Lp. Podmiot składający ofertę Nazwa własna zadania Proponowana

Komentarze

Transkrypt

Lp. Podmiot składający ofertę Nazwa własna zadania Proponowana
Lp.
Podmiot składający
ofertę
Nazwa własna zadania
2
3
1
Proponowana przez Komisję kwota
Ocena
dotacji na 2015 r. zaakceptowana przez oferty
Prezydenta Miasta Kalisza w dniu
(średnia
19.01.2015 r.
punktów
Komisji)
7
8
UWAGI:
9
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu: kolarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo, lekkoatletyka, pływanie,
triathlon, strzelectwo sportowe, sporty walki, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, szachy, szkolenie sportowe zawodników
niepełnosprawnych
1.
Kaliskie Towarzystwo
Kolarskie w Kaliszu, ul.
Wał Matejki 2
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w kolarstwie
194.930,00
100
2.
j.w.
Szkolenie Kaliskiej Kadry Żaka w kolarstwie
12.000,00
100
3.
j.w.
Szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora w kolarstwie
12.000,00
100
4.
j.w.
Szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie
12.000,00
100
5.
Kaliski Klub Kyokushin- Szkolenie sportowe dzieci
Kan Karate „DAVID
i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu –
CLUB”
sporty walki
10.000,00
85
w Kaliszu, ul.
Stawiszyńska 8
6.
Uczniowski Klub
Sportowy
„AUGUSTYNKI” w
Kaliszu, ul. Podmiejska
9a
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt
22.100,00
87
7.
Uczniowski Klub
Sportowy przy Szkole
Podstawowej Nr 12 w
Kaliszu, ul. Długosza 14
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w lekkiej atletyce, w tym szkolenie
Kaliskiej Kadry Młodzika
77.100,00
100
8.
Uczniowski Klub
Szkolenie sportowe dzieci
Sportowy NIKE Kalisz
i młodzieży w piłce ręcznej chłopców
przy Zespole Szkół Nr 7
w Kaliszu ul. Karpacka 3
38.320,00
85
9.
Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy „GROM”
w Kaliszu, ul.
Podmiejska 9a
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce
siatkowej chłopców
31.600,00
90
10. LOK Wielkopolska
Organizacja Wojewódzka
im. Powstańców Wlkp.
Wielkopolski Zarząd
Wojewódzki w Poznaniu,
ul. Niezłomnych 1
Szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży oraz
szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w
strzelectwie sportowym w KSS LOK Bursztyn
Kalisz.
34.000,00
91.6
11. Klub Piłki Ręcznej
SZCZYPIORNOKALISZ
w Kaliszu, ul. Łódzka
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w piłce ręcznej chłopców
15.800,00
85
12. Klub Piłkarski Calisia 14 Szkolenie sportowe dzieci
Kalisz w Kaliszu, ul. Wał i młodzieży w piłce nożnej
Jagielloński 13
102.750,00
96
13. Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy
AMBER-Kalisz w
Kaliszu, ul. H. Sawickiej
22-24
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w piłce siatkowej.
115.000,00
100
14. Kaliskie Towarzystwo
Szachowe w Kaliszu, ul.
Łódzka 196
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji
Miasta Kalisza
w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski
47.200,00
100
15. Klub RUGBY Husaria
Kalisz
w Kaliszu, ul. Nowy
Świat 29/27
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w rugby.
6.400,00
81
40.020,00
92
104.000,00
100
16. Stowarzyszenie
Szkolenie sportowe dzieci
Strzeleckie „BELLONA” i młodzieży w strzelectwie
w Kaliszu, ul.
Konopnickiej 2-4
17. Kaliskie Towarzystwo
Szkolenie sportowe dzieci
Nowy klub
Wioślarskie w Kaliszu, ul. i młodzieży w wioślarstwie
Park Miejski 2
18. j.w.
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w kajakarstwie
84.300,00
100
19. Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy „Tornado” w
Kaliszu, ul. H. Sawickiej
38/27
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w karate
17.280,00
85
20. Uczniowski Klub
Szkolenie sportowe dzieci
Sportowy REKIN Kalisz, i młodzieży w pływaniu
ul. Spartańska 12
15.840,00
79
16.000,00
80
22. Klub Sportowy PROSNA Szkolenie sportowe dzieci
w Kaliszu, ul.
i młodzieży w boksie
Częstochowska 99
43.580,00
99,6
23. j.w.
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w kickboxingu
36.600,00
99,6
24. j.w.
Szkolenie sportowe dzieci
15.000,00
90
21. Uczniowski Klub
Sportowy „17” Kalisz w
Kaliszu,
ul. H. Sawickiej 3B
Szkolenie dziewcząt i chłopców w zakresie piłki
siatkowej w klasach szkoły podstawowej 3-6
w roku 2015.
Szkolenie zespołu w kategorii młodziczek
w roku 2015.
Nowy klub
i młodzieży w piłce nożnej
25. Klub Sportowy
Niepełnosprawnych
START
w Kaliszu, ul. Łódzka 19
Organizacja i prowadzenie procesu szkolenia
zawodników niepełnosprawnych.
55.000,00
95
26. Uczniowski Jacht Klub
Szkolenie sportowe dzieci
Sportowy „SZTURWAŁ” i młodzieży w windsurfingu.
w Kaliszu, ul. Łódzka 1929
26.500,00
97,2
27. Uczniowski Klub
Sportowy „Dziewiątka”
OSRiR – Kalisz w
Kaliszu, ul. Żwirki i
Wigury
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w triathlonie
47.020,00
99,6
28. j.w.
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w pływaniu
240.300,00
100
29. j.w.
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w lekkiej atletyce
5.010,00
88
30. Kaliskie Towarzystwo
Koszykówki
Młodzieżowej
i Amatorskiej
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu,
w tym piłka koszykowa.
47.000,00
84
47.500,00
100
31. Kaliski Klub Sportowy
Szkolenie sportowe dziewcząt w piłce nożnej
„Włókniarz” 1925 Kalisz
32. j.w.
Szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej
103.800,00
100
33. j.w.
Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w boksie
25.600,00
100
Organizacja znaczących dla miasta imprez i zawodów sportowych upowszechniających popularne dyscypliny sportu
34. Kaliskie Towarzystwo
Kolarskie w Kaliszu, ul.
Wał Matejki 2
„XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Wyścig
Kolarski Szlakiem Bursztynowym – HELLENA
TOUR 2015”
50.000,00
100
35. j.w.
Zawody Kolarskie na Torze
z okazji Święta Miasta Kalisza „Wielka Nagroda
Kalisza”
8.000,00
100
36. Uczniowski Klub
Sportowy przy Szkole
Podstawowej Nr 12 w
Kaliszu, ul. Długosza 14
Halowy Lekkoatletyczny Wielomecz Miast w kat.
Młodzika
3.500,00
100
37. Uczniowski Klub
Sportowy „Majkowska
Dwójka”
w Kaliszu, ul. Tuwima 4
XIX Majkowski Bieg Rodzinny .
5.000,00
96,4
38. Kaliskie Towarzystwo
Szachowe w Kaliszu, ul.
Łódzka 196
II Ogólnopolski Feryjny Turniej Szachowy
o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza
1.600,00
100
39. j.w.
II Mistrzostwa Kalisza Juniorów i Młodzików
1.700,00
100
w szachach klasycznych
40. j.w.
XVII Ogólnopolski Dziecięcy Turniej Szachowy
„CALISIA 2015” Mistrzostwa Kalisza Juniorów w szachach
klasycznych
1.800,00
100
41. Klub Rugby Husaria
Kalisz
w Kaliszu, ul. Nowy
Świat 29/27
Organizacja turnieju rugby dla dzieci i młodzieży
w ramach Wielkopolskiej Ligi Rugby Tag.
2.480,00
72
42. Kaliski Klub Kyokushin- Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów 17-18
Kan Karate „DAVID
lat.
CLUB” w Kaliszu, ul.
Stawiszyńska 8
12.500,00
95
43. Kaliskie Towarzystwo
Regaty Kajakowe – Memoriał im. T. Pasika
Wioślarskie w Kaliszu, ul.
Park Miejski 2
3.000,00
100
44. j.w.
Regaty Wioślarskie w ramach
Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich
4.600,00
100
45. j.w.
Zawody na Ergometrze Wioślarskim
9.000,00
100
46. j.w.
Otwarty Turniej Kajak Polo
3.000,00
100
9.600,00
100
6.300,00
99,8
47. Klub Sportowy PROSNA XIX Turniej Bokserski im. Tadeusza Grzelaka
w Kaliszu, ul.
Częstochowska 99
48. Klub Sportowy
Niepełnosprawnych
XIII Ogólnopolski Memoriał Władysława
Jakubka
„START” w Kaliszu, ul.
Łódzka 19
49. Uczniowski Jacht Klub
Międzynarodowe Regaty Windsurfingowe –
Sportowy SZTURWAŁ
Kalisz 2015
w Kaliszu, ul. Łódzka 1929
25.000,00
100
50. Uczniowski Klub
Sportowy „Dziewiątka”
OSRIR – Kalisz w
Kaliszu, ul. Żwirki i
Wigury 13
Puchar Polski w Aquatlonie
12.000,00
100
51. j.w.
X Mityng Pływacki o Puchar Prezydenta Miasta
Kalisza .
3.000,00.
100
52. Kaliskie Towarzystwo
IX Międzynarodowy Turniej Koszykówki
Koszykówki
Ulicznej 3x3 „Kaliski Streetball”
Młodzieżowej
i Amatorskiej w Kaliszu,
ul. Łódzka 19
11.000,00
90
53. Kaliski Klub Sportowy
V Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Adama
„Włókniarz” 1925 Kalisz Mariana Walczaka
w Kaliszu, ul. Wał
Matejki 2
8.000,00
100
8.000,00
100
200.000,00
90,6
54. j.w.
XI Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Prezydenta Miasta Kalisza
55. Miejski Klub Sportowy
Kalisz Sp. z o.o w
Udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej
mężczyzn
Kaliszu, ul. H. Sawickiej
22-24
56. j.w.
Udział w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej
mężczyzn
100.000,00
94
57. j.w.
Udział w rozgrywkach II ligi piłki koszykowej
mężczyzn
100.000,00
90
Udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej, II ligi piłki siatkowej mężczyzn i II ligi piłki koszykowej mężczyzn
58. Kaliskie Towarzystwo
Utrzymanie bazy sportowej Kaliskiego
Kolarskie w Kaliszu, Wał Towarzystwa Kolarskiego w Kaliszu służącej do
Matejki 2
prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w
kolarstwie oraz do organizacji imprez i zawodów
sportowych.
63.000,00
100
59. Klub Piłkarski Calisia 14 Utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej.
Kalisz w Kaliszu, Wał
Jagielloński 13
27.000,00
98,4
88.000,00
100
80.000,00
100
7.000,00
100
60. Kaliskie Towarzystwo
Wioślarskie w Kaliszu,
Park Miejski 2
Utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej 3
obiektów KTW służących do szkolenia
sportowego oraz do organizacji zajęć sportowych
z dziećmi i młodzieżą.
61. Klub Sportowy PROSNA Utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej
w Kaliszu, ul.
klubu służącej do prowadzenia szkolenia
Częstochowska 99
sportowego dzieci i młodzieży.
62. Uczniowski Jacht Klub
Modernizacja i rozwój bazy sportowej klubu.
Sportowy SZTURWAŁ w
Kaliszu, ul. Łódzka 1929
63. Kaliski Klub Sportowy
Utrzymanie obiektów sportowych i terenów
„Włókniarz” 1925 Kalisz zielonych klubu w 2015r.
115.000,00
100

Podobne dokumenty