MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk

Komentarze

Transkrypt

MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk
BENEFICJENT - Partner wiodący
MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek
działający w Partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lokalnego z Knurowa
oraz Gminą Toszek / Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toszku
serdecznie zaprasza do udziału w projekcie
Nr WND-RPSL.09.01.05-24-045G/15
Projekt skierowany jest do osób:
• posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - stopień umiarkowany lub znaczny
• z rodzin, otoczenia osób z niepełnosprawnością (m.in. osoby opiekujące się osobą z niepełnosprawnością)
• pozostających bez zatrudnienia (w tym osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gliwicach z profilem III lub nieaktywne zawodowo)
• zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice lub Powiatu Gliwickiego
• zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych i podjęciem pracy
Proponujemy bezpłatnie:
Szkolenie podnoszące kwalifikacje / kompetencje i stypendia szkoleniowe:
• Opiekun/ka osób starszych • Pracownik utrzymania czystości
• Pracownik administracyjno-biurowy • Pracownik ochrony osób i mienia
• Operator wózków jezdniowych i widłowych • Inne kursy zawodowe, indywidualne
Szkolenia wspierające:
• Autoprezentacja na rynku pracy • Planowanie i koordynowanie własnej ścieżki kariery
• Przedsiębiorczość z elementami treningu budżetowego
• Profilaktyka uzależnień i edukacja zdrowotna • Trening zastępowania agresji
• Samoobrona • Cykl warsztatów CREO • Podstawy obsługi komputera • Terapia przez ruch
Ponadto dodatkowe wsparcie:
• doradztwo zawodowe i wparcie doradcy • porady ekspertów z różnych dziedzin
• coaching • wycieczki poza miejsce zamieszkania • pośrednictwo pracy
• wsparcie trenera pracy • zatrudnienie
Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00-16:00
MDS Centrum Wsparcia Biznesowego
ul. Dolnych Wałów 19b, 44-100 Gliwice, (wejście przez kutą bramę)
tel. 786 872 960, www.mdscentrum.pl

Podobne dokumenty