Produkty dostępne w firmie Polski Beton Sp. z o.o.

Komentarze

Transkrypt

Produkty dostępne w firmie Polski Beton Sp. z o.o.
Produkty dostępne w firmie Polski Beton Sp. z o.o.
1. Podbudowy
(gotowe
mieszanki)
z
betonu
popiołowego
EkoBeton
o wytrzymałości 2,5 MPa, 5,0 MPa oraz 8,0 MPa. Podbudowy są zgodne
z normą PN S 06103 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiołowego.
2. Spoiwo EkoBeton K – popiół lotny krzemianowy do mieszanek związanych
spoiwem hydraulicznym zgodny z PN EN 14227-4. Spoiwo do osuszania gruntów
zawilgoconych oraz wykonywania warstw ulepszonego podłoża i stabilizacji warstw
konstrukcyjnych przy budowie nasypu.
3. Spoiwo EkoBeton W – popiół lotny wapienny do mieszanek związanych spoiwem
hydraulicznym zgodny z PN EN 14227-4. Spoiwo do osuszania gruntów
zawilgoconych oraz wykonywania warstw ulepszonego podłoża i stabilizacji warstw
konstrukcyjnych przy budowie nasypu. Ma silniejsze własności higroskopijne niż
EkoBeton K.
4. Mieszanka EkoBeton – mieszanka popiołowo żużlowa do budowy nasypów
i wykonywania zasypek inżynierskich. Zgodna z PN S 02205.
5. Spoiwa do przesłon przeciwfiltracyjncyh EkoBeton – gotowy produkt do
wykonywania
przegród
przeciwfiltracyjnych
z
zawiesiny
twardniejącej
w budownictwie wodno-melioracyjnym. W ofercie posiadamy Spoiwo Eko Beton
DSM przeznaczone do wykonywania przegród przy użyciu urządzeń wiertniczych,
obrotowych tzw. metodą wgłębnego mieszania
gruntów DSM, CDMM, CSM oraz Spoiwo
Eko Beton MIX przeznaczone do wykonywania
szczelinowych
pionowych
przeciwfiltracyjnych,
krokową
lub
przegród
realizowanych
metodą
wykopu
metodą
wąsko
przestrzennego/szczeliny ciągłej.
Polski Beton Sp. z o.o.
ul. Konduktorska 39a
40-155 Katowice
tel./fax (032) 627-50-27
[email protected]iBeton.pl
www.PolskiBeton.pl
NIP 675-12-83-237
REGON 356557149
Kapitał Zakładowy: 1.000.000 zł
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000126400
Produkt
Cena
Podbudowa EkoBeton2,5
28,00
Podbudowa EkoBeton5,0
30,00
Podbudowa EkoBeton8,0
39,00
Spoiwo drogowe EkoBeton K
25,00
Spoiwo drogowe EkoBeton W
25,00
Mieszanka EkoBeton
9,00
Spoiwo Eko Beton DSM
195,00
Spoiwo Eko Beton MIX
350,00
Podane ceny są cenami netto loco Zakład Produkcyjny.
Istnieje możliwość negocjacji cen
Dział Sprzedaży:
tel. (32) 627-50-27
fax: (32) 627-50-27
tel. kom. 884-000-616
Zakład produkcyjny znajduje się w Jaworznie.
Zapraszamy do współpracy!
Polski Beton Sp. z o.o.
ul. Konduktorska 39a
40-155 Katowice
tel./fax (032) 627-50-27
[email protected]
www.PolskiBeton.pl
NIP 675-12-83-237
REGON 356557149
Kapitał Zakładowy: 1.000.000 zł
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000126400