OCHRONA ZWIERZĄT

Komentarze

Transkrypt

OCHRONA ZWIERZĄT
OCHRONA ZWIERZĄT
L.p.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Wnioskowana kwota
dotacji
Punktacja
Przyznana dotacja
1.
Giżyckie Stowarzyszenie Brat Kot
Program Kociętnik – edycja 2017 r.
30 000,00 zł
23,75
30 000,00 zł

Podobne dokumenty