Harmonogram szkolenia: 8.20- 8-30 Rejestracja uczestników/czek

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram szkolenia: 8.20- 8-30 Rejestracja uczestników/czek
Projekt „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Śląskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Harmonogram szkolenia:
8.20- 8-30
Rejestracja uczestników/czek
8.30- 8.45
Powitanie, podstawowe informacje nt. projektu
„Zarządzanie, wdrażanie
i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”
8.45. -10.30
Rozwijanie kreatywności własnej
10.30 - 10.40
przerwa kawowa
10.40 - 12.00
Budowanie zespołu pracowniczego: zachowania organizacyjne w służbie
innowacyjności
12.00-12.30
obiad
12.30.-14.00
Innowacyjne myślenie na poziomie zespołu pracowniczego: grupowe
metody generowania rozwiązań cz.I
14.00-14.10
przerwa kawowa
14.10-15.45
Innowacyjne myślenie na poziomie zespołu pracowniczego: grupowe
metody generowania rozwiązań cz.II
dr Michał Jasieński
Biografia
Michał Jasieński - absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard
University (PhD). Profesor na Wydziale Przedsiębiorczości
i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University.
W latach 2007-9 dziekan tego wydziału. W latach 2010-11
koordynator
merytoryczny
projektu
MNiSW
"Kreator
Innowacyjności". Prowadzi wykłady w języku polskim i angielskim
z zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, metod
kreatywności i teorii przywództwa. Autor kilkudziesięciu prac
badawczych, artykułów przeglądowych i esejów z dziedziny biologii,
metodologii nauk ilościowych, filozofii i metodologii dydaktyki oraz
zarządzania wiedzą, publikowanych zarówno w krajowych czasopismach popularnych
i gazetach (Rzeczpospolita, Polityka, Znak) jak i światowej klasy pismach naukowych (Nature,
Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Scientometrics, The Scientist).
Współzałożyciel i vice-prezes Fundacji “Salus Publica” na Rzecz Zdrowia Publicznego oraz
członek zarządu Fundacji “Kyoto-Kraków” przy Muzeum Manggha w Krakowie.
Obszar zainteresowań
1. zarządzanie innowacjami: audyt innowacyjności w konkretnych firmach lub analizy
porównawcze firm, sektorów i krajów (na podstawie danych statystycznych)
2. kreatywność pracowników: badania empiryczne różnych metod heurystycznych
3. naukometria: ilościowa analiza jakości badań naukowych w różnych dziedzinach
4. zachowania organizacyjne: kapitał społeczny i kooperacja oparta na odwzajemnianiu –
badanie warunków, w których ludzie kooperują (w firmie albo w społeczności lokalnej)
5. zachowania organizacyjne: dynamika zespołów – określenie optymalnego składu zespołu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Śląskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
6. zachowania organizacyjne: metodologia testów psychologicznych stosowanych w tej
dziedzinie
7. zachowania organizacyjne: przywództwo – ankietowe badania stylów przywódczych i ich
efektów dla funkcjonowania zespołu, ze szczególnym nastawieniem na porównania między
firmami i krajami (np. Polską, Ukrainą, Rosją, Słowacją itd.) i wykorzystanie podejścia R.
Hackmana.
8. zachowania konsumentów (zwłaszcza: analiza preferencji, reakcji na reklamy i
racjonalności decyzji ekonomicznych przy zakupach): prace eksperymentalne lub ankietowe
(m.in. badania zachowań ludzkich w Internecie - Allegro, eBay, Wikipedia).
9. charakterystyka socjologiczna, ekonomiczna i biznesowa gmin Dobra i Słopnice, np. ocena
potencjału agroturystycznego, historia rozwoju ekonomicznego, oraz demografia tego
regionu.
10. filozofia nauki i metodologia badań naukowych.
11. Jan Sebastian Bach, Rammstein, Linkin Park, flamenco i blues.
12. Wisława Szymborska, John Donne i Eminem.
Publikacje
•
Jasieński M (2011) Co widać ze słupka? Polityka 11 (nr 2798, 12 marca): 64-65.•••
Jasieński M (2011) Googleinteligencja i rozkwit kapitału społecznego. Znak 668
(styczeń): 36-42.••• Jasienski M, Diukova N (2010) Structure and functions of intangible
assets in the knowledge economy. Economics and Management 3-4: 60-65 (in Russian)
••• Jasieński M (2009) Garfield's Demon and "surprising" or "unexpected" results in
science. Scientometrics 78: 347-353. ••• Jasieński M (2009) Synergia z punktu widzenia
ekogenetyki ilościowej: o złotych miksturach, magicznej interakcji i unikalnej korelacji
typów i środowisk. W: Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach.
Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania. Towarzystwo Naukowe KUL – WSBNLU, Lublin – Nowy Sącz (Z. Uchnast, red.), str. 37-52. ••• Jasieński M (2006) It’s
incredible how often we’re surprised by findings. Nature 440: 1112.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty