Szkolny Turniej Wiedzy dot. Zdrowego odżywiania

Komentarze

Transkrypt

Szkolny Turniej Wiedzy dot. Zdrowego odżywiania
Szkolny Turniej Wiedzy dot. Zdrowego odżywiania
28 kwietnia będziemy odchodzić w naszej szkole Dzień Zdrowego Stylu Życia.
W związku z tym wszyscy gimnazjaliści biorą udział w zdrowej rywalizacji. Każda
klasa ma do wykonania trzy zadania:
1. Wychowawca klasy wytypuje trzyosobowy zespół, który weźmie udział w
konkursie wiedzy o zdrowym odżywianiu. Konkurs odbędzie się 28 kwietnia
podczas spotkania z panią dietetyk na forum odpowiedniej grupy wiekowej.
2. Każda klasa zobowiązana jest stworzyć plakat promujący zdrowy styl życia –
zawierający ilustrację i hasło. Plakat należy wykonać na brystolu o dowolnej
kolorystyce, technika dowolna. Oceniane będą : pomysłowość, oryginalność i
walory artystyczne .
Plakaty należy dostarczyć do dnia 24 kwietnia do pani Anny Olędzkiej do Sali
29 I na przerwach lekcyjnych w godzinach 8.00 -9.40
3. Trzecie zadanie to przygotowanie przez każdą klasę gazetki klasowej o
zdrowym stylu życia.
Oceniane będzie: bogactwo materiałów, walory artystyczne, kreatywność,
zasób informacji, sposób informacji, wkład całej klasy.
Gazetki klasowe powinny być wykonane do dnia 24 kwietnia do godziny 14.00
Punktacja
1. Max. Ilość punktów do zdobycia w konkursie wiedzy to 40 pkt
2. Max. Ilość punktów za plakat to 20 pkt
3. Max. Ilość punktów za gazetkę klasową to 40 pkt
Wygrywają najlepsze klasy w swojej kategorii wiekowej !

Podobne dokumenty