Regulamin promocji

Komentarze

Transkrypt

Regulamin promocji
Regulamin promocji „Urlopowanie za mieszkanie”
Słowniczek:
• Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady oraz warunki
uczestnictwa w promocji „Urlopowanie za mieszkanie”.
• Organizator promocji – ECORIA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
z siedzibą w Wysogotowie ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo, dla której
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod
numerem KRS 0000341523, NIP: 7773139471 , REGON: 301258375, zwana dalej
„Organizatorem”.
• Partner promocji - PBG ERIGO PROJEKT sp. z o.o. PLATAN HOTEL S.K.A.
z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081
Przeźmierowo, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000419835, NIP: 777-3178-755, REGON: 301530914, jednocześnie współorganizator Promocji, zwana
dalej „Partnerem”.
• Placówka Partnera - miejsce świadczenia usług: Hotel Hampton by Hilton
Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 14, 72-600 Świnoujście.
• Kupon (voucher) uprawniający do udziału w promocji – wydruk vouchera
w wiadomości e-mail, wysyłanej przez Organizatora na adres mailowy
podany podczas udziału w promocji.
• Inwestycja – mieszkania zlokalizowane na „Osiedlu Ecoria” przy ul. Karpia 25a
w Poznaniu.
• Promocja – oferta specjalna przygotowana przez Organizatora oraz
Partnera, upoważniająca do skorzystania z opisanych usług w punkcie §1
ust.1, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
• Uczestnik promocji – każda osoba pełnoletnia, która spełniła warunki
uczestnictwa w Promocji.
§1
Przedmiot Promocji
• Przedmiotem Promocji jest Kupon uprawniający do skorzystania z Tygodniowego
pobytu w Hotelu Hampton by Hilton Świnoujście, obejmującego: 6 noclegów w
dwuosobowym pokoju standard, śniadań w formie bufetu, bezpłatnego wstęp do
Fitness Centre, darmowego dostępu do bezprzewodowego Internetu dla
wszystkich
gości
hotelowych
w pokojach i pomieszczeniach ogólnodostępnych, zestaw do parzenia kawy i
herbaty
w pokoju.
• Kupon upoważnia jego posiadacza do skorzystania wyłącznie z wyżej
wymienionych usług. Wszystkie inne usługi będą płatne zgodnie z aktualnym
cennikiem w placówce Partnera.
• Kupon jest dokumentem papierowym, potwierdzającym udział w promocji i
wydawanym przy podpisaniu umowy przyrzeczonej zakupu mieszkania w ramach
Inwestycji.
§2
Czas trwania promocji
• Promocja trwa od dnia 21.03. 2015 do 30.06 .2016.
• Warunkiem skorzystania z Promocji jest udział w Promocji w terminie określonym w
pkt. 1 powyżej.
• Kupon jest ważny do 31.12.2016 roku z wyłączeniem wszystkich długich weekendów
oraz świąt. Planowany pobyt należy najpierw telefonicznie potwierdzić u Partnera
promocji.
• Jako datę otrzymania kuponu przyjmuje się datę podpisania umowy przyrzeczonej
zakupu mieszkania w ramach Inwestycji.
§3
Zasady promocji
•
•
•
•
•
•
•
Każdy Uczestnik promocji, który dokona zakupu mieszania w ramach Inwestycji
jest uprawniony do zakupu jednego kuponu w cenie 1,00 PLN netto + VAT
upoważniającego do skorzystania z Tygodniowego pobytu w placówce Partnera
w określonym terminie.
Warunkiem otrzymania Kuponu jest udział w promocji i zakup mieszkania w
ramach Inwestycji w okresie promocji.
Kupon, o którym mowa powyżej, należy zachować w celu okazania go w recepcji
w dniu przyjazdu.
Warunkiem skorzystania z Kuponu jest przekazanie go przed realizacją
planowanego pobytu pracownikowi Partnera w recepcji placówki.
Jeden Voucher może być zrealizowany wyłącznie przez nabywcę mieszkania w
ramach Inwestycji.
Kupon może wykorzystać jedynie Uczestnik Promocji.
Warunkiem skorzystania z Promocji jest telefoniczne bądź osobiste skontaktowanie
się
z Placówką Partnera, wyrażenie chęci skorzystania z promocji oraz umówienie
terminu pobytu w trakcie obowiązywania Promocji, zgodnie z terminem
•
•
•
•
określonym w § 2 pkt. 1 powyżej.
Warunkiem skorzystania z Kuponu jest jego przekazanie Placówce Partnera.
Kuponu nie można wymienić na gotówkę lub przekazać innej osobie.
Kupon nie upoważnia do żadnej zniżki lub rabatu na inne usługi świadczone w
Placówce Partnera oprócz tych wymienionych w punkcie § 1 ust.1.
Kupon może być zrealizowany w Placówce Partnera:
Hampton by Hilton Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 14
72-600 Świnoujście
Tel. 091 322 91 00
Fax. 091 322 91 90
e-mail [email protected]
www.hamptonbyhilton.com.
§4
Postanowienia końcowe
• Dokonanie zakupu na zasadach określonych w § 3 Regulaminu jest równoznaczne
z akceptacją postanowień Regulaminu.
• Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.ecoria.pl.
• Kupony nie sumują się i nie podlegają wymianie na gotówkę.
• Kupon uprawnia do skorzystania jedynie z usług opisanych w punkcie § 1 ust.1.
• Niewykorzystanie Kuponu rabatowego w terminie określonym w § 2 ust. 3, jest
równoznaczne z utratą ważności Kuponu i nie stanowi podstawy do wystąpienia
jego posiadacza wobec Organizatora lub Partnera z jakimikolwiek roszczeniami w
tym zakresie, w szczególności z roszczeniami dotyczącymi wymiany Kuponu na
gotówkę.
• Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane pisemnie (na
adres Organizatora) lub e-mail [email protected] Reklamacje
rozpatrywać będzie specjalnie powołana do tego komisja – powołana przez
Organizatora i składająca się przynajmniej z 2 osób – w terminie 14 dni roboczych
od daty wpłynięcia (zgłoszenia) reklamacji. Uczestnik promocji zostanie
niezwłocznie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Od decyzji komisji
nie przysługuje odwołanie. Uczestnik promocji niezadowolony ze sposobu
rozpatrzenia reklamacji przez komisję może skierować sprawę na drogę
postępowania sądowego.
• Regulamin obowiązuje od 21.03.2015.

Podobne dokumenty