Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagane minimalne

Komentarze

Transkrypt

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagane minimalne
zał cznik nr 5 do ogłoszenia
ZD.SR/ZP/D–335–51/08
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostaw 8 laptopów wraz z oprogramowaniem.
CPV:
30231200-9 – sprz t komputerowy;
30241000-0 – oprogramowanie komputerowe.
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
Lp.
Nazwa komponentu
1
Ekran
2
Chipset
3
Procesor
4
5
6
7
8
9
10
Pami RAM
Dysk twardy
Karta graficzna
Audio
Karta sieciowa
Ł czno
bezprzewodowa
Porty/zł cza
11
Klawiatura
12
Nap d optyczny
13
14
15
16
17
Bateria
Zasilacz
Kamera
Modem
System operacyjny
19
20
21
Waga
Torba
Gwarancja
22
Inne
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
15.4" TFT (1440x900 - WXGA+, color shine)
Min. PM965 Express lub równowa ny
procesor klasy x86, 2 Duo Processor, dedykowany do pracy w komputerach przeno nych
zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej
2.0 GHz, cz stotliwo szyny systemowej 800MHz, pami L2 min.2 MB lub procesor
równowa ny wydajno ciowo.
2 GB 667 MHz DDRII (2x1024MB) z mo liwo ci rozbudowy do 4 GB
Min. 160 GB Serial ATA, 5400 obr/min.
NVIDIA GeForce 8400M lub równowa na funkcyjnie i technicznie
Intel high-definition audio support, wbudowane gło niki stereo.
10/100/1000 LOM – RJ 45
Wireless LAN 802.11 a/g (dedykowany przeł cznik do wł czania/wył czania karty Wi-Fi)
Wbudowany moduł Bluetooth V2.0
4x USB 2.0, DVI, Express Card, czytnik kart 8 w 1 ,FireWire (IEEE 1394), TV Out, D-Sub
(VGA ),HDMI Mikrofon, Słuchawki, SPDIF, LAN (RJ-45), Modem (RJ-11)
Klawiatura (układ US -QWERTY)
Touchpad z wydzielonymi strefami przewijania obrazu w pionie
8x6x5x24x DVD+/-RW,DL-Double Layer (duwarstwowa), wyklucza si obsług nap du
optycznego przy wykorzystaniu elementów mechanicznych wychodz cych poza obrys
notebooka.
Li-Ion, 6 komorowa, min. 4400mAh, czas pracy na bateriach min. 2,5 godziny
Zasilacz min. 90W
Wbudowana kamera CMOS 1,3M mega pixele
wewn trzny 56k V.92 Ready
Microsoft Windows Vista Business PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagaj cy
aktywacji za pomoc telefonu lub Internetu w firmie Microsoft
Waga max 3 kg
Torba dwukomorowa
2 lata mi dzynarodowa typu door-to-door, autoryzowany serwis
Mo liwo telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprz towej komputera oraz warunków
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpo rednio u producenta lub jego
przedstawiciela.
Dedykowany przeł cznik do wł czania i wył czania bezprzewodowej karty sieciowej.
Doł czona polska gwarancja, polska instrukcja obsługi.
Doł czony no nik ze sterownikami i preinstalacyjn wersj systemu operacyjnego.
Dodatkowo oprogramowanie Mcrosoft Office 2007 profesional OEM, Program
Antywirusowy NOD32 licencia na rok lub równowa ny funkcyjnie i technicznie, Program
archiwizuj cy WinRAR lub równowa ny funkcyjnie i technicznie.
_____________________________________________________________________________________________________
Województwo Mazowieckie
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty