inwentaryzacja techniczna budynku

Komentarze

Transkrypt

inwentaryzacja techniczna budynku
Katowice, 1 marca 2016 roku
Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek
INWENTARYZACJA TECHNICZNA BUDYNKU
Ogólne informacje dotyczące stanu budynku
[a] Dostęp do internetu na terenie budynku
UWAGI – potrzeba zwiększenia ilości routerów w budynku / do wykonania we
własnym zakresie
[b] Instalacja wodnokanalizacyjna
UWAGI – niezbędna ekspertyza
[c] Konieczność termoizolacji budynku
UWAGI – niezbędna ekspertyza
[d] Ekspozycja neonów na terenie budynku
UWAGI – montaż z udziałem firmy zewnętrznej
[e] Potrzeba prac malarskich – korytarze, ciągi komunikacyjne / do wykonania we
własnym zakresie
SZCZEGÓŁOWY OPIS ODNOSZĄCY SIĘ DO BUDYNKU
Opis należy czytać wraz z planem budynku. Numeracja tworzy umowny podział na
całościowe przestrzenie zdefiniowane w obrębie budynku KMO (widoczne na
planie).
POZIOM -2
1
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
magazyny techniczne, pomieszczenia techniczne
dobry, zalewanie (z poziomu -1 oraz przy obfitych opadach)
przestrzenie użytkowe, magazyny techniczne, pomieszczenia techniczne
do zdefiniowania
do ekspertyzy
POZIOM -1
Segment A
2
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
pomieszczenia techniczne, magazyny techniczne (tunele wentylacyjne, szafy
sterujące elektrycznością, klimatyzacją etc., instalacja gaśnicza CO2 , główny
zawór wody, warsztat użytkowany przez pracowników pionu technicznego)
dobry, (pomieszczenie po „wymiennikowni“ – do generalnego remontu)
przestrzenie użytkowe, pomieszczenia techniczne, magazyny techniczne
(tunele wentylacyjne, szafy sterujące elektrycznością, klimatyzacją etc.,
instalacja gaśnicza CO2 , główny zawór wody, warsztat użytkowany przez
pracowników pionu technicznego)
do zdefiniowania
do ekspertyzy
Segment B
3
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
pomieszczenia techniczne, magazyny techniczne, tunele wentylacyjne, szafy
sterujące elektrycznością, klimatyzacją etc.
do generalnego remontu
przestrzenie użytkowe, magazyny techniczne, pomieszczenia techniczne
do zdefiniowania
do ekspertyzy
Segment C
4
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
pomieszczenia techniczne, magazyny techniczne, magazyny techniczne
użytkowane przez Jazz Club Hipnoza, akumulatorownia, stolarnia, rozdzielnia
NN, dojazd do magazynów
do odnowienia
przestrzenie użytkowe, magazyny teczniczne, pomieszczenia techniczne,
akumulatorownia, stolarnia, rozdzielnia NN, dojazd do magazynów
do zdefiniowania
do ekspertyzy
5
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
Uwagi
Ośrodek Edukacji Kulturowej i pomieszczenia wyłączone z użytkowania
Stan techniczny – część pomieszczeń wyremontowanych, część do
generalnego remontu (możliwość przeprowadzenia prac we własnym
zakresie)
część pomieszczeń wyremontowanych, część do generalnego remontu
(możliwość przeprowadzenia prac we własnym zakresie)
MUSIC HUB, Studio nagrań (Biuro Dźwięku Katowice)
do zdefiniowania
przygotowanie przestrzeni Studia nagrań – czas trwania prac: ok. tydzień,
przygotowanie przestrzeni zaplecza Music Hubu – czas trwania prac: ok.
miesiąc / remont generalny
przed realizacją remontu zaplecza Music Hubu zasadny jest remont pionu
kanalizacyjnego
POZIOM 0
Segment A
6
Obecnie
Stan techniczny
7
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
byłe pokoje hotelowe, zajmowane przez magazyn Muzeum Komputerów
przy przeznaczeniu na pokoje rezydencyjne - do remontu / docelowe
użytkowanie w tej funkcji wykluczone bez uprzedniego remontu kanalizacji
do zdefiniowania – pokoje rezydencyjne lub magazyn Muzeum Komputerów
do zdefiniowania
remont pokoi – czas trwania prac: ok. tygodnia / (możliwość
przeprowadzenia prac we własnym zakresie)
przestrzenie użytkowe (po ING Banku)
bardzo dobry
Coworking space
do zdefiniowania / partnerzy
bez zmian / ewentualne zmiany w ramach współpracy z partnerami
użytkującymi przestrzeń
Segment B
8
Obecnie
9
Obecnie
10
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
Obecnie
11
12
13
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
portiernia / stanowisko ochrony
bez zmian
Biuro Ticketportal
bez zmian
tymczasowy magazyn
dobry, po remoncie
punkt sprzedaży KMO
do zdefiniowania
bez zmian
Szatnia
bez zmian
Galeria
dobry
Galeria Engram
do określenia
malowanie ścian / przystosowanie do potrzeb galeryjnych / (możliwość
przeprowadzenia prac we własnym zakresie)
magazyn Muzeum Komputerów
dobry / do przystosowania pod nową funkcję
do zdefiniowania / księgarnia
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
14
15
16
Uwagi
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
Uwagi
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
do zdefiniowania
ściany do malowania, niezbędna termoizolacja ściany zewnętrznej (czas
trwania prac: ok. 4 dni) / (możliwość przeprowadzenia prac we własnym
zakresie)
prace mogą się rozpocząć dopiero w 2017 roku
Muzeum Komputerów (były kiosk Ruchu)
dobry /do przystosowania pod nową funkcję
do zdefiniowania
do zdefiniowania
do malowania, (możliwość przeprowadzenia prac we własnym zakresie)
prace mogą się rozpocząć dopiero w 2017 roku
Hol wejściowy
dobry / do przystosowania pod nową funkcję
Open space
do zdefiniowania (instalacja nowego oświetlenia)
wymiana świateł (ok. 2 tygodnie); pozostałe prace – do zdefiniowania
podcienia CKK
do generalnego remontu
podcienia KMO
do zdefiniowania (instalacja nowego oświetlenia, montaż podwieszanych
sufitów)
konieczna ekspertyza
Segment C
17
Obecnie
18
Obecnie
19
Obecnie
20
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Aktualne przeznaczenie
21
pomieszczenia biurowe administracji
bez zmian
pomieszczenia techniczne i zaplecze socjalne
bez zmian
Przychodnia PULS-MED
bez zmian
pomieszczenia biurowe / była siedziba KMO
dobry
Muzeum Komputerów albo przestrzeń warsztatowa
do zdefiniowania bądź bez zmian
do zdefiniowania bądź w zakresie Muzeum Komputerów
lokal użytkowy, klub Synergia
dobry, po remoncie
Muzeum Komputerów
bez zmian
do końca 2016 roku
POZIOM 1
Segment A
22
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Aktualne przeznaczenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
Segment B
pokoje hotelowe, bufet z zapleczem
część w stanie dobrym / pokoje nr 111, 112 i część kuchenna – do remontu
pokoje rezydencyjne, bufet z zapleczem
brak pieca w kuchni, pozostałe elementy do zdefiniowania
we własnym zakresie / czas trwania prac: ok. trzech dni
przed pracami remontowymi w pokojach – niezbędny remont kanalizacji
23
24
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
25
Obecnie
26
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
Strefa Centralna
dobry, po remoncie
lokal gastronomiczny, kawiarnia (najemca do wyłonienia w procedurze
konkursowej)
do zdefiniowania z partnerem
do zdefiniowania z partnerem wyłonionym w drodze konkursu
hol
Dobry, możliwość przystosowania do nowej funkcji
Open space
potrzebna instalacja nowego oświetlenia, konieczne doposażenie (meble)
prace możliwe we własnym zakresie / czas trwania prac: ok. dwóch tygodni /
konieczne wzmocnienie sufitów podwieszanych, zabezpieczenie systemów
wentylacji
magazyn galerii
bez zmian
sala widowiskowa / duża scena z zapleczem
konieczny remont kapitalny (ze względów bezpieczeństwa i ppoż) / do
usunięcia – azbest, eternit / zaplecze – częściowo wyremontowane (3 z 4
garderób po remoncie)
funkcja bez zmian
do ekspertyzy
do ekspertyzy
Segment C
27
Obecnie
28
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
Teatr Korez
bez zmian
przestrzeń wielofunkcyjna (po Centrum Scenografii Polskiej)
bardzo dobry, po generalnym remoncie
przestrzeń wielofunkcyjna + Pokój Sztuki Dziecka
do zdefiniowania
bez zmian
POZIOM 2
Segment A
29
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
Uwagi
pokoje hotelowe
konieczny remont
pokoje rezydencyjne
do zdefiniowania
możliwość przeprowadzenia prac we własnym zakresie (czas trwania: ok.
miesiąca) / konieczność wymiany podłóg
priorytet – wymiana kanalizacji
Segment B
30
31
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
Obecnie
Stan techniczny
Zaplecze
hol
dobry
Galeria Miasta Ogrodów
do zdefiniowania
możliwość przeprowadzenia prac we własnym zakresie (czas trwania: ok.
dwóch tygodni) / konieczność postawiania ścianek i montażu oświetlenia
sala widowiskowa / duża scena z zapleczem
konieczny remont kapitalny (ze względów bezpieczeństwa i ppoż) / do
usunięcia – azbest, eternit
częściowo wyremontowane
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
funkcja bez zmian
niezbędna ekspertyza
do ekspertyzy
Segment C
32
33
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
Uwagi
Obecnie
34
Obecnie
Stan techniczny
35
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
Uwagi
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
36
Obecnie
37
Obecnie
38
Obecnie
pomieszczenia biurowe
dobry
pomieszczenia biurowe
do zdefiniowania
ściany do malowania / czas trwania prac: 3-4 dni
pomieszczenia posiadają odrębną klimatyzację
lokal użytkowy / redakcja Ultramaryny
bez zmian
Muzeum Komputerów (sala nr 204)
dobry, pomieszczenie do odnowienia (możliwość przeprowadzenia prac we
własnym zakresie)
przestrzeń dla NGO-sów
do zdefiniowania z partnerami
wymagany, do zdefiniowania z partnerami
aktualna funkcja użytkowa (Muzeum Komputerów) do końca 2016 roku
Galeria
dobry
Galeria 5
do zdefiniowania
montaż płyt gipsowych, malowanie ścian na biało, montaż oświetlenia,
renowacja sufitu, możliwość przeprowadzenia prac we własnym zakresie
(czas trwania: ok. tygodnia)
Sala wielofunkcyjna (kinowo-teatralna)
bez zmian
magazyn
bez zmian
Jazz Club Hipnoza
Bez zmian / Ewentualne prace remontowe w zakresie najemcy
POZIOM 3
Segment A
39
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
Uwagi
pokoje hotelowe
do remontu
pokoje rezydencyjne
do zdefiniowania
możliwość przeprowadzenia prac we własnym zakresie / wymiana podłóg,
malowanie, usunięcie wykładziny podłogowej, usunięcie wykładzin ściennych
dywanowych, położenie gładzi i wyszlifowanie / szacunkowy czas trwania
remontu: ok. miesiąca
priorytet – wymiana kanalizacji
Segment B
40
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Galeria
dobry
Galeria Pusta
do zdefiniowania
41
Prognoza odnosząca się
do remontu
Obecnie
Stan techniczny
Zaplecze
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
odmalowanie ścian, szacunkowy czas trwania remontu: dwa dni / możliwość
przeprowadzenia prac we własnym zakresie
sala widowiskowa / duża scena z zapleczem
konieczny remont kapitalny (ze względów bezpieczeństwa i ppoż) / do
usunięcia – azbest, eternit
częściowo wyremontowane
funkcja bez zmian
niezbędna ekspertyza
do ekspertyzy
POZIOM 4
Segment B
42
43
Obecnie
Uwagi
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
sala konferencyjno-warsztatowa (sala nr 411)
bez zmian
ewentualnie ściany do malowania
przestrzenie biurowe (sala nr 412)
do remontu
przestrzenie biurowe, biuro UNESCO
do zdefiniowania
możliwość przeprowadzenia prac we własnym zakresie / wymiana podłóg,
wymiana oświetlenia, malowanie ścian / szacunkowy czas trwania remontu:
ok. tygodnia
Segment C
44
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
Pomieszczenia biurowe (p. 414, p. 415)
do remontu
Pomieszczenia biurowe (księgowość i dział merytoryczny)
do zdefiniowania
remont w trakcie, gładź (ściany), ścianki gipsowe do postawienia, malowanie
ścian, położenie podłogi, instalacja elektryczna, termin zakończenia prac
remontowych: 11 marca
POZIOM 5
Segment A
45
Obecnie
Stan techniczny
Docelowo
Wyposażenie
Prognoza odnosząca się
do remontu
Pomieszczania biurowe
do remontu
Pomieszczenia biurowe (sekretariat, biuro dyrekcji, dział merytoryczny,
toalety)
do zdefiniowania
dział merytoryczny (p. 401) – czas trwania prac: ok. 4 dni, zakres: podłoga,
odnowienie ścian, zmiana oświetlenia, położenie instalacji, pokój dyrektora –
zakończenie prac: 2 marca, toaleta męska – czas trwania: ok. 4 dni (remont
doraźny)

Podobne dokumenty