Kalendarz roku szkolnego - Centrum Kształcenia Zawodowego i

Komentarze

Transkrypt

Kalendarz roku szkolnego - Centrum Kształcenia Zawodowego i
Terminarz roku szkolnego 2016/2017
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Siedlcach
L.p
Data
Temat
1
1.09.2016r
Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017-inauguracja o godzinie
10.30
2
12.09.2016r
godz.13.00
Zespół Wychowawczy Medycznej Szkoły Policealnej i Medycznej
Szkoły Policealnej dla Dorosłych
3
14.09.2016r
godz 14.00
Rada Pedagogiczna CKZiU- zatwierdzenie planów pracy
poszczególnych ogniw szkoły
4
23.09.2016r
Spotkanie Integracyjne uczniów i słuchaczy CKZiU
5
14.10.2016
Dzień Edukacji Narodowej- wolny od zajęć dydaktycznych
6
21.10.2016r
godz.12.00
Apel z Okazji Dnia Edukacji Narodowej
- ślubowanie semestrów rozpoczynających naukę
7
31.10.2016r
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
8
1.11.2016r
Święto Zmarłych – dzień ustawowo wolny
9
Listopad 2016r
Rada szkoleniowa CKZiU
10
11.11.2016r
Święto Niepodległości- dzień ustawowo wolnygodz. 10.00 Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wolności
11
14.11-1.12.2016r Rekrutacja zasadnicza na semestr letni- szkoła dzienna i dla
dorosłych
12
25.11.2016r
godz.12.00
Dzień Promocji Zdrowia -apel
Rocznica nadania imienia szkole – Msza Św. Godz.18.00 Kościół
Garnizonowy
13
01.12.2016r
Światowy Dzień Walki z AIDS- wykład
8-9.12.2016r
Rekrutacja uzupełniająca na semestr letni szkoła dzienna i dla
dorosłych
30.12.2016r3.01.2017r
Rekrutacja uzupełniająca na semestr letni szkoła dzienna
15
19.12.2016r
Poinformowanie uczniów i słuchaczy o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi
16
20.12.2016r
godz.13.00
Poranek Bożonarodzeniowy- apel
Spotkanie opłatkowe pracowników CKZiU
17
22.12.2016r
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
18
23-31.12.2016r
Święta Bożego Narodzenia- zimowa przerwa świąteczna
19
6.01.2017r
Święto Trzech Króli- dzień ustawowo wolny
20
12.01.2017r
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zwodzie – etap pisemny
Opiekun medyczny
21
13.01.2017r
godz.13.00
Zebranie Zespołu Wychowawczego Medycznych Szkół
Policealnych im prof. Zbigniewa Religi w Siedlcach
22
16.01.2017r
godz.13.00
Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna dla Medycznych Szkół
Policealnych w Siedlcach
23
20.01.2017r
Zakończenie I semestru roku szkolnego 2016/2017
24
23.01.2017r
Rozpoczęcie II semestru roku szkolnego 2016/2017
25
27.01.2017r
godz.14.00
Rada Pedagogiczna Plenarna Medycznych Szkół Policealnych
w Siedlcach
26
27-31.01.2017r
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- Etap
praktyczny
10-14.02.2016
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- Etap praktyczny
27
13-26.02.2017r
Ferie Zimowe
28
Kwiecień 2017r Rada szkoleniowa CKZiU
14
29
7.03.2017r
godz.11.00
Dzień Patrona Szkoły-apel
30
8.03.2017r
Rocznica śmierci prof. Zbigniewa Religi-złożenie kwiatów na
grobie- wyjazd delegacji do Warszawy
31
31.03.2017
Przekazanie przez OKE dyplomów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie
32
6.04.2017r
Światowy Dzień Zdrowia- konferencja
33
13-18.04.2017r
Święta Wielkanocne- wiosenna przerwa świąteczna
34
1.05.2017r
2.05.2017r
3.05.2017r
Święto Pracy-dzień ustawowo wolny
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Rocznica Konstytucji 3-go Maja-dzień ustawowo wolny ( godz.
10.00 złożenie kwiatów pod Pomnikiem Kościuszki przez Poczet
Sztandarowy Szkoły
35
20.05.2017r
Poinformowanie uczniów i słuchaczy o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi
36
2.06.2017r
Spotkanie Zespołu Wychowawczego Medycznych Szkół
Policealnych
37
15.06.2017r
16.06.2017r
Boże Ciało- dzień ustawowo wolny
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
38
19.06.2017r
godz.14.00
Rada Pedagogiczna Kwalifikacyjna dla Medycznej Szkoły
Policealnej
39
17-25.06.2017r
27.06-3.07
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- etap praktyczny
Z.4
40
20.06.2017r
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie -etap pisemny
41
22.06-8.07.2017r Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- etap praktyczny
Z. 11; Z.8; A.62
42
26.06.2017r
43
27.06-3.07.2017r Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- etap praktyczny
Z.14; Z.1; Z.15
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- etap praktyczny
A.61
44
28.06-4.07.2017 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- etap praktyczny
Z.20
45
30.06.2017r
godz.10.30
Zakończenie Roku szkolnego 2016/2017
po zakończeniu Rada Pedagogiczna Plenarna dla CKZiU
roku szkolnego
Uporządkowanie dokumentacji
46
3-7.07.2017r
47
1.07- 31.08.2017 Ferie letnie
48
Sierpień 2017r
Egzaminy poprawkowe
49
25.08.2017r
Przekazanie dyplomów przez OKE
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14.X; 31.X; 22.XII.2017r
2.V; 16.VI; 20.VI.2017r.
Podział na semestry w roku szkolnym 2016/2017:
semestr I: 1.09.2016r - 20.01.2017r
semestr II: 23.01.2017 r - 30.06.2017r.
Ferie zimowe:
13.02 - 26.02.2017 r

Podobne dokumenty