Konfiguracja programu Photoshop CS2 dla drukarki Ricoh

Komentarze

Transkrypt

Konfiguracja programu Photoshop CS2 dla drukarki Ricoh
Konfiguracja programu Photoshop CS2 dla drukarki Ricoh
PAMIĘTAJ: PO ZAINSTALOWANIU KOMPLETU KARTRIDŻY DO DRUKARKI
RICOH, DRUKARKA OD TEJ PORY POWINNA BYĆ ZAWSZE WŁĄCZONA!!!
Przestrzeń kolorów programu Photoshop musi być ustawiona zgodnie z przestrzenią kolorów, w
której profil ICC był stworzony. Pozwoli to na realistyczne odwzorowanie kolorów wyświetlanych
w monitorze. Dokładność kolorów wyświetlanych w monitorze zależy od jakości matrycy i przede
wszystkim od doboru odpowiedniego profilu monitora.
Uruchom Photoshop CS2 i przejdź do 'Color Settings' [Edit > Color Settings], (Edycja>zarządzanie
kolorami)
1. W ‘Working Space’(Obszar Roboczy) – ‘RGB’ ustaw opcję ‘Adobe RGB (1998)’
2. W ‘Color Management Policies’(Zarządzanie kolorami) – ‘RGB’ ustaw opcję ‘Convert to
Working RGB’(przekształć na obszr roboczy RGB)
Pozostałe opcje pozostaw według rysunku 1. Wciśnij ‘Save’ (Zachowaj) i ustaw dogodną
dla siebie nazwę. Przestrzeń robocza programu Photoshop została ustawiona i Adobe
W przypadku składania reklamacji informujemy, że usterki spowodowane zastosowaniem
innych kartridży niż marka Sawgrass Europe, nie będą w ogóle rozpatrywane.
Wersja 1.12
www.grawerton.pl
infolinia: 0801 88 99 27
[email protected]
1/ 6
Gamma kontroluje kolory wyświetlane przez monitor.
Podczas otwierania zdjęć może wyświetlić się okno z prośbą o wskazanie programowi przestrzeni
roboczej.
Kiedy pojawi się pole wyboru [Rys. 2], wybierz opcję konwersji kolorów dokumentów na
przestrzeń roboczą [Adobe RGB (1998)], w tym przypadku: ‘Convert document’s colors to the
working space’ Program przygotowany jest do tworzenia projektów.
Drukowanie w programie Photoshop CS2 używając profilu Ricoh ICC
Zanim Twój projekt będzie gotowy do druku, musisz ręcznie przekształcić go w odbicie lustrzane w
programie Photoshop. Upewnij się najpierw czy twój projekt jest zaznaczony, następnie wybierz
„Flip Canvas Horizontally”:- menu Image > Rotate Canvas > Flip Canvas Horizontally
W przypadku składania reklamacji informujemy, że usterki spowodowane zastosowaniem
innych kartridży niż marka Sawgrass Europe, nie będą w ogóle rozpatrywane.
Wersja 1.12
www.grawerton.pl
infolinia: 0801 88 99 27
[email protected]
2/ 6
Gdy projekt jest gotowy do druku, wciśnij 'Plik' > 'Drukuj z podglądem'
1.
2.
3.
4.
5.
Wybierz opcję ‘Color Management’ z rozwijanego menu.
W „Print” wybierz 'Document'
W „Options” - „Color Handling” wybierz „Let Photoshop Determine Colors”
W „Options” - „Printer Profile” wybierz „Ricoh ICC Profile”
Wciśnij 'Print'.
Uwaga: Jeżeli nie możesz wybrać profilu Ricoh z rozwijanej listy może to oznaczać, że profil ICC
nie jest jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze lub Photoshop nie został zrestartowany po
W przypadku składania reklamacji informujemy, że usterki spowodowane zastosowaniem
innych kartridży niż marka Sawgrass Europe, nie będą w ogóle rozpatrywane.
Wersja 1.12
www.grawerton.pl
infolinia: 0801 88 99 27
[email protected]
3/ 6
instalacji profilu. Zainstaluj profil, zamknij i uruchom ponownie program Photoshop.
Po wciśnięciu 'Print' pojawi się następujące okno:
1. Wybierz drukarkę Ricoh.
2. Wybierz ‘Properties’. Otworzy się okno właściwości drukarki:
W przypadku składania reklamacji informujemy, że usterki spowodowane zastosowaniem
innych kartridży niż marka Sawgrass Europe, nie będą w ogóle rozpatrywane.
Wersja 1.12
www.grawerton.pl
infolinia: 0801 88 99 27
[email protected]
4/ 6
Wybierz „Advanced”, aby otworzyć okno zaawansowanych właściwości drukarki
1. Wybierz ustawienia, które zapisałeś podczas konfiguracji sterownika drukarki.
2. Wybierz „Page Settings” jak pokazano w punkcie 2
W przypadku składania reklamacji informujemy, że usterki spowodowane zastosowaniem
innych kartridży niż marka Sawgrass Europe, nie będą w ogóle rozpatrywane.
Wersja 1.12
www.grawerton.pl
infolinia: 0801 88 99 27
[email protected]
5/ 6
1. Wybierz odpowiedni format papieru oraz orientację.
Wciśnij ‘OK’ aby powrócić do poprzedniej karty ‘Print’ i ponownie wciśnij ‘OK’. Photoshop
wydrukuje Twój projekt używając profilu Ricoh ICC.
W przypadku składania reklamacji informujemy, że usterki spowodowane zastosowaniem
innych kartridży niż marka Sawgrass Europe, nie będą w ogóle rozpatrywane.
Wersja 1.12
www.grawerton.pl
infolinia: 0801 88 99 27
[email protected]
6/ 6

Podobne dokumenty