – 167 s., [1] k. tabl. złoż. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10418
3(075.3-021.66)
87. Wiedza o społeczeństwie : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : zakresy podstawowy i
rozszerzony : materiały źródłowe dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum
/ Jarosław Bonecki [et al.]. – Wyd. 2 zm. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2011. –
144 s. : il. ; 24 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10419
3(075.3-021.66)
Teoria i metodologia nauk społecznych. Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka
społeczna
88. Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej / red. nauk. Krzysztof Piątek,
Arkadiusz Karwacki. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit", 2007. – 526 s. : il. ; 24 cm. –
(Problemy Pracy Socjalnej)
Sygn: S 1548
304(438:4-67)"2001/..."
89. AMBROZIEWICZ Jerzy, 1931-1994
Niczyj / Jerzy Ambroziewicz. – Warszawa : „Iskry", 1977. – 260, [4] s. ; 17 cm
Sygn: P 10293
304(438)
90. BABBIE Earl R
Podstawy badań społecznych / Earl Babbie ; tł. Witold Betkiewicz [et al.]. – Wyd. 1, 1 dodr. –
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 577, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: S 1560, S 1561, S 1602, S 1603
303(075.8)
91. BARR Nicholas Adrian, 1943Państwo dobrobytu jako skarbonka : informacja, ryzyko, niepewność a rola państwa / Nicholas Barr
; przekł. [z ang.] Barbara Więckowska. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej
TWP : Dom Wydawniczy Elipsa, cop. 2010. – 374 s. ; 25 cm. – (Współczesna Polityka Społeczna ;
4)
Podst. przekładu: The welfare state as piggy bank : information, risk, uncerteinity, and the role of
the state, 2001
Sygn: S 1659, S 1660
304
92. BRANDYS Marian, 1912-1998
O królach i kapuście / Marian Brandys. – Warszawa : „Iskry", 1978. – 389, [3] s. : il. ; 19 cm. –
(Biblioteka Literatury Faktu)
Sygn: P 10172
308(438)
93. CIECHAŃSKI Jerzy
Otwarta metoda koordynacji w Unii Europejskiej : wpływ na politykę społeczną i zatrudnienia
nowych państw członkowskich / Jerzy Ciechański ; Instytut Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. – Warszawa : „Scholar",
2003. – 92 s. : tab. ; 21 cm. – (Żurawia Papers ; z. 1)
Sygn: SM 1189
304:331.5:37.014](4-67:438)"1989/..."
- 14 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
94. Definiowanie usług socjalnych w kontekście europejskim - od ogółu do szczegółu / [red.] Albert
Brandstaetter, Peter Herrmann, Cathal O'Connell ; [tł. Emilia Jaroszewska, Maria Witkowska]. –
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Dom Wydawniczy Elipsa, cop.
2010. – 298 s. : il. ; 25 cm. – (Współczesna Polityka Społeczna ; 6)
Sygn: S 1661, S 1662
304:338.46:364](4-67)
95. Europa socjalna : iluzja czy rzeczywistość? / red. nauk. Włodzimierz Anioł, Maciej Duszczyk,
Piotr W. Zawadzki ; Instytut Polityki Społecznej. Uniwersytet Warszawski. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza Aspra Jr, 2011. – 372, [1] s. ; 24 cm
Sygn: S 1760
304(438:4-67)"2001/..."
96. GÓRNICKI Wiesław, 1931-1996
Opowieści zdyszane / Wiesław Górnicki. – Warszawa : „Iskry", 1971. – 433, [2] s., [16] s. tabl. :
fot. ; 20 cm
Sygn: P 10112
308(54+620+73+910)
97. GRZESZKIEWICZ-RADULSKA Katarzyna
Respondenci niedostępni w badaniach sondażowych / Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska ; Instytut
Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. – 384
s. : il. ; 21 cm. – (Analizy i próby technik badawczych w socjologii ; t. 12)
Sygn: S CZYTELNIA 1569
303.4/.8:316.65:316.334.5
98. KĄKOLEWSKI Krzysztof, 1930Baśnie udokumentowane / Krzysztof Kąkolewski. – Wyd. 2. – Warszawa : „Iskry", 1978. – 320, [4]
s. ; 20 cm
Sygn: P 4026, P 9996
304(438)
99. KVALE Steinar, 1938-2008
Prowadzenie wywiadów / Steinar Kvale ; tł. Agata Dziuban. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2010. – 245, [3] s. ; 21 cm. – (Metodologia) (Niezbędnik badacza)
Sygn: S CZYTELNIA 1604, S 1605
303.4/.8(07)
100. LESZCZYŃSKI Marek
Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa / Marek Leszczyński. – Kielce :
Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009. – 137,
[3] s. : il. ; 24 cm
Sygn: PR CZYTELNIA 5308, PR 5309
304:351.75
101. LESZCZYŃSKI Marek
Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku / Marek Leszczyński. – Warszawa :
Difin, 2011. – 166 s. ; 23 cm. – (Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Sygn: PR CZYTELNIA 5390, PR 5391
304:351.75
102. ŁUKA Wiesław, 1941Teraz tak mało miłości / Wiesław Łuka. – Warszawa : „Iskry", 1978. – 283, [3] s. ; 17 cm
Sygn: P 10188
- 15 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
304(438)(047)
103. MĄCIK Radosław
Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych / Radosław Mącik. – Lublin : Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. – 252 s. : rys., wykr. ; 24 cm
Sygn: S 1738
303.4/.8
104. Metody badań jakościowych.T. 1 / red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln ; red. nauk. wyd.
pol. Krzysztof Podemski ; międzynarodowy kom. red. Pertti Alasuutari [et al.]. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – XXVIII, 877, [1] s. ; 25 cm. – (Metodologia)
Sygn: S CZYTELNIA 1600
303(075.8)
105. Metody badań jakościowych.T. 2 / red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln ; red. nauk. wyd.
pol. Krzysztof Podemski ; międzynarodowy kom. red. Pertti Alasuutari [et al.]. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – XVI, 725, [1] s. ; 25 cm. – (Metodologia)
Sygn: S CZYTELNIA 1601
303(075.8)
106. Metody, techniki i praktyka badań społecznych : praca zbiorowa / pod red. Anety Bąk i Łukasza
Kubisza-Muły ; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Katedra Socjologii. –
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. – 228 s. : il. ; 24 cm
Streszcz. ang.
Sygn: S CZYTELNIA 1579, S 1580, S 1581, S 1582
303.4/.8(07)
107. Niemiecka polityka społeczna : ekonomizacja i przekraczanie barier / [red.] Adalbert Evers,
Rolf G. Heinze ; przekł. [z niem.] Joanna Ratajczak-Tuchołka. – Warszawa : Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Dom Wydawniczy Elipsa, cop. 2010. – 355 s. ; 25 cm. –
(Współczesna Polityka Społeczna ; 10)
Podstawa przekł.: Sozialpolitik: Ökonomisierung und Entgrenzung, 2008
Sygn: S 1667, S 1668
304(430)"1990/..."
108.
Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu
Społecznego / [zespól red. Małgorzata Bonikowska et al.]. – Warszawa : Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego. Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, 2006. – 128 s. ; 25
cm
Sygn: S CZYTELNIA 1494
304(4-67)
109. Przedsiębiorczość społeczna / [red.] Johanna Mair, Jeffrey Robinson, Kai Hockerts ; przekł. [z
ang.] Katarzyna Dzięciołowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP :
Dom Wydawniczy Elipsa, cop. 2010. – 307 s. ; 25 cm. – (Współczesna Polityka Społeczna ; 7)
Podstawa przekł.: Social entreprenteurship, 2006
Sygn: S 1673, S 1674
304
110. ROBAK Tadeusz, 1932-2008
Widziane z bliska : reportaże / Tadeusz Robak. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1974. – 233,
[2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10489
304(438)"1944/1989"
- 16 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
111. Rola przeorana, dom piękny / wybór, oprac. i wstęp Eugenia Jagiełło-Łysiowa ; całość
przedmową opatrzył Dyzma Gałaj. – Warszawa : „Książka i Wiedza", 1975. – 669, [3] s. : 1 tab. ;
20 cm
Stanowi cz. 1 cyklu: Wspomnienia kobiet wiejskich
Sygn: P 10540
304:323.325:63:396](438)(079):92(079)
112. SILVERMAN David, 1943Interpretacja danych jakościowych : metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji / David Silverman
; tł. Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska ; wprow. Krzysztof Tomasz Konecki. – Wyd.
1, 2 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 351, [1] s. ; 24 cm
Tyt. oryg.: „Interpreting qualitative data : methods for analysing talk, text and interaction" 2001.
Sygn: S CZYTELNIA 1598, S 1599
303(075.8)
113. SZPUNAR Magdalena
Internet w procesie realizacji badań / Magdalena Szpunar. – Toruń : Wydawnictwo Adam
Marszałek, cop. 2010. – 179 s. : il. ; 23 cm
Sygn: S 1431, S 1514, S CZYTELNIA 1515
303.4/.8
114. SZTUMSKI Janusz, 1930Wstęp do metod i technik badań społecznych / Janusz Sztumski. – Wyd. 7 zm. i uzup. – Katowice :
„Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2010. – 303 s. : il. ; 21 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1651, S 1652, S 1653, S 1654
303(075.8)
115. Uwarunkowania polityki rodzinnej we Francji w ujęciu historycznym, prawnym i politycznym /
Michel Chauvière [et al.] (red.) ; przekł. [z fr.] Wojciech Skrobisz, Dorota Szostak-Boivineau. –
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Dom Wydawniczy Elipsa, cop.
2010. – 307, [3] s. ; 25 cm. – (Współczesna Polityka Społeczna ; 9)
Podst. przekładu: Les implicites de la politique familiale. Approches historiques, juridiques et
politiques, Paris 2000
Sygn: S 1683, S 1684
304(44)
116. WIECZORKOWSKA-NEJTARDT Grażyna, 1955Badania sondażowe i eksperymentalne : wybrane zagadnienia / Grażyna Wieczorkowska, Jerzy
Wierzbiński. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego, 2005. – 131 s. : il. ; 24 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1736, S 1737
303.4/.8:311](075.8)
117. Wolontariat i samopomoc - podstawowe wymiary solidarności w społeczeństwie ryzyka / pod
red. Piotra Sikory ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Opolu. – Opole : Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2007. – 142 s. ; 24 cm. – (Środkowoeuropejskie Forum
Teorii i Praktyki Pracy Socjalnej ; 1)
Sygn: S 1689
304
118. WÓJCIK Ryszard, 1937Pieta na szkle / Ryszard Wójcik. – Warszawa : „Iskry", 1972. – 248, [4] s. ; 18 cm
Sygn: P 10497
304:340.96.7.097](438)"1944/1989"
- 17 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
119. ZAMORSKA Katarzyna
Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej / Katarzyna Zamorska. – Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. – 248 s. ; 24 cm. – (Acta Universitatis
Wratislaviensis ; no 3237)
Sygn: S 1692
304:349.3:364
120. Zogniskowany wywiad grupowy : studia nad metodą : praca zbiorowa / pod red. Jolanty LisekMichalskiej i Pawła Daniłowicza. – Wyd. 2 poszerz. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, 2007. – 305 s. : il. ; 24 cm
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Sygn: S CZYTELNIA 1572
303.4/.8
121. Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu / red. Martin Powell ; przekł. [z ang.]
Stanisław Kamiński. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Dom
Wydawniczy Elipsa, cop. 2010. – 281, [4] s. ; 25 cm. – (Współczesna Polityka Społeczna ; 8)
Podst. przekładu: Understanding the mixed economy of welfare, 2007
Sygn: S 1685, S 1686
304
Statystyka. Demografia. Socjologia
122. KOT Stanisław Maciej
Statystyka / Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej Sokołowski. – Wyd. 2 popr. – Warszawa
: Difin, 2011. – 526 s. ; 24 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1628
311(075.8)
123. LISSOWSKI Grzegorz
Podstawy statystyki dla socjologów.T.1, Opis statystyczny / Grzegorz Lissowski, Jacek Haman,
Mikołaj Jasiński. – Wyd. 2, popr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. – 213 s. : il.
; 25 cm. – (Wykłady z Socjologii)
Sygn: S CZYTELNIA 1775, S 1776
311(075.8)
124. LISSOWSKI Grzegorz
Podstawy statystyki dla socjologów.T.2, Zależności statystyczne / Grzegorz Lissowski, Jacek
Haman, Mikołaj Jasiński. – Wyd. 2, popr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. –
255 s. : il. ; 25 cm. – (Wykłady z Socjologii)
Sygn: S CZYTELNIA 1777, S 1778
311(075.8)
125. LISSOWSKI Grzegorz
Podstawy statystyki dla socjologów.T.3, Wnioskowanie statystyczne / Grzegorz Lissowski, Jacek
Haman, Mikołaj Jasiński. – Wyd. 2, popr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. –
225 s. : il. ; 25 cm. – (Wykłady z Socjologii)
Sygn: S CZYTELNIA 1779, S 1780
311(075.8)
126. LISSOWSKI Grzegorz
Podstawy statystyki dla socjologów : testy, zadania, animacje / Grzegorz Lissowski, Jacek Haman,
Mikołaj Jasiński. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. – 1 dysk optyczny CDROM ; 12 cm. – (Wykłady z Socjologii)
Przynależy do publikacji: Podstawy statystyki dla socjologów / Grzegorz Lissowski, Jacek Haman,
- 18 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Mikołaj Jasiński. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. – Sygnatura 1779 S
CZYTELNIA
Sygn: CZYTELNIA KOMPUTEROWA 396 CD
311(075.8)
127. OCHOCKI Andrzej, 1945Ludność świata : powinność i kapitał / Andrzej Ochocki. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. – 203 s. ; 21 cm
Sygn: SM 1110
314.1:304
128. Procesy demograficzne i metody ich analizy / pod red. Jolanty Kurkiewicz. – Kraków :
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – 385 s. : il. ; 24 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1647
314(075.8)
129. WASZKOWSKA Małgorzata
Miejsce pracy na miarę oczekiwań : poradnik dla pracowników socjalnych / Małgorzata
Waszkowska, Adrianna Potocka, Patrycja Wojtaszczyk. – Łódź : Oficyna Wydawnicza Instytutu
Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, 2010. – 129, [1] s. ; 24 cm
Sygn: S 1517
311.548
130. Women in new migrations : current debates in European societies / Krystyna Slany, Maria
Kontos, Maria Liapi (eds.). – Cracow : Jagiellonian University Press, cop. 2010. – 328, [1] s. ; 22
cm
Sygn: S CZYTELNIA 1595, S 1596
314.15-026.49:331.5-055.2](4)"1989/..."
Socjologia
131. *** BŁĄD OPISU ****. – Religions and identieties in transition / ed. by Irena Borowik,
Małgorzata Zawiła. – Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS", 2010. – 383 s. ; 21 cm
Sygn: S 1624
316.74:2:17
132. Agora czy Hyde Park? : Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych / red. Łucja
Kapralska, Bożena Pactwa. – Kraków : „Nomos", 2010. – 374 s. : il. ; 24 cm
Streszcz. ang.
Sygn: S CZYTELNIA 1589, S 1590
316.77:004.738.5:316.325
133. „Aktywizacja środowisk lokalnych" : materiały IV Konwencji Ruchu przeciw Bezradności
Społecznej, Kraków, 10 listopada 2004 r. / pod red. Piotra Sałustowicza. – Warszawa : Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich, 2005. – 152 s. ; 21 cm
Sygn: S 1740
316.334.5(438)"1989/..."
134. ALEXANDER Jeffrey C., 1947Znaczenia społeczne : studia z socjologii kultury / Jeffrey C. Alexander ; przeł. [z ang.] Stanisław
Burdziej, Jacek Gądecki. – Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos", 2010. – XXVI, 540 s. ; 24 cm.
– (WTS Współczesne Teorie Socjologiczne ; 16)
Sygn: S CZYTELNIA 1745, S 1746
316.7(075.8)
135. ALMOG Oz
- 19 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Wielokulturowy Izrael / Oz Almog ; przekł. Agnieszka Olek, Aleksandra Rawska, Wojciech
Tworek. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Dom Wydawniczy
Elipsa, cop. 2010. – 423, [4] s. ; 25 cm. – (Współczesna Polityka Społeczna ; 11)
Sygn: S 1657, S 1658
316(569.4)
136. BENEDICT Ruth, 1887-1948
Wzory kultury / Ruth Benedict ; przeł. Jerzy Prokopiuk, [teksty poetyckie tł. Zofia Kierszys ; wstęp
Antonina Kłoskowska]. – Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, 2011. – 379,
[5] s. ; 19 cm. – (Spectrum)
Tytuł oryg.: „Patterns of culture" 1959
Sygn: S 1623
316.7(=71+=81/=82)
137. BLAU Peter Michael, 1918-2002
Wymiana i władza w życiu społecznym / Peter M. Blau ; przeł. Anna Psuty-Zając i Paweł Zając. –
Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos", 2009. – XLIV, 318 s. : il. ; 24 cm. – (WTS Współczesne
Teorie Socjologiczne ; 9)
Sygn: S CZYTELNIA 1749
316.42:316.46](075.8)
138. BORZUCKA-SITKIEWICZ Katarzyna
Kształtowanie zachowań zdrowotnych w procesie socjalizacji a styl życia młodzieży (w regionie
górnośląskim) / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, 2005. – 163, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach ; nr 2307)
Streszcz. ang., niem.
Sygn: S 1691
316.346.3-053.6:316.7:613/614](438)"1989/..."
139. BOUDON Raymond
Logika działania społecznego : wstęp do analizy socjologicznej / Raymond Boudon ; przeł.
Krzysztof Kowalski. – Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos", 2009. – XXX, 173 s. ; 25 cm. –
(WTS Współczesne Teorie Socjologiczne ; 8)
Sygn: S CZYTELNIA 1750
316.4(075.8)
140. BUDYTA-BUDZYŃSKA Małgorzata
Socjologia narodu i konfliktów etnicznych / Małgorzata Budyta-Budzyńska. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 316, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Socjologia / Wydawnictwo
Naukowe PWN)
Sygn: S CZYTELNIA 1475, S 1476, S 1477, S 1524, S 1525
316.356.4:316.64:316.347:316.48](075.8)
141. BUKRABA-RYLSKA Izabella, 1953Socjologia wsi polskiej / Izabella Bukraba-Rylska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,
2008. – 577, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Socjologia / Wydawnictwo Naukowe PWN)
Sygn: S 1131, S CZYTELNIA 1530, S 1531, S 1532
316.334.55(438)
142. CICHOBŁAZIŃSKI Leszek
Techniki negocjacji i mediacji / Leszek Cichobłaziński. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Częstochowa :
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. – 98 s. : il. ; 24 cm. – (Monografie /
Politechnika Częstochowska ; nr 145)
Sygn: S CZYTELNIA 1642
- 20 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
316.6:005.574](075.8)
143. CLAIR Jean, 1940Kryzys muzeów : globalizacja kultury / Jean Clair ; przeł. Jan Maria Kłoczowski. – Gdańsk :
Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, 2010. – 108, [3] s. ; 22 cm
Tytuł oryg.: Malaise dans les musée
Sygn: S 1633
316.7
144. Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. Mariana Niezgody, Marii
Świątkiewicz-Mośny, Aleksandry Wagner. – Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS", 2010. –
439 s. : il. ; 24 cm
Streszcz. ang.
Sygn: S 1625
316.77:004.738.5:316.325
145. COOMBS W. Timothy
Ongoing crisis communication : planning, managing, and responding / W. Timothy Coombs. – Los
Angeles : SAGE Publications, cop. 2012. – XIV, 231 s. ; 23 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1359
316.77
146. Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej : wokół zagadnień teoretycznych /
red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula ; [wstęp Katarzyna Białobrzeska, Stanisław
Kawula]. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit", 2006. – 257 s. : il. ; 24 cm. – (Problemy
Pracy Socjalnej)
Nazwy aut. wstępu pod tekstem. Materiały z konferencji naukowej w Kortowie, wrzesień 2005 r.
Sygn: S CZYTELNIA 1555, S 1556
316.344-057.19:316.344-058.38:316.344-058.51:364.6](06)
147. DAHRENDORF Ralf, 1929Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym / Ralf Dahrendorf ; tł. Renata Babińska.
– Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos", 2008. – 303 s. ; 24 cm
Sygn: S 1751
316.324.7:316.48:323.38
148. Diagnoza społeczna 2005 : warunki i jakość życia Polaków / red. Janusz Czapiński, Tomasz
Panek ; [aut. raportu Anna Baranowska et al.]. – Warszawa : Vizja Press&It : na zlec. WSFiZ, 2006.
– 512 s. : il. ; 27 cm
Sygn: S CZYTELNIA 770, S 1735
316.728:330.567.28](438)"1989/..."
149. Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy : postawy robotników wielkich ośrodków
przemysłowych w PRL / red. Jarosław Neja ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2005. – 170 s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t.
25)
Sygn: H 10105
316.343.63:316.64](438)"1944/1989"(061):94(438).083::323(061)
150. Doświadczenia zmian społecznych / pod red. Stelli Grotowskiej. – Kraków : Zakład
Wydawniczy „Nomos", 2010. – 212 s. : il. ; 20 cm
Streszcz. ang. przy rozdz.
Sygn: S 1626
316.42(438)"1989/..."
- 21 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
151. ECO Umberto, 1932Podziemni bogowie : wybór szkiców / Umberto Eco ; przeł. Joanna Ugniewska i Piotr Salwa ;
wstępem poprzedziła Joanna Ugniewska. – Wyd. 1 w tej ed. – Warszawa : Spółdzielnia
Wydawnicza „Czytelnik", 2007. – 346, [1] s. ; 20 cm
Tyt. oryg.: „Semiologia quotidiana". Poprz. wyd. pt.: Semiologia życia codziennego.
Sygn: P 9829
316.77:008]"19":81'22
152. ELIAS Norbert, 1897-1990
Czym jest socjologia? / Norbert Elias ; przeł. Bogdan Baran. – Warszawa : Wydawnictwo Aletheia,
2010. – 237 s. ; 20 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1634
316
153. Etniczność, pamięć, asymilacja : wokół problemów zachowania tożsamości mniejszości
narodowych i etnicznych w Polsce / pod red. Lecha M. Nijakowskiego ; Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe,
2009. – 170, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm
Sygn: S 1711
316.347:316.7](438)"1989/..."
154. Europa narodów / pod red. Grzegorza Tokarza ; [Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk
Społecznych. Instytut Studiów Międzynarodowych]. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum,
2008. – 365 s. : il. ; 24 cm
Tekst częśc. ros.
Sygn: PR 5381
316.356.4:316.64](438:4)
155. FEARN-BANKS Kathleen
Crisis communication : a casebook approach / Kathleen Fearn-Banks. – 4th ed. – New York ;
London : Routledge, cop. 2011. – XI, 383 s. ; 23 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1363
316.77
156. FRYSZTACKI Krzysztof, 1949Socjologia problemów społecznych / Krzysztof Frysztacki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
Scholar, cop. 2009. – 306, [1] s. ; 25 cm. – (Wykłady z Socjologii ; t. 7)
Streszcz. ang.
Sygn: S CZYTELNIA 1781, S 1782, S 1783
316.6:364.6](075.8)
157. Gender w społeczeństwie polskim / pod red. Krystyny Slany, Justyny Struzik, Katarzyny
Wojnickiej. – Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS", 2011. – 382 s. ; 24 cm
Streszcz. ang.
Sygn: S 1627
316.64:316.346.2-055.2:305](438)"1989/..."
158. GIDDENS Anthony, 1938Nowe zasady metody socjologicznej : pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych / Anthony
Giddens ; tł. Grażyna Woroniecka. – Wyd. 2. – Kraków : „Nomos", 2009. – XVI, 141 s. ; 25 cm. –
(WTS Współczesne Teorie Socjologiczne ; 10)
Tyt. oryg.: New rules of sociological method : a positive critique of interpretative sociologies, 1993
Sygn: S CZYTELNIA 1752
316.1/.2
- 22 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
159. GMEREK Tomasz
Edukacja i nierówności społeczne : studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji /
Tomasz Gmerek. – Kraków : „Impuls", 2011. – 518 s. ; 25 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1608, S 1609
316.344:316.66
160. GOLKA Marian, 1948Imiona wielokulturowości / Marian Golka. – Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie
„Muza", 2010. – 481, [7] s. ; 19 cm. – (Spectrum)
Sygn: S 1638
316.7
161. „Gorsi inni" - badania / pod red. Elżbiety Czykwin i Marzeny Rusaczyk. – Białystok : Trans
Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2008. – 304 s. ; 23 cm
Sygn: S 1696
316.64(438)"2001/..."
162. HAESKE Udo, 1967Konflikty w życiu zawodowym : mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów / Udo Haeske ;
[tł. Ryszard Zajączkowski]. – Kielce : Wydawnictwo „Jedność", 2005. – 220 s. : il. ; 22 cm
Tyt. oryg.: „Konflikte im Arbeitsleben : mit Mediation und Coaching zur Lösungsfindung" 2003.
Na grzbiecie nr 24 Poradników Psychologicznych.
Sygn: S 1720
316.47/.48:331.101:159.9
163. HARTLEY Peter, 1925Komunikowanie interpersonalne / Peter Hartley ; [tł. Anna B. Wasilewska]. – Wrocław :
Wydawnictwo Astrum, 2006. – 263, [1] s. : il. ; 23 cm. – (Kreatywność)
Tyt. oryg.: „Interpersonal communication" 1999.
Sygn: S 1741
316.77:316.47
164. HOFMOKL Justyna, 1977Internet jako nowe dobro wspólne / Justyna Hofmokl. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne, cop. 2009. – 248 s. : il. ; 21 cm. – (Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo)
Sygn: PR CZYTELNIA 5431
316.7:004.738.5
165. HORSKA Natalia, 1980Aktywność narodowa mniejszości rosyjskiej na Ukrainie (1991-2004) / Natalia Horska. – Łysomice
: Europejskie Centrum Edukacyjne, 2009. – 345 s. : il. ; 23 cm
Sygn: SM 1073
316.347:316.356.4:316.64](477=161.1)"1991/..."
166. Jan Szczepański : humanista, uczony, państwowiec : księga wspomnień / [red. nauk. Jolanta
Kulpińska]. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2005. – 318, [1] s. : il. ; 25 cm
Tekst częśc. tł. z ang., czes., fr.
Sygn: H 10336
316.2A/Z:929-051](438)"1944/..."
167. KAELBLE Hartmut, 1940Społeczna historia Europy : od 1945 do współczesności / Hartmut Kaelble ; tł. [z niem.] Jacek
Antkowiak ; wstępem do wyd. pol. opatrzył Wojciech Józef Burszta. – Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2010. – 324, [2] s., [8] s. tabl. : il. ; 25 cm
- 23 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Tytuł oryg.: Sozialgeschichte Europas : 1945 bis zur Gegenwart
Sygn: S CZYTELNIA 1565, S 1566
316.32(4)
168. Kalejdoskop genderowy : w drodze poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce / pod red.
Krystyny Slany, Beaty Kowalskiej, Magdaleny Ślusarczyk. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, cop. 2011. – 522 s. ; 24 cm
Sygn: S 1621
316.64:316.346.2-055.2:305](438)"1989/..."
169. KAMIŃSKA Anna, 1980Miastowi : slow food i aronia losu / Anna Kamińska. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2011. –
309, [6] s. : il. ; 21 cm
Sygn: S 1767
316.64(438)"1989/..."
170. Kapitał społeczny : interpretacje, impresje, operacjonalizacja / red. nauk. Monika Klimowicz,
Wiesław Bokajło. – Warszawa : CeDeWu, 2010. – 270 s. : il. ; 24 cm
Streszcz. ang.
Sygn: S CZYTELNIA 1591, S 1592
316
171. KARNAT-NAPIERACZ Anna
Tożsamość, czyli świadomość „redivivus" / Anna Karnat-Napieracz ; przedm. Hieronim Kubiak ;
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. – Kraków : Krakowskie Towarzystwo
Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego, 2009. – 349 s. ; 24 cm. – (Rejony Humanistyki ; nr 5)
Sygn: S 1650
316.64
172. KLIMKOWSKA Katarzyna
Funkcjonowanie społeczne młodzieży akademickiej / Katarzyna Klimkowska. – Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 209 s. : il. ; 24 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1635
316.344-057.875(438)
173. KNAPIK Wioletta
Uzależnienia jako problem cywilizacyjny XXI wieku : postawy młodzieży studenckiej wobec
narkomanii na podstawie badań socjologicznych / Wioletta Knapik. – Kraków : Uniwersytet
Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, 2010. – 297 s. ; 21 cm
Sygn: S 1577, S 1578
316-057.875]-056.83
174. KOLCZYŃSKI Mariusz
Wojna na wrażenia : strategie polityczne i telewizja w kampaniach wyborczych 2005 r. w Polsce /
Mariusz Kolczyński, Marek Mazur. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu,
2007. – 243, [1] s. : il. ; 21 cm
Sygn: PR CZYTELNIA 4838, PR 5426
316.334.3:324:32.019.5:316.77:659.3](438)"2001/..."
175. Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red.
Lesław H. Haber. – Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos", 2011. – 446 s. : il. ; 25 cm
Streszcz. ang.
Sygn: S CZYTELNIA 1747, S 1748
316.77:659.3:004.738.5:316.325
- 24 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
176. KONARZEWSKA Marta, 1977Zakazane miłości : seksualność i inne tabu / Marta Konarzewska, Piotr Pacewicz. – Warszawa :
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, cop. 2010. – 318, [2] s. : il. ; 21 cm. – (Seria Publicystyczna ; 8)
Sygn: S 1636
316.83(438)
177. KOPIŃSKA Violetta
Współczesna młodzież wobec problemu wolności : studium socjologiczno-pedagogiczne / Violetta
Kopińska. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit", 2008. – 329 s. : il. ; 24 cm
Sygn: S 1553
316.75:316.64:316.346.3-057.874](438)"2001/..."
178. KOZAK Agnieszka
Proces grupowy : poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców / Agnieszka Kozak. – Gliwice
: Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 172, [4] s. : il. ; 21 cm. – (Onepress Exclusive)
Sygn: S CZYTELNIA 1656
316.6:316.77:005.95/.96:615.851.6
179. Kultura polityczna Polaków : przemiany, diagnozy, perspektywy / red. nauk. i oprac. Karol J.
Boromeusz. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. – 192 s. ; 23 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1432, S 1516
316.334.3:316.64](438)"1989/..."
180. KURZĘPA Jacek
Młodzież pogranicza - „świnki", czyli O prostytucji nieletnich / Jacek Kurzępa. – Wyd. 4. – Kraków
: Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2010. – 231, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: S 1704
316.6:316.346.3:343.54]-053.6(438:430]-04)"1989/..."
181. LEVINSON Paul
Nowe nowe media / Paul Levinson ; przekł. Maria Zawadzka. – Kraków : Wydawnictwo WAM,
2010. – 327 s. ; 24 cm
Sygn: P CZYTELNIA 9847, P 9848
316.77:004.738.5
182. ŁĘCKA Dominika
Postawa 3X wśród młodzieży - coś więcej niż abstynencja : studium psychokulturowe / Dominika
Łęcka. – Kraków : „Impuls", 2011. – 144 s. ; 24 cm
Sygn: S 1611
316.64-057(438)"2001/...":[316.316.3-057.874:613.81/.84](438)"2001/..."
183. MAJER Andrzej
Socjologia i przestrzeń miejska / Andrzej Majer. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,
2010. – 372, [2] s. ; 25 cm. – (Socjologia / Wydawnictwo Naukowe PWN)
Sygn: S CZYTELNIA 1474, S 1522, S 1523
316.334.56(438)(075.8)
184. MALIKOWSKI Marian
Podkarpacie : studia socjologiczne / Marian Malikowski. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, 2010. – 487, [1] s. : il. ; 23 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1725, S 1726, S 1727
316.334.5:331.5](438)
185. MALIKOWSKI Marian
- 25 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Powstawanie dużego miasta : drogi i bezdroża socjalistycznej urbanizacji na przykładzie Rzeszowa
/ Marian Malikowski. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – 343 s. ; 24
cm
Streszcz. ang.
Sygn: S 1728
316.334.56(438)"1944/1989"
186. Media masowe w demokratyzujących się systemach politycznych : w drodze do wolności słowa
i mediów / pod red. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2006. – 196 s. : il. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Komunikowanie i
Media)
Tekst częśc. tł.. – ISSN i numeracja serii gł.: 0239-6661 ; no 2843.
Sygn: PR 5379
316.77(4-191.2-11)"1989/..."(075.8)
187. Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004 / red. nauk. Elżbieta Kossewska, Janusz Adamowski ;
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Instytut Dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego : „ASPRA-JR", 2004. – 168 s. : il. ; 24 cm. – (Polskie Media)
U góry okł.: Polskie media. Materiały z konferencji, która odbyła się 7 czerwca 2004 r. w
Warszawie.
Sygn: PR 4140, PR CZYTELNIA 5436, PR 5437
316.77:050+070:28/29](438)"1989/..."
188. Mediatyzacja kampanii politycznych / pod red. Mariusza Kolczyńskiego, Marka Mazura i
Stanisława Michalczyka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. – 518, [2] s. :
il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2735)
Streszcz. ang., niem.
Sygn: PR CZYTELNIA 5423
316.77:32.019.5:659.3:004.738.5](06)
189. MĘCINA Jacek
Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy w III Rzeczypospolitej / Jacek
Męcina ; Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet
Warszawski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra Jr, 2010. – 407 s. ; 25 cm
Streszcz. ang.
Sygn: S 1763
316.6](438)"1989/..."
190. Miasto i sacrum / pod red. Macieja Kowalewskiego i Anny Małgorzaty Królikowskiej. –
Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos", cop. 2011. – 284 s. : il. ; 24 cm
Streszcz. ang.
Sygn: S 1755
316.334.56
191. Miasto w sztuce - sztuka miasta / red. Ewa Rewers ; [weryfikacja tł. Małgorzata Sugiera]. –
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. – 700, [8]
s. ; 21 cm. – (Horyzonty Nowoczesności : teoria, literatura, kultura ; 84)
Tekst gł. tł.
Sygn: A 1021
316.334.56
7.01:316.74
192. MICHALSKA-ŻYŁA Agnieszka
Psychospołeczne więzi mieszkańców z miastem : studium na przykładzie Łodzi / Agnieszka
Michalska-Żyła. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. – 197 s. : il. ; 24 cm
- 26 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: S CZYTELNIA 1629
316.334.56(438)
193. MICHAŁOWSKA Elżbieta
Między rygoryzmem a tolerancją : młodzież wobec zjawisk patologii społecznej / Elżbieta
Michałowska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. – 353, [2] s. : il. ; 24 cm. –
(Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego)
Rozprawa habilitacyjna. Uniwersytet Łódzki.
Sygn: S 1632
316.64:316.346.3-053.6](438)"2001/..."
194. MIELCZAREK Andrzej, 1945Człowiek stary w domu pomocy społecznej : z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej /
Andrzej Mielczarek. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit", 2010. – 420 s. ; 24 cm. –
(Problemy Pracy Socjalnej)
Sygn: S 1545
316.346.3-053.9(438)
195. Między interwencją a interakcją : lokalne grupy działania w społecznościach wiejskich / red.
nauk. Izabella Bukraba-Rylska ; zespół projektu Maria Wieruszewska, Ryszard Kamiński, Piotr
Kraśniak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. – 132, [1] s. ; 21 cm
Sygn: S 1772, S 1773
316.334.55(438)"2001/..."
196. Młodzież i sukces życiowy : studium z pedagogiki porównawczej na przykładzie młodzieży
polskiej, czeskiej, niemieckiej i holenderskiej / pod red. nauk. Dobrochny Hildebrandt-Wypych i
Katarzyny Kabacińskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2010. – 467, [2] s. ; 24 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1701, S 1702, S 1703
316.344-057.875(4)
197. Młodzież wobec moralności w zawodach kreujących sferę publiczną / red. nauk. Maria
Chodkowska ; aut. książki Maria Chodkowska [et al.]. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2010. – 426 s. : il. ; 24 cm
Sygn: S 1705
316.344-057.875(438)
198. Moralne obrazy : społeczne i socjologiczne (de)konstrukcje seksualności / pod red. Ewy
Banaszak i Pawła Czajkowskiego. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.
– 200, [1] s. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 42)
Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang.
Sygn: S 1694
316.83:176:392.6
199. Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych / pod red. Zbigniewa Rykla. –
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – 193 s. ; 24 cm
Sygn: S 1724
316.3/.4
200. Nowe media : wprowadzenie / Martin Lister [et al.] ; przekł. Marta Lorek, Agata Sadza,
Katarzyna Sawicka. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. – 656, [1]
s. : il. ; 23 cm. – (Media)
Sygn: P CZYTELNIA 9844
316.77:659.3:004.032.6:004.738.5](075.8)
201.
O kobietach : studia i szkice : wiek XIX i XX / pod red. Jadwigi Hoff. – Rzeszów :
- 27 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. – 189 s. ; 21 cm
Streszcz. ang. przy pracach.
Sygn: H 10388
316.346.2-055.2(438)
202. OGONOWSKA Agnieszka
Twórcze metafory medialne : Baudrillard, McLuhan, Goffman / Agnieszka Ogonowska. – Kraków :
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas", cop. 2010. – 291 s. ; 21 cm
Sygn: P 9855
316.77:81'27
203. PALECZNY Tadeusz, 1955. – Nowe ruchy społeczne / Tadeusz Paleczny. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, cop. 2010. – 212 s. ; 24 cm. – (Varia Culturalia)
Sygn: S CZYTELNIA 1618, S 1619
316.423
204. PARSONS Talcott, 1902-1979
System społeczny / Talcott Parsons ; przeł. Michał Kaczmarczyk. – Kraków : Zakład Wydawniczy
„Nomos", 2009. – LV, 427 s. : il. ; 24 cm. – (WTS Współczesne Teorie Socjologiczne ; 7)
Sygn: S CZYTELNIA 1753
316.3(075.8)
205. PAWEŁCZYŃSKA Anna, 1922O istocie narodowej tożsamości : Polacy wobec zagrożeń / Anna Pawełczyńska. – Lublin :
Wydawnictwo Polihymnia, 2010. – 205 s. ; 20 cm
Sygn: H 10411, H 10412
316.356.4:316.64](438)
206. Peryferie i pogranicza : o potrzebie różnorodności / red. nauk. Bohdan Jałowiecki i Sławomir
Kapralski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. – 281, [1] s. ; 21 cm
Sygn: S 1774
316.77
207. PIOTROWSKA-BREGER Krystyna
Ameryka : to nie tak miało być / Krystyna Piotrowska-Breger. – Kraków : „Impuls", 2004. – 168 s. ;
24 cm
Sygn: S 1610
316.347:316.64:159.9](73=162.1)"1989/..."
208. Pokolenie - kategoria historyczna czy współczesna? : obraz przemian pokoleniowych w sztuce i
społeczeństwie XX i XXI wieku / red. Joanna Zając. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010. –
177 s. ; 21 cm. – (Interpretacje Dramatau ; 47)
Sygn: S 1616
316
209. Pomiędzy kulturami : szkice z komunikacji międzykulturowej / red. nauk. Magdalena Ratajczak
; [wprow. Magdalena Ratajczak]. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. –
180 s. : il. kolor. ; 21 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 2853)
Nazwa aut. wprow. pod tekstem.
Sygn: S 1734
316.77
210. Procesy tożsamościowe : symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu
społecznego / pod red. Krzysztofa T. Koneckiego i Anny Kacperczyk. – Łódź ; [Warszawa] :
- 28 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2010. – 363 s. : il. ;
24 cm. – (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego)
Streszcz. ang. przy ref.
Sygn: S 1631
316.4:316.64](06)
211. Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych / pod red. Danuty Walczak-Duraj. – Łódź :
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. – 253 s. ; 24 cm
Streszcz. ang. przy pracach
Sygn: S 1630
316.334.422(438)"2001/..."
212. RANCEW-SIKORA Dorota
Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych / Dorota Rancew-Sikora. –
Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2007. – 151, [1] s. ; 21 cm
Tyt. grzb.: Analiza konwersacyjna.
Sygn: S 1765, S 1766
316.77:811.162.1'27
213. Responding to crisis : a rethorical approach to crisis communication / ed. by Dan P. Millar,
Robert L. Heath. – Mahwah, New Jersey ; London : Lawrence Erlbaum Associates, 2004. – VII,
379 s. ; 23 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1358
316.77
214. SHILLING Chris
Socjologia ciała / Chris Shilling ; tł. [z ang.] Maria Skowrońska. – Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2010. – 279 s. ; 25 cm. – (Socjologia / Wydawnictwo Naukowe PWN)
Tytuł oryg.: The body and social theory, 2nd edition, London 2003
Sygn: S CZYTELNIA 1473, S 1564
316.7
215. SMITH Anthony David, 1939Etniczne źródła narodów / Anthony D. Smith ; przekł. Małgorzata Głowacka-Grajper. – Kraków :
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. – XIII, [9], 385, [1] s. : il. ; 23 cm. –
(Cultura)
Sygn: S 1620
316.356.4:316.64:323.14](075.8)
216. Socjologia codzienności / pod red. Piotra Sztompki i Małgorzaty Boguni-Borowskiej. – Kraków
: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008. – 973, [3] s. : il. ; 25 cm
Tekst gł. tł.
Sygn: S CZYTELNIA 1585, S 1586
316.728
217. Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana : teksty źródłowe / oprac. Marian Malikowski,
Sławomir Solecki. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. – 410 s. : il. ; 24
cm
Sygn: S CZYTELNIA 1729, S 1730, S 1731
316.334.56(075.8)
218. Społeczeństwo informacyjne : istota, rozwój, wyzwania / aut. Tomasz Białobłocki [et al. ; red.
nauk. Marta Witkowska, Kamila Cholawo-Sosnowska ; przedm. Lech W. Zacher]. – Warszawa :
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006. – 215, [1] s. : il. ; 21 cm
Nazwa aut. przedm. pod tekstem.
- 29 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: S 920, S 1742
316.324.8
219. Społeczeństwo wobec „Innego" : kategoria „Innego" w naukach społecznych i życiu publicznym
/ red. nauk. Ludmiła Dziewięcka-Bokun, Anna Śledzińska-Simon ; Dolnośląska Wyższa Szkoła
Służb Publicznych „Asesor" we Wrocławiu. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wrocław :
współpr. Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „Asesor", 2010. – 387 s. : il. ; 23 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1539, S 1540
316.6
220. Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce / pod red. Mariana Niezgody. – Kraków :
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. – 430, [2] s. ; 24 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1648, S 1649
316.74:37(438)"1989/..."
221.
Społeczne tworzenie miejsc : globalizacja, etniczność, władza / pod red. Andrzeja
Buczkowskiego, Marcina Lubasia i Jacka Nowaka. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, cop. 2010. – 232, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: S 1622
316.64:317.7:316.347](438)
222. Srodki masowego komunikowania a społeczeństwo / pod red. Marian Gieruli ; przy współpracy
Mirosławy Wielopolskiej-Szymury. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. –
340 s. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2409)
Streszcz. ang., niem.
Sygn: S 1743, S 1744
316.77:659.3:004.738.5:316.325
223. Studiowanie dla społeczeństwa wiedzy / red. nauk. Dorota Ciechanowska. – Toruń :
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit", 2009. – 236 s. : il. ; 24 cm
Sygn: S 1552
316.325
224. SUNSTEIN Cass R, 1954Sprzeciw w życiu społeczeństw / Cass R. Sunstein. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. –
243, [4] s. : il. ; 21 cm
Tyt. oryg.: „Why societies need dissent" 2003.
Sygn: P 1713
316.64
225. Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji : studium porównawcze rozwoju
ekonomicznego i procesów społecznych na przykładzie Wrocławia i Lipska - kontynuacje drugie /
pod red. Zbigniewa Kurcza i Zdzisława Morawskiego ; [tł. Urszula Bonter]. – Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – 369 s. : il. ; 24 cm. – (Acta Universitatis
Wratislaviensis. Socjologia ; 47)
Tekst częśc. tł. z niem.
Sygn: PR 5471
316.334.56:332.1](438:430)"1989/..."
226. SZAFRANIEC Krystyna
Młodzi 2011 / [Krystyna Szafraniec ; red. nauk. Michał Boni]. – Warszawa : Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów, 2011. – 425 s. : il. ; 26 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1716, S 1717, S 1718, S 1719
316.346.3-053.6](73:438)"2001/..."
- 30 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
227. SZCZEPAŃSKI Marek Stanisław, 1956Potyczki psyche i soma : elementy socjologii ciała i aktywnosci fizycznej / Marek S. Szczepański,
Beata Pawlica, Anna Śliz ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,
2010. – 111 s. : il. ; 24 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1645, S 1646
316.61:159.923:316.47](438)
228. SZLENDAK Tomasz, 1974Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Tomasz Szlendak. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 541, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Socjologia / Wydawnictwo
Naukowe PWN)
Sygn: S CZYTELNIA 1526, S 1527, S 1528, S 1529
316.811/.815(075.8)
229. SZTOMPKA Piotr, 1944Zaufanie : fundament społeczeństwa / Piotr Sztompka. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy
Znak, 2007. – 420, [4] s. : il. ; 25 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1583, S 1584
316.64
230. TAYLOR Charles, 1931Nowoczesne imaginaria społeczne / Charles Taylor ; przekł. Adam Puchejda, Karolina Szymaniak.
– Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. – 261, [3] s. ; 21 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1587, S 1588
316.4
231. TOURAINE Alain, 1925Samotworzenie się społeczeństwa / Alain Touraine ; przeł. [z fr.] Agnieszka Karpowicz. – Kraków :
Zakład Wydawniczy „Nomos", 2010. – XXVIII, 471 s. ; 25 cm. – (WTS Współczesne Teorie
Socjologiczne ; 13)
Tytuł oryg.: Production de la société, 1973
Sygn: S CZYTELNIA 1754
316.42](075.8)
232. Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym / red. nauk. Elżbieta H. Oleksy.
– Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 309, [1] s. ; 24 cm
Tekst częśc. tł.
Sygn: S 1606, S 1607
316.64:316.7:172:141.72
233. Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych / pod red. Zbigniewa Rykla. –
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – 203, [1] s. ; 24 cm
Sygn: S 1732
316.64:316.334.5](438)"2001/..."
234. TRACY Brian, 1944Mów i zwyciężaj : jak perswazyjnie prezentować w każdej sytuacji / Brian Tracy ; przekł. Dorota
Strumińska. – Warszawa : MT Biznes, cop. 2010. – 184 s. ; 23 cm
Sygn: S 1637
316.64:304.44:316.77:808.5
235. ULMER Robert R., 1969Effective crisis communication : moving from crisis to opportunity / Robert R. Ulmer, Timothy L.
Sellnow, Matthew W. Seeger. – 2 ed. – Los Angeles : SAGE Publications, cop. 2011. – XVI, [1] s. ;
23 cm
- 31 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: U CZYTELNIA 1360
316.77
236. VOGELAAR Robert
Rhetorical approaches to crisis communication : the research, development, and validation of an
image repair situational theory for educational leaders / Robert Vogelaar. – Saarbrücken : LAP
LAMBERT Academic Publishing, cop. 2010. – XII, 317 s. ; 22 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1362
316.77
237. Wartości, interesy, struktury społeczne : uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w
życiu publicznym / red. Jan Szymczyk. – Lublin : Norbertinum, 2010. – 254 s. ; 25 cm. – (Studia
nad Wartościami. Perspektywa Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych / red. Jan
Szymczyk ; t. 1)
Sygn: S CZYTELNIA 1593, S 1594
316.75:316.3
238. Wielka sieć : e-seje z socjologii Internetu / Kazimierz Krzysztofek [et al.] ; wstęp i red. nauk.
Jacek Kurczewski. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2006. – 280, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Obyczaje,
Prawo i Polityka, Życie Codzienne)
Spis treści także ang.
Sygn: S 1770
316.7:004.738.5
239. Współczesna socjologia miasta : wielość oglądów i kierunków badawczych dyscypliny / pod
red. Iwony Borowik i Krzysztofa Sztalta. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
2007. – 187 s. : il. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 41)
Sygn: S 1695
316.334.56(438)"1989/..."
240. Współczesne miasta : szkice socjologiczne / pod red. Małgorzaty Dymnickiej, Andrzeja Majera.
– Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; [Warszawa] : Polskie Towarzystwo
Socjologiczne, 2009. – 206 s. : il. ; 24 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1570, S 1571
316.334.56
241. Współczesne teorie socjologiczne. [T.1] / wybór i oprac. Aleksandra Jasińska-Kania [et al.] ;
[aut. George C. Homans et al.]. – Wyd. 1 (dodr.). – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Scholar",
2006. – 618 s. ; 25 cm
Sygn: S 1784, S 1786
316.2(075.8)
242. Współczesne teorie socjologiczne. [T.2] / wybór i oprac. Aleksandra Jasińska-Kania [et al.] ;
[aut. George C. Homans et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Scholar", cop. 2006. – S.
[5], 624-1248 ; 25 cm
Sygn: S 1785, S 1787
316.2(075.8)
243. Wykluczenie i marginalizacja społeczna : wokół problemów diagnostycznych i reintegracji
psychospołecznej / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. – Toruń : Wydawnictwo
Edukacyjne „Akapit", 2006. – 255 s. : il. ; 24 cm. – (Problemy Pracy Socjalnej)
Materiały z konferencji naukowej w Kortowie, wrzesień 2005 r.
Sygn: S 1557
316.344-057.19:316.344-058.38:316.344-058.51:364.6](438)"1989/..."(06)
- 32 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
244. ZAJĄCZKOWSKI Andrzej, 1922-1994
Rzecz o socjologii : lektura pierwsza / Andrzej Zajączkowski. – Warszawa : „Semper", ca 1993. –
135 s. ; 21 cm
Sygn: S 803, S CZYTELNIA 1612, S 1613
316(07)
245. ŻABICKI Piotr
Technologiczna codzienność : internet, bank, telewizja / Piotr Żabicki ; posł. Kazimierz
Krzysztofek. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2007. – 222, [2] s. : il. ; 21 cm. – (Obyczaje, Prawo
i Polityka, Życie Codzienne)
Streszcz. ang. Spis treści także ang.. – Na s. red. błędny ISBN.
Sygn: S 1769
316.422:316.77
246. ŻURAWSKI Jakub
Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w
polskich kampaniach parlamentarnych / Jakub Żurawski. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010.
– 238, [3] s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm. – (Societas ; 19)
Sygn: S 1617
316.77:004.738.5:316.325
Nauki polityczne. Polityka. Organizacje i partie
247. BÄCKER Roman, 1955Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina / Roman Bäcker. – Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. – 332 s. ; 23 cm
Sygn: PR 5305
323:316.75](47+57)"2001/..."
248. Bezpieczeństwo międzynarodowe : przegląd aktualnego stanu / red. nauk. Katarzyna
Żukrowska. – Warszawa : Wydawnictwo Ius at Tax, 2011. – 467 s. ; 23 cm
Sygn: SM CZYTELNIA 1076
327.56/.57"1989/..."(075.8)
249. Bezpieczeństwo państwa : wybrane problemy / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Anna
Materska-Sosnowska ; Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. –
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra Jr, 2009. – 237, [1] s. ; 21 cm
Sygn: PR CZYTELNIA 5446, PR 5447
327.56/.57
250. CIMEK Henryk, 1941Walka ludowców o Polskę, jej granice i ustrój w latach 1914-1922 / Henryk Cimek. – Rzeszów :
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – 343, [1] s. ; 24 cm
Sygn: H 10391
329:323.3:63-051](438)"1901/1939"
251. CURANOVIĆ Alicja
Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki w kontekście rywalizacji mocarstw / Alicja
Curanović. – Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. – 47, [4] s. ; 21 cm. – (Prace
Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej ; t. 17)
Streszcz. ang.
Sygn: SM 1130
327(470+571)
252. CURANOVIĆ Alicja
Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira Putina : próba bilansu
- 33 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
/ Alicja Curanović, Szymon Kardaś, Radosław Alf ; Instytut Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. – Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe Scholar : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2008. – 113, [3] s. ; 21 cm. – (Żurawia
Papers ; z. 12)
Sygn: SM CZYTELNIA 1182, SM 1183
327(47+57)"1991/..."
253. CURANOVIĆ Alicja
Rosja w WikiLeaks / Alicja Curanović, Szymon Kardaś ; Instytut Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. – 199, [2] s. ;
21 cm
Sygn: SM 1184
323:327](47+57)"1991/..."
254. CWALINA Wojciech
Marketing polityczny : perspektywa psychologiczna / Wojciech Cwalina, Andrzej Falkowski. –
Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006. – 670 s. : il. ; 24 cm
Sygn: PR 2454, PR CZYTELNIA 5414, PR 5415, PR 5416, PR 5417
32.019.5:159.9
255. CZARTORYSKI Adam Jerzy, 1770-1861
Rozważania o dyplomacji / Adam Czartoryski ; przeł. Jan Maria Kłoczowski. Reforma dyplomacji i
legitymizm narodów : studium / Marek Kornat. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011. – 628,
[3] s. ; 22 cm
Sygn: H 10430
327
256. Czerwone szwadrony postępu / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka ; [aut. tomu Henryk
Głębocki et al.]. – Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu : Ośrodek Myśli Politycznej, 2008. – 164 s. ; 20 cm. – (Z Archiwów Bezpieki,
Nieznane Karty PRL ; t. 10)
Sygn: PR 5331
321.64:[94(47+57)::327.84:351.746.1]"1945/1991":[94(47+57):94(1-664)]::327
257. Demokracja i rządy prawa / red. nauk. José María Maravall, Adam Przeworski ; tł. Paweł
Kazimierczak, Jan Winczorek ; [aut. Robert Barros et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
Scholar, 2010. – 309 s. : il. ; 24 cm
Sygn: SM CZYTELNIA 1179
321.7:340.1(075.8)
258. DOBEK-OSTROWSKA Bogusława, 1955Komunikowanie polityczne i publiczne : podręcznik akademicki / Bogusława Dobek-Ostrowska. –
Wyd. 1, 2 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – 434, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: PR CZYTELNIA 5432, PR 5433, PR 5434, PR 5435
32.019.5:316.77](075.8)
259. DOMAŃSKI Piotr
Słownik organizacyjno-konferencyjny angielsko-polski / Piotr Domański. – Warszawa :
Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2002. – 516, [2] s. ; 25 cm
Tyt. równol.: English-Polish dictionary of organization and conference terms
Sygn: U CZYTELNIA 1254
32(038)=111=162.1
260. DOMAŃSKI Piotr
Słownik organizacyjno-konferencyjny polsko-angielski / Piotr Domański. – Warszawa :
- 34 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Wydawnictwo Sejmowe, 2006. – 663, [1] s. ; 25 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1255
32
261. DRAUS Franciszek, 1953Instytucje ustrojowe w postkomunistycznych demokracjach Europy Środkowo-Wschodniej Polska Republika Czeska - Węgry : refleksje krytyczne / Franciszek Draus. – Przemyśl : Przemyskie
Towarzystwo Kulturalne. Wydawnictwo, 1997. – 66, [3] s. ; 21 cm
Sygn: SM 1086
321(438+437.1/.2+439)"1989/..."
262. Dylematy rozszerzenia Unii Europejskiej / [oprac. i red. Piotr Łaciński] ; Wyższa Szkoła Cła i
Logistyki. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 2006. – 236 s. ; 24 cm
Materiały konferencyjne.
Sygn: SM 1114
327.39:339.923](4-67)"1989/..."(06):338.22(4-191.2-11)"1989/..."(06)
263. Encyklopedia zagadnień międzynarodowych / pod red. Eweliny Cała-Wacinkiewicz, Renaty
Podgórzańskiej, Daniela Wacinkiewicza. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. – XVII,
[3], 873 s. : il. ; 25 cm
Sygn: SM CZYTELNIA 1083
327
264. Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji : wymiar polityczny / red.
Henryk Chałupczak, Marek Pietraś, Piotr Tosiek. – Zamość : Wydawnictwo Officina Simonidis,
2010. – 628 s. ; 25 cm. – (Monografie i Opracowania / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Szymona Szymonowica w Zamościu ; nr 4)
Sygn: PR 5350
32(4-191.2-11)"1989/...":[339.923:061.2A/Z](4-67)"1989/..."
265. FLORCZAK Zbigniew, 1923-2005
Podróż na horyzonty / Zbigniew Florczak. – Warszawa : „Czytelnik", 1966. – 321, [3] s. ; 20 cm
Sygn: P 10555
325(438:493)
266. GEREMEK Bronisław, 1932-2008
Głos w Europie / Bronisław Geremek ; przekł. [z fr.] Agnieszka Rosińska-Bóbr. – Kraków :
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas", cop. 2010. – 186, [1] s. : il.,
err. ; 22 cm
Tytuł oryg.: Une voix en Europe. Zawiera niepublikowane teksty Bronisława Geremka oraz
wspomnienia o nim
Sygn: PR 5330
327.39(4-67)
267. GIRYN Maria Izabela
Specyfika polskich kampanii wyborczych na przykładzie kampanii parlamentarnej 2005 roku /
Maria Izabela Giryn. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – 123 s. : il. (w tym kolor.) ;
21 cm. – (Wybory, Demokracja, Polityka)
Sygn: PR CZYTELNIA 5403, PR 5404, PR 5405, PR 5406
32.019.5:324](438)"2001/..."
268. GOROBIEC' Vìktor
Vlada ta socìum getmanatu : doslìdžennâ z polìtičnoï ta socìal'noï ìstorìï rann'omodernoï Ukraïni /
Vìktor Gorobiec' ; Nacìonal'na Akademìâ Nauk Ukraïni. Ìnstitut Ìstorìï Ukraïni. – Kiïv : Ìnstitut
Ìstorìï Ukraïni NAN Ukraïni, 2009. – 270, [1] s. ; 26 cm
- 35 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Alfabet cyrylicki
Sygn: SM 1088
321.1(477)"16/17"
269. GROMADZKI Grzegorz
Białoruś po wyborach : jaka będzie przyszłość reżimu Łukaszenki? / Grzegorz Gromadzki,
Wojciech Konończuk, Luboš Veselý ; Fundacja im. Stefana Batorego. – Warszawa : Fundacja im.
Stefana Batorego ; Praga : Stowarzyszenie Spraw Międzynarodowych, 2006. – 40 s. ; 21 cm
Sygn: SM 1113
323(476)"2001/..."
270. HAUSNER Jerzy, 1949Z „Kuźnicy", z rządu i spoza... / Jerzy Hausner. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców
Prac Naukowych Universitas, cop. 2009. – 357, [3] s. ; 22 cm. – (Biblioteka „Kuźnicy")
Sygn: G 3407
329.14A/Z:338.22:061.2A/Z:929-051A/Z](438)"2001/..."
271. Historia antysemityzmu.[3],1945-1993 / pod red. Léona Poliakova ; przekł. Agnieszka
Rasińska-Bóbr, Oskar Hedemann. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych Universitas, 2010. – 413, [1] s. ; 24 cm
Sygn: H 10258
323.12(=411.16)(075.8)
272. Hiszpania : media masowe i wybory w obliczu terroryzmu / pod red. Bogusławy DobekOstrowskiej i Michała Kusia. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. – 179, [1]
s. : il. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Komunikowanie i Media)
Tekst częśc. tł.. – ISSN serii gł.: 0239-6661; no 2918. Materiały z międzynarodowej konferencji
„Hiszpańskie media masowe i wybory parlamentarne w obliczu terroryzmu", 11.03.2005 r.
Wrocław.
Sygn: PR 4363, PR 5472, PR 5473
323.285(5/6=411.21)"2004/...:[327.56/.57:355.02](460)"2001/...":316.77:659.3:328](460)"2001/..."
273. HOŁUB Adam, 1968Lewica liberalna w Prusach Wschodnich wobec Polaków : stereotyp Polski i Polaków na łamach
„Königsberger Hartungsche Zeitung" w latach 1860-1880 / Adam Hołub. – Toruń : Wydawnictwo
Adam Marszałek, cop. 2009. – 243 s. ; 23 cm
Praca doktorska uzup. i rozsz. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.. – Streszcz. niem.
Sygn: H 10180
329.12:050+070](430)"18":316.647.8(438)
274. JEZIŃSKI Marek
Wybory do Parlamentu Europejskiego : media i marketing polityczny / Marek Jeziński, Wojciech
Peszyński, Aleksandra Seklecka. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
„Dom Organizatora", 2010. – 412 s. : il. ; 24 cm
Sygn: PR CZYTELNIA 5422
32.019.5:324](438)"2001/...":[341.12:327.7:328](4-67)
275. KAPUŚNIAK Tomasz, 1979Polityka czarnomorska Grecji / Tomasz Kapuśniak. – Lublin : Instytut Europy ŚrodkowoWschodniej, 2010. – 45, [2] s. ; 21 cm. – (Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej ; t. 10)
Streszcz. ang.
Sygn: SM 1131
327(495)
276. KAPUŚNIAK Tomasz, 1979-
- 36 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Polityka czarnomorska Rumunii / Tomasz Kapuśniak. – Lublin : Instytut Europy ŚrodkowoWschodniej, 2010. – 45, [2] s. ; 21 cm. – (Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej ; t. 9)
Streszcz. ang.
Sygn: SM 1132
327(498)
277. KAPUŚNIAK Tomasz, 1979Polityka czarnomorska Turcji / Tomasz Kapuśniak. – Lublin : Instytut Europy ŚrodkowoWschodniej, 2010. – 55, [4] s. ; 21 cm. – (Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej ; t. 11)
Streszcz. ang.
Sygn: SM 1133
327(560)
278. KARWAT Mirosław, 1953O demagogii / Mirosław Karwat. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2006. –
249, [3] s. ; 21 cm
Sygn: PR 4819, PR 5364
32.019.5
279. Klęska demokracji? : obszar byłego ZSRR : praca zbiorowa / pod red. nauk. Piotra
Grochmalskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. – 522 s. ; 23 cm
Tekst częśc. ang., ros.
Sygn: PR 5303
323+327:338.24.021.8:316.422](47+57)"1991/..."
280. KLOCZKOWSKI Jacek, 1975Czas grubej przesady : szkice o polityce polskiej 2005-2010 / Jerzy Kloczkowski. – Kraków :
Ośrodek Myśli Politycznej, 2010. – 255 s. ; 20 cm. – (Biblioteka Myśli Politycznej ; 74)
Sygn: PR 5332
323(438)"2001/..."
281. KOŁODZIEJCZYK-KONARSKA Katarzyna
Umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) w stosunkach Unia Europejska - grupa państw AKP /
Katarzyna Kołodziejczyk ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego ;
Fundacja Studiów Międzynarodowych. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Scholar" : Instytut
Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. – 126, [1] s. ; 21 cm. –
(Żurawia Papers ; z. 16)
Sygn: SM 1185
327
282. Koniec pewnej epoki : wybory parlamentarne 1989 roku w województwie szczecińskim w
dokumentach / wstęp, wybór i oprac. Artur Kubaj. – Warszawa ; Szczecin : Instytut Pamięci
Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 423, [1] s., [24] s.
tabl. : il. ; 21 cm. – (Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 43)
Sygn: H 9873, H 10113
324:342.52/.53](438)"1989/..."(093)
283. KOZIMALA Irena
Kadra instruktorska Lwowskiej Chorągwi Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w latach
1918-1945 / Irena Kozimala. – Warszawa : Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, 2010. – 128 s. :
fot. ; 24 cm
Sygn: H 10190
329.78(438)"19"A/Z
- 37 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
284. KRZYNÓWEK Anna
Rozum a porządek polityczny : wokół sporu o demokrację deliberatywną / Anna Krzynówek. –
Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2010. –
416 s. ; 23 cm. – (Dyskurs Politologiczny)
Sygn: PR 5336
321.7
285. Kul'turno-cìvìlizacìjnij prostìr Êvropy ì Ukraïna : osoblivostì stanovlennâ ta sučasnì tendencìï
rozvitku / kerìvnik avtors'kogo kolektivu ì naukovij red. A. Ì. Kudrâčenko ; Nacìonal'na Akademìâ
Nauk Ukraïni. Ìnstitut Êvropejs'kih Doslìdžen'. – Kiïv : Unìversitet „Ukraïna", 2010. – 404, [1] s. ;
25 cm
Alfabet cyrylicki
Sygn: SM 1092
327(4:477)
286. LEGUTKO Piotr, 1960Dlaczego zawiedliśmy? / Piotr Legutko ; [rozmówcy Lech Kaczyński et al.]. – Kraków :
Wydawnictwo Arcana, 2011. – 151, [1] s. ; 21 cm
Sygn: PR 5374
323:338.22:308](438)
287. Leksykon myślicieli politycznych i prawnych / pod red. Elżbiety Kundery i Marka
Maciejewskiego ; [aut. Elżbieta Kundera et al.]. – 3. wyd. uzup. i zm. – Warszawa : Wydawnictwo
C. H. Beck, 2009. – XXII, 639 s. ; 20 cm
Sygn: PR CZYTELNIA 5317
32:1](091)(03)
288. LIEDEL Krzysztof
Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa : zarządzanie
bezpieczeństwem / Krzysztof Liedel. – Warszawa : Difin, 2010. – 221 s. ; 23 cm
Sygn: SM CZYTELNIA 1084, SM 1085
323.28
289. ŁACNY Justyna
Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójności / Justyna Łacny.
– Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. – 395 s. ; 21 cm. – (Monografie)
Sygn: SM 1125, SM 1126
327.39:336.1](4-67)
290. ŁÓDZKI Bartłomiej
Ustanawianie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 roku / Bartłomiej Łódzki. –
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. – 233 s. : il. ; 24 cm. – (Acta
Universitatis Wratislaviensis. Komunikowanie i Media ; no 3312)
Streszcz. ang.
Sygn: PR CZYTELNIA 5459, PR 5460
32.019.5:316.77(438)
291. ŁUKASZEWSKI Jerzy
O Polsce i Europie bez niedomówień / Jerzy Łukaszewski. – Warszawa : Noir sur Blanc, cop. 2006.
– 232, [4] s. ; 24 cm
Sygn: SM 1161
327:338.22](438)"1989/...":[339.923:061.1A/Z](4-67)"1989/..."
292. MACHELSKI Zbigniew
System polityczny Włoch / Zbigniew Machelski. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. –
- 38 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
349, [3] s. : il. ; 24 cm
Sygn: PR 5365
321(450)"19/20"
293. MAJ Przemysław
Internet i demokracja : ewolucja systemu politycznego / Przemysław Maj. – Rzeszów :
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. – 265, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: PR 5376
321.7"1989/...":004.738.5:316.77:316.325
294. MALIKOWSKI Marian
Wybrane problemy stosunków polsko-ukraińskich / Marian Malikowski. – Rzeszów :
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – 274 s. : il. ; 23 cm
Sygn: S 1655
327(438:477)
295. MALISZEWSKI Norbert
Jak zaprogramować wyborcę? / Norbert Maliszewski. – Warszawa : Difin, 2009. – 261 s. ; 21 cm. –
(Engram)
Sygn: PR 4970, PR CZYTELNIA 5388, PR 5389
32.019.5(438)"2001/..":316.334.3:324:159.9
296. Marketing polityczny w teorii i praktyce / pod red. Andrzeja W. Jabłońskiego i Leszka
Sobkowiaka. – Wyd. 2 zm. i uzup. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.
– 238 s. : il. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3130)
Sygn: PR CZYTELNIA 5461, PR 5462, PR 5463, PR 5464
32.019.5
297. Marketing polityczny : założenia teoretyczne, reguły działania, praktyka kampanijna / pod red.
nauk. Mariusza Kolczyńskiego. – Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha
Korfantego, 2005. – 169 s. : rys., wykr. ; 25 cm
Sygn: PR CZYTELNIA 5383, PR 5384
32.019.5
298. Materiały pomocnicze do studiowania teorii stosunków politycznych / wybór i oprac.
Małgorzata Pietrasiak. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. – 148 s. ; 24 cm
Tekst częśc. tł. z ang., niem., ros.
Sygn: PR 5328, PR 5329
32.001(075.8)
299. MAZUR Marek
Marketing polityczny : studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w
Polsce / Marek Mazur. – Wyd. 1, 4 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. –
358, [2] s. : il., err. ; 24 cm
Na okł. podtyt.: wyczerpujący przegląd technik i metod stosowanych w kampanii wyborczej.
Streszcz. ang.
Sygn: PR CZYTELNIA 5410, PR 5411, PR 5412, PR 5413
32.019.5(075.8):[324:342.51:342.8](73:438)"1945/..."(075.8)
300. Media w wyborach, kampanie wyborcze, media w polityce / pod red. Teresy Sasińskiej-Klas. –
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. – 377 s. : il. ; 23 cm. – (Biała Seria / Polskie
Towarzystwo Nauk Politycznych)
Na s. 4 okł. odmienna nazwa serii: Biała Seria PTNP.
Sygn: PR CZYTELNIA 5393, PR 5394, PR 5395, PR 5396
32.019.5:316.77:324:329](438)"2001/..."
- 39 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
301. Metodologia badań europejskich : I Ogólnopolskie Warsztaty Europeistyczne, Warszawa 11-12
maja 2010 / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Tomasz Kownacki ; Katedra Europeistyki.
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza Aspra Jr, 2011. – 178, [1] s. ; 21 cm
Sygn: SM 1167
32
302. Międzynarodowe stosunki polityczne / pod red. nauk. Erharda Cziomera. – Kraków :
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły
Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. – 456 s. : il. ; 24 cm
Sygn: SM CZYTELNIA 1077, SM 1078, SM 1079, SM 1080
327(075.8)
303. NOWAK Eugeniusz, 1946Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego / Eugeniusz Nowak, Maciej Nowak. – Warszawa : Difin,
2011. – 208 s. ; 23 cm. – (Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Sygn: SM CZYTELNIA 1162, SM 1163
327.56/.57
304. OLEJARZ Tomasz
Bułgaria i Rumunia we Wspólnocie Europejskiej : aspekty prawne i polityczne procesu akcesji /
Tomasz Olejarz. – Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2009. – 33, [1] s. ; 21 cm. –
(Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej ; t. 6)
Streszcz. ang.
Sygn: SM 1134
327.39(497.2+498)"1989/...":341.12(4-67)"2001/..."
305. OLEJARZ Tomasz
Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej : idee, kierunki ewolucji, instrumenty realizacji / Tomasz
Olejarz. – Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. – 42, [3] s. ; 21 cm. – (Prace
Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej ; t. 13)
Streszcz. ang.
Sygn: SM 1135
327(456.31)
306. OSTASZEWSKI Piotr, 1964Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów / Piotr Ostaszewski. – Warszawa :
Wydawnictwo „Książka i Wiedza", cop. 2008. – 919, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
Sygn: SM CZYTELNIA 1081, SM 1082
327(075.8)
307. Ostatnie dni parlamentu Drugiej Rzeczypospolitej / [oprac. Andrzej Krzysztof Kunert]. –
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, cop. 2009. – [44] s. : il. (w tym kolor.) ; 24
cm
Sygn: PR 5378
321.72(438)"1918/1939"
308. Paradoksy liberalizmu : praca zbiorowa / pod red. Danuty Karnowskiej i Arkadiusza
Modrzejewskiego. – Toruń : Europejskie Centrum Edukacyjne, cop. 2009. – 237 s. ; cop. 2009. –
(Idee i Polityka / Europejskie Centrum Edukacyjne)
Streszcz. ang.
Sygn: PR 5360
329.12:330.8
- 40 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
309. Partie i system partyjny III RP / pod red. Krzysztofa Kowalczyka. – Toruń : Wydawnictwo
Adam Marszałek, 2011. – 433 s. : il. ; 23 cm
Sygn: PR CZYTELNIA 5313, PR 5314, PR 5315
328/329(438)"1989/..."
310. PLISZCZYŃSKA Olga
Polityka „niebezpieczeństwa" Gruzji / Olga Pliszczyńska. – Lublin : Instytut Europy ŚrodkowoWschodniej, 2010. – 50, [5] s. ; 21 cm. – (Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej ; t. 14)
Streszcz. ang.
Sygn: SM 1136
327(479.22)
311. POGGI Gianfranco, 1934Państwo : jego natura, rozwój i perspektywy / Gianfranco Poggi ; przekł. Maciej Sadowski ; red.
nauk. wyd. pol. Tomasz Żyro. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 294, [1] s. ; 21
cm
Sygn: PR CZYTELNIA 5326, PR 5327
32-027.21
312. Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP : wybrane problemy : izbrannye
problemy / pod red. Walentego Baluka. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. – 428
s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. – (Wschodnioznawstwo)
Tekst częśc. ros. Streszcz. pol., ros. przy pracach.
Sygn: SM 1074, SM 1075
327(47+57)"1991/..."
313. Polityka wschodnia Polski : uwarunkowania, koncepcje, realizacja / red. nauk. Andrzej Gil i
Tomasz Kapuśniak ; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. – Lublin ; Warszawa : Instytut Europy
Środkowo-Wschodniej, 2009. – 416 s. ; 24 cm
Streszcz. ang. Spis treści także ang.
Sygn: SM CZYTELNIA 1137
327(438:5-191.2:4-191.2-11:4-67)"1989/..."
314. Polska i Ukraina w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego : (aspekty militarne i
pozamilitarne) : konferencja naukowa, Przemyśl, 8 marca 2007 r. / red. nauk. Józef Buczyński,
Henryk Bińkowski. – Przemyśl : [s.n.], 2007. – 399 s. ; 25 cm
Tekst częśc. ang., ukr.
Sygn: G 3378
327.56/.57(438:477)"1989/..."
355.3:061.1A/Z](100-622)"1945/..."
:[339.923:327.39:061.1A/Z](4-67)"1945/...":[327.51:
315. Polskie partie i ruchy społeczno-polityczne pierwszej połowy XX wieku / red. nauk. Kazimierz
Przybysz ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Nauk
Politycznych. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra Jr, 2010. – 328 s. ; 25 cm
Sygn: PR CZYTELNIA 5444
329(438)"19"
316. PORTNIKOV Vitalij, 1967Dmitrij Miedwiediew : władca z przypadku? / Witalij Portnikow ; przeł. Małgorzata Nocuń. –
Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2009. – 82, [6] s. ; 21
cm. – (Biblioteka Nowej Europy Wschodniej ; z. 3)
Sygn: SM 1093
323+327](47+57)"1991/..."
317. POWELL G. Bingham
- 41 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Wybory jako narzędzie demokracji : koncepcje większościowe i proporcjonalne / G. Bingham
Powell Jr. ; przeł. Marek Czekański. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu,
2006. – 291, [1] s. : il. ; 24 cm
Tyt. oryg.: „Elections as instruments of democracy :majoritarian and proportional visions" 2000.
Sygn: PR 4840, PR 5368
324:316.334.3:342.8
318. Problematyka narodowościowa i religijna w XX : wybrane aspekty / red. nauk. Krzyszof Żarna.
– Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. – 204 s. ; 21 cm
Sygn: H 10390
323.15(437:438:569.5)
319. RAŚ Maciej
Polityka Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej / Maciej Raś. – Lublin : Instytut Europy
Środkowo-Wschodniej, 2010. – 51, [4] s. ; 21 cm. – (Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
; t. 16)
Streszcz. ang.
Sygn: SM 1138
327(470+571):327(4-191.2-11)
320. Relacje polsko-rosyjskie : rola mediów masowych / red. nauk. Janusz Adamowski, Łukasz
Szurmiński ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza Aspra Jr, cop. 2009. – 109, [1] s. ; 21 cm
Tekst częśc. ros.
Sygn: SM 1166
327(438:470+451)"2001/..."
321. ROJEK Wojciech, 1954Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych / Wojciech Rojek. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 558, [2] s. : mapy ; 24 cm
Sygn: SM CZYTELNIA 1139, SM 1140, SM 1141, SM 1142, SM 1143, SM 1144, SM 1145, SM 1146, SM 1147, SM 1148, SM 1149, SM 1150
327(100)"18/20"](075.8)
322. SAS PetroMIHAJLOVIČ
Vitoki ukraïns'kogo nacìotvorennâ / P. M. Sas ; Nacìonal'na Akademìâ Nauk Ukraïni. Ìnstitut Ìstorìï
Ukraïni. – Kiïv : Ìnstitut Ìstorìï Ukraïni NAN Ukraïni, 2010. – 701, [1] s. ; 24 cm
Alfabet cyrylicki
Sygn: SM 1087
321.17(477)"15/16"
323. SERVICE Robert, 1947Towarzysze : komunizm od początku do upadku : historia zbrodniczej ideologii / Robert Service ; tł.
Hanna Szczerkowska. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008. – 635, [4] s., [24] s.
tabl. kolor. : il. ; 24 cm
Sygn: H 10236
321.64
324. SĘKOWSKI Paweł
Polskie Stronnictwo Ludowe w Krakowie i powiecie krakowskim w latach 1945-1949 / Paweł
Sękowski. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko
Narodowi Polskiemu, 2011. – 430, [1] s., [24] s. tabl. : il. ; 22 cm. – (Monografie / Instytut Pamięci
Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 71)
Streszcz. fr.
Sygn: H 10367
329:323.3:63-051(438)
- 42 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
325. SIERADZAN Przemysław Jan
Czerwono-brunatni : sojusz radykalizmu lewicy i prawicy w Rosji współczesnej / Przemysław Jan
Sieradzan ; Zakład Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych przy współpracy
Międzyinstytutowej Pracowni Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza Aspra Jr, 2010. – 428, [1] s. ; 25 cm. – (Władza, Przywództwo, Elity ; t. 4)
Streszcz. ang., ros.
Sygn: PR 5450
323(470+571)"1991/..."
326. SOKOŁOWSKI Tadeusz
Wielka Brytania : informator / Tadeusz Sokołowski ; Ministerstwo Obrony Narodowej.
Departament Oświatowo-Wychowawczy. – Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej.
Departament Oświatowo-Wychowawczy, 1993. – 78, [18] s. : il. ; 24 cm
Sygn: SM 1112
323(410)
327. TARNAWSKI Marcin, 1978Euroatlantycka polityka bezpieczeństwa Rosji w latach 2000-2008 / Marcin Tarnawski. – Kraków :
Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2010. – 284 s. : il. ; 21 cm
Sygn: SM 1116
327.56/.57:338.22](470+571)
328. TILLY Charles, 1929Demokracja / Charles Tilly ; przekł. Michał Szczubiałka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2008. – 281, [3] s. : il. ; 21 cm
Sygn: PR 4898, PR CZYTELNIA 5322, PR 5323
321.7
329. TRZECIAK Sergiusz, 1976Marketing polityczny w Internecie / Sergiusz Trzeciak. – Warszawa : Muza, 2010. – 175, [1] s. : il. ;
24 cm
Sygn: PR CZYTELNIA 5418, PR 5419, PR 5420, PR 5421
32.019.5:004.738.5
330. Ukrainian-polish cooperation in the context of globalization / ed. by Yuriy Bilan, Svitlana
Vdovtsova. – Kyiv : Kyiv National University of Technologies and Design. Faculty of Economics
and Engineering ; Ternopil : Centre of Sociological Research, 2008. – 118 s. : 25 cm. – (Economics
& Sociology ; No. 1)
Sygn: P 5356
327(438:477)"1989/..."
331. Unia Europejska a bezpieczeństwo Polski / red. nauk. Marek J. Malinowski, Stanisław Musiał ;
Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopocka Szkoła Wyższa. – Gdańsk : Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. – 142 s. ; 24 cm
Sygn: PR 5354
327(438:4-67)"2001/..."
332. Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych : wymiar polityczny / red. nauk. Marek
Rewizorski. – Warszawa : Difin, 2011. – 242 s. ; 23 cm
Sygn: SM CZYTELNIA 1164, SM 1165
327.56/.57(4-67)"1989/..."
333. VOLPI Mauro, 1948-
- 43 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Problemy reform konstytucyjnych we Włoszech i w Polsce / Mauro Volpi, Wojciech Orłowski ; [tł.
Dagmara Kozik]. – Zamość : Centrum Badawczo-Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i
Administracji, 2001. – 63 s. ; 21 cm. – (Warsztaty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i
Administracji w Zamościu ; nr 4)
Tekst równol. pol., wł.
Sygn: P 5357
324(438:450)"1989/..."
334. W obronie niepodległości : antykomunizm w II Rzeczypospolitej / pod red. i ze wstępem Jacka
Kloczkowskiego i Filipa Musiała ; wybór i oprac. tekstów Henryk Głębocki [et al.]. – Kraków :
Ośrodek Myśli Politycznej : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, 2009. – 355 s. ; 20 cm. – (Polskie Tradycje Intelektualne ; 7)
Sygn: H 10267
32-027.21:141.8](438)"1918/1939"(093)
335. Wizerunki międzynarodowe Rosji / red. nauk. Stanisław Bieleń ; Wydział Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Międzyinstytutowa Pracowania Badań nad Rosją
i Państwami Poradzieckimi. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra Jr, 2011. – 303, [1] s. ; 24
cm
Sygn: SM 1173
327(470+571)
336. Zaawansowane zapobieganie konfliktom / red. nauk. Wojciech Kostecki ; Katedra Stosunków
Międzynarodowych. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza
Aspra Jr, 2011. – 233 s. : il. ; 24 cm
Streszcz. ang.
Sygn: SM 1172
327.56/.57
337. ZALEWSKI Krzysztof Marcin, 1979Naród, religia, rasa : muzułmańskie ideologie i ruchy narodowe pogranicza w PołudniowoWschodniej Europie : przykład Sandżaka nowopazarskiego w XX wieku / Krzysztof Marcin
Zalewski. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2010. – 261, [2] s. : il. ; 21 cm. – (W Krainie PRL/W
Krainie KDL)
Streszcz. ang.
Sygn: SM 1175
323.14(497.1)
338. ZARĘBA Agnieszka Magdalena
Wizerunek polityka w III RP : kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne / Agnieszka
Magdalena Zaręba. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. – 223 s. : il. ;
23 cm
Sygn: PR 5377
32.019.5(438):316.77(438)
339. ŻURAWSKI Jakub
Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w
polskich kampaniach parlamentarnych / Jakub Żurawski. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010.
– 238, [2] s., [8] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. – (Societas ; 19)
Sygn: PR CZYTELNIA 5427, PR 5428, PR 5429, PR 5430
32.019.5:316.77(438)
Nauki ekonomiczne
340. Analiza rozkładów płac i dochodów w Polsce w przekroju terytorialnym / pod. red. Czesława
Domańskiego. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. – 147 s. : il. ; 24 cm
- 44 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: S 1614, S 1615
330.567.22:331.2](438)"1989/...":330.43
341. BIEGUŃSKI Lech
Stvorennâ sistemi monìtoringu ta kontrplû za deržavnoû dopomogoû v Ukraïnì : koncepcìâ, vikliki
ta naslìdki / [avt. Leh Bêguns'kij ; pereklad z ang. Maksima Čebotar'ova]. – Kiïv : [s.n.], 2010. – 74,
[2] s. ; 21 cm
Alfabet cyrylicki
Sygn: U 1245
330.34(477)"1991/..."
342. ESPING-ANDERSEN Gøsta, 1947Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej / Gøsta Esping-Andersen ; przekł. Renata Włoch.
– Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Dom Wydawniczy Elipsa, cop.
2010. – 247 s. ; 25 cm. – (Współczesna Polityka Społeczna ; 1)
Sygn: S 1663, S 1664
330.342.14:364(1-622)]"1989/...":
343. Fundusze Unii Europejskiej jako instrument wsparcia konkurencyjności regionów oraz małych i
średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Michał Sebastian Bańka, Franciszek Gołembski ; Uniwersytet
Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Katedra Europeistyki. – Warszawa :
Oficyna Wydawnicza Aspra Jr, 2010. – 241, [1] s. ; 21 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1758, S 1759
332.14(438:4-67)
344. HENRIQUES Adrian, 1954TBL czy wszystko się zgadza? / Adrian Henriques, Julie Richardson ; tł. Błażej Niedziński, Maria
Witkowska. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Dom Wydawniczy
Elipsa, cop. 2010. – 244 s. : il. ; 25 cm. – (Współczesna Polityka Społeczna ; 5)
Sygn: S 1679, S 1680
330.162:502.13/.14
345. Kreator rozwoju gospodarki lokalnej : praktyczne rozwiązania wspierające projekty rozwoju
tworzone przez instytucje lokalne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa : podręcznik : praca
zbiorowa / pod red. Marii Kamińskiej-Dojnikowskiej ; [aut. Cezary Cieślukowski et al.]. – Suwałki :
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2003. – 173, [3] s. ; 24 cm
Sygn: PR 5337
332.1
346. Partnerstwo publiczno-prywatne / red. nauk. Czesław Glinkowski, Beata Wenerska. – Kalisz :
Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego, 2007. – 117 s. : il. ; 24 cm. – (Zeszyt Naukowy / Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Prace Naukowe Instytutu
Zarzadzania)
Sygn: PR 5340
330.322.16(438)"2001/..."
347. „Problemy społeczno-gospodarcze w podregionie kaliskim" / [Hanna Mizgajska et al. ; red.
Elżbieta Steczek-Czerniawska]. – Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2010. – 197 s. ; 24 cm
Na okł. i grzb. nazwa wyłącznie pierwszego autora
Sygn: PR 5339
332.1:352/353](438)"2001/..."A/Z
348. PRZYBYSZ Tadeusz
- 45 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Elementy ekonomii matematycznej i matematyki finansowej / Tadeusz Przybysz. – Zamość :
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji. Centrum Badawczo-Szkoleniowe, 2007. – 178 s. : il. ;
24 cm
Sygn: M 192
330.43:519.86:336](075.8)
349. ROGACZEWSKA Krystyna
Ekonomiczny wymiar polskiego liberalizmu : od fizjokratyzmu do Szkoły Krakowskiej / Krystyna
Rogaczewska. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. – 308 s. ; 24 cm. –
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3339)
Streszcz. ang.
Sygn: PR 5470
330.8
350. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 : dokument
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r. uchwałą nr 278/08. – Warszawa :
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Programów Ponadregionalnych, 2008. – 98 s. :
il. ; 30 cm
Sygn: S 1499, S 1500
332.14(438)"2001/...":339.7(4-67)"2001/..."
351. SZAFRAN Joanna
Implementacja unijnej polityki regionalnej w Polsce / Joanna Szafran. – Lublin : Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 158 s. : il. ; 24 cm
Sygn: S 1639
332.14(438:4-67)
352. Wstępne wyniki badań : praca zbiorowa / pod red. Piotra Dutkiewicza i Grzegorza Gorzelaka ;
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Instytut
Gospodarki Przestrzennej. – Warszawa : UW, 1986. – 229 s. ; 21 cm. – (Polska Lokalna i Samorząd
Terytorialny w Warunkach Reformy i Rekonstrukcji Gospodarki Przestrzennej ; 2)
Sygn: S 1504
332.1:352/353](438)"19"
353. ZALESKI Janusz
Prognozy ekonomiczne efektów aplikacji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce w
latach 2004-2006 / Janusz Zaleski ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. –
Zamość : Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2003. – 34 s. : portr. kolor., tab., wykr. ; 21 cm.
– (Wykłady Otwarte Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu ; 21)
Sygn: S 1690
332.1(438):339.7.001.18(4-67)]"1989/..."
Praca
354. BERA Ryszard
Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich / Ryszard Bera. –
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – 247 s. : il. ; 25 cm
Sygn: S 1643
331.5-057.56:316.75:316.728](4=162.1)"2001/..."
355. Bezpieczeństwo i higiena pracy / red. nauk. Danuta Koradecka ; [aut. D. Augustyńska et al.]. –
Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2008. – 782 s. : il. ;
25 cm
Sygn: IŚ 363, IŚ 364, IŚ 365
331.45:331.101.1
- 46 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
356. Bezpieczeństwo i higiena pracy / red. nauk. Danuta Koradecka ; [aut. D. Augustyńska et al.]. –
Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2008. – 782 s. : il. ;
25 cm
Sygn: M CZYTELNIA 118, M 119, M 120
331.45:331.101.1
357. HARTLEY Mary, 1948Stres w pracy / Mary Hartley ; [tł. Piotr Żak]. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2005. – 168 s. : il. ;
22 cm
Tyt. oryg.: „Stress at work" 2003. Na grzbiecie nr 26 Poradników Psychologicznych.
Sygn: S 1722
331.101:159.94
358. LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna
Dwie dekady lokalnego bezrobocia : (na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu) /
Krystyna Leśniak-Moczuk. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – 210,
[1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: S 1723
331.56/.57:316.334.5](438)"1989/..."
359. MIKULCZYŃSKI Tadeusz, 1951Automatyzacja procesów produkcyjnych : metody modelowania procesów dyskretnych i
programowania sterowników PLC / Tadeusz Mikulczyński. – Warszawa : Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 2006. – 212, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 264
331.103:658.5:681.58:004.31:621.382](075.8)
360. NADOLSKA Jadwiga
Rynek pracy w procesie przekształceń państwa socjalnego we współczesnych Niemczech / Jadwiga
Nadolska ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza Aspra Jr, 2010. – 346 s. ; 24 cm
Streszcz. ang., niem.
Sygn: S 1762
331.5(430)
361. PISULA Dorota
Poradnictwo kariery przez całe życie / Dorota Pisula. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2009. – 108 s. : il. kolor. ; 24 cm
Sygn: S 1511
331.548
362. PISULA Dorota
Rozmowa doradcza / Dorota Pisula. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej, 2010. – 68 s. ; 24 cm. – (ABC Doradcy Zawodowego)
Sygn: S 1509, S 1510
331.548
363. Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. nauk.
Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. – Warszawa : Difin, 2010. – 318 s. : il. ; 23 cm
Sygn: S 1644
331.548:364-785/-787:316.64-044.257](438)"2001/..."
364. Rynek pracy i bezrobocie na Podkarpaciu / pod red. Krzysztofa Kaszuby. – Rzeszów :
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego : Podkarpacki Klub Biznesu : Wyższa Szkoła
Zarządzania, 2006. – 105 s. ; 30 cm
- 47 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Sygn: S CZYTELNIA 1496, S 1497
331.5:331.56/.57](438)"2001/..."
365. SŁAWECKI Bartosz
Zatrudnianie po znajomości : kapitał społeczny na rynku pracy / Bartosz Sławecki. – Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. – 269, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Zarządzanie. HR)
Sygn: S 1597
331.5
366. SOŁTYSIŃSKA Grażyna
Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych : materiały dla szkolnego doradcy
zawodowego / Grażyna Sołtysińska. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej, 2010. – 101 s. ; 24 cm. – (ABC Doradcy Zawodowego)
Sygn: S CZYTELNIA 1512, S 1513
331.548:364-785/-787]-056.26/.36(438)"2001/..."
367. SPYTEK-BANDURSKA Grażyna
Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych / Grażyna Spytek-Bandurska ;
Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra
Jr, 2010. – 223, [1] s. ; 24 cm
Sygn: S 1764
331.56/.57(438)"2001/..."
368. Studium prawa europejskiego : Program Absolewent na europejskim rynku pracy / [Wyższa
Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi]. – Warszawa : Fundacja Prawo Europejskie Monitor
Unii Europejeskiej, [ca 2005]. – 224 s. ; 30 cm
Sygn: G 1558
331.5:[339.923:061.1A/Z](4-67)
369. Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie PRL /
pod red. Bogusława Tracza ; [aut. tomu Jerzy Autuchiewicz et al.]. – Katowice : Oddział Instytutu
Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. – 318 s. : il.
; 25 cm
Streszcz. ang., niem.
Sygn: H 10141
331.101.3(438)"1944/1989"(06)
Finanse. Podatki. Bankowość
370. Problemy finansowania zadań własnych i zleconych wspólnoty samorządowej : materiały
pokonferencyjne. Cz. 1 / [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach]. – Suwałki :
Wydawnictwo Uczelniane PWSZ, [2010]. – 138 s. ; 23 cm
Sygn: PR 5346, PR 5347
336.14:352](438)"1989/..."
371. Problemy finansowania zadań własnych i zleconych wspólnoty samorządowej : materiały
pokonferencyjne. Cz. 2 / [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach]. – Suwałki :
Wydawnictwo Uczelniane PWSZ, [2010]. – 76 s. ; 23 cm
Sygn: PR 5348, PR 5348
336.14:352](438)"1989/..."
Gospodarka. Ekonomiki szczegółowe. Handel
372. BOŻYK Paweł, 1939-
- 48 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : teoria i polityka / Paweł Bożyk. – Warszawa : Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. – 424 s. : il. ; 24 cm
Sygn: SM CZYTELNIA 1101, SM 1102
339.9(075.8)
373. Dobre praktyki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu. – [Rzeszów :
Wojewódzki Urząd Pracy, 2010]. – 54, [1] s. : il. ; 22 cm
Sygn: S 1687
339.7(438:4-67)"2004/..."
374. DOŁZBŁASZ Sylwia
Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE / Sylwia Dołzbłasz, Andrzej Raczyk. –
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. – 239, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Monografie)
Sygn: SM 1122, SM 1123, SM 1124
339.92(438-04)"2001/..."
375. Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki / red. nauk. Jacek
Jaworski. – Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa, 2011. – 282 s. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Wyższej
Szkoły Bankowej w Gdańsku ; t. 9)
Streszcz. ang. przy pracach
Sygn: PR 5352
338.22
376. Fundusze Strukturalne w Polsce w latach 2005-2007 : raport z działalności Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego. – Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007. – 70 s. ; 30 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1489
339.7(438:4-67)
377. Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku / Jerzy Ciepielewski [st al.]. – Wyd. 2. –
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1971. – 579, [1] s., [6] s. tabl. : il., mapy ; 24
cm
Sygn: H 10356
338.1(091)(100)"18/19"
378. JASIŃSKI Leszek Jerzy
Bliżej centrum czy na peryferiach? : polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku /
Leszek Jerzy Jasiński. – Warszawa : Centrum Europejskie Natolin : Wydawnictwo Trio, 2011. –
521 s. ; 24 cm
Streszcz. ang. Spis treści także ang.
Sygn: SM 1176
338.22(438)
379. KIENZLER Iwona, 1956Leksykon marketingu / Iwona Kienzler. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. – 264 s. ;
20 cm
Sygn: PR CZYTELNIA 5320
339.138(03)
380. KNECHT Zdzisław, 1938Zarządzanie marketingiem / Zdzisław Knecht. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,
2008. – 224 s. : il. ; 24 cm. – (Marketing)
Sygn: PR CZYTELNIA 5316
339.138:005](075.8)
381. KURCZEWSKI Jacek, 1943-
- 49 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Ścieżki emancypacji : osobista teoria transformacji ustrojowej w Polsce / Jacek Kurczewski. –
Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2009. – 274, [1] s. ; 21 cm. – (Obyczaje, Prawo i Polityka, Życie
Codzienne)
Sygn: S 1768
338.24.021.8:316.422](438)"1989/..."
382. Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego :
wytyczne. – Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji i
Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty, 2006. – 85 s. ; 30 cm
U góry okł.: Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006.
Sygn: S 1491
339.7(4-67)
383. Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego : wytyczne. –
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji i Zarządzania
Podstawami Wsparcia Wspólnoty, 2006. – 102 s. ; 30 cm
U góry okł.: Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006.
Sygn: S 1492
339.7(4-67)
384. LEWANDOWSKA Anna
Fundusze Europejskie na badania i rozwój / [teksty Anna Lewandowska, Michał Janas]. –
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. – 219 s. ; 21 cm
Sygn: G CZYTELNIA 3385, G 3386
339.7(4-67)"1989/..."(083.1)
385. Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Jan Rymarczyk ; [aut. Franciszek
Adamczuk et al.]. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. – 504 s. :
il. ; 24 cm
Sygn: SM CZYTELNIA 1099, SM 1100
339.9(075.8)
386. NAKONIECZNA Justyna
Migracje międzynarodowe a rozwój państwa / Justyna Nakonieczna ; Instytut Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. –
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar [etc.], 2007. – 126, [2] s. : il. ; 21 cm. – (Żurawia
Papers ; z. 9)
Sygn: SM 358, SM 1157
339.9:314.15]"1989/..."
387. OLEJNICZAK Karol
Raport końcowy z ewaluacji pt. „Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego" / Karol Olejniczak, Bartosz Ledzion, Anna Domaradzka. – Warszawa :
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami
Wsparcia Wspólnoty, [ca 2006]. – 212 s. ; 30 cm
U góry okł.: Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
Sygn: S 1490
339.7(4-67)
388. Polityki sektorowe Unii Europejskiej / red. nauk. Monika Poboży ; Wydział Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Katedra Europeistyki. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza Aspra Jr, 2010. – 248, [1] s. ; 21 cm. – (Wizje Europy ; 12)
Sygn: SM 1171
339.923:061.1A/Z](4-67)"2004/..."
- 50 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
389. Polska prezydencja w Unii Europejskiej / red. nauk. Jadwiga Nadolska, Konstanty A.
Wojtaszczyk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Katedra
Europeistyki. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra Jr, 2010. – 648, [1] s. ; 21 cm. – (Wizje
Europy ; 9)
Sygn: SM 1169
339.923:061.1A/Z](4-67)"2004/..."
390. Program sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 :
podręcznik wnioskodawcy, instrukcja wypełniania wniosku, procedury wdrażania projektu. –
Warszawa : Wspólny Sekretariat Techniczny, 2005. – 128 s. : il. ; 29 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1495
339.92(438+476:477]:339.7(4-67)
391. Raport końcowy z ewaluacji pt. „Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z
zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy
kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych" / przygot. zespół w
składzie Radosław Piontek, David Smith, Agnieszka Kowalczyk. – Warszawa : Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty,
2005. – 182 s. ; 30 cm
U góry okł.: Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
Sygn: S 1493
339.7(4-67)
392. Raport końcowy z ewaluacji pt. „Typy projektów realizowane przez uczelnie wyższe w ramach
programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia
roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia
konkurencyjnej gospodarki regionalnej" / przygot. zespół w składzie Elżbieta Kozłowska [et al.]. –
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji i Zarządzania
Podstawami Wsparcia Wspólnoty, 2005. – 147 s. ; 30 cm
U góry okł.: Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
Sygn: S 1501, S CZYTELNIA 1502
339.7(438:4-67)
393. Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu wybranych polityk UE
(2004-2009) / red. nauk. Franciszek Gołembski ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
Katedra Europeistyki. Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa :
Oficyna Wydawnicza Aspra Jr, 2010. – 296, [1] s. ; 21 cm. – (Wizje Europy ; 11)
Sygn: SM 1170
339.923:061.1A/Z](4-67)"2004/..."
394. RUSIŃSKI Władysław, 1911-1986
Zarys historii gospodarczej Polski na tle dziejów gospodarczych powszechnych / Władysław
Rusiński. – Wyd. 3 uzup. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – 407, [4] s. :
mapy, rys., wykr. ; 24 cm
Sygn: H 10149
338.1(438:100)(091)(075.8)
395. RYNARZEWSKI Tomasz
Strategiczna polityka handlu międzynarodowego / Tomasz Rynarzewski. – Warszawa : Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. – 251 s. : wykr. ; 24 cm
Sygn: SM CZYTELNIA 1094, SM 1095
339.5.001
396. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 2008 r.
- 51 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
/ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. – Warszawa : Departamrent Zarządzania Programami
Konkurencyjności i Innowacyjności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. – 127 s. ; 30 cm
Sygn: S 1498
339.7(4-67)
397. Stosunki ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej / pod red. Jarosława Kundery. –
Wrocław : Kolonia Limited, 2007. – 452, [1] s. ; 25 cm
Tekst pol., ang., fr.
Sygn: SM 1159
339.923:061.1A/Z](4-67)"1989/..."
398. Strategie rozwoju Unii Europejskiej / red. nauk. Jerzy Adamowski, Konstanty A. Wojtaszczyk ;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Katedra Europeistyki. –
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra Jr, 2010. – 644, [1] s. ; 21 cm. – (Wizje Europy ; 10)
Sygn: SM 1168
339.923:061.1A/Z](4-67)"2004/..."
399. SZKAROWSKI Aleksander
Ciepłownictwo / Aleksander Szkarowski, Leszek Łatowski. – Wyd. 1 (dodr.). – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010. – 359, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 526, IŚ 527, IŚ 532, IŚ 533
338.45::620.9:621.311.21:697](075.8)
400. TITTENBRUN Jacek, 1952Z deszczu pod rynnę : meandry polskiej prywatyzacji. T.1 / Jacek Tittenbrun. – Poznań : Zysk i Ska Wydawnictwo, 2007. – 445, [1] s. ; 24 cm
Sygn: PR 5382
338.242:334.72](438)"1989/..."
401. Tranzyt europejski wyzwaniem dla Polski / [oprac. i red. Piotr Łaciński, Barbara Woźniak] ;
Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 2007.
– 274 s. : il. ; 24 cm
Tekst częśc. ang.. – Materiały z konferencji nauk. w Wyższej Szkole Cła i Logistyki, Warszawa,
listopad 2006 r.
Sygn: SM 1115
339.565(438):656.1(4-67)]"2001/..."(06)
402. Warunki budowy strategii rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce i w Rosji / pod red.
Joanny Kotowicz-Jawor ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Ekonomicznych. – Warszawa :
„Key Text", 2005. – 173 s. : mapy, wykr. ; 21 cm
Tekst częśc. tł. z ros.
Sygn: PR 5380
338.22:316.42](438:47+57)"1989/..."(061)
403. WĄSIEWSKI Grzegorz J.
Koncepcja „patriotyzmu konstytucyjnego" Jürgena Habermasa : w kręgu poszukiwań modelu
umysłowego Unii Europejskiej / Grzegorz J. Wąsiewski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek,
cop. 2010. – 284 s. ; 21 cm
Sygn: PR 5302
339.923:327.39:061.1A/Z:341.12](4-67)
404. Wieś i rolnictwo w procesie zmian : szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni
europejskiej / pod red. nauk. Stanisławy Sokołowskiej i Anny Bisagi ; Uniwersytet Opolski. – Opole
: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. – 243 s. : il. ; 24 cm
Streszcz. ang. przy rozdz.
- 52 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: S 1641
338.43(438:4-67)"1989/..."
405. Wspólna polityka rolna : tradycja i nowoczesność / red. Marcin Szewczak, Rafał Sura ;
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i
Administracji. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. – 230 s. : il. kolor. ; 21 cm
Sygn: SM 1160
338.43(438:4-67)"1989/..."
406. Wstępna ocena pierwszych efektów europejskiej polityki spójności w Polsce : 2004-2005 /
[oprac. zespół w składzie Stanisław Bienias et al. pod kier. Piotra Żubera]. – Warszawa :
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami
Wsparcia Wspólnoty, 2006. – 120 s. : il. ; 30 cm
Sygn: S 1503
339.7(438:4-67)"2004/..."
407. Wzrost gospodarczy i praca : wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia :
nowy początek Strategii Lizbońskiej / Komisja Europejska. – Luksemburg : Urząd Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich, 2005. – 37 s. ; 30 cm
Sygn: S 215, S 1506
339.13(4-67)
408. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich : wybrane aspekty społeczne / red. nauk. Barbara
Kryk ; Uniwersytet Szczeciński. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów
Regionalnych. – Szczecin : Economicus, 2010. – 209 s. ; 24 cm
Streszcz. ang. przy pracach
Sygn: PR 5353
338.43.001.73
Prawo. Administracja publiczna. Gospodarka komunalna
409. A handbook of the communist security apparatus in East Central Europe 1944-1989 / ed. by
Krzysztof Persak and Łukasz Kamiński ; [transl. by David L. Burnett et al.]. – Warsaw : Institute of
National Remembrance, 2005. – 352 s., [8] s. tabl. : il. ; 25 cm
Sygn: H 10045
351.746.1(4-191.2-11-664)
410. Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w praktyce : wybrane zagadnienia / red.
Hanna Duszka-Jakimko, Stanisław Leszek Stadniczeńko ; Uniwersytet Opolski. – Opole :
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. – 214 s. ; 24 cm
Sygn: S 1739
347.91/.95
411. ANTONOWICZ Lech, 1928Podręcznik prawa międzynarodowego / Lech Antonowicz. – Wyd. 11 zaktualizowane wg stanu
prawnego na 1 sierpnia 2008. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. – 265, [7]
s. ; 21 cm
Sygn: SM 1151, SM 1152, SM 1153, SM 1154
341(075.8)
412. BAGIEŃSKA-MASIOTA Aleksandra
Sejmowa komisja śledcza w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej / Aleksandra
Bagieńska-Masiota. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. – 271, [1] s. ; 21 cm
Sygn: PR 5034, PR 5361
342.3:342.52/.53:343.13](438)
- 53 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
413. BOJARSKI Paweł
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków : komentarz /
Paweł Bojarski, Wojciech Radecki, Jerzy Rotko. – Stan prawny na 30 czerwca 2011 r. – Warszawa :
Wolters Kluwer Polska, 2011. – 303, [1] s. ; 22 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 498
351.777.61:351.79](438)
414. BORCHARDT Klaus-Dieter
ABC prawa Unii Europejskiej / Klaus-Dieter Borchardt. – Luxembourg : Urząd Publikacji Unii
Europejskiej, 2011. – 137 s. : il. ; 25 cm
Sygn: SM 1117
341.12(4-67)(075.8)
415. BORECKI Paweł, 1974Geneza modelu stosunków państwo-Kościół w Konstytucji RP / Paweł Borecki. – Warszawa :
Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2008. – 409, [3] s. ; 24 cm
Sygn: PR 4795, PR 5362
342.4(438):322(438)"1989/..."
416. _ DOROCZNA KONFERENCJA STOWARZYSZENIA EDUKACJI ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ, (7. 2006 (Sandomierz).)
Sprawność działania administracji samorządowej : VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia
Edukacji Administracji Publicznej / [red. nauk. Elżbieta Ura] ; Stowarzyszenie Edukacji
Administracji Publicznej i Zakład Prawa Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu
Rzeszowskiego przy współudziale Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu.
– Rzeszów : Zakład Prawa Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. – 686
s. : il. ; 24 cm
Tekst częśc. ang.. – Na okł.: Sandomierz, 21-23 maja 2006 r.
Sygn: PR 5375
352/353(061)
417. DUDZIK Sławomir
Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli
koncentracji przedsiębiorstw / Sławomir Dudzik. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. –
354, [1] s. ; 21 cm. – (Monografie)
Sygn: SM 1129
346.54(4-67:100):[341.12:327.39:339.923:061.1A/Z](4-67)
418. DUSZCZYK Maciej 1971Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników - ewolucja i
teraźniejszość / Maciej Duszyk ; Instytut Polityki Społecznej. Wydział Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra Jr, cop.
2010/2011. – 249, [1] s. ; 21 cm
Sygn: S 1761
341.9:349.2](4-67)
419. Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej / pod red. Katarzyny Kubuj i Jana
Wawrzyniaka ; Instytut Nauk Prawnych PAN, Fundacja Promocji Praw Człowieka. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. – 359, [1] s. ; 25 cm
Sygn: SM 1180
342
420. IZDEBSKI Hubert, 1947Prawo o szkolnictwie wyższym : ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym : komentarz do
nowelizacji / Hubert Izdebski, Jan Zieliński. – Stan prawny na 1 października 2011 r. – Warszawa :
- 54 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Wolters Kluwer, 2011. – 800, [1] s. ; 21 cm
Sygn: G CZYTELNIA 3408
342.851:378(438)"20"
421. JASKIERNIA Jerzy, 1950Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a problem nowelizacji Konstytucji RP / Jerzy Jaskiernia ;
Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów
Międzynarodowych. – Warszawa : „Scholar", 2004. – 105 s. ; 21 cm. – (Żurawia Papers ; z. 2)
Sygn: SM 1777, SM 1778
342.4(438):341.12(4-67)
422. KOCHAŃSKI Aleksander
Polska 1944-1991 : informator historyczny.T. 3, Ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje
państwowe (1971-1991). 1, (1971-1982) / Aleksander Kochański. – Warszawa : Wydawnictwo
Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2005. – 585, [3] s. ; 24 cm
Sygn: H 10337
34(438):016
423. KOCHAŃSKI Aleksander
Polska 1944-1991 : informator historyczny.T. 3, Ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje
państwowe (1971-1991). 2, (1983-1991) / Aleksander Kochański. – Warszawa : Wydawnictwo
Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2005. – S. [3], 586-1093, [3] ; 24 cm
Sygn: H 10338
34(438):016
424. KOLASA Przemysław
Ochrona praw uchodźców w Unii Europejskiej w świetle wytycznych Stolicy Apostolskiej /
Przemysław Kolasa. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
2010. – 369 s. ; 21 cm
Sygn: SM 1111
341.43(4-67):272-732.2
425. KOMARNICKI Wacław, 1891-1954
Polskie prawo polityczne : (geneza i system) / Wacław Komarnicki. – Warszawa : Wydawnictwo
Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2008. – XI, [1], XI, [1], 592 s. ; 25 cm. – (BBS Biblioteka Przeglądu
Sejmowego)
Reprint. Oryg.: Warszawa : Nakładem Księgarni F. Hoesicka, 1922.
Sygn: H 10339
342.3/.4(438)
426. KRAJEWSKA Beata
Podstawy prawne pracy socjalnej : historia i współczesność : wybór ustawowych aktów prawnych /
Beata Krajewska. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit", 2007. – 192 s. ; 21 cm
Na s. red. błędny ISBN.
Sygn: S CZYTELNIA 1554
349.3:364](438)
427. LESZCZYŃSKI Leszek, 1952Podejmowanie decyzji prawnych : tworzenie i stosowanie prawa / Leszek Leszczyński. – Zamość :
Wyższa Szkoła Zarządzania i Admnistracji, 2003. – 149 s. ; 24 cm
Sygn: P 5355
340.13(075.8)
428. LEWANDOWSKI Maciej
Sejmowa Komisja Śledcza : ustawa z 1999 r. z komentarzem / Maciej Lewandowski, Artur
- 55 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Kowalski, Tomasz Osiński. – Wyd. 2 uzup., stan prawny na dzień 30 maja 2006 r. – Warszawa :
Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2006. – 245, [3] s. ; 21 cm. – (MacroLex)
Sygn: PR 5369
342.52/.53:343.13](438)
429. ŁOPUSKI Jan, 1917Pozostać sobą w Polsce Ludowej : życie w cieniu podejrzeń / Jan Łopuski ; posł. Zbigniew K.
Wójcik ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
– Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu, 2007. – 192, [2] s., [8] s. tabl. : il. ; 21 cm. – (Relacje i Wspomnienia ; t. 11)
Sygn: H 10119
347.96:929-051A/Z](438)"1944/..."
430. ŁUKOWSKA Katarzyna
Co każdy radny powinien wiedzieć o rozwiązywaniu problemów alkoholowych w swojej gminie :
praktyczny poradnik dla samorządowców / Katarzyna Łukowska. – Kraków : Krakowska Akademia
Profilaktyki, 2010. – 142 s. ; 21 cm
Sygn: S 1697
351.761.1(438)
431. MACIEJEWSKI Tadeusz, 1952Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r. / Tadeusz Maciejewski. – Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. – XV, [1], 161 s. ; 21 cm. – (Podręczniki Prawnicze)
Sygn: PR CZYTELNIA 5318, PR 5319
351/354(438)"15/19"(075.8)
432. MICHNIEWICZ Grzegorz
Ochrona własności intelektualnej / Grzegorz Michniewicz. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,
2010. – XVI, 165 s. ; 21 cm. – (Wykłady Specjalizacyjne)
Sygn: G CZYTELNIA 3279, G 3383
347.77/.78(438)(075.8)
433. NYKIEL-MATEO Anna
Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym / Anna NykielMateo. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. – 260, [1] s. ; 22 cm. – (Monografie)
Sygn: SM 1127, SM 1128
346.54:336.56](4-67)
434. OLSZEWSKI Henryk, 1932Historia doktryn politycznych i prawnych / Henryk Olszewski, Maria Zmierczak. – Wyd. 2. –
Poznań : „Ars Boni et Aequi", 1993. – 436 s. ; 24 cm
Sygn: H 10147
340.12(091)(075.8)
435. OSIATYŃSKI Wiktor, 1945Prawa człowieka i ich granice / Wiktor Osiatyński ; przekł. Sergiusz Kowalski. – Kraków :
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011. – 371, [5] s. ; 24 cm
Sygn: SM CZYTELNIA 1103, SM 1104, SM 1105
341.231.14
436. Osobowe źródła informacji : zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze / pod red. Filipa
Musiała ; [aut. tomu Wojciech Frazik et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego
„Societas Vistulana", 2008. – 536, [5] s. : il. ; 24 cm
Sygn: H 10126
- 56 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
351.746.1(438)"1944/1989"
437. Parlament Kanady / oprac. i przeł. Krystian Complak. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1999. –
275, [1] s. ; 21 cm. – (Parlamenty Świata)
Teksty tł. z ang. i fr
Sygn: PR 5366
342.52/.53:328](71)
438. Parlament Republiki Austrii / red. nauk. Herbert Schambeck ; przeł. Bogusław Banaszak. –
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1997. – 334, [1] s. ; 21 cm. – (Parlamenty Świata)
Tyt. oryg. : „Österreichs Parlamentarismus : Werden und System" 1986
Sygn: PR 5367
342.52/.53:328](436)
439. Polska-NATO : traktaty, gwarancje, zobowiązania / [oprac.] Maria Wągrowska [et al.]. –
Warszawa : „Bellona" : przy współpr. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON
[Ministerstwa Obrony Narodowej] Biura Prasy i Informacji MON, 1999. – 342, [2] s. ; 24 cm
Tekst częśc. tł. z różnych jęz.
Sygn: SM 1091
341.24(438:100-622)(094.4)
440. Polskie służby specjalne : słownik / pod red. Konstantego A. Wojtaszczyka ; Wydział
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Katedra Europeistyki. –
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra Jr, 2011. – 255, [1] s. ; 24 cm
Sygn: PR CZYTELNIA 5453
351.74(438)
441. Prawa człowieka, społeczeństwo obywatelskie, państwo demokratyczne : księga jubileuszowa
dedykowana profesorowi Pawłowi Sarneckiemu / pod red. Piotra Tulei, Moniki Florczak-Wątor,
Sebastiana Kubasa. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. – 424 s. : il. ; 25 cm
Sygn: SM 1108
342.7:321.7
442. Prawo, etyka czy rynek? : zmiany w polskich mediach po 1989 roku / red. Kazimierz WolnyZmorzyński [et al.]. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. – 226 s. : il. ; 23 cm. –
(Oblicza Mediów)
Sygn: PR CZYTELNIA 5401
351.751:050+070:659.3](438):659.4:174
443. Prawo mediów / Janusz Barta [et al.] ; pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza, Andrzeja
Matlaka. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. – 768, [8] s. ; 25 cm
Sygn: PR CZYTELNIA 5408, PR 5409
341.22:[347.78:351.751:659.3](438:100)
444. Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej : nowe zjawiska i tendencje / pod red.
Stanisława Biernata i Sławomira Dudzika. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. – 392, [1] s.
; 21 cm. – (Monografie)
Sygn: SM 1119, SM 1120, SM 1121
341.9:349.2:346.7:339.5](4-67)(06)
445.
Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku / Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. – Warszawa : Wydawnictwo Edukcyjne Parpamedia, 2010. – 74 s. ; 24
cm
Sygn: S 1698
- 57 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
351.761.1(438)
446. ROMSICKI Marek
Jak uzyskać zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych? / Marek Romsicki. –
Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo
Edukacyjne PARAMEDIA, 2011. – 204, [2] s. : il. ; 21 cm
Sygn: S 1699
351.761(438)"2001/..."
447. Samorząd terytorialny na przełomie XX/XXI wieku / pod red. Alfreda Lutrzykowskiego,
Mariusza Popławskiego, Roberta Gawłowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop.
2010. – 254 s. ; 23 cm. – (Samorząd Terytorialny w XXI Wieku)
Sygn: PR 5300, PR 5301
352/353(438)"2001/..."
448. SCHMIDT AßMANN Eberhard, 1938Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku : założenia i zadania tworzenia systemu
prawnoadministracyjnego / Eberhard Schmidt-Aßmann ; w tł. [z niem.] Andrzeja Wasilewskiego. –
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. – XCII, 534 s. ; 21 cm. – (Monografie Prawnicze)
Na s. tyt.: „Wydanie drugie przeredagowane i rozszerzone" [dot. wyd. oryg.]. Tyt. oryg.: „Das
allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee"
Sygn: PR CZYTELNIA 5321
342.951
449. SIENKIEWICZ-MAŁYJUREK Katarzyna
Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej : zarządzanie bezpieczeństwem / Katarzyna
Sienkiewicz-Małyjurek, Franciszek R. Krynojewski. – Warszawa : Difin, 2010. – 220 s. : il. ; 23 cm
Dla studentów kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe
oraz dla pracowników administracji publicznej
Sygn: PR CZYTELNIA 5310, PR 5311
351/354:327.56/.77:005.334
450. Służyć i chronić : w trosce o społeczność lokalną : materiały z konferencji poświęconej
bezpieczeństwu publicznemu / red. nauk. Czesław Glinkowski, Ireneusz Dziubek. – Kalisz :
Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego, 2007. – 161 s. : il. ; 24 cm. – (Zeszyt Naukowy / Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Prace Naukowe Instytutu
Zarzadząnia)
Sygn: PR 5341
351.74/.75(438-21)"1989/..."(06)
451. SOZAŃSKI Jarosław
Porozumienia międzynarodowe Wspólnot i Unii Europejskiej : w świetle norm acquis communitaire
oraz Konstytutcji dla Europy, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości /
Jarosław Sozański. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom
Organizatora" : Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, 2007. – 655 s. ; 24 cm
Streszcz. ang.
Sygn: SM 1158
341.12(4-67):341.24(4)
452. STARZEWSKI Maciej, 1891-1944
Środki zabezpieczenia prawnego konstytucyjności ustaw / Maciej Starzewski. – Warszawa :
Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2009. – XIV, [6], 316, [1] s. : il. ; 25 cm. – (BPS
Biblioteka Przeglądu Sejmowego)
Repr., oryg.: Kraków : nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1928.
- 58 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: H 10340
342.56(438:4:73)
453. STARZYŃSKI Stanisław, 1853-1935
Współczesny ustrój prawno-polityczny Polski i innych państw słowiańskich / Stanisław Starzyński.
– Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, cop. 2010. – XLIV, [1], VII, 288 s. : il., err. ; 25 cm. – (BPS
Biblioteka Przeglądu Sejmowego)
Sygn: H 10341
342(438:437:497.1/.2:47+57)(075.8)
454. SYLWESTRZAK Andrzej, 1942Historia doktryn politycznych i prawnych / Andrzej Sylwestrzak. – Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 1994. – 461, [1] s. ; 24 cm
Sygn: H 10150
340.12(091)(075.8)
455. SZPOR Andrzej
Akt reglamentacyjny jako instrument działania administracji we Francji / Andrzej Szpor. –
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2003. – 163, [1] s. ; 21 cm
Sygn: PR 5370
342.9(44)
456. SZPUNAR Maciej
Odpowiedzialność podmiotu prywatnego z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego / Maciej
Szpunar. – Stan prawny na 31 lipca 2008 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. – 371, [1]
s. ; 22 cm. – (Monografie)
Sygn: SM 1118
347.41/.43:341.6](4-67)
457. ŚLEDZIŃSKA-SIMON Anna
Prawa polityczne urzędników : analiza porównawcza praktyki i orzecznictwa Francji, Niemiec,
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych / Anna Śledzińska-Simon. – Warszawa : Kancelaria
Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. – 338, [1] s. ; 21 cm
Sygn: PR 5371
342.97/.98(430:44:410:73:438):340.5
458. ŚLUSARCZYK Zenon
Rola administracji publicznej we wdrażaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej / Zenon
Ślusarczyk, Cezary Tomasz Szyjko. – Warszawa : Instytut Stosunków Międzynarodowych. Wydział
Filologiczno-Historyczny. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 2010.
– 206 s. ; 24 cm
Sygn: SM 1090
352/354
459. URBAN Andrzej
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Andrzej Urban. – Warszawa : Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. – 161, [3] s. : il. ; 24 cm. – (Prawo i Administracja,
Bezpieczeństwo Wewnętrzne : podręcznik akademicki)
Sygn: PR CZYTELNIA 5306, PR 5307
351.75:316.334.5](438)"1989/..."(075.8)
460. UZIĘBŁO Piotr
Inicjatywa ustawodawcza obywateli : ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. z komentarzem / koment.
Piotr Uziębło. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2008. – 235, [1] s. ; 21 cm.
– (MacroLex)
- 59 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: PR 5363
342.52:321.7](438)
461. Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej : ustawa z dnia 11 marca 2004 r z komentarzem /
koment. i wybór zał. Cezary Mik, Bartosz Pawłowski. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe :
Kancelaria Sejmu, 2009. – 197, [1] s. ; 21 cm. – (MacroLex)
Sygn: PR 5372
342.51/.53(438):341.24(4-67)
462. Z tradycji prawa w Polsce : uwarunkowania prawne w kulturze fizycznej / pod red. Andrzeja
Nowakowskiego i Sławomira Drozda. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
2010. – 236 s., [2] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
Streszcz. ang. przy pracach.
Sygn: G 3410
34(438)
463. Zasady prowadzenia polityki rozwoju : ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. z komentarzem /
koment. Konrad Borowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2008. – 197,
[1] s. ; 21 cm. – (MacroLex)
Sygn: PR 5373
346.51:338.26](438)(094.5)
464. ZAWADZKA Renata
Własność intelektualna, własność przemysłowa : materiały pomocnicze do wykładów z przedmiotu
Ochrona własności intelektualnej / Renata Zawadzka. – Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane
Politechniki Szczecińskiej, 2008. – 58 s. ; 24 cm
Sygn: SM 1191
347.77/.78(438)(075.8)
465. Zbiór aktów prawnych Wspólnot Europejskich i krajowych w zakresie funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności na lata 2000-2006. – Warszawa : Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia
Wspólnoty, 2006. – 231 s. ; 30 cm
U góry okł.: Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006.
Sygn: S 1507
347.73(438)(094.4):339.7(4-67)
466. Zbiór aktów prawnych Wspólnot Europejskich w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności na lata 2007-2013 : rozporządzenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 31 lipca 2006 r. (Dz.U. L 210 z 31.7.2006) / [Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego]. – Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji i
Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty, 2006. – 109 s. ; 30 cm
Tł. z ang.. – Tyt. okł. i grzb.: Zbiór aktów prawnych WE w zakresie funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności na lata 2007-2013.
Sygn: S CZYTELNIA 1508
347.73(4-67)(094.5)
Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne
467. ADAMKIEWICZ Marek, 1953Z dziejów etosu wojska / Marek Adamkiewicz. – Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 1997. –
183, [1] s. ; 21 cm
Sygn: H 10225
355.13(091)
- 60 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
468. FISZER Michał, 1962Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych operacji militarnych / Michał Fiszer. – Warszawa :
Wydawnictwo Trio : Collegium Civitas, 2011. – 335, [1] s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
– (O Wojnach i Konfliktach)
Sygn: SM 1174
358.4
469. GAJOWNIK Tomasz
Tajny front niewypowiedzianej wojny : działalność polskiego wywiadu wojskowego na Litwie w
latach 1921-1939 / Tomasz Gajownik. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 400 s. : il. ; 25 cm. – (Monografie /
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 68)
Sygn: H 10316
355.40(438):327.84(474.5):351.746.1(474.5)
Opieka i pomoc społeczna. Ubezpieczenia
470. OLUBIŃSKI Andrzej, 1950Praca socjalna : aspekty humanistyczne i pedagogiczne : teoria i praktyka / Andrzej Olubiński. –
Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit", 2004. – 263 s. : tab. ; 24 cm. – (Problemy Pracy
Socjalnej)
Sygn: S 1546
364(438)"1989/..."
471. Postępy w pracy socjalnej : łącząc badania, edukację i praktykę / red. James G. Daley ; zespół
red. Margaret E. Adamek [et al. ; tł. Justyna Karwacka]. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa :
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010. – 319 s. ; 25 cm. – (Współczesna
Polityka Społeczna ; 2)
Sygn: S 1671, S 1672
364
472. Praca socjalna w organizacjach pozarządowych : z problemów działania i kształcenia / red.
nauk. Barbara Kromolicka. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005. – 399 s. : il. ; 24 cm.
– (Problemy Pracy Socjalnej)
Tekst częśc tł. z niem.. – Materiały z seminarium naukowego towarzyszącego XIV Zjazdowi
Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Szczecin 19-20 października 2004 r.
Sygn: S 1547
364:061.2](438)"1989/..."(061)
473. Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne,
potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. – Toruń : Wydawnictwo
Edukacyjne „Akapit", 2008. – 235 s. ; 24 cm. – (Problemy Pracy Socjalnej)
Sygn: S CZYTELNIA 1543, S 1544
364.6:316.64-044.257](438)"1989/..."
474. Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Sabina Pawlas-Czyż ;
konsultant nauk. Kazimiera Wódz. – Wyd. 2 (uzup.). – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit,
2007. – 210 s. : il. ; 24 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1549, S 1550, S 1551
364(07)
475. Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce / red. Mirosław
Grewiński, Barbara Więckowska. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej
TWP : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011. – 292 s. ; 25 cm. – (Nowa Polityka Społeczna ; 1)
Streszcz. ang.
Sygn: S 1675, S 1676
- 61 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
369(438)"2001/..."
476. REJZNER Andrzej
Terapia w resocjalizacji.Cz. 3,Środowisko społeczne a problem przestępczości nieletnich : dane
statystyczne z lat 1994-2006 / Andrzej Rejzner, Justyna Jóźwiak. – Warszawa : Wydawnictwo
Akademickie „Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. – 202, [1] s. : il. ; 21 cm. – ()
Sygn: S 1733
364.6:364.4-055.5:364.4-053.6:343.91-053.6:343.13:331.5-053.6](438)"1989 /..."(083.41)
477. Skazani na wykluczenie!? : zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną /
red. Mirosław Kalinowski, Iwona Niewiadomska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Wydział Teologii, Wydział Nauk Społecznych, Caritas Polska. – Lublin : Wydawnictwo KUL,
2010. – 619 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
Sygn: S 1640
364.6:316.64-044.257:316.7](438)
478. Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej : dylematy teorii i praktyki
społecznej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krzysztof Piątek. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne
„Akapit", 2004. – 367 s. ; 24 cm. – (Problemy Pracy Socjalnej)
Sygn: S CZYTELNIA 1558, S 1559
364:304](061)
479. SZCZEPKOWSKI Jacek, 1970Praca socjalna - podejście skoncentrowane na problemach / Jacek Szczepkowski. – Wyd. 2. – Toruń
: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2010. – 169 s. ; 24 cm. – (Problemy Pracy Socjalnej)
Sygn: S CZYTELNIA 1541, S 1542
364
480. WITKOWSKI Lech, 1951Praca socjalna i profesjonalizm pedagogiczny : o zarządzaniu humanistycznym : między filozofią
edukacji i pedagogiką społeczną / Lech Witkowski ; przedm. Ewa Marynowicz-Hetka. – Łódź :
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2010. – 229 s. ; 25 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1575, S 1576
364
Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu
481. AWRAMIUK Elżbieta
Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku / Elżbieta Awramiuk. –
Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2006. – 273 s. : il. ; 23 cm
Streszcz. ang.
Sygn: P 10289
373.3.016:003-028.31
482. BRUNER Jerome Seymour, 1915Kultura edukacji / Jerome Bruner ; przekł. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz ; wstęp Anna
Brzezińska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop.
2006. – XX, 278, [6] s. ; 21 cm. – (Horyzonty Nowoczesności ; 44)
Tyt. oryg.: The culture of education.
Sygn: G 3405
37.013.43:37.015.3:316.7
483. BUGLA Wiktor, 1930Gdzie mowa jest złotem... / Wiktor Bugla. – Warszawa : „Iskry", 1971. – 223, [1] s. ; 20 cm. –
(Autentyk)
Sygn: P 10315
- 62 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
376.33(438):929-051A/Z
484. CHRZĄSTOWSKA Bożena, 1929Przedmiot, podmiot i proces : szkice z metodyki kształcenia polonistycznego / Bożena
Chrząstowska ; wybór i oprac. Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Wiesława Wantuch. – Poznań :
Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne", 2009. – 182 s. : il. ; 24 cm. – (Biblioteka
Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych" ; t. 55) (Prace Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)
Sygn: P 9782, P 9783
37.016:821.162.1(091):82(091)](082.1)
485. DAWIDZIUK Stanisław
Prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie : przewodnik metodologiczny dla studentów Wyższej
Szkoły Menedżerskiej w Warszawie / Stanisław Dawidziuk. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Menadżerskiej, 2011. – 75 s. ; 21 cm
Sygn: G CZYTELNIA 3400, G 3401
378.22
486. GROMKOWSKA-MELOSIK Agnieszka
Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej / Agnieszka GromkowskaMelosik, Tomasz Gmerek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2008. – 272 s. : il. ; 25 cm
Sygn: S 1706, S 1707
37.014.12:316.344
487. HONCZARENKO Jerzy
Poradnik dyplomanta / Jerzy Honczarenko, Małgorzata Zygmunt ; Politechnika Szczecińska. –
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000. – 64, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: SM 1190
378.22:378.662(438)
488. KOMOROWSKA Hanna
Metodyka nauczania języków obcych / Hanna Komorowska. – Wyd. 1, dodr. – Warszawa :
„Fraszka Edukacyjna", 2009. – 272 s. ; 24 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1230, U 1231
372.881
489. KOMOROWSKA Hanna
Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego : kontrola - ocena - testowanie / Hanna
Komorowska. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna", 2007. – 216 s. : il. ; 29 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1232, U 1233
372.881.1:371.3.004.15
490. KOŹBIAŁ Krzysztof, 1973Dzieje szkoły w Choczni Dolnej / Krzystof Koźbiał, Andrzej Nowakowski. – Rzeszów : RS DRUK
Drukarnia Wydawnictwo, 2011. – 176 s. : fot. ; 24 cm
Streszcz. ang., niem.
Sygn: H 10378
373.3(438)"19/20":94(438)A/Z
491. Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej / pod red. Urszuli Kopeć,
Zygmunta Sibigi. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – 238 s. : il. ; 24
cm
Sygn: P 10645
37.016:821.162.1(091):811.162.1'27:316.346.3-053.6:316.7]"1989/..."
- 63 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
492. Kształcenie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej / pod red. Doroty
Karkut, Tadeusza Półchłopka. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. –
240 s. : il. ; 23 cm
Sygn: P 10659
37.016:811.162.1:82(091):316.7:811.162.1'27
493. MEHISTO Peeter
Uncovering CLIL : Content and Language Integrated Learning in bilingual and multilingual
education / Peeter Mehisto, David Marsh, María Jesús Frigols. – Oxford : Macmillan Education,
2009. – 238 s. ; 25 cm. – (Macmillan Books fot Teachers)
Sygn: U CZYTELNIA 1382
378.016:81:378.091.3
494. Nowe wyzwania edukacji turystycznej : turystyka w obszarach odmiennych kulturowo i
przyrodniczo cennych : turystyka osób niepełnosprawnych / pod red. Anny Dłużewskiej ; [tł. cz. II
Marta Domagała, Justyna Jaworska]. – Warszawa : Wydział Turystyki i Rekreacji. Szkoła Wyższa
Przymierza Rodzin, 2011. – 175 s. : il. ; 24 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10374, H 10375, H 10376, H 10377
379.85
495. PODRACKI Jerzy, 1942Dydaktyka składni polskiej / Jerzy Podracki. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
1989. – 239, [1] s. ; 21 cm
Sygn: P 10053
372.880.84
496. REIZES-DZIEDUSZYCKI Jerzy
Książka i biblioteka w działalności polskich towarzystw naukowych młodzieży akademickiej we
Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej / Jerzy Reizes-Dzieduszycki. – Katowice : Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, 2005. – 235, [1] s. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach ; nr 2326)
Streszcz. ang., niem.. – Tyt. grzb.: Książka i biblioteka...
Sygn: P 10099
378.091.59:026](438)"18/19"
497. SEMENOWICZ Halina, 1910-2004
Chleb i róże : listy o wychowaniu / Halina Semenowicz. – Warszawa : „Nasza Księgarnia", 1978. –
173, [3] s. ; 17 cm
Sygn: P 10202
37.018:159.92-053.2
498. Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego. Dorosłość i starość. Standaryzacja socjalizacji
inkluzyjnej : przewodnik i teksty do ćwiczeń z socjologii wychowania / red. tomu Agata MatysiakBłaszczyk, Jerzy Modrzewski, Dorota Sipińska. – Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Jana Amosa Komeńskiego, 2011. – 194 s. : il. ; 24 cm
Sygn: S 1533
37.013.83
499. SOWELL Thomas, 1930Amerykańskie szkolnictwo od wewnątrz : upadek, oszustwo, dogmaty / Thomas Sowell ; przekł. [z
ang.] Jan Sowa. – Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996. – 404, [1] s. ; 21 cm
Oryg. : „Inside American education" 1993
Sygn: S 1688
37(73):37.015.4]"1945/..."
- 64 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
500. ŚLUSARCZYK Magdalena, 1977Spory o edukację wczoraj i dziś : społeczny, polityczny i kulturowy kontekst reform oświatowych porównanie Polski i Niemiec / Magdalena Ślusarczyk ; przedm. Hieronim Kubiak ; Krakowska
Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. – Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
- Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego, 2010. – 248 s. ; 24 cm. – (Rejony Humanistyki ; nr 6)
Sygn: S CZYTELNIA 1708, S 1709, S 1710
37.014.3(438)
501. THORNBURY Scott
Uncovering grammar : how to help grammar emerge / Scott Thornbury. – Oxford : Macmillan
Education, 2011. – 122 s. ; 25 cm. – (Macmillan Books fot Teachers)
Sygn: U CZYTELNIA 1383
372.881.1
502. WOJCIECHOWSKA Renata
Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej / Renata Wojciechowska. – Warszawa : Difin,
2010. – 108 s. ; 21 cm
Sygn: G CZYTELNIA 3409
378.22
Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Kwestia kobieca
503. NIKONOV Aleksandr Petrovič, 1964Koniec feminizmu : czym kobieta różni się od człowieka / Aleksander Nikonow ; tł. [z ros.] Paweł
Powolny. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2011. – 355, [1] s. ; 21 cm
Sygn: S 1771
396
504. Wieczór Trzech Króli : szkice o kolędach i zwyczajach bożonarodzeniowych / red. Stanisława
Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta. – Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2009. – 84,
[1] s. ; 20 cm
Sygn: P 9321, P 9810
398.33:272-535](438)
MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE
Przyroda. Ochrona środowiska
505. Gospodarka a środowisko i ekologia / Krzysztof Małachowski (red.) ; [aut. Agnieszka
Budziewicz-Guźlecka et al.]. – Wyd. 3 (dodr.). – Warszawa : CeDeWu, 2011. – 240 s. : il. ; 23 cm
Sygn: IŚ 398
502.13/.14:504.61](075.8)
506. GÓRZYŃSKI Jan, 1936Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów / Jan Górzyński. – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. – 491 s. : il. ; 24 cm
Na s. red. błędny ISBN.
Sygn: IŚ CZYTELNIA 517, IŚ 518
502.17:502.13/.14:504.5](075.8)
507. HOFFMAN Szymon
Uzupełnianie brakujących danych w systemach monitoringu powietrza / Szymon Hoffman, Rafał
Jasiński. – Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. – 95 s. : il. ; 24 cm. –
(Monografie / Politechnika Częstochowska ; nr 180)
- 65 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Streszcz. ang.
Sygn: IŚ CZYTELNIA 373, IŚ 374
502.3:614.7:006.91](438)"1989/...":519.87:519.2:510.5
508. JUDA-REZLER Katarzyna
Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko / Katarzyna Juda-Rezler. – Warszawa :
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006. – 243 s. : il., mapy ; 24 cm
Sygn: IŚ 468, IŚ 469
504.3.054:614.7
509. KOLBUSZEWSKI Jacek, 1938Ochrona przyrody a kultura / Jacek Kolbuszewski ; z prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego. – Wyd. 2 popr. – Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej,
1992. – 207, [2] s., 30 s. tabl. : 1 faks., fot., portr. ; 20 cm. – (Z Prac Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego)
Sygn: P 10180
504:943.8.06/.083::008
510. MARTYN Waldemar
Ekologia w polityce / Waldemar Martyn. – Zamość : Wydawnictwo Officina Simonidis, 2010. –
209 s. ; 25 cm. – (Podręczniki / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica
w Zamościu ; nr 1)
Sygn: PR 5351
502.17(438:4-67)"2001/..."
511. MYSZKOWSKI Jerzy, 1932Ekologiczne uwarunkowania procesów technologicznych i wyrobów bezpiecznych dla środowiska /
Jerzy Myszkowski, Miłka Antoszczyszyn, Jarosław Zieńko ; Politechnika Szczecińska. Katedra
Technologii Organicznej. – Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995.
– 124 s. : rys., wykr. ; 24 cm
Sygn: IŚ 543
504.05/.06:628.4:658.56::66/69
512. NIERZWICKI Witold
Zarządzanie środowiskowe / Witold Nierzwicki. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, 2006. – 164 s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ 391
504.05/.06(075.8)
513. PIETRZAK Maciej, 1954Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu : teoria i metodologia / Maciej Pietrzak. – Leszno :
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego, 2010. – 161 s. : il. (w tym kolor.),
err. ; 23 cm
Spis treści także ang., niem.
Sygn: IŚ 499
502.5
514. Prawo dla środowiska / red. nauk. Adam Erechemla. – Rzeszów : Wyższa Szkoła InżynieryjnoEkonomiczna, 2011. – 224 s. ; 23 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 557, IŚ 558
502.13/.14+349.6
515. Problemy w ochronie środowiska w województwie opolskim w latach 2010-2020 : monografia /
[aut. Wojciech Rogala et al.]. – Opole : Atmoterm, 2010. – 254 s. : il. ; 25 cm
Sygn: IŚ 358, IŚ 359
- 66 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
504.03(438)"2001/..."
516. Zarządzanie środowiskiem / red. nauk. Bazyli Poskrobko ; aut. Agnieszka Baran [et al.]. –
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. – 327 s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 390
502.13/.14+349.6(438)
517. ZIELIŃSKI Stefan
Skażenia chemiczne w środowisku / Stefan Zieliński. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Wrocław : Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. – 188 s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ 550
504.5:614.87:661
518. ZIEŃKO Jarosław
Ekologiczne podstawy projektowania inwestycji / Jarosław Zieńko, Miłka Antoszczyszyn ;
Politechnika Szczecińska. Katedra Technologii Organicznej. – Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane
Politechniki Szczecińskiej, 1998. – 148 s. : rys., wykr. ; 24 cm
Sygn: IŚ 542
504.03:338.22+349.6](07)
519. ZIEŃKO Jarosław
Ekologiczne uwarunkowania systemów zarządzania środowiskiem przyrodniczym i metody opcji
ekologicznych w projektowaniu technologicznym / Jarosław Zieńko, Elżbieta Sieńko. – Szczecin :
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000. – 293 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe
Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Chemicznej Organicznej ; nr 2)
Sygn: IŚ 562
502.13/.14:502.17
520. ZIEŃKO Jarosław
Problemy lokalizowania inwestycji, metody ocen oddziaływania na środowisko / Jarosław Zieńko ;
Politechnika Szczecińska. Katedra Technologii Organicznej. – Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane
Politechniki Szczecińskiej, 1994. – 143 s. : wykr. ; 24 cm
Sygn: IŚ 544
504.03:338.22
521. ZIEŃKO Jarosław
Substancje ropopochodne w środowisku przyrodniczym / Jarosław Zieńko, Krzysztof Karakulski ;
Politechnika Szczecińska. Katedra Technologii Organicznej. – Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane
Politechniki Szczecińskiej, 1997. – 181 s. : rys., wykr. ; 24 cm
Sygn: IŚ 545
504.05:614.7:665.6/.7+661.7
Matematyka
522. BANAŚ Józef, 1950Zbiór zadań z analizy matematycznej / Józef Banaś, Stanisław Wędrychowicz. – Wyd. 7, dodr. –
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. – 483, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M 117
517(075.8)(076)
523. BELICZYŃSKI Bartłomiej
Przyrostowa aproksymacja funkcji za pomocą sieci neuronowych / Bartłomiej Beliczyński. –
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000. – 77, [1] s. : il. ; 24 cm. –
(Prace Naukowe. Elektryka / Politechnika Warszawska ; z. 112)
Streszcz. ang.
Sygn: M 157
- 67 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
519.65
524. KACZOREK Tadeusz, 1932Wektory i macierze w automatyce i elektrotechnice / Tadeusz Kaczorek. – Wyd. 2 zm. – Warszawa
: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998. – 499, [1] s. ; 24 cm
Wyd. 1 pt. : Macierze w automatyce i elektrotechnice
Sygn: M CZYTELNIA 210
514.7+512.64](075.8)
525. KRASZEWSKI Jan
Wstęp do matematyki / Jan Kraszewski. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
– 213, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 205, M 206
51(075.8)
526. KRUPA Krzysztof
Modelowanie, symulacja i prognozowanie : systemy ciągłe / Krzysztof Krupa. – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. – 155, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 248
519.2:519.876.5](075.8)
527. Podstawy teorii sterowania / Tadeusz Kaczorek [et al.]. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, 2009. – VIII, [2], 497, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 152, M 153, M 154, M 155
519.7(075.8)
528. STARZYŃSKI Jacek
Hybrydowe metody elementów skończonych w zagadnieniach optymalizacji położenia / Jacek
Starzyński ; Politechnika Warszawska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, 2009. – 102 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe. Elektryka / Politechnika Warszawska
; z. 138)
Streszcz. ang.
Sygn: M 182
519.6
529. ŻUCHOWSKI Adam, 1934Wybrane modele dynamiki zachowań obiektów, osobników i ich zespołów / Adam Żuchowski ;
Politechnika Szczecińska. Wydział Elektryczny. – Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane
Politechniki Szczecińskiej, 2005. – 172 s. : rys., wykr. ; 24 cm
Sygn: M 291
519.86:517.9:57:62:3](075.8)
Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia
530. BUCZEK Karol, 1902-1983
Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku : zarys analityczno-syntetyczny / Karol Buczek. –
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. – 119 s. ; 25 cm. – (Monografie z Dziejów
Nauki i Techniki ; t. 21)
Sygn: DZS 1290
528.9(438)"14/17"
Fizyka
531. ADAMCZAK Stanisław, 1948Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników : ćwiczenia praktyczne / Stanisław
Adamczak, Włodzimierz Makieła. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2010. –
- 68 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
182 s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 150, M 151, M 242
531.7:621.7.08(075.8+076)
532. ADAMCZAK Stanisław, 1948Pomiary geometryczne powierzchni : zarysy kształtu, falistość i chropowatość / Stanisław
Adamczak. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. – 299, [1] s. ; 25 cm
Sygn: M CZYTELNIA 272
531.7:621.7.08:681.2](075.8)
533. BĄK Roman
Mechanika dla niemechaników / Roman Bąk, Alojzy Stawinoga. – Wyd. 2. – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009. – 220 s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 250, M 251, M 252, M 253
531.1/.3:539.4](075.8)
534. BRYKALSKI Andrzej, 1956Wybrane zagadnienia modelowania dynamiki pól w elektrotechnice / Andrzej Brykalski. – Szczecin
: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2006. – 132, [3] s. : il. ; 25 cm
Streszcz. ang., niem.
Sygn: M 294
537.8:531.3:519.87:519.61/.64
535. Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budynków. PN-EN ISO 15927-4:2007 :
obliczanie i prezentacja danych klimatycznych. Cz.4, Dane godzinowe do oceny rocznego zużycia
energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia / Polski Komitet Normalizacyjny. – norma ustanowiona
w kwietniu 2007 r. – Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2011. – 9 s. ; 30 cm
Wprowadza EN ISO 15927-4:2005, IDT; ISO 15927-4:2005, IDT; zastępuje PN-EN ISO 159274:2005 (U). Norma europejska EN ISO 15927-4:2005 ma status Polskiej Normy
Sygn: PN G CZYTELNIA 36
536:697
536. Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budynków. PN-EN ISO 15927-5:2006 :
obliczanie i prezentacja danych klimatycznych. Cz.5, Dane do wyznaczania obliczeniowej mocy
cieplnej systemu ogrzewania / Polski Komitet Normalizacyjny. – norma ustanowiona w
październiku 2006 r. – Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2011. – 10 s. ; 30 cm
Wprowadza EN ISO 15927-5:2004, IDT; ISO 15927-5:2004, IDT; zastępuje PN-EN ISO 159275:2005 (U). Norma europejska EN ISO 15927-5:2004 ma status Polskiej Normy
Sygn: PN G CZYTELNIA 37
536:697
537. GONCZAREK Ryszard
Teoria przejść fazowych : wybrane zagadnienia / Ryszard Gonczarek. – Wrocław : Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004. – 120, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm
Sygn: M 317
536.7(075.8)
538. GRATKOWSKI Stanisław
Elementy specjalne w metodzie elementów skończonych stosowanej do obliczeń
elektromagnetycznych / Stanisław Gratkowski. – Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki
Szczecińskiej, 1996. – 180, [2] s. : il., wykr. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej.
Katedra Elektromechaniki Teoretycznej i Informatyki ; nr 5)
Nr serii gł.: 532. – Streszcz. ang., niem.
Sygn: M 326
537.8
- 69 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
539. JEŻOWIECKA-KABSCH Krystyna
Mechanika płynów / Krystyna Jeżowiecka-Kabsch, Henryk Szewczyk. – Wrocław : Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001. – 386 s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 551, IŚ 552, IŚ 553
532(075.8)
540. KOSIOR Andrzej
Wpływ parametrów wybranych połączeń z tarciem konstrukcyjnym na właściwości sprężystotłumiące układów mechanicznych / Andrzej Kosior. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, 2005. – 190 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe. Mechanika / Politechnika
Warszawska ; z. 209)
Streszcz. ang.
Sygn: M 165
531.4
541. KUBRAK Elżbieta
Podstawy obliczeń z mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska / Elżbieta Kubrak,
Janusz Kubrak. – Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2010. – 513 s. : il. ; 25 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 529, IŚ 530, IŚ 531
532:502:504::62](075.8)
542. LISOWSKI Michał
Podstawy metrologii / Michał Lisowski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, 2011. – 234 s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 323, M 324
531.7(075.8)
543. ŁASTOWIECKI Józef, 1937Układy pomiarowe prądu do realizacji prądowych sprzężeń zwrotnych w energoelektryce / Józef
Łastowiecki. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002. – 122, [2] s. : il.
; 24 cm. – (Prace Naukowe. Elektryka / Politechnika Warszawska ; z. 118)
Streszcz. ang.
Sygn: M 167
537
544. ŁOBOS Tadeusz
Teoria pola dla elektryków / Tadeusz Łobos, Marian Łukaniszyn, Bogusz Jaszczyk. – Wrocław :
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004. – 224 s. : rys., wykr. ; 24 cm
Sygn: M 307, M 308
537.8(075.8)
545. MICHALSKI Wojciech
Podstawy teorii pola elektromagnetycznego.Cz. 2,Pole elektromagnetyczne / Wojciech Michalski. –
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. – 192, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M 309
537.8(075.8)
546. MISIAK Jan
Zadania z mechaniki ogólnej. Cz. 2, Kinematyka / Jan Misiak. – Wyd. 6 zm (2 dodr.). – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. – 174, [2] s. : rys., wykr. ; 24 cm. – (Podręczniki
Akademickie. Mechanika)
Sygn: M 200
531.1(075.8)
- 70 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
547. MORAWSKI Tadeusz, 1940Pola i fale elektromagnetyczne / Tadeusz Morawski, Wojciech Gwarek. – Wyd. 4. – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. – 304 s. : il. ; 24 cm. – (Podręczniki Akademickie.
Elektronika, Informatyka, Telekomunikacja)
Poprz. wyd. pt.: Teoria pola elektromagnetycznego.
Sygn: M CZYTELNIA 241
537.8(075.8)
548. Mostki cieplne w budynkach. PN-EN ISO 10211:2008 : strumienie ciepła i temperatury
powierzchni : obliczenia szczegółowe / Polski Komitet Normalizacyjny. – norma ustanowiona w
grudniu 2008 r. – Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2011. – 49 s. : il. ; 30 cm
Wprowadza EN ISO 10211:2007 IDT, ISO 10211:2007 IDT, zastępuje PN-EN ISO 10211:2008.
Norma europejska EN ISO 10211:2007 ma status Polskiej Normy
Sygn: PN G CZYTELNIA 35
536:697
549. OLEŚKOWICZ-POPIEL Czesław
Właściwości termofizyczne powietrza i wody : przeznaczone do obliczeń przepływów i wymiany
ciepła / Czesław Oleśkowicz-Popiel, Janusz Wojtkowiak. – Poznań : Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej, 2010. – 158 s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 494, IŚ 495
532:533:536.2
550. OPYRCHAŁ Leszek
Wstęp do mechaniki cieczy w inżynierii środowiska / Leszek Opyrchał. – Kraków : Wydawnictwa
AGH, 2010. – 211, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 453, IŚ 454
532(075.8)
551. ORZECHOWSKI Zdzisław
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska / Zdzisław Orzechowski, Jerzy Prywer,
Roman Zarzycki. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009. – 623, [1] s. : il. ; 24
cm. – (Podręczniki Akademickie. Inżynieria i Ochrona Środowiska / Wydawnictwa NaukowoTechniczne)
Sygn: IŚ CZYTELNIA 240, IŚ 241, IŚ 242, IŚ 243, IŚ 244, IŚ 521, IŚ 522, IŚ 523, IŚ 524
532:504::62](075.8)
552. PIĄTEK Zygmunt
Podstawy teorii pola elektromagnetycznego / Zygmunt Piątek, Paweł Jabłoński. – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010. – 464, [2] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 240
537.8(075.8)
553. PIETRZAKOWSKI Marek
Active damping of transverse vibration using distributed piezoelectric elements / Marek
Pietrzakowski ; Politechnika Warszawska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, 2004. – 95, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe. Mechanika / Politechnika
Warszawska ; z. 204)
Streszcz. pol.
Sygn: M 173
534.8
554. Podstawowe pomiary cieplne / pod red. Tadeusza R. Fodemskiego. – Wyd. 3 zm. – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. – 401, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Pomiary cieplne ; cz. 1)
(Podręczniki Akademickie. Mechanika)
- 71 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: IŚ CZYTELNIA 507, IŚ 508
536.6(075.8)
555. Pomiary : czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego
/ pod red. Janusza Piotrowskiego ; aut. Dariusz Buchczik [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, 2009. – 606 s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 235, M 236
53/54.08:681.58](075.8)
556. Procesy cieplne i przepływowe w dużych kotłach energetycznych : modelowanie i monitoring /
red. nauk. Jan Taler ; aut. rozdz. Artur Cebula [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,
2011. – XVII, [1], 661, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm
Streszcz. ang.
Sygn: IŚ CZYTELNIA 417
536:662.6](078.5)
557. RUP Kazimierz, 1950Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym / Kazimierz Rup. – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2006. – 351, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Podręczniki
Akademickie. Inżynieria i Ochrona Środowiska)
Sygn: IŚ CZYTELNIA 505
532:504.054:519.86](075.8)
558. RZĄSA Mariusz R.
Elektryczne i elektroniczne czujniki temperatury / Mariusz R. Rząsa, Bolesław Kiczma. –
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005. – 213, [3] s. : rys., wykr. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 266
536(07)
559. RZĄSA Mariusz R.
Elektryczne i elektroniczne czujniki temperatury : materiały uzupełniające do książki / Mariusz R.
Rząsa, Bolesław Kiczma. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005. – 1 dysk
optyczny (CD ROM) ; 12 cm
Przynależy do publikacji: Elektryczne i elektroniczne czujniki temperatury / Mariusz R. Rząsa,
Bolesław Kiczma. – SYGNATURA 266 M CZYTELNIA
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 387
536(07)
560. SAWICKI Dariusz
Wybrane problemy symulacji figury jasnych punktów z wykorzystaniem metody śledzenia promieni
/ Dariusz Sawicki ; Politechnika Warszawska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, 2007. – 144 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe. Elektryka / Politechnika Warszawska
; z. 133)
Streszcz. ang.
Sygn: M 177
539.12
561. SZKAROWSKI Aleksander
Spalanie gazów / Aleksander Szkarowski. – Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki
Koszalińskiej, 2009. – 151 s. : il. ; 24 cm. – (Monografia / Wydział Budownictwa i Inżynierii
Środowiska)
Sygn: IŚ 460
533:536.7:544.4:662.76:621.6:614.7/.8
562. Wspomaganie konstruowania układów redukcji drgań i hałasu maszyn / [Cz.1 Układy redukcji
- 72 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
drgań pod red. Jerzego Świdra, aut. Andrzej Buchacz et al. Cz.2 Układy redukcji hałasu pod red.
Jana Kazimierczaka, aut. Jan Kazimierczak [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwa NaukowoTechniczne, cop. 2001. – 453, [1] s. : il. ; 25 cm. – (Wspomaganie Komputerowe CAD/CAM)
Sygn: M 208
534+628.5
563. Zagadnienia elektromagnetyczne i cieplne / Politechnika Warszawska. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001. – 159 s. ; 24 cm. – (Prace Naukowe. Elektryka /
Politechnika Warszawska ; z. 116)
Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. i pol.
Sygn: M 186
536.7+537.8
564. ZEŃCZAK Michał
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko naturalne i środowisko pracy / Michał
Zeńczak ; [Politechnika Szczecińska. Wydział Elektryczny]. – Szczecin : Wydział Elektryczny
Politechniki Szczecińskiej. Wydawnictwo Uczelniane, 2000. – 141 s. : il. ; 25 cm. – (Tempus)
Sygn: M 289
537.8:504.75](075.8)
565. ZIELIŃSKI Andrzej
Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów / Andrzej Zieliński. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej, 2011. – 294 s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 556
532(075.8)
Chemia
566. BALA Henryk
Wstęp do chemii materiałów / Henryk Bala. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
2003. – 444, [2] s. : rys., wykr. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 203, M 204
544(075.8)
567. LULIŃSKI Sergiusz
Otrzymywanie wybranych fluorowco- i cyjanopochodnych arylolitowych i ich zastosowanie w
syntezie / Sergiusz Luliński. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010.
– 68 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe. Chemia / Politechnika Warszawska ; z. 79)
Streszcz. ang.
Sygn: M 166
547
568. SZPERLIŃSKI Zbigniew
Chemia w ochronie i inżynierii środowiska.Cz. 1 / Zbigniew Szperliński. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, cop. 2002. – 381 s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 461, IŚ 463
54:504](075.8)
569. SZPERLIŃSKI Zbigniew
Chemia w ochronie i inżynierii środowiska.Cz. 2 i 3 / Zbigniew Szperliński. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, cop. 2002. – S. [3], 384-674 : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 462, IŚ 464
54:504](075.8)
Krystalografia. Mineralogia. Geologia. Meteorologia
- 73 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
570. ERB Heinz G.
Technika pomiarów przepływu wody i ścieków / Heinz G. Erb ; [przekł. na jęz. pol. Aleksander
Hodowański, Andrzej Hodowański]. – Warszawa : „Seidel-Przywecki", 1999. – XVI, 296 s. : il.,
err. ; 21 cm
Tyt. oryg.: „Durchflussmesstechnik für die Wasser- und Abwasserwirtschaft" 1998
Sygn: IŚ 407
556.04:628.2/.3](083.1)
571. FORTUNIAK Krzysztof
Miejska wyspa ciepła : podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i
statystyczne / Krzysztof Fortuniak. – Łódź : Wydawnictwo UŁ, 2003. – 333 s. : il. ; 24 cm. –
(Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego)
Rozprawa habilitacyjna. Uniwersytet Łódzki.
Sygn: IŚ 366, IŚ 367
551.58(438-21)"1989/...":519.2:519.61/.64
572. MIGASZEWSKI Zdzisław M.
Podstawy geochemii środowiska / Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka. – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. – 574 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 513, IŚ 514
550.4:504](075.8)
573. SZYMKIEWICZ Romuald
Podstawy hydrologii dynamicznej / Romuald Szymkiewicz, Dariusz Gąsiorowski. – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2010. – 290 s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 515, IŚ 516, IŚ 538
556(075.8)
574. Woda - człowiek - środowisko : I Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Kołobrzeg Poznań 1997 / [red. Marek M. Sozański] ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych,
Politechnika Poznańska, Kołobrzeska Fundacja Ochrony Środowiska. – Koszalin : Wydawnictwo
Uczelniane PK, 1997. – [2], 241 s. : 3 mapy, 2 pl., rys., wykr. ; 24 cm
Sygn: IŚ 360
556.18:504.75](438)"1989/..."(061)
Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia
575. HALL D. O.
Fotosynteza / D. O. Hall, K. K. Rao ; z ang. przeł. Maciej Garstka. – Warszawa : Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, 1999. – 258, [2] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm
Tyt. oryg. : „Photosynthesis" 1999
Sygn: IŚ 525
581.1(075.8)
576. MICHAŁKIEWICZ Michał
Biologia sanitarna : ćwiczenia laboratoryjne / Michał Michałkiewicz, Małgorzata Fiszer. – Wyd. 3.
– Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011. – 132 s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 496, IŚ 497
579.63(075.8)
577. PAWLACZYK-SZPILOWA Maria
Biologia i ekologia / Maria Pawlaczyk-Szpilowa ; Politechnika Wrocławska. – Wyd. 2 poszerz. –
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1997. – 387 s. : il. ; 25 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 189, IŚ 190, IŚ 191, IŚ 192, IŚ 547, IŚ 548, IŚ 549
57+504](075.8)
- 74 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
578. PODGÓRSKI Waldemar
Podstawy ekologii / Waldemar Podgórski. – Wrocław : Wydaw. AE im. Oskara Langego, 2003. –
114, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we
Wrocławiu)
Sygn: IŚ 540
574(075.8)
579. TKACZ Ewaryst
Bionika / Ewaryst Tkacz, Przemysław Borys. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 2008. – 145, [1] s. : il. ; 25 cm
Sygn: M CZYTELNIA 263
577.3
580. Zanieczyszczenie powietrza a życie roślin / [red.] J. N. B. Bell, M. Treshow ; [współaut.
Ashenden Trevor et al.] ; z ang. przeł. Agnieszka Gałuszka, Zdzisław Migaszewski. – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. – XVII, [3], 526 s. : fot., mapy, rys., tab., wykr. ; 24 cm
Tyt. oryg.: „Air pollution and plant life" 2002. Nazwy aut. na s. XV-XVII
Sygn: IŚ CZYTELNIA 501
581.1:546:504.3.054](075.8)
NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO
Medycyna
581. ŁYSKANOWSKI Marcin, 1930Gwiazda doktora Oczki / Marcin Łyskanowski. – Warszawa : „Czytelnik", 1977. – 167, [1] s. ; 19
cm
Sygn: P 10190
61(438)"15":929-052A/Z
582. OSTROWSKA Maria Wanda
Badania doświadczalne nad wpływem radiacji podziemnej na organizmy ludzi i zwierząt : raport
końcowy / Maria Wanda Ostrowska ; Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i
Architektury. – Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1997. – 97 s. : rys.
; 24 cm
Sygn: IŚ 541
612.08:537.5:614.87
Technika. Inżynieria
583. ADAMSKI Wojciech, 1950Modelowanie zmian jakości wód / Wojciech Adamski. – Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane
Politechniki Koszalińskiej, 1996. – 226 s. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 362
628.16(075.8)
584. Badania cieplne maszyn i urządzeń / pod red. Tadeusza R. Fodemskiego. – Wyd. 3 zm. –
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2001. – 426, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Pomiary
cieplne ; cz. 2) (Podręczniki Akademickie. Mechanika)
W metryce błędny rok wyd. 2000
Sygn: IŚ CZYTELNIA 509, IŚ 510
621.1.01:536.7.08](075.8)
585. BAŃKA Stanisław, 1944Sterowanie wielowymiarowymi układami dynamicznymi : ujęcie wielomianowe / Stanisław Bańka.
- 75 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
– Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2007. – 413 s. : il. ; 25 cm. –
(Monografie / Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk ; t. 11)
Streszcz. ang.
Sygn: M 280
62-5:519.7:517.938
586. BIEŃ January Bronisław
Procesy termiczne w unieszkodliwianiu osadów ściekowych / January B. Bień, Katarzyna
Wystalska ; Politechnika Częstochowska. – Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki
Częstochowskiej, 2008. – 73 s. : il. ; 24 cm. – (Skrypty Politechniki Częstochowskiej ; 60)
Sygn: IŚ CZYTELNIA 375, IŚ 376, IŚ 377
628.3:66.01/.09](075.8)
587. BILITEWSKI Bernd
Podręcznik gospodarki odpadami : teoria i praktyka / Bernd Bilitewski, Georg Härdtle, Klaus Marek
; [tł. na jęz. pol. Bronisław Bartkiewicz, Ewa Lisicka, Wojciech Przywecki]. – Wyd. 2. – Warszawa
: Wydawnictwo „Seidel-Przywecki", 2006. – XVI, 716 s. : il. ; 25 cm
Tyt. oryg.: „Abfallwirtschaft : Handbuch für Praxis und Lehre" 2000.
Sygn: IŚ CZYTELNIA 436, IŚ 437, IŚ 438, IŚ 439
628.4(075.8)
588. BOHDAL Tadeusz
Urządzenia chłodnicze sprężarkowe parowe : podstawy teoretyczne i obliczenia / Tadeusz Bohdal,
Henryk Charun, Marian Czapp. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. – 531,
[1] s. : fot., rys., tab., wykr. ; 24 cm
Sygn: M 212
621.5(075.8)
589. CHADY Tomasz
Wieloczęstotliwościowe algorytmy identyfikacji w układach defektoskopii wiroprądowej / Tomasz
Chady. – Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003. – 147, [6] s. : il.,
wykr. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i
Informatyki ; nr 6)
Nr serii gł.: 578. – Streszcz. ang., fr.
Sygn: M 329
620
590. CHOMCZYK Włodzimierz
Podstawy konstrukcji maszyn : elementy, podzespoły i zespoły maszyn i urządzeń / Włodzimierz
Chomczyk. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. – 246, [2] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 243, M 244
621.01(075.8)
591. CHUDZICKI Jarosław
Instalacje kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja / Jarosław Chudzicki, Stanisław
Sosnowski. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Warszawa : Wydawnictwo „Seidel-Przywecki", 2009. – 277 s.
: il. ; 25 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 400, IŚ 401
628.2:628.6:696](075.8)
592. CHUDZICKI Jarosław
Instalacje kanalizacyjne : przykłady projektów, symbole graficzne / Jarosław Chudzicki, Stanisław
Sosnowski. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo „Seidel-Przywecki", 2009. – 1 dysk optyczny
(CD-ROM) ; 12 cm
Przynależy do publikacji: Instalacje kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja /
- 76 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Jarosław Chudzicki, Stanisław Sosnowski. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Warszawa 2009. – ISBN 97883-60956-09-0. Sygn. 400 IŚ CZYTELNIA, 401 IŚ. – Zawartość płyty: przykłady projektów,
symbole graficzne, katalog Grundfos Pompy sp. z o.o., katalog Wilo Polska sp. z o.o.,
oprogramowanie dla gospodarki wodno-ściekowej
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 365
628.2:628.6:696](075.8)
593. CHUDZICKI Jarosław
Instalacje wodociągowe : projektowanie, wykonanie, eksploatacja / Jarosław Chudzicki, Stanisław
Sosnowski. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Warszawa : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2009. – 376 s. :
il. ; 25 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 402, IŚ 403
628.1:696](075.8)
594. CHUDZICKI Jarosław
Instalacje wodociągowe : przykłady projektów, symbole graficzne / Jarosław Chudzicki, Stanisław
Sosnowski. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2009. – 1 dysk optyczny
(CD-ROM) ; 12 cm
Przynależy do publikacji: Instalacje wodociągowe : projektowanie, wykonanie, eksploatacja /
Jarosław Chudzicki, Stanisław Sosnowski. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Warszawa 2009. – ISBN 97883-60956-13-7. Sygn. 402 IŚ CZYTELNIA, 403 IŚ. – Zawartość płyty: przykłady projektów,
symbole graficzne, program Audytor-Sankom, katalogi firm Enko, Itron, Sekocenbud, Wavin,
katalog Wydawnictwa Seidel-Przywecki, oprogramowanie dla gospodarki wodno-ściekowej
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 364
628.1:696](075.8)
595. DENCZEW Sławczo, 1947Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych / Sławczo
Denczew, Andrzej Królikowski. – Warszawa : „Arkady", 2003. – 251, [1] s. : il., err. ; 25 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 394, IŚ 395, IŚ 396, IŚ 397
628.1/.2(07)
596. DOJLIDO Jan Ryszard, 1930Instrumentalne metody badania wody i ścieków / Jan Dojlido, Jerzy Zerbe. – [Wyd. 2 uaktual.]. –
Warszawa : „Arkady", 1997. – 270, [1] s. : rys., wykr. ; 25 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 392, IŚ 393
628.1/.3:681.12:543
597. DOMEK Stefan
Odporna regulacja predykcyjna obiektów nieliniowych / Stefan Domek. – Szczecin : Wydawnictwo
Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2006. – 202, [3] s. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Politechniki
Szczecińskiej. Instytut Automatyki Przemysłowej ; nr 20)
Nr serii gł.: 593. – Streszcz. ang., niem.
Sygn: M 330
62-52
598. Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze : poradnik / pod red. Tadeusza R. Fodemskiego ;
aut. Tadeusz R. Fodemski [et al.]. – Wyd. 5 zm. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
2000. – 571, [1] s. : il. ; 21 cm
Aut. wyd. 4: Zygmunt Starowicz, Zdzisław Zaborowski
Sygn: M 262
621.56/.59(083.1)
599. EDEL Roman
Odwodnienie dróg / Roman Edel. – Wyd. 4 uaktualnione (dodr.). – Warszawa : Wydawnictwa
- 77 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Komunikacji i Łączności, 2010. – 411 s. : il. ; 25 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 432, IŚ 433, IŚ 434, IŚ 435
625.74(075.8)
600. Energetyczne właściwości użytkowe budynków. PN-EN ISO 13790 : obliczanie zużycia energii
na potrzeby ogrzewania i chłodzenia / Polski Komitet Normalizacyjny. – norma zatwierdzona w
listopadzie 2009 r. – Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2009. – 169 s. : il. ; 30 cm
Wprowadza EN ISO 13790:2008, zastępuje PN-EN ISO 13790:2008. Norma europejska EN ISO
13790:2008 ma status Polskiej Normy
Sygn: PN G CZYTELNIA 31
620.91/.93
601. Fizyczne i matematyczne modelowanie procesów obróbki plastycznej : Warszawa, 1416.05.2009 r. / Politechnika Warszawska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, 2009. – 194 s. ; 24 cm. – (Prace Naukowe. Mechanika / Politechnika Warszawska ;
z. 226)
Streszcz. ang.
Sygn: M 158
621.791/.795
602. GAßNER Alfons
Instalacje sanitarne : poradnik dla projektantów i instalatorów / Alfons Gaßner ; z jęz. niem. przeł.
Bronisław Bartkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. – XVIII, [2],
633, [1] s. : il. kolor. ; 27 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 424, IŚ 425, IŚ 426, IŚ 427
628.6:696](083.1)
603. GAßNER Alfons
Instalacje sanitarne : poradnik dla projektantów i instalatorów / Alfons Gaßner ; z jęz. niem. przeł.
Bronisław Bartkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. – 1 dysk
optyczny (CD) ; 12 cm
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 376
628.6:696](083.1)
604. GAWŁOWSKI Stanisław
Bezpieczeństwo energetyczne kraju / Stanisław Gawłowski, Renata Listowska-Gawłowska,
Tadeusz Piecuch. – Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2010. – 206 s.
: il. ; 25 cm. – (Monografia / Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. [Politechnika
Koszalińska])
Sygn: IŚ 459
620.91/.92:621.039:502.17:504.5](438)"1989/..."
605. GUNDLACH Władysław Rudolf, 1921Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych / Władysław R. Gundlach. –
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. – 619, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 245, M 271
621.6:621.22:621.165](075.8)
606. GUNDLACH Władysław Rudolf, 1921Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych : wielobarwne ilustracje do
książki / Władysław R. Gundlach. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. – 1
dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm
Przynależy do publikacji: Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych /
Władysław R. Gundlach. SYGNATURA 245 M CZYTELNIA
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 385
- 78 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
621.6:621.22:621.165](075.8)
607. HEIDRICH Zbigniew
Kanalizacja : podręcznik dla technikum / Zbigniew Heidrich. – Wyd. 4. – Warszawa :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006. – 553, [2] s. : il. ; 21 cm. – (Wodociągi i kanalizacja /
Zbigniew Heidrich ; 2)
Sygn: IŚ 489
628.2/.3(075.3.053.7)
608. HEIDRICH Zbigniew
Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków / Zbigniew Heidrich, Grzegorz Stańko. –
Warszawa : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2007. – 128 s., XVI s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 487
628.32(075.8)
609. HEIDRICH Zbigniew
Urządzenia do oczyszczania ścieków : projektowanie, przykłady obliczeń / Zbigniew Heidrich,
Andrzej Witkowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2010. – 287 s. : il. ;
25 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 408
628.32
610. HEIDRICH Zbigniew
Wodociągi : podręcznik dla technikum / Zbigniew Heidrich. – Wyd. 7. – Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, [2008]. – 388, [3] s. : rys., tab. ; 21 cm. – (Wodociągi i kanalizacja /
Zbigniew Heidrich ; 1)
Sygn: IŚ 490
628.1(075.3.053.7)
611. HONCZARENKO Jerzy
Elastyczna automatyzacja wytwarzania : obrabiarki i systemy obróbkowe / Jerzy Honczarenko. –
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. – 485, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 258
621.9.06-52(075.8)
612. IMHOFF Klaus R.
Przykłady projektów komunalnych oczyszczalni ścieków / Imhoff, Bode, Evers ; [tł. na jęz. pol.
Agnieszka Michalska, Wojciech Przywecki]. – Szczecin : „Seidel-Przywecki", 2000. – V, [1], 90 s.,
[12] s. tabl. : il. (w tym kolor.), mapy ; 23 cm
Tyt. oryg.: „Entwurfsbeispiele für die kommunale Kläranlagen" 1996
Sygn: IŚ 406
628.32:628.4](083.1)
613. Instalacje ogrzewcze w budynkach. PN-EN 12831 : metoda obliczania projektowego obciążenia
cieplnego / Polski Komitet Normalizacyjny. – norma zatwierdzona w czerwcu 2006 r. – Warszawa :
Polski Komitet Normalizacyjny, 2006. – 70 s. : il. ; 30 cm
Wprowadza EN 12831:2003, zastępuje PN-EN ISO 12831:2004. Norma europejska EN 12831:2003
ma status Polskiej Normy
Sygn: PN G CZYTELNIA 29
620.91/.93
614. JANCZAK-RUSCH Jolanta
Interfaces in fibre reinforces composites : micromechanical properties and their effect on the
composite behaviour / Jolanta Janczak-Rutsch. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, 2007. – 94, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe. Inżynieria Materiałowa /
- 79 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Politechnika Warszawska ; z. 20)
Streszcz. pol.
Sygn: M 160
620.2
615. JEZIERSKI Józef
Technologia tłokowych silników wysokoprężnych / Józef Jezierski. – Warszawa : Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, 1999. – 491, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 217, M 218
621.43(075.8)
616. KALINOWSKI Eugeniusz
Przekazywanie ciepła i wymienniki / Eugeniusz Kalinowski ; Politechnika Wrocławska. – Wrocław
: Oficyna Wydawnicza PW, 1995. – 319 s. : rys., wykr., err. ; 24 cm
Oprac. na podst. skryptu : Przekazywanie ciepła, 1984
Sygn: IŚ 554
621.1.01:536](075.8)
617. KICIAK Przemysław
Konstrukcje powierzchni gładko wypełniających wielokątne otwory / Przemysław Kiciak. –
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007. – 166 s. : il. ; 24 cm. – (Prace
Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska ; z. 159)
Streszcz. ang.
Sygn: M 162
621.791/.795
618. KICIAK Przemysław
Konstrukcje powierzchni gładko wypełniających wielokątne otwory / Przemysław Kiciak. –
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007. – 1 dysk optyczny (CD-ROM)
; 12 cm. – (Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska ; z. 159)
Streszcz. ang.
Sygn: CD 357
621.791/.795
619. KIEŁKIEWICZ Marian Stanisław
Dynamika aerozoli w obudowie bezpieczeństwa reaktora jądrowego / Marian Kiełkiewicz. –
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1995. – 61, [1] s. : wykr. ; 24 cm. –
(Prace Naukowe. Mechanika / Politechnika Warszawska ; z. 161)
Streszcz. ang., ros.. – W nagł. nazwa serii : Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. – Opis wg
nagł.
Sygn: M 163
621.039.58:533
620. KISIEL Adam Józef, 1952Wybrane zagadnienia z podstaw mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów : dla studentów
inżynierii środowiska / Adam Kisiel, Jakub Kisiel ; Politechnika Częstochowska. – Częstochowa :
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. – 93 s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 370, IŚ 371, IŚ 372
624.01/.07:539.3/.6:620.17](075.8)
621. KISIEL Ryszard
Połączenia lutowane w montażu elektronicznym z zastosowaniem materiałów ekologicznych /
Ryszard Kisiel. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009. – 166 s. : il. ;
24 cm. – (Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska ; z. 170)
Streszcz. ang.
- 80 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: M 164
621.791/.795
622. KNAPIK Krzysztof
Wodociągi : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / Krzysztof Knapik, Jarosław
Bajer. – Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2010. – 534 s. : il. (w tym
kolor.) ; 25 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 384, IŚ 385, IŚ 386, IŚ 387, IŚ 388, IŚ 389
628.1(075.8)
623. KNAPIK Krzysztof
Wodociągi : programy ISYDYW i OCZKO z przykładowymi obliczeniami / K. Knapik, J. Bajer. –
Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2010. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ;
12 cm
Sygn: CZYTELNIA KOMPUTEROWA 358
628.1(075.8)
624. KOLLEK Wacław
Podstawy projektowania napędów i sterowań hydraulicznych / Wacław Kollek. – Wrocław :
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004. – 206, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 318
62-82:62-5](075.8)
625. KOŁODZIEJ Andrzej
Maszynoznawstwo / Andrzej Kołodziej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Instytut Politechniczny. – Wyd. 2 (popr.). – Kalisz :
Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego, 2008. – 289 s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 188
621.01(075.8)
626. KULISIEWICZ Maciej
Dynamika układów mechanicznych w zadaniach technicznych.Cz. 1,Podstawy kinematyki / Maciej
Kulisiewicz, Stanisław Piesiak. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
2002. – 123, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M 319
621.01:531.1](075.8)
627. KUŹNIEWSKI Bolesław
Dynamika tłokowych urządzeń pneumatycznych / Bolesław Kuźniewski. – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne : Fundacja „Książka Naukowo-Techniczna", cop. 2001. – 151,
[1] s. : il., err. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 261
621.51/.54:004:536+532:519.86
628. KWIETNIEWSKI Marian, 1951Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę / Marian Kwietniewski, Witold Olszewski,
Elżbieta Osuch-Pajdzińska. – Wyd. 4 popr. i uzup. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, 2009. – 200 s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 470, IŚ 471, IŚ 472
628.1(075.8)
629. LABIJAK Hanna
Technologia wody : ćwiczenia laboratoryjne / Hanna Labijak. – Poznań : Wydawnictwo
Politechniki Poznańskiej, 2004. – 267 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm
- 81 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: IŚ CZYTELNIA 482, IŚ 483
628.1(075.8)
630. LOTKO Wincenty, 1946Zasilanie silnika wysokoprężnego mieszaninami ON i EETB / Wincenty Lotko, Krzysztof Górski. –
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2011. – 247, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm
Sygn: M 196
621.436:665.73/.75
631. ŁOZOWSKI Adam
Optymalizacja układów sterujących ruchem statku przy kwadratowych kryteriach jakości / Adam
Łozowski. – Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1999. – 195 s. : il.,
wykr. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Automatyki Przemysłowej ;
nr 18)
Nr serii gł.: 539. – Streszcz. ang., niem.
Sygn: M 331
62-52
632. MADRYAS Cezary
Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych / Cezary Madryas, Bogdan
Przybyła, Leszek Wysocki. – Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2010. – 297 s. :
il. (w tym kolor.) ; 25 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 429
628.2-192
633. Materiały i wyroby budowlane. PN-EN 12524 : właściwości cieplno-wilgotnościowe :
tabelaryczne wartości obliczeniowe / Polski Komitet Normalizacyjny. – norma zatwierdzona we
wrześniu 2003 r. – Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2003. – 10 s. : il. ; 30 cm
Wprowadza EN 12524:2000, zastępuje PN-EN ISO 12524:2002. Norma europejska EN 12524:2000
ma status Polskiej Normy
Sygn: PN G CZYTELNIA 30
620.91/.93
634. MICHALCZYK Jerzy
Maszyny wibracyjne : obliczenia dynamiczne, drgania, hałas / Jerzy Michalczyk. – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne : Fundacja „Książka Naukowo-Techniczna", 1995. – 211, [1]
s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 254, M 255
621.82/.89:621.01:534:531.3:628.5:51](075.8)
635. Mikrotunelowanie / Cezary Madryas [et al.]. – Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo
Edukacyjne, 2006. – 287 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 430, IŚ 431
624.19(075.8)
636. Mikrotunelowanie / Cezary Madryas [et al.]. – Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo
Edukacyjne, 2006. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm
Prezentacje sponsorowane przez firmę Herrenknecht, Niemcy
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 377
624.19(075.8)
637. MORECKI Adam
Teoria mechanizmów i manipulatorów : podstawy i przykłady zastosowań w praktyce / Adam
Morecki, Józef Knapczyk, Krzysztof Kędzior. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
cop. 2002. – X, [2], 579, [1] s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
- 82 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: M 219, M CZYTELNIA 220
621.01:577.3](075.8)
638. Możliwości i praktyka wykorzystania odnawialnych źródeł energii na Podkarpaciu / [aut. Robert
Smusz et al.]. – Rzeszów : Stowarzyszenie na Rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii
HORYZONTY, 2011. – 27, [1] s. : il. ; 22 cm
Opis wg okładki
Sygn: IŚ 559, IŚ 560
620.91/.92:502.17](438)"2001/..."
639. NIEWCZAS Andrzej
Trwałość zespołu tłok - pierścienie tłokowe - cylinder silnika spalinowego / Andrzej Niewczas. –
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998. – 112 s. : rys., wykr. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 215, M 216
621.43-192:620.17
640. Obliczeniowe przykłady wymiarowania typowych wypadów budowli hydrotechnicznych.T.
1,Koryta o prostokątnym przekroju poprzecznym / Adam Kisiel [et al.] ; pod red. Adama Kisiela ;
Politechnika Częstochowska. – Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. –
277, [1] s. : il. ; 25 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 380, IŚ 381
626.01:532.5](075.8)
641. Obliczeniowe przykłady wymiarowania typowych wypadów budowli hydrotechnicznych.T.
2,Koryta o trapezowym przekroju poprzecznym oraz przewody kołowe / Adam Kisiel [et al.] ; pod
red. Adama Kisiela. – Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. – 189 s. :
il. ; 25 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 382, IŚ 383
626.01:532.5](075.8)
642. Ocena systemu gospodarki odpadami. Cz. 1, Uwarunkowania prawne i technologiczne oraz
kryteria oceny funkcjonowania gospodarki odpadami / pod red. Andrzeja Kraszewskiego, Elżbiety
Pietrzyk-Sokulskiej ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii
Nauk. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej
Akademii Nauk, 2011. – 126 s. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 440, IŚ 441, IŚ 442
628.4
643. Ocena systemu gospodarki odpadami. Cz. 2, Praktyczne zastosowania / pod red. Andrzeja
Kraszewskiego, Elżbiety Pietrzyk-Sokulskiej ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i
Energią Polskiej Akademii Nauk. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2011. – 207, [1] s. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 443, IŚ 444, IŚ 445
628.4
644. Ocena systemu gospodarki odpadami. Cz. 3, Program komputerowy / pod red. Andrzeja
Kraszewskiego, Elżbiety Pietrzyk-Sokulskiej ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i
Energią Polskiej Akademii Nauk. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2011. – 107, [1] s. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 446, IŚ 447, IŚ 448
628.4
645. Ocena systemu gospodarki odpadami. Cz. 3, Program komputerowy IWM-PL / pod red.
Andrzeja Kraszewskiego, Elżbiety Pietrzyk-Sokulskiej ; Instytut Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki
- 83 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2011. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ;
12 cm
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 379
628.4
646. Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego : wybrane problemy /
red. nauk. Franciszek Krawiec. – Warszawa : Difin, 2010. – 195 s. : il. ; 23 cm
Tekst częśc. ang.
Sygn: IŚ 428
620.91/.92:502.17](100+438)"2001/..."
647. Odwodnienie dróg. PN-S-02204 : drogi samochodowe / Polski Komitet Normalizacyjny. –
norma ustanowiona w grudniu 1997. – Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, [2011]. – 17 s. :
il. ; 30 cm
Sygn: PN G CZYTELNIA 34
625.7/.8
648. Odzysk i recykling materiałów polimerowych / red. nauk. Jacek Kijeński, Andrzej K. Błędzki,
Regina Jeziórska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – 318, [2] s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 535, IŚ 536
628.4.043(075.8)
649. OLSZEWSKI Mariusz
Sterowanie pozycyjne pneumatycznego napędu siłownikowego / Mariusz Olszewski ; Politechnika
Warszawska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002. – 229 s. : il. ;
24 cm. – (Prace Naukowe. Mechanika / Politechnika Warszawska ; z. 204)
Streszcz. ang., niem.
Sygn: M 171
62-85
650. OSUCH-PAJDZIŃSKA Elżbieta
Sieci i obiekty wodociągowe / Elżbieta Osuch-Pajdzińska, Marek Roman. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008. – 186 s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 473, IŚ 474, IŚ 475, IŚ 488
628.1(075.8)
651. PIECUCH Tadeusz, 1946Technika wodno-mułowa : urządzenia i procesy / Tadeusz Piecuch. – Warszawa : Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, cop. 2010. – 501, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 504
628.3/.5(075.8)
652. PIECZONKA Kazimierz, 1925Inżynieria maszyn roboczych.Cz. 1,Podstawy urabiania, jazdy, podnoszenia i obrotu / Kazimierz
Pieczonka. – Wyd. 2 popr. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. –
520 s. : il. ; 24 cm
Sygn: M 320
621.86/.87:624.13/.14:622.35:622.23](075.8)
653. PISARCZYK Stanisław Jan
Elementy budownictwa ochrony środowiska / Stanisław Pisarczyk. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008. – 185 s. : il. ; 23 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 465
626/627:628.3/.4:502.17](075.8)
- 84 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
654. PISARCZYK Stanisław
Mechanika gruntów / Stanisław Pisarczyk. – Wyd. 5. popr. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, 2010. – 233 s. : il. ; 23 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 466, IŚ 467
624.131(075.8)
655. PODEDWORNA Jolanta
Technologia osadów ściekowych / Jolanta Podedworna, Katarzyna Umiejewska. – Warszawa :
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008. – 228 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 476, IŚ 477, IŚ 478
628.3(075.8)
656. Podstawy konstrukcji maszyn / red. nauk. Zbigniew Osiński ; [aut. poszczególnych rozdz.
Antoni Dziama et al.]. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 374, [1] s. :
il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 269, M 270
621(075.8)
657. POKOJSKI Jerzy
Systemy doradcze w projektowaniu maszyn / Jerzy Pokojski. – Warszawa : Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, 2005. – 196 s. : rys. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 227, M 275
621.001.13/.14:004.42:004.891](075.8)
658. Poradnik hydromechanika i hydrotechnika / Adam Kisiel [et al.] ; pod red. Adama Kisiela ;
Politechnika Częstochowska. – Wyd. 3 popr. – Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki
Częstochowskiej, 2008. – 229 s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 378, IŚ 379
626/627:532](083.1)
659. PRZYBYLSKI Włodzimierz
Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn : podstawy i zastosowanie / Włodzimierz
Przybylski, Mariusz Deja. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. – 235 s. : il. (w
tym kolor.) ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 256, M 268
621.01:681.5:004-049.8](075.8)
660. ROESKE Wolfgang
Dezynfekcja wody pitnej : podstawy, metody, urządzenia, przyrządy, mikrobiologia, chlorowanie,
ozonowanie, dezynfekcja UV, filtracja membranowa, kontrola jakości / Wolfgang Roeske ; przekł.
Jan Dziurka, Aleksander Hodowański. – Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Projprzemeko, 2007. –
255 s. : il. kolor. ; 21 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 484
628.16
661. ROSIK-DULEWSKA Czesława
Podstawy gospodarki odpadami / Czesława Rosik-Dulewska. – Wyd. 5. uaktualnione. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 376, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Środowisko)
Sygn: IŚ CZYTELNIA 413, IŚ 414, IŚ 415, IŚ 416
628.4(075.8)
662. RYDZANICZ Igor
Zapis konstrukcji : zadania / Igor Rydzanicz. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
1995. – 145 s. : il. ; 30 cm
Sygn: M 199
- 85 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
621:744
663. SANAK-RYDLEWSKA Stanisława, 1948Metody oczyszczania ścieków miejskich / Stanisława Sanak-Rydlewska. – Wyd. 2 popr. i uzup. –
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. – 105, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 449, IŚ 450, IŚ 451, IŚ 452
628.32
664. SKAWIŃSKI Piotr
Integracja projektowania i wytwarzania kół zębatych stożkowych o zębach kołowo-łukowych / Piotr
Skawiński ; Politechnika Warszawska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, 2010. – 130 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe. Mechanika / Politechnika
Warszawska ; z. 236)
Streszcz. ang.
Sygn: M 181
62-1/-8
665. STAŃDA Jerzy
Woda do kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych / Jerzy Stańda. – Wyd. 3
rozszerz. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. – 243, [2] s. : rys., wykr. ; 21
cm
Sygn: IŚ 502
628.1:620.4:621.1:620.193](075.8)
666. STEFANOWICZ Tadeusz
Gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa w przemyśle elektrochemicznym / Tadeusz Stefanowicz.
– Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2001. – 171 s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ 485
628.3/.4:661.1
667. STRYCZEK Stefan, 1921-1997
Napęd hydrostatyczny. T.1, Elementy / Stefan Stryczek. – Wyd. 4, dodr. – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. – 447, [1] s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm. – (Podręczniki
Akademickie. Mechanika)
Sygn: M CZYTELNIA 247
62-82(075.8)
668. STRYCZEK Stefan, 1921-1997
Napęd hydrostatyczny. T. 2, Układy / Stefan Stryczek. – Wyd. 4, dodr. – Warszawa : Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, 2005. – 313, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm. – (Podręczniki Akademickie.
Mechanika)
Sygn: M CZYTELNIA 246
62-82(075.8)
669. SZENAJCH Wiesław
Napęd i sterowanie pneumatyczne / Wiesław Szenajch. – Wyd. 3 zm. (dodr.). – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. – 367, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm. – (Podręczniki
Akademickie. Mechanika)
Sygn: M CZYTELNIA 106, M 147, M 148, M 149
62-8:621.51/.54:681.5](075.8)
670. SZLING Zbigniew
Odwadnianie budowli komunikacyjnych / Zbigniew Szling, Emil Pacześniak. – Wrocław : Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004. – 255, 3 s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 399
- 86 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
625:556](075.8)
671. Technologia wody i ścieków : ćwiczenia laboratoryjne. Cz. 1 / Agnieszka Gala [et al.]. –
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. – 196, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Skrypty Uczelniane / Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1719)
Sygn: IŚ CZYTELNIA 455, IŚ 456
628.1/.3](075.8)
672. Technologia wody i ścieków : ćwiczenia laboratoryjne. Cz. 2 / Agnieszka Gala [et al.]. –
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. – 244, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Skrypty Uczelniane / Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1720)
Sygn: IŚ CZYTELNIA 457, IŚ 458
628.1/.3](075.8)
673. TOMCZYK Jerzy
Modele dynamiczne elementów i układów napędów hydrostatycznych / Jerzy Tomczyk. –
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne : Fundacja „Książka Naukowo Techniczna",
1999. – 228, [2] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 249
62-82:532:519.86](075.8)
674. Uzdatnianie wody : procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne.Cz. 1 / red. nauk. Jacek
Nawrocki. – Wyd. 2. – Warszawa ; [Poznań] : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo
Naukowe UAM, 2010. – VII, [3], 422 s., [24] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Środowisko)
Sygn: IŚ CZYTELNIA 420, IŚ 421
628.16(075.8)
675. Uzdatnianie wody : procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne.Cz. 2 / red. nauk. Jacek
Nawrocki. – Wyd. 2. – Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo
Naukowe UAM, 2010. – VII, [1], 381, [3] s., [10] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. –
(Środowisko)
Sygn: IŚ CZYTELNIA 422, IŚ 423
628.16(075.8)
676. WAJAND Jan Aleksander
Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe / Jan A. Wajand, Jan T. Wajand. – Wyd. 4
zm. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. – 694, [2] s., [3] k. tabl. złoż : rys.,
wykr. ; 25 cm
Sygn: M CZYTELNIA 214
621.43(075.8)
677. WEISMANN Dieter
Komunalne przepompownie ścieków / Dieter Weismann ; [tł. na jęz. pol. Agnieszka Nieścier]. –
Warszawa : „Seidel-Przywecki", 2001. – 376, [4] s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Inżynierii
Środowiska : woda, odpady, ścieki)
Tyt. oryg.: „Kommunale Abwasserpumpwerke" 1999
Sygn: IŚ 486
628.2/.4
678. WERSZKO Danuta
Wybrane zagadnienia z techniki cieplnej / Danuta Werszko. – Wyd. 3. – Wrocław : Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. – 294 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm
Sygn: IŚ 555
621.1.01:536.7](075.8)
- 87 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
679. WIŚNIEWSKI Tomasz S.
Badanie procesów wymiany ciepła w wybranych elementach silników tłokowych / Tomasz S.
Wiśniewski ; Politechnika Warszawska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, 2004. – 112, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe. Mechanika / Politechnika
Warszawska ; z. 203)
Streszcz. ang.
Sygn: M 185
621.1
680. WOWK Józef
Naturalna technologia wody : nowe rozwiązania pozyskiwania, uzdatniania i dostawy
użytkownikom / Józef Wowk. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010. – 132 s. :
il. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 534
628.1:556.3](07)
681. WYMYSŁOWSKI Artur
Numeryczne metody projektowania termomechanicznego w montażu elektronicznym / Artur
Wymysłowski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. – 297 s. : il. (w
tym kolor.) ; 24 cm
Sygn: M 304
621.717:621.3.049.77:539.3/.5:004-049.8:519.61/.64
682. ZAWADA Bernard A
Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji / Bernard Zawada. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006. – 406 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ 479
628.8:681.58](075.8)
683. ZIEŃKO Jarosław
Uwarunkowania utylizacji odpadów przemysłowych / Jarosław Zieńko, Miłka Antoszczyszyn. –
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1998. – 171 s. : il. ; 24 cm. –
(Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Technologii Organicznej ; nr 1)
Numer serii gł.: nr 538
Sygn: IŚ 563
628.477:504
684. ŻUCHOWSKI Ryszard
Wytrzymałość materiałów / Ryszard Żuchowski. – Wyd. 2 popr. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej, 1998. – 263 s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm
Sygn: M 321
620.17:539.3/.4](075.8)
Elektrotechnika. Elektronika. Telekomunikacja
685. AFONIN Anatolij Alekseevič, 1938Elektromechaniczne przetworniki energii z komutacją elektroniczną / Anatolij Afonin, Wojciech
Kramarz, Piotr Cierzniewski ; [Politechnika Szczecińska. Wydział Elektryczny]. – Szczecin :
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000. – 242 s. : il. ; 24 cm. – (Tempus)
Sygn: M 278
621.314
686. BARAN Krystyna
Zbiór zadań z podstaw elektroenergetyki / Krystyna Baran, Janusz Kutzner ; Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu. – Kalisz : Wydawnictwo
Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego,
- 88 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2006. – 171, [1] s. : il. ; 24 cm
U dołu s. tyt.: Instytut Politechniczny. Kierunek Elektrotechnika.
Sygn: M CZYTELNIA 187
621.31(075.8)
687. BOLKOWSKI Stanisław, 1930Teoria obwodów elektrycznych / Stanisław Bolkowski. – Wyd. 9 zm. (dodruk). – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009. – 582, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Podręczniki Akademickie.
Elektrotechnika)
Sygn: M CZYTELNIA 143, M 144
621.3(075.8)
688. BOLKOWSKI Stanisław, 1930Teoria obwodów elektrycznych : zadania / Stanisław Bolkowski, Wiesław Brociek, Henryk Rawa. –
Wyd. 6 zm. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. – 389, [3] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 133, M 134, M 135, M 136
621.3.049(075.8)
689. CEGIELSKI Marian, 1925Systemy elektroenergetyczne : wyznaczanie impedancji przebiegów wolnozmiennych / Marian
Marcjan Cegielski. – Wyd. 2. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010.
– 286 s. : il. ; 24 cm
Sygn: M 305
621.31:621.317:519.21:519.86
690. CHAROY Alain
Kompatybilność elektromagnetyczna : zakłócenia w urządzeniach elektronicznych.[T.] 4,Zasilanie,
ochrona odgromowa, środki zaradcze : zasady i porady instalacyjne / Alain Charoy ; z fr. przeł.
Zbigniew Pochanke. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. – 233, [3] s. : il. ; 24
cm
Tyt. oryg.: „Compatibilité électromagnétique : parasites et perturbations des électroniques". 4,
Alimentation, foudre et remègles et conseils d'installation, 1995. – Tyt. grzbiet.: Zakłócenia w
urządzeniach elektronicznych
Sygn: M 198
621.382:621.391:537.8](083.1)
691. CHMIELNIAK Tadeusz, 1941Technologie energetyczne / Tadeusz Chmielniak. – Warszawa : Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 2008. – 564 s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 418, IŚ 419
621.31(075.8)
692. CHWALEBA Augustyn
Metrologia elektryczna / Augustyn Chwaleba, Maciej Poniński, Andrzej Siedlecki. – Wyd. 10.
całkowicie zm. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010. – 594, [2] s. : il. ; 24 cm.
– (Podręczniki Akademickie. Elektrotechnika)
Sygn: M 145, M 146
621.317(075.8)
693. CZAJEWSKI Jacek
Zbiór zadań z metrologii elektrycznej / Jacek Czajewski, Maciej Poniński. – Wyd. 6. – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. – 162, [2] s. : il. ; 24 cm
Wyd. 1-4 pt. : Zadania z metrologii elektrycznej
Sygn: M 195
621.317(075)(076)
- 89 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
694. CZARCZYŃSKI Wojciech
Mikroelektronika próżniowa / Wojciech Czarczyński. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej, 2000. – 166 s. : il. ; 24 cm
Streszcz. ang.
Sygn: M 295
621.3.049.77:533.5
695. DOŁĘGA Waldemar
Stacje elektroenergetyczne / Waldemar Dołęga. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, 2007. – 252 s. : il. ; 24 cm
Sygn: M 306
621.311(075.8)
696. Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków / aut. Paweł Hempowicz [et al.]. – Wyd. 6
(dodr.). – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009. – 622, [2] s. : il. ; 24 cm. –
(Podręczniki Akademickie. Mechanika)
Sygn: M CZYTELNIA 129, M 130, M 131, M 132
621.3(075.8)
697. FELBA Jan
Montaż w elektronice / Jan Felba. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
2010. – 197 s. : il. ; 24 cm
Sygn: M 296
621.3.049.77:621.38
698. FILIPKOWSKI Andrzej
Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe / Andrzej Filipkowski. – Wyd. 4 popr., dodr. –
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. – 720 s. : rys., wykr. ; 24 cm. –
(Podręczniki Akademickie. Elektronika, Informatyka, Telekomunikacja)
Sygn: M CZYTELNIA 213
621.37/.38:681.32/.33](075.8)
699. FLISOWSKI Zdobysław, 1931Technika wysokich napięć / Zdobysław Flisowski ; komitet red. Elżbieta Beuermann [et al.]. –
Wyd. 5 zm., dodr. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009. – 359, [1] s. : il. ; 24
cm. – (Podręczniki Akademickie. Elektrotechnika)
Sygn: M CZYTELNIA 221, M 222
621.31(075.8)
700. GŁADYŚ Henryk, 1936Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym / Henryk Gładyś, Ryszard Matla. – Wyd. 3
częśc. zm. i rozsz. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. – 365, [1] s. : rys.,
wykr. ; 24 cm
Sygn: IŚ 506
621.311(075.8)
701. GRATKOWSKI Stanisław
Komputerowo wspomagana analiza i projektowanie urządzeń i układów elektromagnetycznych /
Stanisław Gratkowski, Ryszard Pałka ; [Politechnika Szczecińska. Wydział Elektryczny]. –
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001. – 113 s. : il. ; 24 cm. –
(Tempus)
Sygn: M 281
621.318:537.8:519.61/.64](075.8)
- 90 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
702. GRZESIAK Lech M.
Przekształtnikowe układy wytwarzania energii elektrycznej z silnikiem spalinowym o regulowanej
prędkości / Lech M. Grzesiak. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
2001. – 74, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe. Elektryka / Politechnika Warszawska ; z. 115)
Streszcz. ang.
Sygn: M 159
621.31
703. HOROWITZ Paul, 1942Sztuka elektroniki.Cz. 1 / Paul Horowitz, Winfield Hill ; z jęz. ang. tł. Bogusław Kalinowski,
Grażyna Kalinowska. – Wyd. 9. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009. –
508, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 121, M 122, M 123, M 124
621.38-045.43(075.8)
704. HOROWITZ Paul, 1942Sztuka elektroniki.Cz. 2 / Paul Horowitz, Winfield Hill ; z jęz. ang. tł. Bogusław Kalinowski,
Grażyna Kalinowska. – Wyd. 9. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009. –
676, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 125, M 126, M 127, M 128
621.38-045.43(075.8)
705. IVANUŠKIN Viktor Andreevič
Strukturnoe modelirovanie èlektromehaničeskih sistem i ih èlementov / Viktor Andreevič Ivanuškin,
Fedor Nikitič Sarapulov, Petr Šymčak. – Ŝecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki
Szczecińskiej, 2000. – 305, [3] s. : rys., wykr. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Politechniki
Szczecińskiej. Instytut Elektrotechniki ; nr 29)
Numeracja serii gł.: nr 562. – Streszcz. ang., niem., pol.
Sygn: M 328
621.31:621.3.049.77:519.86:517.9:004.42
706. KACEJKO Piotr
Analiza systemu elektroenergetycznego w ujęciu obiektowym / Piotr Kacejko. – Warszawa :
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998. – 216, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Prace
Naukowe. Elektryka / Politechnika Warszawska ; z. 104)
Streszcz. ang.
Sygn: M 161
621.31
707. KACEJKO Piotr
Zwarcia w systemach elektroenergetycznych / Piotr Kacejko, Jan Machowski ; [Ryszard Kowalik
rozdz. 12]. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009. – 481, [1] s. : il. ;
24 cm
Sygn: M 194, M 276
621.31(075.8)
708. KAŁAT Włodzimierz
Wyznaczanie obciążalności prądowej elektromagnetycznych linii przesyłowych i rozdzielczych z
użyciem metody sieci cieplnej / Włodzimierz Kałat. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, 2008. – 161 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe. Elektryka / Politechnika
Warszawska ; z. 137)
Streszcz. ang.
Sygn: IŚ 368
621.31
- 91 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
709. KARPIERZ Mirosław A.
Nieliniowa optyka światłowodowa : zagadnienia wybrane / Mirosław A. Karpierz, Ewa WeinertRączka ; [Politechnika Szczecińska. Wydział Elektryczny]. – Szczecin : Wydział Elektryczny
Politechniki Szczecińskiej Wydawnictwo Uczelniane, 2004. – 180 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm. –
(Tempus)
Sygn: M 288
621.372:535.8](075.8)
710. KASZYŃSKI Roman
Filtry dolnoprzepustowe i filtry składowej stałej o zmiennych parametrach / Roman Kaszyński. –
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001. – 180, [3] s. : il., wykr. ; 24
cm. – (Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Automatyki Przemysłowej ; nr 19)
Nr serii gł.: 569. – Streszcz. ang., niem.
Sygn: M 327
621.3
711. KOZICKI Zbigniew, 1952Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce : Myczkowce 1920..., 1956-1961, Solina 19601968 / Zbigniew Kozicki. – Zielonczyn : Agencja Paweł Janik, 2011. – 287 s. : il. (w tym kolor.),
err. ; 31 cm. – (Hydroenergetyka w Polsce ; 1)
Sygn: IŚ 500
621.311.21
712. KRYGIER Jerzy
Praca energooszczędna silników indukcyjnych klatkowych : (wybrane zagadnienia) / Jerzy Krygier ;
Politechnika Szczecińska. Instytut Elektrotechniki. – Szczecin : Wydaw. Uczelniane PS, 1995. – 45
s. : wykr. ; 24 cm
Streszcz. ang.
Sygn: M 293
621.313.1.004:621.313.1.003
713. LEONOWICZ Marcin
Współczesne magnesy : technologie, mechanizmy koercji, zastosowania / Marcin Leonowicz, Jerzy
J. Wysłocki. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. – 266 s. : fot., portr., rys.,
wykr. ; 25 cm
Sygn: N 202
621.318:537.6](07)
714. LEŚNIEWSKA-KOMĘZA Elżbieta, 1950Przekładniki : modelowanie z zastosowaniem numerycznych metod polowych / Elżbieta
Leśniewska-Komęza. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010. – XII, 181 s. : il.
(w tym kolor.) ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 234
621.314:519.61/.64:537.8:519.87
715. MAKSYMIUK Jan, 1932Obliczenia i badania diagnostyczne aparatury rozdzielczej / Jan Maksymiuk, Zbigniew Pochanke. –
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2001. – 292, [2] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 137, M 156
621.31(075.8)
716. MARECKI Jacek, 1930Podstawy przemian energetycznych / Jacek Marecki. – Wyd. 3 zm. – Warszawa : Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, 2008. – 209, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Podręczniki Akademickie.
Elektrotechnika)
- 92 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: IŚ CZYTELNIA 511, IŚ 512
621.311:620.91](075.8)
717. MATYSIK Jerzy, 1928Metody sterowania integracyjnego tranzystorowych falowników napięcia klasy D z szeregowym
obwodem rezonansowym / Jerzy Matysik. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, 2001. – 110 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe. Elektryka / Politechnika Warszawska
; z. 114)
W nagł. nazwa serii: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. – Opis wg nagł. – Streszcz. ang.
Sygn: M 169
621.313.2:621.314:681.58:519.876.5
718. MICEK Leopold
Predykcyjne
algorytmy
pomiaru
wielkości
kryterialnych
cyfrowych
zabezpieczeń
elektroenergetycznych / Leopold Micek. – Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki
Szczecińskiej, 1998. – 77, [2] s. : 2 rys., wykr. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Politechniki
Szczecińskiej. Instytut Elektrotechniki ; nr 27)
Nr serii gł.: 545. – Streszcz. ang.
Sygn: M 332
621.313+621.316/.317:510.5
719. NAŁĘCZ Marek
Zastosowanie H-rozkładów i rozkładów macierzowo-wykładniczych do modelowania zakłóceń
radiolokacyjnych / Marek Nałęcz ; Politechnika Warszawska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, 2007. – 273 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe. Elektronika /
Politechnika Warszawska ; z. 158)
Streszcz. ang.
Sygn: M 170
621.396.96
720. NAWROCKI Waldemar
Elektronika : układy elektroniczne / Waldemar Nawrocki. – Poznań : Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej, 2010. – 228 s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 138, M 139, M 140
621.38(075.8)
721. NOWAK-WOŹNY Dorota
Wybrane aspekty badań materiałowych w budowie oraz eksploatacji maszyn i urządzeń
energetycznych / Dorota Nowak-Woźny. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, 2008. – 70 s. : il. ; 24 cm
Sygn: M 310
621.31:620.1
722. OSIOWSKI Jerzy
Podstawy teorii obwodów.T. 1 / Jerzy Osiowski, Jerzy Szabatin. – Wyd. 5, dodr. – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009. – 359, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Podręczniki Akademickie.
Elektronika, Informatyka, Telekomunikacja)
Sygn: M CZYTELNIA 239
621.3(075.8)
723. OSIOWSKI Jerzy
Podstawy teorii obwodów. T. 2 / Jerzy Osiowski, Jerzy Szabatin. – Wyd. 4. – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. – 410 s. : rys., wykr. ; 24 cm. – (Podręczniki
Akademickie. Elektronika, Informatyka, Telekomunikacja)
Sygn: M CZYTELNIA 237
- 93 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
621.3(075.8)
724. OSIOWSKI Jerzy
Podstawy teorii obwodów.T. 3 / Jerzy Osiowski, Jerzy Szabatin. – Wyd. 2. – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. – 636 s. : il. ; 24 cm. – (Podręczniki Akademickie.
Elektronika, Informatyka, Telekomunikacja)
Sygn: M CZYTELNIA 238
621.3(075.8)
725. PAŁKA Ryszard, 1953Monolityczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe : modele makroskopowe i zastosowania /
Ryszard Pałka. – Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2008. – 229, [4]
s. : il. ; 25 cm
Streszcz. ang., niem.
Sygn: M 287
621.315.5:537.3
726. PERLICKI Krzysztof
Transmisja światłowodowa wykorzystująca polaryzację światła / Krzysztof Perlicki ; Politechnika
Warszawska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009. – 144 s. : il. ;
24 cm. – (Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska ; z. 171)
Streszcz. ang.
Sygn: M 172
621.372:535.8
727. PLESKACZ Witold A.
Analiza topografii układów scalonych VLSI pod kątem ich produktywności / Witold A. Pleskacz ;
Politechnika Warszawska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009. –
119 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska ; z. 132)
Streszcz. ang.
Sygn: M 174
621.3.049.77
728. POHL Zbigniew
Izolatory elektroenergetyczne / Zbigniew Pohl. – Wyd. 2 popr. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej, 2000. – 188 s. : il. ; 25 cm
Sygn: M 311
621.315.6:621.31
729. RADECKI Jan
Simulated annealing w projektowaniu filtrów cyfrowych / Jan Radecki. – Szczecin : Wydawnictwo
Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995. – 102, [1] s. : il., wykr. ; 24 cm. – (Prace Naukowe
Politechniki Szczecińskiej. Katedra Elektromechaniki Teoretycznej i Informatyki ; nr 4)
Nr serii gł.: 521. – Streszcz. ang., fr.
Sygn: M 325
621.3
730. RASOLOMAMPIONOWA Désiré Dauphin
Optymalizacja parametrów regulatorów przesuwników fazowych w liniach powiązań
międzysystemowych uwzględniająca automatyczną regulację częstotliwości i mocy wymiany /
Désiré Dauphin Rasolomampionowa ; Politechnika Warszawska. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007. – 262 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe. Elektryka /
Politechnika Warszawska ; z. 134)
Streszcz. ang.
Sygn: M 175
- 94 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
621.31
731. ROBAK Sylwester
Programowanie i analiza odpornych regulatorów urządzeń FACTS w systemie
elektroenergetycznym / Sylwester Robak ; Politechnika Warszawska. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007. – 160 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe. Elektryka /
Politechnika Warszawska ; z. 136)
Streszcz. ang.
Sygn: M 176
621.31
732. ROSOŁOWSKI Eugeniusz
Komputerowe metody analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych / Eugeniusz
Rosołowski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. – 386 s. : il. ; 24
cm
Sygn: M 313
621.3:004.94:519.87](07)
733. RUSEK Mirosław, 1939Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach / Mirosław Rusek, Jerzy Pasierbiński.
– Wyd. 5. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. – 396, [2] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 257
621.37/.38(07)
734. RUSZEL Piotr
Kompatybilność elektromagnetyczna elektronicznych urządzeń pomiarowych / Piotr Ruszel. –
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. – 206 s. : il. ; 24 cm
Sygn: M 299, M 300
621.382:621.317.7:621.37-021.29:006.3/.8
735. Silniki elektryczne przełączalne / Politechnika Warszawska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, 2001. – 159 s. ; 24 cm. – (Prace Naukowe. Elektryka / Politechnika
Warszawska ; z. 117)
Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. i pol.
Sygn: M 179
621.313.13
736. SITNIK Robert
Odwzorowanie kształtu obiektów trójwymiarowych z wykorzystaniem oświetlenia strukturalnego /
Robert Sitnik. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010. – 116, [1] s. :
il. (w tym kolor.) ; 23 cm. – (Prace Naukowe. Mechanika / Politechnika Warszawska ; z. 231)
Streszcz. ang.
Sygn: M 180
621.317
737. STAŃDA Jerzy
Badanie maszyn i urządzeń energetycznych / Jerzy Stańda, Januariusz Górecki, Artur
Andruszkiewicz. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004. – 216 s. : fot.,
rys., wykr. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 322
621.31:621.1:621.5/.6](075.8)
738. Sterowanie i symulacja komputerowa w inżynierii elektrotechnicznej / red. nauk. Janusz
Kutzner, Ryszard Namyślak. – Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2009. – 101 s. : il. ; 24 cm. – (Zeszyt
- 95 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Naukowy / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w
Kaliszu. Prace Naukowe Instytutu Politechnicznego)
Sygn: M CZYTELNIA 189, M 190
621.3:004.94:681.5
739. SUBOCZ Jan
Wybrane zagadnienia przewodnictwa i relaksacji dielektrycznej w aspekcie diagnostyki izolacji
kompozytowej / Jan Radecki. – Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej,
2003. – 156 s. : il., wykr. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut
Elektrotechniki ; nr 30)
Nr serii gł.: 580. – Streszcz. ang., ger.
Sygn: M 333
621.3
740. SZEWCZYK Roman
Modele charakterystyk materiałów magnetycznie miękkich stosownych w budowie czujników /
Roman Szewczyk ; Politechnika Warszawska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, 2009. – 88 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe. Mechanika / Politechnika Warszawska
; z. 224)
Streszcz. ang.
Sygn: M 183
621.3
741. WACŁAWEK Maria
Ogniwa słoneczne : wpływ środowiska naturalnego na ich pracę / Maria Wacławek, Tadeusz
Rodziewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2011. – 194, [2] s. : il. kolor. ; 24
cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 519, IŚ 437
621.383:551.52(075.8)
742. WAWRYN Krzysztof
Układy z przełączanymi prądami / Krzysztof Wawryn. – Warszawa : Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 1997. – 282, [2] s. : rys., wykr. ; 24 cm. – (Układy i Systemy Elektroniczne)
Sygn: M 211
621.38(075.8)
743. WIĘCKOWSKI Tadeusz Wiesław
Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych / Tadeusz
W. Więckowski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001. – 348 s. : il. ;
24 cm. – (Biblioteka Kompatybilności Elektromagnetycznej)
Sygn: M 301
621.31:537.8:519.876.5
744. WIĘCKOWSKI Tadeusz Wiesław
Pomiar emisyjności urządzeń elektrycznych i elektronicznych / Tadeusz Wiesław Więckowski. –
Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 1997. – 151 s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm. – (Biblioteka
Kompatybilności Elektromagnetycznej)
Sygn: M 302, M 303
621.31:537.8
745. WOJCIECHOWSKI Jacek M
Sygnały i systemy / Jacek M. Wojciechowski. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i
Łączności, 2008. – 483, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 274
621.391:519.87](075.8)
- 96 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
746. WOLSKI Włodzimierz
Teoretyczne podstawy techniki analogowej / Włodzimierz Wolski. – Wyd. 2 popr. – Wrocław :
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. – 388, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 312
621.3(075.8)
747. WRÓBLEWSKI Zbigniew
Badania i symulacja cyfrowa wybranych właściwości łączników próżniowych / Zbigniew
Wróblewski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Elektrotechniki. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej, 2005. – 284 s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm. – (Postępy Techniki Wysokich
Napięć ; t. 25)
Sygn: M 315
621.315/.316:533.5:621.365:004.94
748. Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych / [kol. red. Ludwik Antal - red. nauk.
et al.]. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010. – 575 s. : il. ; 24 cm. –
(Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej.
Studia i Materiały ; 30)
Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang.
Sygn: M 316
621.313
749. ZEMBRZUSKI Jan
Uszkodzenia i naprawa silników elektrycznych / Jan Zembrzuski. – Wyd. 3. – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. – 279, [1] s. : il. ; 21 cm
Sygn: M 209
621.313.13.004.5/.6
Górnictwo
750. MOLENDA Jacek
Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu / Jacek Molenda, Katarzyna Steczko. –
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. – 443, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : il. ; 26 cm
Tyt. grzbiet.: Ochrona środowiska w gazownictwie
Sygn: IŚ CZYTELNIA 520
622.324:553.98:662.76:628.5](075.8)
Technika środków transportu. Technika astronautyczna
751. ANDRZEJEWSKI Ryszard
Stabilność ruchu pojazdów kołowych / Ryszard Andrzejewski. – Warszawa : Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne : Fundacja „Książka Naukowo-Techniczna", 1997. – 267, [1] s. : fot., rys.,
wykr. ; 23 cm
Sygn: M 229
629.33:531.1
752. ANDRZEJEWSKI Ryszard, 1943-2008
Dynamika pneumatycznego koła jezdnego / Ryszard Andrzejewski. – Warszawa : Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, 2010. – 173, [1] s. : il. ; 21 cm
Sygn: M 260
629.33.02:531.1:519.86](075.8)
753. MYSŁOWSKI Janusz
Elastyczność tłokowych silników spalinowych / Janusz Mysłowski, Józef Kołtun. – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. – 183, [1] s. : il. ; 24 cm
- 97 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Streszcz. ang., niem., ros.
Sygn: M CZYTELNIA 259
629.33:621.43](075.8)
754. ROMANISZYN Kazimierz Maria
Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG : badania porównawcze
dynamiki rozpędzania i emisji spalin / Kazimierz M. Romaniszyn. – Warszawa : Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, 2007. – 178 s. : il. ; 24 cm
Streszcz. ang.
Sygn: M 265
629.33:621.43:662.76:665.73/.75](07)
Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo. Kosmetyka
755. EGUARAS ETCHETTO Marianna R.
Minimalizm we wnętrzach / Marianna R. Eguaras Etcheto ; [tł. z jęz. ang. Anna OlszewskaMarcinkiewicz]. – Warszawa : Solis Andrzej Koper, cop. 2011. – 255 s. : il. kolor. ; 19 cm. –
(Projektowanie Wnętrz)
Tytuł oryg.: Minimalist design
Sygn: A CZYTELNIA 1040
643/645
756. MOLA Francesc Zamora
Kolor we wnętrzu : poradnik projektanta / Francesc Zamora Mola ; [tł. Katarzyna Wydra]. –
Warszawa : Wydawnictwo „Arkady", 2010. – 213 s. : il. kolor. ; 24 cm
Tytuł oryg.: Inferiors & color book
Sygn: A CZYTELNIA 1018
643/645:747
757. SAN MARTÍN Macarena
Apartamenty / Macarena San Martín ; [tł. z jęz. ang. Anna Olszewska-Marcinkiewicz]. – Warszawa
: Solis Andrzej Koper, cop. 2011. – 255 s. : il. kolor. ; 19 cm. – (Projektowanie Wnętrz)
Tytuł oryg.: Penthouses
Sygn: A CZYTELNIA 1038
643/645
758. SAN MARTÍN Macarena
Aranżacje / Macarena San Martín ; [tł. z jęz. ang. Anna Olszewska-Marcinkiewicz]. – Warszawa :
Solis Andrzej Koper, cop. 2010. – 255 s. : il. kolor. ; 19 cm. – (Projektowanie Wnętrz)
Sygn: A CZYTELNIA 1044
643/645
759. SAN MARTÍN Macarena
Balkony, tarasy i patia / Macarena San Martín ; [tł. z jęz. ang. Anna Olszewska-Marcinkiewicz]. –
Warszawa : Solis Andrzej Koper, cop. 2011. – 255 s. : il. kolor. ; 19 cm. – (Projektowanie Wnętrz)
Tytuł oryg.: Terraces, balkonies & patios
Sygn: A CZYTELNIA 1041
643/645
760. SAN MARTÍN Macarena
Kolory / Macarena San Martín ; [tł. z jęz. ang. Anna Olszewska-Marcinkiewicz]. – Warszawa :
Solis Andrzej Koper, cop. 2010. – 255 s. : il. kolor. ; 19 cm. – (Projektowanie Wnętrz)
Sygn: A CZYTELNIA 1045
643/645
761. SAN MARTÍN Macarena
- 98 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Kuchnie i łazienki / Macarena San Martín ; [tł. z jęz. ang. Anna Olszewska-Marcinkiewicz]. –
Warszawa : Solis Andrzej Koper, cop. 2010. – 255 s. : il. kolor. ; 19 cm. – (Projektowanie Wnętrz)
Sygn: A CZYTELNIA 1046
643/645
762. SAN MARTÍN Macarena
Lofty : mieszkanie i praca / Macarena San Martín ; [tł. z jęz. ang. Anna Olszewska-Marcinkiewicz].
– Warszawa : Solis Andrzej Koper, cop. 2011. – 255 s. : il. kolor. ; 19 cm. – (Projektowanie
Wnętrz)
Tytuł oryg.: Lofts living & working
Sygn: A CZYTELNIA 1039
643/645
763. SAN MARTÍN Macarena
Niezwykłe mieszkania / Macarena San Martín ; [tł. z jęz. ang. Anna Olszewska-Marcinkiewicz]. –
Warszawa : Solis Andrzej Koper, cop. 2011. – 255 s. : il. kolor. ; 19 cm. – (Projektowanie Wnętrz)
Tytuł oryg.: City apartments
Sygn: A CZYTELNIA 1043
643/645
Organizacja i zarządzanie. Biurowość. Rachunkowość. Organizacja transportu,
łączności i handlu
764. MATEJ Jan
Modelowanie oraz symulacyjne badania wagonów bimodalnych w kategoriach zagrożenia
wykolejeniem / Jan Matej. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010. –
132 s. : il. ; 23 cm. – (Prace Naukowe. Mechanika / Politechnika Warszawska ; z. 234)
Streszcz. ang.
Sygn: M 168
656.2-049.5
Organizacja przedsiębiorstw
765. BAŃKA Waldemar
Operacyjne kierowanie pracownikami w organizacjach / Waldemar Bańka. – Toruń : Wydawnictwo
Adam Marszałek, cop. 2007. – 266 s. ; 21 cm
Tyt. ze s. przedtyt.: Operacyjne kierowanie pracownikami.
Sygn: S 1538
658.310.8(07)
766. Dobre praktyki ośrodków Krajowego Systemu Usług w prowadzeniu projektów / [aut. Grzegorz
Cieśla et al.]. – Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2008. – 115, [1] s. : il. ; 23
cm
Sygn: S 1488
658.114(438)"2001/..."
767. Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji.T. 1 / pod red. nauk. Bożeny Kołosowskiej i
Piotra Prewysz-Kwinto. – Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa, 2008. – 465 s. : il. ; 24 cm
Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. przy pracach.
Sygn: SM 1155
658.14/.17(438)"1989/...":339.722:005.44
768. Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji.T. 2 / pod red. nauk. Bożeny Kołosowskiej i
Piotra Prewysz-Kwinto. – Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa, 2008. – 450 s. : il. ; 24 cm
Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. przy pracach.
Sygn: SM 1156
- 99 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
658.14/17(438)"1989/...":339.722:005.44
769. Kapitał ludzki i społeczny : wybrane problemy teorii i praktyki / pod red. Doroty Moroń. –
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – 198 s. : il. ; 24 cm. – (Acta
Universitatis Wratislaviensis ; no 3142)
Streszcz. ang. przy pracach.
Sygn: S 1693
658.310.8:005.336.4:005.94
770. KNOSALA Ryszard, 1949Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji / Ryszard Knosala i zespół ;
zespół aut. Grzegorz Ćwikła [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. –
XII, [1], 454, [2] s. : il. ; 25 cm
Sygn: M CZYTELNIA 197
658.5.011.56:004.8](075.8)
771. SIRKO Stanisław
Podstawy zachowań organizacyjnych / Stanisław Sirko ; Wyższa Szkoła Celna. – Warszawa :
Wydaw. WSC, 2002. – 129 s. : il. ; 30 cm
Sygn: S 1700
658.1/.5:316.334.23:331.101](075.8)
772. Społeczne i ekologiczne uwarunkowania funkcji organizacji / oprac. i red. nauk. Anna
Bartkowiak, Piotr Bartkowiak. – Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2010. – 146 s. : il. ; 24 cm
Sygn: PR 5342
658.1/.5:005.5](075.8)
773. Współczesne zarządzanie organizacją : elementy zrównoważonego rozwoju / red. nauk. Piotr
Bartkowiak. – Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2010. – 211 s. : il. ; 24 cm
Sygn: PR 5343
658.1/.5:005.5](075.8)
774. ZAWADZKI Janusz
Nauka o organizacji : wykład w programie Microsoft PowerPoint / Janusz Zawadzki. – Kalisz :
Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego, 2008. – 108 s. : il. ; 24 cm
Sygn: PR 5344
658.1/.5:005.5](075.8)
Działalność wydawnicza. Reklama. Poradnictwo gospodarcze. Środki masowego
przekazu
775. CELIŃSKI Piotr
Interfejsy : cyfrowe technologie w komunikowaniu / Piotr Celiński ; Fundacja na Rzecz Nauki
Polskiej. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. – 240 s. : il. ; 22 cm. –
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna)
Streszcz. ang.
Sygn: PR 5466
659.3
776. Człowiek a media : obserwacje, wizje, obawy / red. nauk. Włodzimierz Gruszczyński ; Instytut
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra Jr, 2007.
– 190 s. ; 21 cm. – (Polskie Media)
- 100 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: PR CZYTELNIA 5442, PR 5443
659.3:316.77](438)"2001/..."
777. DOBEK-OSTROWSKA Bogusława, 1955Polski system medialny na rozdrożu : media w polityce, polityka w mediach / Bogusława DobekOstrowska. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. – 224, [1] s. : il. ; 24
cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Komunikowanie i Media ; nr 3298)
Streszcz. ang.
Sygn: PR CZYTELNIA 5456, PR 5457, PR 5458
659.3(438)"19"
778. Europa, gospodarka, media / red. nauk. Tadeusz Guz [et al.]. – Lublin ; Tomaszów Lubelski :
Wydawnictwo Polihymnia : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy
Nauk Prawnych i Ekonomicznych, 2007. – 258 s. : il. ; 25 cm
Tekst częśc. ang., słowac. Streszcz. ang., pol. przy ref. Spis treści także ang.. – Materiały z konf.
międzynarodowej, która odbyła się w dn. 5.06.2007 r. w Tomaszowie Lubelskim.
Sygn: PR 5407
659.3:338.22](4)"1989/..."(06)
779. GORMAN Lyn
Media i społeczeństwo : wprowadzenie historyczne / Lyn Gorman, David McLean ; przekł. Agata
Sadza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. – 368 s. ; 23 cm. –
(Media)
Sygn: P CZYTELNIA 9845, P 9846
659.3:316.77](075.8)
780. GRZELAK Władysław, 1881-1944
Wśród autorów i książek / Władysław Grzelak. – Warszawa : „Książka i Wiedza", 1975. – 466, [6]
s., [48] s. tabl. : il., portr. ; 25 cm
Sygn: P 10113
655(438)+821.162.1(091):929-051(438)A/Z
781. Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i
zagrożeń : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego i Mirosława Kwiecińskiego. –
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. – 375 s. : il. ; 23 cm
Sygn: PR 5392
659.23:005.94:327.39(4-67)
782. JASKIERNIA Alicja
Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych : standardy europejskie i
uwarunkowania ich realizacji / Alicja Jaskiernia ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra Jr, 2008. – 559, [1] s. ; 24 cm
Sygn: PR CZYTELNIA 5448, PR 5449
659.3
783. JASKIERNIA Alicja
Publiczne media elektroniczne w Europie / Alicja Jaskiernia ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra Jr, 2006. – 365, [1] s. ; 21 cm
Sygn: PR CZYTELNIA 5445
659.3(4)"1989/..."
784. Media a rok 1989 : obraz przemian i nowe zjawiska na rynku / red. nauk. Łukasz Szurmiński ;
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra
Jr, 2010. – III, 256, [1] s. ; 24 cm. – (Media Początku XXI w. ; t. 8)
Sygn: PR CZYTELNIA 5440, PR 5441
- 101 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
659.3(438)"1989/..."
785. Media publiczne w Polsce : teraźniejszość i przyszłość / red. nauk. Janusz W. Adamowski, Lech
Jaworski ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza Aspra Jr, 2007. – 129 s. ; 21 cm. – (Polskie Media)
Sygn: PR CZYTELNIA 5438, PR 5439
659.3(438)"1989/..."
786. Na peryferiach / pod red. Igora Borkowskiego i Aleksandra Woźnego. – Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. – 151, [1] s. ; 23 cm. – () (Acta Universitatis
Wratislaviensis. Nowe Media - Nowe w Mediach ; nr 3158) (Nowe Media - Nowe w Mediach ; nr
4)
Sygn: PR 5467
659.3(438)"1989/..."
787. Nowe media a media tradycyjne : prasa, reklama, internet / pod red. Marka Jezińskiego. – Toruń
: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – 319 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm. – (Oblicza Mediów)
Sygn: PR CZYTELNIA 5397, PR 5398
659.3:004.738.5:659.1:002.1-028.27:654.195:316.325
788. Nowe media i polityka : internet, demokracja, kampanie wyborcze / pod red. Marka Jezińskiego.
– Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – 291 s. : il. ; 23 cm. – (Oblicza Mediów)
Sygn: PR CZYTELNIA 5399, PR 5400
659.3:32:316.77:004.774](438)"1989/..."
789. Nowe media : między tradycjonalizmem a kulturą popularną / pod red. Marka Jezińskiego,
Barbary Brodzińskiej, Łukasza Wojtkowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. –
185 s. : il. ; 23 cm. – (Oblicza Mediów)
Sygn: PR CZYTELNIA 5402
659.3](438)"1989/..."
790. Przemiany systemu medialnego : polsko-rosyjskie spojrzenie / pod red. nauk. Mariana Gieruli ;
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. –
Sosnowiec [etc.] : Oficyna Wydawnicza „Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2011. – 211 s. :
il. ; 24 cm
Tekst częśc. ros. Streszcz. ang., pol. przy pracach.
Sygn: PR 5424
659.3:316.77(438:470+571)
791. Przestrzenie komunikowania / pod red. Igora Borkowskiego i Kariny Stasiuk-Krajewskiej. –
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. – 234 s. ; 23 cm. – (Acta
Universitatis Wratislaviensis ; no 3307) (Dziennikarstwo i Media ; 1)
Streszcz. ang. przy ref.
Sygn: P 10104
659.3
792. Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce / pod red. Bogusławy DobekOstrowskiej i Kamili Majdeckiej. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.
– 258 s. : il. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Komunikowanie i Media)
Streszcz. ang. Spis treści także ang.
Sygn: PR CZYTELNIA 5465
659.3
793. Systemy medialne krajów bałkańskich / pod red. Zbigniewa Oniszczuka i Mariana Gieruli ;
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. –
- 102 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2009. – 191 s. : il. ; 24
cm
Streszcz. ang. przy pracach.
Sygn: PR 5425
659.3(497)"1989/..."
794. SZPUNAR Magdalena
W stronę nowych mediów / Magdalena Szpunar. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop.
2010. – 237 s. : il. ; 23 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1535, S 1536, S 1537
659.3(075.8)
795. Władza, media, społeczeństwo / pod red. Mariana Gieruli ; przy współpracy Mirosławy
Wielopolskiej-Szymury. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. – 349, [3] s. ;
24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2412)
Streszcz. ang., niem.
Sygn: PR CZYTELNIA 5385, PR 5386, PR 5387
659.3(438)"19"
Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna
796. ADAMSKI Wojciech, 1950Modele pracy biologicznie aktywnych złóż sorpcyjnych w oczyszczaniu wody / Wojciech Adamski
; Politechnika Koszalińska. – Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 1997. – 105 s. : rys., wykr. ; 24
cm. – (Monografia Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Politechnika Koszalińska ; nr
61)
Sygn: IŚ 361
661.183.2:628.1:544.723:532:519.86:004.94
797. AFONIN Anatolij Alekseevič, 1938Mechatronika / Anatolij Afonin, Piotr Szymczak ; [Politechnika Szczecińska. Wydział Elektryczny].
– Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001. – 151 s. : il. ; 24 cm. –
(Tempus)
Sygn: M CZYTELNIA 99, M 100, M 282, M 283, M 284, M 285
681.5:004:621.38](075.8)
798. BOCIĄGA Elżbieta
Specjalne metody wtryskiwania tworzyw polimerowych / Elżbieta Bociąga. – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. – 210 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
Sygn: M 228
678.7:678.02](075.8)
799. HALAWA Janusz, 1940Symulacja i komputerowe projektowanie dynamiki układów sterowania / Janusz Halawa. –
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. – 345 s. : il. ; 24 cm
Sygn: M 297, M 298
681.515:519.87:004.94
800. HONCZARENKO Jerzy
Roboty przemysłowe : elementy i zastosowanie / Jerzy Honczarenko. – Warszawa : Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne : Fundacja „Książka Naukowo-Techniczna", 1996. – 216, [4] s. : 1 fot., rys.,
wykr. ; 24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 230, M 231, M 232
681.5:007.5](075.8)
801. KURC Krzysztof
- 103 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Mechatronika w projektowaniu robota / Krzysztof Kurc. – Rzeszów : Oficyna Wydawnicza
Politechniki Rzeszowskiej, 2010. – 185, [3] s. : il. ; 24 cm
Streszcz. ang.
Sygn: M CZYTELNIA 141, M 142
681.5:007.5](075.8)
802. Problemy badawcze energetyki cieplnej : [IX konferencja PBEC Warszawa, 8-11 grudnia 2009
r.] / Politechnika Warszawska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
2009. – 330 s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm. – (Prace Naukowe. Konferencje / Politechnika Warszawska
; z. 26)
Tekst częśc. ang. Streszcz. ang., pol. przy ref.
Sygn: IŚ 369
662.6:621.1.01:536.7](061)
803. SURYGAŁA Jan
Wodór jako paliwo / Jan Surygała. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. – 177,
[1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ 503, IŚ 539
662.76:661.9:546.1/.2](075.8)
804. WANDRASZ Janusz W.
Paliwa formowane : biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych / Janusz W. Wandrasz,
Andrzej J. Wandrasz. – Warszawa : „Seidel-Przywecki", 2006. – 466 s. : il., err. ; 25 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 404, IŚ 405
662.6:665.6/.7
805. ŻUCHOWSKI Adam
Modele dynamiki i identyfikacja / Adam Żuchowski ; [Politechnika Szczecińska. Wydział
Elektryczny]. – Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003. – 186 s. : il.
; 24 cm. – (Tempus)
Sygn: M 286
681.5:517.9](075.8)
806. ŻUCHOWSKI Adam, 1934Wstęp do teorii układów o zmiennej strukturze / Adam Żuchowski ; Politechnika Szczecińska.
Wydział Elektryczny. – Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2008. –
123 s. : il. ; 25 cm
Sygn: M CZYTELNIA 290
681.5:007](075.8)
Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane
807. CIEŚLOWSKI Stefan
Instalacje sanitarne.Cz. 1 / Stefan Cieślowski, Krystyna Krygier. – Wyd. 7. – Warszawa :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. – 367, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Technologia)
Sygn: IŚ CZYTELNIA 409, IŚ 410
696(075.3-021.66)
808. EGUARAS ETCHETTO Marianna R.
Eko-domy / Marianna R. Eguaras Etcheto ; [tł. z jęz. ang. Anna Olszewska-Marcinkiewicz]. –
Warszawa : Solis Andrzej Koper, cop. 2011. – 255 s. : il. kolor. ; 19 cm. – (Projektowanie)
Tytuł oryg.: Eco-houses
Sygn: A CZYTELNIA 1042
69:504:551.52
809. KRYGIER Krystyna
- 104 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Instalacje sanitarne.Cz. 2 / Krystyna Krygier, Stefan Cieślowski. – Wyd. 4. – Warszawa :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. – 285, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Technologia)
Sygn: IŚ CZYTELNIA 411, IŚ 412
696(075.3-021.66)
810. MALINOWSKI Paweł
Modelowanie hydrotermiczne i optymalizacja systemów zaopatrzenia w ciepło / Paweł Malinowski.
– Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. – 240 s. : il. ; 24 cm. – (Prace
Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Monografie ; 53)
Streszcz. ang. Spis treści także ang.
Sygn: IŚ 546
697:004.021:519.8:510.5:575
811. POPEK Mirosława
Rysunek zawodowy : instalacje sanitarne : podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej /
Mirosława Popek, Bożenna Wapińska. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, [2009]. – 199, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: IŚ 491
696:744](075.3.053.7)
812. SOŁDROWSKI Andrzej, 1927-2002
Byłem inżynierem w PRL / Andrzej Sołdrowski ; posł. Marian Pionk. – Wrocław : „Nortom", cop.
2000. – 177, [1] s. ; 21 cm
Sygn: H 10226
69:929-051A/Z](438)"1944/1989"
813. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
PN-83/B-03430/Az3 : wymagania : (Zmiana Az3) / Polski Komitet Normalizacyjny. – norma
ustanowiona dn. 8 lutego 2000 r. – Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, [2011]. – 3 s. : il. ;
30 cm
Sygn: PN G CZYTELNIA 33
697.9
814. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
PN-83 B-03430 : wymagania / Polski Komitet Normalizacyjny. – norma ustanowiona dn. 31 marca
1983 r.; wyd. 3. – Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, [2011]. – 5, [1] s. : il. ; 30 cm
Zamiast PN-74/B-03430
Sygn: PN G CZYTELNIA 32
697.9
SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT
815. Artyści Polski południowo-wschodniej : 1950-2000 / [red. Jacek Nowak, Piotr Rędziniak]. –
Rzeszów : Biuro Wystaw Artystycznych ; Jarosław : Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Fantazy
Art", cop. 1999. – 207, [3] s. : il. ; 31 cm
Tekst równol. pol., ang.
Sygn: G CZYTELNIA 3374
7.03(438)(091)
816. BIANCO David
Akademizm, romantyzm, realizm / David Bianco, Lucia Maninni, Anna Mazzanti ; [tł. z wł. Hanna
Podgórska]. – Warszawa : Wydawnictwo „Arkady", 2011. – 359, [1] s. : il. ; 30 cm. – (Wielka
Historia Sztuki ; 7)
Tytuł oryg.: „La grande storia dell'arte. L'ottocento prime parte"
- 105 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: A CZYTELNIA 1060
7.035
817. BUCCI Cristina
Wczesny renesans / Cristina Bucci ; [tł z wł. Grażyna Jurkowlaniec]. – Warszawa : Wydawnictwo
„Arkady", 2010. – 431, [1] s. : il. ; 30 cm. – (Wielka Historia Sztuki ; 3)
Tytuł oryg.: „La grande storia dell'arte. Il quattrocento"
Sygn: A CZYTELNIA 989
7.033.4/.6
818. BURICCHI Susanna
Dojrzały renesans i manieryzm / Susanna Buricchi ; [tł z wł. Hanna Podgórska]. – Warszawa :
Wydawnictwo „Arkady", 2011. – 407, [1] s. : il. ; 30 cm. – (Wielka Historia Sztuki ; 4)
Tytuł oryg.: „La grande storia dell'arte. Il cinquecento"
Sygn: A CZYTELNIA 990
7.033.4/.6
819. DE LA BÉDOYÈRE Camilla
Art déco / tekst Camilla de la Bédoyère ; przedm. Alan Powers ; [tł. Bożena Mierzejewska]. –
Warszawa : Wydawnictwo „Arkady", 2008. – 384 s. : il. (gł. kolor.) ; 16x18 cm. – (Style w Sztuce
Świata)
Tyt oryg.: Art deco.
Sygn: A CZYTELNIA 1014
7.038(02.025.2)
820. DE PASCALE Enrico
Śmierć i zmartwychwstanie / Enrico De Pascale ; [tł. Anita Kłos]. – Warszawa : Wydawnictwo
„Arkady", 2011. – 383, [1] s. : il. kolor. ; 20 cm. – (Leksykon : historia, sztuka, ikonografia)
Sygn: A CZYTELNIA 1057
7.04
821. Estetyka Afryki : antologia / red. Małgorzata Cymorek. – Kraków : Towarzystwo Autorów i
Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2008. – XI, [1], 318, [5] s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm. –
(Estetyki Świata)
Sygn: A 981
7.031.2:316.7](=414/=45)
822. GAGE John, 1938Kolor i kultura : teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji / John Gage ; przeł. Joanna
Holzman. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop.
2008. – 335, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm
Sygn: A 972, A 973
7.01
823. GAGE John, 1938Kolor i znaczenie : sztuka, nauka i symbolika : 137 ilustracji, w tym 37 barwnych / John Gage ;
przekł. Joanna Holzman, Anna Żakiewicz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych Universitas, cop. 2010. – 319, [1] s. : il. kolor. ; 26 cm
Sygn: A CZYTELNIA 917, A 1023, A 1024, A 1025, A 1026
7.01
824. GOMBRICH E. H., 1909-2001
O sztuce / E. H. Gombrich ; [tł. z ang. Monika Dolińska et al.]. – Wyd 2 popr., (dodr.). – Poznań :
Dom Wydawniczy Rebis, 2009. – 688 s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm
Sygn: A CZYTELNIA 1010, A 1011
- 106 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
7.03(091)(02.025.2)
825. GOMBRICH E. H., 1909-2001
Zmysł porządku : o psychologii sztuki dekoracyjnej / E. H. Gombrich ; red. nauk. Dorota FolgaJanuszewska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop.
2009. – XII, 409, [2] s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 27 cm
Sygn: A CZYTELNIA 977, A 978
7.05:159.9](075.8)
826. IACOMELLI Carlotta Lenzi
Rokoko i klasycyzm / Carlotta Lenzi Iacomelli ; [tł z wł. Tamara Łozińska]. – Warszawa :
Wydawnictwo „Arkady", 2011. – 431, [1] s. : il. ; 30 cm. – (Wielka Historia Sztuki ; 6)
Tytuł oryg.: „La grande storia dell'arte. Il settecento". Na s. tyt. błędny tytuł Sztuka baroku
Sygn: A CZYTELNIA 1059
7.034.8/.035
827. KUBIAK HO-CHI Beata
Estetyka i sztuka japońska : wybrane zagadnienia / Beata Kubiak Ho-Chi. – Kraków : Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2009. – 335, [3] s., [170] s. tabl. : il. (gł.
kolor.) ; 25 cm. – (Biblioteka Fundacji imienia Takashimy)
Sygn: A 982
7.01:111.852](520)
828. LACHI Chiara
Sztuka baroku / Chiara Lachi ; [tł z wł. Anita Kłos]. – Warszawa : Wydawnictwo „Arkady", 2011. –
430, [2] s. : il. ; 30 cm. – (Wielka Historia Sztuki ; 5)
Tytuł oryg.: „La grande storia dell'arte. Il seicento"
Sygn: A CZYTELNIA 1058
7.034.7
829. MARRUCCHI Giulia
Sztuka gotycka / Giulia Marrucchi, Elena Nesti, Cristina Sirigatti ; [tł z wł. Tamara Łozińska]. –
Warszawa : Wydawnictwo „Arkady", 2010. – 431, [1] s. : il. ; 30 cm. – (Wielka Historia Sztuki ; 2)
Tytuł oryg.: „La grande storia dell'arte. Il gotico"
Sygn: A CZYTELNIA 988
7.033.5
830. MARRUCCHI Giulia
Sztuka przedromańska i romańska / Giulia Marrucchi, Riccardo Belcari ; [tł z wł. Anita Kłos]. –
Warszawa : Wydawnictwo „Arkady", 2010. – 430, [2] s. : il. ; 30 cm. – (Wielka Historia Sztuki ; 1)
Tytuł oryg.: „La grande storia dell'arte. Il medioevo"
Sygn: A CZYTELNIA 987
7.033.4
831. OLESIEJUK Kinga
Znaczenia przemijania : wybrane zagadnienia konserwacji dzieł sztuki współczesnej na przykładzie
instalacji Ilji Kabakowa „Szkoła nr 6" / Kinga Olesiejuk. – Kraków : Towarzystwo Autorów i
Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. – 152 s., [22] s. tabl. : il. ; 21 cm
Streszcz. ang.
Sygn: A 975
7.025:7.038(47)
832. PAREYSON Luigi, 1918-1991
Estetyka : teoria formatywności / Luigi Pareyson ; przekł. Katarzyna Kasia ; red. nauk. Alicja
Kuczyńska. – Kraków : Polskie Towarzystwo Estetyczne : Towarzystwo Autorów i Wydawców
- 107 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Prac Naukowych Universitas, 2009. – 368, [1] s. ; 24 cm
Sygn: A 1031
7.01:111.852(075.8)
833. TAINE Hippolyte Adolphe, 1828-1893
Filozofia sztuki / Hippolyte Taine ; przeł. [z fr.] Antoni Sygietyński ; przedm. Jadwiga Bodzińska. –
Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2010. – 361, [19] s. ; 24 cm. – (Klasyka Światowej Humanistyki)
Tytuł oryg.: „Philosophie de l'art"
Sygn: A 1019
7.01
834. WEJS-MILEWSKA Violetta, 1960Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy : Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz
Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki / Violetta Wejs-Milewska. –
Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2007. – 747, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 22 cm. – (Arkana Literatury)
Sygn: P 10396
7.096(4+73]=162.1):821.162.1(091):78(438)]"1944/1989"+821.162.1-92(082.2)
Planowanie regionalne i przestrzenne. Urbanistyka
835. HARRISON Lorainne
Jak czytać ogrody : krótki kurs historii ogrodów / Lorainne Harrison ; [tł. Bożena Mierzejewska]. –
Warszawa : Wydawnictwo Arkady, cop. 2011. – 256 s. : il. kolor. ; 22 cm
Sygn: A CZYTELNIA 1054
712
836. Kształtowanie przestrzeni Polski : metropolie, aglomeracje, peryferie / red. nauk. Beata
Wenerska. – Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2009. – 234 s. : il. ; 24 cm. – (Zeszyt Naukowy /
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
Prace Naukowe Instytutu Zarządzania)
Tekst częśc. równol. pol., ros.
Sygn: PR 5338
711.4/.8(438)"1989/..."
837. ŁYP Bohdan, 1933Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast / Bohdan Łyp. – Warszawa : Wydawnictwa
Komunikacji i Łączności, 2008. – 196 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 492, IŚ 493
711.4/.8:628.1/.8
838. SWEETINBURGH Roger
Projektowanie małego ogrodu / Roger Sweetinburgh ; [tł. z jęz. ang. Katarzyna Goller]. –
Bratysława : Wydavatiel'stvo „Slovart" ; Warszawa : Solis, cop. 2009. – 143, [1] s. : il. kolor. ; 27
cm
Sygn: A CZYTELNIA 1047
712.26+712.28
839. Urban managment and territorial organisation - the case of Polish and Ukrainian big cities at the
beginning of the 21st century / ed. by Mykola Habrel and Tadeusz Marszał. – Łódź : Łódź
University Press, 2010. – 102 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 21 cm
Sygn: S CZYTELNIA 1567, S 1568
711.4/.8:911.375:332.1:339.138](438:477)
840. WEJCHERT Kazimierz, 1912-1993
Elementy kompozycji urbanistycznej / Kazimierz Wejchert. – Wyd. 2, repr. – Warszawa :
- 108 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
„Arkady", cop. 2011. – 279, [1] s. : il. ; 29 cm
Reprint, oryg.: Wyd. 2, 1984
Sygn: A CZYTELNIA 1015, A 1016
711.4/.8(084.11)(075.8)
841. WYSOCKA Elżbieta
Przesłanki regionalizacji : zarys strategii rozwoju i polityki przestrzennej / zespół aut. Elżbieta
Wysocka, Jerzy Koziński ; współpr. Sławomir Anusz [et al.] ; Instytut Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej. – Warszawa : IGPiK, 1998. – 178 s., [24] s. tabl. : mapy (w tym kolor.) ; 24 cm
Streszcz. ang.
Sygn: S 1505
711(438)"1989/..."
842. 1001 ogrodów, które warto w życiu zobaczyć / wstęp Peter Cundall ; red. Rea [!] Spencer-Jones
; [aut. haseł James Alexander-Sinclair et al. ; tł. Piotr Lewiński]. – Warszawa : Muza, cop. 2008. –
960 s. : il. kolor. ; 21 cm
Sygn: A CZYTELNIA 1013
712(02.025.2)
Architektura
843. ADAMSKI Jakub
Hale z poligonalnym chórem zintegrowanym w architekturze gotyckiej na terenie Polski / Jakub
Adamski ; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków : Towarzystwo Autorów
i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. – 185, [3] s., [110] s. tabl. : il. ; 25 cm. –
(Ars Vetus et Nova ; t. 32)
Streszcz. niem.
Sygn: A 974
726:27(438)
844. Architektura : elementy stylu architektonicznego / pod red. Milesa Lewisa ; [tł. Ewa
Romkowska]. – Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2010. – 399, [1] s. : il. kolor. ; 34 cm
Sygn: A CZYTELNIA 1049
72
845. CRAGOE Carol Davidson
Jak czytać architekturę : najważniejsze informacje o stylach i detalach / Carol Davidson Cragoe ; [tł.
Ewa Romkowska]. – Warszawa : Wydawnictwo „Arkady", 2009. – 256 s. : il. ; 17 cm
Sygn: A CZYTELNIA 1052, A 1053
72.03(091)(02.025.2)
846. Dwór polski : architektura, tradycja, historia / [aut. Justyna Chłap-Nowakowska et al.]. –
Kraków : Wydawnictwo Kluszczyński, [2007]. – 312 s. : il. kolor. ; 28 cm
Sygn: A CZYTELNIA 1037
728.8(438)(02.025.2)
847. GAWEŁ Łukasz
Polska : skarby UNESCO / Łukasz Gaweł ; [zdjęcia i źródła il. P. Armatys et al.]. – Kraków :
Wydawnictwo Kluszczyński, 2008. – [112] s. : il. kolor. ; 29 cm. – (Polska / Wydawnictwo
Kluszczyński)
Sygn: A CZYTELNIA 1036
72(438)(084.121)
848. GÓRSKA Aleksandra, 1970Kresy : przewodnik / Aleksandra Górska ; [z wykorzystaniem tekstów Romana Marcinka ; autorzy
zdjęć i źródła il. T. Budziński et al.]. – Kraków : Kluszczyński, [2009]. – 200 s. : il., fot. (gł. kolor.),
- 109 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
mapa ; 29 cm
Sygn: A CZYTELNIA 1034
72(438:474.5:476/477)(084.121)
849. Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha
Skowrońskiego ; [aut. haseł Wojciech Skowroński et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo „Arkady",
2008. – 421, [3] s. : il. ; 28 cm
Druk trzyszpaltowy
Sygn: A CZYTELNIA 991
72
850. Polska : najpiękniejsze zabytki / [Olga Dyba et al. ; źródła il. P. Armatys et al.]. – Kraków :
Wydawnictwo Kluszczyński, [2010]. – 200 s. : il. kolor. ; 29 cm
Sygn: A CZYTELNIA 1035
72(438)(084.121)
851. Sztuka Krakowa / słowo wstępne Jan K. Ostrowski ; [tł. Barbara Śpiewak ; aut. zdjęć i źródła il.
Janusz Kozina et al.]. – Kraków : Wydawnictwo Kluszczyński, 2011. – 160 s. : il. kolor. ; 34 cm
Tekst równol. pol., ang.
Sygn: A CZYTELNIA 1032
72(438)
852. Wielka encyklopedia malarstwa polskiego / [aut. Janusz Antos et al.] ; słowo wstępne Jan K.
Ostrowski ; [fot. P. Armatys et al.]. – Kraków : Wydawnictwo Kluszczyński, 2011. – 736 s. : il.
kolor. ; 33 cm
Sygn: A CZYTELNIA 1033
72(438)
Sztuki plastyczne. Rysunek techniczny. Rzemiosło artystyczne. Sfragistyka.
Numizmatyka
853. ARCAS Santiago
Mastering perspective for beginners / Santiago Arcas, José Fernando Arcas, Isabel González ;
[transl. from Spanish Gillian Wallis]. – [Köln] : Könemann, cop. 2005. – 175 s. : il. kolor. ; 25 cm
Tytuł oryg.: Perspectiva para principiantes
Sygn: A CZYTELNIA 992
741/744
854. DE RYNCK Patrick, 1963Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce : rozwiązywanie zagadek dawnych mistrzów od Giotta do Goi / Patrick de Rynck ; przekł. Piotr Nowakowski. – Kraków : Towarzystwo Autorów
i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2009. – 361, [3] s. : il. kolor. ; 25 cm
Sygn: A CZYTELNIA 1027, A 1028
75(4)"12/18":27-23/-24-27:255.2-264:255.6-264
855. GÄRTNER Peter J.
Musée d'Orsay / Peter J. Gärtner ; with contribution by Martina Padberg, Brigit Sander, Christiane
Stuckenbrock ; [trans. from German Mo Croasdale et al.]. – [Köln] : Ullmann & Könemann, cop.
2007. – 572 s. : il. kolor. ; 17 cm. – (Art & Architecture)
Tytuł oryg.: Kunst & Architektur. Musée d'Orsay
Sygn: A CZYTELNIA 993
75(4)"18/19"(084.1):069.5(44)
856. GIORGI Rosa
Aniołowie i demony / Rosa Giorgi ; [tł. Tamara Łozińska]. – Warszawa : Wydawnictwo „Arkady",
- 110 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
cop. 2005. – 378, [2] s. : il. kolor. ; 20 cm. – (Leksykon : historia, sztuka, ikonografia)
Tyt. oryg.: „Angeli e Demoni" 2004. Na s. red. także tyt. oryg. serii.
Sygn: A CZYTELNIA 1048
73/75.046.3(084.1):235
857. GÓROWSKI Mieczysław, 1941Drzwi do plakatu / Mieczysław Górowski rozmawia z Agatą Hołobut. – Kraków : Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2009. – 39, [3] s., [13] s. tabl. : il. kolor. ;
21 cm. – (Międzykulturowe Konteksty Kognitywizmu)
Sygn: A 1029
76.071A/Z:766](438)"1944/..."(047.53)
858. GRZYWACZ Zbylut, 1939-2004
Memłary i inne teksty przy życiu i sztuce / Zbylut Grzywacz ; wybrał, ułożył i oprac. Tadeusz
Nyczek. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2009.
– 466, [2] s., [38] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm
Sygn: A 1030
75.071:929-051](438)"1944/..."A/Z
859. PARISSIEN Steven
Historia wnętrz : dom od roku 1700 / Steven Parissien ; [tł. Ewa Gorządek]. – Warszawa :
Wydawnictwo „Arkady", 2010. – 303, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm
Sygn: A CZYTELNIA 1017, A 1051
747:749:72.04
860. PILE John F.
Historia wnętrz / John Pile ; [tł. Bożena Mierzejewska, Ewa Gorządek]. – Warszawa : „Arkady",
2004. – 400 s. : il. (w tym kolor.), fot., rys. ; 29 cm
Tyt. oryg.: „A history of interior design" 2000
Sygn: A CZYTELNIA 3, A 942, A 1050
747:749:72.04](091)(02.025.2)
861. Propaganda i rzeczywistość : albumy wystaw : „Życie na papierze. Niemiecka okupacja
rzeszowszczyzny w afiszach, obwieszczeniach i plakatach (1939-1944)", (IPN Oddział w
Rzeszowie), „Wczorajsze dzisiaj. Rzeszów z lat okupacji 1939-1945. Ze zbiorów Bogusława
Kotuli", (Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa) / [tekst wstępny Marcin Krzanicki ; konsult. nauk.
Krzysztof Kaczmarski]. – Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział [etc., 2008]. – [2], 94 s.,
[1] k. tabl. : il. kolor. ; 27 cm
Sygn: H 10148
766.04:32.019.2:659.3](430)"1933/1945"(084.1):72(438)"1939/1945"(084.121)
862. ROGOWSKI Józef
Zasady rysunku technicznego / Józef Rogowski, Jerzy Waligórski. – Wyd. 3. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008. – 220 s. : il. ; 23 cm
Sygn: IŚ CZYTELNIA 480, IŚ 481
744(075.8)
863. SPIER Carol
Wielka księga wnętrz : samodzielnie urządzamy własne mieszkanie / Carol Spier ; [tł. Joanna
Kolczyńska]. – Warszawa : Wydawnictwo „Arkady", cop. 2010. – 463, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm
Sygn: A CZYTELNIA 1061
747
864. SUSEŁ Mieczysław
Grafika inżynierska z zastosowaniem programu AutoCAD / Mieczysław Suseł, Krzysztof
- 111 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Makowski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005. – 156, [1] s. : il. ;
24 cm
Sygn: M CZYTELNIA 314
744:514.8:004.42:004.92](075.8)
865. Sztuka świata.T. 1 / [aut. oryg. hisz. José Pijoan et al. ; aut. tekstów pol. Karol Myśliwiec,
Antoni Mierzejewski, Przemysław Trzeciak ; przekł. Teresa Marzyńska i Anira Łobodzińska ; wyd.
pol. przygot. zespół Anna Lewicka-Morawska et al.]. – Wyd. 7, dodr. – Warszawa : Wydawnictwo
„Arkady", 2009. – 366, [2] s. : fot. kolor., mapy, rys. ; 30 cm
Tyt. oryg. : „Historia del arte" 1970
Sygn: A CZYTELNIA 994
73/76+72].03(091)(02.025.2)
866. Sztuka świata.T. 10 / [aut. tekstów pol. Józef Mrozek, Przemysław Trzeciak, Wojciech
Włodarczyk]. – Wyd. 3, dodr. – Warszawa : BU-PWSW w Przemyślu, 2009. – 356, [4] s. : fot.
kolor., portr., rys. ; 30 cm
Na podst. oryg.: „Historia del arte" 1970
Sygn: A CZYTELNIA 1003
73/76+72].03(091)(02.025.2)
867. Sztuka świata.T. 11 / [aut. Piotr Bieliński et al. ; red. nauk. Andrzej Dulewicz]. – Wyd. 1, dodr.
– Warszawa : Wydawnictwo „Arkady", 2009. – 422, [2] s. : fot. (gł. kolor.), mapy ; 30 cm
Sygn: A CZYTELNIA 1004
73/76+72].03(091)(02.025.2)
868. Sztuka świata.T. 12, Leksykon A-K / [aut. haseł Tadeusz Barucki et al. ; red. nauk. Andrzej
Dulewicz]. – Wyd. 1, dodr. – Warszawa : Wydawnictwo „Arkady", 2009. – 398, [2] s. : fot. (gł.
kolor.) ; 30 cm
Sygn: A CZYTELNIA 1005
73/76+72].03(091)(03)
869. Sztuka świata.T. 13, Leksykon L-Z / [aut. haseł Tadeusz Barucki et al. ; red. nauk. Andrzej
Dulewicz]. – Wyd. 1 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo „Arkady", 2009. – 426, [2] s. : il. (gł.
kolor.) ; 30 cm
Sygn: A CZYTELNIA 1006
73/76+72].03(091)(03)
870. Sztuka świata.T. 14, Atlas zabytków Afryka, Ameryka, Azja / [aut. haseł Marta Boberska et al. ;
red. nauk. Andrzej Dulewicz]. – Wyd. 1, dodr. – Warszawa : Wydawnictwo „Arkady", 2009. – 355,
[1] s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm
Sygn: A CZYTELNIA 1007
73/76+72].03(6:7/8:5)(091)(03)
871. Sztuka świata.T. 15, Atlas zabytków Europa A-K / [aut. haseł Marta Boberska et al.]. –
Warszawa : Wydawnictwo „Arkady", 2008. – 396, [4] s. : il. kolor. ; 30 cm
Sygn: A CZYTELNIA 1008
73/76:72].03(4)(091)(02.025.2)
872. Sztuka świata.T. 16, Atlas zabytków Europa L-Ż / [aut. haseł Marta Boberska et al. ; red.
Izabela Kunińska przy współpr. Anny Derwojedowej i Anny Marczak]. – Warszawa :
Wydawnictwo „Arkady", 2010. – 539, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm
Sygn: A CZYTELNIA 1009
73/76:72].03(4)(091)(02.025.2)
873. Sztuka świata.T. 2 / [aut. wyd. pol. Witold Dobrowolski et al. ; wyd. pol. przygot. zespół Anna
- 112 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Lewicka-Morawska et al. ; pod kier. Przemysława Trzeciaka]. – Wyd. 6, dodr. – Warszawa :
Wydawnictwo „Arkady", 2009. – 374, [2] s. : fot. kolor., mapy, pl. ; 30 cm
Tyt. oryg.: „Historia del arte" 1970
Sygn: A CZYTELNIA 995
73/76+72].03(091)(02.025.2)
874. Sztuka świata.T. 3 / [aut. wyd. hisz. Pedro de Palol, José Pijoan ; aut. tekstów pol. Anna
Lewicka-Morawska et al. ; przekł. z hisz. Joanna Skórnicka, Marek Machowski]. – Wyd. 1, dodr. –
Warszawa : Wydawnictwo „Arkady", 2009. – 470, [2] s. : fot. kolor., mapy, pl. ; 30 cm
Tyt. oryg.: „Historia del arte" 1970
Sygn: A CZYTELNIA 996
73/76+72].03(091)(02.025.2)
875. Sztuka świata.T. 4 / [aut. wyd. hisz. José Pijoan, Jeannine Auboyer, Janette Ostier ; przekł. z
hisz. Rajmund Kalicki ; aut. tekstów pol. Marek Machowski, Natalia Świdzińska, Przemysław
Trzeciak]. – Wyd. 2, dodr. – Warszawa : Wydawnictwo „Arkady", 2009. – 390, [2] s. : fot. kolor.,
mapy, pl. ; 30 cm
Tyt. oryg.: „Historia del arte" 1970
Sygn: A CZYTELNIA 997
73/76+72].03(091)(02.025.2)
876. Sztuka świata.T. 5 / [aut. wyd. oryg. Luciano Berti, Marco Rosci ; aut. tekstów pol. Przemysław
Trzeciak ; rozdz. Sandro Botticelli oraz Leonardo Da Vinci z jęz. niem. przeł. Barbara Ostrowska].
– Wyd. 5, dodr. – Warszawa : Wydawnictwo „Arkady", 2009. – 382, [2] s. : fot. kolor., pl., ; 30 cm
Na podst. oryg. hisz.: „Historia del arte" 1970
Sygn: A CZYTELNIA 998
73/76+72].03(091)(02.025.2)
877. Sztuka świata.T. 6 / [aut. oryg. hisz. José Pijoan oraz Julián Gállego et al. ; aut. tekstów pol.
Przemysław Trzeciak ; przekł. z jęz. niem. Halina Tomasik oraz Barbara Ostrowska ; wyd. pol.
przygot. zespół Anna Lewicka-Morawska et al.]. – Wyd. 6, dodr. – Warszawa : Wydawnictwo
„Arkady", 2009. – 366, [2] s. : fot. kolor., pl. ; 30 cm
Tyt. oryg.: „Historia del arte" 1970.
Sygn: A CZYTELNIA 999
73/76+72].03(091)(02.025.2)
878. Sztuka świata.T. 7 / [aut. rozdz. Barok w Hiszpanii Julián Gállego, Gudiol Ricart ; rozdz. ten tł.
z niem. Witold Leder, Elżbieta Kaźmierczak, Przemysław Trzeciak ; aut. tekstów pol. Tadeusz
Chrzanowski et al.]. – Wyd. 2, dodr. – Warszawa : Wydawnictwo „Arkady", 2009. – 394, [2] s. :
fot. kolor., portr. ; 30 cm
Na podst. oryg. hisz.: „Historia del arte" 1970
Sygn: A CZYTELNIA 1000
73/76+72].03(091)(02.025.2)
879. Sztuka świata.T. 8 / [aut. tekstów pol. Waldemar Baraniewski et al.]. – Wyd. 4, dodr. –
Warszawa : Wydawnictwo „Arkady", 2009. – 382, [2] s. : il. kolor. ; 30 cm
Na podst. oryg. : „Historia del arte" 1970
Sygn: A CZYTELNIA 1001
73/76+72].03(091)(02.025.2)
880. Sztuka świata.T. 9 / [aut. tekstów pol. Waldemar Baraniewski et al.]. – Wyd. 2, dodr. –
Warszawa : Wydawnictwo „Arkady", 2009. – 376, [4] s. : il., fot. kolor., pl. ; 30 cm
Na podst. oryg.: „Historia del arte" 1970
Sygn: A CZYTELNIA 1002
73/76+72].03(091)(02.025.2)
- 113 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
881. TEIXIDÓ I CAMÍ JOSEPMARIA
Sztuka rzeźbienia w drewnie / Josepmaria T. Camí, Jacinto Santamera ; [tł. z ang. Inga RaczkoRunkiewicz]. – Wyd. 1 (dodr.). – Warszawa : Wydawnictwo „Arkady", 2008. – 192 s. : il. kolor. ;
31 cm
Tyt. oryg. hisz.: „La talla : escultura en madera". Egzemplarz uszkodzony: s. 26 wydrukowana w
języku hiszpańskim, tekst polski na erracie
Sygn: A CZYTELNIA 983, A 984, A 985, A 986
745.51(07)(02.025.2)
Fotografia. Kinematografia
882. COTTON Charlotte
Fotografia jako sztuka współczesna / Charlotte Cotton ; przekł. Magdalena Buchta, Piotr
Nowakowski, Piotr Paliwoda. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
Universitas, cop. 2010. – 248 s. : il. kolor. ; 21 cm
Sygn: A CZYTELNIA 915, A 1022
77"19/20"(02.025.2)
883. LEMPP Elżbieta, 1957Krajobrazy literackie : fotografia 1985-2007 : photography 1985-2007 / Elżbieta Lempp ; posł.
Marek Bieńczyk ; [tł. na jęz. ang. Łukasz Wiraszka]. – Kraków : Towarzystwo Autorów i
Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2008. – 215, [1] s. : il. ; 32 cm
Tekst równol. pol., ang.
Sygn: A 979, A 980
77.04(438)"19/20"(084.121)
Muzyka
884. POCIEJ Bohdan, 1933Romantyzm bez granic / Bohdan Pociej. – Warszawa : Towarzystwo „Więź", cop. 2008. – 193, [2]
s., [8] k. tabl. kolor. : il. ; 20 cm. – (Biblioteka „Więzi" ; t. 224)
Sygn: P 9776
78(4)"18"
885. RÉGAMEY Constantin 1907-1982
Wybór pism estetycznych / Konstanty Reganey ; wprowadzenie, wybór i oprac. Katarzyna
Naliwajek-Mazurek. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas,
cop. 2010. – LV, [1], 314, [2] s., [1] k. tabl. : portr. ; 24 cm. – (Klasycy Estetyki Polskiej)
Sygn: A 976
78.01:111.852
Film. Teatr. Widowiska publiczne
886. BANIEWICZ Elżbieta
Erwin Axer : teatr słowa i myśli / Elżbieta Baniewicz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. –
520, [3] s. : il. ; 21 cm
Sygn: P 10450
792.071.1(438):929-052(438)"19/20"
887. BOGUSŁAWSKI Wojciech, 1757-1829
Dzieje Teatru Narodowego na trzy części podzielone oraz Wiadomość o życiu sławnych artystów /
przez Woyciecha Bogusławskiego ; [posł. Stanisława Witolda Balickiego]. – Warszawa :
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1965. – [8], 358, [2], XXI, [3] s., [1] k. tabl. : portr. ; 24 cm
Przedr. fotoofsetowy: oryg.: Warszawa : Drukarnia N. Glüksberga, 1820. – Egzemplarz
uszkodzony, br. stron po s. XIX
Sygn: P 10501
- 114 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
792(091):929-052](438)"17/18"
888. DRAWICZ Andrzej, 1932-1997
Wczasy pod lufą / Andrzej Drawicz. – Warszawa : Philip Wilson, 1997. – 199, [1] s., [8] s. tabl. :
fot., portr. ; 21 cm
Sygn: H 10224
792.7"1956/1980"+343.8-058.566"1981/1983":929A/Z](438)
889. FILLER Witold, 1931-2009
Tadeusz Łomnicki / Witold Filler. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1976. – 58,
[2] s., [12] k. tabl. : portr. ; 20 cm. – (Sylwetki Współczesnych Aktorów Polskich)
Tytuł okł.: Łomnicki
Sygn: P 10553
792+791.4](438):92
890. IRZYKOWSKI Karol, 1873-1944
Recenzje teatralne : wybór / Karol Irzykowski ; wybór i wstęp Janusz Szpotański ; przypisy oprac.
Barbara Winklowa. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. – 764 s. ; 21 cm
Sygn: P 10114
792(438)"18/19
891. JARACZ Stefan, 1883-1945
O teatrze i aktorze / Stefan Jaracz ; oprac. i wstępem opatrzył Wojciech Natanson. – Warszawa :
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1962. – 160 s. ; 15 cm
Sygn: P 10512
792(438):92
892. KOSIŃSKI Dariusz, 1966Grotowski : przewodnik / Dariusz Kosiński. – Wrocław : Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 2009.
– 394 s. : il. ; 24 cm
Sygn: P 10170
792.071.1(438)"1944/..."A/Z
893. KRASIŃSKI Edward, 1933Stefan Jaracz / Edward Krasiński. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. – 205,
[3] s. : il., portr. ; 17 cm. – (Sylwetki Warszawskie)
Sygn: P 10521
792(438):92
894. LUBICZ Anna
Niespełnienie / Anna Lubicz [pseud.]. – Warszawa : „Iskry", 1978. – 175, [3] s. ; 20 cm. –
(Autentyk)
Sygn: P 10348
792.071.2(438):929-051A/Z
895. Pol's'ka, kul'tura, Ukraïna : [lekcìï pro teatr] / [red. nauk. Hanna Wesołowska, Wanda
Świątkowska ; oprac. Wiktor Sobijański ; przekł. z jęz. pol. Lubow Horbenko ; przekł. z jęz. ukr.
Marta Kacwin]. – Kiïv : Nacìonal'nij Centr Teatral'nogo Mistectva ìm. Lesâ Kurbasa ; Wrocław,
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Stowarzyszenie „Jeden Świat", 2010. – 189, [1] s. : err. ; 24 cm
Tekst pol., ukr.
Sygn: U 1253
792(438+477)"19/20"
896. RASZEWSKI Zbigniew, 1925-1992
Krótka historia teatru polskiego / Zbigniew Raszewski. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut
- 115 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Wydawniczy, 1978. – 278, [2] s. : il., nuty, portr. ; 26 cm
Sygn: P 10539
792(438)(091)
897. SZYFMAN Arnold, 1882-1967
Labirynt teatru / Arnold Szyfman. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1964. – 300,
[4] s., [30] s. tabl., [1] k. tabl. : il. ; 22 cm
Sygn: P 10158
792(438)"18/19":929-052A/Z
898. ŚMIAŁOWSKI Igor, 1917-2006
Igoraszki z Melpomeną / Igor Śmiałowski ; rys. Adam Perzyka. – Wyd. 2. – Warszawa : „Nasza
Księgarnia", 1978. – 217, [3] s. ; 20 cm
Sygn: P 9964
792(438)(091)
899. Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799-1814 / oprac. Eugeniusz Szwankowski. –
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1954. – 384 s., [21] s.
tabl. : fot., portr. ; 25 cm. – (Materiały do Dziejów Teatru w Polsce ; t. 1)
Sygn: P 10541
792(438)"17/18"
900. WILSKI Zbigniew, 1934-1995
Stanisława Wysocka / Zbigniew Wilski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. –
192, [3] s., [33] s. tabl. : il. ; 18 cm. – (Monografie Czołowych Artystów Sceny Polskiej)
Sygn: P 10542
792(438):929-051A/Z
Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry
901. SOLARZ Zofia, 1904-1988
Skalni ludzie / Zofia Solarzowa. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,
1967. – 211, [5] s. ; 18 cm
Sygn: P 10375
793(438):39(438)
Sport. Turystyka
902. HUTA Julian, 1933Wspomnienia myśliwskie / Julian Huta. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978. – 100, [4] s. ;
20 cm
Sygn: P 10565
799(438):92
903. NOWAKOWSKI Andrzej, 1951„Sokół" w Wadowicach w latach 1918-1949 : (zarys dziejów) / Andrzej Nowakowski. – Wadowice
: Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, 2009. – 134 s. : il. ; 21 cm
Streszcz. ang., niem.
Sygn: H 10379
796.41:061.2A/Z](438)"19"
904. UTRACKI Lech
Notatnik alpejski / Lech Utracki. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1958. – 181, [3] s,, [32] s. tabl.,
[1] k. tabl. złoż. : il. ; 17 cm
Sygn: P 10431
796.52.071(234.3)"1944/1989":929-051A/Z
- 116 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA
905. COETZEE J. M., 1940Punkty nawigacyjne : eseje i wywiady / J. M. Coetzee ; pod red. Davida Attwella ; przekł. [z ang.]
Marek Król, Anna Skucińska, Dariusz Żukowski. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2011. – 505, [3]
s. ; 22 cm
Sygn: P 10093
821.111(680)-92
906. FILIPOWICZ Zygmunt
Suwalskie lata Marii Konopnickiej / Zygmunt Filipowicz ; [słowo wstępne Stanisław Szwalbe] ;
Towarzystwo im. Marii Konopnickiej. Zarząd Główny. – Warszawa : „Sport i Turystyka", 1976. –
44, [3] s. : il., mapa, portr. ; 17 cm
Sygn: P 10410
884(091)"18/19":92
907. Juliusz Kleiner : księga zbiorowa o życiu i działalności / [red. Feliks Araszkiewicz]. – Lublin :
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1961. – 358, [1] s., [10] s. tabl. [2]
k. tabl. : fot., portr. ; 25 cm
Sygn: P 10338
821.162.1(09):082+012/014+016
908. KORBOŃSKI Stefan, 1901-1989
W imieniu Kremla / Stefan Korboński ; przypisy Andrzej Krzysztof Kunert. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza „Rytm" : Dom Wydawniczy „Bellona", cop. 1997. – 391 s., [12] s. tabl. : fot. ; 24 cm
Sygn: H 10353
84(438).083
909. LIGOCKI Edward, 1887-1966
Dialog z przeszłością / Edward Ligocki. – Warszawa : „Czytelnik", 1970. – 497, [3] s., [1] k. portr. ;
21 cm
Sygn: P 9899
84(438)"19":929-051A/Z
910. Mały słownik pisarzy świata / [aut. Wacław Cimochowski et al.]. – Warszawa : „Wiedza
Powszechna", 1968. – 423, [1] s., [20] s. tabl. : portr. ; 21 cm. – (Wydawnictwa
Popularnoencyklopedyczne)
Sygn: P CZYTELNIA 5368, P 9905
82(03):92(03)
911. MELKOWSKI Stefan, 1931Pisarz w społeczeństwie / Stefan Melkowski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,
1979. – 263, [4] s. : 1 tab. ; 20 cm
Sygn: P 4786, P 10045
82::301
912. PRZYŁUBSKA Ewa, -2001
Język polski na co dzień : samouczek i słownik poprawnej polszczyzny / Ewa Przyłubska, Feliks
Przyłubski. – Wyd. 4. – Warszawa : „Wiedza Powszechna", 1966. – 330, [2] s. : il. ; 21 cm
Sygn: P 10364
821.162.1(07)
913. PRZYŁUBSKA Ewa, -2001
- 117 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Język polski na co dzień : samouczek i słownik poprawnej polszczyzny / Ewa Przyłubska, Feliks
Przyłubski. – Wyd. 6. – Warszawa : „Wiedza Powszechna", 1969. – 342, [2] s. : il. ; 21 cm
Sygn: P 10365
821.162.1(07)
914. RUSINEK Michał, 1904-2001
Opowieści niezmyślone : wspomnienia literackie / Michał Rusinek. – Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 1969. – 526, [2] s., [24] s. tabl., [1] k. tabl. : fot., portr. ; 21 cm
Sygn: P 9948
821.162.1(091"19":929-051A/Z
915. SADE Donatien Alphonse François de, 1740-1814
Niedole cnoty ; Zbrodnie miłości / Donatien Alphonse François de Sade ; przeł. [z fr.] Jacek
Trznadel i Jerzy Łojek [przedm. J. Łojek ; posł. J. Trznadel]. – [Wyd. 2 i. e. 1]. – Łódź : Wydaw.
Łódzkie, 1985. – 246, [2] s. ; 21 cm. – (Trzy Wieki Kultury Europejskiej)
Oryg. : [Les infortunes de la vertu ; Florville et Courvall ou Le fatalisme]
Sygn: P 10198
840-3
916. STABRYŁA Stanisław, 1936Nowele rzymskie / wybrał, przeł. i oprac. Stanisław Stabryła. – Warszawa : „Czytelnik", 1975. –
437, [2] s. ; 25 cm.
Sygn: P 10355
871-3(082.2)
Językoznawstwo. Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury
917. APRESÂN Ûrij Derenikovič, 1930Semantyka leksykalna : synonimiczne środki języka / Jurij D. Apresjan ; przeł. Zofia Kozłowska i
Andrzej Markowski. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000.
– 439 s. ; 24 cm
Tytuł oryg.: „Leksičeskaâ semantika : sinonimičeske sredstva âzyka" 1974
Sygn: P 9869
811.161.1'373.421
918. BARTNICKA Barbara, 1927Świat doznań zmysłowych : (węch, smak, dotyk) / Barbara Bartnicka. – Kraków : Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007. – 215, [2] s. ; 24 cm. –
(Słownictwo Pism Stefana Żeromskiego ; t. 8)
Sygn: P 8450, P 10636
811.162.1'373'374:821.162.1(091)"18/19"A/Z
919. BĄBA Stanisław, 1939Frazeologia polska : studia i szkice / Stanisław Bąba ; red. nauk. Piotr Fliciński i Krzysztof Skibski.
– Poznań : Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne", 2009. – 459 s. ; 24 cm. – (Prace
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) (Biblioteczka Poznańskich
Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej ; nr 40)
Sygn: P 9788, P 9789
811.162.1'373.7
920. BOGUTA Agnieszka
Bibliografia analityczna „czerwonej serii" 1981-2008, tomy 1-25 / Agnieszka Boguta ; oprac. pod
kier. Alicji Matczuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 289
s. ; 21 cm
Sygn: P CZYTELNIA 9841
81:019.941
- 118 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
921. BRÜCKNER Aleksander, 1856-1939
Słownik etymologiczny języka polskiego / Aleksander Brückner ; ze wstępem Zenona
Klemensiewicza. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1957. – XVI, 805, [2] s. ; 21 cm
Przedr. z 1 wyd.: Kraków : nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1927
Sygn: P CZYTELNIA 10549
811.162.1'373.6'374
922. BUTTLER Danuta, 1930-1991
Kultura języka polskiego. [1], Zagadnienia poprawności gramatycznej / Danuta Buttler, Halina
Kurkowska, Halina Satkiewicz. – [Wyd. 4]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
1986. – 480 s. ; 20 cm
Sygn: P CZYTELNIA 10551
811.162.1'36
923. BUTTLER Danuta, 1930-1991
Polski dowcip językowy / Danuta Buttler. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,
1974. – 420, [2] s. ; 24 cm
Sygn: P 10406
811.162.1'373.7:821.162.1(091)-36](075.8)
924. Cambridge Certificate in Advanced English 1, CD 1 : official examination papers from the
University of Cambridge ESOL Examinations. – Cambridge : Cambridge University Press, 2009. –
1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – (Cambridge Books for Cambridge Exams)
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 403
811.111(076)
925. Cambridge Certificate in Advanced English 1, CD 2 : official examination papers from the
University of Cambridge ESOL Examinations. – Cambridge : Cambridge University Press, 2009. –
1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – (Cambridge Books for Cambridge Exams)
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 404
811.111(076)
926. Cambridge Certificate in Advanced English 1 : with answers : official examination papers from
the University of Cambridge ESOL Examinations. – Cambridge : Cambridge University Press,
2009. – 181 s., [6] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Cambridge Books for Cambridge Exams)
Sygn: U CZYTELNIA 1384
811.111(076)
927. Cambridge Certificate in Advanced English 2, CD 1 : official examination papers from the
University of Cambridge ESOL Examinations. – Cambridge : Cambridge University Press, 2009. –
1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – (Cambridge Books for Cambridge Exams)
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 405
811.111(076)
928. Cambridge Certificate in Advanced English 2, CD 2 : official examination papers from the
University of Cambridge ESOL Examinations. – Cambridge : Cambridge University Press, 2009. –
1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – (Cambridge Books for Cambridge Exams)
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 406
811.111(076)
929. Cambridge Certificate in Advanced English 2 : with answers : official examination papers from
the University of Cambridge ESOL Examinations. – Cambridge : Cambridge University Press,
2009. – 181 s., [6] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Cambridge Books for Cambridge Exams)
Sygn: U CZYTELNIA 1385
- 119 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
811.111(076)
930. Cambridge Certificate in Advanced English 3, CD 1 : official examination papers from the
University of Cambridge ESOL Examinations. – Cambridge : Cambridge University Press, 2009. –
1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – (Cambridge Books for Cambridge Exams)
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 407
811.111(076)
931. Cambridge Certificate in Advanced English 3, CD 2 : official examination papers from the
University of Cambridge ESOL Examinations. – Cambridge : Cambridge University Press, 2009. –
1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – (Cambridge Books for Cambridge Exams)
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 408
811.111(076)
932. Cambridge Certificate in Advanced English 3 : with answers : official examination papers from
the University of Cambridge ESOL Examinations. – Cambridge : Cambridge University Press,
2009. – 181 s., [6] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Cambridge Books for Cambridge Exams)
Sygn: U CZYTELNIA 1386
811.111(076)
933. Cambridge Certificate in Advanced English 4, CD 1 : official examination papers from the
University of Cambridge ESOL Examinations. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. –
1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – (Cambridge Books for Cambridge Exams)
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 409
811.111(076)
934. Cambridge Certificate in Advanced English 4, CD 2 : official examination papers from the
University of Cambridge ESOL Examinations. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. –
1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – (Cambridge Books for Cambridge Exams)
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 410
811.111(076)
935. Cambridge Certificate in Advanced English 4 : with answers : official examination papers from
the University of Cambridge ESOL Examinations. – Cambridge : Cambridge University Press,
2009. – 182, [1] s., [6] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Cambridge Books for Cambridge Exams)
Sygn: U CZYTELNIA 1387
811.111(076)
936. Cambridge Certificate of Proficiency in English 2 : [teacher's book] : examination papers from
the University of Cambridge Local Examinations Syndicate. – Cambridge : Cambridge University
Press, 2003. – 108 s. : il. ; 25 cm. – (Cambridge Books for Cambridge Exams)
Sygn: U CZYTELNIA 1208
811.111:371.26/.27
937. CEGIEŁA Anna
Z polszczyzną za pan brat / Anna Cegieła i Andrzej Markowski. – Warszawa : „Iskry", 1982. – 259,
[5] s. : 3 il. ; 24 cm
Sygn: P 9981
81
938. CLANDFIELD Lindsay
Global intermediate class, CD 1, Units 1-5 [tracks 1-76] / Lindsay Clandfield & Rebecca Robb
Benne. – Oxford : Macmillan Education, 2011. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 485
811.111
- 120 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
939. CLANDFIELD Lindsay
Global intermediate class, CD 2, Units 6-10 [tracks 1-62] / Lindsay Clandfield & Rebecca Robb
Benne. – Oxford : Macmillan Education, 2011. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 485
811.111
940. CLANDFIELD Lindsay
Global intermediate teacher's book / Lindsay Clandfield & Rebecca Robb Benne. – Oxford :
Macmillan Education, 2011. – 145 s. : il. ; 30 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1368
811.111:371.26/.27
941. CLANDFIELD Lindsay
Global intermediate teacher's resource disc / Lindsay Clandfield [et al.]. – Oxford : Macmillan
Education, 2011. – 1 dysk optyczny (DVD-ROM) ; 12 cm
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 414
811.111:371.26/.27
942. CLANDFIELD Lindsay
Global upper intermediate class, CD 1, Units 1-5 [tracks 1-79] / Lindsay Clandfield & Rebecca
Robb Benne. – Oxford : Macmillan Education, 2011. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 483
811.111
943. CLANDFIELD Lindsay
Global upper intermediate class, CD 2, Units 6-10 [tracks 1-64] / Lindsay Clandfield & Rebecca
Robb Benne. – Oxford : Macmillan Education, 2011. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 484
811.111
944. CLANDFIELD Lindsay
Global upper intermediate coursebook / Lindsay Clandfield & Rebecca Robb Benne ; with
additional material by Amanda Jeffries. – Oxford : Macmillan Education, 2011. – 158, [2] s. : il. ;
30 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1369
811.111
945. CLANDFIELD Lindsay
Global upper intermediate eWorkbook / Lindsay Clandfield [et al.]. – Oxford : Macmillan
Education, 2011. – 1 dysk optyczny (DVD-ROM) ; 12 cm
Dołączona książka z opisem : Global eWorkbook / Robert Campbell, Rob Metcalf, Adrian Tennant
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 424
811.111
946. CLANDFIELD Lindsay
Global upper intermediate teacher's book / Lindsay Clandfield & Frances Watkins. – Oxford :
Macmillan Education, 2011. – 145 s. : il. ; 30 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1370
811.111:371.26/.27
947. CLANDFIELD Lindsay
Global upper intermediate teacher's resource disc / Lindsay Clandfield [et al.]. – Oxford : Macmillan
Education, 2011. – 1 dysk optyczny (DVD-ROM) ; 12 cm
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 415
- 121 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
811.111:371.26/.27
948. CLARKE Simon
Macmillan English grammar in context : essential CD-ROM / Simon Clarke, Kevin McNicholas. –
Oxford : Macmillan Education, 2010. – 1 dysk optyczny CD-ROM ; 12 cn
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 399
811.111
949. CLARKE Simon
Macmillan English grammar in context : essential : with key / Simon Clarke. – Oxford : Macmillan
Education, 2010. – 232 s. : il. ; 30 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1371
811.111
950. CYGAN Stanisław
Świat roślin / Stanisław Cygan. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
Universitas, cop. 2007. – 604, [4] s. : err. ; 25 cm. – (Słownictwo Pism Stefana Żeromskiego ; t. 9)
Sygn: P 10637
811.162.1'373'374:821.162.1(091)"18/19"A/Z
951. CZACHOROWSKA Magdalena
Topografia / Magdalena Czachorowska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych Universitas, cop. 2007. – 341, [2] s. ; 25 cm. – (Słownictwo pism Stefana Żeromskiego
; t. 11)
Sygn: P 10639
811.162.1'373'374:821.162.1(091)"18/19"A/Z
952. CZELAKOWSKA Anna
Opisy fleksyjne w gramatykach polskich lat 1817-1939 / Anna Czelakowska. – Kraków : Księgarnia
Akademicka, 2010. – 250, [1] s., [12] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Biblioteka „LingVariów" ; t. 6) (Z Prac
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Streszcz. ang.
Sygn: P 9851
811.162.1'36-112
953. DELANEY Denis
Fields of vision. Vol.1 : modules: A - Introduction to literary appreciacion, B - From the orgins to
the Middle Ages, C - The Renaissance, D - The Puritan, Restoration and Augustian Age, E - The
Romantic Age / Densi Delaney, Ciaran Ward, Carla Rho Fiorina. – 6th impr. – Harlow : Pearson
Education Limited, 2009. – [480] s. : il. ; 27 cm. – (Literature in the English language ; Vol. 1)
Sygn: U CZYTELNIA 1242, U CZYTELNIA 1243
811.111
954. DELANEY Denis
Fields of vision. Vol.2 : modules: F - the Victorian age, G - Early twentieth century and modernism,
H - The contemporary age / Densi Delaney, Ciaran Ward, Carla Rho Fiorina. – Harlow : Pearson
Education Limited, 2009. – [642] s. ; 27 cm. – (Literature in the English language ; Vol. 2)
Sygn: U CZYTELNIA 1187, U CZYTELNIA 1244
811.111
955. DELANEY Denis
Fields of vision : teacher's book : literature in English language / Denis Delaney, Ciaran Ward, Carla
Rho Fiorina. – Harlow : Pearson Education Limited, 2010. – 285 s. : il. ; 27 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1209
811.111:371.26/.27
- 122 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
956. DONNA Sylvie
English pronunciation in use : intermediate : [CD-ROM user's guide] / Donna Sylvie, Mark
Hancock. – Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2007. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12
cm
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 419
811.111'355(07)
957. DOUGLAS-KOZŁOWSKA Christian
Difficult words in Polish-English translation / Christian Douglas Kozłowska. – Wyd. 2, 6 dodr. –
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 166, [2] s. ; 21 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1218, U 1219, U 1220
811.162.1::811.111]'25(07):[811.162.1::811.111]'374
958. EASTWOOD John
Oxford learner's grammar : grammar builder / John Eastwood. – Oxford : Oxford University Press,
2005. – [4], II, 282 s. ; 25 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1388
811.111
959. EASTWOOD John
Oxford learner's grammar : grammar checker : interactive CD-ROM / John Eastwood. – Oxford :
Oxford University Press, 2005. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 413
811.111
960. EASTWOOD John
Oxford learner's grammar : grammar finder / John Eastwood. – Oxford : Oxford University Press,
2005. – XV, 432 s. ; 24 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1389
811.111
961. Filologiczne konteksty współczesności : język i dydaktyka / red. nauk. Jadwiga Lizak. –
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. – 167 s. ; 24 cm
Streszcz. ang. przy pracach.
Sygn: P 10643
811.162.1
962. GABRYŚ Monika
Niebo i piekło / Monika Gabryś. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
Universitas, cop. 2007. – 451, [4] s. ; 25 cm. – (Słownictwo pism Stefana Żeromskiego ; t. 14)
Sygn: P 10640
811.162.1'373'374:821.162.1(091)"18/19"A/Z
963. GLOVER Dennis
The art of great speachers and why we remember them / Dennis Glover. – Cambridge : Cambridge
University Press, 2011. – XII, 259 s. : il. ; 23 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1361
808.5
964.
Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami.T.1, Fonetyka, części mowy,
słowotwórstwo / pod red. W. Doroszewskiego i B. Wieczorkiewicza ; oprac. B. BartnickaDąbkowska, M. Jaworski i R. Sinelnikoff. – Wyd. 4. – Warszawa : Państwowe Zakłady
Wydawnictw Szkolnych, 1968. – 283, [1] s. : il. ; 22 cm
Sygn: P 8705, P CZYTELNIA 10559
- 123 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
811.162.1'36(075.8)
965. Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami.T.2, Fleksja, składnia / pod red. W.
Doroszewskiego i B. Wieczorkiewicza ; oprac. B. Bartnicka-Dąbkowska, M. Jaworski i R.
Sinelnikoff. – Wyd. 4. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. – 404 s. :
il. ; 22 cm
Sygn: P CZYTELNIA 10560
811.162.1'36
966. Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami.T.2, Fleksja, składnia / pod red. W.
Doroszewskiego i B. Wieczorkiewicza ; oprac. B. Bartnicka-Dąbkowska, M. Jaworski i R.
Sinelnikoff. – Wyd. 5. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. – 404 s. :
il. ; 22 cm
Sygn: P 10561
811.162.1'36
967. GREENALL Simon
Effective reading : reading skills for advances students / Simon Greenall and Michael Swan. –
Cambridge : Cambridge University Press, 2007. – VII, 213 s. ; 24 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1198, U 1199, U 1200, U 1201, U 1202, U 1203, U 1204, U 1205, U 1206, U 1207
811.111
968. GRIFFITH Benjamin W.
Study keys to English liteature / by Benjamin Geifith. – New York : Barron's Educational Series,
cop. 1991. – [6], 138 s. : 21 cm. – (Barron's Study Keys)
Sygn: U CZYTELNIA 1211
811.111:371.26/.27
969. GRZELKA Monika
Pytanie dziennikarskie : pragmatyka i retoryka / Monika Grzelka. – Poznań : Wydawnictwo
„Poznańskie Studia Polonistyczne", 2008. – 148 s. ; 24 cm. – (Prace Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) (Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii
Językoznawczej ; nr 31)
Sygn: P 9784, P 9785
811.162.1'38:[050+070](438)"1989/..."
970. HANCOCK Mark
English pronunciation in use, CD A, Letters and sounds : intermediate / Mark Hancock. –
Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2003. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 420
811.111'355(07)
971. HANCOCK Mark
English pronunciation in use, CD B, Syllables, words and sentences : intermediate / Mark Hancock.
– Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2003. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 421
811.111'355(07)
972. HANCOCK Mark
English pronunciation in use, CD C, Conversation : intermediate / Mark Hancock. – Cambridge :
Cambridge University Press, cop. 2003. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 422
811.111'355(07)
973. HANCOCK Mark
- 124 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
English pronunciation in use, CD D, Reference : intermediate / Mark Hancock. – Cambridge :
Cambridge University Press, cop. 2003. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 423
811.111'355(07)
974. HANCOCK Mark
English pronunciation in use : intermediate : self-study and classroom use / Mark Hancock. –
Cambridge : Cambridge University Press, 2008. – 200 s. : il. ; 27 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1379
811.111'355(07)
975. HANDKE Kwiryna, 1932Tom wstępny / oprac. Kwiryna Handke. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych Universitas, cop. 2007. – 54 s. ; 25 cm. – (Słownictwo pism Stefana Żeromskiego)
Sygn: P 10635
811.162.1'373'374:821.162.1(091)"18/19"A/Z
976. HARMER Jeremy
The practice of English language teaching / Jeremy Harmer. – 4th edition. – Harlow : Pearson
Education Limited, cop. 2007. – 448 s. : il. ; 25 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1173, U 1174, U 1175, U 1236, U 1237
811.111:371.26/.27
977. HARRISON Mark
CAE practice tests : CD 1, tests 1-2 / Mark Harrison. – Oxford : Oxford University Press, 2011. – 1
dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 411
811.111
978. HARRISON Mark
CAE practice tests : CD 2, tests 3-4 / Mark Harrison. – Oxford : Oxford University Press, 2011. – 1
dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 412
811.111
979. HARRISON Mark
CAE practice tests : four tests for the Certificate in Advanced English : with key / Mark Harrison. –
Oxford : Oxford University Press, 2011. – 137 s. : il. ; 28 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1375
811.111
980. Illustrated Oxford dictionary. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. – 1008 s. : il.
; 27 cm
Sygn: KP CZYTELNIA 290
811.111'374
981. Jak pisać o Funduszach Europejskich : [osobisty poradnik językowy] / Jan Miodek [et al.]. –
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. – 137 s. : il. ; 25 cm
Sygn: G CZYTELNIA 3387, G 3388, G 3389, G 3390
811.162.1'271
982. Język polski dawnych Kresów Wschodnich.T. 4 / pod red. Janusza Riegera i Doroty A.
Kowalskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2010. – 371 s. : il. ; 24 cm
Streszcz. ang. przy pracach.
Sygn: P 9838
- 125 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
811.162.1'282
983. Język polski : współczesność, historia.8 / pod red. Władysławy Książek-Bryłowej, Henryka
Dudy. – Zamość : Officina Simonidis - Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Szymona Szymonowica, 2010. – 255 s. ; 25 cm. – (Monografie i Opracowania / Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ; nr 6)
Sygn: P 9978
811.162.1(06)
984. JODŁOWSKI Stanisław, 1902-1979
Podstawy polskiej składni / Stanisław Jodłowski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, 1976 dr. ukończ. 1975. – 249, [2] s. : il., 1 tab., err. ; 25 cm
Sygn: P CZYTELNIA 10567
811.162.1'367
985. KAISER Scott
Mastering Shakespeare : an acting class in seven scenes / Scott Kaiser. – New York : Allworth
Press, cop. 2003. – XVI, 268 s. ; 23 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1210
811.111:371.26/.27
986. KELLY Keith
Geography / Keith Kelly. – Oxford : Macmillan Education, 2009. – 231, [1] s. : il. ; 28 cm. –
(Macmillan Vocabulary Practice Series)
Sygn: U CZYTELNIA 1380
811.111'373
987. KELLY Keith
Geography / Keith Kelly. – Oxford : Macmillan Education, 2009. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ;
12 cm. – (Macmillan Vocabulary Practice Series)
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 417
811.111'373
988. KELLY Keith
Science / Keith Kelly. – Oxford : Macmillan Education, 2010. – 254, [2] s. : il. ; 28 cm. –
(Macmillan Vocabulary Practice Series)
Sygn: U CZYTELNIA 1381
811.111'373
989. KELLY Keith
Science / Keith Kelly. – Oxford : Macmillan Education, 2010. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12
cm. – (Macmillan Vocabulary Practice Series)
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 416
811.111'373
990. KIPLING Rudyard, 1865-1936
Kim / Rudyard Kipling ; przekł. autoryz. [z ang.] Józef Birkenmajer. – [Wyd. 4 i. e. 2]. – Warszawa
: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987. – 307, [1] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Ludowa)
Oryg. : [Kim]
Sygn: P 10481
811.111-93
991. KLEMENSIEWICZ Zenon, 1891-1969
Gramatyka historyczna języka polskiego / Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk. –
Wyd. 3. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. – 596, [1] s. ; 21 cm
- 126 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: P CZYTELNIA 10574
811.162.1'36-112(075.8)
992. KLEMENSIEWICZ Zenon, 1891-1969
Gramatyka historyczna języka polskiego / Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk. –
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. – 596, [1] s. : err. ; 21 cm
Sygn: P 10176
811.162.1'36-112(075.8)
993. KLEMENSIEWICZ Zenon, 1891-1969
Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego / Zenon Klemensiewicz. – Wyd. 10. –
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. – 152, [3] s. : il., tab. ; 24 cm
Sygn: P CZYTELNIA 3576, P 7824, P 7825, P 10177
811.162.1'36(075.8)
994. KLEMENSIEWICZ Zenon, 1891-1969
Prawidła poprawnej wymowy polskiej / oprac. Zenon Klemensiewicz. – Wyd. 5. – Wrocław [etc.] :
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1967. – 30, [2] s. ; 17
cm. – (Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego ; nr 10)
Sygn: P CZYTELNIA 10054
811.162.1
995. KLEMENSIEWICZ Zenon, 1891-1969
Zarys składni polskiej / Zenon Klemensiewicz. – Wyd. 6. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, 1969. – 133 s. ; 24 cm
Sygn: P 10575
811.162.1'367
996. KLEPUSZEWSKI Wojciech
Angielskie słownictwo tematyczne : ćwiczenia / Wojciech Klepuszewski ; Politechnika
Koszalińska. – Wyd. 2 uzup. – Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
2009. – 88 s. ; 24 cm
Sygn: U 1357
811.111'373(075.8)(076)
997. KLEPUSZEWSKI Wojciech
Słowotwórstwo angielskie : ćwiczenia / Wojciech Klepuszewski ; Politechnika Koszalińska. –
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009. – 81 s. ; 24 cm
Sygn: U 1356
811.111'373(075.8)(076)
998. KOPALIŃSKI Władysław, 1907-2007
Kot w worku czyli Z dziejów powiedzeń i nazw / Władysław Kopaliński ; il. Szymon Kobyliński. –
[Warszawa] : Krajowa Agencja Wydawnicza „RSW „Prasa, Książka, Ruch", 1975. – 183, [1] s. ; 25
cm
Sygn: P 9891
81'373.2
999. KOPCIŃSKA Dorota
Strukturalny opis składniowy zdań z podmiotem-mianownikiem we współczesnej polszczyźnie /
Dorota Kopcińska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Instytut Języka Polskiego. –
Warszawa : Dom Wydawniczy „Elipsa", 1997. – 148 s. ; 24 cn
Sygn: P 9806
81'367
- 127 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1000. KORZENIOWSKA Aniela
Successful Polish-English translation : tricks of the trade / Aniela Korzeniowska, Piotr Kuhiwczak.
– Wyd. 3, 4 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 194, [1] s. ; 21 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1227, U 1228, U 1229
811.162.1::811.111]'81'25
1001. KRZESZOWSKI Tomasz Paweł
Gramatyka angielska dla Polaków / Tomasz P. Krzeszowski. – [Wyd. 4]. – Warszawa : Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, 1984. – 446, [2] s. ; 20 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1238
811.111
1002. KURTYKA Andrzej
Prove your point : sztuka argumentacji w języku angielskim / Andrzej Kurtyka. – Kraków :
Wydawnictwo Egis, 2006. – 227 s. ; 28 cm. – (Matura Plus)
Sygn: U CZYTELNIA 1239
811.111(075.3.053.7):371.279.6
1003. LANE Sarah
Instant academic skills : a resource book of advanced-level academic skills activities / Sarah Lane. –
Cambridge : Cambridge University Press, 2011. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 398
811.111
1004. LANE Sarah
Instant academic skills : a resource book of advanced-level academic skills activities / Sarah Lane. –
Cambridge : Cambridge University Press, 2011. – 128 s. : il. ; 30 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1367
811.111
1005. Literatura i język wczoraj i dziś / pod red. Ewy Błachowicz, Jadwigi Lizak. – Rzeszów :
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – 222 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm
Sygn: P 10646
811.162.1:821.162.1(091)"16/19"](082.1)
1006. LONDON Jack, 1876-1916
Za zdrowie wędrowca na szlaku i inne opowiadania / Jack London ; wybór Kazimierz Piotrowski ;
[przeł. Zygmunt Glinka et al. ; wiersze przeł. Włodzimierz Lewik]. – Warszawa : „Iskry", 1968. –
492, [4] s. ; 23 cm
Sygn: P 10588
811.111(73)-3
1007. LUČIK Alla Anatolïïvna
Slovnik ekvìvalentìv slova ukraïns'koï movi / Alla Lučik. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, 2006. – 219, [1] s : err. ; 24 cm. – (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach ; nr 67)
Wstęp równol. ukr., pol.. – Tyt. grzb.: Slovnik ekvìvalentìv slova...
Sygn: U CZYTELNIA 478, U CZYTELNIA 479, U 1251, U 1252
811.161.2'373.42'374
1008. MACANDREW Richard
Taboos and issues : photocopiable lessons on controversial topics / Richard MacAndrew and Ron
Martìnez. – London : Heinle : Cengage Learning, cop. 2002. – [92] s. : il. ; 30 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1366
811.111
- 128 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1009. MACPHERSON Robin
English for academic purposes / Robin Macpherson. – Wyd. 1, 4 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2004. – 150, [2] s. ; 21 cm
Sygn: U 1221, U 1222, U 1223
811.111(075.8)
1010. MACPHERSON Robin
English for writers and translators / Robin Macpherson. – Wyd. 4, 4 dodr. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 239, [1] s. ; 21 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1224, U 1225, U 1226
811.111'35:811.111'38](07)
1011. Mały słownik języka polskiego / pod red. Stanisława Skorupki, Haliny Auderskiej, Zofii
Łempickiej ; [oprac. Halina Chociłowska et al.]. – Wyd. 3. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, 1968. – XXIV, 1033, [3] s. ; 25 cm
Sygn: P CZYTELNIA 7305, P CZYTELNIA 10044
811.162.1'374
1012. MANN Malcolm
Destination B1 : grammar & vocabulary : [with answer key] / Malcolm Mann & Steve TayloreKnowles. – Oxford : Macmillan Education, 2011. – 256 s. ; 29 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1376
811.111
1013. MANN Malcolm
Destination B2 : grammar & vocabulary : [with answer key] / Malcolm Mann & Steve TayloreKnowles. – Oxford : Macmillan Education, 2011. – 254 s. ; 29 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1377
811.111
1014. MAZURKIEWICZ-SOKOŁOWSKA Jolanta
Lingwistyka mentalna w zarysie : o zdolności językowej w ujęciu integrującym / Jolanta
Mazurkiewicz-Sokołowska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
Universitas, cop. 2010. – 261, [3] s. : il. ; 21 cm
Sygn: P 10633
81(075.8)
1015. MCNICHOLAS Kevin
Macmillan English grammar in context : advanced CD-ROM / Kevin McNicholas. – Oxford :
Macmillan Education, 2011. – 1 dysk optyczny CD-ROM ; 12 cm
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 401
811.111
1016. MCNICHOLAS Kevin
Macmillan English grammar in context : intermediate CD-ROM / Kevin McNicholas. – Oxford :
Macmillan Education, 2011. – 1 dysk optyczny CD-ROM ; 12 cm
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 400
811.111
1017. MURPHY Raymond
English grammar in use CD-ROM / Raymond Murphy. – 3rd ed. – Cambridge : Cambridge
University Press, 2011. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 418
811.111
- 129 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1018. MURPHY Raymond
English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of
English : with answers / Raymond Murphy. – 3rd ed. – Cambridge : Cambridge University Press,
2011. – X, 379 s. : il. ; 27 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1378
811.111
1019. NUMRICH Carol
Consider the issues : listening and critical thinking skills / Carol Numrich ; in cooperation with NPR
[National Public Radio]. – 3rd edition. – White Plains : Pearson Education, cop. 2004. – XIII, 174 s.
: il. ; 26 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1241
811.111
1020. Od miłości do nienawiści : językowe mechanizmy kreowania emocji / pod red. Wioletty
Kochmańskiej, Bożeny Taras. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. –
206 s. ; 23 cm
Sygn: P 10647
811.162.1'38
1021. O'DRISCOLL James
Britain for learners English / James O'Driscoll. – Oxford : Oxford University Press, cop. 2009. –
224 s. : il. ; 28 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1246, U 1248
811.111
1022. O'DRISCOLL James
Britain for learners English : workbook / James O'Driscoll. – Oxford : Oxford University Press, cop.
2009. – 80 s. : il. ; 28 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1247, U 1249
811.111
1023. OLSZEWSKA Maria Jolanta
W kręgu meteorologii i astronomii / Maria Jolanta Olszewska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i
Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007. – 386, [2] s. ; 25 cm. – (Słownictwo pism
Stefana Żeromskiego ; t. 10)
Sygn: P 10638
811.162.1'373'374:821.162.1(091)"18/19"A/Z
1024. Outstanding short stories : Edgar Allan Poe and others / H.G. Wells [et al.] ; retold by G.C.
Thornley. – Harlow : Pearson Education Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. –
(Penguin Readers. Level 5) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 425, CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 482
811.111-3:811.111(73)-3
1025. OŻÓG Kazimierz, 1952Język w służbie polityki : językowy kształt kampanii wyborczych / Kazimierz Ożóg. – Rzeszów :
Wydawictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. – 273, [1] s. ; 21 cm
Streszcz. fr.
Sygn: P CZYTELNIA 4934, P 6387, P 8813, P 9807
811.162.1'27:324(438)]"1989/..."
1026.
Podręczny słownik języka polskiego / [Zofia de Bondy-Łempicka, Stanisław Arct]. –
- 130 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Warszawa : „Wiedza Powszechna", 1957. – [8], 494, [2] s. : il. ; 25 cm
Przedruk fotoofss. na podst. wydania M. Arcta z 1939 r.
Sygn: P CZYTELNIA 9934
811.162.1'374
1027. Polonistyka bez granic.T. 2,Glottodydaktyka polonistyczna, współczesny język polski,
językowy obraz świata / red. Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, Tomasz Kunz. – Kraków :
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. – [4], 469 s. : il. ; 24
cm
Sygn: P 10632
811.162.1
1028. Prozodia, fonetyka, fonologia / red. Jerzy Bartmiński, Marta Nowosad-Bakalarczyk. – Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 339 s. ; 21 cm. – (Współczesna
Polszczyzna : wybór opracowań ; 9)
Sygn: P CZYTELNIA 9792
81'34
1029. Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury / red. nauk. Kazimierz Ożóg, Ewa
Oronowicz-Kida. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. – 242 s. : il. ; 24
cm
Sygn: P 9808
811.162.1'373:316.74(438)]"1989/..."
1030. PRZYŁUBSKA Ewa
Gdzie postawić przecinek? : poradnik przestankowania ze słowniczkiem / Ewa i Feliks Przyłubscy.
– Wyd. 4. – Warszawa : „Wiedza Powszechna", 1978. – 253, [3] s. : tab. ; 15 cm
Sygn: P 10059, P 10060
811.162.1'35
1031. RECZEK Stefan, 1923-1993
Słowo się rzekło czyli Monolog o kulturze języka / Stefan Reczek. – Rzeszów : Krajowa Agencja
Wydawnicza, 1988. – 225, [3] s. : rys. ; 20 cm
Sygn: P 10197
811.162.1
1032. REJTER Artur
Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego : kulturowo-komunikacyjne konteksty
potoczności / Artur Rejter. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. – 272 s. : err.
; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Językoznawstwo Polonistyczne)
Streszcz. ang., fr.
Sygn: P 10100
811.162.1'373.7'374
1033. SAPIR Edward, 1884-1939
Język : wprowadzenie do badań nad mową / Edward Sapir ; przekł. [z ang.] Magdalena Buchta. –
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas", cop. 2010. – 241 s. ;
21 cm
Tytuł oryg.: Language : an introduction to the study of speech
Sygn: P 9857
81(075.8)
1034. SHARMAN Elizabeth
Across cultures : culture, literature, music, language : teacher's book / Elisabeth Sharman. – Harlow
: Pearson Education Limited, 2004. – 96 s. : il. ; 30 cm
- 131 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: U CZYTELNIA 1240
811.111:371.26/.27
1035. SŁAWEK Jolanta
Czytelnik uwolniony? : perswazja we współczesnej informacji prasowej / Jolanta Sławek. – Poznań
: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne", 2007. – 159 s. ; 24 cm. – (Prace Instytutu
Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) (Biblioteczka Poznańskich Studiów
Polonistycznych Serii Językoznawczej ; nr 35)
Streszcz. ang.
Sygn: P 9786, P 9787
811.162.1'27:316.77:32.019.5:050+070](438)"1989/..."
1036. Słownik języka polskiego. T.10, Wyg-Ż / [red. nacz. Witold Doroszewski] ; Polska Akademia
Nauk. – Warszawa : Polska Akademia Nauk, 1968. – [8], 1495, [1] s. ; 25 cm
Sygn: P CZYTELNIA 10617
811.162.1'374
1037. Słownik wyrazów bliskoznacznych / pod red. Stanisława Skorupki. – Wyd. 5. – Warszawa :
Wiedza Powszechna, 1971. – XIII, [2], 448 s. ; 22 cm
Sygn: P CZYTELNIA 10618
811.162.1'373.421
1038. Słownik wyrazów bliskoznacznych / pod red. Stanisława Skorupki. – Wyd. 4. – Warszawa :
Wiedza Powszechna, 1968. – XIII, [2], 448 s. ; 22 cm
Sygn: P CZYTELNIA 10208
811.162.1'373.421
1039. SZLETYŃSKA Zofia
Prawidłowe mówienie : ćwiczenia i wskazówki / Zofia i Henryk Szletyńscy. – [Warszawa] :
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975. – 70, [2] s. : il. ; 20 cm. – (Biblioteka Teatrów
Amatorskich)
Sygn: P 8772, P 10022
811.162.1'355:612.78
1040. SZOBER Stanisław, 1879-1938
Gramatyka języka polskiego / Stanisław Szober ; oprac. Witold Doroszewski. – Wyd. 5. –
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – XVI, 389, [1] s. : il. ; 22 cm
Sygn: P 10622
811.162.1'36(07)
1041. SZOBER Stanisław, 1879-1938
Słownik poprawnej polszczyzny / Stanisław Szober. – Wyd. 3 uzup. – Warszawa : Państwowy
Instytut Wydawniczy, 1958. – 857, [3] s. : err. ; 25 cm
Sygn: P CZYTELNIA 10079
811.162.1'374
1042. Tchnienie grozy : opowiadania / wybrał i napisał przedm. Wojciech Żukrowski ; przeł. z ang.
Tadeusz Adrian Malanowski. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1974. – 208, [3] s. ; 20 cm
Sygn: P 10490
811.111-3:811.111(73)-3](082.2)
1043. Terminologia UE. – Wyd. 1, 6 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ; [Oxford] :
Oxford University Press, 2011. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm
Przynależy do publikacji: Wielki słownik polsko-angielski PWN-Oxford / red. nauk. Emma Harris,
Kazimierz Polański, okresowo Zygmunt Saloni ; aut. haseł Paweł Beręsewicz [et al.]. – Wyd. 1, 6
- 132 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ; [Oxford] : Oxford University Press, 2011. –
ISBN 978-83-01-14136-3
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPYTEROWA 368
811.162.1::811.111]'374
1044. The handbook of rhetoric and public adress / ed. by Shawn J. Parry-Giles and J. Michael
Hogan. – Oxford : Wiley-Blackwell, cop. 2010. – XV, 478 s. ; 26 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1364
808.5
1045. TOKARSKI Jan
Traktat o ortografii polskiej / Jan Tokarski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
1979. – 164 s. : il. ; 21 cm
Sygn: P 2400, P 10084
811.162.1'35
1046. TOKARSKI Jan, 1909-1982
Fleksja polska / Jan Tokarski. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. –
265, [2] s. : tab. ; 21 cm
Sygn: P 10023
811.162.1'366
1047. TOMCZAK Łukasz, 1969Etnolingwistyka : bibliografia adnotowana 1988-2008 / oprac. Łukasz Tomczak ; red. Jerzy
Bartmiński, Sebastian Wasiuta. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
2010. – 143 s. ; 24 cm
Sygn: P CZYTELNIA 9842
81:39
1048. TRIM John
English pronunciation illustrated / John Trim ; il. by Peter Kneebone. – Cambridge : Cambridge
University Press, 2009. – 96 s. : il. ; 23 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1390
811.111'355(07)
1049. TRZYNALDOWSKI Jan, 1912-1995
Edytorstwo : tekst, język, opracowanie / Jan Trzynaldowski. – Wyd. 2 uzup. – Warszawa :
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1978. – 173, [3] s. ; 25 cm. – (Biblioteka Wydawcy)
Bibliogr. s. 163-164. Indeks
Sygn: P CZYTELNIA 9871
808.2:655.4/.5
1050. UR Penny
A course in language teaching : pracitce and theory / Penny Ur. – 17th print. – Cambridge :
Cambridge University Press, 2009. – XIII, 375 s. : il. ; 25 cm. – (Cambridge Teacher Training and
Development)
Sygn: U CZYTELNIA 1234
811.111:371.26/.27
1051. UR Penny
A course in language teaching : pracitce and theory : trainee book / Penny Ur. – 10th print. –
Cambridge : Cambridge University Press, 2009. – XII, 142 s. ; 25 cm. – (Cambridge Teacher
Training and Development)
Sygn: U CZYTELNIA 1235
811.111:371.26/.27
- 133 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1052. URBAŃCZYK Stanisław, 1909-2001
Szkice z dziejów języka polskiego / Stanisław Urbańczyk. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, 1968. – 414 s. : err. ; 21 cm
Sygn: P 10223
811.162.1(091)
1053. VINCE Michael
Macmillan English grammar in context : advanced : with key / Michael Vince. – Oxford :
Macmillan Education, 2011. – 240 s. : il. ; 30 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1373, U 1374
811.111
1054. VINCE Michael
Macmillan English grammar in context : intermediate : with key / Michael Vince. – Oxford :
Macmillan Education, 2011. – 232 s. : il. ; 30 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1372
811.111
1055. WARŻAŁA-WOJTASIAK Magdalena
Bussines communication / Magdalena Warżała-Wojtasiak, Wojciech Wojtasiak. – Poznań :
SuperMemo World, cop. 2008. – 118 s. ; 19 cm. – (Business English)
Sygn: U CZYTELNIA 1212, U 1213, U 1214
811.111(07):005.574
1056. WARŻAŁA-WOJTASIAK Magdalena
Bussines communication : fragment kursu komputerowego / Magdalena Warżała-Wojtasiak,
Wojciech Wojtasiak. – Poznań : SuperMemo World, cop. 2008. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12
cm. – (Business English)
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 346
811.111(07):005.574
1057. WARŻAŁA-WOJTASIAK Magdalena
Negotiations and presentations / Magdalena Warżała-Wojtasiak, Wojciech Wojtasiak. – Poznań :
SuperMemo World, cop. 2008. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – (Business English)
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 349
811.111(07):005.574
1058. WARŻAŁA-WOJTASIAK Magdalena
Negotiations and presentations / Magdalena Warżała-Wojtasiak, Wojciech Wojtasiak. – Poznań :
SuperMemo World, cop. 2008. – 122 s. ; 19 cm. – (Business English)
Sygn: U CZYTELNIA 1215, U 1216, U 1217
811.111(07):005.574
1059. Wielki słownik polsko-angielski PWN-Oxford / red. nauk. Emma Harris, Kazimierz Polański,
okresowo Zygmunt Saloni ; aut. haseł Paweł Beręsewicz [et al.]. – Wyd. 1, 6 dodr. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN ; [Oxford] : Oxford University Press, 2011. – IX, [3], 1428 s. ; 27
cm
Tyt. grzb.: Polish
Sygn: U CZYTELNIA 1256, U CZYTELNIA 1257, U CZYTELNIA 1258, U CZYTELNIA 1259, U CZYTELNIA 1260
811.162.1::811.111]'374
1060. Współczesna polszczyzna : wybór zagadnień : praca zbiorowa / pod red. Haliny Kurkowskiej.
– [Wyd. 2]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – 431, [1] s. ; 21 cm
Sygn: P CZYTELNIA 10442
- 134 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
811.162.1'34
1061. Współczesny język polski / pod red. Jerzego Bartmińskiego. – Lublin : Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. – 695 s. : il., mapy ; 25 cm
Sygn: P 9843
811.162.1(075.8)
1062. Z polszczyzny historycznej i współczesnej / pod red. Teresy Ampel. – Rzeszów :
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997. – 213 s., [2] k. tabl. : 2 mapy, 1 portr. ; 24 cm
Zawiera prace dedykowane prof. Janinie Węgier
Sygn: P 123, P 9811
811.162.1
Nauka o literaturze
1063. Adam Mickiewicz : dwa wieki kultury polskiej / pod red. Kazimierza Maciąga i Marka
Stanisza. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – 708 s. ; 24 cm
Sygn: P 10651
821.162.1(091)"18"A/Z":94(438).07/.08::008
1064. Aleksander Fredro / oprac. Tadeusz Sivert ; przy współpr. Ewy Heise. – Warszawa :
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962. – 307, [1] s. : il., portr. ; 21 cm. – (Biblioteka
„Polonistyki")
Sygn: P 10105
821.162-2(091)"18":929-952A/Z
1065. ANDRES Zbigniew, 1934Rewizje wartości : szkice o literaturze polskiej XX wieku / Zbigniew Andres. – Rzeszów :
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – 334, [1] s. ; 21 cm
Sygn: P 10665
821.162.1(091):94(438).07/.08::314.15-026.49::008]"19"
1066. BARAŃCZAK Stanisław, 1946Nieufni i zadufani : romantyzm i klasycyzm w młodej poezji lat sześćdziesiątych / Stanisław
Barańczak. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1971. – 179, [2] s. ; 20
cm
Sygn: P 9980
821.162.1-1(091)"19"
1067. BĄK Magdalena
Mickiewicz jako erudyta : (w okresie wileńsko-kowieńskim i rosyjskim) / Magdalena Bąk. –
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. – 232, [4] s. ; 21 cm. – (Prace Naukowe
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Historia Literatury Polskiej ; nr 2276)
Streszcz. ang., ros.
Sygn: P 7686, P 10101
821.162.1(091)"18"A/Z
1068. Białoruś : przeszłość i teraźniejszość : kultura, literatura, język / red. Ryszard Radzik, Michał
Sajewicz ; Zakład Białorutenistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, Zakład Makrostruktur
Społecznych Instytutu Socjologii UMCS, Polskie Towarzystwo Białorutenistyczne. – Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 255 s. ; 24 cm
Tekst częśc. białorus.
Sygn: G 3376
821.161.3(091):811.161.3:[316.356.4:316.64](476)
1069. BŁOŃSKI Jan, 1931-2009
- 135 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Błoński przekorny : dziennik, wywiady / Jan Błoński ; wywiady wybrał i oprac. Marian Zaczyński.
– Kraków : Wydawnictwo Znak, 2011. – 470, [2] s. : il. ; 24 cm
Sygn: P 10095
821.162.1(091)"19":929-051(438)"19"
1070. BOBKOWSKI Andrzej, 1913-1961
Listy 1951-1961 / Andrzej Bobkowski, Aniela Mieczysławska ; do druku podał, wstępem i
przypisami opatrzył Andrzej Stanisław Kowalczyk. – Warszawa : Biblioteka „Więzi", cop. 2010. –
205, [2] s., [8] k. tabl. : il. ; 20 cm. – (Biblioteka „Więzi" ; t. 251)
Sygn: P 9766
821.162.1(091)"1944/1989"A/Z:94(438).083::008::314.15-026.49](044)
1071. BOBKOWSKI Andrzej, 1913-1961
Tobie zapisuję Europę : listy do Jarosława Iwaszkiewicza / Andrzej Bobkowski ; podał do dr. i
oprac. Jan Zieliński. – Warszawa : Towarzystwo „Więź", cop. 2009. – 130, [5] s., [5] k. tabl. : il. ;
20 cm. – (Biblioteka „Więzi" ; t. 237)
Sygn: P 9767
821.162.1(091)"1944/1989"A/Z:94(438).083::008::314.15-026.49](044)
1072. BOLESKI Andrzej, 1877-1965
W sferze wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego : główne motywy obrazowania / Andrzej
Boleski ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. – Łódź ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
1960. – 142 s. ; 26 cm. – (Prace Wydziału I / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; nr 41)
Sygn: P 10402
821.162.1(091)-1"18"A/Z
1073. BRANDYS Kazimierz, 1916-2000
Listy do pani Z. : wspomnienia z teraźniejszości 1957-1961 / Kazimierz Brandys. – Wyd. 4. –
Warszawa : „Czytelnik", 1968. – 497, [2] s. ; 16 cm. – (Głowy Wawelskie)
Sygn: P 10171
821.162.1(091):929-051]"19"A/Z
1074. BRODZKA Alina, 1929-2011
Maria Konopnicka / Alina Brodzka. – Wyd. 3. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1965. – 280, [2]
s., [1] k. portr. ; 20 cm
Sygn: P 10029
821.162.1(091)"18/19"
1075. BRONIEWSKA Janina, 1904-1981
Dziesięć serc czerwiennych / Janina Broniewska. – Wyd. 3. – Warszawa : „Iskry", 1971. – 263, [3]
s. ; 17 cm. – (Seria Kieszonkowa Iskier)
Sygn: P 10309
821.162.1(091):929-051A/Z]"19"
1076. BRUDNICKI Jan Zdzisław, 1936Tadeusz Nowak / Jan Z. Brudnicki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. – 202,
[2] s., [1] k. portr. : 18 cm. – (Portrety Współczesnych Pisarzy Polskich)
Sygn: P 10106
821.162.1(091):929-052A/Z
1077. BUDROWSKA Kamila
Kobieta i stereotypy : obraz kobiety w prozie polskiej po roku 1989 / Kamila Budrowska. –
Białystok : „Trans Humana", 2000. – 192 s. ; 21 cm
Sygn: P 10288
821.162.1(091)-3"1989/..."
- 136 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1078. „Chamuły", "gnidy", „przemilczacze"... : antologia dwudziestowiecznego pamfletu polskiego
/ wybór, wstęp, oprac. Dorota Kozicka. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych „Universitas", cop. 2010. – 701, [3] s. : il. ; 24 cm. – (Krytyka XX i XXI Wieku ; 11)
Sygn: P 9849
821.162.1(091)"19"
1079. CHRZANOWSKI Ignacy, 1866-1940
Historia literatury niepodległej Polski (965-1795) : (z wypisami) / Ignacy Chrzanowski ; słowem
wstępnym poprzedził Jan Zygmunt Jakubowski ; [posł. Juliusza Wiktora Gomulickiego]. – Wyd.
13. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. – 867, [1] s. ; 25 cm
Sygn: P 9878
821.162.1(091)"09/17"+821.162.1-82
1080. CHRZĄSTOWSKA Bożena, 1929Poetyka stosowana / Bożena Chrząstowska, Seweryna Wysłouch. – Wyd. 2 zm. – Warszawa :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 623, [1] s. : rys. ; 21 cm
Sygn: P 10030
82.0
1081. COMPAGNON Antoine, 1950Demon teorii : literatura a zdrowy rozsądek / Antoine Compagnon ; przeł. Tomasz Stróżyński. –
Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, 2010. – 276, [3] s. ; 24 cm
Sygn: P 10395
82(091)(075.8)
1082. CZAPLIŃSKI Przemysław, 1962Resztki nowoczesności : dwa studia o literaturze i życiu / Przemysław Czapliński. – Kraków :
Wydawnictwo Literackie, 2011. – 310, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 10688
821.162.1(091):82.09]"1989/..."
1083. DACKIEWICZ Jadwiga, 1920-2003
Romantyczni w Italii / Dackiewicz Jadwiga. – Warszawa : „Iskry", 1978. – 243, [3] s., [16] s. tabl. :
il., portr. ; 20 cm
Sygn: P 10031
821.162.1(091)(45)"18":929-052
1084. DĄBROWSKA Maria, 1889-1965
Pisma rozproszone. T. 1 / Maria Dąbrowska ; pod red. i z przypisami Ewy Korzeniewskiej. – 1 wyd.
książkowe. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. – 563, [1] s., [13] k. tabl. : il. ; 18 cm
Sygn: P 10462
821.162.1(091):929]"19"A/Z
1085. DĄBROWSKA Maria, 1889-1965
Pisma rozproszone. T. 2 / Maria Dąbrowska ; pod red. i z przypisami Ewy Korzeniewskiej. – 1 wyd.
książkowe. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. – 755, [1] s., [16] k. tabl. : il. ; 18 cm
Sygn: P 10463
821.162.1(091)
1086. DĄBROWSKA Maria, 1889-1965
Szkice o Conradzie / Maria Dąbrowska ; wstęp, red. i przypisy Ewa Korzeniewska. – Wyd. 2 uzup.
– Warszawa : „Czytelnik", 1974. – 285, [3] s., [1] k. tabl. : portr. ; 24 cm
Sygn: P 10408
821.111(091):929-051A/Z
- 137 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1087. DEGLER Janusz, 1938Witkacego portret wielokrotny : szkice i materiały do biografii (1918-1939) / Janusz Degler. –
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009. – 557, [3] s. : il. ; 25 cm
Sygn: P 10672
821.162.1(091):74/75.071:929-052]"19"A/Z
1088. DRAWICZ Andrzej, 1932-1997
Gałczyński na Mazurach / Andrzej Drawicz. – Olsztyn : Wydawnictwo „Pojezierze", 1971. – 170,
[2] s. : fot. ; 24 cm
Sygn: P 10032
821.162.1-1(091)"19"
1089. DREWNOWSKI Tadeusz, 1926Rzecz russowska : o pisarstwie Marii Dąbrowskiej / Tadeusz Drewnowski. – Kraków :
Wydawnictwo Literackie, 1981. – 459 s., [60] s. tabl. : il., portr. ; 21 cm
Sygn: P 10409
821.162.1(091)"19"A/Z
1090. DUŻYK Józef, 1928-2000
Droga do Bronowic : opowieść o Lucjanie Rydlu / Józef Dużyk. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Warszawa
: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972. – 495, [4] s., [32] s. tabl. : il. ; 21 cm
Sygn: P 9982
821.162.1(091):929-051A/Z
1091. Dzieje literatur europejskich.[T.] 1 / pod red. Władysława Floryana. – Warszawa : Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 1243, [1] s. : il., err. ; 25 cm
Sygn: P 10552
82(091)
1092. ECO Umberto, 1932Szaleństwo katalogowania / Umberto Eco ; [przekł. Tomasz Kwiecień]. – Poznań : Dom
Wydawniczy Rebis, 2009. – 408 s. : il. kolor. ; 24 cm
Sygn: A 1012
82(091):73/76.01](02.025.2)
1093. Encyklopedia humanisty / [aut. haseł Mirosława Gałązka et al.]. – Wyd. 2. – Łódź : Piątek
Trzynastego Wydawnictwo Michał Koliński i Michał Wiercioch, 2010. – 563 s. : il. ; 25 cm
Sygn: P CZYTELNIA 10292
82(091):81:94:7.03(091):3](03)(075.3)
1094. EUSTACHIEWICZ Lesław, 1913-1998
Obraz współczesnych prądów literackich / Lesław Eustachiewicz. – Wyd. 2. – Warszawa :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. – 267, [1] s. : il., tab., portr. ; 21 cm
Sygn: P 9880
821.162.1(091)"19"
1095. FIEDLER Arkady Radosław, 1945Barwny świat Arkadego Fiedlera / Arkady Radosław Fiedler. – Wyd. 2 popr. i poszerz. – Poznań :
Wydawnictwo Poznańskie, 1977. – 127, [1] s., 12 s. tabl. : il., mapa, portr. ; 20 cm
Sygn: P 10109
821.162.1(091)+91(=162.1):929-051A/Z
1096. FILIP Grażyna
Gry językowe Jana Lama / Grażyna Filip. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu
- 138 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Rzeszowskiego, 2003. – 282 s. : rys. ; 21 cm
Na s. 4 okł. błędny ISBN
Sygn: P 10644
821.162.1(091)-3:821.162.1(091)-17]"18"A/Z:811.162.1'38
1097. Filologiczne konteksty współczesności : literatura / red. nauk. Kazimierz Prus, Iwona
Rządecka-Mikołajczyk. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. – 156 s. ;
24 cm
Streszcz. ang. przy pracach.
Sygn: P 10654
821.162.1(091)"19/20"
1098. FIUT Aleksander, 1945Moment wieczny : poezja Czesława Miłosza / Aleksander Fiut. – Wyd. przejrz. i poszerz. – Kraków
: Wydawnictwo Literackie, 2011. – 500, [3] s. ; 22 cm
Sygn: P 10689
821.162.1(091)-1"19"
1099. FRANASZEK Andrzej, 1971Miłosz : biografia / Andrzej Franaszek. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2011. – 959, [1] s., [32] s.
tabl. : il. ; 25 cm
Sygn: P 10091
821.162.1(091):929-052]"19/20"A/Z
1100. GAWIN Dariusz, 1964Polska, wieczny romans : o związkach literatury i polityki w XX wieku / Dariusz Gawin. – Kraków
: Ośrodek Myśli Politycznej : Wydawnictwo Dante, 2005. – 194, [1] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Myśli
Politycznej ; 44)
Sygn: P 9765
821.162.1(091):32.001(438)]"19"
1101. Genologia polska : wybór tekstów / [wybór, oprac. i wstęp Ewa Miodońska-Brookes, Adam
Kulawik, Marian Tatara]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. – 545, [2] s. :
err. ; 21 cm
Sygn: P 2875, P 10329
82.0
1102. GŁOWIŃSKI Michał, 1934Zarys teorii literatury / Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński. –
Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. – 543, [1] s. ; 25 cm. – (Z Prac
Katedry Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Badań Literackich PAN)
Sygn: P 8087, P 10331
82.0
1103. GŁOWIŃSKI Michał, 1934Zarys teorii literatury / Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński. –
Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1972. – 543, [1] s. ; 25 cm. – (Z Prac
Katedry Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Badań Literackich PAN)
Sygn: P 10330
82.0
1104. GODLEWSKI Grzegorz, 1955Bachus w kontuszu : z dziejów motywu alkoholu w literaturze polskiej / Grzegorz Godlewski ;
Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Zarząd Główny w Warszawie. – Ciechanów :
Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, 1989. – 127, [1] s. ; 24 cm
- 139 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: P 10174
821.162.1(091)
1105. GOMBROWICZ Witold, 1904-1969
Dziennik 1953-1969 / Witold Gombrowicz ; posł. Jerzy Franczak. – Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 2011. – 993, [2] s. ; 21 cm
Sygn: P 10691
821.162.1(091)"19":929-051(438)"19"
1106. GOMOLICKI Leon, 1903-1988
Mickiewicz wśród Rosjan / Leon Gomolicki. – Warszawa : „Książka i Wiedza", 1950. – 162, [2] s.,
[12] s. tabl., [1] k. tabl. : il., portr. ; 21 cm
Sygn: P CZYTELNIA 2340, P 10111
821.162.1(091)"18:929-051"A/Z
1107. GOMULICKI Juliusz Wiktor, 1909-2006
Podróże po Szpargalii : mieszaniny literacko-obyczajowe / Juliusz Wiktor Gomulicki ; przedm.
Andrzej Biernacki. – Warszawa : Towarzystwo „Więź", cop. 2009. – 516, [4] s. : il. ; 24 cm. –
(Biblioteka „Więzi" ; t. 243)
Sygn: P 9773
821.162.1(091):94(438).04/.08::008:394]"17/19"
1108. GÓRSKI Konrad, 1895-1990
Jan Kasprowicz : studia / Konrad Górski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. –
103, [1] s. ; 21 cm
Sygn: P 10411
821.162.1(091)"18/19":92
1109. GÓRSKI Konrad, 1895-1990
Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich / Konrad Górski. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 302, [2] s. : il. ; 24 cm
Sygn: P 10557
82.083:801.7
1110. GÓRSKI Konrad, 1895-1990
Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich / Konrad Górski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, 1975. – 303, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: P CZYTELNIA 9870
82.083:801.7
1111. GÓRSKI Konrad, 1895-1990
Z historii i teorii literatury : seria druga / Konrad Górski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, 1964. – 413 s., [1] k. tabl. : portr., err. ; 25 cm
Sygn: P 10558
821.162.1(091):82.0
1112. Góry, literatura, kultura.T.1 / pod red. Jacka Kolbuszewskiego. – Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. – 130, [2] s., [16] s. tabl. : il., fot., 2 portr. ; 24 cm. – (Acta
Universitatis Wratislaviensis ; no 1873)
Aneks częśc. tł. z niem., wł.
Sygn: H 10403
821.162.1(091)"13/19"(061.3)
1113. Góry, literatura, kultura.T.2 / pod red. Jacka Kolbuszewskiego. – Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. – 141, [2] s., [16] s. tabl. : il., fot., 2 portr. ; 24 cm. – (Acta
- 140 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Universitatis Wratislaviensis ; no 1873)
Aneks częśc. tł. z niem., wł.
Sygn: H 10404
821.162.1(091)"13/19"(061.3)
1114. Góry, literatura, kultura.T. 5 / pod red. Ewy Grzędy. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2010. – 154, [2] s., [12] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. – (Acta Universitatis
Wratislaviensis ; no 3247)
Streszcz. ang. przy pracach.
Sygn: H 10445
821.162.1(091):82(091)
1115. GRZEGORCZYK Piotr, 1894-1968
Lew Tołstoj w Polsce : zarys bibliograficzno-literacki / Piotr Grzegorczyk. – Warszawa :
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. – 336, [3] s. ; 20 cm
Sygn: P 10412
821.161.1(091):012
1116. HADACZEK Bolesław, 1929Historia literatury kresowej / Bolesław Hadaczek. – Wyd. 2. – Kraków : Towarzystwo Autorów i
Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2011. – 451 s., [1] k. tabl. złoż. : mapa ; 24 cm
Sygn: P 10629, P 10630
821.162.1(091)
1117. HARTWIG Julia, 1921Dziennik / Julia Hartwig. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011. – 459, [4] s. : il. ; 22 cm
Sygn: P 10686
821.162.1(091)"19/20":929-051A/Z
1118. HOMERUS , (8...-7... a.C.)
Odyseja / Homer ; przekł. z grec. Jana Parandowskiego. – Wyd. 5. – Warszawa : „Czytelnik", 1965.
– 387, [5] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Powszechna)
Tyt. oryg. : [Odusseia]
Sygn: P 10251
821.14'02-1+821.14'02(091)"-08/-07"A/Z
1119. HONSZA Norbert, 1933Marcel Reich-Ranicki : „Moją Ojczyzną jest literatura" / Norbert Honsza, Stephan Wolting. –
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 2007. – 227, [1] s., [24] s. tabl.
; 21 cm
Sygn: P 8906, P 9866
821.112.1(091):821.162.1(091):929-052(430=411.16)]"19"A/Z
1120. HORODECKA Magdalena
Zbieranie głosów : sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego / Magdalena Horodecka. –
Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, cop. 2010. – 411, [5] s., [4] k. tabl. : il. (w tym
kolor.) ; 23 cm
Sygn: P 10393
821.162.1(091)-92"19/20"
1121. Inna literatura? : dwudziestolecie 1989-2009.T. 1 / pod red. Zbigniewa Andresa, Janusza
Pasterskiego. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – 449 s. ; 21 cm
Sygn: P 10655
821.162.1(091)-3"1989/..."
- 141 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1122. Inna literatura? : dwudziestolecie 1989-2009.T. 2 / pod red. Zbigniewa Andresa, Janusza
Pasterskiego. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – 376 s. ; 21 cm
Sygn: P 10656
821.162.1(091)-1"1989/..."
1123. IWANCZEWSKA Łucja
Samoprezentacje : Sade i Witkacy / Łucja Iwanczewska. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010.
– 215, [5] s. ; 21 cm. – (Interpretacje Dramatu ; 51)
Sygn: P 9852
821.162.1(091)-2"19":821.162.1(091)-2"18/19"
1124. IWASZKIEWICZ Jarosław, 1894-1980
Korespondencja / Jarosław Iwaszkiewicz, Teresa Jeleńska, Konstanty A. Jeleński ; oprac. i
przypisami opatrzył Radosław Romaniuk. – Warszawa : Towarzystwo „Więź" : Instytut
Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Oddział Muzeum Literatury im. Adama
Mickiewicza, cop. 2008. – 355, [3] s., [4] s. tabl., [6] k. tabl. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka „Więzi" ; t.
226)
Sygn: P 9775
821.162.1(091)"19"A/Z:94(438).083::008::314.15-026.49](044)
1125. JAKUBOWSKI Jan Zygmunt, 1909-1975
Młoda Polska : antologia / Jan Zygmunt Jakubowski. – Wyd. 5 zm. – Warszawa : Państwowe
Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962. – 382, [2] s., [14] s. tabl. : il. ; 21 cm
Sygn: P 9990
821.162.1(091)"18/19"
1126. JANION Maria, 1926Zygmunt Krasiński : debiut i dojrzałość / Maria Janion. – Warszawa : „Wiedza Powszechna", 1962.
– 274, s. [77] s. tabl. : il. ; 24 cm. – (Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN)
Sygn: P 9886
821.162.1(091)"18"A/Z
1127. JANKOWSKI Edmund, 1912-1991
Eliza Orzeszkowa / Edmund Jankowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,
1966. – 666, [2] s., [64] s. tabl. : il., faks., fot., portr. ; 21 cm
Sygn: P 9887
821.162.1(091)"18/19"A/Z:929(438)"18/19"A/Z
1128. JELEŃSKI Konstanty Aleksander, 1922-1987
Chwile oderwane / Konstanty A. Jeleński ; [wybrał i oprac. Piotr Kłoczowski]. – Wyd. 2. popr. –
Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, 2010. – 615, [6] s., [37] s. tabl. : il. ; 23 cm. –
(Biblioteka Mnemosyne)
Sygn: P 10390
821.162.1(091)"19":94(438).083:314.15-026.49(=162.1)
1129. Józef Ignacy Kraszewski / materiały zebrał i wstępem opatrzył Wincenty Danek. – Wyd. 2. –
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965. – 323, [1] s. : il. ; 21 cm. –
(Biblioteka „Polonistyki")
Sygn: P 10115
821.162.1(091)"18":929-051A/Z
1130. KALICKI Rajmund, 1944Jorge Luis Borges / Rajmund Kalicki. – Warszawa : „Czytelnik", 1980. – 151, [4] s., [12] k. tabl. : 5
il. portr. ; 18 cm. – (Klasycy Literatury XX Wieku)
Sygn: P 10034
- 142 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
821.134.2(82)(091):929(82)]"19"A/Z
1131. KAPUŚCIŃSKI Ryszard, 1932-2007
Kapuściński - nie ogarniam świata / z Ryszardem Kapuścińskim spotykają się Witold Bereś i
Krzysztof Burnetko. – Wyd. popr., uzup. – Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2007. –
359, [1] s., [24] s. tabl. : il. ; 21 cm
Publ. klubu Świat Książki nr 6197.
Sygn: G 3375
821.162.1(091)-92"1944/..."(047.53)A/Z
1132. KASPROWICZOWA Maria, 1887-1968
Dziennik / Maria Kasprowiczowa ; wstęp Konrad Górski. – Wyd. 3 zm. – Warszawa : Instytut
Wydawniczy „Pax", 1968. – 545, [2] s., [16] s. tabl. : il. ; 20 cm
Sygn: P 10517
821.162.1(091):94(438).07/081:929A/Z
1133. KĄDZIELA Jerzy, 1927-1984
Młodość Stefana Żeromskiego / Jerzy Kądziela. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,
1976. – 612 s., [64] s. tabl. : il., portr. ; 21 cm
Sygn: P 10573
821.162.1(091)"18/19":929-051A/Z
1134. KŁAK Tadeusz, 1932Reporter róż : studia i szkice literackie / Tadeusz Kłak. – Katowice : „Śląsk", 1978. – 324, [4] s. ; 20
cm
Sygn: P 10116
821.162.1(091)"1918/..."
1135. KOC Barbara, 1925Reymont : opowieść biograficzna / Barbara Kocówna. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza, 1971. – 311,[4] s., [56] s. tabl. : il. ; 17 cm
Sygn: P 10037
821.162.1(091):929A/Z
1136. Komparatystyka dzisiaj.T. 1,Problemy teoretyczne / red. nauk. Ewa Szczęsna, Edward
Kasperski. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop.
2010. – 258, [2] s. : il. ; 24 cm
Sygn: P 9853
82.091
1137. KOŹMIAN Kajetan, 1771-1856
Ziemiaństwo polskie : rękopiśmienna wersja poematu w pięciu pieśniach / Kajetan Koźmian ; tekst
odnalazł, oprac., uwagami wstępnymi oraz komentarzem historycznoliterackim opatrzył Piotr
Żbikowski ; skolacjonowanie tekstu, objaśnienia rzeczowe, filologiczne i historyczne Marek
Nalepa. – Kraków : „Collegium Columbinum", 2000. – 411 s. : il. ; 24 cm. – (Biblioteka Tradycji
Literackich ; nr 37)
Sygn: P 6412, P 10658
821.162.1(091)-1"18"A/Z:821.162.1-1
1138. KRAM Jerzy
Rozmowy o poezji współczesnej / Jerzy Kram. – Warszawa : „Nasza Księgarnia", 1977. – 157, [7]
s. ; 22 cm
Sygn: P 10342
821.162.1(091)-1:82.0-1](02.053.2)
- 143 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1139. KRASIŃSKI Zygmunt, 1812-1859
Irydion / Zygmunt Krasiński ; oprac. Wacław Kubacki. – Wyd. 6 zm. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1967. – CXLIX, [1], 200, [2] s. : il. ; 18 cm. –
(Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; nr 42)
Sygn: P 10578
821.162.1-2+821.162.1(091)"19"A/Z
1140. KRZEMIEŃ Teresa
Znajomi nieznajomi / Teresa Krzemień. – Warszawa : „Czytelnik", 1977. – 313, [3] s. : portr. ; 20
cm
Sygn: P 10579
821.161.1(091):929(47+57)]"19"A/Z
1141. KURZYNA Mieczysław
Wańkowicz / Mieczysław Kurzyna. – Warszawa : Agencja Autorska : Zjednoczenie Księgarstwa,
1972. – 70, [1] s. : il. ; 19 cm. – (Sylwetki Współczesnych Pisarzy)
Sygn: P 10347
821.162.1(091):929
1142. LEM Stanisław, 1921-2006
Listy 1956-1978 / Stanisław Lem, Sławomir Mrożek ; [tł. z jęz. ang. Tomasz Lem ; z jęz. fr. Renata
Niziołek]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011. – 715, [4] s. : fot. ; 22 cm
Sygn: P 10626
821.162.1(091)"1944/1989":94(438).083/.084::008](044)
1143. LEOPOLD Wanda
Myślę, że jestem... : o Stanisławie Jerzym Lecu / oprac. Wanda Leopold. – Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 1974. – 420 s., 8 s. tabl. : portr. ; 25 cm. – (Portrety Wielokrotne)
Na obwol. podtyt. : Wspomnienia i szkice o Stanisławie Jerzym Lecu
Sygn: P 10591
821.162.1-1(091):929-051A/Z
1144. LIBERA Zdzisław, 1913-1998
Zygmunt Krasiński / Zdzisław Libera. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. –
78, [2] s. : il., fot., portr. ; 19 cm. – (Małe Portrety Literackie)
Sygn: P 10119
821.162.1(091)"18"
1145. LIPSKI Jan Józef, 1926-1991
Dzienniki 1954-1957 / Jan Józef Lipski ; przedm. Andrzej Friszke ; oprac. i przypisy Łukasz
Garbal. – Warszawa : Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Oddział Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza : Towarzystwo „Więź", cop. 2010. – 325, [3] s., [16] s. tabl. : il.
(w tym kolor.) ; 23 cm. – (Biblioteka „Więzi" ; t. 253)
Sygn: P 9774
821.162.1(091)"19":94(438).083::323:929-051A/Z
1146. LIPSKI Jan Józef, 1926-1991
Słowa i myśli.T. 1,Szkice o poezji / Jan Józef Lipski ; wprow. Michał Głowiński ; wybór, oprac.
edytorskie i noty Łukasz Garbal. – Warszawa : Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą
Polską. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza : Towarzystwo „Więź", 2009. – 404,
[2] s., [1] k. tabl., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. – (Biblioteka „Więzi" ; t. 242)
Sygn: P 9777
821.162.1(091)-1"19"
1147. LIPSKI Jan Józef, 1926-1991
- 144 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Słowa i myśli.T. 2,Szkice rozproszone / Jan Józef Lipski ; wybór, oprac. edytorskie i noty Łukasz
Garbal. – Warszawa : Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Oddział Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza : Towarzystwo „Więź", 2009. – 334, [2] s., [4] s. tabl. : il. kolor.
; 21 cm. – (Biblioteka „Więzi" ; t. 242)
Sygn: P 9778
82(091)"19"
1148. Literackie twarze Zamojszczyzny : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez
Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu : Zamość, 15 maja
2008 r. / pod red. Henryka Dudy, Edwarda Fiały, Marii Gorlińskiej. – Zamość : Officina Simonidis Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009. – 130 s. ; 24 cm. – (Monografie i
Opracowania / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu. Instytut Humanistyczny)
Sygn: P 9979
821.162.1(091)"16/20":821.161.1(091)"19"](06)
1149. Literatura dawna a współczesna humanistyka / pod red. Krzysztofa Obremskiego. – Toruń :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. – 282 s. : il. kolor. ; 23 cm
Sygn: P 10399
82(091):316.7
1150. Literatura okresu Młodej Polski. T.1 / zespół red. Kazimierz Wyka, Artur Hutnikiewicz,
Mirosława Puchalska. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. – 882 s., [92] s.
tabl. : il. ; 25 cm. – (Obraz Literatury Polskiej XIX i XX wieku. Seria 5 / Instytut Badań Literackich
Polskiej Akademii Nauk)
Sygn: P 10582
821.162.1(091)
1151. Literatura okresu Młodej Polski. T.2 / zespół red. Kazimierz Wyka, Artur Hutnikiewicz,
Mirosława Puchalska. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – 547 s., [76] s.
tabl. : il., err. ; 25 cm. – (Obraz Literatury Polskiej XIX i XX wieku. Seria 5 / Instytut Badań
Literackich Polskiej Akademii Nauk)
Sygn: P 10583
821.162.1(091)
1152. Literatura okresu Młodej Polski. T.3 / zespół red. Kazimierz Wyka, Artur Hutnikiewicz,
Mirosława Puchalska. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. – 708 s., [108] s.
tabl. : il. ; 25 cm. – (Obraz Literatury Polskiej XIX i XX wieku. Seria 5 / Instytut Badań Literackich
Polskiej Akademii Nauk)
Sygn: P 10584
821.162.1(091)
1153. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T.2 / zespół red. Janina Kulczycka-Saloni,
Henryk Markiewicz, Zbigniew Żabicki. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. –
541 s., [68] s. tabl. : il., err. ; 25 cm. – (Obraz Literatury Polskiej XIX i XX wieku. Seria 4 / Instytut
Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
Sygn: P 10586
821.162.1(091)
1154. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T.3 / zespół red. Janina Kulczycka-Saloni,
Henryk Markiewicz, Zbigniew Żabicki. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. –
790 s., [96] s. tabl. : il., err. ; 25 cm. – (Obraz Literatury Polskiej XIX i XX wieku. Seria 4 / Instytut
Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
Sygn: P 10587
821.162.1(091)
- 145 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1155. Literatura polska wobec rewolucji : praca zbiorowa / pod red. Marii Janion ; Instytut Badań
Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. – 586,
[1] s. : err. ; 22 cm. – (Historia i Teoria Literatury ; t. 30)
Sygn: P 10413
821.162.1(091)"18/19"
1156. Literatura polska 1918-1932 / red. nauk. Alina Brodzka, Helena Zaworska, Stefan Żółkiewski.
– Warszawa : Wiedza Powszechna, 1975. – 791, [1], 192 s. ; 24 cm. – (Literatura polska 1918-1975
; t. 1). – (Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN)
Sygn: P 10585
821.162.1(091)"18/20"
1157. Literatura rosyjska w zarysie / pod red. Zbigniewa Barańskiego i Antoniego Semczuka ; aut.
Z. Barański [et al.]. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. – 834, [2]
s. : il., portr. ; 21 cm
Sygn: P 9900
821.161.1(091)
1158. LOTH Roman, 1931Jan Kasprowicz / wstęp, wybór materiałów i przypisy Roman Loth. – Warszawa : Państwowe
Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964. – 343, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka „Polonistyki")
Sygn: P 10033
821.162.1(091)"18/19":929
1159. LOTH Roman, 1931Młodość Jana Kasprowicza : szkic biograficzny / Roman Loth. – Poznań : Wydawnictwo
Poznańskie, 1962. – 187, [3] s., [16] s. tabl., [1] k. tabl. : fot., portr. ; 21 cm
Sygn: P 2365, P 10041
821.162.1(091):929-052A/Z]"18"
1160. ŁUKASZYK Ewa
Historia literatur iberoamerykańskich / Ewa Łukaszyk, Nina Pluta. – Wrocław : Zakład Narodowy
imienia Ossolińskich. Wydawnictwo, 2010. – 768 s. ; 21 cm
Sygn: P 9868
821.134.2/.3(7/8)(091)
1161. MACHALA Drahoslav
Hemingway reporter / Drahoslav i Ivan Machalowie ; [przeł. ze słow. Andrzej Czcibor-Piotrowski].
– [Wyd. 2]. – Katowice : „Śląsk", 1986. – 433, [6] s. : faks., fot., portr. ; 21 cm
Oryg. : „Reportér Hemingway : to pravé miesto"
Sygn: P 10537
821.111(73)(091)"19"A/Z:929(73)"18/19"A/Z
1162. MAGRYŚ Roman
Bohater literacki powieści stanisławowskiej : poszukiwanie współczesnej interpretacji
artystycznego fenotypu / Roman Magryś. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
2007. – 496 s. : err. ; 23 cm
Streszcz. ang.
Sygn: P 10652
821.162.1(091)-3"17/18"
1163. MAKOWSKI Stanisław, 1931-2008
„Kordian" Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. – Warszawa : „Czytelnik", 1973. – 223, [1]
s., [16] s. tabl. : il. ; 20 cm
Sygn: P 10414
- 146 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
821.162.1(091)"18"A/Z
1164. MAŁCZYŃSKI Bartosz, 1978Rozwiązywanie tekstów : poetyckie polimorfie Tymoteusza Karpowicza / Bartosz Małczyński. –
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. – 298, [4]
s. ; 24 cm
Sygn: P 9854
821.162.1(091)-1"19"
1165. Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich / [red. nauk. Stanisław Helsztyński ; aut.
haseł Bronisława Bałutowa et al.]. – Warszawa : 1971. – 545 s., [12] s. tabl. : il. ; 20 cm
Sygn: P CZYTELNIA 10590
821.111(091)+821.111(73):929-052(410+73)(03)
1166. MAYENOWA Maria Renata, 1908-1988
Poetyka opisowa : opis utworu literackiego : książka pomocnicza dla nauczyciela / M. R.
Mayenowa. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1949. – 259 s. ; 21 cm
Sygn: P CZYTELNIA 9911
82.0
1167. MAYER Hans, 1907-2001
Schiller a naród / Hans Schiller ; [tł. z niem. Rudolf Nowak]. – Wrocław : Zakład im. Ossolińskich.
Wydawnictwo, 1956. – 79, [1] s., [8] s. tabl. : il., portr. ; 20 cm
Tytuł oryg.: Schiller und die Nation
Sygn: P 10415
821.112.2(091)"17/18"A/Z
1168. MICHAŁOWSKA Teresa, 1932Literatura polskiego średniowiecza : leksykon / Teresa Michałowska. – Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2011. – 933, [1] s. ; 25 cm
Sygn: P CZYTELNIA 10670
821.162.1(091):821.124(091)
1169. MICIŃSKA Anna, 1939-2001
Wędrówki bez powrotu / Anna Micińska ; przedm. Andrzej Dobosz. – Warszawa : Towarzystwo
„Więź", cop. 2008. – 253, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka „Więzi" ; t. 227)
Sygn: P 9779
821.162.1(091)"18/19"
1170. Między biografią, literaturą i legendą / pod red. Marka Stanisza i Kazimierza Maciąga. –
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – 249 s. ; 23 cm
Sygn: P 10661
821.162.1(091)"18/19"
1171. MIŁOSZ Czesław, 1911-2004
Rozmowy / Czesław Miłosz, Aleksander Fiut. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011. – 532,
[3] s. ; 22 cm. – (Dzieła zebrane Czesława Miłosza)
Zawiera: Autoportret przekorny / Aleksander Fiut
Sygn: P 10690
821.162.1(091)"19"
1172. MIŁOSZ Czesław, 1911-2004
Rozmowy polskie 1999-2004 / Czesław Miłosz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. –
1053, [2] s. ; 22 cm. – (Dzieła zebrane Czesława Miłosza)
Sygn: P 10694
- 147 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
821.162.1(091)"19"
1173. MIŁOSZ Czesław, 1911-2004
Zaraz po wojnie : korespondencja z pisarzami 1945-1950 / Czesław Miłosz. – Kraków : Społeczny
Instytut Wydawniczy Znak, 2007. – 756, [4] s. : il. ; 22 cm. – (Dzieła zebrane Czesława Miłosza)
Sygn: P 10092
821.162.1(091)"1944/1956"(044)A/Z
1174. MOLIÈRE , (1622-1673)
Skąpiec : komedia w pięciu aktach / Molier ; przeł. [z fr.] i oprac. Tadeusz Żeleński (Boy). – Wyd.
5. – Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, [1950]. – XXVIII, [1] s., 134
s. ; 18 cm. – (Biblioteka Narodowa. Seria 2 ; nr 6)
Tyt. oryg : L'Avare. Nazwa aut.: Jean Baptiste Poquelin
Sygn: P CZYTELNIA 9918
821.133.1(091)-2
1175. MORTKOWICZ-OLCZAKOWA Hanna, 1905-1968
O Stefanie Żeromskim : ze wspomnień i dokumentów / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. – Wyd. 2. –
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. – 422 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Powszechna)
Sygn: P 10129
821.162.1(091)"18/19"
1176. Na boku : pisarze teoretykami literatury?... : (szkice) / red. nauk. Józef Olejniczak i Monika
Bogdanowska. – Katowice : Wydawnictwo Agencja Artystyczna Para, 2007. – 179 s. ; 21 cm
Sygn: P 10096
821.162.1(091):82.0(438)]"19"
1177. Na boku : pisarze teoretykami literatury?...T. 2 / red. nauk. Józef Olejniczak i Anna SzawernaDyrszka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. – 215, [3] s. ; 21 cm. – (Prace
Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2778)
Streszcz. ang., fr. przy pracach.
Sygn: P 10097
82.02(438)"19":821.162.1(091)"19"
1178. NASIŁOWSKA Anna, 1958Maria Pawlikowska-Jasnorzewska czyli Lilka Kossak : biografia poetki / Anna Nasiłowska. – Toruń
: Algo, 2010. – 304 s., XVI s. tabl. kolor. : il. ; 26 cm
Sygn: P 9862
821.162.1(091):929-052(438)A/Z
1179. NATANSON Wojciech, 1904-1996
Boy-Żeleński : opowieść biograficzna / Wojciech Natanson. – Wyd. 2 uzup. – Warszawa : Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, [1983]. – 407, [1] s., [64] s. tabl. : il. fot., portr. ; 20 cm
Sygn: P 10594
821.162.1(091):929(438)] „18/19"A/Z
1180. NATANSON Wojciech, 1904-1996
Sekrety fredrowskie / Wojciech Natanson. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981.
– 184, [4] s., [32] s. : il., portr. ; 21 cm
Sygn: P 10595
821.162.1(091)"18":929(438)"17/18"]A/Z
1181. NATANSON Wojciech, 1904-1996
Szaniawski / Wojciech Natanson. – Warszawa : „Agencja Autorska" : Dom Książki, 1970. – 84 s. ;
20 cm. – (Sylwetki Współczesnych Pisarzy)
- 148 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: P 10133
821.162.1(091)"18/19"
1182. NATANSON Wojciech, 1904-1996
Uśmiech i poezja Jana Sztaudyngera / Wojciech Natanson. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1976. –
175, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 10416
821.162.1(091)-1(091):92
1183. NAWROCKI Michał, 1974Tego się naucz każdy, kto dotykasz próżni : rzecz o poezji Stanisława Grochowiaka / Michał
Nawrocki. – Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2007. – 351 s. ; 22 cm. – (Arkana Literatury)
Sygn: P 10397
821.162.1(091)-1"1956/1989"A/Z
1184. OKOŃSKA Alicja, 1910-1990
Stanisław Wyspiański / Alicja Okońska. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1971. – 479, [1] s. : il. ;
20 cm. – (Profile)
Sygn: P 9927
821.162.1(091)+7.071(438)]"18/19"A/Z:929(438)A/Z
1185. Okresy literackie : praca zbiorowa / pod red. Jana Majdy. – Wyd. 2. – Warszawa :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. – 381, [2] s. : il. ; 25 cm
Sygn: P CZYTELNIA 10417, P 10418
821.162.1(091)(07)
1186. OSIECKA Agnieszka, 1936-1997
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze / czytają Magda Umer i
Piotr Machalica]. / ułozyła i opatrzyła przedm. i komentarzami Magda Umer. – Warszawa :
[Agora], 2010. – 1 dysk optyczny (mp3) ; 12 cm
Przynależy do publikacji: Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
/ ułożyła i opatrzyła przedm. i komentarzami Magda Umer. – Warszawa : [Agora], 2010. – ISBN
978-83-268-0078-8
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 352
821.162.1(091)(044)
1187. OSIECKA Agnieszka, 1936-1997
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze / ułożyła i opatrzyła
przedm. i komentarzami Magda Umer. – Warszawa : [Agora], 2010. – 216, [1] s. : il. ; 25 cm
Audiobook czytają Magda Umer i Piotr Machalica
Sygn: P 9794
821.162.1(091)(044)
1188. OSTASZ Gustaw
Filiacje, dialogi, spór z tradycją : szkice o literaturze polskiej XX wieku / Gustaw Ostasz. –
Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001. – 152, [1] s. ; 21 cm
Sygn: P 10653
821.162.1(091)"19"
1189. OSTASZ Gustaw
„Mądrość liścia spadającego" : drobiazgi nie tylko poetyckie / Gustaw Ostasz. – Rzeszów :
Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2008. – 176 s. ; 21 cm
Sygn: P 10660
821.162.1(091)"18/19"
- 149 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1190. Oświecenie : hasła ogólne, rzeczowe i osobowe A-H / oprac. Elżbieta Aleksandrowska z
zespołem ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1966. – 547, [2] s. ; 23 cm. – (Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut" / praca
zainicjowana przez Kazimierza Budzyka redaktora naczelnego do 1963 r. ; kom. red. Elżbieta
Aleksandrowska ; t. 4). – (Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut" ; t. 4)
Sygn: P CZYTELNIA 10597
821.162.1(091)"18/19"
1191. OŻÓG Jan Bolesław, 1913-1991
Mój autentyzm / Jan Bolesław Ożóg. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975. – 201, [3] s. : err.
; 20 cm
Sygn: P 10049
821.162.1-1(091)+82.0-1
1192. PACŁAWSKI Jan, 1935Ksawery Pruszyński / Jan Pacławski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. – Warszawa ;
Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 31, [1] s. ; 19 cm. – (Nauka dla Wszystkich
; nr 250)
Sygn: P 10141
821.162.1(091)"19":929-052A/Z
1193. PASTERSKA Jolanta
„Lepszy" Polak? : obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku / Jolanta
Pasterska. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – 446 s. : il. ; 23 cm
Streszcz. ang.
Sygn: P 10649
821.162.1(091)-3"1944/..."
1194. PASTERSKI Janusz
Inne wyzwania : poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie
dwukulturowości / Janusz Pasterski. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
2011. – 360 s. ; 23 cm
Streszcz. ang.
Sygn: P 10657
821.162.1(091)-1"19/20"
1195. PASTERSKI Janusz
Tristium liber : o twórczości literackiej Stefana Napierskiego / Janusz Pasterski. – Rzeszów :
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. – 288, [4] s. : il. ; 21 cm
Sygn: P 10666
821.162.1(091)"1918/1939"A/Z
1196. PATRO-KUCAB Magdalena
... jest to głos Ojczyzny, z jej serca i ducha wydobyty : o późnej twórczości poetyckiej Kazimierza
Brodzińskiego / Magdalena Patro-Kucab. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
2011. – 255 s. ; 24 cm
Sygn: P 10648
821.162.1(091)-1"18"
1197. PILCH Urszula M.
Kto jestem? : o podmiocie w poetyckim dwugłosie Słowacki-Miciński / Urszula M. Pilch. – Kraków
: Księgarnia Akademicka, 2010. – 286, [2] s. ; 24 cm
Sygn: P 9856
821.162.1(091)"18"A/Z
- 150 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1198. PIOTROWSKI Stanisław, 1921Skalne Podhale w literaturze i kulturze polskiej / Stanisław Piotrowski ; przedm. Julian
Krzyżanowski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970. – 423, [5] s. ; 23 cm
Sygn: P 10052
821.162.1(091)"18/19"
1199. PŁUCIENNIK Jarosław, 1966Literatura, głupcze! : laboratoria nowoczesnej kultury literackiej / Jarosław Płuciennik. – Kraków :
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2009. – 249, [6] s. : il. ; 21
cm. – (Horyzonty Nowoczesności : teoria, literatura, kultura ; 78)
Streszcz. ang.
Sygn: P 10642
82.0:821(4)(091)"15/18"
1200. Pogranicze kulturowe (odrębność - wymiana - przenikanie - dialog) : studia i szkice / pod red.
Oksany Weretiuk, Jana Wolskiego, Grzegorza Jaśkiewicza. – Rzeszów : Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego : Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza", 2009. – 526 s. ; 24
cm. – (Biblioteka „Frazy")
Streszcz. ang., niem., ukr. przy pracach.
Sygn: P 10662
821.162.1(091):821.161.2(091):821.112.2(091):316.7(4-191.2-11)
1201. POLLAK Seweryn, 1907-1987
Srebrny wiek i później : szkice o literaturze rosyjskiej / Seweryn Pollak. – Warszawa : „Czytelnik",
1971. – 349, [3] s. ; 20 cm
Sygn: P 10146
821.161.1(091)"19"
1202. Polonistyka bez granic.T. 1,Wiedza o literaturze i kulturze / red. Ryszard Nycz, Władysław
Miodunka, Tomasz Kunz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
Universitas, cop. 2010. – XXI, [1], 781 s. : il. ; 24 cm
Sygn: P 10631
821.162.1(091)
1203. Polscy pisarze współcześni : informator 1944-1970 / oprac. Lesław M. Bartelski. – Wyd. 2
nowe, poszerz. – Warszawa : Agencja Autorska, 1972. – 367, [1] s., [22] s. tabl. : il. ; 21 cm
Sygn: P 9877
821.162.1(091):929]"19"
1204. PRL - świat (nie)przedstawiony / pod red. Agnieszki Czyżak, Jana Galanta, Marcina
Jaworskiego. – Poznań : Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne", 2010. – 437 s. ; 24 cm.
– (Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych" ; t. 58) (Prace Instytutu Filologii
Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)
Sygn: P 9781
821.162.1(091)"1944/1989"(06)
1205. Proza polska na obczyźnie : problemy, dyskursy, uzupełnienia.T. 1 / pod red. Zbigniewa
Andresa, Janusza Pasterskiego i Anny Wal. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, 2007. – 462 s. ; 21 cm
Sygn: P 10663
821.162.1(091)"1944/...":94(438).083/.084::008::314.15-026.49
1206. Proza polska na obczyźnie : problemy, dyskursy, uzupełnienia.T. 2 / pod red. Zbigniewa
Andresa, Janusza Pasterskiego i Anny Wal. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, 2007. – 347 s. ; 21 cm
- 151 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: P 10664
821.162.1(091)"1944/...":94(438).083/.084::008::314.15-026.49
1207. Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego : sylwetki / pod red. Bolesława Farona. – Wyd. 2.
– Warszawa : „Wiedza Powszechna", 1974. – 770, [2] s. : portr. ; 21 cm
Sygn: P 10015
821.162.1(091)"19"
1208. _ PRZEMYSKA WIOSNA POETYCKA, (9. 2004)
Rimbaud w Przemyślu : materiały z sesji zorganizowanej w ramach IX Przemyskiej Wiosny
Poetyckiej / [zespół red. Małgorzata Dachnowicz et al.]. – Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury,
Edukacji i Nauki, 2004. – 137 s., [15] s. tabl. : il. kolor. ; 21 cm. – (Kresy Południowo-Wschodnie.
Zeszyt Specjalny ; 2004)
Tekst częśc. tł.
Sygn: P 9809
821.133.1(091)-1"18"(06)A/Z:821.162.1-1(082.2)
1209. Przeskoczyć tę studnię strachu : autor i dzieło a cenzura PRL / pod red. Ewy Skorupy. –
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. – 183, [2] s. ; 24 cm
Sygn: P 10400
821.162.1(091)"19":351.751(438)
1210. PUTRAMENT Jerzy, 1910-1986
Pół wieku. T.1, Młodość / Jerzy Putrament. – Wyd. 4. – Warszawa : „Czytelnik", 1969. – 382, [2] s.
; 20 cm
Sygn: P 10606
821.162.1(091):929-052]"19/20"A/Z
1211. PUTRAMENT Jerzy, 1910-1986
Pół wieku. T.2, Wojna / Jerzy Putrament. – Warszawa : „Czytelnik", 1962. – 340, [8] s. ; 20 cm
Sygn: P 10607
821.162.1(091):929-052]"19/20"A/Z
1212. PUTRAMENT Jerzy, 1910-1986
Pół wieku. T.3, Zagranica / Jerzy Putrament. – Wyd. 2. – Warszawa : „Czytelnik", 1969. – 425, [5]
s. ; 20 cm
Sygn: P 10608
821.162.1(091):929-052]"19/20"A/Z
1213. Religijność na progu nowoczesności : o literaturze polskiej lat 1918-1945 / red. Mirosława
Ołdakowska-Kuflowa, Lech Giemza. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2010. – 348, [2] s. ; 21 cm. –
(Literatura Współczesna - Pisarze i Problemy ; 11)
Streszcz. ang. przy pracach.
Sygn: P 9780
821.162.1(091)"19"
1214. Reportaż bez granic? : teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne / pod red. Igora
Borkowskiego. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. – 182 s. : il. ; 24
cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3279)
Sygn: P 10103
82.0-92:821.162.1(091)-92"19/20"
1215. ROMANKÓWNA Mieczysława, 1910-1980
Maria Konopnicka jako krytyk i recenzent / Mieczysława Romankówna ; Polska Akademia Nauk.
- 152 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Oddział w Krakowie. – Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział, 1972. – 37, [1] s. ;
19 cm. – (Nauka dla Wszystkich ; nr 178)
Sygn: P 10419
821.162.1(091)"18/19"
1216. RYMKIEWICZ Jarosław Marek, 1935Rozmowy polskie w latach 1995-2008 / Jarosław Marek Rymkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo
Sic!, 2009. – 281, [1] s. ; 21 cm
Sygn: P 9874
821.162.1(091)A/Z:94(438)](047.53)
1217. RYSZKA Franciszek, 1924-1998
Lektury i przemyślenia : pięć szkiców o książkach i ich autorach / Franciszek Ryszka. – Poznań :
Wydawnictwo Poznańskie, 1978. – 184, [4] s. ; 20 cm
Sygn: P 10420
821.133.1(091)+930.1(091)
1218. SADKOWSKI Wacław, 1933Penetracje i komentarze : notatnik recenzenta 1960-1965. – Warszawa : „Czytelnik", 1967. – 225,
[3] s. ; 20 cm
Sygn: P 10421
821.162.1(091)"19"
1219. SAMSEL Roman, 1935-2003
Bunt i gwałt / Roman Samsel. – Warszawa : „Czytelnik", 1978. – 297, [2] s. ; 20 cm
M. in. tł. z hisz., port.
Sygn: P 10199
821.134.2/.3(7/8)(091)
1220. SANDAUER Artur, 1913-1989
Przyboś / Artur Sandauer. – Warszawa : „Agencja Autorska" : „Dom Książki", 1970. – 64 s. ; 19
cm. – (Sylwetki Współczesnych Pisarzy)
Sygn: P 9952
821.162.1(091)"19":929
1221. SIENKIEWICZ Henryk, 1846-1916
Listy.T. 2 cz. 1, (Jadwiga i Edward Janczewscy) / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i
przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996. –
566, [1] s., [92] s. tabl., [1] k. tabl. : il., faks., fot., portr. ; 19 cm. – (Biblioteka Poezji i Prozy) (Z
prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
Sygn: P 10683
821.1632.1(091):929]"18/19"(044)A/Z:821.162.1-6
1222. SIENKIEWICZ Henryk, 1846-1916
Listy.T. 2 cz. 1, (Jadwiga i Edward Janczewscy) / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i
przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996. –
643, [1] s., [84] s. tabl., [1] k. tabl. : il., faks., fot., 1 pl., portr. ; 19 cm. – (Biblioteka Poezji i Prozy)
(Z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
Sygn: P 10682
821.162.1(091):929]"18/19"(044)A/Z:821.162.1-6
1223. SIENKIEWICZ Henryk, 1846-1916
Listy.T.2 cz. 3, (Jadwiga i Edward Janczewscy) : Listy / Sienkiewicz H. / Henryk Sienkiewicz ; listy
oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1996. – 666, [1] s., [40] s. tabl., [1] k. tabl. : il., faks., fot., portr. ; 19 cm. –
- 153 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
(Biblioteka Poezji i Prozy) (Z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
Sygn: P 10684
821.162.1(091)"18/19"(044)A/Z
1224. SIENKIEWICZ Henryk, 1846-1916
Listy.T. 3 cz. 1,(Józef Jankowski - Wincenty Lutosławski) / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac.,
wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy : Instytut Książki, 2007. – 594, [2] s., 96 s. tabl. : il. ; 19 cm. – (Biblioteka Poezji i
Prozy) (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
Sygn: P 10673
821.162.1(091)"18/19"(044)A/Z
1225. SIENKIEWICZ Henryk, 1846-1916
Listy.T. 3 cz. 2,(Bolesław Ładnowski - Margerita Poradowska) / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac.,
wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy : Instytut Książki, 2007. – 506, [2] s., 96 s. tabl. : il. ; 19 cm. – (Biblioteka Poezji i
Prozy) (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
Sygn: P 10674
821.162.1(091)"18/19"(044)A/Z
1226. SIENKIEWICZ Henryk, 1846-1916
Listy.T. 3 cz. 3,(Karol Potkański - Artur Sienkiewicz) / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i
przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy : Instytut
Książki, 2007. – 682, [2] s., 56 s. tabl. : il. ; 19 cm. – (Biblioteka Poezji i Prozy) (Z Prac Instytutu
Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
Sygn: P 10675
821.162.1(091)"18/19"(044)A/Z
1227. SIENKIEWICZ Henryk, 1846-1916
Listy.T. 4 cz. 1,Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa, Maria z Włodkowiczów Sienkiewiczowa,
Maria z Babskich Sienkiewiczowa - (1888-1907) / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i
przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008. –
530, [2] s., 72 s. tabl. : il. ; 19 cm. – (Biblioteka Poezji i Prozy) (Z Prac Instytutu Badań Literackich
Polskiej Akademii Nauk)
Sygn: P 10676
821.162.1(091)"18/19"(044)A/Z
1228. SIENKIEWICZ Henryk, 1846-1916
Listy.T. 4 cz. 2,Maria z Babskich Sienkiewiczowa - (1908-1913) / Henryk Sienkiewicz ; listy
oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 2008. – 546, [2] s., 56 s. tabl. : il. ; 19 cm. – (Biblioteka Poezji i Prozy) (Z Prac
Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
Sygn: P 10677
821.162.1(091)"1901/1918"(044)A/Z
1229. SIENKIEWICZ Henryk, 1846-1916
Listy.T. 4 cz. 3,Henryk Józef Sienkiewicz, Jadwiga Sienkiewiczówna, Helena Sienkiewiczówna,
Lucjan Sieńkiewicz / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria
Bokszczanin. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008. – 666, [2] s., 72 s. tabl., [1] k.
tabl. złoż. : il. ; 19 cm. – (Biblioteka Poezji i Prozy) (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej
Akademii Nauk)
Sygn: P 10678
821.162.1(091)"18/19"(044)A/Z
1230. SIENKIEWICZ Henryk, 1846-1916
- 154 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Listy.T. 5 cz. 1,Adam Mieczysław Skałkowski - Aniela Tułodziecka / Henryk Sienkiewicz ; listy
oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 2009. – 613, [2] s., 96 s. tabl. : il. ; 19 cm. – (Biblioteka Poezji i Prozy) (Z Prac
Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
Sygn: P 10679
821.162.1(091)"18/19"(044)A/Z
1231. SIENKIEWICZ Henryk, 1846-1916
Listy.T. 5 cz. 2,Aleksandra Ulanowska - Józef Żychoń / Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem
i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009. –
635, [2] s., 88 s. tabl. : il. ; 19 cm. – (Biblioteka Poezji i Prozy) (Z Prac Instytutu Badań Literackich
Polskiej Akademii Nauk)
Sygn: P 10680
821.162.1(091)"18/19"(044)A/Z
1232. SIENKIEWICZ Henryk, 1846-1916
Listy.T. 5 cz. 3,Suplement (Adresaci A-R) - listy do instytucji, listy do nieustalonych adresatów /
Henryk Sienkiewicz ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. – Warszawa
: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009. – 718, [2] s., 28 s. tabl. : il. ; 19 cm. – (Biblioteka Poezji i
Prozy) (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
Sygn: P 10681
821.162.1(091)"18/19"(044)A/Z
1233. Słowacki/Grotowski : rekontekstualizacje / pod red. Dariusza Kosińskiego i Wandy
Świątkowskiej. – Wrocław : Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 2010. – 164 s. ; 24 cm
Streszcz. ang.
Sygn: P 10169
821.162.1(091)"18":792.071.1(438)
1234. SOKÓLSKA Urszula
Leksykalno-stylistyczne cechy prozy Melchiora Wańkowicza : (na materiale reportaży z lat 19611974) / Urszula Sokólska. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005. – 431,
[1] s. ; 24 cm
Sygn: P 10286
821.162.1(091)-92A/Z:811.162.1'37/'38]"19"
1235. SOKÓLSKA Urszula
Studia i szkice o języku pisarzy : zagadnienia wybrane / Urszula Sokólska. – Białystok :
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. – 376 s. ; 24 cm. – (Białostockie Studia
Językoznawcze ; 10)
Streszcz. ang. przy rozdz.
Sygn: P 10287
821.162.1(091):811.162.1'38
1236. STEMPOWSKI Jerzy, 1894-1969
Klimat życia i klimat literatury : 1948-1968 / Jerzy Stempowski ; wybór i oprac. Jerzy
Timoszewicz. – Warszawa : „Czytelnik", 1988. – 442, [1] s. ; 17 cm. – (Szkice literackie ; t. 2). –
(Polska Krytyka Literacka)
Sygn: P 10077
821.162.1(091)"19"
1237. SUCHOJAD Izabela
Topografia żydowskiej pamięci : obraz krakowskiego Kazimierza we współczesnej literaturze
polskiej i polsko-żydowskiej / Izabela Suchojad. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców
Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. – 172, [4] s., [16] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm
- 155 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Streszcz. ang.
Sygn: P 9858
821.162.1(091)"19/20"
1238. SUDOLSKI Zbigniew, 1930Krasiński : opowieść biograficzna / Zbigniew Sudolski. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. – 611, [4] s., [64] s. tabl. : il., faks., fot., portr. ; 21 cm
Sygn: P 10376
821.162.1(091):929(438)]"18"A/Z
1239. SZCZEPAŃSKI Jan Józef, 1919-2003
Dziennik.T. 2,1957-1963 / Jan Józef Szczepański. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011. –
828, [3] s., [16] s. tabl. : il. ; 22 cm
Sygn: P 10449
821.162.1(091)"19":929-051(438)"19"
1240. SZOSTAK-KRÓL Katarzyna, 1978Podróże, podróżowanie / Katarzyna Szostak-Król. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców
Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. – 512, [4] s. : il. ; 25 cm. – (Słownictwo pism Stefana
Żeromskiego ; t. 15)
Sygn: P 10641
821.162.1(091)A/Z:811.162.1'38]"18/19"(038)
1241. SZYPOWSKA Maria, 1929Konopnicka jakiej nie znamy / Maria Szypowska. – Wyd. 3. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1969. – 584 s., [48] s. tabl. : il. ; 21 cm. – (Ludzie Żywi ; 5)
Sygn: P 10081
821.162.1(091)"18/19"
1242. ŚWIEŚCIAK Alina
Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku / Alina Świeściak. – Kraków : Towarzystwo Autorów i
Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. – 406, [4] s. ; 24 cm. – (Modernizm w Polsce :
studia nad nowoczesną polską literaturą, sztuką, kulturą i myślą humanistyczną ; 34)
Streszcz. ang.
Sygn: P 9860
821.162.1(091)-1"19/20"
1243. TABAKOWSKA Elżbieta
Tłumacząc się z tłumaczenia / Elżbieta Tabakowska ; przedm. Anna Szulczyńska. – Kraków :
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2009. – 166, [10] s. : il. ; 20 cm
Sygn: P 9812
821.111(091)(438)::81'25:930.1(410)(091)]"1945/..."
1244. TARAJŁO-LIPOWSKA Zofia
Historia literatury czeskiej : zarys / Zofia Tarajło-Lipowska. – Wrocław : Zakład Narodowy imienia
Ossolińskich. Wydawnictwo, 2010. – 528 s. : il. ; 21 cm
Sygn: P 9867
821.162.3(091)
1245. TARNAWSKI Wit, 1894-1988
Pisarze chrześcijańskiej rozpaczy : Mauriac, Graham Greene, Bernanos / Wit Tarnawski. – Londyn :
Oficyna Poetów i Malarzy, 1977. – 79, [1] s. ; 22 cm
Sygn: P 9864
82.0:1
- 156 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1246. TISCHNER Łukasz, 1968Miłosz w krainie odczarowanej / Łukasz Tischner. – Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2011. – 177,
[4] s. ; 23 cm. – (Wokół Literatury ; t. 19)
Sygn: P 10392
821.162.1(091)"19/20"
1247. TOMASIK Wojciech, 1955Polska powieść tendencyjna 1949-1955 : problemy perswazji literackiej / Wojciech Tomasik ;
Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej ; [z prac Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz Instytutu Badań Literackich PAN]. – Wrocław [etc.] : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, 1988. – 213, [2] s. : err. ; 21 cm. – (Rozprawy Literackie ; 60)
Sygn: P 19985
821.162.1(091)"19"
1248. TRAMER Maciej
Rzeczy wstydliwe, a nawet mniej ważne / Maciej Tramer. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, 2007. – 171, [5] s., [24] s. tabl. : il. ; 21 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach ; nr 2562)
Streszcz. ang., fr.
Sygn: P 10098
821.162.1(091)"1918/1939"
1249. TREPIŃSKI Antoni
Józef Ignacy Kraszewski / Antoni Trepiński. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, 1986. – 142, [2] s. : il., faks., fot., portr. ; 20 cm. – (Małe Portrety Literackie)
Sygn: P 8301, P 10162
821.162.1(091)"18"A/Z:929(438)"18"A/Z
1250. TROJANOWICZ Zofia, 1936Romantyzm : od poetyki do polityki : interpretacje i materiały / Zofia Trojanowiczowa ; wybór i
red. Anna Artwińska, Jerzy Borowczyk, Piotr Śniedziewski. – Kraków : Towarzystwo Autorów i
Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. – 498, [2] s. ; 24 cm
Sygn: P 9861
821.162.1(091)"18"
1251. Tymon Terlecki : pamięć i sumienie emigracji / pod red. Jerzego Jarzębskiego i Andrzeja
Juszczyka. – Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2009. – 297, [2] s. ; 24
cm
Sygn: P CZYTELNIA 9803, P 9804, P 9805
821.162.1(091)"1944/1989"A/Z:94(438).083::008
1252. ULEWICZ Tadeusz, 1917Oddziaływanie europejskie Jana Kochanowskiego : od renesansu do romantyzmu / Tadeusz
Ulewicz. – Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970. – 36, [2] s., [2] k. tabl. :
il. ; 19 cm. – (Nauka dla Wszystkich ; nr 124)
Sygn: P 9971
821.162.1(091)"15":82(091)"15/18"
1253. W kręgu literatury Polski Ludowej : praca zbiorowa / pod red. Mariana Stępnia. – Kraków :
Wydawnictwo Literackie, 1975. – 324, [3] s. : il. ; 25 cm
Zawiera gł. rozprawy przygot. na sesję naukową poświęconą literaturze Polski Ludowej, Kraków 30
XI - 2 XII 1972 r
Sygn: P 10086
821.162.1(091)
- 157 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1254. WAL Anna
Twórczość w cieniu menory : o prozie Adolfa Rudnickiego / Anna Wal. – Rzeszów : Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002. – 259 s. ; 21 cm
Sygn: P 10667
821.162.1(091)-3"19"A/Z
1255. WAŃKOWICZ Melchior, 1892-1974
Szczenięce lata / Melchior Wańkowicz. – Wyd. 2. – Warszawa : „Czytelnik", 1972. – 130, [2] s. ;
18 cm. – (Seria z Delfinem)
Sygn: P 10224
821.162.1(091):929-051]"19"A/Z
1256. WARNEŃSKA Monika, 1922-2010
Kraj lat młodzieńczych : śladami Mickiewicza / Monika Warneńska. – Lublin : Wydawnictwo
Lubelskie, 1970. – 265, [3] s. : fot. ; 20 cm
Sygn: P 10027
821.162.1(091)"18"
1257. WARNEŃSKA Monika, 1922-2010
Śladami pisarzy / Monika Warneńska. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961. –
305, [3] s., [17] s. tabl. : il., fot., portr. ; 21 cm
Sygn: P 2406, P 10088
821.162.1(091):929-052]"18/19"
1258. WARNEŃSKA Monika, 1922-2010
Warsztat czarodzieja / Monika Warneńska. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1975. – 385, [3] s. ; 20
cm
Sygn: P 10226
821.162.1(091):929-051A/Z
1259. WAŚKOWSKI Antoni, 1885-1915
Znajomi z tamtych czasów : (literaci, malarze, aktorzy) : (1892-1939) / Antoni Waśkowski. –
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971. – 226, [2] s., [24] s. tabl., [1] k. tabl. : il., portr. ; 20 cm
Sygn: P 10026
821.162.1(091)+75(438)+792(438)]"18/19":929
1260. WATAŁA Elwira
Życie Sergiusza Jesienina / Elwira Watała, Wiktor Woroszylski. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1973. – 563, [1] s., [36] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm. – (Ludzie Żywi ; 24)
Sygn: P 10165
821.161.1(091)-1"19":929-052(47+57)"18/19"]A/Z
1261. WHITE Hayden V., 1928Poetyka pisarstwa historycznego / Hayden White ; pod red. Ewy Domańskiej i Marka
Wilczyńskiego. – Wyd. 2. popr. i uzup. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych Universitas, cop. 2010. – 388, [10] s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm. – (Horyzonty
Nowoczesności : teoria, literatura, kultura ; 6)
Tł. z ang.
Sygn: P 10634
82.0:930.1(091)
1262. WIŚNIEWSKI Wojciech, 1933Tego nie dowiecie się w szkole : (z wizytą u pisarzy) / Wojciech Wiśniewski. – Warszawa : „Nasza
Księgarnia", 1979. – 284, [4] s. : portr. ; 21 cm
Sygn: P 10166
- 158 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
821.162.1(091)"1945/..."(02.053.2)
1263. Włodzimierz Majakowski / materiały zebrał i wstępem opatrzył Florian Nieuważny. –
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965. – 363, [1] s. : fot., portr. ; 21 cm. –
(Biblioteka „Polonistyki")
Sygn: P 10493
821.161.1(091)"19"
1264. WYKA Kazimierz, 1910-1975
Różewicz parokrotnie / Kazimierz Wyka ; oprac. Marta Wyka. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1977. – 125, [3] s. ; 21 cm
Sygn: P 3758, P 10167
821.162.1(091):929
1265. WYPUSTEK Andrzej
Bogowie, herosi i wybrańcy : wizerunek zmarłych w greckich epigramach nagrobnych epoki
hellenistycznej i grecko-rzymskiej / Andrzej Wypustek ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. –
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. – 451, [1] s., [11] s. tabl. : il. ; 21
cm. – (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna)
Streszcz. ang.
Sygn: H 10446
821.14'02(091)-193
1266. Wyspiański i teatr : 1907-1957 : praca zbiorowa / [red. Alfred Woycicki]. – Kraków : Teatr
im. Juliusza Słowackiego, 1957. – 119 s. : il., fot. ; 21 cm
Sygn: P 10168
821.162.1(091)+792(438)"18/19"
1267. WYSPIAŃSKI Stanisław, 1869-1907
Noc listopadowa / Stanisław Wyspianski ; Przewodnik po „Nocy listopadowej" i oprac. Aniela
Łempicka. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971. – 284, [3] s. : mapa, rys. ; 21 cm
Sygn: P 9972
821.162.1-2+821.162.1(091)"19"A/Z
1268. WYSPIAŃSKI Stanisław, 1869-1907
Wyzwolenie : dramat w trzech aktach / napisał Stanisław Wyspianski ; [oprac. i wstępem zaopatrzył
Juliusz Saloni]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1947. – 258 s. ; 17 cm
Sygn: P 10379
821.162.1-2+821.162.1(091)"19"A/Z
1269. ZALESKI Marek, 1952Przygoda drugiej awangardy / Marek Zaleski. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Wrocław : Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, cop. 2000. – 271, [1] s. ; 24 cm
Sygn: P 9865
821.162.1(091)"19"
1270. ZBIJEWSKA Krystyna, 1920-2009
Orzeł w kurniku : z życia Stanisława Wyspiańskiego / Krystyna Zbijewska. – Warszawa :
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. – 301, [3] s., [56] s. tabl. : il., portr. ; 21 cm
Sygn: P 10447
821.162.1(091)+75.071:929](438)"18/19"A/Z
1271. ZIÓŁKOWSKA-BOEHM Aleksandra, 1949Blisko Wańkowicza / Aleksandra Ziółkowska. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Literackie,
1978. – 96, [4] s., [16] s. tabl. : il. portr. ; 21 cm
- 159 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: P 10384
821.162.1(091):929-052A/Z
1272. ZIÓŁKOWSKA-BOEHM Aleksandra, 1949Na tropach Wańkowicza po latach / Aleksandra Ziółkowska-Boehm. – Wyd. uaktualnione i rozsz. –
Warszawa : Prószyński Media, 2009. – 599, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 21 cm
Sygn: P 9764
821.162.1(091)"19"A/Z
Literatura piękna
1273. AJTMATOV Čingiz, 1928-2008
Matczyne pole / Czingiz Ajtmatow ; przeł. [z ros.] Krystyna Latoniowa. – [Wyd. 2]. – Warszawa :
Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej „Współpraca", 1985. – 123, [2] s. ; 17
cm
Tyt. tł. : „Materinskoe pole". – Oryg. kirgiski
Sygn: P 10452
821.512.154-3
1274. AJTMATOV Čingiz, 1928-2008
Twarzą w twarz ; Dżamila / Czingiz Ajtmatow ; przeł. [z ros.] Krystyna Latoniowa. – [Wyd. 2]. –
Warszawa : Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej „Współpraca", 1986. – 126,
[2] s. ; 17 cm
Tyt. tł. : „Licom k licu ; „Džamilâ". – Oryg. kirgiski : [Betne-bet kelgende ; Zamilja]
Sygn: P 10453
821.512.154-3
1275. ALLEN Woody, 1935Side effects / Woody Allen. – New York : The Random House Publishing Group, cop. 1975. – 213
s. ; 18 cm
Sygn: U 1262
821.111(73)-3
1276. ALLEN Woody, 1935Without feathers / Woody Allen. – New York : The Random House Publishing Group, cop. 1972. –
221 s. ; 18 cm
Sygn: U 1263
821.111(73)-2/.4
1277. AMADO Jorge, 1912-2001
Gabriela : kronika pewnego miasta interioru / Jorge Amado ; z port. przeł. Janina Wrzoskowa. –
Warszawa : „Książka i Wiedza", 1968. – 572, [4] s. ; 20 cm
Tytuł oryg.: „Gabriela cravo e canela", 1958
Sygn: P 10454
821.134.3(81)-3
1278. AMIS Martin, 1949Dom schadzek / Martin Amis ; przeł. Aleksandra Ambros. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza
„Czytelnik", 2008. – 233, [2] s. ; 20 cm. – (Mała Proza)
Sygn: P 9815
821.111-3
1279. ARGHEZI Tudor, 1880-1967
Ex libris / Tudor Arghezi ; wybrał Stanisław Ryszard Dobrowolski. – Warszawa : Państwowy
Instytut Wydawniczy, 1966. – 52, [4] s. ; 18 cm
Na książce pseud., nazwa aut. Ion Teodorescu
- 160 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: P 10295
821.135.1-1
1280. AUDOUX Marguerite, 1863-1937
Maria Klara / Marguerite Audoux ; przeł. [z fr.] Elżbieta Wassongowa ; wstępem opatrzyła Joanna
Żurowska. – Warszawa : „Czytelnik", 1978. – 143, [1] s. ; 21 cm
Tyt. oryg. : „Marie-Claire"
Sygn: P 5229, P 10297
821.133.1-3
1281. AUSTEN Jane, 1775-1817
Mansfield Park / Jane Austen. – London : Penguin Books, 1994. – [4], 479 s. ; 18 cm. – (Penguin
Popular Classics ; 17)
Sygn: U 1265
821.111-3
1282. AUSTEN Jane, 1775-1817
Persuasion / Jane Austen. – London : Penguin Books, 1994. – [4], 254 s. ; 18 cm. – (Penguin
Popular Classics ; 26)
Sygn: U 1266
821.111-3
1283. AUSTEN Jane, 1775-1817
Pride and prejudice / Jane Austen. – London : Penguin Books, 1994. – 298, [1] s. ; 18 cm. –
(Penguin Popular Classics ; 46)
Sygn: U 1267
821.111-3
1284. AUSTEN Jane, 1775-1817
Pride and prejudice / Jane Austen ; retold by Evelyn Attwood. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – IX, 161, [4] s. ; 20 cm. – (Penguin Readers. Level 5) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1412
821.111-3
1285. AUSTEN Jane, 1775-1817
Pride and prejudice / Jane Austen ; retold by Evelyn Attwood. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 5) (Penguin
Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. Przynależy do publikacji: Pride and prejudice / Jane Austen. –
Sygnatura 1412 U
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 475
821.111-3
1286. AUSTEN Jane, 1775-1817
Sense and sensibility / Jane Austen. – London : Penguin Books, 1994. – [4], 373, [1] s. ; 18 cm. –
(Penguin Popular Classics ; 28)
Sygn: U 1268
821.111-3
1287. BELLOW Saul, 1915-2005
Dar Humboldta / Saul Bellow ; przekł. Krystyna Tarnowska, Andrzej Konarek. – Wyd. 3. –
Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik", 2011. – 511, [1] s. ; 21 cm
Tyt. oryg.: „Humboldt's gift" 1975
Sygn: P 9836
- 161 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
821.111(73)-3
1288. BERKHOF Aster, 1920Jak wilk w głuszy / Aster Berkhof ; przeł. z niem. Teresa Jętkiewicz. – Warszawa : Instytut
Wydawniczy „Pax", 1974. – 328, [3] s. ; 20 cm
Tytuł oryg. hol.: „Als een wolf in der wildernis", tytuł niem. podst. tł. „Wie ein Wolf in der
Wildnis"
Sygn: P 10301
821.112.5-3
1289. BIANCIOTTI Héctor, 1930Ceremoniał / Héctor Bianciotti ; przeł. [z hisz.] Zofia Wasitowa. – Warszawa : „Czytelnik", 1978. –
279, [1] s. ; 16 cm. – (Seria z Nike)
Tyt. oryg. : Ritual
Sygn: P 10303
821.134.2(82)-3
1290. BLASCO IBAÑEZ Vincente, 1867-1928
Ziemia przeklęta / Blasco Ibañez ; [tł. Zofia Szleyen]. – Wyd. 2. – Warszawa : „Książka i Wiedza",
1949. – 186, [1] s. ; 21 cm
Tytuł oryg.: „La Baracca"
Sygn: P 10335
821.134.2-3
1291. BORŠČAGOVSKIJ Aleksandr Michajlovič, 1913Krąg światła i inne opowiadania / Aleksander Borszczagowski ; przeł. [z ros.] Irena Bajkowska,
Wanda Kindler, Alicja Wołodźko. – Warszawa : „Czytelnik", 1980. – 257, [3] s. ; 19 cm
Wybór z : „Tri topolâ"
Sygn: P 10304
821.161.1-3
1292. BRANSTER Gerhard
Przedstawiamy humor niemiecki / Gehard Branster ; oprac. graf. Stefana Bernacińskiego. –
Warszawa : „Iskry", 1971. – 109, [9] s. : il. ; 22 cm. – (Biblioteka Stańczyka)
Sygn: P 10403
821.112.2-7(082.2)
1293. BRONTË Anne, 1820-1849
Agnes Grey / Anne Brontë. – London : Penguin Books, 1994. – [6], 300, [1] s. ; 18 cm. – (Penguin
Popular Classics ; 8)
Sygn: U 1269
821.111-3
1294. BRONTË Anne, 1820-1849
The tenant of Wildfell Hall / Anne Brontë. – London : Penguin Books, 1994. – 377, [1] s. ; 18 cm. –
(Penguin Popular Classics ; 14)
Sygn: U 1270
821.111-3
1295. BRONTË Charlotte, 1816-1855
Jane Eyre / Charlote Brontë ; retold by Evelyn Attwood. – Harlow : Pearson Education Limited,
2008. – IX, 161, [4] s. ; 20 cm. – (Penguin Readers. Level 5) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1413
821.111-3
- 162 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1296. BRONTË Charlotte, 1816-1855
Jane Eyre / Charlotte Brontë. – London : Penguin Books, 1994. – 447 s. ; 18 cm. – (Penguin Popular
Classics ; 31)
Sygn: U 1271
821.111-3
1297. BRONTË Charlotte, 1816-1855
Jane Eyre, disc 1 / Charlote Brontë ; retold by Evelyn Attwood. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 5) (Penguin
Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. Przynależy do publikacji: Jane Eyre / Charlote Brontë. –
Sygnatura 1413 U
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 470
821.111-3
1298. BRONTË Charlotte, 1816-1855
Jane Eyre, disc 2 / Charlote Brontë ; retold by Evelyn Attwood. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 5) (Penguin
Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. Przynależy do publikacji: Jane Eyre / Charlote Brontë. –
Sygnatura 1413 U
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 471
821.111-3
1299. BRONTË Charlotte, 1816-1855
Jane Eyre, disc 3 / Charlote Brontë ; retold by Evelyn Attwood. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 5) (Penguin
Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. Przynależy do publikacji: Jane Eyre / Charlote Brontë. –
Sygnatura 1413 U
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 472
821.111-3
1300. BRONTË Charlotte, 1816-1855
Jane Eyre, disc 4 / Charlote Brontë ; retold by Evelyn Attwood. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 5) (Penguin
Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. Przynależy do publikacji: Jane Eyre / Charlote Brontë. –
Sygnatura 1413 U
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 473
821.111-3
1301. BRONTË Charlotte, 1816-1855
Jane Eyre, disc 5 / Charlote Brontë ; retold by Evelyn Attwood. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 5) (Penguin
Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. Przynależy do publikacji: Jane Eyre / Charlote Brontë. –
Sygnatura 1413 U
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 474
821.111-3
1302. BRONTË Charlotte, 1816-1855
Shirley / Charlotte Brontë. – London : Penguin Books, 1994. – VI, 666 s. ; 18 cm. – (Penguin
Popular Classics ; 10)
- 163 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: U 1273
821.111-3
1303. BRONTË Charlotte, 1816-1855
The professor / Charlotte Brontë. – London : Penguin Books, 1995. – 256 s. ; 18 cm. – (Penguin
Popular Classics ; 9)
Sygn: U 1272
821.111-3
1304. BRONTË Charlotte, 1816-1855
Villete / Charlotte Brontë. – London : Penguin Books, 1994. – [6], 507 s. ; 18 cm. – (Penguin
Popular Classics ; 9)
Sygn: U 1274
821.111-3
1305. BRONTË Emily, 1818-1848
Wuthering heights / Emily Brontë ; ed. with an introduction and notes by Pauline Nestor. –
Harmondsworth : Penguin Books, 1995. – XXXVI, [1], 353 s. ; 20 cm. – (Penguin Classics)
Sygn: U 1275
821.111-3
1306. BRONTË Emily, 1818-1848
Wuthering heights / Emily Brontë ; retold by Evelyn Attwood. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – IX, 151, [1] s. ; 20 cm. – (Penguin Readers. Level 5) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1414
821.111-3
1307. BRONTË Emily, 1818-1848
Wuthering heights, disc 1 / Emily Brontë ; retold by Evelyn Attwood. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 5) (Penguin
Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. Przynależy do publikacji: Wuthering heights / Emily Brontë. –
Sygnatura 1414 U
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 464
821.111-3
1308. BRONTË Emily, 1818-1848
Wuthering heights, disc 2 / Emily Brontë ; retold by Evelyn Attwood. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 5) (Penguin
Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. Przynależy do publikacji: Wuthering heights / Emily Brontë. –
Sygnatura 1414 U
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 465
821.111-3
1309. BRONTË Emily, 1818-1848
Wuthering heights, disc 3 / Emily Brontë ; retold by Evelyn Attwood. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 5) (Penguin
Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. Przynależy do publikacji: Wuthering heights / Emily Brontë. –
Sygnatura 1414 U
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 466
821.111-3
- 164 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1310. BRONTË Emily, 1818-1848
Wuthering heights, disc 4 / Emily Brontë ; retold by Evelyn Attwood. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 5) (Penguin
Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. Przynależy do publikacji: Wuthering heights / Emily Brontë. –
Sygnatura 1414 U
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 467
821.111-3
1311. BRONTË Emily, 1818-1848
Wuthering heights, disc 5 / Emily Brontë ; retold by Evelyn Attwood. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 5) (Penguin
Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. Przynależy do publikacji: Wuthering heights / Emily Brontë. –
Sygnatura 1414 U
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 468
821.111-3
1312. BRONTË Emily, 1818-1848
Wuthering heights, disc 6 / Emily Brontë ; retold by Evelyn Attwood. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 5) (Penguin
Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. Przynależy do publikacji: Wuthering heights / Emily Brontë. –
Sygnatura 1414 U
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 469
821.111-3
1313. BROWN Dan, 1964The Da Vinci Code / Dan Brown. – London : Corgi Books, 2004. – 603, [1] s. : il. ; 18 cm
Sygn: U 1276
821.111(73)-3
1314. BRULLER Jean, 1902-1991
Jak ślady na wodzie / Vercors [pseud.] ; przeł. [z fr.] Jacek Trznadel. – Warszawa : Państwowy
Instytut Wydawniczy, 1977. – 139, [5] s. ; 18 cm
Tyt. oryg.: Sillages. – Nazwa aut.: Jean Bruller
Sygn: P 10377
821.133.1-3
1315. C!4ALINESCU George, 1899-1965
Poeta miłości / George C!4alinescu ; przeł. [z rum.] Danuta Bieńkowska. – Warszawa : „Czytelnik",
1977. – 352, [4] s., [16] s. tabl. : il., portr. ; 21 cm
Tyt. oryg.: „Vita lui Mihai Eminescu" [1966]
Sygn: P 10407
825.135.1-3:929-051A/Z
1316. CANETTI Elias, 1905-1994
Auto-da-Fé / Elias Canetti ; transl. from the German under personal supervision of the author by
C.V. Wedgwood. – New York : Farrar, Straus and Giroux, cop. 1984. – 464 s. ; 23 cm
Tytuł oryg.: Die Blendung. Reprint, oryg.: New York : Continuum, 1947
Sygn: U 1278
821.112.2(436)-3
1317. CARROLL Jonathan, 1949The land of laughts / Jonathan Carroll. – New York : Tom Doherty Associates, [2001]. – 253 s. ; 21
- 165 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
cm
Sygn: U 1279
821.111(73)-3
1318. CARROLL Lewis, 1832-1898
Alice in Wonderland / Lewis Carroll ; retold by Mary Tomalin. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 2) (Penguin
Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. Przynależy do publikacji: Alice in Wonderland / Lewis
Carroll. – Sygnatura 1415 U
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 476
821.111-3
1319. CARROLL Lewis, 1832-1898
Alice in Wonderland / Lewis Carroll ; retold by Mary Tomalin. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – V, 43, [2] s. : il. ; 20 cm. – (Penguin Readers. Level 2) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1415
821.111-3
1320. ČEHOV Anton Pavlovič, 1860-1904
Nieciekawa historia / Antoni Czechow ; przekł. [z ros.] i komentarz René Śliwowski z dodatkiem
eseju Tomasza Manna o Czechowie. – Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2011. – 171, [2] s. ; 20 cm.
– (Wielcy Pisarze w Nowych Przekładach)
Sygn: P 9873
821.161.1-3
1321. CHAUCER Geoffrey, ca 1342-1400
The Cantenbury tales / Geoffrey Chaucer ; retold by Joanna Strange. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – VIII, [1], 61, [3] s. : il. ; 20 cm. – (Penguin Readers. Level 3) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1391
821.111-3
1322. CHAUCER Geoffrey, ca 1342-1400
The Cantenbury tales, disc 1 / Geoffrey Chaucer ; retold by Joanna Strange. – Harlow : Pearson
Education Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 3)
(Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 434
821.111-3
1323. CHAUCER Geoffrey, ca 1342-1400
The Cantenbury tales, disc 2 / Geoffrey Chaucer ; retold by Joanna Strange. – Harlow : Pearson
Education Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 3)
(Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 435
821.111-3
1324. CHESTERTON Gilbert Keith, 1874-1936
Father Brown stories / G. K. Chersterton. – London : Penguin Books, 1994. – [6], 238 s. ; 18 cm. –
(Penguin Popular Classics ; 9)
Sygn: U 1280
821.111-3
- 166 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1325. CHRISTIE Agatha, 1890-1976
Death on the Nile / Agatha Christie ; retold by Nancy Taylor. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – V, [1], 96, [2] s. : il. ; 20 cm. – (Penguin Readers. Level 5) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1407
821.111-3
1326. CHRISTIE Agatha, 1890-1976
Death on the Nile / Agatha Christie ; retold by Nancy Taylor. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 5) (Penguin
Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 433
821.111-3
1327. CHRISTIE Agatha, 1890-1976
Evil under the sun / Agatha Christie ; retold by Liz Kilbey. – Harlow : Pearson Education Limited,
2010. – IV, 92 s. : il. ; 20 cm. – (Penguin Active Reading. Level 4) (Penguin Active Reading)
(Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1394
821.111-3
1328. CHRISTIE Agatha, 1890-1976
Evil under the sun, CD-ROM & audio disc / Agatha Christie ; retold by Liz Kilbey. – Harlow :
Pearson Education Limited, 2010. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Active
Reading. Level 4) (Penguin Active Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. – Minimalne wymagania sprzętowe: Windows 2000/XP/Vista;
Macintosh OSX 10.3; gnuLinEx 2006/Ubuntu 7; IGHz Processor, 256 MB RAM, 1024x768
rozdzielczość ekranu
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 461
821.111-3
1329. CHRISTIE Agatha, 1890-1976
Masterpieces in minature : the detectives : stories / by Agatha Christie. – New York : St. Martin's
Minotaur, 2005. – X, 691 s. ; 21 cm
Sygn: U 1281
821.111-3
1330. CHRISTIE Agatha, 1890-1976
The ABC murders / Agatha Christie ; retold by Anne Collins. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2010. – IV, 92 s. : il. ; 20 cm. – (Penguin Active Reading. Level 4) (Penguin Active
Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1397
821.111-3
1331. CHRISTIE Agatha, 1890-1976
The ABC murders, CD-ROM & audio disc / Agatha Christie ; retold by Anne Collins. – Harlow :
Pearson Education Limited, 2010. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Active
Reading. Level 4) (Penguin Active Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. – Minimalne wymagania sprzętowe: Windows 2000/XP/Vista;
Macintosh OSX 10.3; gnuLinEx 2006/Ubuntu 7; IGHz Processor, 256 MB RAM, 1024x768
rozdzielczość ekranu
- 167 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 459
821.111-3
1332. CHRISTIE Agatha, 1890-1976
The body in the library / Agatha Christie ; retold by Anne Collins. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – IV, 92 s. : il. ; 20 cm. – (Penguin Active Reading. Level 4) (Penguin Active
Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1393
821.111-3
1333. CHRISTIE Agatha, 1890-1976
The body in the library, audio disc 1 / Agatha Christie ; retold by Anne Collins. – Harlow : Pearson
Education Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Active Reading. Level
4) (Penguin Active Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 441
821.111-3
1334. CHRISTIE Agatha, 1890-1976
The body in the library, audio disc 2 / Agatha Christie ; retold by Anne Collins. – Harlow : Pearson
Education Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Active Reading. Level
4) (Penguin Active Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 442
821.111-3
1335. CHRISTIE Agatha, 1890-1976
The body in the library, audio disc 3 / Agatha Christie ; retold by Anne Collins. – Harlow : Pearson
Education Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Active Reading. Level
4) (Penguin Active Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 443
821.111-3
1336. CHRISTIE Agatha, 1890-1976
The body in the library, CD-ROM / Agatha Christie ; retold by Anne Collins. – Harlow : Pearson
Education Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Active Reading. Level
4) (Penguin Active Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. – Minimalne wymagania sprzętowe: Windows 2000/XP/Vista,
Pentium 350 Mhz, 128 MB RAM; Macintosh Power PC &Intel Processor 300 Mhz, 128 MB RAM;
Linux: Kernel 2.6, Pentium 350 Mhz, 128 MB RAM
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 444
821.111-3
1337. Cień wschodzącego słońca : opowiadania / przeł. z jap. Mikołaj Melanowicz. – Warszawa :
„Książka i Wiedza", 1972. – 266, [5] s. ; 18 cm
Wybór wg „The shadow of sunrise", Tokio 1966
Sygn: P 10107
821.521-3
1338. CONRAD Joseph, 1857-1924
Heart of the darkness / Joseph Conrad [pseud.]. – London : Penguin Books, 1994. – 110, [1] s. ; 18
cm. – (Penguin Popular Classics ; 29)
Nazwa aut.: Teodor Józef Konrad Korzeniowski
- 168 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: U 1282
821.111-3
1339. CONRAD Joseph, 1857-1924
Lord Jim / Joseph Conrad [pseud.]. – London : Penguin Books, 1994. – 312, [1] s. ; 18 cm. –
(Penguin Popular Classics ; 16)
Nazwa aut.: Teodor Józef Konrad Korzeniowski
Sygn: U 1283
821.111-3
1340. CONRAD Joseph, 1857-1924
The secret agent / Joseph Conrad [pseud.]. – London : Penguin Books, 1994. – 248, [1] s. ; 18 cm. –
(Penguin Popular Classics ; 14)
Nazwa aut.: Teodor Józef Konrad Korzeniowski
Sygn: U 1284
821.111-3
1341. CURTIS Richard, 1956Four weddings and a funeral / Richard Curtis ; retold by Cherry Gilchrist. – Harlow : Pearson
Education Limited, 2008. – VII, 77, [2] s. : il. ; 20 cm. – (Penguin Readers. Level 5) (Penguin
Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1408
821.111-3
1342. CURTIS Richard, 1956Four weddings and a funeral / Richard Curtis ; retold by Cherry Gilchrist. – Harlow : Pearson
Education Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 5)
(Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 429
821.111-3
1343. DE QUINCEY Thomas, 1785-1859
Confessions of an English opium-eater / Thomas De Quincey. – London : Penguin Books, 1997. –
[4], 263 s. ; 18 cm. – (Penguin Popular Classics ; 6)
Sygn: U 1337
821.111-4
1344. DEFOE Daniel, 1660-1731
Moll Flanders / Daniel Defoe. – London : Penguin Books, 1994. – [4], 376 s. ; 18 cm. – (Penguin
Popular Classics ; 18)
Sygn: U 1286
821.111-3
1345. DEFOE Daniel, 1660-1731
Robinson Cruzoe / Daniel Defoe. – London : Penguin Books, 1994. – 298 s. ; 18 cm. – (Penguin
Popular Classics ; 27)
Sygn: U 1287
821.111-3
1346. DEFOE Daniel, 1660-1731
Robinson Cruzoe / Daniel Defoe ; retold by Nancy Taylor. – Harlow : Pearson Education Limited,
2008. – V, 45, [3] s. : il. ; 20 cm. – (Penguin Readers. Level 2) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
- 169 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: U 1416
821.111-3
1347. DEFOE Daniel, 1660-1731
Robinson Cruzoe / Daniel Defoe ; retold by Nancy Taylor. – Harlow : Pearson Education Limited,
2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 2) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. Przynależy do publikacji: Robinson Cruzoe / Daniel Defoe. –
Sygnatura 1416 U
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 477
821.111-3
1348. DICKENS Charles, 1812-1870
David Copperfield / Charles Dickens. – London : Penguin Books, 1994. – 716 s. ; 18 cm. – (Penguin
Popular Classics ; 15)
Sygn: U 1288
821.111-3
1349. DICKENS Charles, 1812-1870
Great expectations / Charles Dickens. – London : Penguin Books, 1994. – 422, [1] s. ; 18 cm. –
(Penguin Popular Classics ; 33)
Sygn: U 1289
821.111-3
1350. DICKENS Charles, 1812-1870
Oliver Twist / Charles Dickens. – London : Penguin Books, 1994. – [4], 511 s. ; 18 cm. – (Penguin
Popular Classics ; 22)
Sygn: U 1290
821.111-3
1351. DICKENS Charles, 1812-1870
The Pickwick papers / Charles Dickens ; rd. with an intrioduction and notes by James Kinsley. –
Oxford : Oxford University Press, 1998. – XLI, [1] s., 740 s. : il. ; 20 cm. – (Oxford World's
Classics ; 22)
Sygn: U 1291
821.111-3
1352. Dopowiedzenie świtu : antologia wierszy poetów Niemieckiej Republiki Demokratycznej /
wyboru dokonali Stefan H. Kaszyński, Eugeniusz Wachowiak ; [tł. Stanisław Barańczak et al. ;
słowo wstępne Stefan H. Kaszyński ; noty biogr. Eugeniusz Wachowiak ; oprac. graf. Aleksander
Stefanowski]. – Wyd. 2 zm. i poszerz. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1974. – 302, [2] s. ; 21
cm
Sygn: P 10232
821.112.2-1(082.2)
1353. DOSTOEVSKIJ Fëdor Mihajlovič, 1821-1881
Crime and punishment / Fyodor Dostoyevsky ; [transl. from Russian]. – London : Penguin Books,
1997. – VI, 434 s. ; 18 cm. – (Penguin Popular Classics ; 14)
Sygn: U 1292
821.161.1-3
1354. DOSTOEVSKIJ Fëdor Mihajlovič, 1821-1881
Idiota : powieść w czterech częściach / Fiodor Dostojewski ; przeł. [z ros.] Jerzy Jędrzejewicz. –
Wyd. 3. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. – 704, [4] s. ; 20 cm
Tyt. oryg.: „Idiot"
Sygn: P 4603, P 9879
- 170 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
821.161.1-3
1355. DOYLE Arthur Conan, 1859-1930
His last bow / sir Arthur Conan Doyle. – London : Penguin Books, 1997. – 198 s. ; 18 cm. –
(Penguin Popular Classics ; 8)
Sygn: U 1293
821.111-3
1356. DOYLE Arthur Conan, 1859-1930
Sherlock Holmes short stories / sir Arthur Conan Doyle ; retold by Anthony Laude. – Harlow :
Pearson Education Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers.
Level 5) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. Przynależy do publikacji: Sherlock Holmes short stories / sir
Arthur Conan Doyle. – Sygnatura 1417 U
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 478
821.111-3
1357. DOYLE Arthur Conan, 1859-1930
Sherlock Holmes short stories / sir Arthur Conan Doyle ; retold by Anthony Laude. – Harlow :
Pearson Education Limited, 2008. – IX, 118, [3] s. : il. ; 20 cm. – (Penguin Readers. Level 5)
(Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1417
821.111-3
1358. DOYLE Arthur Conan, 1859-1930
The adventures of Sherlock Holmes / sir Arthur Conan Doyle. – London : Penguin Books, 1994. –
[4], 302 s. ; 18 cm. – (Penguin Popular Classics ; 27)
Sygn: U 1294
821.111-3
1359. DOYLE Arthur Conan, 1859-1930
The hound of the Baskervilles / sir Arthur Conan Doyle. – London : Penguin Books, 1996. – 273,
[1] s. ; 18 cm. – (Penguin Popular Classics ; 15)
Sygn: U 1295
821.111-3
1360. DOYLE Arthur Conan, 1859-1930
Three adventures of Sherlock Holmes / sir Arthur Conan Doyle ; retold by David Maule. – Harlow :
Pearson Education Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers.
Level 4) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 432
821.111-3
1361. DOYLE Arthur Conan, 1859-1930
Three adventures of Sherlock Holmes / sir Arthur Conan Doyle ; retold by David Maule. – Harlow :
Pearson Education Limited, 2008. – IX, 67, [1] s. : il. ; 20 cm. – (Penguin Readers. Level 4)
(Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1409
821.111-3
1362. ECO Umberto, 1932Cmentarz w Pradze / Umberto Eco ; przeł. Krzysztof Żaboklicki. – Warszawa : Oficyna Literacka
- 171 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Noir sur Blanc, 2011. – 501, [3] s. : il. ; 24 cm
Sygn: P 10685
821.131.1-3
1363. ECO Umberto, 1932Imię róży / Umberto Eco ; przeł. [z wł.] Adam Szymanowski. – Wyd. 5. – Warszawa : „Noir sur
Blanc", cop. 2011. – 758, [2] s. : mapa ; 20 cm
Tyt. oryg. : „Il nome della rosa" 1980
Sygn: P 10451
821.131.1-3
1364. ECO Umberto, 1932Tajemniczy płomień królowej Loany : powieść ilustrowana / Umberto Eco ; przeł. Krzysztof
Żaboklicki. – Warszawa : Noir sur Blanc, 2005. – 454, [6] s. : il. (gł. kolor.), faks., fot., portr. ; 24
cm
Tyt. oryg.: „La misteriosa fiamma della regina Loana : romanzo illustrato" 2004.
Sygn: P 10695
821.131.1-3
1365. ECO Umberto, 1932The name of the rose / Umberto Eco ; transl. from the Italian by William Weaver. – London :
Vintage, 2004. – [8], 502 s. : mapa ; 20 cm. – (Vintage Classics)
Tyt. oryg. : „Il nome della rosa" 1980
Sygn: U 1296
821.131.1-3
1366. ELIOT George, 1819-1880
Adam Bede / George Eliot. – London : Penguin Books, 1994. – 507 s. ; 18 cm. – (Penguin Popular
Classics ; 9)
Sygn: U 1298
821.111-3
1367. ELIOT George, 1819-1880
Middlemarch / George Eliot. – London : Penguin Books, 1994. – 795 s. ; 18 cm. – (Penguin Popular
Classics ; 9/10)
Sygn: U 1299
821.111-3
1368. ELIOT George, 1819-1880
Silas Marner / George Eliot. – London : Penguin Books, 1994. – 215 s. ; 18 cm. – (Penguin Popular
Classics ; 15)
Sygn: U 1297
821.111-3
1369. ELIOT George, 1819-1880
The mill on the Floss / George Eliot. – London : Penguin Books, 1994. – VII, 534, [1] s. ; 18 cm. –
(Penguin Popular Classics ; 10)
Sygn: U 1300
821.111-3
1370. Eposy Czarnej Afryki / wybór, wstęp i przypisy Wanda Leopold ; przekłady tekstów [z ang.]
Ewa Fiszer, [z fr.] Zbigniew Stolarek. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977. –
298, [6] s. ; 18 cm
Tyt. oryg. : Soundjata ou L'!,Epop!,ee Mandingue
Sygn: P 9983
- 172 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
821.111+821.133.1](6)-3
1371. EROFEEV Viktor Vladimirovič, 1947Sąd Ostateczny / Wiktor Jerofiejew ; przeł. Michał B. Jagiełło. – Warszawa : Spółdzielnia
Wydawnicza „Czytelnik", 2008. – 309, [3] s. ; 21 cm
Tyt. oryg.: „Strašnyj sud" 2005.
Sygn: P 9833
821.161.1-3
1372. ESTERHÁZY Péter, 1950Niesztuka / Péter Esterházy ; przekł. Elżbieta Sobolewska. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza
„Czytelnik", 2010. – 239, [1] s. ; 16 cm. – (Nike)
Sygn: P 9825
821.511.141-3
1373. !5EVTUŠENKO Evgenij Aleksandrovič, 1933Wiersze / Eugeniusz Jewtuszenko ; wybrał Andrzej Mandalian. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1971. – 77, [3] s. ; 19 cm
Sygn: P 10514
821.161.1-1
1374. FAST Howard, 1914-2003
Amerykanin / H. Fast ; [tł. Józef Brodzki]. – Wyd. 2. – Warszawa : „Książka i Wiedza", 1949. –
330, [6] s. ; 22 cm
Tytuł oryg.: The American"
Sygn: P 10108
821.111(73)-3
1375. FAULKNER William, 1897-1962
Niepokonane / William Faulkner ; przeł. [z ang.] Ewa Życieńska. – Wyd. 3. – Warszawa :
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. – 209, [3] s. ; 20 cm
Tytuł oryg.: „The unvanquished"
Sygn: P 10233
821.111(73)-3
1376. FEUCHTWANGER Lion, 1884-1958
Lisy w winnicy. T. 1 / Lion Feuchtwanger ; przeł. [z niem.] Jacek Frühling [wiersze przeł.
Włodzimierz Lewik]. – Wyd. 4. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. – 575, [1] s.
; 19 cm. – (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
Tyt. oryg.: „Die Füchse im Weinberg"
Sygn: P 10236
821.112.2-3
1377. FEUCHTWANGER Lion, 1884-1958
Lisy w winnicy. T. 2 / Lion Feuchtwanger ; przeł. [z niem.] Jacek Frühling [wiersze przeł.
Włodzimierz Lewik]. – Wyd. 4. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. – 347, [5] s.
; 19 cm. – (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
Tyt. oryg.: „Die Füchse im Weinberg"
Sygn: P 10237
821.112.2-3
1378. FLAUBERT Gustave, 1821-1880
Pani Bovary / Gustaw Flaubert ; przeł. [z fr.] Aniela Micińska ; przedm. Jana Parandowskiego. –
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. – 270, [2] s. ; 21 cm
Sygn: P 10238
- 173 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
821.133.1-3
1379. FLAUBERT Gustave, 1821-1880
Szkoła uczuć : dzieje pewnego młodzieńca.T.2 / Gustaw Flaubert ; tł. [z fr.] Aniela Micińska. –
Wyd. 3. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. – 213, [3] s. ; 18 cm
Tytuł oryg.: „L'éducation sentimentale : historie d'un jeune homme"
Sygn: P 10554
821.133.1-3
1380. FLAUBERT Gustave, 1821-1880
Trzy opowieści / Gustaw Flaubert ; przeł. [z fr.] Wacław Rogowicz ; [wstęp, przypisy oprac. Jerzy
Parvi]. – Wyd. 4. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. – 134, [2] s. ; 20 cm. –
(Biblioteka Szkolna)
Tytuł oryg. : „Trois contes"
Sygn: P 7090, P 10239
821.133.1-3
1381. FLYNN Gillian
Sharp objects / Gyllian Flynn. – London : Phoenix, 2007. – [8], 328 s. ; 18 cm
Sygn: U 1301
821.111(73)-3
1382. FONTANE Theodor, 1819-1898
Pod gruszą : nowela kryminalna / Theodor Fontane ; przeł. [z niem.] Maria Szematowicz ; posłowie
napisał Jan Koprowski. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1977. – 128, [3] s. ; 20 cm
Oryg. : „Unterm Birnbaum" [1885]
Sygn: P 10240
821.112.2-3
1383. FRANKO Ìvan, 1856-1916
Wybór poezji / Iwan Franko ; oprac. Florian Nieuważny. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im.
Ossolińskich. Wydawnictwo, cop. 2008. – CXCIV, 298 s. ; 17 cm. – (Biblioteka Narodowa. Seria 2
; nr 257)
Tł. z ukr.
Sygn: U 1250
821.161.2-1:[821.161.2(091):929-052]"18/19"A/Z
1384. FRICK Hans-Jörg, 1930Henri / Hans Frick ; przeł. [z niem.] Halina Leonowicz. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie,
1974. – 97, [3] s. ; 20 cm
Tytuł oryg.: Henri
Sygn: P 10242
821.112.2-3
1385. FRIED Erich, 1921-1988
Pożar : opowiadania / Erich Fried ; przeł. [z niem.] Teresa Jętkiewicz ; il. Ewa Frysztak. –
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. – 56, [2] s. ; 18 cm. – (Biblioteka
„Jednorożca")
Wybór z książki: „Ein Soldat und ein Mädchen". Tyt. oryg.: „Der Brand", „Der Wagen fährt durch
die Strasse"
Sygn: P 10243
821.112.2-3
1386. FUCHS Daniel, 1909Spelunka / Daniel Fuchs ; przeł. [z ang.] Zofia Zinserling. – Warszawa : Państwowy Instytut
- 174 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Wydawniczy, 1968. – 337, [1] s. ; 18 cm. – (Współczesna Proza Światowa)
Tytuł oryg.: Low company
Sygn: P 9881
821.111(73)-3
1387. GALSWORTHY John, 1867-1933
Nowoczesna komedia. T.1, Biała małpa / John Galsworthy ; tł. [z ang.] Zofia Lasocka. – Wyd. 5. –
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. – 293, [3] s. ; 21 cm
Tytuł oryg.: „The modern comedy"
Sygn: P 10506
821.111-3
1388. GALSWORTHY John, 1867-1933
Nowoczesna komedia. T.2, Milczące zaloty; Srebrna łyżka / John Galsworthy ; tł. [z ang.] Krystyna
Czerwijowska, Tadeusz Jakubowicz. – Wyd. 5. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,
1972. – 308, [4] s. ; 21 cm
Tytuł oryg.: „The modern comedy"
Sygn: P 10507
821.111-3
1389. GALSWORTHY John, 1867-1933
The Forsythe saga / John Galsworthy. – New York [etc.] : Scribner Paperback Fiction : Simon &
Schuster, 1996. – XIV, [3], 878, [3] s. ; 21 cm
Sygn: U 1302
821.111-3
1390. GANDON Yves, 1899-1975
Jacquette w dniach grozy / Yves Gandon ; przeł. Maria Przymanowska. – Warszawa : „Czytelnik",
1974. – 293, [3] s. ; 20 cm
Tyt. oryg.: „Jacquette des effrois" 1966. Stanowi t. 8 cyklu pt. [Le Pré aux Dames]
Sygn: P 10244
821.133.1-3
1391. GARCÍA MÁRQUEZ Gabriel, 1928One hundred years of solitude / Gabriel Garcia Márquez ; transl. from the Spanish by Gregory
Rabassa. – London : Penguin Books, 2007. – [4], 422 s. ; 20 cm
Tyt. oryg.: „Cien a!3nos de soledad" 1967
Sygn: U 1331
821.134.2(861)-3
1392. GARLAND Alex, 1970The beach / Alex Garland ; retold by Joanna Strange. – Harlow : Pearson Education Limited, 2008.
– V, 103, [3] s. ; 20 cm. – (Penguin Readers. Level 6) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1418
821.111-3
1393. GARLAND Alex, 1970The beach / Alex Garland ; retold by Joanna Strange. – Harlow : Pearson Education Limited, 2008.
– 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 6) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. Przynależy do publikacji: The beach / Alex Garland. –
Sygnatura 1418 U
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 479
821.111-3
- 175 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1394. GASKELL Elizabeth, 1810-1865
Cranford / Elizabeth Gaskell. – London : Penguin Books, 1994. – [5], 228 s. ; 18 cm. – (Penguin
Popular Classics ; 8)
Sygn: U 1303
821.111-3
1395. GOGOL' Nikolaj Vasil'evič, 1809-1852
Martwe dusze / Mikołaj Gogol ; tł. [z ros.] Władysław Broniewski. – [Wyd. 4]. – Warszawa :
„Czytelnik", 1968. – 291, [1] s. ; 20 cm
Oryg. : „Mertvye duši"
Sygn: P 9882
821.161.1-3
1396. GOGOL' Nikolaj Vasil'evič, 1809-1852
Rewizor : komedia w pięciu aktach / Mikołaj Gogol ; przeł. [z ros.] Julian Tuwim ; oprac. Janina
Pregerówna. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo M. Kot, 1950. – 135, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteka
Arcydzieł Poezji i Prozy ; nr 33)
Sygn: P 10471
821.161.1-2
1397. GOR'KIJ Maksim, 1868-1936
Dzieciństwo / Maksym Gorki ; [przeł. z jęz. ros. Krystyna Bilska ; il. B. Diechtieriew]. – Wyd. 8. –
Warszawa : „Nasza Księgarnia", 1955. – 259, [1] s. : il. ; 21 cm
Tyt. oryg. : ["Dietstvo"]. – Nazwisko aut. : Aleksej Maksymovič Peškov
Sygn: P 10248
821.161.1-3
1398. GOR'KIJ Maksim, 1868-1936
Legendy i opowiadania / Maksym Gorki ; tł. [z ros.] Joanna Guze [et al.] ; posł. Andrzej Drawicz. –
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. – 61, [3] s. ; 20 cm
Tyt. oryg. : „Pesnâ o sokole" et al. – Nazwa aut. : Aleksej Maksymovič Peškov
Sygn: P 10332
821.161.1-3
1399. GRABNER Hasso, 1911X-211 i Czarna Dama / Hasso Grabner ; z niem. przeł. Maria Wisłowska. – Warszawa : „Książka i
Wiedza", 1975. – 266, [2] s. ; 20 cm
Tyt. oryg.: „Makedonisches Duell" 1973
Sygn: P 10249
821.112.2-3
1400. GREENE Graham, 1904-1991
Complete short stories / Graham Greene ; introduction by Pico Iyer. – London : Penguin Books,
2005. – XX, [2], 594, [1] s. ; 20 cm. – (Penguin Classics)
Sygn: U 1305
821.111-3
1401. GRIN Aleksandr Stepanovič, 1880-1932
Migotliwy świat / Aleksander Grin [pseud.] ; przeł. [z ros.] Antoni Malinowski ; posłowie napisał
Jerzy Litwinow. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1988. – 216, [3] s. ; 19 cm. – (SF [Science
Fiction] / Wydawnictwo Poznańskie)
Oryg. : „Blistaûščij mir"
Sygn: P 10477
821.161.1-3
- 176 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1402. GRIN Aleksandr Stepanovič, 1880-1932
Szkarłatne żagle ; Złoty łańcuch / Aleksander Grin ; przeł. [z ros.] Irena Piotrowska. / Aleksander
Grin ; przeł. Roman Auderski. – Warszawa : „Iskry", 1972. – 233, [3] s. ; 18 cm
Tyt. oryg.: „Alyje parusa", „Zolotaâ cep'"
Sygn: P 10334
821.161.1-3
1403. GRISHAM John, 1955The client / John Grisham ; retold by Janet McAlpin. – Harlow : Pearson Education Limited, 2008.
– VI, 64, [2] s. : il. ; 20 cm. – (Penguin Readers. Level 4) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1405
821.111(73)-3
1404. GRISHAM John, 1955The client, disc 1 / John Grisham ; retold by Janet McAlpin. – Harlow : Pearson Education Limited,
2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 4) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 462
821.111(73)-3
1405. GRISHAM John, 1955The client, disc 2 / John Grisham ; retold by Janet McAlpin. – Harlow : Pearson Education Limited,
2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 4) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 463
821.111(73)-3
1406. GRISHAM John, 1955The firm / John Grisham ; retold by Robin Waterfield. – Harlow : Pearson Education Limited, 2008.
– 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 5) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. Przynależy do publikacji: The firm / John Grisham. –
Sygnatura 1419 U
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 480
821.111(73)-3
1407. GRISHAM John, 1955The firm / John Grisham ; retold by Robin Waterfield. – Harlow : Pearson Education Limited, 2008.
– VII, 82, [3] s. ; 20 cm. – (Penguin Readers. Level 5) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1419
821.111(73)-3
1408. GRISHAM John, 1955The street lawyer / John Grisham ; retold by Michael Dean. – Harlow : Pearson Education Limited,
2009. – IV, 76 s. : il. ; 20 cm. – (Penguin Active Reading. Level 4) (Penguin Active Reading)
(Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1401
821.111(73)-3
1409. GRISHAM John, 1955The street lawyer, audio disc 2 / John Grisham ; retold by Michael Dean. – Harlow : Pearson
Education Limited, 2009. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Active Reading. Level
4) (Penguin Active Reading) (Penguin Readers)
- 177 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 456
821.111(73)-3
1410. GRISHAM John, 1955The street lawyer, CD-ROM & audio disc 1 / John Grisham ; retold by Michael Dean. – Harlow :
Pearson Education Limited, 2009. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Active
Reading. Level 4) (Penguin Active Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. – Minimalne wymagania sprzętowe: Windows 2000/XP/Vista,
Pentium 350 Mhz, 128 MB RAM; Macintosh Power PC &Intel Processor 300 Mhz, 128 MB RAM;
Linux: Kernel 2.6, Pentium 350 Mhz, 128 MB RAM
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 455
821.111(73)-3
1411. GROSSMITH George, 1847-1912
The diary of nobody / George and Weedon Grossmith ; with illustrations by Weedon Grossmith. –
London : Penguin Books, 1995. – 233, [1] s. : il. ; 18 cm. – (Penguin Popular Classics ; 5)
Sygn: U 1307
821.111-3
1412. HARDY Thomas, 1840-1928
Far from the madding crowd / Thomas Hardy. – London : Penguin Books, 1994. – V, [6], 374 s. :
mapa ; 18 cm. – (Penguin Popular Classics ; 17)
Sygn: U 1309
821.111-3
1413. HARDY Thomas, 1840-1928
Jude the Obscure / Thomas Hardy. – London : Penguin Books, 1994. – XI, 489, [2] s. : mapa ; 18
cm. – (Penguin Popular Classics ; 10)
Sygn: U 1310
821.111-3
1414. HARDY Thomas, 1840-1928
Tess of the D'Urberville / Thomas Hardy. – London : Penguin Books, 1994. – XII, 507, [1] s. ; 18
cm. – (Penguin Popular Classics ; 20)
Sygn: U 1311
821.111-3
1415. HARDY Thomas, 1840-1928
The mayor of Casterbridge / Thomas Hardy. – London : Penguin Books, 1994. – VI, [1], 385, [1] s.
; 18 cm. – (Penguin Popular Classics ; 18)
Sygn: U 1308
821.111-3
1416. HARDY Thomas, 1840-1928
The trumpet-major / Thomas Hardy. – London : Penguin Books, 1996. – IX, 384, [1] s. ; 18 cm. –
(Penguin Popular Classics ; 3)
Sygn: U 1312
821.111-3
1417. HARDY Thomas, 1840-1928
The Woodlanders / Thomas Hardy. – London : Penguin Books, 1994. – VI, [1], 443, [1] s. ; 18 cm.
– (Penguin Popular Classics ; 11)
Sygn: U 1313
821.111-3
- 178 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1418. HAŠEK Jaroslav, 1883-1923
The good soldier Švejk / Jaroslav Hašek ; transl. from the Czech by Cecil Parrott ; with the original
illustrations by Joseph Lada. – London : Penguin Books, 2000. – XXII, [10], 752 s. : il. ; 20 cm. –
(Penguin Classics)
Oryg. : „Osudy dobrého vojáka Švejka za svetove války"
Sygn: U 1314
821.162.3-3
1419. HAWTHORNE Nathaniel, 1804-1864
The scarlet letter / Nathaniel Hawthorne. – London : Penguin Books, 1994. – [6], 224 s. ; 18 cm. –
(Penguin Popular Classics ; 16)
Sygn: U 1315
821.111(73)-3
1420. HELLER Joseph, 1923-1999
Catch-22 / Joseph Heller. – London : Vintage Books, 2007. – 519 s. ; 20 cm
Sygn: U 1316
821.111(73)-3
1421. HELTAI Jenö, 1871-1957
Dom snów / Jenö Heltai ; przeł. [z węg.] Krystyna Pisarska ; [posłowiem opatrzyła Elżbieta
Cygielska-Guttman]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978. – 288, [4] s. ; 18 cm
Tyt. oryg. : „Almokháza"
Sygn: P 10562
821.511.141-3
1422. HERCIKOVÁ Iva, 1935-2007
Intrygantki / Iva Herciková ; przeł. [z czes.] Jadwiga Bułakowska. – Wyd. 3. – Warszawa : „Iskry",
1978 dr. ukończ. 1977. – 143, [1] s. ; 18 cm
Tyt. oryg.: „Pet holek na krku"
Sygn: P 10563
821.162.3-3
1423. HOLDEN Wendy
The Full Monty / Wendy Holden ; based on the screenplay by Simon Beaufoy ; retold by Anne
Collins. – Harlow : Pearson Education Limited, 2008. – IV, 76 s. : il. ; 20 cm. – (Penguin Active
Reading. Level 4) (Penguin Active Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1400
821.111-3
1424. HOLDEN Wendy
The Full Monty, audio disc 2 / Wendy Holden ; based on the screenplay by Simon Beaufoy ; retold
by Anne Collins. – Harlow : Pearson Education Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12
cm. – (Penguin Active Reading. Level 4) (Penguin Active Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 454
821.111-3
1425. HOLDEN Wendy
The Full Monty, CD-ROM & audio disc 1 / Wendy Holden ; based on the screenplay by Simon
Beaufoy ; retold by Anne Collins. – Harlow : Pearson Education Limited, 2008. – 1 dysk optyczny
(CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Active Reading. Level 4) (Penguin Active Reading) (Penguin
Readers)
- 179 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. – Minimalne wymagania sprzętowe: Windows 2000/XP/Vista,
Pentium 350 Mhz, 128 MB RAM; Macintosh Power PC &Intel Processor 300 Mhz, 128 MB RAM;
Linux: Kernel 2.6, Pentium 350 Mhz, 128 MB RAM
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 453
821.111-3
1426. HORNBY Nick, 1957About a boy / Nick Hornby ; retold by Anne Collins. – Harlow : Pearson Education Limited, 2008. –
IV, 92 s. : il. ; 20 cm. – (Penguin Active Reading. Level 4) (Penguin Active Reading) (Penguin
Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1399
821.111-3
1427. HORNBY Nick, 1957About a boy, audio disc 1 / Nick Hornby ; retold by Anne Collins. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Active Reading. Level 4)
(Penguin Active Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 449
821.111-3
1428. HORNBY Nick, 1957About a boy, audio disc 2 / Nick Hornby ; retold by Anne Collins. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Active Reading. Level 4)
(Penguin Active Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 450
821.111-3
1429. HORNBY Nick, 1957About a boy, CD-ROM / Nick Hornby ; retold by Anne Collins. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Active Reading. Level 4)
(Penguin Active Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. – Minimalne wymagania sprzętowe: Windows 2000/XP/Vista,
Pentium 350 Mhz, 128 MB RAM; Macintosh Power PC &Intel Processor 300 Mhz, 128 MB RAM;
Linux: Kernel 2.6, Pentium 350 Mhz, 128 MB RAM
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 448
821.111-3
1430. HUXLEY Aldous, 1894-1963
Brave new world / Aldous Huxley ; retold by H. A. Cartledge. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – VII, 121, [3] s. ; 20 cm. – (Penguin Readers. Level 6) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1420
821.111-3
1431. HUXLEY Aldous, 1894-1963
Brave new world / Aldous Huxley ; retold by H. A. Cartledge. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 6) (Penguin
Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. Przynależy do publikacji: Brave new world / Aldous Huxley. –
Sygnatura 1420 U
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 481
821.111-3
- 180 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1432. IBSEN Henrik, 1828-1906
Dzika kaczka : dramat w pięciu aktach / Henrik Ibsen ; przeł. [z niem.] Jacek Frühling ; wstępem
opatrzył Józef Giebułtowicz. – [Wyd. 4]. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1988. – 118, [2] s. ;
21 cm
Oryg. norw. : „Vildanden"
Sygn: P 8236, P 9988
821.113.5-2
1433. IRVING John, 1942The world according to Garp / John Irving. – London : Black Swan, 1998. – 569, [7] s. ; 18 cm
Sygn: U 1318
821.111(73)-3
1434. ISHIGURO Kazuo, 1954The remains of the day / Kazuo Ishiguro. – London : Faber and Faber, [2005]. – 258 s. ; 18 cm
Sygn: U 1319
821.111-3
1435. IVANAC Ivica, 1936-1988
Maturzyści / Ivica Ivanac ; przeł. [z serboch.] Marta Osmólska. – Warszawa : „Nasza Księgarnia",
1987. – 157, [3] s. ; 20 cm
Oryg. : „Maturanti" 1981
Sygn: P 10508
821.163.42-39
1436. JAMES Henry, 1843-1916
The Europeans / Henry James. – London : Penguin Books, 1995. – 178 s. ; 18 cm. – (Penguin
Popular Classics ; 5)
Sygn: U 1320
821.111(73)-3
1437. JAMES Henry, 1843-1916
The portrait of the lady / Henry James. – London : Penguin Books, 1997. – 544 s. ; 18 cm. –
(Penguin Popular Classics ; 10)
Sygn: U 1321
821.111(73)-3
1438. JAMES Henry, 1843-1916
The turn of the screw and other short fictions / by Henry James ; with an introduction by R. W. B.
Lewis. – New York [etc.] : Bantam Books, cop. 1983. – XIX, [2], 402, [1] s. ; 18 cm. – (A Bantam
Classics)
Sygn: U 1322
821.111(73)-3
1439. JANION Maria, 1926Wampir : biografia symboliczna / Maria Janion. – Wyd. 2. – Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz
Terytoria, 2008. – 567, [5] s. : il. ; 26 cm. – (Romantyczne okolice śmierci)
Tekst częśc. tł. z ang., fr., niem., ros.
Sygn: P 10394
82-82:82(091)"17/19"
1440. JANOVIČ Sakrat, 1936Ściana / Sokrat Janowicz ; tł. [z białor. ] Jerzy Plutowicz. – Olsztyn ; Białystok : „Pojezierze", 1979.
– 255, [1] s. ; 20 cm
- 181 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: P 10509
821.161.3-3
1441. JEROME Jerome K., 1859-1927
Three men in a boat : to say nothing of the dog! / Jerome K. Jerome. – London : Penguin Books,
1994. – 184, [1] s. ; 18 cm. – (Penguin Popular Classics ; 26)
Sygn: U 1323
821.111-3
1442. Jette w zamku : dziesięć opowiadań pisarzy NRD [Niemieckiej Republiki Demokratycznej] /
wybór [i słowo wstępne] Barbara L. Surowska ; oprac. graf. i il. Elżbieta Brzozowska; [z niem.
przeł. Emilia Bielicka et al. ]. – Warszawa : „Nasza Księgarnia", 1980. – 263, [5] s. ; 20 cm
Oryg. opowiadania tyt. : [Jette im Schloss]
Sygn: P 10337
821.112.2-3(082.2)
1443. JÓKAI Anna, 19324447 / Anna Jókai ; przeł. [z węg.] Krystyna Pisarska. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1972. – 239, [1] s. ; 19 cm. – (Współczesna Proza Światowa)
Tytuł oryg. : „4447"
Sygn: P 10480
821.511.141-3
1444. JOYCE James, 1882-1941
A portrait of the artist as a young man / James Joyce. – London : Penguin Books, 1996. – 288 s. ; 18
cm. – (Penguin Popular Classics ; 12)
Sygn: U 1294
821.111(417)-3
1445. JOYCE James, 1882-1941
Dubliners / James Joyce. – London : Penguin Books, 1996. – 255, [1] s. ; 18 cm. – (Penguin Popular
Classics ; 15)
Sygn: U 1295
821.111(417)-3
1446. JOYCE James, 1882-1941
Ulysses / James Joyce. – London : Penguin Books, 2000. – LXXXVIII, [3], 939 s. ; 20 cm
Sygn: U 1296
821.111(417)-3
1447. KELLER Gotfried, 1819-1890
Romeo i Julia na wsi / Gotfryd Keller ; tł. [z niem.] J. Czermakowa. – Warszawa : „Książka i
Wiedza", 1970. – 104, [7] s. ; 18 cm. – (Koliber)
Tytuł oryg.: Romeo und Julia auf dem Dorfe
Sygn: P 10255
821.112.2(494)-3
1448. KLEIN Eduard, 1923Cienie nad pampą / Eduard Klein ; tł. [z niem.] Mieczysław Dutkiewicz ; il. Stanisław Töpfer. –
Warszawa : „Nasza Księgarnia", 1976. – 302, [2] s. ; 20 cm
Tyt. oryg.: „Severino von den Inseln" 1972
Sygn: P 10035
821.112.2-3
1449. KOLUNCEV Fëdor, 1923-1988
- 182 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Oczekiwanie / Fiodor Kołuncew [pseud.] ; przeł. [z ros.] Witolda Jurkiewicz. – Warszawa : „Iskry",
1972. – 283, [1] s. ; 18 cm
Tytuł oryg.: „Ožidanie". Na książce pseud. aut., nazwa: Tadeos Avisovič Barhadarân
Sygn: P 10482
821.161.1-3
1450. _ KONFERENCJA TEORETYCZNOLITERACKA, 4. 1965 (Pcim)
Wiersz i poezja : [czwarta] konferencja teoretycznoliteracka w Pciumiu / red. Jan Trzynadlowski ;
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Wydawnictwo, 1966. – 119 s. ; 24 cm. – (Konferencje Teoretycznoliterackie Młodszych
Pracowników Naukowych Polonistyki)
Sygn: P 10378
82.0-1
1451. KOVAL'DŽI Kirill Vladimirovič, 1930Opowieści limańskie / Cyryl Covalgi ; tł. [z ros.] Jerzy Pański ; [wiersze tł. Jerzy Litwiniuk]. –
Warszawa : „Czytelnik", 1973. – 370, [2] s. ; 20 cm
Tytuł oryg.: Limanskie istorii
Sygn: P 10460
821.135.2-3
1452. Księga przyjaciół / wybór i oprac. Igor Sikirycki ; wstęp Jarosław Iwaszkiewicz ; komitet red.
Jan Dobraczyński [et al.]. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1975. – 379, [1] s. ; 24 cm
Tekst częśc. tł. z ros.
Sygn: P 9894
821.16/.51(47+57)-1/-3+821.162.1-3
1453. LAWRENCE David Herbert, 1885-1930
Lady Chatterley's lover / D. H. Lawrence. – London : Penguin Books, 1997. – 314 s. ; 18 cm. –
(Penguin Popular Classics ; 5)
Sygn: U 1327
821.111-3
1454. LAWRENCE David Herbert, 1885-1930
Sons and lovers / D. H. Lawrence. – London : Penguin Books, 1995. – [8], 420 s. ; 18 cm. –
(Penguin Popular Classics ; 10)
Sygn: U 1329
821.111-3
1455. LAWRENCE David Herbert, 1885-1930
The rainbow / D. H. Lawrence. – Ware : Wordsworth Classics, 1995. – 418 s. ; 20 cm
Sygn: U 1328
821.111-3
1456. LAWRENCE David Herbert, 1885-1930
Women in love / D. H. Lawrence. – London : Penguin Books, 1996. – 542 s. ; 18 cm. – (Penguin
Popular Classics ; 9)
Sygn: U 1330
821.111-3
1457. LEIBER Fritz, 1910-1992
Wędrowiec / Fritz Leiber ; przeł. [z ang.] Julita Wroniak. – Warszawa : „Czytelnik", 1980. – 379,
[1] s. ; 18 cm
Oryg. : The wanderer" 1964
Sygn: P 10009
- 183 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
821.111(73)-3
1458. LEWIN Leopold, 1910-1995
U przyjaciół : przekłady z poezji rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej i gruzińskiej /
Leopolda Lewin. – [Wyd. 2 poszerz.]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966. – 460, [2] s. ; 21
cm
Tł. z ros., ukr., białorus., lit., gruzińskiego
Sygn: P 10264
82-1(082.2)
1459. LEWIS C. S., 1898-1963
Perelandra / Clive Staples Lewis ; przeł. [z ang.] Tadeusz Jan Dehnel. – Warszawa : Instytut
Wydawniczy „Pax", 1971. – 209, [2] s. ; 20 cm
Tytuł oryg.: „Perelandra"
Sygn: P 10008
821.111-3
1460. LONDON Jack, 1876-1916
Martin Eden / Jack London ; przeł. [z ang.] Zygmunt Glinka. – [Wyd. 12]. – Warszawa : „Iskry",
1981. – 457, [3] s. ; 17 cm
Oryg. : „Martin Eden"
Sygn: P 10010
821.111(73)-3
1461. LONDON Jack, 1876-1916
Martin Eden / Jack London ; przeł. [z ang.] Zygmunt Glinka. – Wyd. 6. – Warszawa : „Iskry", 1965.
– 365, [4] s. ; 21 cm
Tyt. oryg.: „Martin Eden"
Sygn: P 9901
821.111(73)-3
1462. LONDON Jack, 1876-1916
Nowele / Jack London ; [przeł. T. J. Dehnel et al.]. – Warszawa : „Iskry", 1972. – 260, [4] s. ; 20 cm
Sygn: P 10011
821.111(73)-3
1463. LUDLUM Robert, 1927The Bourne identity / Robert Ludlum ; retold by Andy Hopkins and Jocelyn Potter. – Harlow :
Pearson Education Limited, 2010. – VII, [1], 72, [2] s. : il. ; 20 cm. – (Penguin Readers. Level 4)
(Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1403
821.111(73)-3
1464. LUDLUM Robert, 1927The Bourne identity, disc 1 / Robert Ludlum ; retold by Andy Hopkins and Jocelyn Potter. – Harlow
: Pearson Education Limited, 2010. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers.
Level 4) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 426
821.111(73)-3
1465. LUDLUM Robert, 1927The Bourne identity, disc 2 / Robert Ludlum ; retold by Andy Hopkins and Jocelyn Potter. – Harlow
: Pearson Education Limited, 2010. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers.
- 184 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Level 4) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 427
821.111(73)-3
1466. LUDLUM Robert, 1927The Bourne identity, disc 3 / Robert Ludlum ; retold by Andy Hopkins and Jocelyn Potter. – Harlow
: Pearson Education Limited, 2010. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers.
Level 4) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 428
821.111(73)-3
1467. LUGOVSKOJ Vladimir Aleksandrovič, 1901-1957
Pieśń o wichrze : wiersze / Włodzimierz Ługowskoj ; wybrał Jerzy Litwiniuk. – Warszawa :
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. – 49, [3] s. ; 18 cm
Sygn: P 10187
821.161.1-2
1468. MAÂKOVSKIJ VladimirVLADIMIROVIČ, 1893-1930
Majakowski w przekładach Artura Sandauera / [tł. z ros.]. – Warszawa : „Czytelnik", 1977. – 279,
[1] s. : il. kolor. ; 20 cm
Sygn: P 9902
821.161.1-1
1469. MANN Heinrich, 1871-1950
Poddany / Henryk Mann ; tł. Maria Wołczacka, Janina Marecka. – Wyd. 3. – Warszawa :
„Czytelnik", 1975. – 461, [3] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
Tyt. oryg. : „Der Untertan". W metryce mylnie Wyd. 2
Sygn: P1 10123
821.112.2-3
1470. MANN Thomas, 1875-1955
Tonio Kröger i inne opowiadania / Tomasz Mann ; przeł. [z niem.] Leopold Staff. – Wyd. 4. –
Warszawa : „Czytelnik", 1971. – 228, [4] s. ; 18 cm. – (Seria z Delfinem)
Sygn: P 10266
821.112.2-3
1471. MANN Thomas, 1875-1955
Tonio Kröger i inne opowiadania / Tomasz Mann ; przeł. [z niem.] Leopold Staff. – Wyd. 5. –
Warszawa : „Czytelnik", 1973. – 270, [2] s. ; 18 cm
Sygn: P 10267
821.112.2-3
1472. MÁRAI Sándor, 1900-1989
Dziedzictwo Estery / Sándor Márai ; przeł. Feliks Netz. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza
„Czytelnik", 2008. – 116, [3] s. ; 20 cm. – (Mała Proza)
Sygn: P 9818
821.511.141-3
1473. MÁRAI Sándor, 1900-1989
Krew świętego Januarego / Sándor Márai ; przeł. Feliks Netz. – Wyd. 2. – Warszawa : Spółdzielnia
Wydawnicza „Czytelnik", 2007. – 325, [2] s. ; 16 cm. – (Nike)
Tyt. oryg.: San Gennaro vére.
Sygn: P 9823
- 185 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
821.511.141-3
1474. MÁRAI Sándor, 1900-1989
Pierwsza miłość / Sándor Márai ; przeł. Feliks Netz. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza
„Czytelnik", 2007. – 307, [1] s. ; 15 cm. – (Nike)
Sygn: P 9828
821.511.141-3
1475. MÁRAI Sándor, 1900-1989
Pokój na Itace / Sándor Márai ; przeł. Irena Makarewicz. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza
„Czytelnik", 2009. – 390, [2] s. ; 15 cm. – (Nike)
Sygn: P 9830
821.511.141-3
1476. MÁRAI Sándor, 1900-1989
Pokrzepiciel / Sándor Márai ; przeł. Irena Makarewicz. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza
„Czytelnik", 2010. – 246, [2] s. ; 16 cm. – (Nike)
Sygn: P 9831
821.511.141-3
1477. MÁRAI Sándor, 1900-1989
Sindbad powraca do domu / Sándor Márai ; przeł. i posłowiem opatrzyła Teresa Worowska. –
Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik", 2008. – 200, [1] s. ; 15 cm. – (Seria Nike)
Sygn: P 9834
821.511.141-3
1478. MAULE David, 1956Inventions that changed the world / David Maule. – Harlow : Pearson Education Limited, 2008. – 1
dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 4) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 431
821.111-3
1479. MAULE David, 1956Inventions that changed the world / David Maule. – Harlow : Pearson Education Limited, 2008. – V,
64, [2] s. : il. ; 20 cm. – (Penguin Readers. Level 4) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1410
821.111-3
1480. MAUPASSANT Guy de, 1850-1893
Baryłeczka ; Naszyjnik / Guy de Maupassant ; tł. [z fr.] Róża Czekańska-Heymanowa i Adolf
Sowiński. – [Wyd. 1 w tej edycji]. – Rzeszów : KAW, 1988. – 45, [3] s. ; 24 cm. – (Lektura Szkolna
/ Krajowa Agencja Wydawnicza)
Sygn: P 9909, P 9910
821.133.1-3
1481. MAUPASSANT Guy de, 1850-1893
Wybór nowel / Gay de Maupassant ; przeł. [z fr.] Róża Czekańska-Heymanowa [et al.] ; opatrzyła
posłowiem Irena Szymańska. – Warszawa : „Czytelnik", 1959. – 174, [2] s. ; 21 cm
Sygn: P 10127
821.133.1-3
1482. MCCALL SMITH Alexander, 1948The Kalahari Typing School for men / Alexander McCall Smith ; retold by Annette Keen. – Harlow
- 186 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
: Pearson Education Limited, 2009. – VII, [1], 78, [2] s. : il. ; 20 cm. – (Penguin Readers. Level 4)
(Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1406
821.111-3
1483. MCCALL SMITH Alexander, 1948The Kalahari Typing School for men, disc 1 / Alexander McCall Smith ; retold by Annette Keen. –
Harlow : Pearson Education Limited, 2009. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin
Readers. Level 4) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 436
821.111-3
1484. MCCALL SMITH Alexander, 1948The Kalahari Typing School for men, disc 2 / Alexander McCall Smith ; retold by Annette Keen. –
Harlow : Pearson Education Limited, 2009. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin
Readers. Level 4) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 437
821.111-3
1485. MCCALL SMITH Alexander, 1948The Kalahari Typing School for men, disc 3 / Alexander McCall Smith ; retold by Annette Keen. –
Harlow : Pearson Education Limited, 2009. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin
Readers. Level 4) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 438
821.111-3
1486. MONGO BETI , 1932-2001
Król cudem ocalony / Mongo Beti ; przeł. Maria Skibniewska. – Warszawa : „Pax", 1975. – 218, [2]
s. ; 20 cm
Tyt. oryg. : „Le roi miraculé" 1958
Sygn: P 10302
821.133.1(6)-3
1487. MONTESQUIEU Charles Louis de Secondat, 1689-1755
Myśli / Charles-Louis de Secondat de Montesquieu ; wybór i wstęp Leopold Gluck. – Warszawa :
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. – 127, [5] s. : 1 portr. ; 17 cm. – (Biblioteczka Aforystów)
Sygn: P 10349
821.133.1-84
1488. MUNTHE Axel, 1857-1949
Księga z San Michele / Axel Munthe ; z niem. przeł. Zofia Petersowa. – [Wyd. 4]. – Katowice :
„Śląsk", [1986]. – 397, [3] s. ; 21 cm
Podstawa tł. : „Das Buch von San Michele", oryg. : „The story of San Michele"
Sygn: P 10131
821.113.6-3:614.25(485)"18/19":929(485)"18/19"A/Z
1489. MURDOCH Iris, 1919-1999
The Italian girl / Iris Murdoch. – London : Penguin Books, 1985. – 171 s. ; 18 cm
Sygn: U 1332
821.111-3
- 187 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1490. NEKRASOV Viktor Platonovič, 1911-1987
W okopach Stalingradu / Wiktor Niekrasow ; tł. [z ros.] Jerzy Jędrzejewicz. – Wyd. 9. – Warszawa :
„Czytelnik", 1966. – 449, [3] s. ; 16 cm. – (Nike)
Tytuł oryg.: „V okopah Stalingrada"
Sygn: P 10352
821.161.1-3
1491. NOYES Kathryn Johnston
Drabina Jakubowa / Kathryn Johnston Noyes ; przeł. [z ang.] Henryk Krzeczkowski ; [wiersze
przeł. Ludmiła Marjańska]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. – 357, [3] s. ; 20
cm. – (Klub Interesującej Książki)
Tytuł oryg.: „Jacob's ladder"
Sygn: P 10046
821.111(73)-3
1492. OATES Joyce Carol, 1938Small avalanches : and other stories / Joyce Carol Oates. – [New York] : Harpertempest, cop. 2004.
– [6], 390 s. ; 19 cm
Sygn: U 1333
821.111(73)-3
1493. O'HARA John, 1905-1970
Czekając na zimę / John O'Hara ; z ang. przeł. Maria Zborowska. – Warszawa : „Książka i Wiedza",
1973. – 347, [4] s. ; 20 cm
Wybór z: Waiting for winter, New York 1964
Sygn: P 10135
821.111(73)-3
1494. O'HARA John, 1905-1970
Czekając na zimę / John O'Hara ; z ang. przeł. Zofia Kierszys. – Wyd. 2. – Warszawa : „Książka i
Wiedza", 1974. – 341, [3] s. ; 20 cm
Wybór z: Waiting for winter, New York 1964
Sygn: P 10134
821.111(73)-3
1495. Opowiadania z Dzikiego Zachodu / wybór Krzysztof Zarzecki ; przeł. [z ang.] Irena DoleżalNowicka [et al.]. – Warszawa : „Iskry", 1974. – 454, [2] s. ; 25 cm
Sygn: P 10356
821.111(73)-3
1496. ORWELL George, 1903-1950
1984 / George Orwell ; retold by Mike Dean. – Harlow : Pearson Education Limited, 2008. – IX, 76,
[2] s. : il. ; 20 cm. – (Penguin Readers. Level 4) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1402
821.111-3
1497. ORWELL George, 1903-1950
1984, disc 1 / George Orwell ; retold by Mike Dean. – Harlow : Pearson Education Limited, 2008. –
1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 4) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 439
821.111-3
1498. ORWELL George, 1903-1950
- 188 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1984, disc 2 / George Orwell ; retold by Mike Dean. – Harlow : Pearson Education Limited, 2008. –
1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 4) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 440
821.111-3
1499. OSTROVSKIJ Nikolaj Alekseevič, 1904-1936
Jak hartowała się stal / Mikołaj Ostrowski ; przeł. [z ros.] Wacław Rogowicz. – Wyd. 10. –
Warszawa : „Iskry", 1977. – 484, [4] s., [1] k. il. kolor. ; 21 cm. – (Klasyka Młodych)
Tyt. oryg.: „Kak zakalâlas' stal' „ 1951
Sygn: P 10358
821.161.1-3
1500. Outstanding short stories : Edgar Allan Poe and others / H.G. Wells [et al.] ; retold by G.C.
Thornley. – Harlow : Pearson Education Limited, 2008. – X, 107, [3] s. : il. ; 20 cm. – (Penguin
Readers. Level 5) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1404, U 1421
821.111-3:821.111(73)-3
1501. OZ Amos, 1939Nie mów noc / Amos Oz ; przeł. z hebr. Agnieszka Jawor-Polak. – Wyd. 2 popr. – Warszawa :
Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik", 2009. – 265, [2] s. ; 15 cm. – (Nike)
Sygn: P 9824
821.411.16'08-3
1502. PALUDAN Jacob, 1896-1975
Jörgen Stein / Jacob Paludan ; przeł. [z duń.] Maria Kłos-Gwizdalska ; posł. napisał Witold
Nawrocki. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1976. – 617, [3] s. ; 20 cm. – (Seria Dzieł Pisarzy
Skadynawskich)
Tyt. oryg.: „Torden i Syd. : Jørgen Stein og hons Kreds" 1932 ; „Under Regnbuen" 1933
Sygn: P 9929
821.114.4-3
1503. PAMUK Orhan, 1952Czarna księga / Orhan Pamuk ; przeł. [z tur.] Anna Akbike Sulimowicz. – Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 2011. – 618, [3] s. ; 22 cm
Tytuł oryg.: Kara kitap, 1994
Sygn: P 10627
821.512.161-3
1504. PAMUK Orhan, 1952My name is Red / Orhan Pamuk ; transl. by Erda!4g M. Göknar. – London : Faber and Faber, 2001.
– [18], 508 s. ; 18 cm
Oryg.: Benim Adim Kirmizi
Sygn: U 1335
821.512.161-3
1505. PAMUK Orhan, 1952Snow / Orhan Pamuk ; transl. by Maureen Freely. – London : Faber and Faber, 2004. – [8], 436 s. ;
18 cm
Oryg.: Kar
Sygn: U 1336
821.512.161-3
- 189 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1506. PARETSKY Sara
Crime story collection / Sara Paretsky and others ; retold by John and Celia Turvey. – Harlow :
Pearson Education Limited, 2007. – IV, 76 s. : il. ; 20 cm. – (Penguin Active Reading. Level 4)
(Penguin Active Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1398
821.111-3:811.111(73)-3
1507. PARETSKY Sara
Crime story collection, audio disc 2 / Sara Paretsky and others ; retold by John and Celia Turvey. –
Harlow : Pearson Education Limited, 2007. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – (Penguin
Active Reading. Level 4) (Penguin Active Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 446
821.111-3:821.111(73)-3
1508. PARETSKY Sara
Crime story collection, audio disc 3 / Sara Paretsky and others ; retold by John and Celia Turvey. –
Harlow : Pearson Education Limited, 2007. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – (Penguin
Active Reading. Level 4) (Penguin Active Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 447
821.111-3:811.111(73)-3
1509. PARETSKY Sara
Crime story collection, CD-ROM & audio disc 1 / Sara Paretsky and others ; retold by John and
Celia Turvey. – Harlow : Pearson Education Limited, 2007. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
– (Penguin Active Reading. Level 4) (Penguin Active Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. – Minimalne wymagania sprzętowe: Windows 2000/XP/Vista,
Pentium 350 Mhz, 128 MB RAM; Macintosh Power PC &Intel Processor 300 Mhz, 128 MB RAM;
Linux: Kernel 2.6, Pentium 350 Mhz, 128 MB RAM
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 445
821.111-3:811.111(73)-3
1510. PARKINSON Cyril Northcote, 1909Tajna misja / C. N. Parkinson ; tł. [z ang.] Juliusz Kydryński. – Warszawa : „Książka i Wiedza",
1978. – 332, [3] s. ; 18 cm
Tyt. oryg. : „Devil to pay" 1973
Sygn: P 10598
821.111-3
1511. PAUSTOVSKIJ Konstantin Georgievič, 1892-1968
Bieg czasu : opowiadania / Konstanty Paustowski ; przeł. [z ros.] N. Drucka, St. Flukowski, J.
Jędrzejewicz. – Wyd. 2. – Warszawa : „Iskry", 1973. – 152, [4] s ; 20 cm
Sygn: P 10143
821.161.1-3
1512. PAUSTOVSKIJ Konstantin Georgievič, 1892-1968
Kara-Bugaz / Konstanty Paustowski ; przeł. [z ros.] Kazimierz Truchanowski. – [Wyd. 2 i. e. 1]. –
Warszawa : Wydaw. TPPR [Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej] „Współpraca", 1985. –
205, [3] s. ; 17 cm
Oryg. : „Kara-Bugaz"
Sygn: P 10014
821.161.1-3
- 190 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1513. PAUSTOVSKIJ Konstantin Georgievič, 1892-1968
Opowieść północna / Konstanty Paustowski ; przeł. Jadwiga Laskowska. – Wyd. 5. – Warszawa :
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1973. – 140, [4] s. ; 20 cm
Tyt. oryg. : „Severnaâ povest'" 1950
Sygn: P 10144
821.161.1-3
1514. Poezja - mówię, Polska - myślę : Polska w poezji rosyjskiej XX wieku / wybór i słowo wstępne
Włodzimierz Prichod'ko ; red., noty o autorach i posłowie Andrzej Drawicz. – Warszawa : „Iskry",
1973. – 261, [3] s. ; 20 cm
Tekst równolegle w jęz. ros. i pol.
Sygn: P 10363
821.161.1-1
1515. PUŠKIN Aleksandr Sergeevič, 1799-1837
Eugeniusz Oniegin / Aleksander Puszkin ; przeł. [z ros.] Adam Ważyk ; [rozdz. X przeł. Marian
Toporowski]. – [Wyd. 9]. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1982. – 203, [1] s. ; 18 cm. –
([Seria Kieszonkowa PIW])
Oryg. : „Evgenij Onegin"
Sygn: P 9945
821.161.1-1
1516. PUŠKIN Aleksandr Sergeevič, 1799-1837
Eugeniusz Oniegin / Aleksander Puszkin ; przeł. [z ros.] Adam Ważyk ; il. Andrzej Kurkowski ;
[rozdział X przeł. oraz wstęp napisał Marian Toporowski]. – [Wyd. 7]. – Warszawa : Państwowy
Instytut Wydawniczy, 1964. – 304, [4] s. ; 19 cm
Oryg. : „Evgenij Onegin"
Sygn: P 10279
821.161.1-1
1517. RAŠIDOV Šaraf
Zwycięzcy / Szaraf Raszydow ; z ros. tł. Helena Zatorska. – Warszawa : „Książka i Wiedza", 1977.
– 423, [5] s. ; 20 cm
Tyt. tł. : „Pobediteli" [1969]. – Oryg. uzbecki
Sygn: P 10149
821.512.133-3
1518. REMACLE André, 1910-1995
Czas życia / André Remacle ; przeł. [z fr.] Maria Przymanowska. – Warszawa : „Książka i Wiedza",
1972. – 236, [3] s. ; 18 cm
Tytuł oryg.: „Le temps de vivre", Paris 1966
Sygn: P 10281
821.133.1-3
1519. RIVERTON Stein, 1884-1934
Żelazny wóz / Stein Riverton [pseud.] ; przeł. z norw. Adela Skrentni. – Poznań : Wydawnictwo
Poznańskie, 1988. – 167, [1] s. ; 17 cm
Oryg. : „Jernvognen"
Sygn: P 10488
821.113.5-3
1520. ROLLAND Romain, 1866-1944
Colas Breugnon : żyje jeszcze człowiek poczciwy / Romanin Rolland ; przeł. [z fr.] Franciszek
Mirandola [pseud. ; oprac. Julia Hartwig]. – Wyd. 15. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1983. – 205, [3] s. ; 20 cm
- 191 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Oryg. : „Colas Breugnon"
Sygn: P 10017
821.133.1-3
1521. RÓNAY György, 1913-1978
W cieniu srebrzystej topoli / György Rónay ; przeł. [z węg.] Krystyna Pisarska. – Warszawa :
„Pax", 1971. – 245, [3] s. ; 18 cm
Tytuł oryg.: „A nábob halála"
Sygn: P 10153
821.511.141-3
1522. ROTH Philip, 1933Duch wychodzi / Philip Roth ; przeł. Jolanta Kozak. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza
„Czytelnik", 2010. – 315, [4] s. ; 15 cm. – (Nike)
Sygn: P 9816
821.111(73)-3
1523. ROTH Philip, 1933Dziedzictwo : historia prawdziwa / Philip Roth ; przeł. Jerzy Jarniewicz. – Warszawa : Spółdzielnia
Wydawnicza „Czytelnik", 2007. – 212, [3] s. ; 20 cm
Tyt. oryg.: „Patrimony : a true story" 1991.
Sygn: P 9817
821.111(73)-3
1524. ROTH Philip, 1933Everyman / Philip Roth ; przeł. Jolanta Kozak. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza
„Czytelnik", 2008. – 166, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 9820
821.111(73)-3
1525. ROTH Philip, 1933Kompleks Portnoya / Philip Roth ; przeł. Anna Kołyszko. – Wyd. 5. – Warszawa : Spółdzielnia
Wydawnicza „Czytelnik", 2008. – 263, [5] s. ; 20 cm
Sygn: P 9821
821.111(73)-3
1526. ROTH Philip, 1933Konające zwierzę / Philip Roth ; tł. Jolanta Kozak. – Wyd. 3. – Warszawa : Spółdzielnia
Wydawnicza „Czytelnik", 2010. – 129, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 9822
821.111(73)-3
1527. ROTH Philip, 1933Operacja Shylock : wyznanie / Philip Roth ; przeł. Lech Czyżewski. – Warszawa : Spółdzielnia
Wydawnicza „Czytelnik", 2009. – 531 s. ; 20 cm
Sygn: P 9826
821.111(73)-3
1528. ROTH Philip, 1933Oszustwo / Philip Roth ; przeł. Jerzy Jarniewicz. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza
„Czytelnik", 2007. – 163, [1] s. ; 20 cm
Tyt. oryg.: „Deception" 1990.
Sygn: P 9827
821.111(73)-3
- 192 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1529. ROTH Philip, 1933Przeciwżycie / Philip Roth ; przeł. Zofia Zinserling. – Wyd. 2. – Warszawa : Spółdzielnia
Wydawnicza „Czytelnik", 2010. – 406, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 9832
821.111(73)-3
1530. ROTH Philip, 1933Spisek przeciwko Ameryce / Philip Roth ; przeł. Jolanta Kozak. – Warszawa : Spółdzielnia
Wydawnicza „Czytelnik", 2007. – 390, [2] s. ; 21 cm
Tyt. oryg.: „The plot against America" 2004.
Sygn: P 9835
821.111(73)-3
1531. ROTH Philip, 1933Wzburzenie / Philip Roth ; przeł. Jolanta Kozak. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza
„Czytelnik", 2011. – 197, [3] s. ; 15 cm. – (Nike)
Sygn: P 9837
821.111(73)-3
1532. ROUSSEL Raymond, 1877-1933
Locus Solus / Raymond Roussel ; przeł. [z fr.] Anna Wolicka ; wstępem opatrzył Cezary Rowiński.
– Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. – 291, [1] s. ; 19 cm
Tyt. oryg.: „Locus Solus" [1914]
Sygn: P 10152
821.133.1-3
1533. SAINT-EXUPÉRY Antoine de, 1900-1944
; ; / Antoine de Saint-Exupéry ; przeł. [z fr.] Wiera i Zbigniew Bieńkowski, Anna Cierniakówna. –
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. – 321, [4] s. ; 19 cm. – (Seria Kieszonkowa
PIW)
Tyt. oryg.: „Vol de nuit ; Terre des hommes ; Pilote de querre ; Lettre a un otage". Oznaczoni jako
cz. 2
Sygn: P 10614
821.133.1-3:929-052A/Z
1534. SAINT-EXUPÉRY Antoine de, 1900-1944
Nocny lot / Antoine de Saint-Exupéry ; przeł. [z fr.] Maria Czapska i Stanisław Stempowski. –
Wyd. 6. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973. – 86, [2] s. ; 17 cm
Oryg.: „Vol de nuit"
Sygn: P 10020
821.133.1-3
1535. SAINT-EXUPÉRY Antoine de, 1900-1944
Nocny lot ; Ziemia, planeta ludzi ; Pilot wojenny / Antoine de Saint-Exupéry ; przeł. [z fr.] Maria
Czapska [et al.]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971. – 354, [2] s. ; 19 cm. – (Biblioteka
Klasyki Polskiej i Obcej)
Tyt. oryg.: „Vol de nuit", „Terre des hommes", „Pilote de guerre"
Sygn: P 10374
821.133.1-3
1536. SAINT-EXUPÉRY Antoine de, 1900-1944
Poczta na południe ; Nocny lot / Antoine de Saint-Exupéry ; przedm. Roger Caillois ; przeł. [z fr.]
Aleksandra Olędzka-Frybesowa [et al.]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. –
188, [4] s. ; 19 cm. – (Seria Kieszonkowa PIW)
Tyt. oryg.: „Courrier sud ; Vol de nuit". Oznaczono jako cz. 1
- 193 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: P 10613
821.133.1-3
1537. SCIASCIA Leonardo, 1921-1989
Todo modo / Leonardo Sciascia ; przeł. [z wł.] Zofia Ernstowa. – Warszawa : „Czytelnik", 1977. –
172 s. ; 16 cm. – (Seria Nike)
Tyt. oryg.: „Todo modo" 1974
Sygn: P 10201
821.131.1-3
1538. SCOTT Walter, 1771-1832
Ivanhoe / sir Walter Scott. – London : Penguin Books, 1994. – 527, [1] s. ; 18 cm. – (Penguin
Popular Classics ; 14)
Sygn: U 1338
821.111-3
1539. SCOTT Walter, 1771-1832
Waverley czyli Sześćdziesiąt lat temu / Walter Scott ; [przekł. z ang. Teresy Świderskiej (1929)
opracował na podstawie 3 wyd. oryg. z 1830 r. Zygmunt Glinka]. – Wyd. 4. – Warszawa : „Nasza
Księgarnia", 1972. – 562, [6] s. : il. ; 21 cm
Oryg. : „Waverley or 'This sixty years since"
Sygn: P 9953
821.111-3
1540. SEGHERS Anna, 1900-1983
Siła słabych : dziewięć opowiadań / Anna Seghers ; przeł. [z niem.] Maria Wołczacka. – Warszawa
: „Czytelnik", 1966. – 222, [2] s. ; 20 cm
Tytuł oryg.: „Der Kraft der Schwachen". – Nazwa aut. : Netty Reiling Radványi
Sygn: P 10422
821.112.2-3
1541. SEMËNOV Georgij Vital'evič, 1931-1992
Biegnące dni / Giergij Siemionow ; z ros. tł. Halina Klemińska. – Warszawa : „Książka i Wiedza",
1977. – 289, [3] s. ; 20 cm
Tyt. oryg. : „Dnejčereda"
Sygn: P 10157
821.161.3-3
1542. SEMENOV Julian Semenovič, 1931-1993
Siedemnaście mgnień wiosny / Julian Siemionow ; przeł. [z ros.] Zdzisław Romanowski. – [Wyd.
3]. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979. – 328, [4] s. ; 20 cm
Tyt. oryg.:[Semnadcat' mgnovenij vesny, 1970]
Sygn: P 10203
821.161.1-3
1543. SHAKESPEARE William, 1564-1616
Król Ryszard Drugi / Wiliam Szekspir ; przeł. [z ang.] Władysław Tarnawski. – Warszawa :
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956. – 174, [1] s. ; 20 cm
Tytuł oryg.: „King Richard the Second"
Sygn: P 10217
821.111-2
1544. SHELLEY Mary Wollstonecraft, 1797-1851
Frankenstein : or, the modern Prometheus / Mary Shelley. – London : Penguin Books, 1994. – 214,
[1] s. ; 18 cm. – (Penguin Popular Classics ; 35)
- 194 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: U 1339
821.111-3
1545. SIMONOV Konstantin Michajlovič, 1915-1979
Ostatnie lato / Konstanty Simonow ; przeł. [z ros.] Urszula Gutowska. – Wyd. 2. – Warszawa :
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1977. – 637, [3] s. ; 19 cm. – (Kolekcja Literatury
Radzieckiej)
Tyt. oryg. : „Posledneje leto" 1971. – Stanowi cz. 3 trylogii cz. 1 pt. : Żywi i martwi
Sygn: P 10424
821.161.1-3
1546. SOBOLEV Leonid Sergeevič, 1898-1971
Remont kapitalny / Leonid Sobolev ; przeł. [z ros.] Wacława Komarnicka, Halina Zakrzewska. –
Wyd. 3. – Warszawa : „Czytelnik", 1978. – 481, [2] s. ; 19 cm. – (Kolekcja Literatury Radzieckiej)
Tyt. oryg.: „Kapital'nyj remont"
Sygn: P 10021
821.161.1-3
1547. ŠOLOHOV Michail Aleksandrovič, 1905-1984
Zaorany ugór / Michał Szołochow ; tł. [z ros.] Andrzej Stawar ; [posł. Aleksandra Jackiewicza]. –
Wyd. 8. – Warszawa : „Czytelnik", 1955. – 442, [2] s. ; 22 cm. – (Złota Biblioteka)
Tytuł oryg.: „Podniataâ celina"
Sygn: P 10080
821.161.1-3
1548. STEINBECK John, 1902-1968
Grona gniewu / John Steinbeck ; przeł. [z ang.] Alfred Liebfeld. – Wyd. 6. – Warszawa :
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. – 561, [1] s. ; 20 cm
Tytuł oryg.: „The grapes of wrath"
Sygn: P 10426
821.111(73)-3
1549. STEINBECK John, 1902-1968
The red pony / John Steinbeck ; retold by Nancy Taylor. – Harlow : Pearson Education Limited,
2009. – IV, 76 s. : il. ; 20 cm. – (Penguin Active Reading. Level 4) (Penguin Active Reading)
(Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1396
821.111(73)-3
1550. STEINBECK John, 1902-1968
The red pony, audio disc 1 / John Steinbeck ; retold by Nancy Taylor. – Harlow : Pearson Education
Limited, 2009. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Active Reading. Level 4)
(Penguin Active Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 457
821.111(73)-3
1551. STEINBECK John, 1902-1968
The red pony, CD-ROM & audio disc 2 / John Steinbeck ; retold by Nancy Taylor. – Harlow :
Pearson Education Limited, 2009. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Active
Reading. Level 4) (Penguin Active Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. – Minimalne wymagania sprzętowe: Windows 2000/XP/Vista,
Pentium 350 Mhz, 128 MB RAM; Macintosh Power PC &Intel Processor 300 Mhz, 128 MB RAM;
Linux: Kernel 2.6, Pentium 350 Mhz, 128 MB RAM
- 195 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 458
821.111(73)-3
1552. STEVENSON Robert Louis, 1850-1894
Dr Jekyll and Mr Hyde / Robert Louis Stevenson. – London : Penguin Books, 1994. – 88 s. ; 18 cm.
– (Penguin Popular Classics ; 37)
Sygn: U 1340
821.111-3
1553. STEVENSON Robert Louis, 1850-1894
The Black Arrow / Robert Louis Stevenson. – London : Penguin Books, 1995. – 287 s. ; 18 cm. –
(Penguin Popular Classics ; 5)
Sygn: U 1341
821.111-3
1554. STOKER Bram, 1847-1912
Dracula / Bram Stoker. – London : Penguin Books, 1994. – 447, [2] s. ; 18 cm. – (Penguin Popular
Classics ; 14)
Sygn: U 1343
821.111-3
1555. SÜSKIND Patrick, 1949Perfume : the story of the murderer / Patrick Süskind ; transl. from the Germany by John E. Woods.
– London : Penguin Books, cop. 1986. – [4], 263 s. ; 18 cm
Sygn: U 1344
821.112.2-3
1556. SUTHERLAND John, 1938Love, sex, death & words : surprising tales from a year in literature / John Sutherland & Stephen
Fender. – London : Icon Books, 2010. – XXIV, 512 s. ; 24 cm
Sygn: U CZYTELNIA 1365
82-36
1557. SWIFT Jonathan, 1667-1745
Gulliver's travels / Jonathan Swift. – London : Penguin Books, 1994. – [6], 329 s. ; 18 cm. –
(Penguin Popular Classics ; 7)
Sygn: U 1345
821.111-3
1558. TABUCCHI Antonio, 1943Czas szybko się starzeje / Antonio Tabucchi ; przeł. Joanna Ugniewska. – Warszawa : Spółdzielnia
Wydawnicza „Czytelnik", 2010. – 141, [3] s. ; 15 cm. – (Nike)
Sygn: P 9814
821.131.1-3
1559. TENDRÂKOV Vladimir Fedorovič, 1923-1984
Wiosenne szachrajstwa ; Trzy worki pszenicy / Włodzimierz Tiendriakow ; przeł. Irena Piotrowska.
– Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. – 241, [3] s. ; 20 cm. – (Klub Interesującej
Książki)
Tyt. oryg. : Vesennie perevërtyšy ; Tri meška sornoj pšenicy [1974]
Sygn: P 9965
821.161.1-3
1560. THACKERAY William Makepeace, 1811-1863
Vanity fair / William Makepeace Thackeray. – London : Penguin Books, 1994. – XII, 672 s. ; 18
- 196 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
cm. – (Penguin Popular Classics ; 13)
Sygn: U 1346
821.111-3
1561. The dream and other stories / Daphne du Maurier and others ; retold by G.C. Thornley, Lewis
Jones and Michael Woolf. – Harlow : Pearson Education Limited, 2007. – IV, 76 s. : il. ; 20 cm. –
(Penguin Active Reading. Level 4) (Penguin Active Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1392
821.111-3:811.111(73)-3
1562. The dream and other stories, audio disc 2 / Daphne du Maurier and others ; retold by G.C.
Thornley, Lewis Jones and Michael Woolf. – Harlow : Pearson Education Limited, 2007. – 1 dysk
optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Active Reading. Level 4) (Penguin Active Reading)
(Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 452
821.111-3:821.111(73)-3
1563. The dream and other stories, CD-ROM & audio disc 1 / Daphne du Maurier and others ; retold
by G.C. Thornley, Lewis Jones and Michael Woolf. – Harlow : Pearson Education Limited, 2007. –
1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Active Reading. Level 4) (Penguin Active
Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. – Minimalne wymagania sprzętowe: Windows 2000/XP/Vista,
Pentium 350 Mhz, 128 MB RAM; Macintosh Power PC &Intel Processor 300 Mhz, 128 MB RAM;
Linux: Kernel 2.6, Pentium 350 Mhz, 128 MB RAM
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 451
821.111-3:821.111(73)-3
1564. TROLLOPE Anthony, 1815-1892
Barchester towers / Antony Trollope. – London : Penguin Books, 1994. – 477 s. ; 18 cm. – (Penguin
Popular Classics ; 7)
Sygn: U 1347
821.111-3
1565. TUBOLEV Vladimir, 1935Samotny lot ; Obce miasto / Włodzimierz Tubolew ; przeł. [z ros.] Marta Okołów-Podhorska. –
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. – 218, [2] s. ; 20 cm. – (Klub Interesującej
Książki)
Tyt. oryg.: „Odinočnyj polet" ; „Čužoe nebo" [1974]
Sygn: P 10429
821.161.1-3
1566. TURGENEV Ivan Sergeevič, 1818-1883
Opowiadania / Iwan Turgieniew ; przeł. [z ros.] Paweł Hertz [et al.]. – Warszawa : Państwowy
Instytut Wydawniczy, 1968. – 374, [2] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Szkolna)
Tyt. oryg.: „Ujezdnij lekar'" [et al.]
Sygn: P 10024
821.161.1-3
1567. TUULIK Ülo
Jałowiec przetrwa suszę / Ülo Tuulik ; przeł. z ros. Wiesława Karaczewska. – Warszawa :
„Czytelnik", 1978. – 248, [3] s. ; 15 cm
Tyt. oryg.: S!2oja jalus
Sygn: P 10164
- 197 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
821.511.113-3
1568. TWAIN Mark, 1835-1910
Nieszczęsny narzeczony Aurelii / Mark Twain ; przeł. [z ang.] Antoni Marianowicz, Antoni
Słonimski, Alina Świderska. – Wyd. 3. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. –
224, [2] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Powszechna)
Sygn: P 9970
821.111(73)-3
1569. URIBE PIEDRAHITA César, 1897Toá / César Uribe Piedrahita ; przeł. [z hisz.] Maria Dembowska. – Kraków : Wydaw. Literackie,
1977. – 128, [4] s. ; 20 cm. – (Proza Iberoamerykańska)
Tyt. oryg.: „Toá" 1933
Sygn: P 10276
821.134.2(861)-3
1570. VARGAS LLOSA Mario, 1936Miasto i psy / Mario Vargas Llosa ; przeł. [z hisz.] Kazimierz Piekarec. – Warszawa : „Czytelnik",
1971. – 444, [3] s. ; 20 cm
Tyt. oryg.: „La ciudad y los perros" 1963
Sygn: P 10025
821.134.2(85)-3
1571. VASIL'EV Ûrij
Wiatr w żagle / Jurij Wasiljew ; przeł. [z ros.] Irena Piotrowska. – Warszawa : „Iskry", 1976. – 158,
[2] s. ; 17 cm
Tyt. oryg.: Veter v parusa, 1971
Sygn: P 10227
821.161.1-3
1572. VINOGRADOV Anatolij Kornelievič, 1888-1946
Trzy barwy czasu. T. 1 / Anatol Winogradow ; przedm. Maksym Gorki ; przeł. [z ros.] Joanna Guze.
– Wyd. 4. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. – 322, [2] s. ; 18 cm
Tytuł oryg.: Tri cveta vremeni
Sygn: P 10438
821.161.1-3
1573. VINOGRADOV Anatolij Kornelievič, 1888-1946
Trzy barwy czasu. T. 2 / Anatol Winogradow ; przedm. Maksym Gorki ; przeł. [z ros.] Joanna Guze.
– Wyd. 4. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. – 275, [5] s. ; 18 cm
Tytuł oryg.: Tri cveta vremeni
Sygn: P 10439
821.161.1-3
1574. WALSER Martin, 1927Spłoszony koń : nowela / Martin Walser ; przeł. [z niem.] Janusz Sikorski. – Warszawa :
„Czytelnik", 1981. – 132, [3] s. ; 15 cm
Oryg. : „ein fliehendes Pferd" [1978]
Sygn: P 10432
821.112.2-3
1575. WALTARI Mika, 1908-1979
Cztery zmierzchy / Mika Waltari ; przeł. z fiń. Kazimiera Manowska ; il. Aleksander Stefanowski. –
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. – 134, [3] s. ; 18 cm. – (Biblioteka
„Jednorożca")
- 198 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Tytuł oryg.: Neljä päivälaskua
Sygn: P 10433
821.511.111-3
1576. WELLM Alfred, 1927Podróż do Descansaru / Alfred Wellm ; przeł. [z niem.] Halina Leonowicz. – Poznań :
Wydawnictwo Poznańskie, 1972. – 285, [2] s. ; 20 cm
Tytuł oryg.: Pause für Wanzka oder die Reise nach Descansar
Sygn: P 10228
821.112.2-3
1577. WHARTON Edith Newbold Jones, 1862-1937
Ethan Frome / Edith Wharton ; przeł. [z ang.] Urszula Łada-Zabłocka ; słowo wstępne Wiesław
Furmańczyk. – Warszawa : „Czytelnik", 1976. – 142, [2] s. ; 20 cm
Tyt. oryg.: „Ethan Frome" [1911]
Sygn: P 10229
821.111(73)-3
1578. WHARTON Edith, 1862-1937
The age of innocence / Edith Wharton. – London : Penguin Books, 1996. – [6], 364, [1] s. ; 18 cm. –
(Penguin Popular Classics ; 11)
Sygn: U 1349
821.111(73)-3
1579. WILDE Oscar, 1854-1900
A woman of no importance / Oscar Wilde. – London : Penguin Books, 1996. – [6], 94 s. ; 18 cm. –
(Penguin Popular Classics ; 17)
Sygn: U 1350
821.111-2
1580. WILDE Oscar, 1854-1900
Lord Arthur Savile's crime and other stories / Oscar Wilde. – London : Penguin Books, 1994. – 191,
[1] s. ; 18 cm. – (Penguin Popular Classics ; 11)
Sygn: U 1351
821.111-3
1581. WILDE Oscar, 1854-1900
The happy prince and other stories / Oscar Wilde. – London : Penguin Books, 1994. – 204 s. : il. ;
18 cm. – (Penguin Popular Classics ; 22)
Sygn: U 1352
821.111-3
1582. WILDE Oscar, 1854-1900
The picture of Dorian Gray / Oscar Wilde ; retold by Kieran McGovern. – Harlow : Pearson
Education Limited, 2008. – IX, 74, [4] s. : il. ; 20 cm. – (Penguin Readers. Level 4) (Penguin
Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1411
821.111-3
1583. WILDE Oscar, 1854-1900
The picture of Dorian Gray / Oscar Wilde ; retold by Kieran McGovern. – Harlow : Pearson
Education Limited, 2008. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Readers. Level 4)
(Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
- 199 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 430
821.111-3
1584. WILDE Oscar, 1854-1900
The picture of Dorian Gray / Oscar Wilde. – London : Penguin Books, 1994. – 255, [1] s. ; 18 cm. –
(Penguin Popular Classics ; 35)
Sygn: U 1353
821.111-3
1585. WODEHOUSE Pelham Grenville, 1881-1975
Wielce zobowiązany, Jeeves / P.G. Wodehouse ; z ang. przeł. Juliusz Kydryński. – Warszawa :
„Książka i Wiedza", 1977. – 253, [3] s. ; 18 cm
Tyt. oryg. : „Much obliged, Jeeves" 1971
Sygn: P 10231
821.111-3
1586. WOLFF Thobias, 1945Back in the world / Thobias Wolff. – Toronto [etc.] : Bantam Books, 1986. – [12], 221, [2] s. ; 21
cm
Sygn: U 1354
821.111(73)-3
1587. WOOLF Virginia, 1882-1941
To the lighthouse / Virginia Woolf ; text ed. by Stella McNichol ; with an introduction and notes by
Hermione Lee. – London : Penguin Books, 2000. – XLVIII, [2], 267, [1] s. ; 20 cm
Sygn: U 1355
821.111-3
1588. WU CHENG'EN , ca 1500-ca 1582
The monkey king / Wu Ch'êng-ên ; oryginally transl. by Arthur Waley ; abriged by Alison Waley ;
retold by Coleen Degnan-Veness. – Harlow : Pearson Education Limited, 2010. – IV, 92 s. : il. ; 20
cm. – (Penguin Active Reading. Level 4) (Penguin Active Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych
Sygn: U 1395
821.111-3
1589. WU CHENG'EN , ca 1500-ca 1582
The monkey king, CD-ROM & audio disc / Wu Ch'êng-ên ; oryginally transl. by Arthur Waley ;
abriged by Alison Waley ; retold by Coleen Degnan-Veness. – Harlow : Pearson Education Limited,
2010. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm. – (Penguin Active Reading. Level 4) (Penguin Active
Reading) (Penguin Readers)
Zaadopt. dla potrzeb dydaktycznych. – Minimalne wymagania sprzętowe: Windows 2000/XP/Vista;
Macintosh OSX 10.3; gnuLinEx 2006/Ubuntu 7; IGHz Processor, 256 MB RAM, 1024x768
rozdzielczość ekranu
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 460
821.111-3
Literatura polska
1590. ANDERMAN Janusz, 1949Zabawa w głuchy telefon / Janusz Anderman. – Warszawa : „Czytelnik", 1976. – 94, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10294
821.162.1-3
1591. AUDERSKA Halina, 1904-2000
Jabłko granatu / Halina Auderska. – [Wyd. 3]. – Warszawa : „Czytelnik", 1978. – 370, [2] s. ; 16
- 200 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
cm. – (Seria Głowy Wawelskie)
W metryce mylnie : Wyd. 6
Sygn: P 10455
821.162.1-3
1592. BAUMGARDTEN Aleksander, 1908-1980
Wilki za progiem / Aleksander Baumgardten. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
Narodowej, 1974. – 387, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 10456
821.162.1-3
1593. BĄDKOWSKI Lech, 1920-1984
Wszystko się liczy / Lech Bądkowski. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Wydawnictwo, 1971. – 259, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10299
821.162.1-3
1594. BERENT Wacław, 1873-1940
Nurt / Wacław Berent ; z drzeworytami St. Ostoi-Chrostowskiego ; [wstęp Janusza Wilhelmiego]. –
Warszawa : „Czytelnik", 1956. – 361, [3] s. : il. ; 20 cm. – (Opowieści biograficzne / Wacław
Berent ; 1)
Sygn: P 10300
821.162.1-3
1595. BOBKOWSKI Andrzej, 1913-1961
Ikkos i Sotion oraz inne szkice / Andrzej Bobkowski ; zebr. i oprac. Paweł Kądziela. – Warszawa :
Biblioteka „Więzi", cop. 2009. – 236, [4] s. ; 20 cm. – (Biblioteka „Więzi" ; t. 234)
Sygn: P 9769
821.162.1-3:821.162.1-4
1596. BOBKOWSKI Andrzej, 1913-1961
Zmierzch : i inne opowiadania / Andrzej Bobkowski. – Warszawa : Biblioteka „Więzi", cop. 2007.
– 108, [3] s. ; 20 cm. – (Biblioteka „Więzi" ; t. 205)
Sygn: P 7512, P 8788, P 9768
821.162.1-3
1597. BODNICKI Władysław, 1910-1983
Syn Popiela / Władysław Bodnicki. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1973. – 251, [4] s. ; 20 cm
Sygn: P 10457
821.162.1-3
1598. BOGUSZEWSKA Helena, 1886-1978
Jadą wozy z cegłą : powieść / H. Boguszewska, J. Kornacki. – Wyd. 3. – Warszawa : Gebethner i
Wolff, 1948. – 254, [2] s. ; 22 cm
Sygn: P 10401
821.162.1-3
1599. BOGUSZEWSKA Helena, 1886-1978
Pisma wybrane. T.1 / Helena Boguszewska, Jerzy Kornacki ; wyboru dokonał Hieronim Michalski.
– Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik", 1956. – 703, [1] s. ; 22 cm
Sygn: P 10547
821.162.1-3
1600. BOGUSZEWSKA Helena, 1886-1978
Pisma wybrane. T.2 / Helena Boguszewska, Jerzy Kornacki ; wyboru dokonał Hieronim Michalski.
- 201 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
– Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik", 1956. – 761, [3] s. ; 22 cm
Sygn: P 10548
821.162.1-3
1601. BOJARSKA Anna, 1946Kozzmoss! / Anna Bojarska. – Kraków : „Vis-á-vis/Etiuda", 2004. – 189, [3] s. ; 20 cm
Sygn: P 10290
821.162.1-3
1602. BRANDYS Kazimierz, 1916-2000
Obrona „Grenady" i inne opowiadania / Kazimierz Brandys. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1966. – 472, [4] s. ; 18 cm
Sygn: P 10305
821.162.1-3
1603. BRATNY Roman, 1921Losy / Roman Bratny. – [Wyd. 3]. – Warszawa : „Czytelnik", 1979. – 396, [3] s. ; 19 cm. –
(Kolekcja Polskiej Literatury Współczesnej)
Sygn: P 10306
821.162.1-3
1604. BRAUN Andrzej, 1923-2008
Próba ognia i wody / Andrzej Braun. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1975. – 197, [3] s. ; 20 cm
Sygn: P 10307
821.162.1-3
1605. BREZA Tadeusz, 1905-1970
Urząd / Tadeusz Breza. – [Wyd. 13 [i.e. 14]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
– 234, [2] s. ; 18 cm. – (Kolekcja Polskiej Literatury Współczesnej)
Sygn: P 10308
821.162.1-3
1606. BRONIEWSKI Władysław 1897-1962
Wiersze i poematy / Władysław Broniewski. – Wyd. 13. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1978. – 454, [2] s. ; 19 cm
Sygn: P 10310
821.162.1-1
1607. BROSZKIEWICZ Jerzy, 1922-1993
Doktor Twardowski. [T.1] / Jerzy Broszkiewicz. – [Wyd. 3]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie,
1987. – 282, [2] s. ; 21 cm
Sygn: P 10311
821.162.1-3
1608. BRUDZIŃSKI Wiesław Leon, 1920-1996
Zmyślenia 3 / Wiesław Brudziński ; [oprac. graf. Jerzy Jaworowski]. – Warszawa : „Iskra", 1971. –
79 s. : il. ; 14 cm. – (Biblioteka Stańczyka)
Sygn: P 10550
821.162.1-84
1609. BRZOZOWSKI Zbigniew, 1936-1992
Dycha z Kopernikiem / Zbigniew Belina-Brzozowski. – Wyd. 3. – Szczecin : „Glob", 1984. – 134,
[2] s. : il. ; 24 cm
Sygn: P 10312
821.162.1-3
- 202 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1610. BUBIN Stanisław, 1953Postępowanie spadkowe / Stanisław Bubin, Adam Karolczuk. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza, 1978. – 237, [2] s. ; 18 cm
Sygn: P 10313
821.162.1-3
1611. BUDREWICZ Olgierd, 1923-2011
Zdumiewająca Warszawa : wybór z trzech tomów Baedekera warszawskiego i coś poza tym /
Olgierd Budrewicz ; oprac. graf. Bohdan Butenko. – Warszawa : Interpress, 1968. – 354, [6] s. : il. ;
23 cm
Sygn: P 10314
821.162.1-92
1612. BUNIKIEWICZ Witold, 1885-1946
Żywoty diabłów polskich / Witold Bunikiewicz ; [il. Maria Heidrichowa]. – [Wyd. 2]. – Poznań :
Wydawnictwo Poznańskie, 1985. – 129, [7] s., [4] tabl. kolor. : il. ; 25 cm
Sygn: P 10316
821.162.1-3
1613. BUNSCH Karol, 1898-1987
Powrotna droga / Karol Bunsch. – [Wyd. 3]. – Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984.
– 348, [3] s. ; 19 cm
Sygn: P 10317
821.162.1-3
1614. BUNSCH Karol, 1898-1987
Przekleństwo / Karol Bunsch. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973. – 273, [3] s. ; 20 cm. –
(Powieści piastowskie / Karol Bunsch)
Sygn: P 10404
821.162.1-3
1615. BUNSCH Karol, 1898-1987
Wywołańcy / Karol Bunsch. – Wyd. 4. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1969. – 395, [1] s. ; 20
cm. – (Powieści piastowskie / Karol Bunsch)
Sygn: P 10405
821.162.1-3
1616. BYSTRZYCKA Zofia, 1922Pełnia półistnienia. – Warszawa : „Czytelnik", 1984. – 302, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10458
821.162.1-3
1617. BYSTRZYCKA Zofia, 1922Trójwidzenie / Zofia Bystrzycka. – [Wyd. 4]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984.
– 265, [3] s. ; 16 cm
Dr. z diapozytywów
Sygn: P 10459
821.162.1-3
1618. CHODŹKO Ignacy, 1794-1861
Obrazy litewskie / Ignacy Chodźko ; oprac. Monika Stankiewicz-Kopeć. – Kraków : Księgarnia
Akademicka, 2010. – 372 s. ; 24 cm. – (Biblioteka Sarmacka ; 7)
Sygn: P 9850
821.162.1-3
- 203 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1619. CIELECKI Marcin, 1979Ostatnie Królestwo / Marcin Cielecki. – Sopot : Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2010. – 38 s. ; 21
cm. – (Biblioteka „Toposu" ; t. 52)
Sygn: P 9797
821.162.1-1
1620. CZUKU Marek, 1960Forever / Marek Czuku. – Sopot : Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2010. – 39, [1] s. ; 21 cm. –
(Biblioteka „Toposu" ; t. 56)
Sygn: P 9798
821.162.1-1
1621. DĄBROWSKA Maria, 1889-1965
Najdalsza droga ; Tryumf Dionizego / Maria Dąbrowska. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie,
1985. – 30, [2] s. ; 21 cm
Sygn: P 10318
821.162.1-3
1622. DĄBROWSKA Maria, 1889-1965
Opowiadania / Maria Dąbrowska. – Warszawa : „Czytelnik", 1973. – 357, [3] s. ; 19 cm. –
(Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
Sygn: P 10461
821.162.1-3
1623. DĄBROWSKA Maria, 1889-1965
Pielgrzymka do Warszawy ; Najdalsza droga ; Nocne spotkanie ; Tu zaszła zmiana / Maria
Dąbrowska. – Wyd. 5. – Warszawa : „Czytelnik", 1977. – 66, [2] s. : 1 portr. ; 20 cm. – (Biblioteka
Lektur Szkolnych)
Sygn: P 10319
821.162.1-3
1624. DĄBROWSKA Maria, 1889-1965
Trzecia jesień ; Na wsi wesele / Maria Dąbrowska. – Wyd. 6. – Warszawa : „Czytelnik", 1973. –
139, [4] s. ; 20 cm
Sygn: P 10464
821.162.1-3
1625. DĄBROWSKA Maria, 1889-1965
Wybór opowiadań / Maria Dąbrowska. – Wyd. 3. – Warszawa : „Czytelnik", 1969. – 294, [2] s. ; 21
cm
Sygn: P 10465
821.162.1-3
1626. DOBROWOLSKI Stanisław Ryszard, 1907-1985
Wiersze i poematy / Stanisław Ryszard Dobrowolski. – Warszawa : „Czytelnik", 1968. – 386, [2] s.
; 20 cm
Sygn: P 10466
821.162.1-1
1627. DOŁĘGA-MOSTOWICZ Tadeusz, 1898-1939
Kariera Nikodema Dyzmy / Tadeusz Dołęga-Mostowicz. – Wyd. 6. – Warszawa : „Czytelnik",
1972. – 350, [2] s. ; 18 cm. – (Seria z Delfinem)
Sygn: P 6174, P 10502
821.162.1-3
- 204 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1628. DYGASIŃSKI Adolf, 1839-1902
W puszczy : (pół fantazji na cześć wspomnień) / Adolf Dygasiński. – Warszawa : Książka i Wiedza,
1970. – 102, [2] s. ; 15 cm. – (Koliber)
Sygn: P 10467
821.162.1-3
1629. ELEKTOROWICZ Leszek, 1924Przechadzki Sylena : opowiadania / Leszek Elektorowicz. – Warszawa : „Czytelnik", 1971. – 196,
[4] s. ; 18 cm
Sygn: P 10503
821.162.1-3
1630. FENIKOWSKI Franciszek, 1922-1982
Bal kapitański / Franciszek Fenikowski. – Gdynia : Wydawnictwo Morskie, 1967. – 73, [2] s. ; 17
cm
Sygn: P 10504
821.162.1-1
1631. FILIPOWICZ Kornel, 1913-1990
Ulica Gołębia ; [Jutro znów wojna] / Kornel Filipowicz. – Wyd. 2. – Warszawa : „Czytelnik", 1966.
– 606, [2] s. ; 16 cm. – (Seria Głowy Wawelskie)
Zawiera cz. 2 cyklu „Niepokój młodego serca" pt.: Jutro znów wojna
Sygn: P 10325
821.162.1-3
1632. FREDRO Aleksander, 1793-1876
Dożywocie : komedia w trzech aktach wierszem / Aleksander Fredro ; oprac. Mieczysława
Romankówna. – Kraków : Wydawnictwo M. Kot, 1949. – 112 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Arcydzieł
Poezji i Prozy ; nr 71)
Sygn: P 10241
821.162.1-2
1633. FREDRO Aleksander, 1793-1876
Pan Jowialski / Aleksander Fredro ; oprac. Witold Billip. – Wyd. 3, zm. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1968. – XL, [1], 200, [1] s. ; 18 cm. – (Biblioteka
Narodowa. Seria 1 ; nr 264)
Sygn: P 10110
821.162.1-2
1634. FREDRO Aleksander, 1793-1876
Zrzędność i przekora : komedia w 1 akcie wierszem / Aleksander Fredro ; wstępem zaopatrzyła S.
Kniplówna ; Centralna Rada Związków Zawodowych w Polsce. – Warszawa : „Książka i Wiedza",
1949. – 53, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteczka Świetlicowa ; nr 40)
Sygn: P CZYTELNIA 6114, P 10326
821.162.1-2
1635. GALAJ Julian, 1908-1986
W rodzinie Lebiodów / Julian Gałaj. – Wyd. 4. – Warszawa : „Czytelnik", 1953. – 247, [1] s. ; 20
cm
Sygn: P 10468
821.162.1-3
1636. GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons, 1905-1953
Satyra, groteska, żart liryczny / K. I. Gałczyński ; il. Henryk Tomaszewski. – Wyd. 2. – Warszawa :
- 205 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
„Czytelnik", 1957. – 408, [8] s., [1] k. tabl. : il., portr. ; 20 cm
Sygn: P 10328
821.162.1-7
1637. GAŁUSZKA Jerzy, 1922-1988
Lato dwóch kobiet / Jerzy Gałuszka. – Katowice : „Śląsk", 1971. – 167, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 10469
821.162.1-3
1638. GISGES Jan Maria, 1914-1983
Dzień spokojnego słońca / Jan Maria Gisges. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1967. – 36, [4] s. ; 20
cm
Sygn: P 10470
821.162.1-1
1639. GŁOWACKI Janusz, 1938Good night, Dżerzi / Janusz Głowacki. – Warszawa : „Świat Książki", 2010. – 316, [1] s. ; 22 cm. –
(Nowa Proza Polska)
Publ. klubu „Świat Książki" nr 7905.
Sygn: P 9793
821.162.1-3
1640. GŁOWACKI Janusz, 1938Paradis / Janusz Głowacki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. – 146, [2] s. ; 18
cm
Sygn: P 10246
821.162.1-3
1641. GOJAWICZYŃSKA Pola, 1896-1963
Rajska jabłoń / Pola Gojawiczyńska. – Warszawa : „Czytelnik", 1977. – 454, [2] s., [1] k. portr. ; 21
cm. – (Dzieła zebrane / Pola Gojawiczyńska)
Stanowi cz. 2 cyklu. Cz. 1 pt. Dziewczęta z Nowolipek
Sygn: P 10472
821.162.1-3
1642. GOJAWICZYŃSKA Pola, 1896-1963
Ziemia Elżbiety / Pola Gojawiczyńska. – Wyd. 7. – Warszawa : „Czytelnik", 1957. – 274, [2] s. ; 21
cm
Sygn: P 10247
821.162.1-3
1643. GOMOLICKI Leon, 1903-1988
Owoc z grynszpanem / Leon Gomolicki. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1965. – 150, [2] s. ; 20
cm
Sygn: P 10473
821.162.1-3
1644. GOMOLICKI Leon, 1903-1988
Wydarzenia ; Arka ; Erotyk / Leon Gomolicki. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1978. – 490, [2] s. ;
20 cm. – (Proza / Leon Gomolicki ; t. 3)
Sygn: P 10556
821.162.1-3
1645. GOSZCZURNY Stanisław, 1929-2003
Koniec najdłuższego rejsu / Stanisław Goszczurny. – Wyd. 3. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie,
- 206 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1972. – 270, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10474
821.162.1-3
1646. GOŹDZIKIEWICZ Teodor, 1903-1984
Piękne przymorze / Teodor Goździkiewicz ; il. Józef Wilkoń. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza, 1979. – 162, [5] s. ; 19 cm
Sygn: P 9985
821.162.1-3
1647. GOŹDZIKIEWICZ Teodor, 1903-1984
Piękne przymorze / Teodor Goździkiewicz ; il. Józef Wilkoń. – Wyd. 3. – Warszawa : Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, 1974. – 178, [5] s. ; 19 cm
Sygn: P 9984
821.162.1-3
1648. GOŹDZIKIEWICZ Teodor, 1903-1984
Wyżynka / Teodor Goździkiewicz. – Łowicz : Księgarnia Łowicka, 1946. – 204, [1] s. ; 21 cm
Sygn: P 10475
821.162.1-3
1649. GRABSKI Władysław Jan, 1901-1970
Poufny dziennik Dominika Pola / Władysław Jan Grabski. – Warszawa : „Pax", 1962. – 318, [2] s. ;
20 cm
Stanowi cz. 1 cyklu, cz. 2 pt.: Moguncka noc
Sygn: P 9987
821.162.1-3
1650. GRABSKI Władysław Jan, 1901-1970
Saga o jarlu Broniszu. Cz.1, Zrękowiny w Uppsali / Władysław Jan Grabski. – Wyd. 6. – Warszawa
: „Pax", 1968. – 271, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 9883
821.162.1-3
1651. GRABSKI Władysław Jan, 1901-1970
Saga o jarlu Broniszu. Cz.2, Śladem wikingów / Władysław Jan Grabski. – Wyd. 6. – Warszawa :
„Pax", 1968. – 263, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 9884
821.162.1-3
1652. GRABSKI Władysław Jan, 1901-1970
Saga o jarlu Broniszu. Cz.3, Rok tysięczny / Władysław Jan Grabski. – Wyd. 6. – Warszawa :
„Pax", 1968. – 279, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 9885
821.162.1-3
1653. GRANAT Emil, 1928Wracając ziemią / Emil Granat. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1968. – 19, [1] s. ; 20 cm. –
(Biblioteka Młodych / Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy przy ZG ZMW w Warszawie)
Sygn: P 10333
821.162.1-1
1654. HEYDUK Bronisław, 1909-1984
Trójkrólewie / Bronisław Heyduk. – Wyd. 2. – Warszawa : „Nasza Księgarnia", 1972. – 279, [1] s.,
[16] s. tabl. : il. ; 21 cm
- 207 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: P 10564
821.162.1-3
1655. IWASZKIEWICZ Jarosław, 1894-1980
Czerwone tarcze / Jarosław Iwaszkiewicz. – Wyd. 9. – Warszawa : „Czytelnik", 1971. – 420 s. ; 19
cm. – (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
Sygn: P 10479
821.162.1-3
1656. IWASZKIEWICZ Jarosław, 1894-1980
Hilary syn buchaltera / Jarosław Iwaszkiewicz. – Warszawa : „Czytelnik", 1975. – 144, [4] s., [1] k.
portr. ; 21 cm. – (Dzieła : powieści : wiersze : proza poetycka : opowiadania : dramaty : podróże :
pisma muzyczne : rozmowy o książkach : varia / Jarosław Iwaszkiewicz)
Sygn: P 10336
821.162.1-3
1657. IWASZKIEWICZ Jarosław, 1894-1980
Pasje błędomierskie / Jarosław Iwaszkiewicz. – Wyd. 2. – Warszawa : „Czytelnik", 1956. – 318, [1]
s. ; 20 cm
Sygn: P 9989
821.162.1-3
1658. IWASZKIEWICZ Jarosław, 1894-1980
Sprawy osobiste i inne wiersze rozproszone / Jarosław Iwaszkiewicz ; [wybór i oprac. Piotr
Mitzner]. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik", 2010. – 211, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 9796
821.162.1-1
1659. JANTAR Mateusz
Zmowa / Mateusz Jantar. – [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973. – 314, [4] s. ; 19
cm
Sygn: P 10511
821.162.1-3
1660. JARECKI Andrzej, 1933-1993
W niedorzeczu Wisły / Andrzej Jarecki ; il. Lech Zahorski. – Warszawa : „Czytelnik", 1971. – 107,
[5] s. : il. ; 20 cm. – (Biblioteka Satyry)
Sygn: P 9991
821.162.1-7
1661. JAROCHOWSKA Maria, 1918-1975
Niemiłosierni / Maria Jarochowska. – Wyd. 3. – Warszawa : „Czytelnik", 1966. – 255, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 7257, P 10513
821.162.1-3
1662. JASIŃSKI Jerzy, 1927Kropla morza ... szczypta lądu / Jerzy Jasiński ; [il. Jerzy Flisak]. – Gdańsk : Wydawnictwo
Morskie, 1979. – 145, [1] s. ; 18 cm
Sygn: P 9888
821.162.1-3
1663. JEŻ Teodor Tomasz, 1824-1915
Dachijszczyzna / Teodor Tomasz Jeż [pseud.. – Warszawa] : Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa
„Czytelnik", 1949. – 410, [4] s. ; 21 cm
Na książce pseud. aut., nazwa: Zygmunt Miłkowski
- 208 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: P 10566
821.162.1-3
1664. JEŻ Teodor Tomasz, 1824-1915
Pamiętniki starającego się / Teodor Tomasz Jeż [pseud.]. – Wyd. 4 /. – Warszawa : „Czytelnik",
1975. – 385, [3] s. ; 20 cm
Na książce pseud. aut., nazwa: Zygmunt Miłkowski. Tekst wg pierwodruku w Tygodniku
Ilustrowanym 1865-1866
Sygn: P 10515
821.162.1-3
1665. JĘDRKIEWICZ Edwin, 1889-1971
Kukły mistrza Damiana : powieść / Edwin Jędrkiewicz. – Katowice : „Śląsk", 1966. – 282, [2] s. ;
20 cm
Sygn: P 10516
821.162.1-3
1666. JÓZEFACKA Maria, 1942Gorczyca / Maria Józefacka. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1981. – 290, [2] s. ; 18 cm
Sygn: P 9992
821.162.1-3
1667. KACZKOWSKI Zygmunt, 1825-1896
Anuncjata : powieść historyczna z czasów konfederacji barskiej. T. 1 / Zygmunt Kaczkowski ;
[posł. napisał Antoni Jopek]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968. – 319, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 10568
821.162.1-3
1668. KACZKOWSKI Zygmunt, 1825-1896
Anuncjata : powieść historyczna z czasów konfederacji barskiej. T. 2 / Zygmunt Kaczkowski ;
[posł. napisał Antoni Jopek]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968. – 311, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 10569
821.162.1-3
1669. KALICKI Rajmund, 1944Dziennik nieobyczajny / Rajmund Kalicki ; [rys. Mariano Betelú]. – Warszawa : Spółdzielnia
Wydawnicza „Czytelnik", 2008. – 254, [2] s. : il. ; 20 cm
Sygn: P 9819
821.162.1-4
1670. KAMIEŃSKA Anna, 1920-1986
Deszczowe lato / Anna Kamieńska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. – 156,
[4] s. ; 20 cm
Sygn: P 9993, P 9994
821.162.1-3
1671. KAPENIAK Józef, 1906-1977
Ród Gąsieniców / Józef Kapeniak. – Wyd. 5. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,
1977. – 337, [3] s. ; 21 cm
Sygn: P 10339
821.162.1-3
1672. KASPROWICZ Jan, 1860-1926
Publicystyka / Jan Kasprowicz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1958. – 639, [1] s. ; 21 cm. –
(Dzieła wybrane / Jan Kasprowicz / [pod red. Jana Józefa Lipskiego] ; 4)
- 209 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: P 10570
821.162.1-92
1673. KAWALEC Julian, 1916Marsz weselny / Julian Kawalec. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966. – 344, [3]
s. ; 20 cm
Sygn: P 10253
821.162.1-3
1674. KAWALEC Julian, 1916Przepłyniesz rzekę... / Julian Kawalec. – Warszawa : „Czytelnik", 1973. – 282, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10571
821.162.1-3
1675. KAWALEC Julian, 1916Szara aureola : powieść / Julian Kawalec. – Katowice : „Śląsk", 1973. – 148, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 10572
821.162.1-3
1676. KAWALEC Julian, 1916Ziemi przypisany ; Tańczący jastrząb / Julian Kawalec. – [Wyd. 4]. – Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 1977. – 261, [3] s. ; 21 cm
W metryce mylnie: Wyd. 3
Sygn: P 10254
821.162.1-3
1677. KLIMAS BŁAHUTOWA Maria, 1909Dziewczyna z wieży Babel / Naria Klimas Błahutowa. – Wyd. 2. – Warszawa : „Czytelnik", 1970. –
139, [1] s. ; 19 cm
Sygn: P 10518
821.162.1-3
1678. KŁOSOWSKI Józef Nikodem, 1904-1959
: powieść / Józef Nikodem Kłosowski. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana,
1947. – 270, [1] s. ; 22 cm
Sygn: P 10036
821.162.1-3
1679. KOLADA Stanisław, 1930Stacja dwunasta : opowiadania / Stanisław Kolada. – Warszawa : „Iskry", 1978. – 206, [2] s. ; 17
cm
Sygn: P 10257
821.162.1-3
1680. KONOPNICKA Maria, 1842-1910
Miłosierdzie gminy : kartka z Hottingen / Maria Konopnicka. – Wyd. 2. – Warszawa : „Czytelnik",
1972. – 29, [3] s. ; 18 cm
Sygn: P 6119, P 9997
821.162.1-3
1681. KONOPNICKA Maria, 1842-1910
Opowiadania / Maria Konopnicka. – Warszawa : „Czytelnik", 1974. – 169, [1] s. ; 19 cm
Sygn: P 9998
821.162.1-3
- 210 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1682. KONOPNICKA Maria, 1842-1910
Opowiadania / [wstęp Krystyna Kuliczkowska]. – Warszawa : „Czytelnik", 1984. – 127, [1] s. ; 20
cm
Sygn: P 9890
821.162.1-3
1683. KONOPNICKA Maria, 1842-1910
Poezje / Maria Konopnicka ; oprac. Alina Brodzka. – Wyd. 3. – Warszawa : „Czytelnik", 1959. –
539, [1] s., [1] k. tabl. : portr. ; 19 cm
Sygn: P 10483
821.162.1-1
1684. KONOPNICKA Maria, 1842-1910
Wybór poezji / Maria Konopnicka ; [wybór i oprac. Izabella Korsak ; wstęp Hanna Januszewska ; il.
Bogdan Zieleniec]. – Warszawa : „Nasza Księgarnia", 1955. – 175, [1] s. ; 18 cm
Sygn: P 10258
821.162.1-1
1685. KONWICKI Tadeusz, 1926Dziura w niebie / Tadeusz Konwicki. – Wyd. 3. – Warszawa : „Iskry", 1965. – 368, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10576
821.162.1-3
1686. KONWICKI Tadeusz, 1926Kompleks polski / Tadeusz Konwicki. – Warszawa : „Alfa", 1989. – 166, [2] s. ; 21 cm. – (Seria z
Tukanem)
Sygn: P 10340
821.162.1-3
1687. KONWICKI Tadeusz, 1926Mała apokalipsa / Tadeusz Konwicki. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1994. – 234,
[1] s. ; 20 cm
Sygn: P 10259, P 10341
821.162.1-3
1688. KONWICKI Tadeusz, 1926Nic albo nic ; Kronika wypadków miłosnych / Tadeusz Konwicki ; [rys. Danuta Konwicka ; teksty
na podstawie rękopisu oprac. i przygot. do dr. Przemysław Kaniecki ; współpr. ("Kronika
wypadków miłosnych") Piotr Kubiński]. – Warszawa : Agora, 2010. – 406, [1] s. : il. ; 22 cm. –
(Książki wybrane / Tadeusz Konwicki ; t. 5) (Biblioteka Gazety Wyborczej)
Sygn: P 10671
821.162.1-3
1689. KOPROWSKI Jan, 1918-2004
Wieczory rodzinne : opowiadania / Jan Koprowski. – Warszawa : „Czytelnik", 1977. – 161, [3] s. ;
20 cm
Sygn: P 10260
821.162.1-3
1690. KORZENIOWSKI Józef, 1797-1863
Spekulant / Józef Korzeniowski. – Wyd. 4. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976. – 247, [1] s.
; 18 cm
Tekst wg : Dzieła wybrane / J. Korzeniowski. T. 1, Kraków 1954
Sygn: P 10577
821.162.1-3
- 211 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1691. KOTARBIŃSKI Tadeusz, 1886-1981
Rytmy i rymy / Tadeusz Kotarbiński. – Warszawa : „Czytelnik", 1970. – 126, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10519
821.162.1-1
1692. KOWALSKI Władysław, 1894-1958
W Grzmiącej : powieść / Władysław Kowalski. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1947. – 272, [1] s., [1] k. tabl. : portr. ; 22 cm
Sygn: P 10117
821.162.1-3
1693. KOZIOŁ Urszula, 1931Postoje pamięci / Urszula Kozioł. – Wyd. 2. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,
1973. – 349, [3] s. ; 20 cm
Sygn: P 10484
821.162.1-3
1694. KOŹMIŃSKI Karol, 1888-1967
Obrońca Woli : opowieść o generale Sowińskim / Karol Koźmiński. – Warszawa : „Iskry", 1957. –
486, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 23 cm
Sygn: P 10520
821.162.1-3:929-051A/Z
1695. KOŹNIEWSKI Kazimierz, 1919-2005
Piątka z ulicy Barskiej / Kazimierz Koźniewski. – Wyd. 11. – Warszawa : Państ. Instytut
Wydawniczy, 1976. – 224, [4] s. ; 19 cm. – (Biblioteka Literatury XXX-lecia)
Sygn: P 9999
821.162.1-3
1696. KRASICKI Ignacy, 1735-1801
Myszeidos : pieśni X / Ignacy Krasicki ; oprac. i wstępem poprzedził Mieczysław Klimowicz. –
Wyd. 2 popr. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1958. – 93, [3] s. : il.
; 21 cm
Sygn: P 10000, P 10001
821.162.1-1
1697. KRASIŃSKI Zygmunt, 1812-1859
Irydion / Zygmunt Krasiński ; wstępem i aneksem opatrzył Stefan Treugutt. – Warszawa :
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958. – 364, [4] s. : err. ; 20 cm. – (Biblioteka Polska)
Sygn: P 10002
821.162.1-2
1698. KRASZEWSKI Józef Ignacy, 1812-1887
/ Józef Ignacy Kraszewski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968. – 687, [1] s. ; 20 cm. –
(Dzieła : powieści obyczajowe / Józef Ignacy Kraszewski)
Sygn: P 10524
821.162.1-3
1699. KRASZEWSKI Józef Ignacy, 1812-1887
Adama Polanowskiego, dworzanina króla imci Jana III notatki / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot.
do druku, posłowiem i przypisami opatrzyła Ewa Warzenica]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza, 1959. – 299, [2] s., [1] k. tabl. : portr. ; 22 cm. – (cykl powieści historycznych
obejmujących dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski ; t. 24 / red. kom. pod przewodnictwem
Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka)
- 212 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: P 10182
821.162.1-3
1700. KRASZEWSKI Józef Ignacy, 1812-1887
Boży gniew / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot. do dr. posłowiem i przypisami opatrzył Antoni
Jopek]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1958. – 450, [2] s., [1] k. tabl. : portr. ; 21
cm. – (Cykl powieści historycznych obejmujących dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski ; red.
kom. pod przewodn. Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka ; 25)
Sygn: P 10522
821.162.1-3
1701. KRASZEWSKI Józef Ignacy, 1812-1887
Infanta : Anna Jagiellonka : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski ; [tekst oprac. i
przypisami opatrzył Wiktor Hahn ; posł. Stanisław Stupkiewicz]. – [Wyd. 4]. – Warszawa : Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. – 393, [3] s. : il., faks., portr. ; 21 cm. – (Cykl powieści
historycznych obejmujących dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski / red. kom. pod przewodn.
Czesława Hernasa ; 21)
Sygn: P 10183
821.162.1-3
1702. KRASZEWSKI Józef Ignacy, 1812-1887
Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik : Jagiełłowie do Zygmunta / Józef Ignacy
Kraszewski ; [przedsł. napisał Stefan Majchrowski ; posłowiem i przypisami opatrzył Jacek Kajtoch
; il. wybrała i objaśniła Jolanta Wyleżyńska]. – [Wyd. 4 komitetowe]. – Warszawa : Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. – 545, [3] s., 32 s. tabl. : il., portr. ; 21 cm. – (Cykl powieści
historycznych obejmujących dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski ; red. kom. pod przewodn.
Czesława Hernasa ; 19)
Sygn: P 10523
821.162.1-3
1703. KRASZEWSKI Józef Ignacy, 1812-1887
Król Piast : (Michał książę Wiśniowiecki) : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski ;
[przygot. do dr. posłowiem i przypisami opatrzył Stefan Świerzewski]. – Warszawa : Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, 1959. – 308, [4] s., [1] k. tabl. : portr. ; 21 cm. – (Cykl powieści
historycznych obejmujących dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski ; red. kom. pod przewodn.
Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka ; 26)
Sygn: P 10525
821.162.1-3
1704. KRASZEWSKI Józef Ignacy, 1812-1887
Milion posagu : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 1976. – 199, [1] s. ; 19 cm
Tekst oparto na wyd. krytycznym J. I. Kraszewski „Dzieła", Kraków 1959
Sygn: P 10261
821.162.1-3
1705. KRASZEWSKI Józef Ignacy, 1812-1887
Na królewskim dworze : czasy Władysława IV / Józef Ignacy Kraszewski ; red. kom. pod
przewodn. Czesława Hernasa. / [przedsłowiem poprzedził Zbigniew Bieńkowski ; przygot. do dr.,
posłowiem i przypisami opatrzyła Danuta Brzozowska]. – [Wyd. 4]. – Warszawa : Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, 1987. – 410, [6] s., [16] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm. – (Cykl
powieści historycznych obejmujących dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski / red. kom. pod
przewodn. Czesława Hernasa ; 24)
Sygn: P 10184
821.162.1-3
- 213 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1706. KRASZEWSKI Józef Ignacy, 1812-1887
Orbeka : powieść / Józef Ignacy Kraszewski ; [tekst przygot., notą opatrzyła Małgorzata KamińskaRogatko]. – Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983. – 224, [3] s. ; 21 cm
Sygn: P 10526
821.162.1-3
1707. KRASZEWSKI Józef Ignacy, 1812-1887
Powieść bez tytułu. T. 1-2 / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 1974. – 244, [3] s. ; 18 cm
Sygn: P 10527
821.162.1-3
1708. KRASZEWSKI Józef Ignacy, 1812-1887
Sprawa kryminalna : powiastka / Józef Ignacy Kraszewski ; przygot. do dr. Maria Rydlowa. –
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977. – 235, [1] s. ; 20 cm. – (Dzieła : powieści obyczajowe /
Józef Ignacy Kraszewski)
Sygn: P 10528
821.162.1-3
1709. KRASZEWSKI Józef Ignacy, 1812-1887
Ulana : powieść poleska / Józef Ignacy Kraszewski. – Wyd. 5 zm. – Wrocław [etc.] : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, 1988. – 122, [1] s. ; 21 cm. – (Nasza Biblioteka)
Tekst wg 4 wyd., opartego na edycji z 1874 r. – Kolejność wydań w „Ossolineum"
Sygn: P 10343, P 10344
821.162.1-3
1710. KRASZEWSKI Józef Ignacy, 1812-1887
Waligóra : powieść historyczna z czasów Leszka Białego / Józef Ignacy Kraszewski ; red. kom. pod
przewodn. Wincentego Danka. – Wyd. 4. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977. –
214, [7] s., [10] k. tabl. : il. ; 22 cm. – (Cykl powieści historycznych obejmujących dzieje Polski /
Józef Ignacy Kraszewski ; red. kom. pod przewodn. Wincentego Danka ; t. 9)
Sygn: P 10529
821.162.1-3
1711. KRAWCZYK Janina, 1943Kronika wypadków : opowiadania / Janina Krawczyk. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza,
1979. – 144, [4] s. ; 20 cm
Sygn: P 10530
821.162.1-3
1712. KRUCZKOWSKI Leon, 1900-1962
Dramaty wybrane / Leon Kruczkowski ; [wstęp Sławomir Świątek]. – Łódź : Wydawnictwo
Łódzkie, 1980. – 269, [3] s., [2] k. tabl. : 5 il. 1 portr. ; 22 cm
Tekst oparty na wyd. Państwowego Instytutu Wydawniczego z roku 1962, przejrzany przez Autora
Sygn: P 10038
821.162.1-2
1713. KRUCZKOWSKI Leon, 1900-1962
Kordian i cham / Leon Kruczkowski. – Wyd. 26. – Warszawa : „Czytelnik", 1974. – 290, [2] s. ; 19
cm. – (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
Sygn: P 10531
821.162.1-3
1714. KRUCZKOWSKI Leon, 1900-1962
- 214 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Pawie pióra / Leon Kruczkowski. – Warszawa : „Czytelnik", 1964. – 235, [1] s., [1] k. tabl. : portr. ;
20 cm
Sygn: P 10262
821.162.1-3
1715. KRUCZKOWSKI Leon, 1900-1962
Pawie pióra / Leon Kruczkowski. – Wyd. 8. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
Narodowej, 1955. – 251, [1] s. : il. ; 22 cm
Sygn: P 10039
821.162.1-3
1716. KRUCZKOWSKI Leon, 1900-1962
Pierwszy dzień wolności : sztuka w 3 aktach / Leon Kruczkowski. – Wyd. 3. – Warszawa :
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. – 139, [1] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Szkolna)
Sygn: P 10003
821.162.1-2
1717. KRZEMIŃSKI Włodzimierz, 1919Uwaga, guzik ! / Włodzimierz Krzemiński ; [il. projektował Stefan Drobner]. – Łódź :
Wydawnictwo Łódzkie, 1982. – 186, [2] s. : il. ; 20 cm
Sygn: P 9893
821.162.1-7+821.162.1-1
1718. Księga wierszy polskich XIX wieku. T.1 / zebrał Julian Tuwim ; oprac. i wstępem opatrzył
Juliusz W. Gomulicki. – Wyd. 2 przejrz. i popr. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,
1956. – LX, 560 s. ; 20 cm
Sygn: P 10580
821.162.1-1
1719. KUBACKI Wacław, 1907-1992
Koncert na orkiestrę / Wacław Kubacki. – Warszawa : „Czytelnik", 1970. – 317, [3] s. ; 20 cm
Sygn: P 10532
821.162.1-3
1720. KUBACKI Wacław, 1907-1992
Smutna Wenecja / Wacław Kubacki ; oprac. graf. Mieczysław Wejman. – Wyd. 3. – Warszawa :
„Czytelnik", 1971. – 208, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 10533
821.162.1-3
1721. KUCHARSKI Jan Edward, 1914-1979
Befsztyk z bawołu : opowiadania / Jan Edward Kucharki. – Warszawa : „Czytelnik", 1978. – 355,
[4] s. ; 20 cm
Sygn: P 10534
821.162.1-3
1722. KUCZKOWSKI Krzysztof, 1955Wiersze (masowe) i inne / Krzysztof Kuczkowski ; Witold Jurkiewicz fot. – Sopot : Towarzystwo
Przyjaciół Sopotu, 2010. – 53, [3] s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka „Toposu" ; t. 53)
Sygn: P 9799
821.162.1-1:77.04(438)(084.121)
1723. Kufer Kasyldy czyli Wspomnienia z lat dziewczęcych / wyboru pamiętników XVIII-XIX w.
dokonały Danuta Stępniewska i Barbara Walczyna ; [wstęp i noty biograficzne Maria Dernałowicz;
il. Karol Syta]. – Warszawa : „Nasza Księgarnia", 1974. – 606, [6] s. : il. ; 21 cm
- 215 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: P 10346
821.162.1-3(082.2):[94(438).06/.07::008:396(438):929(438)]"17/18"
1724. Kumotry diobła : opowieści ludowe Śląska Opolskiego / zebrała, oprac., wstępem i posłowiem
opatrzyła Dorota Simonides ; il. Emilia Freudenreich. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza, 1977. – 181, [3] s., [12] k. tabl. kolor. ; 26 cm
Sygn: P 10040
821.162.1-3:398(438)
1725. KUNCEWICZOWA Maria, 1899-1989
Tristan 1946 / Maria Kuncewiczowa. – Wyd. 6. – Warszawa : „Czytelnik", 1977. – 412, [3] s. ; 16
cm. – (Seria Głowy Wawelskie)
Sygn: P 10263
821.162.1-3
1726. KUNCEWICZOWA Maria, 1899-1989
Tristan 1946 / Maria Kuncewiczowa. – Wyd. 3. – Warszawa : „Czytelnik", 1970. – 315, [1] s. ; 20
cm
Sygn: P 10535
821.162.1-3
1727. KUREK Jalu, 1904-1983
Kantata profesora Wróbla / Jalu Kurek. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967. –
223, [1] s. ; 18 cm
Sygn: P 10536
821.162.1-3
1728. KUŹNIAK Mirosław, 1946Biała podróż / Mirosław Kuźniak. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1978. – 64 s. ; 17 cm. –
(Biblioteka Poetycka)
Sygn: P 10486
821.162.1-1
1729. LEM Stanisław, 1921-2006
Bezsenność / Stanisław Lem. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971. – 313, [3] s. ; 20 cm
Sygn: P 9895
821.162.1-3
1730. LEM Stanisław, 1921-2006
Doskonała próżnia ; Wielkość urojona / Stanisław Lem. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 1974. – 335, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 10581
821.162.1-4+821.162.1-3
1731. LEM Stanisław, 1921-2006
Głos Pana / Stanisław Lem. – Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984. – 239, [1] s. ; 19
cm
Sygn: P 10004
821.162.1-3
1732. LEM Stanisław, 1921-2006
Opowiadania wybrane / Stanisław Lem. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973
Sygn: P 7842, P 9896
821.162.1-3
- 216 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1733. LEM Stanisław, 1921-2006
Suplement / Stanisław Lem. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976. – 208, [4] s. ; 21 cm
Sygn: P 9897
821.162.1-3
1734. LEŚKIEWICZ Maria
Walczę i śpiewam : wiersze wybrane / Maria Leśkiewicz. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1969.
– 83, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 10006
821.162.1-1
1735. LEWANDOWSKA Zofia
Marta, Monika i Adam / Zofia Lewandowska. – Warszawa : „Książka i Wiedza", 1976. – 282, [5] s.
; 20 cm
Sygn: P 10007
821.162.1-3
1736. LOTHAMER Henryk, 1945-1979
Dlaczego tak, dlaczego nie / Henryk Lothamer. – Warszawa : „Książka i Wiedza", 1974. – 225, [3]
s. ; 20 cm
Sygn: P 10265
821.162.1-3
1737. LOVELL Jerzy, 1925-1991
Księga ludzi, ptaków i ryb / Jerzy Lovell ; [il. Halina Niemiec]. – Katowice : „Śląsk", 1976. – 171,
[4] s. ; 20 cm
Sygn: P 10012
821.162.1-94:799
1738. ŁOPALEWSKI Tadeusz, 1900-1997
Śmieszni i nieszczęśliwi : opowiadania / Tadeusz Łopalewski. – Warszawa : „Czytelnik", 1975. –
246, [5] s. ; 20 cm
Sygn: P 10186
821.162.1-3
1739. ŁUKASIEWICZ Stanisław, 1907-1996
Kraina lat szczęśliwych / Stanisław Łukasiewicz. – Wyd. 2. – Warszawa : „Czytelnik", 1974. – 520,
[4] s. ; 20 cm
Sygn: P 10189
821.162.1-3
1740. MACH Wilhelm, 1917-1965
Życie duże i małe / Wilhelm Mach. – Wyd. 3. – Warszawa : „Czytelnik", 1972. – 187, [4] s. ; 18 cm
Sygn: P 10120
821.162.1-3
1741. MACHEJEK Władysław, 1920-1991
Na Sumatrze : opowiadania / Władysław Machejek. – Warszawa : „Czytelnik", 1966. – 157, [3] s. ;
19 cm
Sygn: P 10121
821.162.1-3
1742. MACHEJEK Władysław, 1920-1991
Niebo szuka żagla / Władysław Machejek. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
Narodowej, 1967. – 155, [1] s. ; 18 cm
- 217 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: P 10122
821.162.1-3
1743. MACHEJEK Władysław, 1920-1991
Opowiadania wybrane / Władysław Machejek. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967. – 304,
[4] s. ; 20 cm
Sygn: P 10589
821.162.1-3
1744. MACIĄG Włodzimierz, 1925Żeromski - opowieść o wierności / Włodzimierz Maciąg. – Wyd. 3. – Katowice : „Śląsk", 1972. –
470, [1] s. : il. ; 21 cm
Sygn: P 10042
821.162.1-3
1745. MAJCHROWSKI Stefan, 1908-1988
Sienkiewicz : opowieść biograficzna / Stefan Majchrowski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza, 1975. – 337, [3] s., 32 s. tabl. : il., portr. ; 24 cm
Sygn: P 10043
821.162.1-3:92
1746. MALCZEWSKI Antoni, 1793-1826
Maria : powieść ukraińska / Antoni Malczewski ; oprac. Ryszard Przybylski. – Wyd. 5. – Warszawa
: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. – 183, [1] s. ; 20 cm
W dodatku : Drobne utwory Malczewskiego, materiały biograficzne, źródłowe i krytycznoliterackie
Sygn: P 9903, P 9904
821.162.1-1
1747. MAŃKOWSKI Jerzy, 1928-1979
Anna w moim życiu : powieść / Jerzy Mańkowski. – Wyd. 2. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie,
1974. – 208, [3] s. ; 19 cm
Sygn: P 10124
821.162.1-3
1748. MAŃKOWSKI Jerzy, 1928-1979
Dwoje na wrzosowisku / Jerzy Mańkowski. – Wyd. 2. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1979.
– 230, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10125
821.162.1-3
1749. MAŃKOWSKI Jerzy, 1928-1979
Najpiękniej umiera gałąź / Jerzy Mańkowski. – Wyd. 2. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie,
1970. – 214, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 9906
821.162.1-3
1750. MARIANOWICZ Antoni, 1924-2003
Za czym pani stoi ? ... / Antoni Marianowicz. – Warszawa : „Czytelnik", 1988. – 218, [2] s. ; 17 cm.
– (Biblioteka Satyry / „Czytelnik")
Sygn: P 10126
821.162.1-7
1751. MARKOWA Anna, 1932-2008
Obiekt strzeżony / Anna Markowa. – Łódź : Wydawictwo Łódzkie, 1977. – 210, [2] s. ; 20 cm
- 218 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: P 9907
821.162.1-3
1752. MARZEC Edward, 1914-1962
Młodość oporna : wybór prozy / Edward marzec ; wyboru dokonał i tekst przygot. do dr. Tomasz
Jodełka-Burzecki. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968. – 375, [4] s., [1] k. tabl. :
il. ; 20 c,
Sygn: P 9908
821.162.1-3
1753. MAZUREK Maciej, 1963Światła nad rzeką / Maciej Mazurek. – Sopot : Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2010. – 42, [2] s. ;
21 cm. – (Biblioteka „Toposu" ; t. 57)
Sygn: P 9800
821.162.1-1
1754. MICKIEWICZ Adam, 1798-1855
Grażyna : powieść litewska / Adam Mickiewicz. – Warszawa : „Czytelnik", 1963. – 67, [5] s. ; 20
cm
Sygn: P 9912, P 9913
821.162.1-1
1755. MICKIEWICZ Adam, 1798-1855
Grażyna : powieść litewska / Adam Mickiewicz. – Wyd. 4. – Warszawa : „Czytelnik", 1968. – 77,
[3] s. ; 20 cm
Sygn: P 9914
821.162.1-1
1756. MIĘDZYRZECKI Artur, 1922-1996
Złota Papuga / Artur Międzyrzecki. – Wyd. 2. – Warszawa : „Czytelnik", 1979. – 322, [2] s. ; 20 cm
W wyd. 1 podtyt.: opowieść o przygodach i miłostkach Franciszka Diabola-Diablotki
Sygn: P 9915
821.162.1-3
1757. MIŁOSZ Czesław, 1911-2004
Legendy nowoczesności / Czesław Miłosz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009. – 322, [2] s.
; 22 cm. – (Dzieła zebrane Czesława Miłosza)
Sygn: P 10692
821.162.1-4:821.162.1-6
1758. MIŁOSZ Czesław, 1911-2004
Wiek Miłosza : spotkania poezji i muzyki, Gdańsk 18-25 marca 2011 / partytura spotkań Kai
Bumann. – Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria : Polska Filharmonia Bałtycka, 2011. –
315, [4] s. ; 22 cm
Sygn: P 10391
821.162.1-1/-9
1759. MIŁOSZ Czesław, 1911-2004
Wiersze wszystkie / Czesław Miłosz. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2011. – 1406 s. ; 25 cm
Sygn: P 10094
821.162.1-1
1760. MINKOWSKI Aleksander, 1933Dolina Światła / Aleksander Minkowski. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985. –
238, [2] s. ; 21 cm
- 219 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: P 10128
821.162.1-3
1761. MINKOWSKI Aleksander, 1933Układ krążenia / Aleksander Minkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1978. –
251, [4] s. : il. kolor. ; 21 cm
Sygn: P 9916
821.162.1-3
1762. MORAWIECKI Jędrzej, 1977Głubinka : reportaże z Polski / Jędrzej Morawiecki. – Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2011. – 230,
[1] s. ; 21 cm
Sygn: P 9872
821.162.1-92
1763. MORCINEK Gustaw, 1891-1963
Miód w sercu i inne nowele / Gustaw Morcinek ; wyboru dokonał Witold Nawrocki. – Wyd. 2. –
Katowice : „Śląsk", 1971. – 597, [2] s. : err. ; 20 cm
Sygn: P 9920
821.162.1-3
1764. MORCINEK Gustaw, 1891-1963
Ondraszek / Gustaw Morcinek. – [Wyd. 6]. – Katowice : „Śląsk", 1979. – 524, [4] s. : 1 portr. ; 21
cm. – (Dzieła Wybrane / G. Morcinek)
Sygn: P 9919
821.162.1-3
1765. MORCINEK Gustaw, 1891-1963
Pokład Joanny / Gustaw Morcinek. – Wyd. 11. – Katowice : „Śląsk", 1975. – 386, [2] s. ; 20 cm. –
(Biblioteka Literatury XXX-lecia)
Sygn: P 9921, P 9922
821.162.1-3
1766. MORCINEK Gustaw, 1891-1963
Urodzaj ludzi / Gustaw Morcinek. – Wyd. 5. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
Narodowej, 1955. – 184, [3] s. ; 22 cm
Sygn: P 9923
821.162.1-3
1767. MORTON Józef, 1911-1994
Wielkie kochanie : powieść / Józef Morton. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970.
– 303, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 9924
821.162.1-3
1768. MULARCZYK Andrzej, 1930Czyim ja żyłem życiem / Andrzej Mularczyk. – Warszawa : „Iskry", 1983. – 274, [2] s. ; 21 cm
Sygn: P 10130
821.162.1-92
1769. MYŚLIWSKI Wiesław, 1932Kamień na kamieniu / Wiesław Myśliwski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1994. –
489, [3] s. ; 20 cm. – (Kolekcja Prozy Polskiej XX Wieku)
Tekst wg wyd. PIW, 1984
Sygn: P 10132
- 220 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
821.162.1-3
1770. NAŁKOWSKA Zofia, 1884-1954
Pisma wybrane. [T.]1 / Zofia Nałkowska ; wyboru dokonał i przedm. opatrzył Wilhelm Mach. –
Wyd. 2 rozszerz. – Warszawa : „Czytelnik", 1956. – 700, [3] s., [1] k. tabl. : portr. ; 21 cm
Sygn: P 10592
821.162.1-2/.3
1771. NAŁKOWSKA Zofia, 1884-1954
Pisma wybrane. [T.]2 / Zofia Nałkowska ; wyboru dokonał i przedm. opatrzył Wilhelm Mach. –
Wyd. 2 rozszerz. – Warszawa : „Czytelnik", 1956. – 700, [3] s., [1] k. tabl. : portr. ; 21 cm
Sygn: P 10593
821.162.1-3
1772. NARBUTT Jerzy, 1925List nie wysłany pocztą / Jerzy Narbutt ; il. Bronisław Kurdziel. – Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 1975. – 90, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10350
821.162.1-3
1773. NEWERLY Igor, 1903-1987
Archipelag ludzi odzyskanych / Igor Newerly ; [il. Stanisław Rozwadowski]. – Wyd. 8. – Warszawa
: „Nasza Księgarnia", 1955. – 295, [1] s., [8] k. tabl. : il. ; 21 cm
Sygn: P 10268
821.162.1-3
1774. NIEMCEWICZ Julian Ursyn, 1758-1841
Powrót posła / Julian Ursyn Niemcewicz ; [posł. i przypisy oprac. Janusz Maciejewski]. – [Wyd.
16]. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1986. – 111, [1] s. : 1 portr. ; 21 cm
Tekst ustalono na podstawie wyd. BN 1950 r.
Sygn: P 10191
821.162.1-2
1775. NIEMCZYC Adam, 1914Betsabe / Adam Niemczyc. – Warszawa : „Czytelnik", 1970. – 258, [2] s. : il. ; 20 cm
Sygn: P 10596
821.162.1-3
1776. NIZIURSKI Edmund, 1925Salon wytrzeźwień : powieść / Edmund Niziurski. – Wyd. 3. – Warszawa : „Czytelnik", 1975. –
350, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10269
821.162.1-3
1777. NOWAK Tadeusz, 1930-1991
Diabły / Tadeusz Nowak. – Warszawa : „Czytelnik", 1971. – 253, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 9926
821.162.1-3
1778. NOWICKI Krzysztof, 1940-1997
Komentarze / Krzysztof Nowicki. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970. – 69, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10270
821.162.1-1
1779. NOWICKI Krzysztof, 1940-1997
- 221 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
W imię ojca i syna / Krzysztof Nowicki. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978. –
202, [5] s. ; 19 cm
Sygn: P 10271
821.162.1-3
1780. Ojczyzna : antologia współczesnej poezji ludowej / wybór, oprac., posł. i indeks Stanisław
Weremczuk ; oprac. graf. Krzysztof Rolla]. – Lublin : Wydaw. Lubelskie : na zlec. Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, 1987. – 270, [1] s. : rys. ; 22 cm
Sygn: P 10136
821.162.1-1(082.2):398(438)
1781. OLCZAK Janusz, 1941-1991
Urlop dziekański Odysa / Janusz Olczak. – Warszawa : „Iskry", 1978. – 219, [3] s. : il. ; 17 cm
Sygn: P 10137
821.162.1-3
1782. ORKAN Władysław, 1875-1930
Komornicy / Władysław Orkan. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958. – 159, [1] s.
; 20 cm. – (Biblioteka Szkolna)
Nazwa aut.: Franciszek Smreczyński
Sygn: P 10192
821.162.1-3
1783. ORKAN Władysław, 1875-1930
Wybór nowel i opowiadań / Władysław Orkan. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1953. – 140, [3] s. ;
20 cm. – (Biblioteka „Przyjaciółki")
Nazwa aut.: Franciszek Smreczyński
Sygn: P 10357
821.162.1-3
1784. ORYSZYN Zyta, 1940Gaba-gaba czyli 28 części wielkiego okrętu / Zyta Oryszyn. – Warszawa : „Czytelnik", 1972. – 367,
[1] s. ; 20 cm
Sygn: P 10138
821.162.1-3
1785. ORZESZKOWA Eliza, 1841-1910
Dwa bieguny / Eliza Orzeszkowa. – Warszawa : „Książka i Wiedza" Spółdzielnia Wydawnicza,
1949. – 300, [2] s. ; 21 cm. – (Pisma zebrane / Eliza Orzeszkowa / pod red. Juliana
Krzyżanowskiego ; t. 26)
Sygn: P 10048
821.162.1-3
1786. ORZESZKOWA Eliza, 1841-1910
O sobie ... / Eliza Orzeszkowa ; wstęp Julian Krzyżanowski ; oprac. graf. Władysław Brykczyński. –
Warszawa : „Czytelnik", 1974. – 169, [3] s., [16] s. tabl. : il., portr. ; 25 cm
W aneksie: Słowo wstępne i posłowie L. Méyeta do pamiętnika E. Orzeszkowej oraz Słowo
wstępne A. Wodzińskiego do Autobiografii w listach
Sygn: P 10193
821.162.1-94+821.162.1-6
1787. ORZESZKOWA Eliza, 1841-1910
Pan Graba / Eliza Orzeszkowa. – Wyd. 2. – Warszawa : „Czytelnik", 1971. – 687, [1] s. ; 23 cm
Sygn: P 9928
821.162.1-3
- 222 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1788. OSTROWSKA Ewa, 1938Między nami niebotyczne góry... / Ewa Ostrowska. – Warszawa : „Czytelnik", 1974. – 175, [1] s. ;
19 cm
Sygn: P 10139
821.162.1-3
1789. OTWINOWSKI Stefan, 1910-1976
Opowiadania wybrane / Stefan Otwinowski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970. – 159, [4]
s. ; 21 cm
Sygn: P 10272
821.162.1-3
1790. PACHLOWSKI Jerzy, 1930Opowiadania morskie / Jerzy Pachlowski. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1977. – 259, [4] s.
; 20 cm
Sygn: P 10140
821.162.1-3
1791. PALMA Kazimierz, 1930Po północy / Kazimierz Palma. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979. – 112, [3] s. ; 20 cm
Sygn: P 10273
821.162.1-3
1792. PANAS Henryk, 1912-1985
Zagubieni w lesie / Henryk Panas. – Wyd. 2. – Olsztyn : „Pojezierze", 1978. – 230, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10142
821.162.1-3
1793. PANKOWSKI Marian, 1919-2011
Bukenocie / Marian Pankowski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979. – 156, [4] s. ; 18 cm
Sygn: P 10359
821.162.1-3
1794. PAPIER Tadeusz, 1915-1991
Anita / Tadeusz Papier. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1979. – 130, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10360
821.162.1-3
1795. PARANDOWSKI Jan, 1895-1978
Niebo w płomieniach / Jan Parandowski. – Wyd. 13. – Warszawa : „Czytelnik", 1976. – 320, [4] s.,
[1] k. portr. ; 21 cm
Sygn: P 10051
821.162.1-3
1796. PARNICKI Teodor, 1908-1988
Opowiadania / Teodor Parnicki. – Warszawa : Instytut Wydawniczy „Pax", 1958. – 117, [3] s. ; 20
cm
Sygn: P 10599
821.162.1-3
1797. PAROWSKI Maciej, 1946Twarzą ku ziemi / Maciej Parowski. – Warszawa : „Czytelnik", 1981. – 196 s. ; 18 cm
Sygn: P 10274
821.162.1-3
- 223 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1798. PAUKSZTA Eugeniusz, 1916-1979
Spod szczęśliwej gwiazdy : opowiadania / Eugeniusz Paukszta. – Wyd. 4. – Warszawa :
„Czytelnik", 1977. – 399, [1] s. ; 16 cm. – (Seria Głowy Wawelskie)
Sygn: P 9931
821.162.1-3
1799. PAUSZER-KLONOWSKA Gabriela, 1908-1996
Polska - jego miłość : opowieść o Julianie Ursynie Niemcewiczu / Gabriela Pauszer-Klonowska. –
[Wyd. 2]. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1987. – 372, [8] s. : fot., portr. ; 21 cm
Sygn: P 10361
821.162.1-3:929A/Z
1800. PEREPECZKO Andrzej, 1930Opowieści z mesy / Andrzej Perepeczko. – Wyd. 2. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1972. –
163, [4] s. ; 20 cm
Sygn: P 10145
821.162.1-3
1801. PIECHAL Marian, 1905-1989
Garść popiołu / Marian Piechal ; przedm. Juliana Kawalca. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1971. – 33, [7] s. : il. ; 18 cm
Sygn: P 10275
821.162.1-1
1802. PIECHNAL Marian
Miara ostateczna / Marian Piechnal. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, [1965]. – 383, [1] s., [5] k.
tabl., portr. ; 25 cm
Sygn: P 3720, P 10362
821.162.1-1
1803. PIECHOWSKI Jerzy, 1936-2003
Gwiazdy z kraju północy / Jerzy Piechowski. – Warszawa : „Pax", 1971. – 282, [2] s. ; 23 cm
Sygn: P 9933
821.162.1-3:929-052(438)A/Z
1804. PILOT Marian, 1936Pióropusz / Marian Pilot. – Wyd. 1, dodr. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011. – 317, [2] s. ;
20 cm
Sygn: P 10628
821.162.1-3
1805. Polska poezja rewolucyjna : 1878-1945 / wybór i oprac. Stefan Klonowski. – Wyd. 2 rozsz. i
popr. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. – 803, [1] s. : err. ; 23 cm
Wyd. poprz. pod hasłem: Klonowski S.
Sygn: P 10256
821.162.1-1(082.2)
1806. POPRZĘCKI Witold, 1909Cena mądrości / Witold Poprzędzki. – Warszawa : Instytut Wydawniczy „Pax", 1966. – 302, [2] s. ;
20 cm
Sygn: P 10277
821.162.1-3
1807. PORĘBA Stanisław, 1930-
- 224 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Opowieść o pniaku / Stanisław Poręba. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1968. – 25, [4] s. : il. ; 20
cm. – (Biblioteka Młodych / Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy przy ZG ZMW w
Warszawie)
Sygn: P 10147
821.162.1-1
1808. POSMYSZ Zofia, 1923Mikroklimat / Zofia Posmysz. – Warszawa : „Książka i Wiedza", 1975. – 267, [4] s. ; 20 cm
Sygn: P 10278
821.162.1-3
1809. PROROK Leszek, 1919-1984
Jak liść / Leszek Prorok. – Warszawa : „Iskry", 1976. – 177, [3] s. ; 17 cm
Większość opowiadań z tomu pt. „Letni sztorm i inne opowiadania", 1969
Sygn: P 9935
821.162.1-3
1810. PRUS Bolesław, 1847-1912
Anielka / Bolesław Prus. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961. – 227, [1] s. ; 20
cm. – (Biblioteka Szkolna)
Sygn: P 9936
821.162.1-3
1811. PRUS Bolesław, 1847-1912
Kroniki. T.16 / Bolesław Prus [pseud.] ; oprac. Zygmunt Szweykowski ; [kolacjonowała i przygot.
do dr. Irena Orlewiczowa ; indeksy zestawiła Lucyna Michalska]. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1966. – 738, [2] s. ; 22 cm. – (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii
Nauk)
Nazwa aut. : Aleksander Głowacki
Sygn: P 10602
821.162.1-92:821.162.1(091)-92"18/19"A/Z
1812. PRUS Bolesław, 1847-1912
Nowele. T. 1 / Bolesław Prus. – Wyd. 4. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966. –
542, [2] s. : il. ; 21 cm. – (Wybór pism : wydanie w dziesięciu tomach / Bolesław Prus ; t. 1 / ze
wstępem Marii Dąbrowskiej)
Nazwa aut.: Aleksander Głowacki. – Tekst oparto na zbiorowym wydaniu „Pism" Bolesława Prusa
pod redakcją I[gnacego] Chrzanowskiego i Z[ygmunta] Szwejkowskiego, Warszawa : Gebethner i
Wolff, 1935 t. I, II, III, V, IX, XXII
Sygn: P 10603
821.162.1-3
1813. PRUS Bolesław, 1847-1912
Nowele. T. 3 / Bolesław Prus. – Wyd. 4. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966. –
560, [3] s. : il. ; 21 cm. – (Wybór pism : wydanie w dziesięciu tomach / Bolesław Prus ; t. 3 / ze
wstępem Marii Dąbrowskiej)
Nazwa aut.: Aleksander Głowacki. – Tekst oparto na zbiorowym wydaniu „Pism" Bolesława Prusa
pod redakcją I[gnacego] Chrzanowskiego i Z[ygmunta] Szwejkowskiego, Warszawa : Gebethner i
Wolff, 1935 t. V, VI, IX, XXIII, XXIV, XXVI
Sygn: P 10604
821.162.1-3
1814. PRUS Bolesław, 1847-1912
Pałac i rudera / Bolesław Prus ; il. Barbara Kusak-Pawlikowska. – Warszawa : Spółdzielnia
Wydawnicza „Czytelnik", 1957. – 211, [2] s. : il. ; 20 cm
- 225 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: P 10605
821.162.1-3
1815. PRUS Bolesław, 1847-1912
Placówka / Bolesław Prus ; [przypisy i notę o autorze oprac. opatrzył Tomasz Jodełka-Burzecki]. –
Wyd. 18. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. – 273, [3] s. ; 18 cm
Sygn: P 9937, P 9938
821.162.1-3
1816. PRUS Bolesław, 1847-1912
Powracająca fala / Bolesław Prus ; oprac. Witold Kochański. – Wyd. 2. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1960. – 115, [1] s. : portr. ; 21 cm. – (Nasza
Biblioteka)
Sygn: P 10016
821.162.1-3
1817. PRUSZYŃSKI Ksawery, 1907-1950
Opowieści : wybór / Ksawery Pruszyński. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961. –
405, [3] s. ; 21 cm
Sygn: P 10148
821.162.1-3
1818. PRUSZYŃSKI Ksawery, 1907-1950
Trzynaście opowieści / Ksawery Pruszyński. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957.
– 341, [3] s. ; 20 cm
Sygn: P CZYTELNIA 5506, P 10055
821.162.1-3
1819. PRZEMSKI Leon, 1901-1976
Cudze piórka / Leon Przemski ; [il. Szymon Kobyliński]. – Warszawa : „Iskry", 1970. – 322, [2] s. :
il. ; 21 cm
Sygn: P 9940
821.162.1-7
1820. Przez lata walki : zbiór opowiadań / oprac. Lesław M. Bartelski, Janina Bogucka-Ordyńcowa,
Ludwik Rajewski. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. – 411, [1] s. :
il. ; 20 cm. – (Z Prac Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa)
Sygn: P 10056
821.162.1-3
1821. PRZYBORA Jeremi, 1915-2004
Uwiedziony / Jeremi Przybora. – Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1978. – 167, [1] s. ;
17 cm
Sygn: P 10057
821.162.1-7
1822. PRZYMANOWSKI Janusz, 1922-1998
Trójca grzeszna / Janusz Przymanowski. – [Wyd. 1]. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa
Obrony Narodowej, 1980. – 293, [3] s. ; 18 cm. – (Kolekcja Polskiej Literatury Współczesnej)
Zawiera : Zawzięty, wyd. 2 ; Wezwany, wyd. 4 ; Znużony, wyd. 2
Sygn: P 9944
821.162.1-3
1823. PRZYMANOWSKI Janusz, 1922-1998
Wezwany / Janusz Przymanowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
- 226 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Narodowej, 1969. – 170, [2] s. ; 18 cm
Sygn: P 10061
821.162.1-3
1824. PUTRAMENT Jerzy, 1910-1986
Bołdyn / Jerzy Putrament. – Wyd. 3. – Warszawa : „Książka i Wiedza", 1970. – 464, [4] s. : 20 cm
Sygn: P 10062
821.162.1-3
1825. PUTRAMENT Jerzy, 1910-1986
Wrzesień. T.1 / Jerzy Putrament. – Wyd. 13. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.
– 209, [3] s. ; 18 cm. – ([Seria Kieszonkowa PIW])
Sygn: P 10063, P 10064
821.162.1-3
1826. PUTRAMENT Jerzy, 1910-1986
Wrzesień. T.2 / Jerzy Putrament. – Wyd. 13. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.
– 309, [3] s. ; 18 cm. – ([Seria Kieszonkowa PIW])
Sygn: P 10065, P 10066
821.162.1-3
1827. PUTRAMENT Jerzy, 1910-1986
Wybór opowiadań / Jerzy Putrament. – Warszawa : „Czytelnik", 1972. – 86, [2] s. ; 18 cm
Sygn: P 10067, P 10068
821.162.1-3
1828. RAJCZAK Feliks, 1938-1987
Źrenica / Feliks Rajczak ; [il.] Zbigniew Kupczyński ; Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy
przy ZG ZMW. – [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, [1967]. – 24 s. : il. ; 18 cm
Sygn: P 10487
821.162.1-1
1829. RATAJCZAK Józef, 1932-1999
Gniazdo na chmurze : powieść / Józef Ratajczak. – Wyd. 2. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie,
1979. – 198, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10280
821.162.1-3
1830. REYMONT Władysław Stanisław, 1867-1925
Nowele wybrane / Władysław St. Reymont. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1967. – 218, [2] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Szkolna)
Sygn: P 10150
821.162.1-3
1831. REYMONT Władysław Stanisław, 1867-1925
Rok 1794 : insurekcja : powieść historyczna / Władysław St[anisław] Reymont ; [posł. napisał
Henryk Markiewicz]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1955. – 360, [2] s. ; 22 cm. – (Dzieła
wybrane / Władysław Stanisław Reymont)
Stanowi 3 t. cyklu Rok 1794
Sygn: P 10610
821.162.1-3
1832. REYMONT Władysław Stanisław, 1867-1925
Rok 1794 : Nil desperandum / Władysław St[anisław] Reymont ; [posł. napisał Henryk
Markiewicz]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1955. – 351, [1] s. ; 22 cm. – (Dzieła wybrane /
- 227 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Władysław Stanisław Reymont)
Stanowi 2 t. cyklu Rok 1794
Sygn: P 10611
821.162.1-3
1833. REYMONT Władysław Stanisław, 1867-1925
Rok 1794 : ostatni sejm Rzeczypospolitej / Władysław St[anisław] Reymont ; [posł. napisał Henryk
Markiewicz]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1955. – 355, [1] s. : err. ; 22 cm. – (Dzieła
wybrane / Władysław Stanisław Reymont)
Stanowi 1 t. cyklu Rok 1794
Sygn: P 10612
821.162.1-3
1834. REYMONT Władysław Stanisław, 1867-1925
Sprawiedliwie i inne opowiadania / Władysław St. Reymont. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy
Instytut Wydawniczy, 1956. – 222, [2] s. ; 22 cm
Sygn: P CZYTELNIA 7045, P 10367
821.162.1-3
1835. REYMONT Władysław Stanisław, 1867-1925
Ziemia obiecana : powieść / Władysław St. Reymont ; [oprac. i przygot. do dr. Tomasz Jodełka i
Irena Orlewiczowa]. – Wyd. krytyczne. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. –
819, [1] s. ; 21 cm
Sygn: P 10368
821.162.1-3
1836. ROLLECZEK Natalia, 1919Bogaty książę / Natalia Rolleczek. – Kraków : Wydawnictwo Lierackie, 1974. – 334, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10151
821.162.1-3
1837. ROPPEL Leon, 1912-1978
Dykteryjki i historyjki z Kaszub / Leon Roppel. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1977. – 233, [7]
s. : il. ; 20 cm
Sygn: P 10369
821.162.1-1
1838. RÓŻEWICZ Tadeusz, 1921Kartoteka / Tadeusz Różewicz ; wstęp napisał Józef Kelera. – Wrocław : Zakład Narodowy im.
Ossolińskich. Wydawnictwo, 1973. – 60, [2] s., [1] k. tabl. : portr. ; 20 cm. – (Nasza Biblioteka)
Sygn: P 10018, P 10019
821.162.1-2
1839. RÓŻEWICZ Tadeusz, 1921Przygotowanie do wieczoru autorskiego / Tadeusz Różewicz. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1971. – 279, [1] s. ; 18 cm
Sygn: P 10154
821.162.1-4
1840. RUDNICKI Adolf, 1912-1990
Czysty nurt / Adolf Rudnicki. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza „Książka", 1946. – 43 s. ; 17
cm
Sygn: P 10282
821.162.1-3
- 228 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1841. RUDNICKI Adolf, 1912-1990
Młode cierpienia / Adolf Rudnicki. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,
1956. – 561, [3] s., [1] k. tabl. : portr. ; 21 cm
Sygn: P 10370
821.162.1-3
1842. RUDNICKI Adolf, 1912-1990
Teksty małe i mniejsze / Adolf Rudnicki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. –
247, [1] s. ; 21 cm
Sygn: P 10371
821.162.1-3
1843. RUDNICKI Adolf, 1912-1990
Żywe i martwe morze : [opowiadania] / Adolf Rudnicki. – Wyd. 3. – Warszawa : „Czytelnik", 1956.
– 709, [2] s. : 20 cm
Sygn: P 10155
821.162.1-3
1844. RUMEL Zygmunt Jan, 1915-1943
Dwie matki : wiersze, listy, wspomnienia / Zygmunt Jan Rumel. – Wyd. 2. poszerz. – Warszawa :
Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich, 2010. – 128 s. :
il. ; 21 cm
Sygn: P 9863
821.162.1-1
1845. RUSINEK Michał, 1904-2001
Dzika plaża : opowieść wiarygodna o egzotycznych przygodach pana Jana / Michał Rusinek. –
Wyd. 3. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975. – 159, [4] s. ; 20 cm
Sygn: P 10372
821.162.1-3
1846. RUSINEK Michał, 1904-2001
Królestwo pychy : powieść historyczna / Michał Rusinek. – Wyd. 4. – Warszawa : Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, 1968. – 623, [5] s. ; 19 cm
T. 3 trylogii historycznej o Krzysztofie Arciszewskim
Sygn: P 9946
821.162.1-3
1847. RUSINEK Michał, 1904-2001
Muszkieter z Itamariki : powieść historyczno-kolonialna / Michał Rusinek. – Wyd. 5. – Warszawa :
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968. – 394, [2] s. ; 20 cm
T. 2 trylogii historycznej o Krzysztofie Arciszewskim
Sygn: P 9947
821.162.1-3
1848. RUSINEK Michał, 1904-2001
Wiosna admirała : powieść historyczna / Michał Rusinek. – Wyd. 7. – Warszawa : Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, 1968. – 447, [5] s. ; 19 cm
T. 1 trylogii historycznej o Krzysztofie Arciszewskim
Sygn: P 9949
821.162.1-3
1849. RUTHA Bogdan, 1920-1983
Szczurzy pałac / Bogdan Rutha. – Wyd. 3 popr. i poszerz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie,
1980. – 554, [2] s., [1] k. portr. ; 20 cm
- 229 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: P 10373
821.162.1-3
1850. RYCHLEWSKI Janusz, 1915-1987
Zielone granice : wspomnienia Krzysztofa Zbrucza / Janusz Rychlewski. – Wyd. 2 zm. i uzup. –
Warszawa : „Pax", 1960. – 484, [1] s. : err. ; 20 cm
Sygn: P 9950
821.162.1-3
1851. RYCHLIŃSKI Jerzy Bogdan, 1892-1974
W szczerbach zwierciadła / Jerzy Bogdan Rychliński ; wyboru dokonał i przedmową opatrzył
Bohdan Kubicki. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1973. – 226, [6] s. ; 21 cm
Sygn: P 10156
821.162.1-3
1852. RYMKIEWICZ Jarosław Marek, 1935Wiersze polityczne / Rymkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2010. – 54, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 9876
821.162.1-1
1853. SADZEWICZ Marek, 1907-1975
Bez ojczyzny / Marek Sadzewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej,
1975. – 343, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 10283
821.162.1-3
1854. SAFJAN Zbigniew, 1922Pole niczyje / Zbigniew Safjan. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. –
283, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 9951
821.162.1-3
1855. SAFJAN Zbigniew, 1922Potem nastąpi cisza / Zbigniew Safjan. – Wyd. 2. – Warszawa : „Czytelnik", 1977. – 662, [2] s. ; 16
cm. – (Seria Głowy Wawelskie)
Sygn: P 10069
821.162.1-3
1856. SAWASZKIEWICZ Jacek, 1947-1999
Wahadło / Jacek Sawaszkiewicz. – Szczecin : „Glob", 1986. – 117, [3] s. ; 17 cm
Sygn: P 10200
821.162.1-3
1857. SCISŁOWSKI Włodzimierz, 1931-1994
Tyrady i niuanse : satyry / Włodzimierz Scisłowski. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1978. –
118, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10070
821.162.1-1
1858. SIEKIERSKI Albin, 1920-1989
Druga strona księżyca / Albin Siekierski. – Katowice : „Śląsk", 1979. – 218, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 9954
821.162.1-3
1859. SIENKIEWICZ Henryk, 1846-1916
- 230 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Orso ; Sachem / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956. – 39,
[1] s. ; 20 cm
Sygn: P 10071, P 10072
821.162.1-3
1860. SIENKIEWICZ Henryk, 1846-1916
Szkice węglem / Henryk Sienkiewicz. – Wyd. 13. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,
1972. – 69, [3] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Szkolna)
Sygn: P 10073
821.162.1-3
1861. SIERECKI Sławomir, 1924Blues dla prezydenta / Sławomir Sierecki. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
Narodowej, 1972. – 154, [2] s. ; 18 cm
Sygn: P 10074
821.162.1-3
1862. SIEROSZEWSKI Wacław, 1858-1945
Kulisi / Wacław Sieroszewski. – Wyd. 4. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik",
1955. – 46, [2] s. ; 21 cm
Sygn: P 9955, P 9956
821.162.1-3
1863. SIEROSZEWSKI Wacław, 1858-1945
Ocean / Wacław Sieroszewski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957. – 407, [1]
s., [1] k. tabl. złoż. : mapa ; 21 cm
Sygn: P 10204
821.162.1-3
1864. SIKIRYCKI Igor, 1920-1985
Siedmiu nieobecnych / Igor Sikirycki ; [wstęp napisał Wojciech Żukrowski. – Wyd. 3]. – Łódź :
Wydawnictwo Literackie, 1979. – 148, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10423
821.162.1-3
1865. SIKORSKI Franciszek, 1930Przewoźnik już czeka / Franciszek Sikorski. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1988. – 208
s. ; 20 cm
Sygn: P 10205
821.162.1-3
1866. SITO Jerzy Stanisław, 1934Polonez / Jerzy S. Sito. – Warszawa : „Czytelnik", 1979. – 144, [3] s. ; 25 cm. – ([Seria Dramatu
Polskiego])
Sygn: P 10075
821.162.1-2
1867. SKIERSKI Zenon, 1908-1961
Powstaną synowie ognia / Zenon Skierski. – Wyd. 3. – Warszawa : „Pax", 1977. – 282, [2] s. ; 21
cm
Sygn: P 10206
821.162.1-3
1868. SKOCZYLAS Anna
Na cztery wiatry / Anna Skoczylas. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976. – 58, [5] s. ; 20 cm
- 231 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: P 10207
821.162.1-1
1869. SŁOWACKI Juliusz, 1809-1849
Lilla Weneda : tragedia w 5 aktach ; Grób Aganemnona / Juliusz Słowacki. – Warszawa : „Książka
i Wiedza", 1950. – 158 s. ; 21 cm
Sygn: P 10076
821.162.1-2
1870. SŁOWACKI Juliusz, 1809-1849
Utwory wybrane. T.1 / Juliusz Słowacki. – Wyd. 6. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,
1967. – 642, [1] s. ; 21 cm
Zawiera : Wiersze ; Poematy ; Kordian ; Horsztyński
Sygn: P 10615
821.162.1-1/.2
1871. SŁOWACKI Juliusz, 1809-1849
Utwory wybrane. T.2 / Juliusz Słowacki. – Wyd. 5. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,
1965. – 810, [2] s. ; 21 cm
Zawiera : Balladyna ; Lilla Weneda ; Mazepa ; Fantazy ; Złota czaszka ; Książę niezłomny ; Sen
srebrny Salomei ; Samuel Zborowski
Sygn: P 10616
821.162.1-2
1872. SOŁTYSIK Marek, 1950Domiar złego / Marek Sołtysik. – Warszawa : „Czytelnik", 1977. – 257, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 10425
821.162.1-3
1873. STAWIŃSKI Jerzy Stefan, 1921-2010
Herkulesy / Jerzy Stefan Stawiński. – Wyd. 3. – Warszawa : Iskry, 1955. – 282, [2] s. ; 21 cm
Sygn: P 10211
821.162.1-3
1874. STERNA-WACHOWIAK Sergiusz, 1953Kopiejeczka / Sergiusz Sterna-Wachowiak. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1979. – 247, [4]
s. ; 20 cm
Sygn: P 10212
821.162.1-3
1875. STILLER Robert, 1928Córka długozębych : opowieści polinezyjskie dla dorosłych / Robert Stiller ; il. Jerzy Skarżyński. –
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970. – 422, [2] s. : il. ; 19 cm
Sygn: P 10213
821.162.1-3
1876. STRUG Andrzej, 1871-1937
Dzieje jednego pocisku / Andrzej Strug [pseud.]. – Warszawa : „Czytelnik", 1971. – 242, [2] s. ; 19
cm. – (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
Na książce pseud. aut., nazwa : Tadeusz Gałecki
Sygn: P 10078
821.162.1-3
1877. STRUG Andrzej, 1871-1937
Żółty krzyż. T.1, Tajemnica Renu / Andrzej Strug. – Wyd. 2. – Warszawa : „Czytelnik", 1971. –
- 232 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
313, [2] s., [1] k. tabl. : portr. ; 18 cm
Na książce pseud. aut., nazwa : Tadeusz Gałecki
Sygn: P 10619
821.162.1-3
1878. STRUG Andrzej, 1871-1937
Żółty krzyż. T.3, Ostatni film Evy Evard / Andrzej Strug. – Wyd. 2. – Warszawa : „Czytelnik",
1971. – 320, [4] s. ; 18 cm
Na książce pseud. aut., nazwa : Tadeusz Gałecki
Sygn: P 105620
821.162.1-3
1879. STRYJKOWSKI Julian, 1905-1996
Bieg do Fragalà / Julian Stryjkowski. – Wyd. 4. – Warszawa : „Czytelnik", 1955. – 270, [2] s., [20]
k. tabl. : il. ; 22 cm
Sygn: P 10124
821.162.1-3
1880. SULIMA-KAMIŃSKI Jerzy, 1928-2002
Most królowej Jadwigi / Jerzy Sulima-Kamiński. – Olsztyn ; Białystok : „Pojezierze", 1981. – 332,
[4] s. ; 20 cm
Sygn: P 10285
821.162.1-3
1881. SZANIAWSKI Jerzy, 1886-1970
Dwa teatry : komedia w trzech aktach / Jerzy Szaniawski ; posł. Krystyna Starczewska. – Wyd. 6. –
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975. – 108, [3] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Lektur Szkolnych
(Wydawnictwo Literackie))
Tekst wg wyd. Dramaty zebrane t. 3, Kraków 1958
Sygn: P 10621
821.162.1-2
1882. SZANIAWSKI Jerzy, 1886-1970
Żeglarz : komedia w trzech aktach / Jerzy Szaniawski. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 1972. – 98, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 9957, P 9958
821.162.1-2
1883. SZCZAWIEJ Jan, 1906-1983
Antologia współczesnej poezji ludowej / Jan Szczawiej. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Warszawa :
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972. – 1049, [2] s. ; 24 cm
Sygn: P 10216
821.162.1-1(082.2):398(438)
1884. SZELBURG-ZAREMBINA Ewa, 1899-1986
Iskry na wiatr / Ewa Szelburg-Zarembina. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1965. – 425, [3] s. ; 20 cm. – (Rzeka kłamstwa ; 4)
Sygn: P 9959
821.162.1-3
1885. SZELBURG-ZAREMBINA Ewa, 1899-1986
Ludzie z wosku / Ewa Szelburg-Zarembina. – Wyd. 4. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1965. – 290, [2] s. ; 20 cm. – (Rzeka kłamstwa ; 2)
Sygn: P 9960
821.162.1-3
- 233 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1886. SZELBURG-ZAREMBINA Ewa, 1899-1986
Miasteczko aniołów / Ewa Szelburg-Zarembina. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1965. – 417, [3] s. ; 20 cm. – (Rzeka kłamstwa ; 3)
Sygn: P 9961
821.162.1-3
1887. SZEWCZYK Wilhelm, 1916-1991
Ptaki ptakom / Wilhelm Szewczyk. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
Narodowej, 1971. – 237, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10427
821.162.1-3
1888. SZMAGLEWSKA Seweryna, 1916-1992
Odcienie miłości / Seweryna Szmaglewska. – Wyd. 4. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1978. – 165, [3] s. ; 20 cm
Sygn: P 10218
821.162.1-3
1889. SZULKIN Piotr, 1950O bi, o ba i inne prawdziwe nowele filmowe / Piotr Szulkin. – Warszawa : „Alfa", 1984. – 296 s. ;
17 cm
Sygn: P 10219
821.162.1-3
1890. SZUSTER Edward
Ołtarze wietrzeją co dnia / Edward Szuster. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1983. – 203, [1] s. ; 20
cm
Sygn: P 10220
821.162.1-3
1891. SZWED Leon, 1918Wysokie oko / Leon Szwed. – Wrocław : Ossolineum, 1970. – 51, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 9962
821.162.1-1
1892. SZYMAŃSKA Adriana, 1943Z dziennika dywersantki / Adriana Szymańska. – Sopot : Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2006. –
48 s. ; 21 cm. – (Biblioteka „Toposu" ; t. 27)
Sygn: P 9801
821.162.1-1
1893. SZYMAŃSKI Edward, 1907-1943
Pod tęczowym sztandarem : wiersze spółdzielcze / Edward Szymański ; wybór i wstęp Zofii
Janczykowej. – Warszawa : Zakład Wydawnictw CRS, 1971. – 247, [1] s., [1] k. tabl. : portr. ; 21
cm
Sygn: P 10195
821.162.1-1
1894. SZYPOWSKA Maria, 1929Wiadro pełne nieba / Maria Szypowska. – Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1972. – 231, [1]
s. ; 19 cm
Sygn: P 9963
821.162.1-3
- 234 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1895. ŚCIBOR-RYLSKI Aleksander, 1928-1983
Węgiel / A. Ścibor-Rylski. – Wyd. 3 popr. – Warszawa : „Książka i Wiedza", 1952. – 282, [2] s. ;
24 cm
Sygn: P 10082
821.162.1-3
1896. ŚMIAŁOWSKI Igor, 1917-2006
Igor Śmiałowski opowiada... / [oprac. graf. Eryk Lipiński]. – Wyd. 3. – Warszawa : „Iskry", 1976. –
201, [3] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Stańczyka)
Sygn: P 10221
821.162.1-7
1897. ŚWIDERSKI Jędrzej, ca 1770-po 1830
Utwory poetyckie : antologia / Jędrzej Świderski ; wybór, oprac., wstęp Roman Dąbrowski. –
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010. – 261 s., [1] k. tabl. : portr. ; 24 cm. – (Studia
Dziewiętnastowieczne. Kolekcja 2)
Sygn: P 9859
821.162.1-1
1898. ŚWIEŻAWSKI Ludwik, 1914-1991
Dobry geniusz / Ludwik Świeżawski. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1975. – 466, [2] s., [24] s.
tabl., [1] k. tabl. : il., portr. ; 20 cm
Stanowi cz. 3 trylogii. Cz. 1 pt. Muza łaskawa
Sygn: P 10083
821.162.1-3:929
1899. ŚWIEŻAWSKI Ludwik, 1914-1991
Rapsod powstańczy / Ludwik Świeżawski. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1972. – 433, [2] s. ; 20
cm
Stanowi cz. 2 powieści pt. Muza łaskawa
Sygn: P 10222
821.162.1-3
1900. TOKARSKA Anna, 1936Portret z ptakiem : wiersze / Anna Tokarska ; grafika Zbigniew Strzałkowski ; oprac. graf. Karol
Syta. – [Warszawa] : Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy przy ZG ZMW : Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, [1968]. – 29, [3] s. : il. ; 18 cm
Sygn: P 9966
821.162.1-1+76(438)"19"
1901. TOMASZEWSKA Marta, 1933-2009
Peruka / Marta Tomaszewska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. – 113, [3] s. ;
19 cm
Sygn: P 10428
821.162.1-3
1902. TOMASZEWSKA Marta, 1933-2009
Serpente w raju / Marta Tomaszewska. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978. – 169, [2] s. ;
19 cm
Sygn: P 10159
821.162.1-3
1903. TOMASZEWSKA Marta, 1933-2009
Szansa / Marta Tomaszewska. – Warszawa : „Iskry", 1978. – 166, [2] s. ; 18 cm
Sygn: P 10160
- 235 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
821.162.1-3
1904. TRACIEWICZ Kazimierz, 1928-2003
Skruszona potęga / Kazimierz Traciewicz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977. – 230, [3] s.
; 20 cm
Sygn: P 10161
821.162.1-3
1905. TRUSZKOWSKA Teresa, 1925-1992
Amfiteatr wyobraźni / Teresa Truszkowska. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977. – 65, [2] s.
; 20 cm
Sygn: P 9967
821.162.1-1
1906. TULIK Jan, 1951Zdarzenie w C-durze / Jan Tulik. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. – 69, [3] s. ; 20
cm
Sygn: P 8672, P 9968
821.162.1-1
1907. TUREK Roman, 1898-1982
Ostatnia Karczma / Roman Turek. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982. – 291,
[4] s. ; 20 cm
Sygn: P 9969
821.162.1-3
1908. TWERDOCHLIB Andrzej, 1936-1991
Gwiazda sezonu / Andrzej Twerdochlib. – Wyd. 3. – Warszawa : „Czytelnik", 1978. – 192, [3] s. ;
20 cm
Sygn: P 10430
821.162.1-3
1909. TYRMAND Leopold, 1920-1985
Pokój ludziom dobrej woli... : teksty nie wydane / Leopold Tyrmand. – [Warszawa] : Wydawnictwo
MG, cop. 2010. – 203, [1] s. ; 22 cm. – (Biblioteka Wykształciucha)
Sygn: P 9795
821.162.1-3+821.162.1-2
1910. WAŃKOWICZ Melchior, 1892-1974
Ziele na kraterze / Melchior Wańkowicz. – Wyd. 2. – Warszawa : „Pax", 1959. – 561, [2] s., [10] s.,
[1] k. tabl. : fot., portr. ; 20 cm
Sygn: P 10087
821.162.1-3
1911. WARNEŃSKA Monika, 1922-2010
Tygrysie oczy : opowieści egzotyczne / Monika Warneńska. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Instytut
Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. – 390, [2] s. ; 17 cm. – (Fakty, Legendy, Sensacje)
Sygn: P 10225
821.162.1-3
1912. WASILEWSKA Wanda, 1905-1964
Ziemia w jarzmie / Wanda Wasilewska. – Wyd. 7. – Warszawa : „Książka i Wiedza", 1953. – 273,
[2] s. ; 22 cm
Sygn: P 10434
821.162.1-3
- 236 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1913. WĄGIEL Władysław
W twierdzy Courbiere'a / Władysław Wągiel. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa
Obrony Narodowej, 1977. – 89, [3] s. ; 18 cm
Sygn: P 10435
821.162.1-3
1914. WEYSSENHOFF Józef, 1860-1932
Żywot i myśli Józefa Podfilipskiego / Józef Weyssenhoff ; posł. Ireny Szypowskiej. – Wyd. 3. –
Warszawa : „Czytelnik", 1972. – 285, [3] s. ; 20 cm
Sygn: P 10089
821.162.1-3
1915. Wiersze o Szymanowskim : antologia / zebrał i oprac. Józef Opalski. – Warszawa : Polskie
Wydaw. Muzyczne, 1979. – 60, [3] s. : il., portr. ; 16 cm
Sygn: P 10230
821.162.1-1(082.2)
1916. WIKTOR Jan, 1890-1967
Legenda o Grajku Bożym : [i inne opowiadania] / Jan Wiktor. – Warszawa : Instytut Wydawniczy
„Pax", 1958. – 294, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10436
821.162.1-3
1917. WIKTOR Jan, 1890-1967
Wierzby nad Sekwaną / Jan Wiktor ; [słowo wstępne Włodzimierz Maciąg]. – Wyd. 4. –
[Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. – 535, [1] s., [1] k. portr. ; 21 cm
Sygn: P 10491
821.162.1-3
1918. WILK Henryk
Wygrać na obcym ringu / Henryk Wilk. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1970. – 255, [1] s. ;
20 cm
Sygn: P 10437
821.162.1-3
1919. WISZNIEWSKI Lesław
„Za zamkniętymi drzwiami" / Lesław Wiszniewski. – Londyn : nakł. autora, 2011. – 272 s. ; 22 cm
Sygn: P 9790, P 9791
821.162.1-1
1920. WITTLIN Jerzy, 1925-1989
Vademecum dla nerwowych / Jerzy Wittlin. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970. – 195, [1]
s. : il. ; 20 cm
Sygn: P 10440
821.162.1-7
1921. WITTLIN Jerzy, 1925-1989
Vademecum petenta / Jerzy Wittlin ; [il. Szymon Kobyliński]. – Warszawa : „Książka i Wiedza",
1970. – 213, [11] s. : il. ; 20 cm
Sygn: P 10090
821.162.1-7
1922. WITTLIN Jerzy, 1925-1989
Vademecum życia rodzinnego i towarzyskiego / Jerzy Wittlin. – Kraków : Wydawnictwo
- 237 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Literackie, 1967. – 232 s. : il. ; 20 cm
Sygn: P 10441
821.162.1-7
1923. WITWICKA Katarzyna, 1919-2003
Proszony obiad / Katarzyna Witwicka. – Warszawa : „Nasza Księgarnia", 1972. – 188, [4] s. ; 20
cm
Sygn: P 10492
821.162.1-3
1924. WOŁOSZYNOWSKI Julian, 1898-1977
Przed wschodem księżyca / Julian Wołoszynowski. – Warszawa : „Czytelnik", 1971. – 119, [4] s. ;
20 cm
Sygn: P 10494
821.162.1-3
1925. WORCELL Henryk, 1909-1982
Najtrudniejszy język świata / Henryk Worcell ; posł. napisał Witold Nawrocki. – Wyd. 4. –
Katowice : „Śląsk", 1977. – 156, [3] s. ; 20 cm
Sygn: P 10495
821.162.1-3
1926. WÓJCICKI Józef, 1924-2005
Jaszczurkowcy / Józef Wójcicki. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej,
1972. – 395, [5] s. ; 18 cm
Sygn: P 10496
821.162.1-3
1927. Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię / [red. Anna Grzejewska]. – Warszawa : Centralny Ośrodek
Metodyki Upowszechniania Kultury, 1973. – 224, [3] s. : il. ; 20 cm
Sygn: P 10624
821.162.1-8:062.7:52(438)"14/15"
1928. WYDRZYŃSKI Andrzej, 1921-1992
Ciudad Trujillo. T. 1, Biała Róża / Andrzej Wydrzyński. – Wyd. 3 przejrz. i uzup. – Warszawa :
„Iskry", 1974. – 269, [3] s. ; 18 cm
Sygn: P 10443
821.162.1-3
1929. WYDRZYŃSKI Andrzej, 1921-1992
Ciudad Trujillo. T. 2, Cezar Wysp Karaibskich / Andrzej Wydrzyński. – Wyd. 3 przejrz. i uzup. –
Warszawa : „Iskry", 1974. – 214, [2] s. ; 18 cm
Sygn: P 10444
821.162.1-3
1930. WYDRZYŃSKI Andrzej, 1921-1992
Umarli rzucają cień / Andrzej Wydrzyński. – Wyd. 4. – Warszawa : „Iskry", 1973. – 316, [8] s. ; 18
cm. – (Biblioteka Literatury XXX-lecia)
Sygn: P 10445
821.162.1-3
1931. WYSPIAŃSKI Stanisław, 1869-1907
Wyzwolenie : dramat w trzech aktach / Stanisław Wyspiański. – Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 1959. – 255, [1] s., [11] k. tabl. : il. ; 21 cm
Sygn: P 10446
- 238 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
821.162.1-2
1932. ZAMBRZYCKA Grażyna, 1956Portret z lustrem w tle / Grażyna Zambrzycka. – Sopot : Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2010. –
48, [4] s. ; 21 cm. – (Biblioteka „Toposu" ; t. 54)
Sygn: P 9802
821.162.1-1
1933. ZAMOJSKI Ferdynand, 1914-1984
Ryby i rybitwy / Ferdynand Zamojski. – Wyd. 2. – Warszawa : „Czytelnik", 1976. – 226, [2] s. ; 19
cm
Sygn: P 10380
821.162.1-3
1934. ZAMOJSKI Ferdynand, 1914-1984
Smak niedopałka / Ferdynand Zamojski. – Warszawa : „Czytelnik", 1972. – 157, [3] s. ; 19 cm
Sygn: P 10381
821.162.1-3
1935. ZANIEWSKI Andrzej, 1939Twarzą w twarz / Andrzej Zaniewski ; [il. Eliza Mazurkiewicz]. – Warszawa : Wydawnictwo
Ministerstwa Obrony Narodowej, 1977. – 115, [1] s. ; 21 cm
Sygn: P 10382
821.162.1-1
1936. ZAPOLSKA Gabriela, 1857-1921
Moralność pani Dulskiej : komedia w 3 aktach / Gabriela Zapolska. – Wyd. 10. – Warszawa :
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. – 216, [4] s. : fot. ; 20 cm. – (Biblioteka Szkolna)
Sygn: P 9973
821.162.1-2
1937. ZECHENTER Witold, 1904-1978
Grymasy z komentarzem / Witold Zechenter. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973. – 230, [2]
s. ; 20 cm
Sygn: P 10383
821.162.1-17
1938. ZELENAY Tadeusz, 1913-1961
Zapiski ze starej skrzyni / Tadeusz Zelenay. – Wyd. 2 poszerz. – Wrocław : Zakład Narodowy im.
Ossolińskich. Wydawnictwo, 1968. – 132, [3] s. ; 19 cm
Sygn: P 9974
821.162.1-3
1939. ZEYLAND Andrzej
Piętro wyżej - gwiazdy. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1983. – 161, [3] s. ; 20 cm
Sygn: P 10498
821.162.1-3
1940. ZIELIŃSKI Stanisław, 1917-1995
Przed świtem / Stanisław Zieliński. – Wyd. 2 popr. i rozszerz. – [Warszawa] : „Czytelnik", 1951. –
217, [1] s. ; 21 cm
Sygn: P 10499
821.162.1-3
1941. ZIMECKI Tadeusz, 1929-2007
- 239 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Demostenes 43 / Tadeusz Zimecki. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej,
1969. – 170, [2] s. ; 18 cm
Sygn: P 10500
821.162.1-3
1942. ŻAKIEWICZ Zbigniew, 1933Czteropalcy : opowieść niesamowita / Zbigniew Żakiewicz. – Warszawa : „Czytelnik", 1977. – 198,
[2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10385
821.162.1-3
1943. ŻEROMSKI Stefan, 1864-1925
Duma o hetmanie i inne opowiadania / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń. –
Warszawa : „Czytelnik", 1967. – 232, [4] s., [1] k. tabl. : il. ; 23 cm
Sygn: P 10386
821.162.1-3
1944. ŻEROMSKI Stefan, 1864-1925
Dzieje grzechu / Ste. / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń. – Warszawa : „Czytelnik",
1966. – 574, [2] s., [1] k. tabl. : portr. ; 21 cm
Sygn: P 10543
821.162.1-3
1945. ŻEROMSKI Stefan, 1864-1925
O żołnierzu tułaczu / Stefan Żeromski ; [wstępem opatrzył Jan Zygmunt Jakubowski]. – Warszawa :
„Czytelnik", 1965. – 84, [3] s. ; 20 cm
Sygn: P 10448
821.162.1-3
1946. ŻEROMSKI Stefan, 1864-1925
Popioły : powieść z końca XVIII i początku XIX w[ieku] / Stefan Żeromski ; [objaśnienia hist.
Aleksander Achmatowicz]. T. 1-3. – [Wyd. 19]. – Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej,
1986. – 3 t. w 1 wol. (950, [2] s.) ; 20 cm. – (Bellona)
Tekst wg 18 wyd., „Czytelnik", 1983
Sygn: P 10028
821.162.1-3
1947. ŻEROMSKI Stefan, 1864-1925
„Rozdzióbią nas kruki, wrony" ; Utwory powieściowe / Stefan Żeromski ; oprac. Zdzisław Jerzy
Adamczyk. – Warszawa : „Czytelnik", 1983. – 416 s. ; 20 cm. – (Pisma zebrane / Stefan Żeromski ;
2)
Sygn: P 10625
821.162.1-3
1948. ŻEROMSKI Stefan, 1864-1925
Róża : dramat niesceniczny / Stefan Żeromski. – Warszawa : „Czytelnik", 1975. – 243, [5] s. ; 25
cm. – (Dzieła. Seria 3, Dramaty / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń)
Nr serii gł.: 20
Sygn: P 10544
821.162.1-2
1949. ŻEROMSKI Stefan, 1864-1925
Sułkowski ; Turoń / Stefan Żeromski. – Warszawa : „Czytelnik", 1966. – 343, [3] s. ; 22 cm
Sygn: P 9975
821.162.1-2
- 240 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1950. ŻUKROWSKI Wojciech, 1916-2000
Dni klęski / Wojciech Żukrowski. – Wyd. 10. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
Narodowej, 1970. – 398, [2] s. ; 20 cm
Sygn: P 10387
821.162.1-3
1951. ŻUKROWSKI Wojciech, 1916-2000
Szczęściarz / Wojciech Żukrowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,
1968. – 163, [5] s. ; 19 cm
Sygn: P 10388
821.162.1-3
1952. ŻUKROWSKI Wojciech, 1916-2000
Wędrówki z moim Guru / Wojciech Żukrowski ; [il. Jan Marcin Szancer]. – Wyd. 6. – Warszawa :
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1967. – 287, [1] s. ; 20 cm. – (Biblioteka
Powszechna)
Sygn: P 10389
821.162.1-3
1953. ŻUKROWSKI Wojciech, 1916-2000
Wybór opowiadań / Wojciech Żukrowski. – Wyd. 2. – Warszawa : „Czytelnik", 1972. – 201, [3] s. ;
18 cm
Sygn: P 9976, P 9977
821.162.1-3
1954. ŻYLIŃSKA Jadwiga, 1913-2009
Gospoda samobójców : opowiadania / Jadwiga Żylińska. – [Wyd. 3]. – Warszawa : „Czytelnik",
1981. – 187, [4] s. ; 18 cm
Sygn: P 10545
821.162.1-3
1955. ŻYLIŃSKA Jadwiga, 1913-2009
Gwiazda spadająca / Jadwiga Żylińska. – Warszawa : „Czytelnik", 1980. – 272, [3] s. ; 20 cm
Sygn: P 10546
821.162.1-3:929A/Z
Literatura piękna dla dzieci i młodzieży. Literatura popularnonaukowa dla
dzieci i młodzieży
1956. ANDERSEN Chans Christian, 1805-1875
Fairy tales / Hans Andersen. – London : Penguin Books, 1994. – 363 s. : il. ; 18 cm. – (Penguin
Popular Classics ; 14)
Sygn: U 1264
821.113.4-93
1957. ARUNDEL Honor, 1919-1973
Wysoki dom / Honor Arundel ; tł. [z ang.] Anna Przedpełska-Trzeciakowska ; il. Antoni
Uniechowski. – Warszawa : „Czytelnik", 1972. – 111, [1] s. : il. ; 20 cm
Tytuł oryg.: „The high house"
Sygn: P 10296
821.111-93
1958. BURNETT Frances Hodgson, 1849-1924
A litte princess / Frances Hodgson Burnett. – London : Penguin Books, 1996. – 256 s. ; 18 cm. –
- 241 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
(Penguin Popular Classics ; 10)
Sygn: U 1277
821.111-93
1959. COOPER James Fenimore, 1789-1851
The last of the Mohicans / James Fenimore Cooper. – London : Penguin Books, 1994. – VIII, 415 s.
; 18 cm. – (Penguin Popular Classics ; 18)
Sygn: U 1285
821.111(93)-93
1960. FENIKOWSKI Franciszek, 1922-1982
Baszta Trzech Koron / Franciszek Fenikowski ; [oprac. graf. Bożena Truchanowska i Wiesław
Majchrzak]. – Wyd. 2. – Warszawa : „Czytelnik", 1972. – 352, [4] s. : il. ; 21 cm
Stanowi cz. 2 cyklu, Cz.1 pt.: Kaper z Morskiego Psa
Sygn: P 10505
821.162.1-93
1961. FENIKOWSKI Franciszek, 1922-1982
Rękopis z gospody „Pod Łososiem" / Franciszek Fenikowski ; [il. Mieczysław Miscewy]. – Wyd. 3.
– Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1972. – 464, [2] s. : il., err. ; 20 cm
Sygn: P 10234
821.162.1-93
1962. FENIKOWSKI Franciszek, 1922-1982
Smok króla Augusta / Franciszek Fenikowski ; [il. Bożena Truchanowska i Wiesław Majchrzak]. –
[Wyd. 3]. – Warszawa : „Czytelnik", 1983. – 313, [2] s. : il. ; 21 cm
Stanowi cz.3 cyklu, Cz.1 pt.: Kaper z Morskiego Psa, cz.2 pt. Baszta Trzech Koron
Sygn: P 10235
821.162.1-93
1963. FIEDLER Arkady, 1894-1985
Zwierzęta z lasu dziewiczego / Arkady Fiedler ; [rys. w tekście Jan Wroniecki, Antonina
Niemczewska, Regina Przybyszewska]. – [Warszawa] : „Czytelnik", 1946. – 145, [1] s. : il. ; 21 cm
Sygn: P 10324
821.162.1-93
1964. GAJDAR Arkadij, 1904-1941
Timur i jego drużyna / Arkady Gajdar ; przeł. [z ros.] Danuta Wawiłow ; il. Zbigniew Łoskot. –
[Wyd. 21]. – Warszawa : „Nasza Księgarnia", 1988. – 94, [2] s. : il. ; 20 cm
Oryg. : „Timur i ego komanda"
Sygn: P 10327
821.161.1-93
1965. GLINKA Stanisław
Chłopiec z Białki / Stanisław Glinka. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
Narodowej, 1970. – 268, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 10245
821.162.1-93
1966. GOŹDZIKIEWICZ Teodor, 1903-1984
Trop w trop / Teodor Goździkiewicz ; il. Józef Wilkoń. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza, 1977. – 251, [4] s. ; 19 cm
Sygn: P 9986
821.162.1-93
- 242 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1967. GÓRSKA Halina, 1898-1942
Druga brama / Halina Górska ; il. Maria Schier ; [posł. Anna Kamieńska]. – Wyd. 4. – Warszawa :
„Nasza Księgarnia", 1972. – 208, [4] s. : il. ; 19 cm. – (Złoty Liść)
Tekst oparto na wydaniu 3 „Iskier" z 1964 roku
Sygn: P 10476
821.162.1-93
1968. GRABOWSKA Teresa, 1935Stare fotografie / Teresa Grabowska. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986. –
224 s. ; 20 cm
Sygn: P 10250
821.162.1-93
1969. GRAHAME Kenneth, 1859-1932
The wind in the willows / Kenneth Grahame. – London : Penguin Books, 1994. – 220 s. ; 18 cm. –
(Penguin Popular Classics ; 11)
Sygn: U 1304
821.111-93
1970. GRIMM Jacob, 1785-1863
Grimms' fairy tales / [Jacob and Wilhelm Grimm] ; with illustrations by George Cruikshank. –
London : Penguin Books, 1996. – 282, [1] s. ; 18 cm. – (Penguin Popular Classics ; 16)
Sygn: U 1306
821.112.2-93
1971. GRUDA Adam
North znaczy północ / Adam Gruda ; [il. Janina Musiałczyk]. – Wyd. 2. – Łódź : Wydawnictwo
Łódzkie, 1972. – 305, [7] s. : il. ; 20 cm
Sygn: P 10478
821.162.1-93
1972. HUGHES Thomas, 1822-1896
Tom Brown's schooldays / Thomas Hughes. – London : Penguin Books, 1997. – 307 s. ; 18 cm. –
(Penguin Popular Classics ; 6)
Sygn: U 1317
821.111-93
1973. KARPOWICZ Tytus, 1915-2009
Księga puszczy : saga o niedźwiedziu / Tytus Karpowicz. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza, 1966. – 247, [1] s. ; 20 cm
Sygn: P 9995
821.162.1-93
1974. KARPOWICZ Tytus, 1915-2009
Szlakiem czarnego zwierza : [z cyklu] Księga puszczy / Tytus Karpowicz ; [oprac. graf. Jan
Kotarbiński]. – Wyd. 4. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977. – 313, [6] s. ; 19
cm
Tyt. wyd. poprz. : Księga puszczy. Szlakiem czarnego zwierza ...
Sygn: P 10252
821.162.1-93
1975. KUCZYŃSKI Maciej, 1929Alarm pod Andami / Maciej Kuczyński. – Wyd. 4. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1978. –
137, [3] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Młodych)
Sygn: P 10485
- 243 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
821.162.1-93
1976. KUCZYŃSKI Maciej, 1929Wynalazek / Maciej Kuczyński ; il. Kazimierz Hałajkiewicz. – Warszawa : „Nasza Księgarnia",
1978. – 142, [2] s. ; 22 cm
Sygn: P 10185
821.162.1-93
1977. NEWERLY Igor, 1903-1987
Chłopiec z Salskich Stepów / Igor Newerly. – Wyd. 18. – Warszawa : „Czytelnik", 1972. – 215, [5]
s. ; 18 cm
Sygn: P 10351
821.162.1-93
1978. NOSALSKI Apolinary, 1930-2005
Przyjazd króla jegomości : powieść dla młodzieży / Apolinary Nosalski. – Lublin : Wydawnictwo
Lubelskie, 1980. – 218, [2] s. ; 18 cm
Sygn: P 10047
821.162.1-93
1979. NOWAKOWSKI Marek Tadeusz, 1926Dziewczyna i Carino / Marek Tadeusz Nowakowski ; [il. Zygmunt Bobrowski]. – Warszawa :
Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1988. – 303, [1] s. : rys. ; 20 cm
Sygn: P 10353
821.162.1-93
1980. NOWAKOWSKI Marek, 1935Lepszy / Marek Nowakowski ; il. Kazimierz Hałajkiewicz. – Warszawa : „Nasza Księgarnia", 1979.
– 146, [6] s. : il. ; 19 cm
Sygn: P 10354
821.162.1-93
1981. OSTROWSKA Ewa, 1938Bociany zawsze wracają do gniazd / Ewa Ostrowska. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja
Wydawnicza, 1988. – 287, [1] s. ; 17 cm
Sygn: P 10194
821.162.1-93
1982. PAUSZER-KLONOWSKA Gabriela, 1908-1996
Historie nie wymyślone / Gabriela Pauszer-Klonowska. – Wyd. 2. – Warszawa : Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, 1978. – 355, [4] s. ; 20 cm
Sygn: P 10600
821.162.1-93
1983. PREUSSLER Otfried, 1923Krabat / Otfried Preussler ; tł. z niem. Krzysztof Radziwiłł i Janina Zeltzer ; [il. Antoni Boratyński].
– Warszawa : „Nasza Księgarnia", 1976. – 206, [2] s. ; 21 cm
Tyt. oryg.: „Krabat" [1971]
Sygn: P 10601
821.112.2-93
1984. PRZYBOROWSKI Walery, 1845-1913
Bitwa pod Raszynem / Walery Przyborowski ; [il. Mirosław Tokarczyk]. – Warszawa : Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, 1958. – 138, [6] s., [6] k. tabl. : il. ; 20 cm
Sygn: P 10058
- 244 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
821.162.1-93
1985. PRZYBOROWSKI Walery, 1845-1913
Myszy króla Popiela / Walery Przyborowski ; [oprac. graf. Tadeusz Szymon Kobyliński]. –
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959. – 241, [3] s. : il. ; 21 cm. – (Powieści o
Dziejach Ojczystych ; t. 3)
Sygn: P 9941
821.162.1-93
1986. PRZYBOROWSKI Walery, 1845-1913
Namioty wezyra : powieść historyczna z czasów Jana III / Walery Przyborowski. – Warszawa :
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957. – 167, [1] s. ; 21 cm
Sygn: P 9942
821.162.1-93
1987. PRZYBOROWSKI Walery, 1845-1913
Szwedzi w Warszawie / Walery Przyborowski ; [posł. Krystyna Kuliczkowska] ; il. Mieczysław
Majewski. – Wyd. 7. – Warszawa : „Nasza Księgarnia", 1967. – 200, [4] s. ; 20 cm
Sygn: P 9943
821.162.1-93
1988. SALGARI Emilio, 1863-1911
Władca Ognia / Emilio Salgari ; tł. [z wł.] Konstanty Sedlaczek ; oprac. literackie Tadeusz Linkner ;
il. Mirosław Dziedzic]. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1988. – 223, [1] s. : il. ; 20 cm
Oryg. : „Il re dell' aria"
Sygn: P 10284
821.131.1-93
1989. STEVENSON Robert Louis, 1850-1894
Treasure island / Robert Louis Stevenson. – London : Penguin Books, 1994. – [6], 223, [1] s. ; 18
cm. – (Penguin Popular Classics ; 27)
Sygn: U 1342
821.111-93
1990. STROKOWA Jadwiga, 1857-1916
Polacy. Cz.1 / Jadwiga z Łobzowa [pseud.]. – Kraków : nakł. autorki, 1914. – 200 s. ; 14 cm
Sygn: DZS 1271
821.162.1-93
1991. STROKOWA Jadwiga, 1857-1916
Polacy. Cz.2 / Jadwiga z Łobzowa [pseud.]. – Kraków : nakł. autorki, 1914. – 248 s. ; 14 cm
Sygn: DZS 1272
821.162.1-93
1992. STROKOWA Jadwiga, 1857-1916
Polacy. Cz.3, Od Konstytucyi 3-go Maja aż do najnowszych wydarzeń / Jadwiga z Łobzowa
[pseud.]. – Kraków : nakł. autorki, 1916. – 200 s. ; 14 cm
Sygn: DZS 1273
821.162.1-93
1993. SUJKOWSKI Bogusław, 1900-1964
Dwa zakony / Bogusław Sujkowski ; [il. Maria Hiszpańska-Neuman]. – Wyd. 2. – Warszawa :
Nasza Księgarnia, 1969. – 371, [1] s., [1] k. złoż. : il. ; 22 cm
Sygn: P 10215
821.162.1-93
- 245 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1994. TROEPOL'SKIJ Gavrill Nikolaevič, 1905-1995
Biały Bim Czarne Ucho / Gawriił Trojepolski ; przeł. [z ros.] Wiera Bieńkowska ; [oprac. graf.
Elżbieta Fido-Drużyńska]. – Warszawa : „Książka i Wiedza", 1976. – 262, [2] s. ; 20 cm
Tyt. oryg.: „Belyj Bim Černoe uho" [1972]
Sygn: P 10163
821.161.1-93
1995. TWAIN Mark, 1865-1910
The adventures of Huckelberry Finn / Mark Twain [pseud.]. – London : Penguin Books, 1994. – 281
s. ; 18 cm. – (Penguin Popular Classics ; 24)
Sygn: U 1348
821.111(73)-93
GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA
1996. KOTŁOWSKI Tadeusz, 1946Niemcy : dzieje państwa i społeczeństwa 1890-1945 / Tadeusz Kotłowski. – Kraków : „Avalon",
2008. – 333, [3] s. ; 24 cm
Sygn: H 8342, H 10397
99(430)"19/20"
1997. KRAWCZYK Violetta
Poeta autentyczny : o twórczości Stanisława Czernika / Violetta Krawczyk ; Instytut Filologii
Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Łódzkie
Towarzystwo Przyjaciół Książki. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1973. – 249, [3] s. : err. ; 20 cm
Sygn: P 10118
921.162.1(091)-1"19"
1998. MANTEUFFEL Tadeusz, 1902-1970
Powstanie i organizacja miast średniowiecznych w zachodniej i środkowej Europie / Tadeusz
Manteuffel. – Warszawa : Adam Zarzecki, 1930. – 63 s. ; 17 cm
Sygn: DZS 1285
9(4)"09/14"
Archeologia
1999. Archeologia okresu nowożytnego w Karpatach polskich / [red. Jan Gancarski] ; Muzeum
Podkarpackie w Krośnie. – Krosno ; Rzeszów : Muzeum Podkarpackie : Mitel, 2008. – 536 s. : il.
(w tym kolor.) ; 24 cm
Tekst częśc. słowac. Streszcz. ang. przy ref.
Sygn: H 10280
903/904(438:234.372)(06)
2000. MALINOWSKA-SYPEK Agnieszka
Przewodnik archeologiczny po Polsce / Agnieszka Malinowska-Sypek, Robert Sypek, Daniel
Sukniewicz ; wprow. Wojciech Brzeziński. – Warszawa : Wydawnictwo „Arkady", 2010. – 703, [1]
s. : il. kolor. ; 25 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10309
903/904(438)(036)
2001. Polonia minor medii aevi : studia ofiarowane panu profesorowi Andrzejowi Żakiemu w
osiemdziesiątą rocznicę urodzin : praca zbiorowa / pod red. Zenona Woźniaka i Jana Gancarskiego ;
Polska Akademia Umiejętności ; Muzeum Podkarpackie. – Rzeszów : „Mitel", 2003. – 625, [2] s.,
[32] s. tabl. (w tym złoż.) : fot. (w tym kolor.), mapy, pl., rys., tab. ; 24 cm
- 246 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Na s. tyt. miejsce wyd.: Kraków-Krosno. – Tekst częśc. ang., niem. Streszcz. ang. przy pracach.
Sygn: H 10281
902"1944/..."+903/904](438)(082.1)
2002. PYDYN Andrzej
Argonauci epoki kamienia : wczesna aktywność morska od pierwszych migracji z Afryki do końca
neolitu / Andrzej Pydyn. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
2011. – 336 s. : il. ; 23 cm. – (Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Rozprawa habilitacyjna. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
Sygn: H 10362
903/904"631/634"
2003. ŻAKI Andrzej, 1923Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej / Andrzej Żaki ; Polska Akademia Nauk. Oddział
w Krakowie. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii
Nauk, 1974. – 654 s., 4 s. tabl. : il., mapy ; 25 cm. – (Prace Komisji Archeologicznej / Polska
Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 13)
Sygn: H CZYTELNIA 10282
903/904(438)
Geografia. Opisy krajów. Podróże. Krajoznawstwo. Osadnictwo
2004. FIEDLER Arkady, 1894-1985
Gorąca wieś Ambinanitelo / Arkady Fiedler. – Warszawa : Iskry, 1965. – 213, [3] s., [32] s. tabl. :
fot. ; 22 cm
Sygn: P 10320
910.4
2005. FIEDLER Arkady, 1894-1985
I znowu kusząca Kanada : Indianie, bizony, szczupaki / Arkady Fiedler. – Warszawa : Iskry, 1965. –
269, [3] s., [28] s. tabl. : fot. ; 22 cm
Sygn: P 10321
910.4
2006. FIEDLER Arkady, 1894-1985
Rio de Oro / Arkady Fiedler. – Wyd. 6 popr. i uzup. – Warszawa : „Nasza Księgarnia", 1966. – 183,
[1] s., [16] s. tabl. : il., fot. ; 21 cm
Sygn: P 10322
910.4
2007. FIEDLER Arkady, 1894-1985
Zdobywamy Amazonkę / Arkady Fiedler. – Wyd. 6 (4 powojen.). – Warszawa : „Iskry", 1974. –
237, [1] s., [32] s. tabl. : il., portr. ; 20 cm. – (Naokoło Świata)
Sygn: P 10323
910.4
2008. FISHER Ron
Ameryka A.D. 1000 : ziemia, ludzie, legendy / Ron Fisher ; [tł. Ludmiła Marjańska]. – Warszawa :
„G+J RBA", cop. 2001. – 199, [1] s. : il. (w tym kolor.), mapa ; 30 cm
Tyt. oryg.: „America A.D. 1000 : the land and the legends" 1999. – U góry okł.: National
Geographic
Sygn: H 10223
913(7):397(=81/=82)](084.121):821.81/.82-3:398.2
2009. Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej / red. nauk. Irena Fierla. – Wyd. 2. zm. – Warszawa
: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. – 367 s. : il. ; 24 cm
- 247 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: SM CZYTELNIA 1096, SM 1097, SM 1098
913(4-67):33(075.8)
2010. MOITESSIER Bernard, 1925-1994
Długa droga : samotnie między niebem i morzem / Bernard Moitessier ; przeł. z fr. Julian
Czerwiński. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1975. – 320, [3] s., 8 s. tabl. : il., mapy ; 20 cm. –
(Sławni Żeglarze)
Tyt. oryg.: „La longue route : seul entre mers et ciels" 1971
Sygn: P 9917
910.4:797.1](26):92
2011. MOWAT Farley, 1921Zwariowana łódka czyli Żałosna historia Radosnej Przygody / Farley Mowat ; przeł. Ewa
Krasińska. – Warszawa : „Iskry", 1974. – 277, [3] s. ; 20 cm. – (Naokoło Świata)
Tyt. oryg.: „The boat who wouldn't float"
Sygn: P 9925
910.4(26):797.1+917.1
2012. ROMER Eugeniusz, 1871-1954
Rola rzek w historyi i geografii narodów / napisał Eugeniusz Romer. – Lwów : nakładem autora,
1901. – [2], 23 cm ; 14 cm
Odb. z „Przewodnika Naukowego i Literackiego"
Sygn: DZS 1289
911.3:94(3/9)
Geografia Polski
2013. FASTNACHT Adam, 1913-1987
Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650 / Adam Fastnacht. – Wrocław : Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, 1962. – 291, [1] s. : mapy ; 26 cm. – (Prace Wrocławskiego Towarzystwa
Naukowego. Seria A ; nr 84)
Streszcz. niem.
Sygn: DZS 1291
913(438)::911.37"13/16"
2014. SUJKOWSKI Antoni, 1867-1941
Geografja ziem dawnej Polski / Antoni Sujkowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo A. Arcta,
1921. – VIII, 420 s., [11] k. tabl. : il., mapy ; 30 cm
Sygn: DZS 1003
913(438)
Biografie. Genealogia. Heraldyka
2015. BUDREWICZ Olgierd, 1923-2011
Sagi warszawskie : nowa seria sensacyjnych i powszednich, romantycznych i prozaicznych dziejów
rodzin warszawskich / Olgierd Budrewicz. – Warszawa : „Czytelnik", 1972. – 247, [1] s. : fot. ; 19
cm
Sygn: P 10173
929-052(438)A/Z
2016. KRZYŻANOWSKI Stanisław Filip, 1841-1881
Słownik heraldyczny dla pomocy w poszukiwaniach archeologicznych / ułoż. Stanisław
Krzyżanowski. – Kraków : skł. gł. D. E. Friedlein, 1870. – [8], VII, [1], 59, [1], XX s. ; 20 cm
Sygn: , DZS 1276
929.6
- 248 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2017. Polski słownik biograficzny. T. 10, z. 1 [og. zb.] 44, Horoch Kalikst - Iłowski Stanisław /
[przew. kom. red. Kazimierz Lepszy] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław :
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1962. – XXIV, 160 s. ;
30 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10276
929(438)(03)
2018. Polski słownik biograficzny. T. 10, z. 2 [og. zb.] 45, Iłowski Stanisław - Jagniątkowski
Władysław / [przew. kom. red. Kazimierz Lepszy] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. –
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1963. – S.
161-320 ; 30 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10277
929(438)(03)
2019. Polski słownik biograficzny. T. 10, z. 3 [og. zb.] 46, Jagodyński Stanisław - Jan ze Stobnicy /
[przew. kom. red. Kazimierz Lepszy] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław :
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1963. – S. 321-480 ;
30 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10278
929(438)(03)
2020. Polski słownik biograficzny. T. 10, z. 4 [og. zb.] 47, Jan ze Stobnicy - Jarosiński Paweł /
[przew. kom. red. Kazimierz Lepszy] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław :
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1964. – S. 481-640 ;
30 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10279
929(438)(03)
2021. Polski słownik biograficzny, T. 11, Jarosław - Kapliński Seweryn / red. nacz. Emanuel
Rostworowski ; kom. red. Henryk Altman [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. –
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1965. –
XII, 638 s. ; 29 cm
T. 11 ukazywał się w latach 1964-1965
Sygn: H CZYTELNIA 10195
929(438)(03)
2022. Polski słownik biograficzny, T. 12, Kapostas Andrzej - Klobassa Zręcki Karol / red. nacz.
Emanuel Rostworowski ; kom. red. Henryk Altman [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut
Historii. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967. – VII, [1], 640 s. ; 29 cm
T. 12 ukazywał się w latach 1966-1967
Sygn: KP CZYTELNIA 100/12, H CZYTELNIA 10196
929(438)(03)
2023. Polski słownik biograficzny, T. 13, Klobassa Zręcki Stanisław - Kopernicki Franciszek / red.
nacz. Emanuel Rostworowski ; kom. red. Henryk Altman [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut
Historii. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,
1968. – X, 638 s. ; 29 cm
T. 13 ukazywał się w latach 1967-1968
Sygn: H CZYTELNIA 10197
929(438)(03)
2024. Polski słownik biograficzny, T. 14, Kopernicki Izydor - Kozłowska Maria / red. nacz. Emanuel
Rostworowski ; kom. red. Henryk Barycz [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. –
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1969. – X,
640 s. ; 29 cm
- 249 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
T. 14 ukazywał się w latach 1968-1969
Sygn: H CZYTELNIA 10198
929(438)(03)
2025. Polski słownik biograficzny. T. 15, Kozłowska Zofia - Kubacki Stanisław / red. nacz. Emanuel
Rostworowski ; kom. red. Henryk Barycz [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. –
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970. – X,
636 s. ; 29 cm
Sygn: KP czyt. 100/15, H CZYTELNIA 10199
929(438)(03)
2026. Polski słownik biograficzny. T. 16, Kubacz Franciszek - Legatowicz Ignacy Piotr / red. nacz.
Emanuel Rostworowski ; kom. red. Henryk Barycz [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut
Historii. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,
1971. – X, 640 s. ; 29 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10200
929(438)(03)
2027. Polski słownik biograficzny. T. 17, Legendorf Fabian - Lubomirski Aleksander / red. nacz.
Emanuel Rostworowski ; kom. red. Henryk Barycz [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut
Historii. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,
1972. – X, 640 s. ; 29 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10201
929(438)(03)
2028. Polski słownik biograficzny. T. 18, Lubomirski Aleksander - Machowski Walenty / red. nacz.
Emanuel Rostworowski ; kom. red. Henryk Barycz [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut
Historii. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,
1973. – IX, 640 s. ; 29 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10202
929(438)(03)
2029. Polski słownik biograficzny. T. 29, z. 2 [og. zb.] 121, Przyjemski Ignacy - Pułaski Antoni /
[red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. – S. 177-368 ; 30 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10203
929(438)(03)
2030. Polski słownik biograficzny. T. 30, z. 1 [og. zb.] 124, Radwan - Radziwiłł Jan / [red. nacz.
Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład Narodowy
im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1987. – XXXIX, 192 s. ; 30 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10204
929(438)(03)
2031. Polski słownik biograficzny. T. 30, z. 2 [og. zb.] 125, Radziwiłł Jan - Radziwiłłowa Anna /
[red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1987. – S. 193-384 ; 30 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10205
929(438)(03)
2032. Polski słownik biograficzny. T. 30, z. 4 [og. zb.] 127, Rapagelan Stanisław - Reguła Tadeusz /
[red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1987. – S. 577-751 ; 30 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10206
929(438)(03)
- 250 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2033. Polski słownik biograficzny. T. 31, z. 1 [og. zb.] 128, Rehbinder Jerzy - Rewkowski Zygmunt /
[red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988. – XI, 176 s. ; 30 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10207
929(438)(03)
2034. Polski słownik biograficzny. T. 31, z. 2 [og. zb.] 129, Rewoliński Teofil - Rodecki Aleksy /
[red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988. – S. 177-352 ; 30 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10208
929(438)(03)
2035. Polski słownik biograficzny. T. 31, z. 4 [og. zb.] 131, Rohland Franciszek - Romiszewski
Modest / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław
: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1989. – S. 497-671 ;
30 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10209
929(438)(03)
2036. Polski słownik biograficzny. T. 32, z. 1 [og. zb.] 132, Romiszewski Aleksander Rostworowski Andrzej / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut
Historii. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,
1989. – XVII, 176 s. ; 30 cm
T. 32 ukazywał się w latach 1989-1991
Sygn: H CZYTELNIA 10210
929(438)(03)
2037. Polski słownik biograficzny. T. 32, z. 2 [og. zb.] 133, Roztworowski Andrzej - RozdeiczerKryszkowski Tadeusz / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut
Historii. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,
1990. – S. 177-352 ; 30 cm
T. 32 ukazywał się w latach 1989-1991
Sygn: H CZYTELNIA 4677, H CZYTELNIA 10211
929(438)(03)
2038. Polski słownik biograficzny. T. 32, z. 3 [og. zb.] 134, Rozdeiczer-Kryszkowski Tadeusz Różycki Ignacy / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. –
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1991. – S.
353-520 ; 30 cm
T. 32 ukazywał się w latach 1989-1991
Sygn: H CZYTELNIA 10212
929(438)(03)
2039. Polski słownik biograficzny. T. 32, z. 4 [og. zb.] 135, Różycki Ignacy - Rudowski Jan / [red.
nacz. Henryk Markiewicz] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1991. – S. 521-684 ; 30 cm
T. 32 ukazywał się w latach 1989-1991
Sygn: H CZYTELNIA 10213
929(438)(03)
2040. Polski słownik biograficzny. T. 33, z. 1 [og. zb.] 136, Rudowski Jan - Rustejko Józef / [red.
nacz. Henryk Markiewicz] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1991. – X, 160 s. ; 30 cm
T. 33 ukazywał się w latach 1991-1992
- 251 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: H CZYTELNIA 10214
929(438)(03)
2041. Polski słownik biograficzny. T. 33, z. 2 [og. zb.] 137, Rustejko Józef - Rybicki Teofil / [red.
nacz. Henryk Markiewicz] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1991. – S. 161-320 ; 30 cm
T. 33 ukazywał się w latach 1991-1992
Sygn: H CZYTELNIA 10215
929(438)(03)
2042. Polski słownik biograficzny. T. 33, z. 3 [og. zb.] 138, Rybicki Teofil - Ryl Henryk / [red. nacz.
Henryk Markiewicz] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład Narodowy im.
Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1992. – S. 321-480 ; 30 cm
T. 33 ukazywał się w latach 1991-1992
Sygn: H CZYTELNIA 10216
929(438)(03)
2043. Polski słownik biograficzny. T. 33, z. 4 [og. zb.] 139, Ryl Henryk - Rząśnicki Adolf / [red.
nacz. Henryk Markiewicz] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1992. – S. 481-624 ; 30 cm
T. 33 ukazywał się w latach 1991-1992
Sygn: H CZYTELNIA 10217
929(438)(03)
2044. Polski słownik biograficzny. T. 34, z. 1 [og. zb.] 140, Rząśnicki Adolf - Rzewuski Tadeusz /
[red. nacz. Henryk Markiewicz] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1992. – XII, 168 s. ; 30 cm
T. 34 ukazywał się w latach 1992-1993
Sygn: H CZYTELNIA 10218
929(438)(03)
2045. Polski słownik biograficzny. T. 34, z. 2 [og. zb.] 141, Rzewuski Tadeusz - Safrin Horacy / [red.
nacz. Henryk Markiewicz] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1992. – S. 169-328 ; 30 cm
T. 34 ukazywał się w latach 1992-1993
Sygn: H CZYTELNIA 10219
929(438)(03)
2046. Polski słownik biograficzny. T. 34, z. 3 [og. zb.] 142, Safrin Horacy - Sanguszko Dymitr / [red.
nacz. Henryk Markiewicz] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1993. – S. 329-472 ; 30 cm
T. 34 ukazywał się w latach 1992-1993
Sygn: H CZYTELNIA 10220
929(438)(03)
2047. Polski słownik biograficzny. T. 34, z. 4 [og. zb.] 143, Sanguszko Dymitr - Sapieha Jan / [red.
nacz. Henryk Markiewicz] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1993. – S. 473-629 ; 30 cm
T. 34 ukazywał się w latach 1992-1993
Sygn: H CZYTELNIA 10221
929(438)(03)
2048. Polski słownik biograficzny. T. 8, z. 1 [og. zb.] 36, Girdwoyń Michał - Gocman Konrad /
[przew. kom. red. Kazimierz Lepszy] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław :
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1959. – 8, 160 s. ; 30
- 252 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
cm
Sygn: H CZYTELNIA 10268
929(438)(03)
2049. Polski słownik biograficzny. T. 8, z. 2 [og. zb.] 37, Gocman Konrad - Gorski Stefan / [przew.
kom. red. Kazimierz Lepszy] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1959. – S. 161-320 ; 30 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10269
929(438)(03)
2050. Polski słownik biograficzny. T. 8, z. 3 [og. zb.] 38, Gorski Stefan - Grabowski Adam / [przew.
kom. red. Kazimierz Lepszy] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1960. – S. 321-480 ; 30 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10270
929(438)(03)
2051. Polski słownik biograficzny. T. 8, z. 4 [og. zb.] 39, Grabowski Andrzej - Gross Adam / [przew.
kom. red. Kazimierz Lepszy] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1960. – S. 481-639, [1] ; 30
cm
Sygn: H CZYTELNIA 10271
929(438)(03)
2052. Polski słownik biograficzny. T. 9, z. 1 [og. zb.] 40, Gross Adolf - Gurnakowski Ludwik /
[przew. kom. red. Kazimierz Lepszy] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław :
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1960. – 8, 160 s. ; 30
cm
Sygn: H CZYTELNIA 10272
929(438)(03)
2053. Polski słownik biograficzny. T. 9, z. 2 [og. zb.] 41, Gurnakowski Ludwik - Hawełka Antoni /
[przew. kom. red. Kazimierz Lepszy] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław :
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1961. – S. 161-320 ;
30 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10273
929(438)(03)
2054. Polski słownik biograficzny. T. 9, z. 3 [og. zb.] 42, Hawełka Antoni - Heryng Teodor / [przew.
kom. red. Kazimierz Lepszy] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1961. – S. 321-480 ; 30 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10274
929(438)(03)
2055. Polski słownik biograficzny. T. 9, z. 4 [og. zb.] 43, Heryng Zygmunt - Horoch Kalikst / [przew.
kom. red. Kazimierz Lepszy] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1961. – S. 481-632, [1] s. luz.
; 30 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10275
929(438)(03)
Historia. Historiografia. Archiwistyka
2056. ANTOSIK Renata
Historia : matura 2011 : poziom podstawowy i rozszerzony : testy i arkusze dla maturzysty / Renata
Antosik, Cezary Tulin. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, cop. 2010. – 255 s. : il. ; 29
cm. – (Matura z Operonem)
- 253 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: H CZYTELNIA 10408
94(075.3-021.66+076)
2057. ANTOSIK Renata
Historia : matura 2011 : testy i arkusze : dodatkowe zadania w formie arkuszy maturalnych / Renata
Antosik, Cezary Tulin. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, cop. 2010. – 1 dysk
optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – (Matura z Operonem)
Przynależy do publikacji: Historia : matura 2011 / Renata Antosik, Cezary Tulin. – Sygnatura 10408
H CZYTELNIA
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 388
94(075.3-021.66+076)
2058. ANTOSIK Renata
Historia : matura 2012 : poziom podstawowy i rozszerzony : testy i arkusze dla maturzysty / Renata
Antosik, Cezary Tulin. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2011. – 232 s. : il. ; 29 cm.
– (Matura z Operonem)
Sygn: H CZYTELNIA 10409
94(075.3-021.66+076)
2059. ANTOSIK Renata
Historia : matura 2012 : testy i arkusze : dodatkowe zadania w formie arkuszy maturalnych / Renata
Antosik, Cezary Tulin. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2011. – 1 dysk optyczny
(CD-ROM) ; 12 cm. – (Matura z Operonem)
Przynależy do publikacji: Historia : matura 2012 / Renata Antosik, Cezary Tulin. – Sygnatura 10409
H CZYTELNIA
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 393
94(075.3-021.66+076)
2060. ANTOSIK Renata
Historia : vademecum maturalne 2012 / Renata Antosik, Edyta Pustuła, Cezary Tulin. – Gdynia :
Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2011. – 648 s. : il. kolor. ; 25 cm. – (Matura z Operonem)
Sygn: H CZYTELNIA 10410
94(075.3-021.66)
2061. ANTOSIK Renata
Historia : vademecum maturalne 2012 : dodatkowe zadania w formie arkuszy maturalnych / Renata
Antosik, Edyta Pustuła, Cezary Tulin. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2011. – 1
dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – (Matura z Operonem)
Przynależy do publikacji: Historia : vademecum maturalne 2012 / Renata Antosik, Edyta Pustuła,
Cezary Tulin. – Sygnatura 10410 H CZYTELNIA
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 392
94(075.3-021.66)
2062. Arhiv" ûgo-zapadnoj Rossìi. Č.8, t.4, Akty o zemlevladěnìi v" Ûgo-Zapadnoj Rossìi XVXVIII vv.. – Kìev" : Tipografìâ S.V. Kul'ženko, 1907. – [4], II, 451, 66, XXI, [2] s. ; 30 cm
Sygn: DZS 1263
94(477)"14/17"
2063. Arhiv" ûgo-zapadnoj Rossìi. Č.8, t.6, Akty o zemlevladěnìi v" Ûgo-Zapadnoj Rossìi XVXVIII vv.. – Kìev" : Tipografìâ S.V. Kul'ženko, 1911. – [3], 435, 48, XXIV, [1] s. ; 26 cm
Sygn: DZS 1265
94(477)"14/17"
2064. Arhiv" ûgo-zapadnoj Rossìi izdavaemyj kommissìeû dlâ razbora drevnih" aktov", sostoâŝej pri
Kìevskom", Podol'skom" i Volynskom" general"-gubernatorě.Č.8, t.1, Materìaly dlâ istorìi
- 254 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
městnâgo uprravlenìâ v" svâzi s" istorìreû soslovnoj organizacìi. Akty Barskago starostva XV-XVI
v.. – Kìev" : Tipografìâ Imperatorskago Universiteta sv. Vladimìra Akc. Obŝ. N.T. Korčak"Novickago, 1893. – [2], II, 126, 372, [1] s., 1 k. tabl. ; 30 cm
Sygn: DZS 1266
94(477)"14/15"
2065. Arhiv" ûgo-zapadnoj Rossìi izdavaemyj kommissìeû dlâ razbora drevnih" aktov", sostoâŝej pri
Kìevskom", Podol'skom" i Volynskom" general"-gubernatorě.Č.8, t.2, Materìaly dlâ istorìi
městnâgo uprravlenìâ v" svâzi s" istorìreû soslovnoj organizacìi. Akty Barskago starostva XVIIXVIII v.. – Kìev" : Tipografìâ Imperatorskago Universiteta sv. Vladimìra Akc. Obŝ. N.T. Korčak"Novickago, 1894. – [2], 274, [2], 495, [1] s., 1 k. tabl. ; 30 cm
Sygn: DZS 1267
94(477)"16/17"
2066. Arhiv" ûgo-zapadnoj Rossìi izdavaemyj kommissìeû dlâ razbora drevnih" aktov", sostoâŝej pri
Kìevskom", Podol'skom" i Volynskom" general"-gubernatorě.Č.8, t.5, Akty ob" ukrainskoj
administracìi XVI-XVII vv.. – Kìev" : Tipografìâ Imperatorskago Universiteta sv. Vladimìra Akc.
Obŝ. N.T. Korčak"-Novickago, 1907. – [2], 118, 560, XXXVII, II s. : err. ; 25 cm
Sygn: DZS 1264
94(477)"15/16"
2067. BARWIŃSKI Eugeniusz, 1874-1947
Reformy Józefa II i jego następców i ich pozostałości archiwalne / Eugeniusz Barwiński, Michał
Wąsowicz. – Lwów : [s.n.], 1935. – [1], 39 s. ; 22 cm
Odb. z: Ziemia Czerwieńska, 1935, z. 2
Sygn: DZS 3003
94(436)"17/18"
2068. BEARD Mary, 1955Pompeje : życie rzymskiego miasta / Mary Beard ; przeł. Norbert Radomski. – Poznań : Dom
Wydawniczy Rebis, 2010. – 414 s., [16] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. – (Historia)
Sygn: H 10283
94(37)
2069. BELOJ Aleksandr Sergeevič
Galicijskaâ bitva / A. Beloj. – Moskva : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo. Otdel Vojennoj Literatury,
1929. – 370, [1] s., 17 k. tabl. ; 22 cm
Sygn: DZS 1287
94(100)"1914/1918"
2070. BEREZOWSKI Cezary, 1898-1970
Powstanie państwa polskiego w świetle prawa narodów / Cezary Berezowski. – Warszawa :
Wydawnictwo Sejmowe, 2008. – XXII, [6], 385, [6] s. : il., err. ; 25 cm. – (BPS Biblioteka
Przeglądu Sejmowego)
Repr. oryg.: Warszawa : „Themis Polska", 1934.
Sygn: H 10333
94(100)"1914/1918":94(438).078/.081:341.211
2071. BEŠANOV Vladimir Vasil'evič
Obrona Leningradu : historia bez retuszu / Władimir Bieszanow ; przeł. Witold Stefanowicz. –
Warszawa : Bellona, cop. 2009. – 316, [4] s. : il. ; 24 cm
Sygn: H 10233
94(100)"1939/1945":355.48(47+57)
2072. BOGUCKA Maria, 1929-
- 255 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Maria Stuart / Maria Bogucka. – Wyd. 2 uzup. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Wydawnictwo, 2009. – 297, [3] s. : il. ; 22 cm
Sygn: H 10289
94(410):929-052A/Z]"15"
2073. BUSZTA Józef, 1914-1987
Społeczeństwo i karczma : propinacja, karczma i sprawa alkoholizmu w społeczeństwie polskim
XIX wieku / Józef Burszta. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1951. – 262 s. ; 25 cm
Sygn: DZS 1306
930.05(438)
2074. BUSZTA Józef, 1914-1987
Wieś i karczma : rola karczmy w życiu wsi pańszczyźnianej / Józef Burszta. – Warszawa : Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, 1950. – 228, [3] s. ; 25 cm
Sygn: DZS 1305
930.05(438)
2075. CERAN Tomasz Sylwiusz
Thatcheryzm jako doktryna społeczno-polityczna / Tomasz Sylwiusz Ceran. – Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. – 162 s. : il. kolor. ; 21 cm
Sygn: PR 5304
94(410)::323"1945/..."
2076. ČERKASOV Pavlo
Šturm Peremyšlâ 7 oktâbrâ (24 sentâbrâ) 1914 goda / P. Čerkasov. – Moskva : Izdanie Voennoj
Tipografii Upravleniâ Delami NKVM i RVC CCCP, 1927. – 175 s. : il. ; 21 cm
Sygn: DZS 1295
94(100)"1914/1918"
2077. CIESIELSKI Stanisław, 1954Gułag : radzieckie obozy koncentracyjne 1918-1953 / Stanisław Ciesielski. – Warszawa : Instytut
Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 571 s. ;
21 cm. – (Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu ; t. 69)
Streszcz. ang.
Sygn: H 10314
94(47+57)"19":323.282(47+57):343.81/.84(47+57)
2078. CZAPLIŃSKI Władysław, 1905-1981
Historia Niemiec / Władysław Czapliński, Adam Galos, Wacław Korta. – Wyd. 3. popr. i poszerz. –
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 2010. – 931, [1] s. : il. ; 24 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10293
94(430)(075.8)
2079. Czasy wczesnego średniowiecza : 732-1096 / [teksty oryginału zostały zredagowane przy
współpracy Martine Azoulai et al. ; tł. Halina Andrzejewska et al.]. – Warszawa : Delta : Empik,
[cop. 1988]. – S. 662-818, XVI : il., mapy, portr. ; 30 cm. – (Encyklopedia Historii Świata)
Tytuł oryg.: Histoire du monde. Au temps des Carolingiens
Sygn: H 10352
94(4)"07/10"
2080. Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości / pod red. Piotra Guzowskiego i Marzeny Liedke. –
Kraków : Wydawnictwo „Avalon", cop. 2007. – 274, [1] s. : il. ; 24 cm
Streszcz. ang.
Sygn: H 10394
- 256 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
930.85
2081. DAVIES Norman, 1939Zaginione królestwa / Norman Davies ; przekł. Bartłomiej Pietrzyk, Joanna Rumińska-Pietrzyk,
Elżbieta Tabakowska. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. – 883, [5] s., [32] s.
tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm
Sygn: H 10824
94(4)
2082. DYMARSKI Mirosław, 1959Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na początku XX
wieku / Mirosław Dymarski. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. – 331
s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3278)
Streszcz. ang.
Sygn: H 10448
94(497)"18/19"
2083. Dzieje świata : chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń / Stanisław Arnold [et al.]. –
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972. – 756, [3] s. ; 22 cm
Sygn: H 10355
94
2084. Enciklopedìâ ìstorìï Ukraïni. T. 7, Ml-O / [red. kol. V. A. Smolìj et al.] ; Nacìonal'na akademìâ
nauk Ukraïnï. Ìnstitut ìstorìï. – Kiïv : „Naukova Dumka", 2010. – 713, [12] s. : il. ; 27 cm
Alfabet cyrylicki
Sygn: U CZYTELNIA 1261
94(477)(03)
2085. ERRINGTON Robert Malcolm
Historia świata hellenistycznego : 323-20 p.n.e. / R. Malcolm Errington ; tł. Anna Gąsior-Niemiec.
– Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. – XIX, 399, [1] s. ; 24 cm. –
(Historiai)
Sygn: H CZYTELNIA 10255
94(38)](075.8)
2086. Europa Środkowo-Wschodnia w XIX i XX wieku / pod red. Edwarda Wiśniewskiego. – Łódź :
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. – 147, [3] s. ; 24 cm
Tekst częśc. tł. z ros.
Sygn: H 10250, H 10251
94(4-191.2-11)"18/19"
2087. FORTE Angelo
Państwa Wikingów : podboje - władza - kultura : wiek IX-XI / Angelo Forte, Richard Oram,
Frederik Pedersen ; tł. Maciej Nowak-Kreyer. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. –
331, [1] s., [12] s. tabl. : il. kolor. ; 25 cm
Sygn: H 10348
94(368)
2088. FRANZ Maciej, 1969Idea państwa kozackiego na ziemiach ukrainnych w XVI-XVII wieku / Maciej Franz. – Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. – 476, [2] s., [4] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. –
(Historia Militaris)
Streszcz. ang., niem., ros.. – Tyt. grzb.: Idea państwa kozackiego.
Sygn: H 10182
94(477)"15/16"
- 257 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2089. FRIEDL Jiří, 1976Na jednym froncie : czechosłowacko-polskie stosunki wojskowe 1939-1945 / Jiří Friedl ; przeł.
Grzegorz Gąsior. – Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
Scholar, 2011. – 450, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 22 cm
Streszcz. ang.
Sygn: SM 1181
94(100)"1939/1945"
2090. GAŁĘZIA Grzegorz
Ci, którzy przeżyli / Grzegorz Gałęzia i Krzysztof Białoskórski ; przedm. Norman Davies. –
Warszawa : „Bellona", 2002. – 326, [2] s. : il. ; 22 cm
Tekst równol. pol., ang., niem.
Sygn: H 10239
94(100)"1939/1945"::341.322.5:929-051(438)
2091. GRUŠEVS'KIJ Mihajlo 1866-1934
Ìstorìâ Ukraïni-Rusi. T. 10 : geografìčnij ta etnìčnij pokažčik / Mihjlo Gruševs'kij ; [uporâd. Ì. B.
Skočilâs, N. V. Halak]. – L'vìv : [s.n.], 2010. – 467, [2] s. ; 21 cm. – (Ìstorìâ Ukraïni-Rusi : v
odinadcâti tomah, dvanadcâti knigah ; t. 10)
Sygn: H 10310
94(477)
2092. Historia i dziedzictwo regionów w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w. / pod red.
Mariana Stolarczyka, Agnieszki Kawalec, Jerzego Kuzickiego. – Rzeszów : Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. – 600 s. : il. ; 23 cm
Tekst częśc. słowac., ukr.
Sygn: H 10384
94(4-191.2-11)"18/19"
2093. Historia Iranu / pod red. Anny Krasnowolskiej ; [aut. Marek J. Olbrycht et al.]. – Wrocław :
Zakład Narodowy im. Ossolinskich. Wydawnictwo, 2010. – 1055, [1] s., [88] s. tabl. : il. ; 24 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10292
94(55)(078.5)
2094. Historia 1 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum :
zakres podstawowy.Cz. 1,Od dziejów najdawniejszych do schyłku starożytności / Bogumiła Burda
[et al.]. – Wyd. 2. popr. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, cop. 2010. – 183 s. : il. (gł.
kolor.) ; 24 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10427
94(075.3-021.66)
2095. Historia 1 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum :
zakres podstawowy.Cz. 2,Średniowiecze / Bogumiła Burda [et al.]. – Wyd. 3. – Gdynia :
Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, cop. 2010. – 286 s. : il. kolor. ; 24 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10426
94(075.3-021.66)
2096. Historia 1 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : zakres rozszerzony.Cz. 1, Od dziejów
najdawniejszych do schyłku starożytności / Bogumiła Burda [et al.]. – Wyd. 2 zm. – Gdynia :
Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2011. – 216 s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)
Sygn: H CZYTELNIA 10414
94(075.3-021.66)
2097.
Historia 1 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : zakres rozszerzony.Cz. 2,
- 258 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Średniowiecze / Bogumiła Burda [et al.]. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2011. –
280 s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Szkoła XXI)
Sygn: H CZYTELNIA 10424
94(075.3-021.66)
2098. Historia 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : zakres podstawowy : podręcznik dla
liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : czasy nowożytne / Bogumiła Burda
[et al.]. – Wyd. 2 zm. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, cop. 2011. – 384 s. : il.
kolor. ; 24 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10422
94(075.3-021.66)
2099. Historia 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : zakres rozszerzony : czasy nowożytne
/ Bogumiła Burda [et al.]. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2010. – 431 s. : il. kolor.
; 24 cm. – (Szkoła XXI)
Sygn: H CZYTELNIA 10421
94(075.3-021.66)
2100. Historia 3 : historia najnowsza : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum
profilowanego i technikum : zakres postawowy / Bogumiła Burda [et al.]. – Gdynia : Wydawnictwo
Pedagogiczne Operon, [2011]. – 352 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10413
94(075.3-021.66)
2101. HOSZOWSKA Mariola
Ludwik Finkel i Akademia Umiejętności : z dziejów współpracy naukowej Lwowa i Krakowa na
przełomie XIX i XX wieku / Mariola Hoszowska. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, cop. 2011. – 217 s. ; 24 cm
Sygn: H 10386
930.1(438)(091)"18/19"
2102. JANTA-POŁCZYŃSKI Aleksander
„Nic własnego nikomu" / Janta Aleksander ; wybór Michała Sprusińskiego ; wstęp Janusza
Odrowąża-Pieniążka. – Warszawa : „Czytelnik", 1977. – 393, [2] s. : il., portr. ; 20 cm
Sygn: P 10510
930.85(438):314.743(73:=162.1)]"18/19"
2103. JEZIORNY Dariusz
Londyn a spuścizna po monarchii Habsburgów : sprawa Austrii w koncepcjach i praktyce
dyplomatycznej Wielkiej Brytanii (1918-1919) / Dariusz Jeziorny. – Toruń : Wydawnictwo Adam
Marszałek, cop. 2009. – 365 s. ; 24 cm
Streszcz. ang.
Sygn: H 10179
94(410):94(436)]::327"1918/1939"
2104. KACZMAREK Ryszard, 1959Polacy w Wehrmachcie / Ryszard Kaczmarek. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. – 445,
[2] s. : il. ; 25 cm
Sygn: H 10372
94(100)"1939/1945":94(438).082:355.31(430=162.1)
2105. KELLEY Donald R., 1931Granice historii : badanie przeszłości w XX wieku / Donald R. Kelley ; tł. Bartosz Hlebowicz. –
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 297, [1] s. ; 24 cm. – (Klio)
Sygn: H 10248
- 259 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
930.1(091)"19"
2106. KŁUSEK Mirosław
Polityka Gustawa Stresemanna wobec ZSRR w latach 1923-1929 / Mirosław Kłusek. – Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. – 244 s. ; 21 cm
Sygn: H 10177
94(430):94(47+57)]::327"1918/1939"
2107. KOŁODZIEJCZYK Dariusz, 1962Turcja / Dariusz Kołodziejczyk. – Wyd. 2. rozsz. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2011. – 366, [2]
s. : il. ; 21 cm. – (Historia Państw Świata w XX i XXI Wieku)
Sygn: H 10435, H 10436
94(560)"19/20"
2108. KONOPCZYŃSKI Władysław, 1880-1952
Fryderyk Wielki a Polska / Władysław Konopczyński ; posł. opatrzył Emanuel Rostworowski. –
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas", cop. 2010. – 258 s. ;
21 cm
Podst. wyd.: Poznań : Instytut Zachodni, 1981
Sygn: H 10260
94(430:438)"17"
2109. KORDUBA Miron, 1876-1948
Zahìdne pograniče Galic'koï deržavi mïž Karpatami ta dolìšnim Sânom / [Miron Korduba]. – L'vìv :
Nakladom Naukovogo Tovaristva ìmeni Ševčenka, 1925. – S. 159-245 ; 24 cm
W: Zapiski Naukovogo Tovaristva ìmeni Ševčenka, T.88-90(1925) kn.5
Sygn: DZS 3002
94(477).03
2110. KOSIDOWSKI Zenon, 1898-1978
Opowieści biblijne / Zenon Kosidowski. – Wyd. 9. – Warszawa : „Iskry", 1970. – 599, [1] s., [50] s.
tabl. : il., mapy ; 21 cm. – (Wiedza, Kultura, Społeczeństwo)
Sygn: P 9892
933:22
2111. KOŚCIELAK Lech J
Historia Słowacji / Lech Kościelak. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolinskich.
Wydawnictwo, 2010. – 487, [1] s., [16] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10294
94(437.6)(075.8)
2112. KRASUSKI Jerzy, 1930Kulturkampf : katolicyzm i liberalizm w Niemczech w XIX wieku / Jerzy Krasuski. – Wrocław :
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 2009. – 252, [1] s. ; 21 cm
Sygn: H 10300
94(430)::322:323]"18"
2113. KRZYŻANOWSKI Adam, 1873-1963
Raj doczesny komunistów : dzieje Rosji w XX wieku / Adam Krzyżanowski ; [red. i oprac. indeksu
Zuzanna Dawidowicz]. – Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2008. – 426 s. ; 22 cm. – (Arkana
Historii)
Sygn: H 10346
94(47+57)::323.27"1917/1922":141.8
2114. KUŚNIERZ Robert, 1977-
- 260 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929-1933) / Robert Kuśnierz. – Toruń :
Wydawnictwo Naukowe „Grado", 2008. – 336 s. : il. ; 24 cm
Sygn: H 10176
94(477):364.6:94(47+57):338.14:338.439]"19"
2115. LEBEDEV Andrej Dmitrovič, 1980Kostel i vlast' na Gomel'ŝine : (20-30-e gody XX v.) / Andrej Lebedev, Viktor Pičukov, Slavomir
Lâskovski. – Varšava : Instytut Pamięci Narodowej : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2009.
– 470 s. ; 24 cm
Alfabet cyrylicki. Streszcz. pol.
Sygn: H 10117
94(47+57)"1917/1941"
2116. Losy Polaków w XIX-XX w[ieku] : studia ofiarowane profesorowi Stefanowi Kieniewiczowi
w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin / [kom. red. Barbara Grochulska, Jerzy Skowronek]. –
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – 672, [3] s. : faks., fot., portr. ; 25 cm
Tekst częśc. niem.
Sygn: H 10145
943.8.06/.07+012A/Z
2117. ŁAPTOS Józef, 1944Belgia / Józef Łaptos. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2010. – 429, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Historia
Państw Świata w XX i XXI Wieku)
Sygn: H 10438
94(493)"19/20"
2118. MATERNICKI Jerzy, 1935Historia i życie narodu : poglądy i postawy historyków polskich XIX i XX w. / Jerzy Maternicki. –
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. – 490 s. ; 24 cm
Sygn: H 10385
930.1(438)(091)"18/19"
2119. MATERNICKI Jerzy, 1935Pogranicza historii : studia i szkice / Jerzy Maternicki. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, cop. 2011. – 241, [1] s. ; 24 cm
Sygn: H 10389
930.1(438)(091):37.016:94
2120. MCKITTERNICK Rosamond
Królestwa Karolingów : 751-987 : władza, konflikty, kultura / Rosamond McKitternick ; tł. [z ang.]
Bartosz Hlebowicz, Mateusz Wilk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – 450, [3] s.
: il. ; 25 cm
Bibliogr. s. The Frankish kingdoms under the Carolingians : 751-987" 1983
Sygn: H 10347
94(44)"07/09"
2121. Między Odrą a Uralem : księga dedykowana profesorowi Władysławowi Andrzejowi
Serczykowi / pod red. Wacława Wierzbieńca. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, 2010. – 599 s., [2] k. tabl., [1] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
Tekst częśc. ukr.
Sygn: H 10387
94(438:470+571)
2122. MISZTAL Mariusz
Królowa Wiktoria / Mariusz Misztal. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- 261 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Wydawnictwo, 2010. – 415 s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm
Sygn: H 10288
94(410)"18":929-052(410)"18"
2123. Monografie regionalne : materiały z konferencji w Karpaczu, 10-11 XI 1977 / Stacja Naukowa
Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) w Olsztynie, Ośrodek Badań
Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. – Olsztyn : [s.n.], 1978. – 66, [2] s. ; 24 cm
Odbitka z: Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1978, nr 2(140). Streszcz. niem.
Sygn: H 10295
930.1(091)
2124. MOTYKA Grzegorz, 1967Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła" : konflikt polsko-ukraiński 1943-1947 / Grzegorz Motyka. –
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011. – 520 s. : il. ; 25 cm
Sygn: H 10262
94(438:477)"19"
2125. NEIBERG Michael S
Front wschodni 1914-1920 : od Tannenbergu do wojny polsko-bolszewickiej / Michael S. Neiberg i
David Jordan ; sł. wstępne Dennis Showalter ; przeł. Jerzy Kozłowski. – Poznań : Dom
Wydawniczy Rebis, 2010. – 226 s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm. – (Historia I Wojny Światowej)
Sygn: H 10286
94(100)"1914/1918":94(438).078/.081:94(47+57)::323.27"1901/1939"
2126. PATEK Artur, 1965Polska i świat w latach 1918-1993 : teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole
średniej / Artur Patek, Zdzisław Zblewski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1998. – 327 s.,
[32] s. tabl. : faks., fot., rys. ; 21 cm
Na okł. : Niezbędne do nowej matury
Sygn: H 10235
94"19"+94(438).081/.084](075.3)
2127. PLESKOT Patryk, 1980Intelektualni sąsiedzi : kontakty historyków polskich ze środowiskiem „Annales" 1945-1989 /
Patryk Pleskot. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, 2010. – 844, [3] s. : il. ; 25 cm. – (Monografie / Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 64)
Streszcz. ang.
Sygn: H 10166
930.1(438:44)(091):001.83]"1944/1989"
2128. PLOHÌJ Sergìj Mikolajovič, 1957Jałta : cena pokoju / S. M. Plokhy ; przeł. Robert Bartołd. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis,
2011. – 544 s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm. – (Historia)
Sygn: H 10444
94(100)"1939/1945":327
2129. Podzielone narody : szkice z historii stosunków polsko-ukraińskich w latach 40. XX wieku /
pod red. Marka Białokura i Mariusza Patelskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ;
Opole : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Opolu, 2010. – 252 s. ; 23 cm. – (Spotkania /
Wydawnictwo Adam Marszałek)
Sygn: PR 5312
94(438:477)"19"
2130. Polŝa ta Ukraïna v borot'bì za nezaležnìst' 1918-1920 / pìd red. Tadeuša Kšostka ; [pereklad.
- 262 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
pol's'koï z movi Ganna Karaŝuk et al.]. – [Warszawa] : Vìpart, cop. 2010. – 521, [3] s. : portr. ; 25
cm
Materiały z konf., 14-15 listopada 2008 r., Łuck
Sygn: H 10307
94(438:477)"19"
2131. Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej.T. 2,Wybór
dokumentów / wybór i oprac. Jan Stanisław Ciechanowski ; [tł. Zbigniew Szlęk ; wstęp Jan
Stanisław Ciechanowski] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. – Warszawa : Naczelna
Dyrekcja Archiwów Państwowych. Wydział Wydawnictw, 2005. – 1033 s. : il. ; 24 cm
Tekst gł. równol. pol., ang.. – Nazwa aut. wstępu pod tekstem.
Sygn: SM 1107
94(100)"1939/1945"::355.40(410:438)(093)
2132. Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej : praca zbiorowa.T.
1, Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej / pod red. Tadeusza Dubickiego, Darii Nałęcz,
Tessy Stirling ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. – Warszawa : Naczelna Dyrekcja
Archiwów Państwowych, 2004. – 612 s. : faks., fot., portr. ; 24 cm
Sygn: SM 1106
94(100)"1939/1945"::355.40(430:438)
2133. PORADA Aleksandra, 1978Dezercja ideologiczna elit w sytuacjach prerewolucyjnych : Francja 1715-1789, Rosja 1856-1905,
Imperium Osmańskie 1839-1908 / Aleksandra Porada. – Kraków : Avalon, 2010. – 326, [1] s. ; 21
cm
Sygn: H 10263
94(44:47+57:560)"17/19"
2134. PORĘBSKI Stanisław Andrzej, 1939Paleografia łacińska : podręcznik dla studentów / Stanisław Andrzej Porębski. – Warszawa :
Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, 1997. – 87 s. : faks. ; 29 cm
Tekst gł. łac.
Sygn: H CZYTELNIA 4878, H 10296
930.272:811.124](075.8)
2135. Prawo archiwalne : stan aktualny i perspektywy zmian : materiały z międzynarodowej
konferencji, Toruń 20-21 kwietnia 2007 r. / pod red. Haliny Robótki ; Zakład Zarządzania
Dokumentacją i Informacji Archiwalnej UMK [et al.]. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek,
2007. – 220 s. ; 21 cm. – (Wiosenne Spotkania Archiwalne ; 1)
Streszcz. ang., ros.
Sygn: H 10130
930.25
2136. PROCHASKA Antoni, 1852-1930
Lenna i maństwa na Rusi i Podolu / Antoni Prochaska. – Kraków : Akademia Umiejętności, 1902. –
30 s. ; 26 cm
Osobne odb. z: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności T.42
(1902)
Sygn: DZS 3005
94(477)"14/17"
2137. RHODES P. J
Historia Grecji : okres klasyczny 478-323 p.n.e. / P. J. Rhodes ; tł. Lech Trzcionkowski. – Kraków :
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. – XI, [3], 437, [2] s. : il. ; 24 cm. –
(Historiai)
- 263 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: H CZYTELNIA 10256
94(38)"-04/-03"(075.8)
2138. RYMKIEWICZ Jarosław Marek, 1935Wielki książę : z dodaniem rozważań o istocie i przymiotach ducha polskiego / Jarosław Marek
Rymkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2011. – 231, [1] s. ; 21 cm
Sygn: P 9875
94(47+57):94(438).071:929(47+57)A/Z]"18"
2139. SALMI Hannu, 1961Europa XIX wieku : historia kulturowa / Hannu Salmi ; tł. [z ang.] Agnieszka Szurek. – Kraków :
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. – XIX, [1], 202, [1] s. ; 21 cm. – (Historiai)
Przekł. na podst. „Nineteeth-Century Europe : a cultural history"
Sygn: H 10253
94(4)"18"::008
2140. SMYCZEK Józef, 1917-1944
Listy z Wehrmachtu / Józef Smyczek ; oprac. Sebastian Rosenbaum ; Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. – Katowice
: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
: Drukpol, 2009. – 173, [2] s. : il. ; 24 cm
Sygn: H 10133
94(100)"1939/1945":355.1(430=162.1)](044)
2141. SOBOLEWSKI Leszek
Indochiny Francuskie w polityce Japonii w latach 1940-1945 / Leszek Sobolewski. – Warszawa :
Wydawnictwo Trio : Biblioteka Fundacji im. Takashimy, 2011. – 432 s. ; 21 cm. – (Oblicza Japonii)
Tekst częśc. jap.
Sygn: H 10440
94(44:520)"19"
2142. STAHÌV Êvgen, 1918Od „hajdamaki" do „polonofila" : wspomnienia i refleksje ukraińskiego nacjonalisty z Przemyśla /
Jewhem Stachiw. – New York ; Przemyśl : nakł. aut. : Agencja Wydawniczo-Edytorska
EKOPRESS, 2010. – 295, [1] s. : portr. ; 21 cm
Sygn: H 10303
94(477)"19/20":929-051A/Z
2143. STERKOWICZ Stanisław, 1923Nieludzka medycyna : lekarze w służbie nazizmu / Stanisław Sterkowicz. – Warszawa :
Wydawnictwo Medyk, 2007. – 311 s. : il. ; 24 cm
Sygn: H 10135, H 10136
94(100)"1939/1945"::341.322.5:61-047.42(430)
2144. STERN Fritz Richard, 1926Niemcy w pięciu wcieleniach / Fritz Stern ; tł. Łukasz Gałecki, Edyta Kubikowska. – Warszawa :
Rosner & Wspólnicy, 2008. – 503, [1] s. ; 24 cm
Sygn: SM 1089
930.1(73)(091):94(430):929-051(73)A/Z]"1945/..."
2145. SUSKI Robert, 1973Konsolidacja Cesarstwa Rzymskiego za panowania cesarza Aureliana 270-275 / Robert Suski. –
Kraków : Avalon, 2008. – 397, [1] s. ; 21 cm
Sygn: H 10398
94(37)"02"
- 264 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2146. SZORDYKOWSKA Barbara
Historia Finlandii / Barbara Szordykowska. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2011. – 387, [1] s.,
[24] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
Sygn: H 10441
94(480)
2147. ŚWIĘTEK Hubert
Wojna z Irakiem w 2003 roku : główne przyczyny / Hubert Świętek ; Instytut Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. –
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2011. – 227,
[1] s. ; 21 cm. – (Żurawia Papers ; z. 17)
Sygn: SM CZYTELNIA 1186, SM 1187, SM 1188
94(567:73)"20"
2148. TOMASZEWSKI Jerzy, 1925Słowacja / Jerzy Tomaszewski. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2011. – 436, [2] s. : il. ; 21 cm. –
(Historia Państw Świata w XX i XXI Wieku)
Sygn: H 10439
94(437.6)"19/20"
2149. TOMCZAK Andrzej, 1922Zarys dziejów archiwów polskich.Cz. 1,Do wybuchu I wojny światowej / Andrzej Tomczak. –
[Wyd. 2]. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1974 [i.e. 1975]. – [2], 157, [1] s. ; 24 cm. –
(Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Sygn: H CZYTELNIA 10297
930.25(438)(091)(075.8)
2150. TOMCZAK Andrzej, 1922Zarys dziejów archiwów polskich.Cz. 2,Od wybuchu I wojny światowej do roku 1978 / Andrzej
Tomczak. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1980. – 278 s., [2] k. tabl. : il. ; 22 cm. –
(Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Sygn: H CZYTELNIA 10298
930.25(438)(091)(075.8)
2151. Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim
pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku : materały polsko-ukraińskiej
konferencji naukowej w Okunince koło Włodawy 10-12 września 2007 roku / pod red. Henryka
Gmiterka i Janusza Łosowskiego. – Kraków : Avalon, 2010. – 830, [1] s. ; 24 cm
Tekst częśc. ukr.
Sygn: H 10266
94(438:477)"14/18":352/354
2152.
W kręgu badaczy dziejów politycznych XVIII wieku : Józef Feldman, Emanuel
Rostworowski, Jerzy Michalski / pod red. Zofii Zielińskiej i Wojciecha Kriegseina ; Instytut
Historyczny UW, Instytut Historii PAN. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Semper", 2010. –
206 s. ; 24 cm
Sygn: H 10249
930.1(438)(091)]"19"
2153. W kręgu "teczek" : z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej /
pod red. Jerzego Bednarka i Pawła Perzyny ; [sł. wstępne Jerzy Bednarek, Paweł Perzyna] ; Instytut
Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek ; Łódź : Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2006. – 370 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
- 265 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Nazwy aut. wstępu pod tekstem. Materiały konferencji nauk.: Archiwum Instytutu Pamięci
Narodowej - bilans dotychczasowych doświadczeń, która odbyła się w Łodzi w dn. 9-10 listopada
2005 r.
Sygn: H 10187
930.253:351.746.1](438)"1944/1989"(06):94(438).083::323.2(06)
2154. Wielki Terror : operacja polska 1937-1938. Cz. 1 / [wybór dokumentów i red. nauk. Jerzy
Bednarek et al. ; przekł. Margarita Chilińska et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, ; Wydzielone Archiwum Państwowe Służby
Bezpieczeństwa Ukrainy, Instytut Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii
Nauk Ukrainy. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko
Narodowi Polskiemu ; Kijów : Wydzielone Archiwum Państwowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy,
Instytut Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowych Narodowej Akademii Nauk
Ukrainy, 2010. – 1035, [2] s. ; 25 cm. – (Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX
wieku ; t. 8)
Tytuł równol. : Velikij terror : pol's'ka operacâ 1937-1938
Sygn: H 9799, H 10170
94(47+57)"1917/1941"
2155. Wielki Terror : operacja polska 1937-1938. Cz. 2 / [wybór dokumentów i red. nauk. Jerzy
Bednarek et al. ; przekł. Margarita Chilińska et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, ; Wydzielone Archiwum Państwowe Służby
Bezpieczeństwa Ukrainy, Instytut Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii
Nauk Ukrainy. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko
Narodowi Polskiemu ; Kijów : Wydzielone Archiwum Państwowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy,
Instytut Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowych Narodowej Akademii Nauk
Ukrainy, 2010. – S. [9], 1050-1982 ; 25 cm. – (Polska i Ukraina w latach trzydziestychczterdziestych XX wieku ; t. 8)
Tytuł równol. : Velikij terror : pol's'ka operacâ 1937-1938
Sygn: H 9800, H 10171
94(47+57)"1917/1941"
2156. WIERZCHOŚ Dariusz
Generał Piotr Wrangel : działalność polityczna i wojskowa w latach rewolucji i wojny domowej w
Rosji / Dariusz Wierzchoś. – Kraków : Avalon, 2008. – 254, [1] s. ; 22 cm
Sygn: H 10395
94(47+57)::355.1:929-052A/Z
2157. WOLSKI Krzysztof
Stan polskich badań nad osadnictwem wołoskim na północ od Karpat / Krzysztof Wolski ;
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1958. – 17
s. ; 24 cm
Nadb. z t. IX Rocznika Przemyskiego
Sygn: DZS 1284
930.1(091)
2158. WRÓBLEWSKI Bartosz
Jordania / Bartosz Wróblewski. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2011. – 316, [3] s. : il. ; 21 cm. –
(Historia Państw Świata w XX i XXI Wieku)
Sygn: H 10437
94(569.5)"19/20"
2159. WYCZAŃSKI Andrzej, 1924-2008
Historia powszechna : wiek XVI / Andrzej Wyczański. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 246, [1] s., [3] k. tabl. kolor. : il., fot., 4 mapy, portr. ; 25 cm
- 266 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Dr. z zachow. mater. poprzedniego wyd.
Sygn: H 8456, H 10151
94"15"(07)
2160. ZDANOWSKI Jerzy, 1949Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku / Jerzy Zdanowski. – Wrocław : Zakład Narodowy im.
Ossolińskich. Wydawnictwo, 2010. – 603, [1] s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10291
94(5-15)(075.8)
2161. ZERTAL Idith
Naród i śmierć : zagłada w dyskursie i polityce Izraela / Idith Zertal ; przekł. Jan Maria Kłoczowski.
– Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. – 377,
[3] s. ; 20 cm. – (Poleca Adam Michnik)
Sygn: G 3406
94(569.4):316.64:323.13(=411.16) :94(100)"1939/1945"::341.322.5:94(=411.16):930.1(091)
2162. Źródła hebrajskie do dziejów Słowian i niektórych innych ludów środkowej i wschodniej
Europy / oprac. i przygot. do druku Franciszek Kupfer, Tadeusz Lewicki ; [red. nauk. Stefan
Strelcyn] ; Polska Akademia Nauk, Żydowski Instytut Historyczny. – Wrocław ; Warszawa : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, 1956. – 321, [4] s. ; 24 cm
Sygn: DZS 1286
94(=16)
Historia Polski
2163. Administracja cywilna Polskiego Państwa Podziemnego i jej funkcje w okresie powstania
warszawskiego / pod red. Jacka Czaputowicza ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Instytut
Pamięci Narodowej. – Warszawa : Krajowa Rada Administracji Publicznej : Instytut Pamięci
Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. – 218, [1] s., [24] s.
tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm
Streszcz. ang.
Sygn: H 10363
94(438).082.2
2164. Akta radzieckie rzeszowskie 1591-1634 / wydał i wstępem poprzedził Adam Przyboś ; Polska
Akademia Nauk. Instytut Historii. – Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957.
– LXXXIV, 189, [1] s. ; 25 cm
Sygn: DZS 1299
94(438).03
2165. ALLERHAND Maurycy, 1868-1942
Zapiski z tamtego świata : zagłada we Lwowie w dzienniku profesora i wspomnieniach jego wnuka
/ Maurycy Allerhand, Leszek Allerhand. – Kraków : Instytut Allerhanda : Wydawnictwo Wysoki
Zamek, 2011. – 165, [2] s. : il., mapa ; 24 cm
Sygn: H 10452
94(438).082A/Z:94(=411.16):929-051A/Z
2166. ANDRZEJEWSKI Marek, 1947Marzec 1968 w Trójmieście / Marek Andrzejewski ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja
Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. – Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci
Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. – 399, [1] s. ; 22
cm. – (Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu ; t. 39)
Sygn: H 8314, H 10096
94(438).083::323.2"1968"A/Z
- 267 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2167. Aresztowani na „Zachodniej Białorusi" : alfabetyczny wykaz 4669 Polaków i obywateli
polskich innych narodowości aresztowanych na „Zachodniej Białorusi" w latach 1939-1941 / [Eliza
Dzwonkiewicz - red. i koordynacja całości ; Anna Dzienkiewicz, Ewa Rybarska, Michał Zarzycki współpr. ; w oprac. danych wykorzystanych w biogramach uczestniczyli Elżbieta Rejf, Elżbieta
Parzniewska]. – Warszawa : Ośrodek KARTA, 2003. – 379, [1] s. : mapa ; 21 cm. – (Indeks
Represjonowanych ; t. 15)
Sygn: H 10093
94(438).082.5(083.8)
2168. ARŁAMOWSKI Kazimierz, 1900-1982
Klucz medycki starostwa przemyskiego w XVI wieku / Kazimierz Arłamowski. – Lwów : [s.n.],
1931. – 32, [3] s. : il. ; 22 cm
Odb.: Studia z historii społecznej i gospodarczej poświęcone Franciszkowi Bujakowi
Sygn: DZS 1282
94(438)"15"
2169. ARNOLD Stanisław, 1895-1973
Władztwo biskupie na grodzie wolborskim w wieku XIII / Stanisław Arnold. – Warszawa :
Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1921. – [8], 83, [4] s. : mapa ; 25 cm
Sygn: DZS 1298
94(438).02
2170. Artyści władzy, władza artystom / pod red. Andrzeja Chojnowskiego i Sebastiana Ligarskiego ;
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. –
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, 2010. – 227, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm. – (Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy)
Sygn: H 10311
94(438).083.3:351.746.1(438):7.071(438)
2171. BALCERZAK Janina
Moje dwadzieścia lat / Janina Balcerzak ; [il. Anna Stylo-Ginter]. – Wyd. 3. – warszawa : „Nasza
Księgarnia", 1976. – 169, [3] s. ; 20 cm
Sygn: P 10298
94(438).081/.082A/Z:329.14A/Z:929-051A/Z
2172. BAZIUR Grzegorz
Wierni Polsce niepodległej : antykomunistyczna konspiracja młodzieżowa w województwie
krakowskim w latach 1945-1956 / Grzegorz Baziur. – Kraków : Księgarnia Akademicka : Fundacja
Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2010. – 855 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm. –
(Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 39)
Sygn: H 10257
94(438).083"1944/1956"
2173. BIENIAK Janusz, 1927Państwo Miecława : studium analityczne / Janusz Bieniak. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2010. – 210, [1] s., [2] k. tabl. złoż. : il. ; 21 cm
Sygn: H 10349
94(438).02"10"
2174. BLAŽEK Petr, 1973Ryszard Siwiec / Petr Blažek ; [tł. na ang. Dominika Ferens ; tł. z czes. na pol. Tomasz Grabiński ;
Instytut Pamięci Narodowej]. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 223, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm
Sygn: H 10312
- 268 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
94(438).083:929-052(438)"19":94(437)"19"
2175. BOJARSKA Anna, 1946Urban / Anna Bojarska. – Warszawa : Krajowa Agencja Promocyjna, 1998. – 332 s., [24] s. tabl. :
fot. ; 25 cm
Sygn: P 10291
94(438).083/.084::323:929-052A/Z
2176. BOREJSZA Jerzy Wojciech, 1935Piękny wiek XIX / Jerzy W. Borejsza. – Wyd. 3., (1. w PWN). – Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2010. – 509, [1] s., [28] s. tabl. : il. ; 24 cm
Sygn: H 10189
94(438).07:821.162.1(091)]"18"
2177. BRANDYS Marian, 1912-1998
Koniec świata szwoleżerów.1, Czcigodni weterani / Marian Brandys. – Warszawa : „Iskry", 1972. –
373, [3] s., [24] s. tabl. : il. ; 21 cm
Sygn: H 10302
94(438).07
2178. BRYAN Julien H., 1899-1974
Kolory wojny : oblężenie Warszawy w barwnej fotografii Juliena Bryana / [red. prowadzący
Aleksandra Janiszewska ; tł. na jęz. ang. Aneta Dylewska, na jęz. pol. Sławomir Kędzierski]. –
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodnii przeciwko Narodowi
Polskiemu : Ośrodek Karta, 2010. – 159, [1] s. : il. ; 30 cm
Tekst równol. pol., ang.
Sygn: H 10317
94(438).082
2179. BRYAN Julien H., 1899-1974
Oblężenie Warszawy w fotografii Juliena Bryana / red. Jacek Zygmunt Sawicki i Tomasz
Stempowski. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, 2010. – 222 s. : il. ; 30 cm
Tekst równol. pol., ang.
Sygn: H 10124
94(438).082
2180. BUCZEK Karol, 1902-1983
Książęca ludność służebna w Polsce wczesnofeudalnej / Karol Buczek ; Polska Akademia Nauk.
Oddział w Krakowie. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958. – 106 s. ; 25 cm. –
(Prace Komisji Nauk Historycznych ; nr 1)
Sygn: DZS 1281
94(438).02
2181. Budowanie mostów : Daniel Ernest Jabłoński w Europie wczesnego Oświecenia / pod red.
Joachima Bahlckego, Bogusława Dybasia, Hartmunda Rudolfa ; [tł. Rafael Sendek, Marek Kryś]. –
Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego. Wydawnictwo Uczelniane,
2010. – 439, [1] s. : il. ; 28 cm
Tytuł oryg: „Brückenschläge - Daniel Ernst Jablonski im Europa der Frühauflkärung".
Wydawnictwo towarzyszące wystawie „Budowanie mostów : Daniel Ernest Jabłoński w Europie
wczesnego Oświecenia" przygotowanej przez Uniwersytet w Stuttgarcie, wystawianej w Berlinie
(26 listopada 2010-24 lutego 2011) i Lesznie (27 stycznia-20 marca 2011)
Sygn: H 10252
94(438).04
- 269 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2182. CHIGER Krystyna, 1935Dziewczynka w zielonym sweterku / Krystyna Chiger, Daniel Paisner ; przeł. [z ang.] Beata Dżon. –
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – 282, [2] s., [16] s. tabl. : fot. ; 21 cm. –
(Literatura Faktu PWN)
Sygn: H 10247
94(438).082:94(=411.16):929-051A/Z
2183. CHIGER Krystyna, 1935Tak, pamiętam : wspomnienia Krystyny Chiger-Keren / realizacja Tomasz Drozdowicz, Beata
Dżon. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm
Fragmenty filmu dokumentalnego pt. Wyjście z ciemności - historia dziewczynki z kanałów
Lwowa. Przynależy do publikacji: Dziewczynka w zielonym sweterku / Krystyna Chiger, Daniel
Paisner ; przeł. [z ang.] Beata Dżon. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – ISBN
978-83-01-16519-2. – (Literatura Faktu PWN)
Sygn: CD CZYTELNIA KOMPUTEROWA 356
94(438).082:94(=411.16):929-051A/Z
2184. CHMIELEWSKA Mieczysława
Sejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 roku / Mieczysława Chmielewska. –
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. – 285, [2] s., [12] s. tabl. : il. ; 21 cm
Praca doktorska. Uniwersytet Wrocławski, 1997.
Sygn: H 10334
94(438).04"16":328
2185. CHOJNACKI Paweł, 1968Ur. '68 : notatki z ulic Krakowa 1988-1989 / Paweł Chojnacki ; Instytut Pamięci Narodowej. –
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, cop. 2010. – 271, [1] s. : il. ; 27 cm
Sygn: H 10313
94(438).083:378.091.2-057.875(438):929-051(438)"19"
2186. CHWALBA Andrzej, 1949Okupacyjny Kraków w latach 1939-1945 / Andrzej Chwalba. – Wyd. 2. – Kraków : Wydwnictwo
Literackie, cop. 2011. – 489, [2] s. : il. ; 25 cm
Sygn: H 10359
94(438).082
2187. CIECHANOWSKI Jan Mieczysław, 1930Wielka Brytania i Polska : od Wersalu do Jałty : wybór artykułów, dokumentów i recenzji / Jan
Ciechanowski ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. – Wyd. 2. – Pułtusk :
[Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora] ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra
Jr, 2011. – 373 s. ; 24 cm
Sygn: H 10434
94(438).081/.082:94(410)]::327
2188. CIOŁEK Erazm Jan, 1937Solidarność : sierpień 1980 - sierpień 1989 / [zdj.] Erazm Ciołek ; [tł. Dominika Ferens]. –
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, 2010. – 311 s. : il. ; 22 cm
Tekst równol. pol., ang.
Sygn: H 10152
94(438).083::323.2:331.105.44]"1980/1989"(084.121)
2189. CISEK Janusz, 1955Rok 1920 : wojna polsko-bolszewicka / Janusz Cisek. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe :
- 270 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Muzeum Wojska Polskiego, 2010. – 170, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm
Sygn: H 10335
94(438).081"1919/1920"(093)
2190. Czerwiec 1976 w materiałach archiwalnych / wybór, wstęp i oprac. Jerzy Eisler. – Warszawa :
„Volumen", 2001. – 279 s., [16] s. tabl. : il. ; 22 cm. – (Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej.
Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 4)
Sygn: H 882, H 10097
94(438)::323.22/.26"1976"(093)
2191. CZUPKIEWICZ Lubomir, 1936Polanie Zachodni i ich państwo / Lubomir Czupkiewicz. – Wrocław : „Nortom", cop. 1998. – 62,
[2] s. : 3 faks., mapy, 2 wykr. ; 21 cm. – (Najlepsze Bo Polskie)
Sygn: H 10229
94(438).01/.02
2192. DAJNOWICZ Małgorzata
Wybory do I Dumy Państwowej w Królestwie Poslkim i części Kraju Zachodniego : raporty
polityczne Sergiusza Wittego / Małgorzata Dajnowicz. – Kraków : Avalon, 2009. – 160 s. ; 25 cm
Zawiera gł. faks. dokumentów. Tytuł równol. ang.
Sygn: H 10399
94(438).07
2193. DĄBKOWSKI Przemysław, 1877-1950
Fryderyk Jaćmirski miecznik sanocki : studjum historyczno-obyczajowe z XV wieku / Przemysław
Dąbkowski. – Przemyśl : nakładem autora, 1923. – 75, [1] s. ; 24 cm
Odb.: Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu T.4. W opisie zachowano oryg. pisownię
Sygn: DZS 1302
94(438).03:929-052A/Z
2194. DĄBKOWSKI Przemysław, 1877-1950
Szkice z życia szlachty sanockiej w XV wieku / Przemysław Dąbkowski. – Lwów : nakładem
autora, 1923. – [4], 43 s. ; 29 cm
Sygn: DZS 1296
94(438).03
2195. DĄBKOWSKI Przemysław, 1877-1950
Z przeszłości Rudy i Kochawiny / Przemysław Dąbkowski. – Lwów : [s.n.], 1928. – 12 s. ; 23 cm
Odb.: Księga pamiątkowa 50-lecia Gimnazium IV im. Jana Długosza we Lwowie
Sygn: , DZS 1280
94(438)
2196. Deportowani w obwodzie archangielskim.Cz. 1,Alfabetyczny wykaz 9320 obywateli polskich
wywiezionych w 1940 roku z obwodu białostockiego / [Ewa Rybarska oprac. danych, red. i
koordynacja całości, Anna Dzienkiewicz współpr. ; w oprac. danych wykorzystanych w biogramach
uczestniczyli Nadieżda Gołyszewa et al.]. – Warszawa : Centrum Informacji Urzędu Spraw
Wewnętrznych : Ośrodek „Karta", 2003. – 815 s. (w tym 1 k. tabl. złoż.) ; : mapy., tab. ; 21 cm. –
(Indeks Represjonowanych ; t. 14)
Tyt. równol.: Pol'skie specpereselency v Arhangel'skoj oblasti. č. 1, Alfavitnyj spisok 9320 pol'skih
graždan, vyslannyh v 1940 g. iz Belostokskoj oblasti. – Tekst częśc. w jęz ros.
Sygn: H 10098
94(438).082.5(083.8)
2197. Deportowani w obwodzie archangielskim.Cz. 2,Alfabetyczne wykazy 8559 obywateli polskich
wywiezionych w 1940 roku z obwodu baranowickiego i wilejskiego / [Ewa Rybarska oprac.
- 271 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
danych, red. et al. ; Anna Dzienkiewicz współpr. ; w kwerendach archiwalnych i w oprac. danych
wykorzystanych w biogramach uczestniczyli Olga Kiełariewa et al.] ; Centrum Informacji Urzędu
Spraw Wewnętrznych (CI USW) Obwodu Archangielskiego, Archangielsk, Ośrodek Badań,
Informacji i Upowszechniania (NIPC) „Memoriał", Moskwa, Ośrodek „Karta", Warszawa. –
Warszawa : „Karta", 2004. – 781 s. (w tym k. tabl. złoż.) : mapy ; 21 cm. – (Indeks
Represjonowanych ; t. 14)
Tyt. równol.: Pol'skie specpereselency v Arhangel'skoj oblasti. Č. 2, Alfavitnye spiski 8559 pol'skih
graždan, vyslannyh v 1940 g. iz Baranovičskoj i Vilejskoj oblastej. – Tekst częśc. równol. pol., ros.
Sygn: H 10099
94(438).082.5(083.8)
2198. Deportowani w obwodzie archangielskim.Cz. 4,Alfabetyczny wykaz 6672 obywateli polskich
wywiezionych w 1940 roku z obwodu brzeskiego / [Ewa Rybarska et al. ; Anna Dzienkiewicz
współpr. ; w kwerendach archiwalnych i oprac. danych wykorzystanych w biogramach uczestniczyli
Olga Kiełariewa et al. ; wprow. Aleksander Gurjanow] ; Centrum Informacji przy Urzędzie Spraw
Wewnętrznych na Obwód Archangielski, Archangielsk, Ośrodek Badań, Informacji i
Upowszechniania (NIPC) „Memoriał", Moskwa, Ośrodek „Karta", Warszawa. – Warszawa :
Ośrodek Karta, 2006. – 651, [1] s. (w tym złoż.) : il. ; 21 cm. – (Indeks Represjonowanych ; t. 14)
Tekst częśc. równol. pol., ros.. – Tyt. równol.: Pol'skie specpereselency v Arhangel'skoj oblasti. Č.
4, Alfavitnyj spisok 6672 pol'skih graždan, vyslannyh v 1940 g. iz Brestskoj oblasti. Nazwa aut.
wprow. pod tekstem.
Sygn: H 10100
94(438).082.5(083.8)
2199. Deportowani w obwodzie archangielskim.Cz. 5,Alfabetyczny wykaz 6730 obywateli polskich
wywiezionych w 1940 roku z obwodu pińskiego / [Ewa Kołodziejska et al. ; Anna Dzienkiewicz,
Ewa Rybarska współpr. ; w kwerendach archiwalnych i oprac. danych wykorzystanych w
biogramach uczestniczyli Olga Kiełariewa et al. ; wprow. Aleksander Gurjanow] ; Centrum
Informacji przy Urzędzie Spraw Wewnętrznych na Obwód Archangielski, Archangielsk, Ośrodek
Badań, Informacji i Upowszechniania (NIPC) „Memoriał", Moskwa, Ośrodek Karta, Warszawa]. –
Warszawa : Ośrodek Karta, 2006. – 656 s. (w tym złoż.) : il. ; 21 cm. – (Indeks Represjonowanych ;
t. 14)
Tekst częśc. równol. pol., ros.. – Tyt. równol.: Pol'skie specpereselency v Arhangel'skoj oblasti. Č.
5, Alfavitnyj spisok 6730 pol'skih graždan, vyslannyh v 1940 g. iz Pinskoj oblasti. Nazwa aut.
wprow. pod tekstem.
Sygn: H 10101
94(438).082.5(083.8)
2200. Deportowani w obwodzie archangielskim.Cz. 6,Alfabetyczny wykaz 7004 obywateli polskich
wywiezionych w 1940 roku z obwodu wołyńskiego / [Ewa Kołodziejska et al. ; Anna Dzienkiewicz,
Ewa Rybarska współpr. ; w kwerendach archiwalnych i oprac. danych wykorzystanych w
biogramach uczestniczyli Olga Kiełariewa et al. ; wprow. Aleksander Gurjanow] ; Centrum
Informacji przy Urzędzie Spraw Wewnętrznych na Obwód Archangielski, Archangielsk, Ośrodek
Badań, Informacji i Upowszechniania (NIPC) „Memoriał", Moskwa, Ośrodek Karta, Warszawa]. –
Warszawa : Ośrodek Karta, 2007. – 695, [1] s. (w tym złoż.) : il. ; 21 cm. – (Indeks
Represjonowanych ; t. 14)
Tekst częśc. równol. pol., ros.. – Tyt. równol.: Pol'skie specpereselency v Arhangel'skoj oblasti. Č.
6, Alfavitnyj spisok 7004 pol'skih graždan, vyslannyh v 1940 g. iz Volynskoj oblasti. Nazwa aut.
wprow. pod tekstem.
Sygn: H 10102
94(438).082.5(083.8)
2201. Deportowani w obwodzie archangielskim.Cz. 7,Alfabetyczny wykaz 7680 obywateli polskich
wywiezionych w 1940 roku z obwodów rówieńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego i
drohobyckiego oraz bez ustalonego obwodu wywózki / [Ewa Kołodziejska et al. ; Anna
- 272 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Dzienkiewicz, Ewa Rybarska współpr. ; w kwerendach archiwalnych i oprac. danych
wykorzystanych w biogramach uczestniczyli Olga Kiełariewa et al. ; wprow. Aleksander Gurjanow]
; Centrum Informacji przy Urzędzie Spraw Wewnętrznych na Obwód Archangielski, Archangielsk,
Ośrodek Badań, Informacji i Upowszechniania (NIPC) „Memoriał", Moskwa, Ośrodek Karta,
Warszawa]. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2007. – 731, [1] s. (w tym złoż.) : il. ; 21 cm. – (Indeks
Represjonowanych ; t. 14)
Tekst częśc. równol. pol., ros.. – Tyt. równol.: Pol'skie specpereselency v Arhangel'skoj oblasti. Č.
6, Alfavitnyj spisok 7004 pol'skih graždan, vyslannyh v 1940 g. iz Rovenskoj, Tarnopol'skoj,
Stanislavskoj, Drogobyčskoj oblastej i neustanovlennyh zapadnyh oblastej USSR i BSSR. Nazwa
aut. wprow. pod tekstem.
Sygn: H 10103
94(438).082.5(083.8)
2202. Deportowani w obwodzie wołogodzkim : alfabetyczne wykazy 14 226 obywateli polskich
wywiezionych w 1940 roku z zachodnich obwodów Białoruskiej SRR i Ukraińskiej SRR / [oprac.
danych, red. i koordynacja prac Anna Dzienkiewicz, Ewa Rybarska ; w kwerendach archiwalnych i
oprac. danych wykorzystanych w biogramach uczestniczyli Bernadetta Gronek et al.]. – Warszawa :
Ośrodek Karta, 2005. – 702, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Indeks Represjonowanych ; t. 17)
Tekst częśc. równol. pol., ros.. – Tyt. równol.: Polskie specpereselency v Vologodskoj oblasti.
Sygn: H 10104
94(438).082.5-054.73:94(47+57)::314.74(=162.1)](083.8)
2203. Dokumenty władz NSZZ „Solidarność" 1981-1989 / wstęp, wybór i oprac. Jan Olaszek. –
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, 2010. – 350, [1] s. ; 21 cm. – (Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 47)
Sygn: H 10315
94(438).083:331.105.44(438)
2204. Donosem i pałką : z działań Służby Bezpieczeństwa na Górnym Śląsku i w Zagłębiu
Dąbrowskim w latach 1956-1980 / pod red. Adama Dziuby ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział Katowice. – Katowice : Instytut Pamięci
Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2008. – 197, [2] s.
: il. ; 21 cm. – (Seria Popularna Oddziału IPN w Katowicach)
Sygn: H 10106
94(438).083A/Z:351.746.1(438)"1956/1989"
2205. DRZYMAŁA Kamil
Oddział partyzancki „Żbik" z Obwodu Gorlice AK / Kamil Drzymała. – Warszawa : Instytut
Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. – 283, [2] s.,
[8] s. tabl. : il. ; 21 cm. – (Monografie / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 67)
Streszcz. ang.
Sygn: H 10364
94(438).082.2
2206. DUMANOWSKA Katarzyna
Historia 2 : zakresy podstawowy i rozszerzony : czasy nowożytne w tekstach źródłowych /
Katarzyna Dumanowska, Jarosław Dumanowski. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon,
2010. – 112 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Szkoła XXI)
Sygn: H CZYTELNIA 10420
94(438)](075.3.053.7):371.279.6:378.244
2207. DUMANOWSKI Jarosław
Historia 1 : zakresy podstawowy i rozszerzony : od dziejów najdawniejszych do schyłku
- 273 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
średniowiecza : teksty źródłowe dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum /
Jarosław Dumanowski, Szymon Olszaniec. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2007.
– 135, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Szkoła XXI)
Sygn: H CZYTELNIA 10423
94(438)](075.3.053.7):371.279.6:378.244
2208. DURACZYŃSKI Eugeniusz, 1931Sprawy polskie minionego wieku : szkice / Eugeniusz Duraczyński. – Kraków : Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas", cop. 2011. – 523 s. ; 21 cm. – (Biblioteka
„Kuźnicy")
Sygn: H 10259
94(438).08
2209.
Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom : aparat represji wobec środowiska
dziennikarskiego 1945-1990 / pod red. Tadeusza Wolszy i Sebastiana Ligarskiego ; Instytut Pamięci
Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut
Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 455, [1] s.
; 25 cm. – (Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy)
Sygn: H 9795, H 10107
94(438).083.3:351.746.1:351.751:050+070
2210. ECO Umberto, 1932Mój 1968 : po drugiej stronie muru / Umberto Eco ; przeł. Jarosław Mikołajewski. – Kraków :
Wydawnictwo Literackie, 2008. – 83, [4] s. : il. ; 21 cm
Sygn: P 10693
94(438).083+94(437)]::323.2"1968"(047)
2211. EHRLICH Ludwik, 1889-1968
Starostwa w Halickiem w stosunku do starostwa lwowskiego w wiekach średnich (1390-1501) /
napisał Ludwik Ehrlich. – Lwów : Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej z fund. B.
Orzechowicza, 1914. – [2], 135, [1] s. ; 24 cm. – (Studja nad Historją Prawa Polskiego imienia
Oswalda Balcera ; t. 16 z. 1) (Studia nad Historją Prawa Polskiego imienia Oswalda Balcera ; t. 16
z. 1)
Sygn: DZS 1269
94(438):352/353(438)]"13/15"
2212. FILAR Władysław, 1926Wołyń 1939-1944 : eksterminacja czy walki polsko-ukraińskie : studium historyczno-wojskowe
zmagań na Wołyniu w obronie polskości, wiary i godności ludzkiej / Władysław Filar. – Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – 467 s. : il. ; 24 cm
Sygn: H 10184
94(438).082A/Z:94(477)
2213. FILAR Władysław, 1926Wydarzenia wołyńskie 1939-1944 : w poszukiwaniu odpowiedzi na trudne pytania / Władysław
Filar. – Toruń ; Łysomice : Dom Wydawniczy Duet, 2007. – 509 s. : il. ; 23 cm
Sygn: H 10183
94(438).082.2A/Z:94(477)
2214. Galicja, Polska, Europa : pamięci Zbigniewa Frasa / pod red. Stanisława Ciesielskiego,
Krzysztofa Ruchniewicza. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. – 252 s. : il. kolor.
; 23 cm
Sygn: H 10185
94(438)(082.1)
- 274 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2215. GAŁĘZOWSKI Marek, 1972Na wzór Berka Joselewicza : żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach
Polskich / Marek Gałęzowski ; z przedm. Richarda Pipesa ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 798, [1] s. : il. ; 25 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10153
94(438).078:355.31:929-052(=411.16)"18/19"
2216. GELLA Aleksander, 1922Zagłada Drugiej Rzeczypospolitej 1945-1947 / Aleksander Gella. – Warszawa : Agencja
Wydawnicza „Cinderella Books" Andrzej Zasieczny, 1998. – 232, [2] s., [8] s. tabl. (w tym kolor.) :
il. ; 23 cm
Sygn: H 10238
94(438).083"1944/1956"
2217. Getto łódzkie. Litzmannstadt Getto : 1940-1944 / / pod red. Juliana Baranowskiego i
Sławomira M. Nowinowskiego ; Archiwum Państwowe, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Łodzi. – Łódź : Archiwum
Państwowe : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu. Oddział, 2009. – 288 s., [1] k. tabl. złoż., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. ; 30 cm
Sygn: H 10108
94(438).082.2A/Z:94(100)"1939/1945"::341.322.5:94(=411.16)](084.121)
2218. GIERTYCH Maciej, 1936Nie przemogą ! : antykościół, antypolonizm, masoneria / Maciej Giertych. – Wrocław : „Nortom",
1995. – 179, [1] s. ; 21 cm
Zawartość pierwszych 10 z. „Opoki w Kraju", wyd. od czerwca 1993 r. do stycznia 1995 r.
Sygn: H 10228
94(438).083/.084:327:325.2(=924):282:061.236.61
2219. GILEWICZ Aleksy, 1905-1969
Stanowisko i działalność gospodarcza Władysława Opolczyka na Rusi w latach 1372-1378 / Aleksy
Gilewicz. – Lwów : [s.n.], 1929. – S. 71-105 ; 24 cm
Odb. z: Prace historyczne wydane ku uczczeniu 50-lecia Akademickiego Koła Historyków
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 1878-1928, Lwów 1929
Sygn: DZS 3000
94(438).03
2220. GOŁASZEWSKI Zenon, 1952Bracia polscy / Zenon Gołaszewski. – Toruń : Dom Wydawniczy Duet : Wydawnictwo Adam
Marszałek, cop. 2005. – 357 s. ; 24 cm
Sygn: H 10181
94(438).04
2221. GRACZYK Roman, 1958Cena przetrwania? : SB wobec „Tygodnika Powszechnego" / Roman Graczyk. – Warszawa :
Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2011. – 495, [1] s. ; 23 cm
Sygn: H 10285
94(438).083
2222. GRUŠEVSKIJ Mihajlo, 1866-1934
Opisi Peremyšl's'kogo starostva 1494-7 r. / podav M. Gruševskij. – L'vìv : Nakladom Naukovogo
Tovaristva ìmeni Ševčenka, 1897. – S. 1-24 ; 25 cm
W: Zapiski Naukovogo Tovaristva ìmeni Ševčenka, R.6(1897), t.19, kn.5
Sygn: DZS 3004
- 275 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
94(438).03
2223. GUZOWSKI Piotr, 1975Chłopi i pieniądze na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych / Piotr Guzowski. – Kraków :
Avalon, 2008. – 214 s. ; 22 cm
Streszcz. ang.
Sygn: H 10396
94(438).03
2224. HEIDENSTEIN Reinhold, 1553-1620
Reinholdi Heidensteinii Cancelarius sive De dignitate et officio Cancelarii Regni Poloniae / ed.
Andreas Kempfi ; Academia Scentarum Polona. Institutum Studiis Clasicis Promovendis. –
Varsoviae : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. – 65, [2] s. ; 25 cm. – (Bibliotheca Latina
Medii et et Recentioris Aevi ; vol. 1)
Tekst równol. łac., pol.
Sygn: DZS 1294
94(438).03
2225. HEJNOSZ Wojciech, 1895-1976
Zagadnienie niewoli na Rusi Czerwonej pod koniec średniowiecza w świetle stosunków prawnych
Polski i krajów sąsiednich / napisał Wojciech Hejnosz. – Lwów : Towarzystwo Naukowe : Zasiłek
Ministerstwa Wyzn. Rel. i Ośw. Publ., 1933. – [2], 208 s. ; 24 cm. – (Studja nad Historją Prawa
Polskiego imienia Oswalda Balcera ; t. 14 z. 1) (Studia nad Historją Prawa Polskiego imienia
Oswalda Balcera ; t. 14 z. 1)
Sygn: DZS 1268
94(438)"13/14"
2226. Historia Polski. T. 1, Do roku 1764. Cz. 1, Do połowy XV w. / pod red. Henryka
Łowmiańskiego ; oprac. J[uliusz] Bardach [et al.]. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, 1969. – 684 s. : il., fot., mapy ; 25 cm. – (Historia Polski : opracowanie
zbiorowe / pod red. Tadeusza Manteuffla ; t. 1, cz. 1)
Sygn: H 10357
94(438)".../14"
2227. Historia 3 : zakres rozszerzony : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego / Bogumiła Burda
[et al.]. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2009. – 383 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
– (Szkoła XXI)
Sygn: H CZYTELNIA 10425
94(438).08:94](075.3.053.7):371.279.6:378.244
2228. HLEBIONEK Marcin
Bolesław Pobożny i Wiekopolska jego czasów / Marcin Hlebionek. – Kraków : Avalon, 2010. – 267
s. ; 22 cm
Sygn: H 10400
94(438).02
2229. Internowani na Uralu : alfabetyczny wykaz 3940 internowanych Polaków i obywateli
polskich, którzy w latach 1945-1948 przeszli przez obóz kontrolno-filtracyjny nr 0302 i obozy
jenieckie nr 231 i nr 523 NKWD-MWD ZSRR / [Anna Dzienkiewicz, Aleksander Gurjanow oprac.
danych, red. i koordynacja całości ; w oprac. danych wykorzystanych w biogramach uczestniczyli
Olga Zajcewa et al.]. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2005. – 447, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Indeks
Represjonowanych ; t. 16)
Tekst częśc. równol. pol., ros.. – Tyt. równol.: Internirovannye v Ural'skih lagerah.
Sygn: H 10109
94(438).083-054.65"1944/1956":94(47+57)::314.74(=162.1)](083.8)
- 276 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2230. IWANECZKO Dariusz
Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989 / Dariusz Iwaneczko ;
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. –
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu, 2005. – 518, [1] s. ; 21 cm. – (Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja
Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 15)
Streszcz. ang.
Sygn: H 10111
94(438).083::323.22/.26"1980/1989"A/Z
2231. Jan Nowak Jeziorański : kurier Armii Krajowej, redaktor Radia Wolna Europa, polityk / red.
nauk. Paweł Machcewicz, Rafał Habielski ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego,
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. – Wrocław : Kolegium Europy
Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego ; Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2011. – 274 s. ; 23 cm. – (Ludzie, Media, Polityka ; t. 3)
Streszcz. ang.
Sygn: H 10431
94(438).082/.03
2232. KAŁWA Piotr, 1893-1974
Stanowisko kościoła polskiego wobec osadników niemieckich w średniowieczu / Piotr Kałwa. –
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1947. – 22 s. ; 22 cm. –
(Wykłady i Przemówienia / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 19)
Sygn: DZS 1275
94(438)"12/13"
2233. KARCZEWSKI Lechosław
21 Warszawski Pułk Piechoty „Dzieci Warszawy / Lechosław Karczewski, Eugeniusz Pokrowski. –
Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Volumen" ; Warszawa : Wydawnictwo „Bellona", 1997. – 186
s., [16] s. tabl. : fot., portr. ; 24 cm. – (O Wolność i Niepodległość)
Sygn: H 10232
94(438).081+94(438).082.1:356.1
2234. Katalog wystaw / [oprac. Anna Piekarska, Paweł Rokicki, Agnieszka Rudzińska ; red. Anna
Piekarska, Małgorzata Strasz]. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. – 349, [1] s. : il. ; 29 cm
Sygn: H 10144
94(438)"19"
2235. Kilińskiego 9 / oprac. Robert Ciupa, Ryszard Mozgol ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział Katowice. – Katowice : Instytut Pamięci
Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2008. – 27, [1] s. :
il. ; 21 cm
Sygn: H 10112
94(438)"19"A/Z
2236. KIRKOR Stanisław, 1898-1983
Przeszłość umiera dwa razy : powieść prawdziwa / Stanisław Kirkor. – Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 1978. – 204, [3] s., [1] k. tabl., [16] s. tabl. : il., portr. ; 25 cm
Sygn: P 9889
94(438)::323.2]"18"
2237. KISTER Anna Grażyna
Pretorianie : Polski Samodzielny Batalion Specjalny i wojska wewnętrzne 18 X 1943 - 26 III 1945 /
- 277 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Anna Grażyna Kister. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 238, [1] s. ; 21 cm. – (Monografie / Instytut Pamięci
Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 63)
Streszcz. ang.
Sygn: H 10154
94(438).082.4:355.3/.5
2238. KOCÓJ Henryk, 1931Kościuszko i współczesna mu scena polityczna : mocarstwa europejskie wobec powstania
kościuszkowskiego : zagadnienia wybrane / Henryk Kocój. – Katowice : „Śląsk", 1994. – 196, [1] s.
; 21 cm
Sygn: H 10358
94(438).06
2239. KONOPCZYŃSKI Władysław, 1880-1952
Pierwszy rozbiór Polski / Władysław Konopczyński ; [red. nauk. oraz indeksy Zofia Zielińska]. –
Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2010. – LXI, [1], 342 s. ; 22 cm. – (Arkana Historii)
Sygn: H 10344
94(438).06
2240. Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny.T. 2 / [aut. Tomasz
Balbus et al.]. – Kraków : IPN KŚZPNP, 2004. – XLV, [1], 683, [1] s. : fot., portr. ; 22 cm. –
(Słowniki / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu ; 3)
Sygn: H CZYTELNIA 2867/2, H 10114
94(438).082.2:94(438)::323.22/.26"1944/1956":929-052
2241. Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny.T. 4 / pod red.
Moniki Bielak i Kazimierza Krajewskiego ; [aut. Tomasz Balbus et al.]. – Kraków [etc.] : Instytut
Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – XXXV,
[1], 935, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Słowniki / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 5)
Sygn: H CZYTELNIA 10318
94(438).082.2/.083.3:929-052(438)"19":929-052(438)"19"
2242. KORBOŃSKI Stefan, 1901-1989
Polacy, Żydzi i Holocaust / Stefan Korboński ; przeł. z ang. Grażyna Waluga. – Warszawa : Instytut
Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. – 131 s. ; 22
cm. – (Z Archiwum Emigracji ; t. 4)
Tytuł oryg.: The Jews and the Poles in World War II
Sygn: H 10365
94(438).081/.083:94(=411.16)"19"
2243. Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury : między bohaterstwem a agenturą / pod
red. Ryszarda Terleckiego i Jana Szczepaniaka ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo WAM,
2007. – 451, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Studia i Materiały / Wydział Historii Kościoła Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie ; t. 1)
Sygn: H 10243, H 10244
94(438).083::322:272-725:272-772:351.746.1
2244. KOŚCIUSZKO Tadeusz, 1746-1817
Nieznane listy i rozkazy Tadeusza Kościuszki / zestawił Władimir Michajlenko ; oprac. Władimir
Michajlenko, Jerzy Skowronek i Joanna Zimińska. – Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych, 1996. – 57, [14] s. : il. ; 24 cm. – (Nowe Miscellanea Historyczne. Powstania
- 278 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Narodowe ; z. 1)
Numeracja serii gł.: t. 1
Sygn: H 2594, H 10304
94(438).06/.07:355:929-051A/Z](093)
2245. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność : posiedzenie 8-10 sierpnia / wstęp i
oprac. Jan Olaszek ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu ; Stowarzyszenie Archiwum Solidarności. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej.
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 226, [1] s. ; 21 cm
Sygn: H 10319
94(438).083
2246. Kronika - 10 lat IPN / [pod red. Doroty Koczwańskiej-Kality ; konsultacja Antoni Dudek,
Włodzimierz Suleja, Jan Żaryn ; zespół red. Anna Bronowska et al.]. – Warszawa : Instytut Pamięci
Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 415, [1] s. : il. ; 30
cm
Na książce błędny ISBN
Sygn: H 10155
94(438)"20"
2247. KRÓL Joanna, 1971To idzie młodość... : Związek Młodzieży Polskiej w szkole średniej ogólnokształcącej w latach
1948-1957 / Joanna Król. – Kraków : Avalon, 2011. – 369 s. : il. ; 21 cm
Sygn: H 10261
94(438).083
2248. KRÓL-MAZUR Renata
Miasto trzech nacji : studia z dziejów Kamieńca Podolskiego / Renata Król-Mazur. – Kraków :
Avalon, 2008. – 689 s., [46] s. tabl. : il., mapy, portr. ; 21 cm
Streszcz. ukr.
Sygn: H 10393
94(438). 04/.06
2249. KRUSZYŃSKI Marcin, 1976Ambasada RP w Moskwie 1921-1939 / Marcin Kruszyński. – Warszawa : Instytut Pamięci
Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 365, [1] s., [8] s.
tabl. : il. ; 25 cm. – (Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 66)
Streszcz. ang.. – Nagroda w konkursie im. W. Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut
Historyczny Roku 2008
Sygn: H 10156
94(438).081:94(47+57)]::327
2250. KRYGOWSKI Władysław, 1906-1998
W moim Krakowie nad wczorajszą Wisłą / Władysław Krygowski. – Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 1980. – 17 cm. – (Cracoviana)
Sygn: P 10345
94(438).073/.081A/Z:929(438)A/Z]"19"
2251. Kryptonim "Klan" : Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność" w Gdańsku.T.
1,Wrzesień 1980 - wrzesień 1981 / wstęp Sławomir Cenckiewicz ; wybór i oprac. Marzena Kruk,
Radosław Żydonik ; (współpr. Sławomir Cenckiewicz). – Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci
Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 796, [3] s. ; 25 cm.
– (Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu ; t. 45)
- 279 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: H 10115, H 10157
94(438).083::323.2:331.105.44:351.746.1]"1980/1981"(093.2)
2252.
Kryptonim "Ośmiornica" : Służba Bezpieczeństwa wobec rzeszowskiego oddziału
Solidarności Walczącej 1982-1990 / wybór, wstęp i oprac. Janusz Borowiec ; Instytut Pamięci
Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa ; Rzeszów :
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. –
366 s. : fot. ; 21 cm. – (Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni
Przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 25)
Sygn: H 8395, H 10116
94(438).083.3::323.2:061.2A/Z:351.746.1]"1980/1989"(093.2)
2253. KURTYKA Janusz
Generał Leopod Okulicki : 1898-1946 / Janusz Kurtyka, Jacek Pawłowicz. – Warszawa : Instytut
Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 471 s. : il.
(w tym kolor.) ; 30 cm
Sygn: H 10320
94(438).082+943.8.083.3:355"19":929"18/19"A/Z
2254. KURTYKA Janusz, 1960-2010
Podole w czasach jagiellońskich : studia i materiały / Janusz Kurtyka ; oprac. Maciej Wilamowski ;
przedm. opatrzył Paweł Kurtyka. – Kraków : „Societas Vistulana", 2011. – 637, [2] s. : il. ; 24 cm. –
(Maiestas, Potestas, Communitas ; 4)
Sygn: H 10350, H 10351
94(438)"13/15"
2255. KURTYKA Janusz, 1960-2010
Z dziejów agonii i podboju : prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski / Janusz Kurtyka. –
Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2011. – 639, [1] s., XVI s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Arkana Historii)
Sygn: H 10343
94(438).082/.083
2256. LEMKIN I. F.
Istoriâ Lemkoviny : v V častâh / napisal I. F. Lemkin. – Ûnkers, N.J. : Izdanie Lemko-Soûza v
S.Š.A. i Kanadi, 1969. – 384 s. : il. ; 24 cm
Język łemkowski, alfabet cyrylicki
Sygn: H 10306
94(438)::323.15(=161.2)
2257. _ LETNIA SZKOŁA HISTORII NAJNOWSZEJ, (3 ;. 2009 ; (Leszno k. Warszawy).)
Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2009 : referaty / pod red. Łukasza Kamińskiego i Tomasza
Kozłowskiego. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, 2010. – 218, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Letnia Szkoła Historii Najnowszej ; t. 3)
Sygn: H 10118
94(438).07/.08"19"(06)
2258. Lista strat działaczy obozu narodowego w latach 1939-1955 : słownik biograficzny.T. 1 /
wstęp Jan Żaryn ; red. nauk. Wojciech Jerzy Muszyński i Jolanta Mysiakowska-Muszyńska ; [aut.
Tomasz Jan Biedroń et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 343, [1] s. : il. ; 25 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10158
94(438).082:94(438).083::323.2"1944/1956":329.17:929-052
2259. LUBOMIRSKI Stanisław Herakliusz, 1642-1702
- 280 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Stanisława Herakliusza Lubomirskiego mowy sejmowe z 1670 i 1673 roku oraz „Informacyja
potrzebna bardzo Rzeczypospolitej 1671 o prawie własnym i dziedzicznym, które ma
Rzeczpospolita do Spisza i części ziemie węgierskiej, przeciwko pretensyjom cesarza JM, tudzież
jako wiele Rzeczypospolitej należy na utrzymaniu tego kraju" / wstęp i oprac. Kazimierz Przyboś. –
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010. – XXXVIII, 39 s., [2] s. tabl., [1] k.tabl. : il. ; 24 cm. –
(Staropolska Myśl Polityczna ; 2)
Sygn: H 10264
94(438).04
2260. ŁUCZAK Agnieszka
Utracone decorum : grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w
czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 / Agnieszka Łuczak. – Warszawa ; Poznań :
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. –
411, [1] s., [32] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Monografie / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 72)
Sygn: H 10366
94(438).082
2261. ŁUCZAK Aleksander
Dekada polskich przemian : studium władzy i opozycji / Aleksander Łuczak ; Wyższa Szkoła
Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. –
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra Jr : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2010. –
979 s. ; 25 cm
Sygn: PR 5451
94(438).083
2262. MADAJ Karol
Proboszcz getta / Karol Madaj, Małgorzata Żuławnik ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 184 s. : il. ; 21 cm. – ("Kto
Ratuje Jedno Życie..." ; t. 5)
Sygn: H 10120, H 10159
94(438).082A/Z:94(=411.16):272-725:929-052"19"A/Z:929.71(569.4)
2263. MADEJ Krzysztof, 1974Bezradność lub represja : władze wobec przestępczości gospodarczej w PRL (1956-1970) /
Krzysztof Madej ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, 2010. – 309, [1] s. ; 22 cm. – (Monografie / Instytut Pamięci Narodowej.
Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 70)
Sygn: H 10321
94(438).083
2264. Marzec 1968 w dokumentach MSW.T.1, Niepokorni / red. nauk. i wstęp Franciszek
Dąbrowski, Piotr Gontarczyk, Paweł Tomasik ; wybór Franciszek Dąbrowski [et al.] ; oprac.
Mirosław Biełaszko [et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko
Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni
Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. – XXVIII, [1], 927 s. ; 25 cm. – (Dokumenty / Instytut
Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 23)
Sygn: H 8320, H 10121
94(438).083::323.2:354:351.75]"1968"(093)
2265. Marzec 1968 w dokumentach MSW.T. 2 cz. 1,Kronika wydarzeń / red. nauk. i wstęp
Franciszek Dąbrowski, Piotr Gontarczyk, Paweł Tomasik ; wybór Franciszek Dąbrowski, Paweł
Tomasik, Cyprian Wilanowski ; oprac. Piotr Byszewski [et al.]. – Warszawa : Instytut Pamięci
- 281 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. – XXXIII, [1], 910,
[1] s. ; 25 cm. – (Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu ; t. 32)
Sygn: H 9252, H 10122
94(438).083::323.2:354:351.75]"1968"(093)
2266. MIŁOSZ Czesław, 1911-2004
Wyprawa w dwudziestolecie / Czesław Miłosz. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Literackie,
2011. – 609, [3] s. : il. ; 22 cm
Sygn: P 10587
94(438).081
2267. MORAWSKI Wojciech, 1954Władysław Grabski : polityk, mąż stanu, reformator / Wojciech Morawski. – Warszawa : Narodowy
Bank Polski. Departament Komunikacji Społeczniej, 2004. – 36 s. : il. ; 25 cm
Sygn: H 10146
94(438)"18/19"929-051A/Z
2268. MURZAŃSKI Stanisław, 1923Sojusz nieczystych sumień : inteligencja polska i jej elity na przełomie XX i XXI wieku / Stanisław
Murzański. – Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2010. – 314 s. ; 22 cm. – (Arkana Historii)
Sygn: H 10345
94(438).083::323.238:316.342.652:316.75:316.64
2269. NALEPA Marek, 1966„Płyną godziny pomiędzy nadzieją i bojaźnią czułą" : polityczne i egzystencjalne postawy Polaków
epoki porozbiorowej : studia i teksty / Marek Nalepa. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, 2010. – 300 s. : il. ; 24 cm
Sygn: P 10650
94(438).07
2270. NAŁKOWSKI Wacław, 1851-1911
Terytorjum Polski historycznej jako indywidualność gieograficzna / Wacław Nałkowski. –
Warszawa : Towarzystwo Krajoznawcze, 1912. – 38 s., [1] k. tabl. : il. ; 26 cm
Sygn: DZS 1288
94(438)
2271. Nie ma wolności bez pamięci : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Ryszardowi
Terleckiemu / pod red. Włodzimierza Bernackiego [et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja
Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna
„Ignatianum". – Kraków : Wydawnictwo WAM, 24 cm. – 812 s. : mapa, portr. ; 24 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10191, H 10192, H 10193, H 10194
94(438)"19"
2272. Niepodległość / pod red. Marka Gałęzowskiego i Jana M. Rumana. – Warszawa : Instytut
Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 320 s. : il.
; 20 cm. – (Biblioteka Biuletynu IPN ; t. 4)
Sygn: H 10160
94(438).081
2273. Nigdy przeciw Bogu : komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich / pod red. Józefa
Mareckiego i Filipa Musiała. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu ; Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. – 815, [3] s. : il. ; 25 cm. –
(Niezłomni)
Sygn: H 10123
- 282 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
94(438).083::322:351.746.1:272-725](093.2)
2274. NSZZ "Solidarność" 1980-1989.T. 2,Ruch społeczny / pod red. Łukasza Kamińskiego i
Grzegorza Waligóry ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, 2010. – 647, [1] s. : il. ; 25 cm
Sygn: H 10161
94(438).083::323.2:331.105.44]"1980/1989"
2275. NSZZ Solidarność 1980-1989.T. 3,Polska północna / pod red. Łukasza Kamińskiego i
Grzegorza Waligóry ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, 2010. – 877, [14] s. : il. ; 25 cm
Sygn: H 10162
94(438).083::323.2:331.105.44]"1980/1989"
2276. NSZZ "Solidarność" 1980-1989.T. 4,Polska zachodnia / pod red. Łukasza Kamińskiego i
Grzegorza Waligóry ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, 2010. – 681, [1] s. : il. ; 25 cm
Sygn: H 10163
94(438).083::323.2:331.105.44]"1980/1989"
2277. NSZZ "Solidarność" 1980-1989.T. 5,Polska środkowo-wschodnia / pod red. Łukasza
Kamińskiego i Grzegorza Waligóry ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 934, [10] s. : il. ; 25 cm
Sygn: H 10164
94(438).083::323.2:331.105.44]"1980/1989"
2278. NSZZ "Solidarność" 1980-1989.T. 7,Wokół „Solidarności" / pod red. Łukasza Kamińskiego i
Grzegorza Waligóry ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, 2010. – 540, [34] s. ; 25 cm
Sygn: H 10165
94(438).083::323.2:331.105.44]"1980/1989"
2279. Od niepodległości do niepodległości : historia Polski 1918-1989 / Adam Dziurok [et al.]. –
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, 2010. – 507, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10241, H 10324
94(438).08
2280. Organy bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego / pod red.
Waldemara Grabowskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, 2005. – 168 s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 26)
Sygn: H 10125
94(438).082.2:351.75:342.56](061)
2281. PACHOŃSKI Jan, 1907-1985
Jeszcze Polska nie zginęła : w 175-lecie powstania polskiego hymnu narodowego / Jan Pachoński ;
Gdańskie Towarzystwo Naukowe. – Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Oddział, 1972. –
145, [1] s., [1] k. tabl. : il., portr., err. ; 21 cm
Streszcz. ang., ros.
- 283 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: P 10013
94(438)"17/19":[784(438):821.162.1-1(091)]"17"
2282. Partia z narodem, naród z Kościołem / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka ; [aut. tomu
Adam Dziurok et al.]. – Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu : Ośrodek Myśli Politycznej, 2008. – 165 s. ; 20 cm. – (Z
Archiwów Bezpieki, Nieznane Karty PRL ; t. 8)
Sygn: PR 5333
94(438).083::322:272-725:351.746.1
2283. PATRICELLI Marco
Ochotnik : o rotmistrzu Witoldzie Pileckim / Marco Patricelli ; przeł. Krzysztof Żaboklicki. –
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011. – 396, [3] s. : il. ; 25 cm
Sygn: H 10429
94(438).082.2/.083.3:343.26-052:929-052(438)"19"
2284. PAWŁOWSKA Wanda
Peregrynacja królewicza Jm-ci / Wanda Pawłowska. – Wrocław ; Warszawa : „Książnica-Atlas", po
1945. – 67 s. : il. ; 22 cm
Sygn: P CZYTELNIA 9932
94(438).04
2285. PILARSKI Sebastian, 1977NSZZ „Solidarność" w regionie łódzkim w dokumentach Służby Bezpieczeństwa 1980-1981 /
wstęp, wybór i oprac. Sebastian Pilarski, Robert Rabiega. – Łódź ; Warszawa : Instytut Pamięci
Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – LX, [2], 712, [1]
s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – (Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 48)
Sygn: H 10323
94(438).083
2286. Polska północno-wschodnia w okresie stalinizmu : spojrzenie z perspektywy półwiecza / pod
red. Krzysztofa Sychowicza, Emilii Świętochowskiej-Bobowik, Waldemara F. Wilczewskiego ;
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. –
Białystok ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, 2009. – 168 s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 38)
Sygn: H 10127
94(438).083"1944/1956"(06)
2287. Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe / red. Siarhiej Kawalou, Ryszard
Radzik, Michał Sajewicz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
– 411 s. : il. ; 24 cm
Tekst cześc. białorus.
Sygn: G 3379
94(438).03/.08:94(476)]::008"15/19"(06)
2288. „Postanowiono załatwić odmownie..." : budownictwo sakralne w diecezji częstochowskiej
(1957-1989) : wybór dokumentów / wstęp, wybór i oprac. Andrzej Sznajder, Władysław Piotr
Wlaźlak ; Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Katowicach, Muzeum Częstochowskie, Uniwersytet Rzeszowski. – Katowice [etc.] :
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
[etc.], 2008. – 432 s. ; 25 cm
Sygn: H 10094
94(438).083::322A/Z:726::272A/Z]"1956/1989"(093.2)
- 284 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2289. Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwów służb specjalnych / [kom. red. Piotr
Mierecki et al. ; wybór i oprac. nauk. Wasilij Christoforow et al. ; tł. Zofia Furmanek et al. ] ;
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu [et al.]. –
Warszawa ; Moskwa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu [etc.], 2007. – 1377 s., [48] s. tabl., [2] k. tabl. kolor. luzem : il. ; 25 cm
Tekst równol. pol., ros. Tekst częśc. tł. z ang., niem., ros.
Sygn: H 7810, H 10128
94(438).082.218:351.746.1(438:430:47+57)"19"](093)
2290. Poznański czerwiec 1956 / pod red. Stanisława Jankowiaka i Agnieszki Rogulskiej ; Instytut
Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa :
IPN, 2002. – 103 s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 2)
Materiały z sesji naukowej zorg. 26 czerwca 2001 roku
Sygn: H 890, H 10129
94(438).083::323.22/.26"1956"(061)
2291. Przeciw kościołom i religii : sprawozdanie Sekcji 5 Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie 1946-1952 / pod red. Filipa Musiała. – Kraków : Instytut
Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Wydawnictwo
Akade, 2008. – 371 s. : il. ; 24 cm. – (Raporty Bezpieki ; t. 1)
Sygn: H 10131
94(438).083.3::322:272-725:351.746.1]"1944/1956"
2292. PRZEWOŹNIK Andrzej, 1963-2010
Zbrodnia katyńska : mord, kłamstwo, pamięć / Andrzej Przewoźnik, Jolanta Adamska. – Kraków :
Wydwnictwo Literackie, cop. 2011. – 276, [3] s. : fot. ; 25 cm
Sygn: H 10360
94(438).082.5-054.65
2293. PRZYBYLSKI Henryk, 1938Front Morges / Henryk Przybylski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. – 285 s. ;
21 cm
Sygn: H 10174
94(438).081:329
2294. PRZYBYSZEWSKI Bolesław, 1908-2001
Barbara Zapolya królowa Polski 1512-1515 / Bolesław Przybyszewski ; tł. tekstów łac. autor ; red. i
posł. Inga Platowska-Sapetowa. – Łańcut : „De arte", 2000. – 256 s., [2] s. : il. (w tym kolor.), err. ;
24 cm
1 poz. wydawnicza. – Tekst częśc. równol. pol., łac. Streszcz. fr., ang.
Sygn: H 10237
94(438).03"15"(044)
2295. PULNAROWICZ Władysław
Rycerstwo polskie Podkarpacia : (dawne dzieje i obecne obowiązki szlachty zagrodowej na
Podkarpaciu) / Władysław Pulnarowicz. – Przemyśl : „Pobudki", 1937. – 78, [2] s. : 1 mapa ; 20 cm
Sygn: DZS 1003
94(438).02/.081::323.31A/Z:355]"13/19"
2296. PUSTUŁA Edyta
Historia 3 : zakresy podstawowy i rozszerzony : historia najnowsza w tekstach źródłowych / Edyta
Pustuła, Magdalena Pustuła. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2004. – 144 s. : il. (w
tym kolor.) ; 24 cm. – (Szkoła XXI)
U góry okł.: Liceum, technikum.
Sygn: H CZYTELNIA 10415
- 285 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
94(438).08:94](075.3.053.7):371.279.6:378.244
2297. RAK Elimelech, 1885-1969
Wspomnienia żydowskiego działacza rzemieślniczego / Baruch Elimelech Rak ; tł. i oprac. Marcin
Urynowicz ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu ; Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. – Warszawa : Instytut Pamięci
Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 217, [1] s., [21] s.
tabl. : il. ; 22 cm. – (Relacje i Wspomnienia / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 14)
Sygn: H 10325
94(438).07:94(=411.16):929-051A/Z
2298. RĄCZY Elżbieta
Polacy ratujący Żydów na Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1945 / oprac. Elżbieta Rączy, Igor
Witowicz ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu. – Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko
Narodowi Polskiemu, 2011. – 270 s., [1] k. tabl. złoż. : fot., mapa ; 31 cm
Sygn: H 10380
94(438).082A/Z::341.322.5:94(=411.16)
2299. Reforma skarbowo-walutowa Władysława Grabskiego - założenia, realizacja, efekty : prace
nadesłane na Konkurs Wiedzy Ekonomicznej PWSW w Suwałkach / [Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Suwałkach. Instytut Humanistyczno-Ekonomiczny]. – Suwałki : Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Suwałkach. Instytut Humanistyczno-Ekonomiczny, 2010. – 96 s. ; 24 cm
Sygn: H 10301
94(438)"1918/1939"
2300. REYCHMAN Jan, 1910-1975
Peleryna, ciupaga i znak tajemny / Jan Reychman ; posł. Juliana Krzyżanowskiego. – Wyd. 2. –
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976. – 281, [2] s., [32] s. tabl. : il., portr. ; 19 cm
Sygn: P 10609
94(438).8+821.162.1(091)]"18/19":929-052
2301. Roman Dmowski i jego współpracownicy / pod red. Marka Białokura, Mariusza Patelskiego i
Andrzeja Szczepaniaka. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. – 530 s. ; 23 cm
Sygn: H 10186
94(438).081:329.17A/Z:929-052A/Z](06)
2302. ROŻEK Michał, 1946Polskie koronacje i korony / Michał Rożek. – Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. –
159, [1] s., [128] s. tabl. (w tym kolor.) : faks., fot., portr. ; 24 cm
Sygn: H 10332
94(438).02/.06:739(438)"10/17"
2303. SARKADY Nalan
Dziedzictwo w pejzaże wpisane : opowieść o polskiej wsi Pnikut / Nalan Sarkady. – Przemyśl :
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2010. – 14, [1] s. : il. ; 17x24 cm
Sygn: G 3381
94(438)
2304. SCHENK Dieter, 1937Noc morderców : kaźń polskich profesorów we Lwowie i holocaust w Galicji Wschodniej / Dieter
Schenk ; przekł. [z niem.] Paweł Zarychta. – Kraków : Wysoki Zamek, 2011. – 432, [2] s. : il. ; 25
cm
Tytuł oryg.: Der Lemberger Professorenmord und der Holocaust in Ostgalizien, Bonn 2007
- 286 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: H 10453
94(438).082
2305. Skazani na karę śmierci przez wojskowe sądy rejonowe w Bydgoszczy, Gdańsku i Koszalinie
(1946-1955) / pod red. Dariusza Burczyka, Igora Hałagidy i Alicji Paczoskiej-Hauke ; Instytut
Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w
Gdańsku. – Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, 2009. – 132, [5] s. : il. ; 25 cm. – (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 2)
Sygn: H 10132
94(438).083.3A/Z:343.32:343.25:356.3:929-052]"1944/1956"
2306. Solidarność 1980-1989.T. 6,Polska południowa / pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza
Waligóry ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, 2010. – 976, [2] s., [22] s. tabl. : il. ; 25 cm
Sygn: H 10322
94(438).083:331.105.44(438)
2307. SOŁDROWSKI Andrzej, 1927-2002
Spisani na straty / Andrzej Sołdrowski. – Wrocław : „Nortom", 1996. – 89, [2] s. ; 21 cm
Sygn: H 10227
94(438).083.3:343.8:929A/Z
2308. SOSNOWSKI Adam
Zuzanna Kurtyka : sumienie i polityka / Adam Sosnowski. – Kraków : Biały Kruk, 2011. – 159, [1]
s. : il. ; 29 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10449
94(438).083/.084
2309. SOWA Andrzej Leon, 1946Historia polityczna Polski 1944-1991 / Andrzej Leon Sowa. – Kraków : Wydawnictwo Literackie,
2011. – 769, [2] s. : il. ; 25 cm
Sygn: H CZYTELNIA 10369, H 10370, H 10371
94(438).083
2310. SPALENIAK Włodzimierz, 1960Emigracja sezonowa polskich robotników rolnych do Niemiec (1919-1939) / Włodzimierz
Spaleniak. – Zamość : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2010. –
353 s. ; 24 cm. – (Monografie i Opracowania / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona
Szymonowica ; nr 3)
Streszcz. ang., wł.
Sygn: H 10308
94(438)"1918/1939"
2311. Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa. T.1, Działalność w latach
1945-1947 / wstęp Janusz Gmitruk ; wybór dokumentów Witold Bagieński, Franciszek Dąbrowski,
Franciszek Gryciuk ; oprac. Witold Bagieński [et al.] ; Instytut Pamięcu Narodwej. Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej.
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 835, [1] s. ; 25 cm
Sygn: H 10134, H 10167
94(438).083:343.32.096
2312. STASZEWSKI Jacek, 1933August III Sas / Jacek Staszewski. – Wyd. 2. uzup. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Wydawnictwo, 2010. – 330, [6] s. : il. ; 22 cm
- 287 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: H 10287
94(438).04"17":94(430)"17":929-052(430)"17":94(430):929-052"17"
2313. Stefan Kisielewski Kisiel : 1911-1991-2011 / red. nauk. Rafał Habielski, Marek Jabłonowski ;
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza AspraJr, 2011. – 318 s. ; 23 cm. – (Ludzie, Media, Polityka ; t. 4)
Streszcz. ang.
Sygn: H 10432
94(438)"19":929-051A/Z
2314. Stłamszona nauka? : inwigilacja środowisk akademickich i naukowych przez aparat
bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku / pod red. Piotra
Franaszka ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko
Narodowi Polskiemu, 2010. – 341, [1] s. ; 21 cm. – (Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy)
Sygn: H 9827, H 10137
94(438).083::323.281:351.746.1:378.091.2-057.4:378.091.2-057.875]"1956/1989"
2315. STOLA Dariusz, 1963Kraj bez wyjścia? : migracje z Polski 1949-1989 / Dariusz Stola ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Studiów Politycznych PAN. –
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, 2010. – 534, [1] s. : il. ; 25 cm
Streszcz. ang.
Sygn: H 10326
94(438).083
2316. Stosunki polsko-białoruskie w województwie białostockim w latach 1939-1956 / pod red. Jana
Jerzego Milewskiego i Anny Pyżewskiej ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2005. – 150, [1] s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 27)
Materiały z sesji naukowej zorg. przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, 11-12
grudnia 2003 r.
Sygn: H 10138
94(438).082/.083::323.15(=161.3)(06)
2317. Stosunki polsko-ukraińskie : historia i pamięć / pod red. Joanny Marszałek-Kawy i Zbigniewa
Karpusa. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. – 304 s. ; 23 cm
Sygn: H 10178
94(438).081:94(477)]::327
2318. Stosunki polsko-ukraińskie : wojna i współczesność / pod red. Joanny Marszałek-Kawy i
Zbigniewa Karpusa. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. – 292 s. : il. ; 23 cm
Tekst częśc. ukr.
Sygn: H 10188
94(438).082/.084:94(477)
2319. Studja z historji społecznej i gospodarczej poświęcone prog. dr. Franciszkowi Bujakowi. –
Lwów : [staraniem uczniów], 1931. – [4], XXXVIII, 627, [2] s., [5] k. tabl., [5] k. tabl. złoż. : faks.,
mapy, portr. ; 25 cm
W opisie zachowano oryg. pisownię
Sygn: DZS 1304
94(438)
- 288 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2320. SUCHENI-GRABOWSKA Anna
Zygmunt August : król polski i wielki książę litewski 1520-1562 / Anna Sucheni-Grabowska. –
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. – 574, [6]
s. ; 21 cm. – (Władcy Polscy)
Sygn: H 10265
94(438).03"15":929-052(438)"15"
2321. SYKULSKI Leszek
Edward Dembowski (1822-1846) : biografia polityczna / Leszek Sykulski. – Toruń : Wydawnictwo
Naukowe Grado, [2007]. – 220 s. ; 21 cm
Sygn: H 10173
94(438).07"18":061.25:929-052A/Z
2322. SZOLGINIA Witold, 1923-1996
Tamten Lwów.T.1, Oblicze miasta / Witold Szolginia. – Kraków : Wysoki Zamek, 2011. – 222, [2]
s. : il. ; 21 cm
Sygn: H 10450
94(438).081A/Z
2323. SZOLGINIA Witold, 1923-1996
Tamten Lwów.T.2, Ulice i place / Witold Szolginia. – Kraków : Wysoki Zamek, 2011. – 277, [3] s.
: il. ; 21 cm
Sygn: H 10451
94(438).081A/Z
2324. SZPAKOWICZ Wiesław, 1906-1942
Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w fotografiach por. Wiesława Szpakowicza / oprac.
Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 271, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm
Sygn: H 10330
94(438).082.3:355.1(438)
2325. SZUST Zenon
Średniowiecze Łańcuta / Zenon Szust. – Łańcut : Komitet Obchodów 600-lecia Miasta Łańcuta,
1957. – 90, [2] s., [4] k. : il. ; 21 cm
Sygn: DZS 1283
94(438).03
2326. SZWEDO Bogusław, 1958Na bieżni i w okopach : sportowcy odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari 1914-1921,
1939-1945 / Bogusław Szwedo. – Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2011. – 374 s. : portr. ; 25 cm. – (Seria
Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)
Sygn: H CZYTELNIA 10373
94(438).081/.082:929-051A/Z
2327. Ta ostatnia dekada... : Radom i region radomski w latach 80. XX wieku : katalog wystawy /
[teksty i oprac. Anna Jankowska, Arkadiusz Kutkowski] ; Archiwum Państwowe w Radomiu,
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Lublinie. Delegatura w Radomiu. – Lublin ; Radom :
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. –
111 s. : il. ; 22x22 cm
Sygn: H 10242
94(438).083
- 289 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2328. TERLECKI Ryszard, 1949„Solidarność" : dekada nadziei 1980-1989 / Ryszard Terlecki ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci
Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 167, [1] s. : il. ; 25
cm
Sygn: H 10168
94(438).083::323.2:331.105.44]"1980/1989"
2329. TOMKIEWICZ Władysław, 1899-1982
Jeremi Wiśniowiecki / Władysław Tomkiewicz. – Warszawa : nakł. Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego, 1933. – XVI, 406, [1] k. portr., [1] k. tabl. złoż., [2] k. map złoż. ; 23 cm. –
(Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego ; t. 12)
Sygn: DZS 1004
94(438)"16":929-051A/Z
2330. TOPOLSKI Jerzy, 1928-1998
Wielkopolska poprzez wieki / Jerzy Topolski. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1999. – 471,
[1] s. : il. ; 25 cm
Sygn: H 1805, H 10240
94(438)A/Z
2331. TRACZ Bogusław
Trzecia dekada : Gliwice 1971-1981 / Bogusław Tracz ; Oddział Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. – Katowice : Oddział
Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Studio
Noa Ireneusz Olsza, 2009. – 229 s. : il. ; 25 cm
Streszcz. ang., niem.
Sygn: H 10139
94(438).083"1956/1989"A/Z
2332. Troska o internowanych : interwencje abp. Dąbrowskiego u gen. Kiszczaka 1982-1989 /
[zebrał i oprac.] Peter Raina. – Warszawa : „von borowiecky", 1999. – 398, [1] s. ; 25 cm
Sygn: H 10231
94(438).083::323.281-058.566:322]"1980/1989"(093)
2333.
Twarze bezpieki w Polsce południowo-wschodniej 1944-1990 : obsada stanowisk
kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa : informator personalny / oprac.
zespół Dariusz Byszuk [et al.] ; pod red. Jakuba Izdebskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego, Mariusza
Krzysztofińskiego. – Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu. Oddział, 2007. – 450 s. : il. ; 24 cm. – (Seria Wydawnicza IPN Oddział w
Rzeszowie)
Sygn: H CZYTELNIA 10169
94(438).083:351.746.1:929-052
2334. TYSZKIEWICZ Jakub, 1966Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski w okresie rzadów Johna F. Kennedy'ego / Jakub
Tyszkiewicz. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. – 192 s. ; 24 cm. –
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; no 3348 ; 183)
Streszcz. ang.
Sygn: H 10447
94(438).083
2335. URBAN Kazimierz, 1946-2007
Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970 : (rys historyczny) / Kazimierz Urban. – Kraków :
„Nomos", 1996. – 412 s. : faks., fot., mapy, portr., err. ; 21 cm
- 290 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn: H 10305
94(438).083::322:281
2336. URBAŃSKI Krzysztof, 1940Społeczność żydowska w Kielcach / Krzysztof Urbański. – Kielce : Muzeum Narodowe, 1989. – 43,
[1] s., [12] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 23 cm
Sygn: H 10234
94(438).07/.083A/Z:933]"18/19"
2337. VOGLER Henryk, 1911-2005
Autoportret z pamięci.Cz. 2,Wiek męski / Henryk Vogler. – Kraków : Wydawnictwo Literackie,
1979. – 316 s. : err. ; 20 cm
Sygn: P 10623
94(438).082.1/.2:940.531.8:929(438:=924)"19"A/Z
2338. W służbie komuny / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka ; [aut. tomu Maciej Korkuć et
al.]. – Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu : Ośrodek Myśli Politycznej, 2008. – 159 s. ; 20 cm. – (Z Archiwów Bezpieki, Nieznane
Karty PRL ; t. 9)
Sygn: PR 5334
94(438).083::323:351.746.1
2339. WALIGÓRA JACEK
Ks. Jan Szetela - duszpasterz, ojciec, dobroczyńca : duszpasterz parafii p. w. św. Marcina w Nowym
Mieście na Ukrainie w latach 1937-1990 / Jacek Waligóra. – Nowe Miato ; Przemyśl : Towarzystwo
Przyjaciół Nowego Miasta i Regionu, 1998. – 55, [1] s., [4] s. tabl. (w tym kolor.) : 1 faks., fot., 2
portr. ; 22 cm
Sygn: H 10245, H 10246
94(438).082.5:94(477=162.1):262.1:929-052A/Z
2340. WAŁĘSA Danuta, 1949Marzenia i tajemnice / Danuta Wałęsa ; oprac. Piotr Adamowicz. – Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 2011. – 546, [5] s. : fot. ; 21 cm
Sygn: H 10428
94(438).083/.084:929-051A/Z
2341. WĘGRZYN Dariusz
Struktury bezprawia : kadry Urzędu Bezpieczeństwa w powiecie rybnickim (1945-1947) / Dariusz
Węgrzyn ; Oddział Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Katowicach. – Katowice ; Czerwionka-Leszczyny : Agencja Reklamowo-Wydawnicza
VECTRA, 2008. – 286 s. : il. ; 25 cm
Sygn: H 10140
94(438).083"1944/1989"A/Z:351.746.1
2342. WISNER Henryk, 1936Władysław IV Waza / Henryk Wisner. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Wrocław : Zakład Narodowy im.
Ossolińskich. Wydawnictwo, 2009. – 208 s. : il. ; 22 cm
Sygn: H 10290
94(438).04:929-052A/Z]"15/16"
2343. Wkład wychodźstwa polskiego w naukę i kulturę Wielkiej Brytanii / [red. Wanda Lohman] ;
Polska Akademia Umiejętności, Polski Uniwersytet na Obczyźnie. – Kraków : Polska Akademia
Umiejętności, 2010. – VII, [5], 285 s. ; 24 cm
Sygn: SM 1109
94(438).07/.083::314.15-026.49+94(438).07/.083::323.15](06)
- 291 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2344. WOJCIECHOWSKI Franciszek, 1916-2003
Polska Niepodległa : organizacja konspiracyjna / Franciszek Wojciechowski. – 2 wyd. popr. i uzup.
– Warszawa : ŚZŻAK [Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej]. Okręg Warszawa
Środowisko „Polska Niepodległa", 1997. – 404 s. : faks., fot., pl., portr. ; 24 cm
Sygn: H 10230
94(438).082.21
2345. WOJCIECHOWSKI Zygmunt, 1900-1955
Zygmunt Stary (1506-1548) / Zygmunt Wojciechowski ; oprac. i wstępem poprzedził Andrzej
Feliks Grabski. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. – 434, [2] s.,
[13] k. tabl. : il., portr. ; 22 cm. – (Klasycy Historiografii)
Sygn: H 10299
94(438).03:929(438)A/Z]"15"
2346. WOLSKI Krzysztof
Osadnictwo dorzecza górnego Wiaru w XV w. / Krzysztof Wolski. – Lublin : Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1956. – 45 s. ; 25 cm
W: Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et
Petrographia, t. 11 (1956)
Sygn: DZS 3001
94(438)"14"
2347. WOLSKI Krzysztof
Osadnictwo okolic Pruchnika w XV wieku / Krzysztof Wolski. – Przemyśl : Towarzystwo
Przyjaciół Nauk, 1958. – 57 s. ; 24 cm
Nadb. z: Rocznik Przemyski, T.9
Sygn: DZS 1303
94(438).03
2348. Wołyń 1943 - rozliczenie : materiały przeglądowej konferencji naukowej „W 65. rocznicę
eksterminacji ludności polskiej na Kresach Wschodnich dokonanej przez nacjonalistów
ukraińskich", Warszawa, 10 lipca 2008 / [red. Romuald Niedzielko] ; Instytut Pamięci Narodowej.
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci
Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 152 s. : il. ; 24 cm.
– (Konferencje IPN ; t. 41)
Sygn: H 10327
94(438).082:94(477)"19"
2349. Z „Archiwum Pawła Cierpioła „Makopola" 1941-1948 : wybór źródeł / wstęp Anna Badura ;
wybór i oprac. Anna Badura [et al.]. – Warszawa ; Katowice : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. – XXVII, [1], 208 s. : il. ; 25 cm.
– (Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu ; t. 30)
Sygn: H 10142
94(438).082/.083A/Z:94(430)::323.1](093)
2350. ZABŁOCKI Janusz, 1926Dzienniki 1966-1975.T. 2 / Janusz Zabłocki ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. – 1079, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 25 cm. –
(Relacje i Wspomnienia ; t. 15)
Sygn: H 10368
94(438).083:929-051(438)"19"
- 292 -
Nabytki Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu w 2011 roku
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2351. Zaczęło się w Polsce : 1939-1989 / [wybór zdjęc i podpisy Adam Borowski, Robert Maciej]. –
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ;
Katowice : Stowarzyszenie Pokolenie, 2009. – 236, [4] s. : il. ; 33 cm
Sygn: H 10143
94(438)"19"
2352. ZIELIŃSKI Wiesław, 1949Bagno / Wiesław Zieliński. – Rzeszów : RS DRUK, 2011. – 144 s. : faks. ; 23 cm
Sygn: H 10443
94(438).083/.084
2353. ZIÓŁEK Sebastian
Sejm Królestwa Polskiego w okresie powstania listopadowego 1830-1831 / Sebastian Ziółek. –
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. – 365, [3] s. ; 21 cm
Sygn: H 10342
94(438).071"1830":342.52/.53:321.1
2354. Zmierzch dyktatury : Polska lat 1986-1989 w świetle dokumentów.T. 2,(Czerwiec - grudzień
1989) / wybór, wstęp i oprac. Antoni Dudek. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 541, [1] s. ; 21 cm. – (Dokumenty /
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 46)
Sygn: H 10328
94(438).083
2355. ZWOLIŃSKI Andrzej, 1957Reduty polskie : historyczny teatr faktu / Andrzej Zwoliński ; [grafiki Zbigniew Strzałkowski]. –
Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2002. – 185 s. : il. ; 21 cm
Sygn: H 10354
94(438).06/.08(075.2/.3)
2356. Zwycięstwo będzie waszą nagrodą / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka ; [aut. tomu
Teodor Gąsiorowski et al.]. – Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu : Ośrodek Myśli Politycznej, 2010. – 140 s. ; 20 cm. – (Z
Archiwów Bezpieki, Nieznane Karty PRL ; t. 16)
Sygn: PR 5335
94(438).082/.083
2357. Żeby Polska była Polską : antologia publicystyki konspiracyjnej podziemia narodowego 19391950 / wstęp, wybór i oprac. Marek Jan Chodakiewicz i Wojciech Jerzy Muszyński ; Instytut
Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa :
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. –
1079, [1] s. ; 25 cm
Sygn: H 10329
94(438).082/.083
2358. ŻOR Andrzej, 1940Figle historii / Andrzej Żor. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005. – 399 s. : il. ; 21
cm. – (Biografie Niezwykłe)
Na s. 4 okł. błędny ISBN.
Sygn: H 10172
94(438):33:929-052A/Z]"18/19"
- 293 -

Podobne dokumenty