Protokół z postępowania - Urząd Gminy Psary

Komentarze

Transkrypt

Protokół z postępowania - Urząd Gminy Psary
Nr sprawy: RPPVI.6812.003.2016
Protokół z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
1.Pełna nazwa zamawiającego:
Gmina Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
2. Zamawiający rozpoczął w dniu 08.02.2016r. postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zadanie pod nazwą: „Wykonanie
operatu szacunkowego dotyczącego wyceny piętnastu niezabudowanych działek położonych w
Górze Siewierskiej, przeznaczonych do sprzedaży.
Wartość szacunkowa zamówienia netto: 14.250,00 zł, co stanowi równowartość 3413,25 euro.
Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 08.02.2016r. na podstawie danych
pochodzących z internetu dotyczących ofert na wyceny nieruchomości oraz na podstawie
wartości zlecanych przez gminę w 2015r.wycen nieruchomości.
3. Postępowanie prowadzono zgodnie z częścią IV Regulaminu udzielania zamówień publicznych
realizowanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Urzędzie Gminy w Psarach stanowiącego
załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.74.2015 Wójta Gminy Psary z dnia 03.08.2015r.
4. Zamawiający zamieścił zapytanie ofertowe na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej.
5. Termin składania ofert ustalony został na dzień 15.02.2016r. do godz.1100. Do upływu terminu
składania ofert do Zamawiającego zostały złożone następujące oferty:
NUMER
OFERTY
OFERENT
CENA OFERTY BRUTTO
1
PUI „ ARGO” mgr inż. Artur Szombara
44-230 Bełk ul. Palowicka 98
2.287,00 zł
2
ForEsteeme Izabela Stano
42-500 Będzin ul. Sielecka 11 lok. 13
360,00 zł
3
Mariola Olszewska „ DOMUS”
42-262 Poczesna ul. Wolności 15
1.935,00 zł
4
Alicja Krawczyk-Orkisz INWESTORIA
30-081 Kraków ul. Królewska 65a/1
4.500,00 zł
5
Katarzyna Danecka- Żelezik Wycena
Nieruchomości
42-400 Zawiercie ul. Parkowa 4/12
625,00 zł
6
GEOMA Geodezja i Wycena Nieruchomości
Małgorzata Bojanowska-Wołczko
43-190 Mikołów ul. Ziębia 12.1
1.094,70 zł
7.
Rzeczoznawca Majątkowy Agata Nawrocka
43-100 Tychy ul. Ujejskiego 36/34
4.125,00 zł
8.
Rzeczoznawca Majątkowy Maria Janczur
41-933 Bytom ul. Okólna 13
2.398,50 zł
9
Rafał Brożek
32-500 Chrzanów ul. Balińska 25
2.199,00 zł
10
Grupa Konsultingowa DEFIN SP. Z.O.O
40-087 Katowice ul. Sokolska 65
1.845,00 zł
11
Paweł Józefowski Wycena Nieruchomości
40-018 Katowice ul. Gen. Sowińskiego 17/26
1.722,00 zł
12
Norbert Radziszewski
41-219 Sosnowiec ul. Lenartowicza 82/9
500,00 zł
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez ForEsteeme Izabela Stano 42-500 Będzin
ul. Sielecka 11/13.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta zawiera najniższą cenę brutto.
6. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzone postępowanie:
a) Teresa Nowak
b) Anna Kotela
Zatwierdzam:
Psary, dnia 16.02.2016
Marta Szymiec
Zastępca Wójta

Podobne dokumenty