Instrukcja eksploatacji podnośników ciśnieniowych do przenoszenia

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja eksploatacji podnośników ciśnieniowych do przenoszenia
Den Braven East Sp. z o.o.
Siedziba główna / Headquarters:
ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, Poland
tel. +48 (0 61) 89 61 740, fax +48 (0 61) 81 62 825
e-mail: [email protected], http://www.denbraven.pl
NIP: 777-10-07-481
Oddział w Warszawie:
ul. Połczyńska 122, 01-304 Warszawa
tel. (0 22) 666 29 57, tel. (0 22) 666 29 58, tel./fax (0 22) 666 16 51
e-mail: [email protected]
Instrukcja eksploatacji podnośników ciśnieniowych
do przenoszenia szkła typu IMPERIAL ALUMINIUM, IMPERIAL
ULTRA PLASTIC, ULTRA i POWER GRIP LEXAN
Sposób użycia
Docisnąć podnośnik ciśnieniowy z przyssawkami do powierzchni transportowanego przedmiotu.
Wytworzenie podciśnienia (zasysanie) następuje przez przestawienie plastikowych dźwigni (w wypadku
POWER GRIP LEXAN poprzez naciśnięcie przycisku na uchwycie, do momentu w którym schowa się
czerwony pierścień na przycisku). Po przetransportowaniu przedmiotu na docelowe miejsce odłączyć
podnośnik, pod warunkiem że transportowany przedmiot stoi stabilnie i jest zabezpieczony przed upadkiem.
Rozłączenie następuje poprzez przestawienie plastikowych dźwigni na korpusie uchwytów do pozycji
wyjściowej (w wypadku POWER GRIP LEXAN rozłączenie następuje poprzez zwolnienie przełącznika na
uchwycie).
Wszystkie podnośniki ciśnieniowe są zbudowane na tej samej zasadzie. Różnice w nośności podano
poniżej. Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem albo niewłaściwe eksploatowanie podnośników
ciśnieniowych może spowodować powstanie sytuacji niebezpiecznej dla użytkownika.
PROSZĘ KONIECZNIE PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA
I BEZPIECZEŃSTWA.
Przed każdym zastosowaniem należy starannie sprawdzić sprawność podnośnika i ocenić, czy jego
zastosowanie będzie zgodne z przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie, starzenie się i zużycie powodują
zmniejszenie elastyczności i przyczepności gumowych ssawek.
1. Ssawki gumowe nie mogą być uszkodzone, muszą być suche, pozbawione kurzu, oleju oraz smaru.
Dotyczy to również powierzchni transportowanego przedmiotu.
2. Nigdy nie oddzielać gumowych ssawek przy użyciu spiczastych i ostrych przedmiotów.
3. Nigdy nie czyścić gumowych ssawek przy użyciu żrących cieczy, a jedynie za pomocą roztworu wody
z mydłem.
4. Nigdy nie używać podnośników ciśnieniowych w temperaturze poniżej +5ºC / 41°F, ponieważ następuje
wtedy znaczne zmniejszenie przyczepności gumowych ssawek.
5. Podnośnik ciśnieniowy jest przewidziany wyłącznie do wykonywania krótkotrwałego transportu
przedmiotów. Jeżeli przewidziany jest dłuższy transport, należy koniecznie sprawdzić przyczepność
gumowych ssawek. W takim wypadku zaleca się okresowe ponawianie wytworzenia podciśnienia
w podnośniku.
6. Podnośnik ciśnieniowy jest przewidziany wyłącznie do obsługi ręcznej i dlatego nie może być stosowany
w połączeniu z dźwigiem lub podobnymi urządzeniami.
7. Nie wolno przekraczać podanej nośności – patrz poniżej.
8. Unikać wystawiania podnośnika na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania słonecznego.
9. Zaleca się okresowe smarowanie olejem połączenia osi z dźwignią podnośnika.
10. W każdym przypadku należy natychmiast wymieniać uszkodzone części. W tym celu powinno stosować
się oryginalne części wymienne.
Rodzaj podnośnika
maksymalna nośność
Imperial (1 ssawka) (aluminum lub plastik)
30 kg
Imperial (2 ssawki) (aluminum lub plastik)
60 kg
Imperial (3 ssawki) (aluminum)
100 kg
Ultra (2 ssawki) (flexible)
45 kg
Power Grip Lexan (1 ssawka)
140 kg
Dystrybucja:
Den Braven East Sp. z o.o.
ul. Bukowska 11a, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
tel. +48 (0) 61 89 61 740
fax +48 (0) 61 81 62 825
e-mail: [email protected]
www.denbraven.pl