URZ0450 Transmit. MP3,RDS,SD-MMC,USB,4GB

Komentarze

Transkrypt

URZ0450 Transmit. MP3,RDS,SD-MMC,USB,4GB
F.H.U. ANNAPOL
Utworzono: piątek, 29 listopad 2013
RTV i AGD > Sprzęt car audio > Transmitery
URZ0450 Transmit. MP3,RDS,SD-MMC,USB,4GB
Nazwa produktu: URZ0450 Transmit. MP3,RDS,SD-MMC,USB,4GB
Producent: Peiying
Model produktu: TRA000027
Samochodowy transmiter FM (MP3, RDS, SD-MMC, USB, Jack, 4GB pamieæ)
Samochodowy transmiter FM Peiying URZ0450 to urz±dzenie, ktore umo¿liwi u¿ytkownikom
starych modeli radioodbiornikow odtwarzanie plikow muzycznych w formatach MP3, WMA i
APE. Model ten wyposa¿ony zosta³ tak¿e w radio FM. Produkt posiada 4 GB pamiêci
wewnêtrznej, ktor± mo¿na powiêkszyæ za pomoc± karty microSD. Transmiter zosta³
wyposa¿ony zosta³ tak¿e w gniazdo s³uchawkowe, co w po³±czeniu ze zdejmowanym
odtwarzaczem sprawia, ¿e mo¿e rownie¿ pe³niæ on funkcjê tradycyjnego odtwarzacza MP3.
Produkt posiada wy¶wietlacz 1.1’’ wskazuj±cy informacje dot. utworu. W
dolnej czê¶ci transmitera znajduje siê gniazdo USB, ktore mo¿e s³u¿yæ do ³adowania innych
urz±dzeñ np. telefonu komorkowego. Do zestawu do³±czony jest pilot zdalnego sterowania.
Parametry techniczne: Wy¶wietlacz: 1.1’’; 128*64 Kolor: czarny Odtwarzanie:
tryb normalny, powtarzanie utworu, powtarzanie folderu, powtarzanie wszystkiego, losowo
Equalizer: Natural, Rock, POP, Classic, Soft, Jazz, DBB, SRS Formaty audio: MP3 / WMA /
APE Pojemno¶æ: 4GB Kodowanie MP3: 32Kbps-320Kbps Kodowanie WMA:
32Kbps-320Kbps Obs³uga plikow LRC : tak Pliki tekstowe: txt Zakres czêstotliwo¶ci
wyj¶ciowej: 20HZ-20KHZ Zakres czêstotliwo¶ci odbioru: 76MHz-108.0MHz Czêstotliwo¶æ
transmisji: 87.5MHz-108.0MHz Moc transmisji: 60-70dBm SNR 80dB Jêzyk menu 24
jêzyki w tym: polski, niemiecki, rumuñski, angielski. Interfejs USB2.0 5PIN Bateria
300mAh Czas pracy do 16 godzin Waga 50g Temperatura pracy 0~450C System
operacyjny WinXP/Win vista/Win7
Cena: 62.63zł
Dostępność: Ten produkt został dodany do sklepu w dniu środa, 31 październik 2012
http://www.annapol.com | [email protected] | | Strona 1/1

Podobne dokumenty