Ulotka

Komentarze

Transkrypt

Ulotka
ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI
Produkty administracyjne dla przedsiębiorstw
ON Command™ Discovery
Najnowocześniejsze rozwiązanie w zakresie inwentaryzacji sieci, zarządzania zasobami,
monitorowania poziomu wykorzystania oprogramowania oraz zarządzania licencjami
ON Command Discovery to praktyczny i łatwy w użyciu moduł oprogramowania, który umożliwia
nadzór nad wszystkimi zasobami sprzętowymi i programowymi przedsiębiorstwa. Udostępnia on
dane o lokalizacji sprzętu i oprogramowania, o ich konfiguracji oraz wszelkich dokonywanych w nich
zmianach.
Stanowiąc integralną część pakietu ON iCommand™, program ON Command Discovery dostarcza
również szczegółowych informacji konfiguracyjnych, które pozwalają automatycznie tworzyć —
oparte na kryteriach sprzętu i aplikacji — docelowe grupy wdrożeniowe (czyli grupy komputerów,
w których ma zostać wdrożone dane oprogramowanie).
Program ON Command Discovery umożliwia przedsiębiorstwom uzyskanie kontroli nad stacjami
roboczymi i serwerami, ponowne wdrażanie niewykorzystywanych licencji na oprogramowanie,
zagwarantowanie przestrzegania warunków licencji oraz poprawę bezpieczeństwa zasobów firmy.
√
∆
Inspekcja sprzętu (procesorów,
pamięci, dysków itp.) oraz
oprogramowania (systemów
operacyjnych, aplikacji,
dodatków serwisowych,
sterowników itp.) za pomocą
agentów
∆
Inspekcje na żądanie lub
według ustalonego
harmonogramu
∆
Wysyłanie powiadomień
o wykrytych zmianach
∆
Monitorowanie instalacji,
przenoszenia, dodawania
i zmian w ramach kompleksowej
kontroli operacji
∆
Określanie fizycznej lokalizacji
sprzętu przy użyciu
opatentowanej technologii
LANProbe, wykrywającej routery
i przełączniki
∆
W wersji Web Edition możliwość
tworzenia szczegółowych,
opartych na sieci WWW,
raportów z elastycznie
dostosowywanymi poziomami
zabezpieczeń dostępu
∆
Obsługa systemów Windows®,
Linux, UNIX i Apple®
Macintosh® OS/X
∆
Możliwość integracji
z oprogramowaniem
ON iCommand Enterprise,
pozwalająca na automatyczne
tworzenie docelowych grup
wdrożeniowych
Inspekcje sieci
Chociaż sieciowe narzędzia inwentaryzacyjne udostępniają informacje o komputerach działających
w przedsiębiorstwie, pozostaje kwestia innych urządzeń sieciowych. Oczekująca na przyznanie
patentu i funkcjonująca jako składnik programu ON Command Discovery jedyna w swoim rodzaju
technologia LANProbe lokalizuje w sieci wszystkie urządzenia z adresem IP — także komputery,
w których nie zainstalowano agentów — umożliwiając za każdym razem ich pełną inspekcję.
Przedsiębiorstwo zyskuje tym samym pewność, że przeprowadzono kompleksową kontrolę i nie ma
potrzeby fizycznej weryfikacji jej poprawności niezależnie od tego, jak często kontrolowane
urządzenia pojawiają się w sieci.
√
Wykrywanie wszystkich
urządzeń sieci bez
pośrednictwa agentów
Inspekcje w sieciach lokalnych, rozległych oraz w Internecie
Program ON Command Discovery udostępnia kompleksowy zestaw metod wdrożeniowych
gwarantujących niezawodne dostarczanie agentów klienckich użytkownikom — niezależnie od
stosowanego przez nich systemu operacyjnego, topologii sieci czy rodzaju łączy. Prosta,
zoptymalizowana komunikacja za pośrednictwem protokołu IP — wykorzystująca branżowy
standard, jakim jest biblioteka kompresji firmy PKWare — w połączeniu z technologią „audit delta”
umożliwia przeprowadzenie pełnej inspekcji bez powodowania przestojów w bardzo obciążonych
sieciach rozległych czy u użytkowników domowych korzystających z łączy o niskiej przepustowości.
√
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
∆
Inspekcje sprzętu
Obserwowany ostatnio wzrost popularności zlecania usług informatycznych oraz obsługi systemów
firmom specjalistycznym może zaowocować zmniejszeniem kosztów operacyjnych. Prawdziwa
jednak pozostaje reguła, że tylko odpowiedni nadzór zapewnia maksymalne korzyści. Nieprecyzyjna
inwentaryzacja sprzętu może spowodować dodatkowe koszty w przypadku pominięcia niektórych
produktów w umowie o usługi informatyczne. Trudno przecież rzetelnie wycenić i zaplanować
uaktualnienie systemu operacyjnego w przypadku braku precyzyjnych danych inwentaryzacyjnych.
W związku z tym program Discovery umożliwia skompletowanie informacji sprzętowych
obejmujących modele, numery seryjne, konfigurację procesorów, a nawet zainstalowane moduły
pamięci oraz liczbę wolnych gniazd. Pozwala to na swobodne i precyzyjne planowanie uaktualnień
konfiguracji pamięci. Interfejs WWW programu Discovery może też zostać zastosowany do analizy
możliwych rozwiązań sprzętowych, dzięki której można osiągnąć optymalną relację wydajności
i poniesionych nakładów.
ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI
Symantec ON COMMAND DISCOVERY
√
Inspekcje oprogramowania
Przestrzeganie warunków licencji wymaga wnikliwej kontroli wszystkich aplikacji zainstalowanych
w komputerach klienckich należących do sieci przedsiębiorstwa. Program Discovery umożliwia
szybkie i łatwe zebranie tych informacji, pomagając następnie w dokonaniu podziału na aplikacje
podstawowe, systemy operacyjne, oprogramowanie swobodnie rozpowszechniane oraz programy
typu shareware. Odpowiednie wykorzystanie funkcji identyfikacji zainstalowanych produktów, które
nie są już używane czy są wręcz zbędne, może przyczynić się do znacznego ograniczenia kosztów.
W stacjach roboczych może także być zainstalowane oprogramowanie pobrane z Internetu, które
zagraża bezpieczeństwu sieci. Skuteczna identyfikacja takich programów zyskuje na znaczeniu
w obliczu rosnącej liczby koni trojańskich.
√
Monitorowanie fizycznej lokalizacji
Typowy obraz, który można ujrzeć w wielu firmach o rozbudowanej infrastrukturze informatycznej,
to widok pracowników nieustannie wędrujących po przedsiębiorstwie w celu ustalenia zmieniającej
się lokalizacji poszczególnych zasobów. W większości organizacji, w których ma miejsce taka
sytuacja, wszyscy zdają sobie przy tym sprawę, że gromadzone w taki sposób informacje
dezaktualizują się nieomal natychmiast po ich zebraniu. W celu rozwiązania tego problemu program
Discovery oferuje kontrolę fizycznej lokalizacji komputerów w przedsiębiorstwie, zapewniając
aktualność tych informacji niezależnie od częstości przenoszenia sprzętu.
√
Dostęp przez Internet
Za pośrednictwem interfejsu opartego na stronach WWW program ON Command Discovery
udostępnia zaawansowane narzędzia biznesowe, uniwersalny dostęp i konfigurowalne funkcje
ochrony, gwarantując wydajne wykorzystanie zasobów i wzrost oszczędności. Dostępność łatwego
w użyciu interfejsu WWW oznacza, że większa liczba pracowników firmy będzie mogła korzystać
z zebranych danych inwentaryzacyjnych.
√
Raporty
Program Discovery udostępnia kierownictwu firmy odpowiedzialnemu za podejmowanie decyzji
narzędzia do analizy zasobów informatycznych, zarówno sprzętowych jak i programowych, na wiele
różnych sposobów. Korzystając z funkcji analizy przestawnej, kierownicy działów informatycznych
mogą testować wymagania związane z różnymi scenariuszami w skali całego przedsiębiorstwa.
Dostępne są również ważne funkcje analizy danych przeznaczone dla pracowników, takich jak
kierownicy finansowi, kierownicy ds. zasobów, administratorzy sieci i pracownicy działu pomocy
technicznej. Prezentacja w formie wykresów pozwala na szybkie i łatwe porównywanie danych
z różnych jednostek organizacyjnych, a możliwość eksportu danych do programu Microsoft® Excel
umożliwia uwzględnienie generowanych raportów w dokumentacji.
√
Integracja z oprogramowaniem ON iCommand
Połączenie modułów ON iCommand i ON Command Discovery umożliwia administratorom:
• tworzenie docelowych grup wdrożeniowych na podstawie wyników zapytań inwentaryzacyjnych
(na przykład: „wyszukaj wszystkie komputery firmy Dell z kartą graficzną ATI i zainstaluj w nich
pakiet z aktualnymi sterownikami graficznymi” lub „wyszukaj wszystkie komputery z systemem
Windows 98 mające więcej niż 256 MB pamięci i utwórz grupę do zainstalowania systemu
Windows 2000” itp.);
• monitorowanie komputerów w celu wykrycia zainstalowanych przez użytkowników
nieautoryzowanych programów (na przykład gier) i uruchamianie modułu ON iCommand w celu
ich automatycznego odinstalowania;
• identyfikację zmian konfiguracji sprzętu lub oprogramowania dokonanych ostatnio w danym
komputerze, gdy jego użytkownik zwraca się o pomoc do stanowiska pomocy technicznej.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sea.symantec.com.
ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI
Symantec ON COMMAND DISCOVERY
Podsumowanie funkcji
Funkcje
Korzyści
Automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci
Wykrywanie bez pośrednictwa agentów wszystkich urządzeń w sieci, takich jak stacje robocze,
serwery, routery oraz drukarki. Automatyczne skanowanie wszystkich segmentów sieci.
Zautomatyzowane funkcje
inwentaryzacyjne
Inspekcja sprzętu (procesorów, pamięci, dysków itp.) oraz oprogramowania (systemów
operacyjnych, aplikacji gotowych oraz utworzonych w firmie) za pomocą agentów.
Inspekcje na żądanie lub według ustalonego harmonogramu.
Monitorowanie zasobów
Monitorowanie instalacji, przenoszenia, dodawania i zmian — czyli operacji IMAC (ang.
installations, moves, additions and changes) — w ramach kompleksowej kontroli. Możliwość
automatycznego powiadamiania administratorów o określonych zmianach w sprzęcie
(usunięcie pamięci) lub w oprogramowaniu (zainstalowanie nieautoryzowanej aplikacji).
Wykrywanie zmian lokalizacji
Określanie fizycznej lokalizacji sprzętu przy użyciu opatentowanej technologii LANProbe,
wykrywającej routery i przełączniki.
Zarządzanie licencjami oraz kontrola
wykorzystania oprogramowania
Porównywanie dokonanych instalacji z liczbą zakupionych licencji i wskaźnikami
Elastyczne, oparte na sieci WWW funkcje
tworzenia raportów
Łatwa analiza danych za pomocą zwykłych i niestandardowych raportów dostępnych przez
Internet z możliwością elastycznego dostosowania poziomów zabezpieczeń dostępu.
Tworzenie niestandardowych raportów przy użyciu kreatora zapytań. Analiza scenariuszy
obejmujących całe przedsiębiorstwo (np. jakie będą koszty uaktualnienia systemów
operacyjnych), umożliwiająca zastosowanie wbudowanych narzędzi decyzyjnych.
Wydajne wykorzystanie sieci
Automatyczne wysyłanie agenta za pośrednictwem sieci lokalnej lub poczty
elektronicznej albo instalacja przez Internet. Technologia przyrostowo-różnicowa (delta)
zapewniająca minimalne obciążenie sieci.
Wieloplatformowość
Uniwersalne rozwiązanie działające w systemach Windows, Linux i UNIX.
wykorzystania oprogramowania oraz generowanie komunikatów ostrzegawczych, gdy
liczba zainstalowanych kopii oprogramowania przekracza liczbę zakupionych licencji.
WYMAGANIA
SERWER DISCOVERY I ADMINISTRACYJNE
CENTRUM STEROWANIA
• procesor: klasa Pentium
• pamięć: co najmniej 128 MB
• dysk: co najmniej 512 MB przestrzeni
dyskowej
• system operacyjny: Microsoft Windows NT
4.0, 2000 lub XP
OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE
STACJI ROBOCZYCH
• Microsoft Windows 95, 98, ME
• Microsoft Windows NT4, 2000, XP
• Red Hat Linux na platformie Intel
• Sun Solaris na platformie SPARC
• HP-UX na platformie PA-RISC
• SuSE Linux
OBSŁUGIWANE ŚRODOWISKA SIECIOWE
• system Microsoft Windows oparty na
technologii NT
• system Novell® Netware®, wersja 3.11 lub
nowsza
SERWER DISCOVERY WEB EDITION
Obsługiwane platformy oraz wymagania
systemowe dla programu w wersji Web Edition
są takie same, jak wymienione powyżej, ale
dodatkowo obejmują następujące elementy:
• serwery Microsoft IIS4, IIS5
• przeglądarka MSIE w wersji 4 lub wyższej
Symantec ON COMMAND DISCOVERY
FIRMA SYMANTEC JEST ŚWIATOWYM LIDEREM W DZIEDZINIE ZABEZPIECZEŃ INTERNETOWYCH, OFERUJĄCYM PEŁNĄ GAMĘ
OPROGRAMOWANIA, URZĄDZEŃ I USŁUG OPRACOWANYCH, BY POMÓC ODBIORCOM INDYWIDUALNYM, MAŁYM I ŚREDNIM
FIRMOM ORAZ DUŻYM PRZEDSIĘBIORSTWOM W ZABEZPIECZENIU INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ I ZARZĄDZANIU NIĄ.
MARKA NORTON FIRMY SYMANTEC JEST ŚWIATOWYM LIDEREM WŚRÓD PRZEZNACZONYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
PRODUKTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH ORAZ NARZĘDZI DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z KOMPUTERAMI. CENTRALA FIRMY
ZNAJDUJE SIĘ W CUPERTINO W KALIFORNII, USA, A JEJ FILIE DZIAŁAJĄ W 35 KRAJACH NA CAŁYM ŚWIECIE. WIĘCEJ INFORMACJI
MOŻNA ZNALEŹĆ POD ADRESEM WWW.SYMANTEC.COM.
CENTRALA ŚWIATOWA
20330 Stevens Creek Blvd.
Firma Symantec ma biura w ponad 35 krajach.
Cupertino, CA 95014 USA
Informacje o biurach i numery telefonów dla
+1 408 253 9600
poszczególnych krajów można znaleźć
w naszej witrynie internetowej.
SYMANTEC (POLSKA)
Al. Jana Pawła II 29
Nazwa Symantec i logo Symantec są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Symantec Corporation, zarejestrowanymi w USA. Nazwy ON
Command i ON iCommand są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Symantec Corporation, zarejestrowanymi w USA. Nazwy Apple
i Macintosh są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. Nazwa Intel jest
znakiem towarowym firmy Intel Corporation. Nazwy Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows Me i Windows XP są
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w USA lub w innych krajach.
Nazwy Novell i Netware są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc., zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. Nazwy Sun
i Solaris są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc., zarejestrowanymi w USA lub w innych
krajach. Wszelkie inne nazwy marek i produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm. Copyright © 2004 Symantec Corporation.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Niemczech. Nie wszystkie produkty są dostępne we wszystkich krajach. Wszystkie informacje
o produktach oraz dostępność mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 12/04
DS-00135-PL
00-867 Warszawa
Tel. (22) 586 92 00
Faks (22) 654 69 69
www.symantec.pl
Informacje dotyczące obsługi klientów
i pomocy technicznej można znaleźć
w naszej witrynie internetowej:
http://www.symantec.com/region/pl/techsupp

Podobne dokumenty