Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu

Komentarze

Transkrypt

Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu
Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka
Sienkiewicza przy ul. Mickiewicza 41 i w Szkole Podstawowej nr 14 im. J. Brzechwy przy ul. Mielczarskiego 45
Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu
Lp.
Nazwa ogólna środka dydaktycznego
Cena
Ilość jed.
Wartość Podatek Wartość
netto
Vat
brutto
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w
tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
klocki - z alfabetem i płaskie do układania wzorów wg instrukcji
1 obrazkowej
16
klocki z alfabetem (litery drukowane i pisane)
8
klocki płaskie do układania wzorów wg instrukcji obrazkowej z zestawem
kontrolnym poprawności wykonania zadania
8
książeczki z zestawami ćwiczeń gramatycznych, ortograficznych,
2 rozwijających słuch fonemowy
72
książeczka z zestawami ćwiczeń doskonalących słuch fonemowy wersja 1
5
książeczka z zestawami ćwiczeń doskonalących słuch fonemowy wersja 2
5
książeczka z zestawami ćwiczeń doskonalących słuch fonemowy wersja 3
5
książeczka z zestawami ćwiczeń doskonalących słuch fonemowy wersja 4
5
książeczka z zestawem ćwiczeń percepcji słuchowej - trening słuchu
1
książeczka z zestawami ćwiczeń rozwijających spostrzegawczość wersja 1
5
książeczka z zestawami ćwiczeń rozwijającymi spostrzegawczość wersja 2
5
książeczka z zestawem ćwiczeń gramatycznych - gramatyka na wesoło wersja 1
5
książeczka z zestawem ćwiczeń gramatycznych - gramatyka na wesoło wersja 2
5
książeczka z zestawem ćwiczeń ortograficznych ó-u
5
książeczka z zestawem ćwiczeń ortograficznych rz-ż
5
książeczka z zestawem ćwiczeń ortograficznych ch-h
5
1
książeczka z zestawem ćwiczeń ortograficznych - zmiękczenia
5
książeczka z zestawem ćwiczeń rozwijających koncentrację uwagi wersja 1
5
książeczka z zestawem ćwiczeń rozwijających koncentrację uwagi wersja 2
5
książeczka z wzorami do układania wyrazów z klocków z alfabetem
1
książeczki z zestawami zabaw na formułowanie pytań i ćwiczeń
3 logicznych
30
książeczka z zestawami zabaw i ćwiczeń logicznych wersja 1
5
książeczka z zestawem zabaw i ćwiczeń logicznych wersja 2
5
książeczka z zestawem zabaw - formułowania pytań i odpowiedzi - wersja 1
5
książeczka z zestawem zabaw - formułowania pytań i odpowiedzi - wersja 2
5
książeczka z zestawem zabaw - formułowanie pytań i odpowiedzi - wersja 3
5
książeczka z zestawem zabaw - formułowania pytań i odpowiedzi - wersja 4
5
książeczki z zestawami ćwiczeń do nauki czytania, wzbogacających
4 słownictwo i utrwalających części mowy
50
książeczka z zestawem ćwiczeń wzbogacających słownictwo - wyliczanki,
rymowanki
5
książeczka z zestawem ćwiczeń do nauki czytania wersja 1
5
książeczka z zestawem ćwiczeń do nauki czytania wersja 2
5
książeczka z zestawem ćwiczeń do nauki czytania wersja 3
5
książeczka z zestawem ćwiczeń utrwalających rzeczowniki wersja 1
5
książeczka z zestawem ćwiczeń utrwalających rzeczowniki wersja 2
5
książeczka z zestawem ćwiczeń utrwalających czasownik
5
książeczka z zestawem ćwiczeń utrwalających przymiotniki
5
książeczka z zestawem ćwiczeń wzbogacających słownictwo - słownik
frazeologiczny
5
książeczka z zestawem ćwiczeń wzbogacających słownictwo
5
5 układanki - domina figur geometrycznych
13
układanka domino - dopasowywanie figur do konstrukcji figur
1
układanka - domino trójkątne wersja 1
1
układanka - domino trójkątne wersja 1
1
układanka - drewniane romby i trójkąty
5
2
układanka z figur geometrycznych z magnesami - tangram
5
6 gry edukacyjne - zagadki, wyrazy, wzory
7
gra edukacyjna - rymowane zagadki wersja 1
1
gra edukacyjna - rymowane zagadki wersja 2
1
gra edukacyjna ćwicząca pamięć wzrokową - zwierzaki
1
gra edukacyjna ćwicząca pamięć wzrokową wersja 2
1
gra edukacyjna - układanie ekspresowe wyrazów z liter
1
gra edukacyjna słowna - układanie wyrazów z liter
2
7 gry logiczne - układanie wzorów z płaskich kostek
11
gra logiczna - układanie wzorów za pomocą płaskich kostek - gry z lusterkiem
5
gra logiczna - układanie wzorów za pomocą płaskich kostek wersja 2
3
gra logiczna - układanie z elementów figur geometrycznych - kwadraty
3
8 bryły geometryczne do układania wzorów
5
9 karty do gry - ciche czytanie ze zrozumieniem wersja 1
1
10 gra dydaktyczna - domino sylabowe
1
11 obrazki do przewlekania sznurka - wyszywanki bez igły
1
12 plansze z wzorami graficznymi do pisania mazakami - grafomotoryka
12
plansze z wzorami do prowadzenia linii po torze - grafomotoryka wersja 1
2
plansze z wzorami do prowadzenia linii po torze - grafomotoryka wersja 2
2
plansze z wzorami graficznymi do pisania mazakami - grafomotoryka wersja 1
4
plansze z wzorami graficznymi do pisania mazakami - grafomotoryka wersja 2
4
13 plansze magnetyczne - cyfry, labirynty, obrazki
7
plansze magnetyczne - cyfry
2
plansze magnetyczne - szlaczki
2
plansze magnetyczne - labirynty
2
plansze magnetyczne - obrazki
1
14 pieczątki - szlaczki graficzne
1
15 kostki - sześciany z obrazkami do układania historyjek
5
instrumenty perkusyjne - zestawy, dzwonki melodyczne, talerzyki,
16 pałeczki
12
instrumenty perkusyjne - mały zestaw do rytmiki
2
3
instrumenty perkusyjne - torba z instrumentami
1
kolorowe cymbałki - elementy do budowy dzwonków melodycznych - całe tony
1
kolorowe cymbałki - elementy do budowy dzwonków melodycznych - półtony
1
instrument perkusyjny talerzyki na trzonku z pałeczką - grzybki
3
instrument perkusyjny talerzyki na trzonku z pałeczką - talerzyki z trzonkami
3
drewniany instrument perkusyjny z pałeczką - tulipan akustyczny
1
Razem
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych
gry edukacyjne matematyczne do ćwiczeń logicznych i działań
1 matematycznych
24
gra edukacyjna - karty magnetyczne do ćwiczeń logicznych - drzewo logiczne
2
gra edukacyjna - karty ze zwierzętami
gra edukacyjna - tabliczka mnożenia
4
2
gra edukacyjna - działania matematyczne - trener do liczenia 0-20
2
gra edukacyjna - matematyczne rozgrywki
4
gra edukacyjna - bingo dodawanie i odejmowanie
4
gra edukacyjna - bingo mnożenie i dzielenie
4
gra edukacyjna - domino mnożenie i dzielenie
2
2 liczmany i cyfry magnetyczne do demonstracji
2
liczmany i cyfry magnetyczne do demonstracji
1
liczmany, cyfry, znaki magnetyczne i zestaw liczmanów tematycznych do układania
i rozwiązywania zadań tekstowych
1
3 pudełka liczbowe do ćwiczeń w dodawaniu i odejmowaniu
16
pudełko liczbowe do ćwiczeń w dopełnianiu i rozkładzie liczby
8
pudełko liczbowe do układania równań, dodawania i odejmowania
8
4 klocki - liczby w kolorach, system dziesiętny
12
klocki - liczby w kolorach
8
klocki - system dziesiętny
4
5 liczydła małe i duże z koralikami do przesuwania
26
4
Duże liczydło demonstracyjne z możliwością przesuwania korali po prętach za
zamontowaną na liczydle poprzeczną ściankę (po 10 korali na 5 prętach)
1
Małe liczydło demonstracyjne z możliwością przesuwania korali po prętach za
zamontowaną na liczydle poprzeczną ściankę (po 10 korali na 5 prętach)
8
Duże liczydło demonstracyjne z możliwością przesuwania korali po prętach za
zamontowaną na liczydle poprzeczną ściankę (po 20 korali na 5 prętach)
1
Duże liczydło demonstracyjne z możliwością przesuwania korali po prętach za
zamontowaną na liczydle poprzeczną ściankę (po 20 korali na 5 prętach)
8
Liczydło z dwoma poziomymi prętami po 10 koralików na każdym
8
linijka uczniowska do umieszczenia liczb w kolorach do ćwiczeń w
6 dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 30 z miejscem
1
7 tabliczki z liczbami - dodawanie, odejmowania i mnożenie
17
Tabliczki z liczbami i krążkami do przeliczania, dodawania i odejmowania
8
Tabliczka mnożenia - sprawdzanie wyników
8
Tabliczka mnożenia - wzrokowe i kinestetyczne zapamiętywanie tabliczki mnożenia 1
8 Osie liczbowe z magnesami na tablicę
2
Oś liczbowa 0-100 do przymocowania magnesami do tablicy z możliwością pisania
po niej mazakiem suchościeralnym
1
Oś liczbowa 0-20 do przymocowania magnesami do tablicy z możliwością pisania
po niej mazakiem suchościeralnym
1
9 układanka dydaktyczna - układanie szeregów liczbowych do 10
2
10 sześciany drewniane o boku 2 cm
1
11 piłki arytmetyczne z nadrukowanymi działaniami
24
Piłki arytmetyczne z nadrukowanymi działaniami na dodawanie
4
Piłki arytmetyczne z nadrukowanymi działaniami na odejmowanie
4
Piłki arytmetyczne z nadrukowanymi działaniami na mnożenie przez 2-5-10
4
Piłki arytmetyczne z nadrukowanymi działaniami na mnożenie przez 3-4-6
4
Piłki arytmetyczne z nadrukowanymi działaniami na mnożenie przez7-8-9
4
Piłki arytmetyczne z nadrukowanymi działaniami na dzielenie
4
12 wagi i odważniki
15
waga z odważnikami1,0 -litrowa
2
5
waga ze zbiornikami szalkowa ze zbiornikami
2
waga demonstracyjna - matematyczna
1
waga matematyczna uczniowska
8
Odważniki 1, 5, 10, 20-gramowe
1
Odważniki 1, 5, 10, 20, 100, 500, 1000-gramowe
1
13 pojemniki do badania objętości
2
14 menzurki pomiarowe - zestaw
1
15 zegary
11
Zegar z automatycznym pomiarem upływu czasu (wylicza czas)
1
Zegar z wmontowanymi magnesami umożliwiającymi przymocowanie do tablicy
(średnica ok. 40 cm)
1
Kontroler upływu czasu – urządzenie sygnalizujące światłami i dźwiękami ilość
pozostałego czasu do końca wykonywanego przez dzieci zadania
1
Tarcza zegara (mała uczniowska)
8
16 Kalendarz roczny magnetyczny z ruchomymi elementami
1
17 Oś do demonstracji upływu czasu
8
18 termometry
9
Termometr paskowy – ok. 60 cm z możliwością przesuwania paska
8
Termometr klasowy – ok. 50 cm mierzący rzeczywistą temperaturę
1
19 liczydło na stojaku - duże do demonstracji
1
20 koła plastikowe do oznaczania zbiorów (średnica ok. 20 cm)
2
Razem
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
program komputerowy-diagnoza i terapia logopedyczna wersja
1 rozszerzona
1
2 lustra logopedyczne
2
lustro logopedyczne duże
1
lustro - zestaw ćwiczeń aparatu mowy z lusterkiem
1
gry dydaktyczne: części mowy, nauka czytania, spostrzegawczość i
3 koncentracja, sensoryczne
27
gra dydaktyczna-części mowy rzeczowniki
2
6
gra dydaktyczna-części mowy czasownik
2
gra dydaktyczna - piramida logopedyczna wersja 1
4
gra dydaktyczna - piramida logopedyczna wersja 2
4
gra dydaktyczna - domino sylabowe
5
gra dydaktyczna-konstruowanie zdań - zabawy językowe
1
gra interaktywna do nauki czytania i pisania
1
gra dydaktyczna-spostrzegawczość, koncentracja
1
gra dydaktyczna - sensoryczna-dotyk
1
gra dydaktyczna - 5 zmysłów
1
gra dydaktyczna-litery, układanie wyrazów
1
gra dydaktyczna - loteryjki sylabowo-obrazkowe - nauka czytania i pisania
1
gra dydaktyczna - układanka-pory roku
1
gra dydaktyczna-zmysły - trener pamięci
1
gra dydaktyczna - sensoryczna-dotyk
1
4 gry logopedyczne
3
gra logopedyczna - logiczne myślenie, sortowanie wg koloru, kształtu, wielkości,
grubości
1
gra logopedyczna-tematy dźwiękowe
1
gra logopedyczna-ćwiczenia oddechowe
1
5 układanki - domino, synteza i analiza wzrokowo-słuchowa
5
układanka konstrukcyjna-porównywanie wielkości, pojemności, liczebniki
1
układanka-domino obrazkowe
1
układanka-spostrzegawczość, pamięć wzrokowa, wyobraźnia przestrzenna
1
układanki - tarcze tematyczne w formie obrazkowej
1
układanki - zestawy ćwiczeń do syntezy i analizy wzrokowej
1
6 tablica magnetyczna do ćwiczeń oddechowych - logopedyczny labirynt
1
7 płyta CD do ćwiczeń słuchowych
1
8 suwaki terapeutyczne-synteza i analiza
20
suwaki terapeutyczne-synteza i analiza wersja 1
5
suwaki terapeutyczne-synteza i analiza wersja 2
5
suwaki terapeutyczne-synteza i analiza wersja 3
5
7
suwaki terapeutyczne-synteza i analiza wersja 4
5
9 instrumenty muzyczne - zestaw duży
1
10 książki do do ćwiczenia wymowy dźwięków i nauki ortografii
13
książeczka - materiał ćwiczeniowy -r, l, j
1
książeczka- ćwiczenia-szereg szumiący i syczący
1
książeczka ćwiczeniowy-głoski dźwięczne i bezdźwięczne
1
książeczka- ćwiczenia -j, l, r
2
książeczka- ćwiczenia-szereg szumiący
1
książeczka- ćwiczenia - szereg syczący
2
książka do nauki ortografii - karty pracy
1
słowniczek ortograficzny do zapamiętywania ortogramów
2
książeczka- zagadki tematyczne wersja 1
1
książeczka-zagadki tematyczne wersja 2
1
11 karty obrazkowe do ćwiczeń wymowy głosek, analizy i syntezy
7
karty obrazkowe-materiał obrazkowo-wyrazowy- wymowa głosek wersja 1
1
karty obrazkowe-materiał obrazkowo-wyrazowy -wymowa głosek wersja 2
1
karty obrazkowe-materiał obrazkowo-wyrazowy- wymowa głosek wersja 3
1
karty obrazkowe- ilustracje - przeciwieństwa
1
karty z podpisami w liniaturze-synteza i analiza - rozsypanki obrazkowe wersja 1 1
karty z podpisami w liniaturze-synteza i analiza - rozsypanki obrazkowe wersja 2
1
karty obrazkowe-rozpoznawanie emocji - zdjęcia
1
Razem
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
1 laski gimnastyczne - 120 cm pałka drewniana
10
2 gumowe piłki lekarski
10
gumowa piłka lekarska 1kg
9
gumowa piłka lekarska 3kg
1
3 ławka gimnastyczna drewniana 2m
6
4 materace gimnastyczne
10
materac do gimnastyki - 200/120/10
5
materac/mata gimnastyczna
5
8
5 hantle(para) 1kg
6 skrzynia gimnastyczna na kółkach z wózkiem
7 równoważnia gimnastyczna 3 metrowa
10
1
1
Razem
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych,
zajęcia teatralno - pacynkowe –„Pacynki uczą języka angielskiego”
1 teatrzyk na stelażu do odgrywania scenek z pacynkami
1
pacynki do przedstawień ( zestawy do znanych bajek "Czerwony
kapturek" "Trzy świnki" itp., europejska rodzina, afrykańska rodzina,
2 zwierzęta, inn postaci z bajek )
28
3 książki z piosenkami, tekstami, zagadkami w j. angielskim
9
książeczka z angielskimi piosenkami dla dzieci
1
książeczka z angielskimi piosenkami dla dzieci
1
książka z zestawem ćwiczeń językowych z konstrukcjami gramatycznymi i
potocznymi wyrażeniami
1
książeczka z angielskimi krzyżówkami, zagadkami i szaradami
1
książeczka z opowiadaniami w języku angielskim z płytą CD
1
książka z teoretycznymi podstawami dramy i happeningu
1
książka z propozycjami zabaw inscenizacyjnych dla dzieci
1
zestaw książeczek tematycznych w języku angielskim
1
wierszyki angielskie na płycie CD
1
4 kostki do ćwiczeń wymowy, grupowania wyrazów, ćwiczeń językowych 6
kostki z angielskimi wyrazami do ćwiczenia wymowy - układanie opowiadań
4
Kostki do do ćwiczeń fonetycznych i fonologicznych i grupowania wyrazów
1
kostki z angielskimi poleceniami do ćwiczenia wymowy - konwersacja
1
5 interaktywny kurs do nauki języka angielskiego dla najmłodszych
1
gra planszowa na utrwalenie słów angielskich i ćwiczenie czytania ze
6 zrozumieniem
1
7 ilustracje do bajek w wersji dialogowej w języku polskim i angielskim
5
kartoniki do układania opowiadań w języku angielskim
2
kartoniki do aktywnego budowania zdań po angielsku - fiszki do budowania zdań 1
9
ilustracje do bajek w wersji dialogowej w języku polskim i angielskim Czerwony
Kapturek
1
ilustracje do bajek w wersji dialogowej w języku polskim i angielskim Brzydkie
Kaczątko
1
fotografie i podpisy w języku angielskim do zapamiętywania
8 rzeczowników
1
9 maskotki do nauki alfabetu angielskiego
1
10 pacynki do przedstawień-rękawica
13
pacynka w formie rękawicy tematycznej – zwierzęta
3
pacynka w formie rękawicy tematycznej – ludzie
2
pacynka w formie rękawicy tematycznej - postaci z bajek
8
Razem
Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu
Lp.
Nazwa ogólna środka dydaktycznego
Cena
Ilość jed.
Wartość Podatek Wartość
netto
Vat
brutto
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w
tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
1 -zabawy z literami – zestaw gier literowych
-wyrazy i obrazy doczytania całościowego – Zestaw obrazków i wyrazów
- Memo ortograficzne
ch i h/ co tu pasuje – gra dydaktyczna
- Memo ortograficzne u i ó/ co tu pasuje – gra dydaktyczna
- Memo ortograficzne rz i ż/ co tu pasuje – gra dydaktyczna
10
7
3
5
2
Razem
umiejętności
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
matematycznych
- terapia pedagogiczna -5 programów komputerowych wspomagających terapię
zaburzeń umiejętności matematycznych (wersja sieciowa do 10 stanowisk – pakiet
1
5 cz.)
10
Razem
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
1 - dmuchajki – drewniana pomoc dydaktyczna
2 - Logopedia „Będę mówić poprawnie” cz. 2 – książka dla dzieci
- Logopedia „Będę mówić poprawnie” cz. 3 – książka dla dzieci
- Logopedia „Będę mówić poprawnie” cz. 4 – książka dla dzieci
3 - Ładnie mówię głoski K G H – gra edukacyjna
5
1
1
1
1
- Ładnie mówię głoski SZ Ź CZ DŹ – gra edukacyjna
1
-łamigłówki logopedyczne dla juniora– gra dydaktyczna, rozwijająca pamięć i
4 koncentrację
1
- gra edukacyjna- 72 kartoniki (36 par) z obrazkami, których atrybuty zawierają w
swej nazwie słowo z głoskami: sz, ż, cz, dż.
1
Razem
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami
komunikacji społecznej
-gra planszowa- narzędzie terapeutyczne dla terapeutów, pomaga odkrywać
emocje, w skład gry wchodzą:
• kolorowa plansza do gry,
• 30 kart ilustrowanych,
• 4 karty do zadawania pytań,
• 2 karty do indywidualnej historii,
• 4 drewniane pionki - kolorowe zwierzątka,
• drewniana kostka do gry,
1 • książeczka z instrukcją gry.
1
2 - gra dźwiękowa- rozpoznawanie emocji poprzez dźwięki
1
- puzzle drewniane, przedstawiające sytuację bójki wśród najmłodszych
3 o wym. 29 x 21 x 1 cm, 16 elementów
1
- puzzle drewniane przedstawiające kłótnię w klasie o wym. 29 x 21 x 1 cm,
16 elementów
1
- puzzle drewniane przedstawiające kradzież o wymiarach 29 x 21 x 1 cm, 16 1
11
elementów
4 - 2 Twarze – 6 pacynek: poznawanie emocji poprzez Pacynki
2
Razem
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
-narty letnie, para nart dla 3 dzieci, długość 104 cm. Poruszanie się na urządzeniu
1 wymaga dużego zgrania ruchów, dzieci rozwijają swoją koordynację ruchową
3
2 - półkule – chodziki –zestaw do ćwiczeń korekcyjnych
1
3 - Tunel Zyg – Zag, wym.: 280 x 46 cm- pomoc dydaktyczna
2
4 -worki do skakania (zestawy 6 worków)
1
- woreczki z groszkiem
5
5 - szarfy
6
6 - aktywne ringo
1
7 - kapelusze klowna
2
8 - zestaw kul rehabilitacyjnych
1
- zestaw gimnastyczny: zawierający różne akcesoria przeznaczone do zabaw
ruchowych, gimnastyki korekcyjnej, zawodów sportowych. Elementy można łączyć
ze sobą, tworząc przeszkody o różnej wysokości, elementy toru przeszkód.
W skład zestawu wchodzą min.:
- pachołki (wys. 30 cm; 12 otworów)
- obręcze płaskie (śr. 40 cm)
- drążki (60 cm)
9 - drązki (80 cm)
2
10 - Gumowe koła (Maxi – oller)
3
11 - tęczowe liny
2
12 - piłki skaczące
5
13 - drążki gimnastyczne
10
14 -pachołki z cyframi (11szt.)
1
- zestaw do aktywności ruchowej(10 antypoślizgowych płytek na różnych
15 nawierzchniach można używać)
1
Razem
12
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych
matematyczno- przyrodnicze – Koło Młodego Odkrywcy
1 - mikroskopy
7
2 -pojemnik ze szkłem powiększającym
10
3 - gra planszowa dot. poznawania polskich miast
4
- gra edukacyjna: Wielofunkcyjne liczydło, pomoc dydaktyczna, która zachęca
dziecko do wysiłku umysłowego, wyzwala chęć szukania własnych rozwiązań i
zastosowania metody prób i błędów. Pozwala na tworzenie prostych działań
matematycznych; zawiera zestaw liczb i plansze z kołeczkami.
Wymiary pudełka: 8x26x64
4 Waga: 3.60 kg
1
5 - książka edukacyjna dla ucznia do nauki liczenia w pamięci
1
- gra edukacyjna: zabawna gra planszowa, dzięki której dzieci poznają zagadnienia
związane ze środowiskiem. Ilość graczy: 2 - 4.
• plansza do gry,
• 4 pionki,
• 1 kostka do gry,
6 • instrukcja
3
Razem
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych
matematyczno- przyrodnicze – Koło Małego Matematyka
1 - kostki matematyczne 100 czerwone, niebieskie, żółte, zielone (klocki)
3
2 - 20 dużych magnetycznych kostek matematycznych 3,4 cm.
3
3 - system dziesiątkowy – karty – materiał dydaktyczny dla uczniów
1
4 - spiralne karty dla uczniów
10
5 - zestaw matematyczny – eksperymenty pojemności (bryły, lejki, marki)
1
6 - duża waga ze zbiornikami 48 cm szerokości i 2 zestawami odważników
1
- gra figurami: plenerowa gra planszowa o wymiarach 150x150 cm, w zestawie 4
szpilki do zamocowania, wykonana z trwałego odpornego na warunki
atmosferyczne materiału, antypoślizgowy spód pozwala również wykorzystać do
7 zabaw w pomieszczeniu.
2
13
8 - zestaw do dzielenia(drewniane elementy –nauka ułamków)
1
1
Razem
Zajęcia muzyczno – wokalnie rozwijające zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych
- klasowy zestaw do rytmiki (instrumenty muzyczne)
5
Razem
UWAGA! Jeżeli w szczegółowym wykazie pomocy dydaktycznych, wskazano że do realizacji niniejszego zamówienia należy
dostarczyć produkty konkretnych producentów Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę produktów jakościowo
równoważnych, spełniających równoważne parametry. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o
parametrach takich samych lub wyższych w stosunku do oryginału produkowanego przez producentów, wskazanych w
wykazie. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone produkty w wymiarze określonym przez producenta.
14

Podobne dokumenty