CENY, ZASADY REZERWACJI I KUPNA BILETÓW

Komentarze

Transkrypt

CENY, ZASADY REZERWACJI I KUPNA BILETÓW
CENY, ZASADY REZERWACJI I KUPNA BILETÓW
Ceny biletów:
Bilet normalny – 32 zł
Bilet ulgowy – 16 zł/15zł (bilet ulgowy przysługuje: uczniom, studentom, emerytom i
rencistom z ważną legitymacją)
Bilet dla opiekuna szkolnej/przedszkolnej grupy zorganizowanej – 2 zł
Bilet dla seniora z ważną kartą seniora – 14, 40 zł
Karta rodzina 3+ (rodzic – bilet ulgowy 16 zł, dziecko uczące się do 25r.ż. – 7 zł)
Bilet grupowy – 27 zł ( przysługuje grupom zorganizowanym powyżej 20 osób)
Powyższe ceny nie dotyczą premier oraz spektakli gościnnych i impresaryjnych
Bilet premierowy na spektakl dla dzieci - 20 zł
Bilet premierowy na spektakl dla dorosłych - 40 zł
Zasady rezerwacji i kupna biletów na spektakle w Teatrze Fredry:
• dział marketingu przyjmuje rezerwacje od widzów indywidualnych i grup zorganizowanych
oraz prowadzi sprzedaż biletów
• kasa biletowa czynna jest godzinę przed spektaklem
• bilety na spektakle nabywać można za pośrednictwem portalu www.bilety24.pl
• rezerwacje na bilety indywidualne i grupowe składać można telefonicznie
(T: 61 426 16 15) oraz drogą mailową ([email protected])
• rezerwację biletów na kolejny miesiąc rozpoczynamy zawsze pierwszego "roboczego"
dnia bieżącego miesiąca, np. na październik od 1 września.
• prosimy o przestrzeganie uzgodnionego terminu ważności rezerwacji - po jego upływie
zarezerwowane bilety przeznaczane będą do ponownej sprzedaży
• kasa Teatru przyjmuje zwroty biletów od widzów indywidualnych najpóźniej 2 dni przed
spektaklem, wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W przypadku grup
zorganizowanych rezygnacja z rezerwacji możliwa jest najpóźniej na 7 dni przed spektaklem.
• kasa nie przyjmuje zwrotów biletów zakupionych on-line.
• spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na widownię i nie przysługuje im zwrot ani
wymiana biletów

Podobne dokumenty