Instrukcja wypełniania Formularza Zgłoszeniowego do konkursu

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja wypełniania Formularza Zgłoszeniowego do konkursu
Urząd Skarbowy w Ostrowcu
Świętokrzyskim
Instrukcja wypełniania Formularza Zgłoszeniowego
do konkursu WYSTARTUJ Z AGENCJĄ
CZĘŚĆ A – DANE OSOBOWE
Wypełniamy
zgodnie
ze
stanem
faktycznym
na
dzień
złożenia
dokumentów,
w przypadku zmiany danych prosimy o jej niezwłoczne zgłoszenie w celu aktualizacji.
CZĘŚĆ B – KWALIFIKACJE I PREDYSPOZYCJE
WYKSZTAŁCENIE – w tym punkcie, zachowując porządek chronologiczny należy podać wszystkie
ukończone szkoły wraz z podaniem ich kierunku lub profilu.
KWALIFIKACJE - w tym punkcie, zachowując porządek chronologiczny, podaj swoje doświadczenie
zawodowe (zatrudnienie, staże, praktyki – wraz z pełnionym stanowiskiem pracy) kursy, szkolenia,
aktualne certyfikaty bądź uprawnienia.
UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNE W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI – wskaż wszelkie cechy,
które posiadasz, a w twoim odczuciu będą pomocne w prowadzeniu własnej działalności.
ZAINTERESOWANIA – wskaż co poza pracą zawodową oraz obowiązkami życia codziennego
należy do twoich zainteresowań, jakie masz hobby.
CZĘŚĆ C – POMYSŁ NA BIZNES
PLANOWANA NAZWA FIRMY - jak planujesz nazwać swoją firmę. Często jest to imię i nazwisko
właściciela wraz z nazwą przez siebie wymyśloną bądź jakimś określeniem wskazującym na profil
działalności.
OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI/BRANŻA – przedstaw profil działalności, czyli czym
będziesz się zajmować? Czy będzie to sprzedaż towaru czy usług? Co to będzie, czyli jakie towary lub
jakie usługi? Czy chcesz zająć się branżą motoryzacyjną, turystyczną czy inną?
PLANOWANA SIEDZIBA FIRMY (NAZWA MIEJSCOWOŚCI, OBSZAR) – wpisz nazwę
miejscowości, gminy, powiatu z zaznaczeniem czy jest to obszar wiejski czy miejski.
ZASIĘG PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (MIASTO, POWIAT,
WOJEWÓDZTWO) – opisz na jakim terytorium planujesz czerpać zyski ze swojej działalności np.
gdzie będziesz sprzedawać swoje usługi czy towary.
FORMA PRAWNA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – w tym punkcie wpisz
w jakiej formie prawnej planujesz założyć działalność np. osoba fizyczna (firma jednoosobowa),
spółka …
MOCNE STRONY PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI – opisz co wyróżnia twoją planowaną
działalność? Czym może obronić się na rynku, co stanowi o jej powodzeniu np. oryginalność pomysłu,
profesjonalne usługi itp.
SŁABE STRONY PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI – opisz co może wpływać na problemy
w prowadzeniu twojej działalność np. brak znanej marki, zła lokalizacja, duża konkurencja.
SZANSE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI – opisz co daje szansę na powodzenie twojej
działalności, np. brak konkurencji, odnalezienie niszy na rynku, zaoferowanie produktu, który
u konkurencji jest niedostępny, wysunięcie oferty do nowej grupy klientów.
ZAGROŻENIA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – wskaż możliwe działania
konkurencji oraz wydarzenia, które mogą w określony sposób zagrozić twojej działalności np. poprzez
zmniejszenie sprzedaży lub popytu na dany towar czy usługę.
PLANOWANE CELE DO OSIĄGNIĘCIA W CIĄGU ROKU – opisz jakie posiadasz plany na
najbliższy rok. Jak wyobrażasz sobie swoją działalność za rok? Czy chcesz żeby się rozwinęła? Jeśli
tak, to w jaki sposób i jaki cel/cele chcesz osiągnąć?, np. czy zamierzasz wprowadzić do oferty nowe
produkty, czy chcesz wprowadzić sprzedaż on-line itp.
ANALIZA PRZYSZŁYCH KLIENTÓW – opisz kim będzie twój klient. Skup się na odpowiedzi na
podstawowe pytania:
kim jest twój klient docelowy: firma czy osoba prywatna, w jaki jest wieku, jakiej płci, jaki
przedstawiają stopień zamożności,
czy masz już kontakty: wiesz, że są osoby, które już w tej chwili zakupiłyby towar, którym będziesz
dysponował,
dostawy: forma sprzedaży jaką zamierzasz stosować, czy chcesz sprzedawać na miejscu, dostarczać
pocztą, poprzez pośredników…,
jak będziesz się rozliczał z klientami: przelewy, płatności gotówką, jakie terminy płatności będą
obowiązywać.
OFEROWANE PRODUKTY/USŁUGI – opisz co konkretnie będziesz oferował, sprzedawał np. jeśli
będzie to oferta usług turystycznych, to np. czy będzie ona odnosić się tylko do kwestii organizowania
noclegów, a może będzie dotyczyć organizowania imprez integracyjnych dla firm…
ANALIZA RYNKU REGIONALNEGO/KONKURENCJI (OBSERWACJE WŁASNE) – opisz
konkurencje. Czy ktoś prowadzi już taką działalność? Jeśli wiesz ile jest, np. takich samych sklepów
sprzedający ten sam towar, to zapisz ile ich jest. Zastanów się co oni mają, a czego nie posiadają
w swojej ofercie. Zastanów się kto jest dla ciebie najsilniejsza konkurencją i dlaczego.
PLANOWANE DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROMOCJI/MARKETINGU – czy zamierzasz,
a jeśli tak to w jaki sposób przedstawić się swoim przyszłym klientom. Opisz jakie środki promocji
wykorzystasz np. Internet, ogłoszenia prasowe. Opisz co chcesz osiągnąć dzięki wykorzystaniu
środków promocji. Zajmij się też planem działania. Niekoniecznie wszystkie środki promocji muszą
zostać wykorzystane na samym początku.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – opisz
z jakich zasobów finansowych masz zamiar skorzystać na początku: czy posiadasz kapitał własny,
który zainwestujesz, czy korzystasz ze wsparcia Funduszy Europejskich, a może planujesz wziąć kredyt
lub pożyczkę.
PLANOWANE ZYSKI – opisz jak postrzegasz zyski z działalności gospodarczej, w jakim tempie
według Ciebie poniesione nakłady finansowe zwrócą się w postaci zysków (jeżeli jesteś w stanie określ
kwotę) Zastanów się czy w przypadku twojej działalności nie wystąpią w ciągu najbliższego roku
martwe miesiące np. sprzedając sprzęt sportowy związany jedynie ze spotami zimowymi.
KOSZTY POCZĄTKOWE NA PLANOWANĄ DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ – napisz co
pochłonie nakłady finansowe przy otwarciu działalności np. zakup towaru do sklepu, czy urządzeń
biurowych. Jeżeli jesteś w stanie określ kwotę.
DLACZEGO CHCESZ PROWADZIĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – opisz jakie
motywy oraz powody tobą kierują przy założeniu działalności, np. uważasz, że masz dobry pomysł, nie
masz pracy, chcesz być odpowiedzialny sam za siebie, liczysz na dofinansowanie…

Podobne dokumenty