Dane techniczne

Komentarze

Transkrypt

Dane techniczne
`
Warszawa
DG. . . / w
DETEKTOR GAZÓW
DO MONTAŻU na KANALE WENTYLACYJNYM
z WYMIENNYM SENSOREM
modele: DG-nn/Nw, DG-nE/Nw,
DANE
TECHNICZNE
DG-nR/Nw, DG-PnE/Nw, DG-nR/Nw
wydanie 3DGwW1
seria W1
PRZEZNACZENIE
Detektor typu DG.../w jest mechanicznie
dostosowaną wersją detektorów DG/F (dwuprogowych)
lub DG/P (pomiarowych) do montażu na kanale
wentylacyjnym. Posiada dodatkową sondę pomiarową,
która po odpowiednim zainstalowaniu na ścianie kanału
wentylacyjnego, zasysa powietrze umożliwiając pomiar
stężenia niebezpiecznych substancji w kanale.
Sygnalizacja i parametry elektryczno-pomiarowe
(z wyjątkiem czasu reakcji) są identyczne z parametrami
odpowiedników w obudowach standardowych.
DG.../w jest urządzeniem o konstrukcji zwykłej i nie
może być stosowany w strefach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów.
Detektory DG.../w dostępne są z sensorami półprzwodnikowymi – modele DG-nn/Nw, z sensorami
elektrochemicznymi – modele dwuprogowe DG-nE/Nw oraz modele pomiarowe DG-PnE/Nw oraz z
sensorami optycznymi (Infra-Red) - modele dwuprogowe DG-nR/Nw oraz modele pomiarowe DG-PnR/Nw,
gdzie „n” są cyframi tworzącymi kod gazu kalibracyjnego.
Moduły sensoryczne są identyczne z tymi stosowanymi w obudowach zwykłych.
DANE TECHNICZNE
Dane dotyczą tylko różnic powstałych w wersji do montażu na kanale wentylacyjnym. Pozostałe, niewymienione
poniżej parametry detektorów nie ulegają zmianom – należy odnieść się do danych technicznych detektora DG/F lub
DG/P.
Szybkość strumienia
powietrza w kanale
Czas reakcji sensora
Temperatura powietrza w
kanale
Temperatura powietrza na
zewnątrz kanału
Pozycja montażowa
Wymiary, waga
Obudowa, stopień ochrony
Gwarancja
od ok. 2 m/s do ok. 20m/s
skrócony o ok. 10 ÷ 30 sek. w stosunku do obudowy w wersji standardowej
dopuszczalna: od -20°C do +50°C lub zgodnie z zaleceniami właściwej
instrukcji obsługi detektora;
przy wilgotności względnej powietrza od 35% do 90% (bez kondensacji
wilgoci wewnątrz komory pomiarowej)
zgodnie z danymi technicznymi poszczególnych modeli DG/F lub DG/P
dowolna - ale z sondą ustawioną prostopadle do strumienia wentylacyjnego
151 x 111 x 170 (325 z sondą) mm (wys., szer., głęb.); ok. 0,4kg
wysokoudarowy ABS/PC; mocowanie sondy 2-punktowe (komplet wkrętów i
uszczelek dołączony); IP54 dla części na zewnątrz kanału wentylacyjnego
12 m-cy Standardowa Gwarancja Gazex (SGG); możliwość rozszerzenia okresu do
36 lub 60 m-cy po zarejestrowaniu produktu - Rozszerzona Gwarancja Gazex
(RGG3Y lub RGG5Y)
PRODUCENT:
©gazex’2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie lub kopiowanie w części lub całości bez zgody
GAZEX zabronione. Logo gazex, nazwa gazex, dex, ASBIG
są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX
Z Nami Pracujesz i Żyjesz Bezpieczniej !
DANE TECHNICZNE detektora DG.../w
wydanie 3DGwW1 ©gazex ‘2016 v1609 Str. 1 / 2
©gazex
OPIS DETEKTORA
POZYCJA MONTAŻOWA
3
4
2
7
1
5
6
Części składowe:
8
1. Kanał wentylacyjny.
2. Sonda pomiarowa.
9
3. Otwory wejściowe sondy.
4. Uszczelka sondy.
15
5. Podkładka metalowa.
6. Blachowkręt.
7. Najszerszy zatrzask sondy i znacznik.
8. O-ring.
9. Obudowa/komora pomiarowa sensora.
10. Wkręt M3.
11. Moduł sensora (sensor + płytka PCB).
12. Obudowa detektora z płytką zaciskową PCB oraz pokrywą obudowy sensora.
13. Przezroczysta pokrywa obudowy detektora DG.
14. Przepust kablowy PG-11,
15. Blokada pokrywy.
14
10
11
12
13
WYMIARY ZEWNĘTRZNE
111
85
ZNACZNIK
6
56
36,4
40
151
55
66
27
35
10
3
40
155
170
16
40
82
325
DANE TECHNICZNE detektora DG.../w
wydanie 3DGwW1 ©gazex ‘2016 v1609 Str. 2 / 2