kurier_strazacki_www.. - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży

Komentarze

Transkrypt

kurier_strazacki_www.. - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Czasopismo strażaków województwa łódzkiego
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2013
KURIERSTRAŻACKI
AUTOR ZDJĘCIA: Tomasz Fijołek
NR 161-162
ISSN 1644 - 4086
łączność kluczem do sukcesu
podsumowanie ćwiczeń ŁÓDZKIE 2013
manewry ksrg
w ośrodku szkolenia w Sieradzu
w NUMERZE:
sport
strażackie MMA
26
STR. 24: jawa czy sen
ze świata
historia
ośrodek szkolenia
w Hong Kongu
straż pożarna
w Pajęcznie
STR. 30: nowy sprzęt dla strażaków
KURIERSTRAŻACKI
REDAKCJA
ul. Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź
tel. 42 63 15 167
[email protected]
www.straz.lodz.pl
facebook.com/kurierstrażacki
REDAKTOR NACZELNY
w twojej jednostce
Anna Cydzik-Mularczyk
[email protected]
4
5
RADA REDAKCYJNA
st. kpt. Adam Antczak
str. Iwona Cłapa
asp. Dominik Głowacki
st. kpt. Dariusz Hałat
kpt. Michał Kłosiński
bryg. Mariusz Konieczny
kpt. Arkadiusz Makowski
mł. kpt. Jacek Rus
bryg. Jacek Szeligowski
mł. bryg. Jarosław Wasylik
bryg. Paweł Woźniak
w sieci
6
10
14
SKŁAD
Anna Cydzik-Mularczyk
WYDAWCA
Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi
ul. Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź
Rada redakcyjna zastrzega sobie prawo
do stosowania zmian i skrótów
Nakład 800 egz.
na facebooku
2
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
www.straz.lodz.pl
bezpieczeństwo strażaka
3 miejsce łódzkich ratowników
wysokościowych
strażackie MMA
jawa czy sen
bezpieczny dom
ratują staruszki przed zapomnieniem
nowy sprzęt
nowy ośrodek szkolenia w Hong Kongu
18
20
22
24
26
28
30
32
w skrócie
benefis gen. brygadiera
Feliksa Deli
łączność kluczem do sukcesu
straż pożarna Pajęczno
manewry KSRG - inaczej
18 października 2013 r. odbyła sie II edycja Halowych
Zawodów Ratownictwa Wysokościowego w łódzkiej
ATLAS Arenie, a także I Sympozjum Ratownictwa
Wysokościowego i Ochrony Pracy na Wysokości
i Wystawa Sprzętu Wysokościowego.
W SKRÓCIE
wrzesień-październik 2013 ROKU
Zderzenie osobówki z pociągiem
25 września do dyżurnego MSK w Piotrkowie Trybunalskim wpłynęło
zgłoszenie o zderzeniu samochodu z pociągiem osobowym na przejeździe
kolejowym w miejscowości Kolonia Longinówka. W wyniku zderzenia samochód osobowy wraz z kierowcą został przepchnięty przez pociąg na
odległość ok. 800 m od przejazdu kolejowego. Obecny na miejscu zda-
województwo
łódzkie
STATYSTYKA
01.09.2013 r. - 31.10.2013 r.
rzenia zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon kierowcy samochodu osobowego. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia oraz zweryfikowaniu wraz z ratownikami medycznymi stanu zdrowia pasażerów pociągu.
Wybuch gazu w budynku jednorodzinnym
27 września o godz. 0.32 do dyspozytora Państwowej Straży Pożarnej
benefis
generała brygadiera
Feliksa Deli
WYDARZENIA
“Pamiętajcie, że
ta formacja (PSP)
ma zawsze służyć
społeczeństwu i nawet
w najtrudniejszych
sytuacjach nigdy go nie
zawieść”.
1077
pożarów
poszkodowanych – 46 osób
śmiertelnych – 9 osób
w Łęczycy wpłynęło zgłoszenie o wybuchu gazu w budynku jednorodzinnym w miejscowości Upale. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów PSP rozpoczęto przeszukiwanie gruzowiska, z którego ewakuowano
i udzielono KPP 3 osobom poszkodowanym. Przybyły na miejsce zespół
ratownictwa medycznego stwierdził zgon jednego z poszkodowanych.
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
przeszukaniu zagruzowanego budynku, wyniesieniu 2 butli z gazem oraz
pomocy w transporcie osób poszkodowanych.
Pożar duży w Zelowie
2874
miejscowych zagrożeń
poszkodowanych – 635 osób
śmiertelnych – 76 osób
338
alarmów fałszywych
8 października w miejscowości Zelów w powiecie bełchatowskim powstał pożar duży. Na terenie zakładu przeróbki odpadów przemysłowych
doszło do zapalenia się pryzmy odpadów poprodukcyjnych. W akcję zaangażowane były siły i środki KSRG z powiatów łaskiego i pabianickiego.
Ewakuowano 27 osób z 9 sąsiadujących budynków. Na polecenie Zastępcy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Mariusza Koniecznego
zadysponowano samochód rozpoznania chemicznego z JRG Nr 4 KM PSP
w Łodzi w celu określenia stref niebezpiecznych i kontroli stężeń gazów
popożarowych. Strefę niebezpieczną wyznaczono na długości 370 m
w trójkącie rozprzestrzeniania się dymu. Policjanci zabezpieczyli miejsce
zdarzenia i nie dopuszczali osób postronnych do strefy zadymienia i dodatkowo wraz ze strażakami przekazywali polecenia o pozostaniu w domach i uszczelnieniu drzwi i okien. Działania straży pożarnej polegały na
podaniu 10 prądów wody w natarciu na palące się odpady, wykorzystaniu ciężkich koparek do przegarniania pogorzeliska i organizacji zaopatrzenia wodnego. W działaniach trwających 4 doby i 8 h zaangażowanych
było 236 strażaków PSP i OSP.
4
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
www.straz.lodz.pl
B
enefis generała brygadiera Feliksa Deli
odbył się 4 października 2013 r. w Szkole
Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie. Siedemdziesiąta rocznica urodzin I Komendanta Głównego PSP – twórcy
Państwowej Straży Pożarnej zgromadziła znakomitych
gości: wiceministra spraw wewnętrznych Stanisława Rakoczego, komendanta głównego PSP generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza i jego zastępcę nadbrygadiera Janusza Skulicha, byłych komendantów głównych
PSP i pierwszych współpracowników komendanta Deli
oraz wszystkich komendantów wojewódzkich PSP.
Laudację wygłosił Komendant Główny PSP, dziękując
komendantowi Deli za to, że stworzył nowoczesną strukturę ratowniczą, która dziś doskonale funkcjonuje i za
to, że był wyjątkowo dobrym szefem, od którego można się było wiele nauczyć. Na listę jego osiągnięć wpisać
można realizację wizji nowoczesnej szkoły pożarniczej,
modernizację wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej, podniesienie poziomu wykształcenia kadr
zawodowej i ochotniczych straży pożarnych. Pełnił wiele istotnych dla bezpieczeństwa państwa funkcji, a za
swoje osiągnięcia zawodowe był wielokrotnie odznaczany. Jest kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Polonia
Restituta.
Województwo łódzkie reprezentowali na uroczystości:
Pani Poseł Krystyna Ozga – również wygłaszająca lauda-
www.straz.lodz.pl
cję, jako pierwsza przewodnicząca poselskiego zespołu
strażaków i osoba tworząca z komendantem Delą Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Łódzki Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, nadbrygadier Andrzej Witkowski, nadbrygadier Marek Jasiński – były Zastępca Komendanta Głównego PSP, nadbrygadier Tadeusz Karcz – były Komendant Wojewódzki
PSP w Łodzi i nadbrygadier Ignacy Ścibiorek – były Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi i pełniący obowiązki
Komendanta Głównego PSP, bryg. Mariusz Konieczny
– Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Łodzi oraz Kapelan Wojewódzki łódzkich strażaków
PSP – ks. bryg. Henryk Betlej.
Miłym akcentem uroczystości było ofiarowanie Jubilatowi przez Klub Generalski pierścienia generalskiego
z numerem 1 i napisem: PRIMUS INTER PARES („Pierwszy wśród równych”). Jubilat otrzymał także listy gratulacyjne od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
od Ministra Spraw Wewnętrznych. Z okazji jubileuszu
ukazała się publikacja Stanisława Mazura pt. „ Właściwy człowiek na właściwym miejscu” oraz przygotowany
został pamiątkowy medal.
Upominkiem dla komendanta Deli od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi był film
autorstwa bryg. Mariusza Koniecznego pt. „Generał Feliks Dela – człowiek, który wyprzedził epokę”.
bryg. Mariusz Konieczny
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
5
ĆWICZENIA
ĆWICZENIA
Z mojego doświadczenia wynika, że w realnej sytuacji można byłoby się spodziewać ponad 200 telefonów
i maili dziennie od mediów ogólnopolskich i lokalnych.
ŁĄCZNOŚĆ KLUCZEM
DO SUKCESU
Ćwiczenia pod kryptonimem „Łódzkie 2013” odbyły się w dniach 1-3 października br.
w województwie łódzkim na terenie powiatów poddębickiego i sieradzkiego.
AUTOR: bryg. Mariusz Konieczny
Wybór miejsca nie był przypadkowy, to teren przez
który przepływa rzeka Warta i zlokalizowany jest największy zbiornik wodny w województwie „Jeziorsko”.
W czerwcu 2010 roku na terenie województwa łódzkiego, szczególnie w powiatach sieradzkim, poddębickim,
piotrkowskim, zgierskim i wieluńskim, odnotowano
prawie 4000 zdarzeń związanych z wystąpieniem rzek
z koryta oraz lokalnymi podtopieniami. Wtedy w działania zaangażowanych było ponad 25.000 strażaków PSP
i OSP.
W ćwiczeniach brały udział wydzielone siły i środki
COO z województwa małopolskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego – prawie 400 ratowników i ponad 80
pojazdów. Celem ćwiczeń było przede wszystkim doskonalenie organizacji działań dużych związków taktycznych KSRG, w tym COO.
Scenariusz ćwiczeń przewidywał następujące epizody: przesiąkanie wałów przeciwpowodziowych chroniących oczyszczalnię ścieków w miejscowości Warta
i Pęczniew, ewakuację osób z zalanych terenów miejscowość Pólko k. Pęczniewa i miejscowość Ostrów Warcki, wpadnięcie pojazdu z ludźmi do zbiornika Jeziorsko,
awarię przepompowni w miejscowości Pęczniew oraz
ewakuację ludzi z uszkodzonego promu na rzece Warcie
w okolicach miejscowości Księże Młyny.
Udało się osiągnąć zamierzone cele i zrealizować
zadania, stosując odpowiednie warianty taktyczne
wspomagane właściwymi metodami i technologiami,
choć jak zwykle nie obeszło się bez problemów, większych i mniejszych błędów. Już zidentyfikowane stanowią o wielkim i cennym doświadczeniu dla wszystkich
uczestniczących w tym ogromnym przedsięwzięciu
organizacyjnym.
Uwagi
i spostrzeżenia
z punktu
widzenia
kierującego
działaniami
ratowniczymi
6
PRZYGOTOWANIE ĆWICZEŃ I POZORACJI
MIEJSC ĆWICZEBNYCH
Należy zwracać uwagę na realność, zbieżność ze scenariuszem, wykonalność podgrywek, sposób pozorowania zdarzenia, sposób pozorowania poszkodowanych,
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
ale przede wszystkim na bezpieczeństwo uczestniczących w ćwiczeniach.
WSPÓŁPRACA Z MASS MEDIAMI I WYKORZYSTANIE ZREDAGOWANYCH INFORMACJI
DLA CELÓW OPERACYJNYCH
Po raz pierwszy stworzono profesjonalny pressroom. Wykorzystano również media społecznościowe
oraz system portalowy. Do kontaktów z mediami wyznaczono i upoważniono 3 rzeczników PSP. Dla dziennikarzy organizowano co godzinę briefingi prasowe –
przekazywano syntetyczne i kompetentne informacje
na temat aktualnie prowadzonych działań, zagrożeń,
prognozowanego rozwoju sytuacji oraz podjętych już
decyzji. Informowano o skuteczności prowadzonych
działań, wypracowanych koncepcjach i trudnościach
na poszczególnych etapach. Na miejscu prowadzonych działań przez jednostki COO – dowódcy OB byli
upoważnieni do przekazywania informacji mass mediom w zakresie i trybie zgodnym z „Zasadami współpracy z mediami” zatwierdzonymi przez Komendanta
Głównego PSP. Zredagowanie komunikatów i przygotowanie się do briefingów nie nastręczyło większych
problemów, choć należało pilnować jednej ustalonej
wersji zdarzeń i precyzyjnych opisów sytuacji bez jakichkolwiek spekulacji, improwizacji czy niepotwierdzonych informacji.
Wszelkie działania i zamierzenia oraz decyzje kierującego działaniami ratowniczymi w kolejności chronologicznej były redagowane i rejestrowane przez sztab,
przy czym te szczegółowe informacje były również dostępne dla mediów w specjalnie stworzonej dla tego
celu aplikacji webowej sztab akcji. Odciążyło to rzeczników od konieczności ciągłego odbioru telefonów od
dziennikarzy i udzielania szczegółowych informacji.
www.straz.lodz.pl
Ponadto, na wzór amerykański utworzono fanpage
KW PSP, na którym opisywano dokumentując zdjęciami bieżące działania ratownicze wraz z komunikatami
i ostrzeżeniami dla ludności (np. gdzie pobierać worki,
zakaz wchodzenia na wały, komunikaty powodziowe,
prognozy meteo, ostrzeżenia itp.). Tam też zamieszczono wszelkie przydatne informacje wynikające ze
współpracy z innymi podmiotami: Policją, terenowymi
leśnictwami, samorządami lokalnymi, Powiatowym
Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Powiatowym
Inspektoratem Ochrony Środowiska, Powiatowymi
Zespołami Reagowania Kryzysowego, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, Powiatową Stacją Sanitarno
-Epidemiologiczną, Wojewódzkim Zarządem Melioracji
i Gospodarki Wodnej, Zakładem Usług Agrolotniczych,
czy Wojewódzkim Magazynem Przeciwpowodziowym
i Kryzysowym, (który na mocy porozumień udostępnił
w codzienne użytkowanie jednostkom PSP 7 pomp do
wody brudnej o wydajności powyżej 10.000 l wody każda). Wyznaczona osoba koordynowała przepływ informacji z ww. instytucjami oraz zbierała i porządkowała
dane dotyczące np. osób, które w przypadku zaniku
dostaw energii elektrycznej będą oczekiwały na nasze
agregaty prądotwórcze ze względu na ciągłe podłączenie do aparatury medycznej czy informacje dotyczące
konieczności dostarczania wody pitnej dla zwierząt
gospodarczych, dysponowania agregatów prądotwórczych o mocy pow. 30 kW do oczyszczalni ścieków,
przepompowni czy innych obiektów infrastruktury krytycznej lub traktowanych priorytetowo (szpitale, domy
seniora, domy pomocy społecznej itp.). Tych zadań naliczono w konsekwencji 27. To dużo, ale wymagało to żelaznej dyscypliny i uporządkowania korespondencji. Te
zadania realizowane w pressroomie, choć na pierwszy
rzut oka nieskomplikowane, były jednak czasochłonne
i wymagały kreatywności i pewnych umiejętności.
SZTAB
Główne zadanie sztabu to przede wszystkim rozwiązywanie problemów i konsekwentna kontrola wykonania poleceń, co pozwoli na prawidłowe i efektywne
jego funkcjonowanie. I etap to zidentyfikowanie problemów i określenie celów do realizacji, w tym priorytetów. Następnie zdefiniowanie potrzeb i wykonanie bilansu sił i środków oraz reagowanie na ewentualne deficyty. II etap polegał na rozwiązywaniu problemów przy
odpowiednim doborze technologii teleinformatycznych
i narzędzi zarządzania informacją i uelastyczniania
www.straz.lodz.pl
struktur organizacyjnych adekwatnie do pojawiających
się zagrożeń. Ostatni etap to kontrola poleceń i potwierdzanie decyzji, weryfikacja zamierzeń i ewentualnie
utrzymanie lub zmiana wybranego wariantu taktycznego determinowana skutecznością przedsięwzięcia i bezpieczeństwem ratowników.
Ważne jest, aby w momencie zawiązywania się sztabu ustalić i precyzyjnie określić oraz omówić, kto co
robi i za co odpowiada, delegować uprawnienia, biorąc pod uwagę to, że sztab w pewnym zakresie jednak
przejmuje cześć zadań WSKR-u. W przypadku ćwiczeń
„Łódzkie 2013” na potrzeby akcji wydzielono część
wzmocnionego PSK w Sieradzu, przy którym funkcjonował sztab przejmujący część zadań WSKR. Pozwoliło
to uniknąć dublowania zadań. Ważne jest, aby jedna
osoba była łącznikiem z WSKR, który musi „obsługiwać”
pozostałą część województwa. Istotne jest to, aby jasno
sprecyzować, że obszar działań ratowniczych w uproszczeniu jest w „jurysdykcji” KDR.
Rozważając rozwiązania i strukturę, schemat organizacyjny sztabu, KDR musi odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie: czy ma zdolność do podejmowania
decyzji i otrzymywania oraz zarządzania kluczowymi
informacjami? W sztabie zadania operacyjne, logistyczne, finansowe i inne muszą być całkowicie delegowane
na specjalistów, którzy potrafią samodzielnie rozwiązywać problemy, np. wypłata środków finansowych
to zadanie dla księgowości, co oznacza, że praktycznie
musi być włączony cały aparat biurowy komendy. Przy
redagowaniu zadań dla sztabu warto patrzeć na całą
strukturę KSRG, uwzględniając wszystkie szczeble zarządzania.
W skład sztabu weszło 13 funkcjonariuszy i 2 pracownice cywilne KW PSP. Koordynacja prowadzonych
działań była realizowana na III poziomach. W przypadku problemów z łącznością (przez kilka godzin w I dniu)
zabrakło łączników ruchomych (zostali wyznaczeni
dopiero w II dniu), którzy obserwując i wspomagając
pracę na poszczególnych odcinkach bojowych, byliby
„oczami i uszami” KDR. Pomogłoby to w sprawdzaniu
postępów w realizacji poleceń i ewentualnie w weryfikacji potrzeb i zasobów kierowanych do sztabu, w sposób zamierzony dublując przefiltrowane informacje
przekazywane „z dołu do góry”.
Ze względu na dynamikę zdarzeń nie realizowano
odpraw z dowódcami OB – tym mogliby zajmować się
łącznicy KDR-a, systematyzując i porządkując wszelkie
niezbędne informacje. W rzeczywistych warunkach
byłby to jeden z elementów zarządzania strategicznego. Uruchomiono system monitorowania pracy sztabu
oraz system mapowy, na którym wprowadzane były
dane dotyczące ruchu sił i środków oraz stan faktycznie
realizowanych zadań przez ćwiczących. Przy wykorzystaniu rzutników multimedialnych zapewniono wizualizację części danych systemu /www.sztab.straz.edu.
pl/ (bieżący stan sił i środków będących w dyspozycji
sztabu z określeniem sił biorących udział w działaniach
oraz pozostających w gotowości i odwodach) oraz
mapy z naniesionymi danymi na poszczególnych OB.
Rejestrowanie informacji, choć czasochłonne, nie było
skomplikowane w obsłudze. Natomiast SIS realizowany
przy pomocy SWD-ST nastręczał pewne trudności.
Łączność telefoniczną na potrzeby sztabu rozwinięto
na bazie infrastruktury VoIP SCDiŁ KWPSP w Łodzi oraz
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
7
ĆWICZENIA
ĆWICZENIA
I w naszych ćwiczeniach w I dniu wystąpiły problemy z łącznością. Zatem w pierwszej fazie działań stosowaliśmy łączność konwencjonalną przy użyciu stacji
bazowych PSK, podczas gdy SCDŁ próbował uruchomić
kanał KDW ułatwiający prace sztabu. Po pozytywnych
próbach łączności z użyciem SCDŁ, KDR podjął decyzję
o zmianie schematu łączności na terenie działań ratowniczych według własnego projektu. Zabrakło osoby
organizującej łączność przy sztabie, która kontrolowałaby, czy praca w sieciach jest prawidłowa i optymalna.
Nie zawsze informacje ze sztabu były odczytywane na
poziomie interwencyjnym oraz nie ustaliliśmy sposobu
informowania sił i środków wchodzących do działań
w zakresie łączności.
LOGISTYKA
infrastruktury KP PSP w Sieradzu. Natomiast łączność
telefoniczną pomiędzy sztabem akcji a WSKR KW PSP
w Łodzi zorganizowano przy wykorzystaniu wideokonferencji w oparciu o urządzenia CISCO.
SYMULACJE
Wykorzystywano proste symulacje w oparciu
o programy komputerowe Google Earth, system WIKI.
straz oraz system www.sztab.straz.edu.pl z dużą dozą
prawdopodobieństwa, obliczone na określenie stref
zalewowych, czasu podnoszenia się wody w korycie,
budowania wałów na przybliżonej długości i wysokości,
wskazanie domostw do ewakuacji prewencyjnej. Ponadto wykorzystywano arkusze kalkulacyjne działające
w trybie online przy wykorzystaniu technologii Google
Apps. Nieocenione jak zawsze na tym etapie są konsultacje i zaproszenie do prac sztabu fachowców i specjalistów. Ci ludzie zajmujący się na tych terenach sprawami
powodziowymi od wielu lat, znają specyfikę obszaru
i rzek oraz zbiornika Jeziorsko. Kluczowym zadaniem był
bieżący monitoring wałów oraz „gorąca linia” z zarządcą zbiornika Jeziorsko i przepływ informacji dotyczących
zrzutów wody ze zbiornika, częstotliwości, napełnienia
zbiornika, tzw. „rezerwy powodziowej”, itp. W warunkach rzeczywistych nasze symulacje i prognozy byłyby
weryfikowane przez specjalistów z Państwowego Instytutu Automatyki Przemysłowej pracujących dla programu PROCTEUS, z którymi KW PSP w Łodzi ma podpisane
umowy dotyczące współpracy i pomocy.
Dużą wagę przywiązywano do prognozowania ewakuacji ludności – i to było kluczowe zadanie dla Dowódców OB dokonujących na miejscu rozpoznania właściwego. Sztab natomiast w oparciu o prognozy określał
priorytety do ewakuacji i czas na zrealizowanie tego zadania. W przypadku ewakuacji prewencyjnej rola DOB
była wiodąca.
PROGNOZY
Jedna z osób na bieżąco śledziła prognozy meteo
i komunikaty oraz ostrzeżenia. Korzystano z następu-
8
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
jących programów: WIKI (portal stworzony przez M.
Kłosińskiego – zastępcę naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP - dla potrzeb służb operacyjnych), ICM,
Pogodynka, Gdzie jest burza, Łowcy burz, Blids, Radar.
Eu, antistorm itp.
Dobrym pomysłem wzorem „hamburskim” jest dublowanie zapisów elektronicznych: ruch pojazdów, decyzje KDR, realizowane zadania na dużych planszach – co
pomaga w uporządkowaniu i zebraniu myśli, wypracowaniu koncepcji oraz przygotowaniu i zweryfikowaniu
informacji dla dziennikarzy w formie briefingu.
Mieliśmy awarię systemu teleinformatycznego
w sztabie i przez kilka minut byliśmy „głusi i ślepi”. Przestawienie systemu na innego teleoperatora zajęłoby nawet kilkadziesiąt minut – zatem plansze itp. są zawsze
potrzebne i ułatwiają prace. Na pewno sztab nie może
funkcjonować w oparciu tylko i wyłącznie o narzędzia
teleinformatyczne.
Dynamika zdarzeń jest ogromna zatem zaangażowanie dużej ilości osób w pracach sztabu adekwatnie
do zadań byłoby niezbędne, gdyż w innym przypadku
może to grozić chaosem informacyjnym lub umknięciem czy niezidentyfikowaniem tego, co może być niezwykle ważne.
ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA
Okazuje się gwarancją skutecznego zarządzania całym przedsięwzięciem. Kluczowa jest znajomość tak
naprawdę dwóch dokumentów i stosowanie ich w praktyce. Jak pokazały ćwiczenia łączności uczymy się na
nowo i to trzeba realizować nie tylko w praktyce, ale
również w teorii. Warto, aby sztaby ćwiczyły „łączność”
jako jeden z najważniejszych elementów ćwiczeń. Ważne jest ponadto, aby jedna czy dwie osoby były wyznaczone tylko i wyłącznie do nadzoru i zarządzania siecią
łączności. Może to jest w jakimś sensie truizm ale wychodzi na to, że „łączność na jutro ustala się już dziś”.
Ale oczywiście według znanego i przestrzeganego przez
wszystkich klucza modelowego.
www.straz.lodz.pl
Punkt koncentracji, punkt przyjęcia, zadysponowanie sił i środków to bez przesady fundament powodzenia akcji. W I fazie wystąpiły problemy w przekazywaniu oczekiwanej informacji dla DOB – po prostu
była ona zbyt skąpa, a to czym dysponuje KDR i co
jeszcze możemy zadysponować jest punktem kluczowym dla powodzenia działań ratowniczych. Brak
było informacji dotyczących zabezpieczenia medycznego. Zawsze tak się dzieje w pierwszych godzinach,
kiedy mamy do czynienia z dużą liczbą jednostek, ale
tym bardziej o takich szczegółach musimy pamiętać.
Podobnie jak w przypadku ćwiczeń dla sztabu z elementami łączności i ten epizod z logistyki trzeba ćwiczyć w mniejszej skali na ćwiczeniach powiatowych
i wojewódzkich.
Ponadto trzeba delegować osoby ze sztabu do bezpośredniego nadzoru nad pododdziałami COO, precyzyjnie określać zadania i przekazywać informacje
o miejscu akcji z równoczesnym dostarczeniem map
terenu. Po utworzeniu obozowiska do dowódców
musi dotrzeć informacja na temat bezpieczeństwa
uczestników ćwiczeń oraz zabezpieczenia i wsparcia
logistycznego pododdziałów COO.
ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE
Ćwiczenia nie wymagały zabezpieczenia przez
PRM, ponieważ wcześniej zostały poprzedzone racjonalną oceną ryzyka tego, co może się wydarzyć.
Zdecydowano że nasi instruktorzy z zestawami PSP
R1 na poszczególnych odcinkach będą stanowić optymalne zabezpieczenie ćwiczeń. Ponadto poinformowano dysponentów PRM, że takowe ćwiczenia,
uwzględniając poszczególne epizody, będą miały
miejsce w konkretnym miejscu i czasie.
Obnażenie problemów i znalezienie sposobów,
aby je naprawić było ostatnim etapem ćwiczeń
na podsumowaniu w Sieradzu 7 listopada 2013 r.,
w którym uczestniczyli: nadbryg. Janusz Skulich Zastępca Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Andrzej
Witkowski Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi oraz st. bryg. Dariusz Marczyński Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony
Ludności KG PSP, i to według wstępnej oceny uczestników się udało.
Teraz czas na to co jak zawsze najtrudniejsze, to
jest wdrożenie i realizacje wniosków.
www.straz.lodz.pl
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
9
HISTORIA
H
STRAŻ POŻARNA
PA JĘC Z NO
HI-TECH
HISTORIA
istoria pajęczańskiego pożarnictwa sięga roku
rozbudowę strażnicy. Starania te zostały uwieńczone sukce-
1909. Wtedy powstała Ochotnicza Straż Pożarna
sem i w 2000 roku rozpoczęto rozbudowę strażnicy. Powstało
składająca się z 9 sekcji. Początki zawodowego
nowe skrzydło, w którym znajduje się obecnie część gara-
pożarnictwa sięgają roku 1956, w którym powołana została
żowo – socjalna. Środki na inwestycję przekazała Komenda
Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Pajęcznie. W 1975
Główna Państwowej Straży Pożarnej. Duży wkład w rozbudo-
roku, po reorganizacji administracyjnej kraju, komenda
wę strażnicy wnieśli sami strażacy. To oni z własnej inicja-
została rozwiązana. Obiekt strażnicy przejęła wówczas i do
tywy założyli instalacje elektryczną, centralnego ogrzewania,
roku 1990 użytkowała OSP.
wodociągową i kanalizacyjną, wprawili okna i drzwi oraz położyli glazurę i terakotę.
AUTORZY: st. str. Marta Bednarska, kpt. Grzegorz Rogalewicz
1 kwietnia 1990 roku Komendant Główny PSP powołał
5 listopada 2003 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku
Komendę Rejonową Straży Pożarnej w Pajęcznie. Na peł-
rozbudowanej strażnicy PSP w Pajęcznie oraz nadanie sztan-
nomocnika ds. utworzenia komendy powołano kpt. Zbi-
daru Komendzie Powiatowej PSP. W uroczystości udział wzię-
gniewa Kołodzieja, który został pierwszym Komendantem
li: nadbryg. Piotr BUK - Zastępca Komendanta Głównego PSP
Rejonowym w Pajęcznie. Komenda mieściła się w jednym
- Zastępca Szefa OCK oraz przedstawiciele lokalnych władz
budynku wspólnie z Urzędem Gminy i Miasta Pajęczna. Wa-
administracji państwowej i samorządowej.
runki socjalne były bardzo trudne. Do dyspozycji strażaków
było tylko jedno małe pomieszczenie biurowe, dyżurka oraz
Obecnie w KP PSP w Pajęcznie pracuje 48 funkcjonariuszy,
pomieszczenie spełniające role szatni i stołówki jednocześ-
1 członek Korpusu Służby Cywilnej oraz 1 osoba na stanowi-
nie. W początkowym okresie swojej działalności Zawodowa
sku pomocniczym. Zmiana służbowa liczy 11 osób.
Straż Pożarna w Pajęcznie liczyła szesnastu strażaków, a na
Na wyposażeniu JRG znajdują się samochody ratowniczo
jej wyposażeniu znajdowały się dwa typowe samochody
-gaśnicze (ciężki i średni), samochód specjalny, samochód
gaśnicze: Star 244 i Star 25 (będący w remoncie) oraz samo-
ratownictwa
chód operacyjny Fiat 1500. Po wyremontowaniu Star 25 zo-
znawczy, 2 samochody kwatermistrzowskie, 2 samochody
stał przekazany do jednej z jednostek OSP. Stan liczebny ko-
operacyjne, mikrobus, przyczepka z namiotem ratowniczym
mendy wynosił wówczas 18 strażaków w podziale bojowym
oraz ponton.
technicznego,
samochód
ratowniczo-rozpo-
oraz 2 pracowników biurowych. Na wyposażeniu komendy
znajdowały się nadal tylko Star 244 i Fiat 1500.
1 lipca 1992 roku rozwiązano Komendę Rejonową Straży
Osiągnięcia sportowe
Strażacy z Pajęczna pomimo skromnej obsady etatowej za-
Pożarnej w Pajęcznie, a w jej miejsce powołano Jednostkę
znaczają swoja obecność na sportowej arenie wojewódzkiej:
Ratowniczo - Gaśniczą podlegającą pod Komendę Rejonową
zawody w pływaniu – II miejsce drużynowo w 2011 roku,
PSP w Kłobucku. Teren jaki chroniła w tym okresie jednost-
piłka halowa – II miejsce w 2008 roku,
ka obejmował: Pajęczno, Nową Brzeźnicę, Strzelce Wielkie
piłka siatkowa – III miejsce w 2008 roku,
i Popów. Od 1992 roku jednostka ratowniczo-gaśnicza na-
tenis stołowy – II miejsce drużynowo w 2011 roku,
dal dysponowała tylko jednym średnim samochodem gaś-
piłka halowa – I miejsce w 2011 roku.
niczym Star 244 ze sprzętem wyłącznie gaśniczym, samo-
Komendanci
powiatowi:
chodem operacyjnym Fiat 1500 oraz lekkim samochodem
gaśniczym marki Żuk. Fiat w 1994 roku został zastąpiony
polonezem. W roku 1994 Jednostka wzbogaciła się o cięż-
mjr poż. Józef Chojnacki do 1975
Charakterystyczne akcje
•
dużego pożaru obiektów młyna. W działaniach gaśni-
kpt. Zbigniew Kołodziej 1990 – 1992
o pojemności 6 tys. l. W tym okresie także sukcesywnie
czych oprócz sił i środków ówczesnej Komendy Rejo-
bryg. Mariusz Pierz 1999 – 2007
przybywało samochodów specjalistycznych na podwoziu
nowej Straży Pożarnej w Pajęcznie udział brały jed-
mł. bryg. Sławomir Tatara 2007 - 2009
samochodu marki Żuk. Niestety wszystkie samochody były
nostki z sąsiednich rejonów, m.in. z KRSP Kłobuck oraz
już solidnie wyeksploatowane, a funkcjonariusze jednostki
z KWSP w Częstochowie. Mimo trwającej wiele godzin
większość czasu służby poświęcali na naprawy i remonty
akcji nie udało się uratować obiektów młyna.
bryg. Grzegorz Melka od 2009
Dowódcy JRG:
pojazdów.
•
24 marca 2003 roku w miejscowości Prusicko w gmi-
kpt. Mariusz Pierz 1992 – 1999
Od 1 stycznia 1999 roku, tj. od wprowadzenia w życie re-
nie Nowa Brzeźnica powstał pożar lasu o łącznej po-
kpt. Karol Bednarski 1999 – 2006
formy administracji publicznej, rozpoczęła funkcjonowanie
wierzchni 50 ha. Prawdopodobną przyczyną pożaru
Komenda Powiatowa PSP w Pajęcznie. Do tej pory jednostka
było wypalanie suchych traw w pobliżu terenów leś-
borykała się z trudnymi warunkami socjalnymi. Brakowało
nych. W akcję zaangażowanych zostało 12 zastępów
miejsca na przechowywanie sprzętu ratowniczego. Trud-
jednostek ochrony ppoż., co stanowiło 63 osoby. Ak-
ne były również warunki pracy komendy powiatowej PSP.
cja ratownicza trwała ponad 8 godzin. Dużymi utrud-
Dlatego też rozpoczęto starania o pozyskanie funduszy na
nieniami w prowadzonych działaniach był dojazd na
kpt. Grzegorz Rogalewicz od 2006
10
W lipcu 1991 roku w miejscowości Pajęczno doszło do
ki samochód gaśniczy marki Jelcz ze zbiornikiem wody
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
www.straz.lodz.pl
www.straz.lodz.pl
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
11
HISTORIA
HISTORIA
obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych oraz magazynowych. Ponadto strażacy JRG
brali udział w akcji przeciwpowodziowej w ramach
•
LPG. W konsekwencji tego uszkodzony został zawór
Centralnego Odwodu Operacyjnego, m.in. w Krako-
bezpieczeństwa, co spowodowało wyciek. Działania
wie, Sandomierzu, Wrzawach, Gorzycach oraz Włoc-
miejsce akcji, problemy z zaopatrzeniem wodnym
straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
ławku.
oraz fakt, iż w tym samym czasie powstał duży pożar
ewakuacji 10 osób z placu rolniczej spółdzielni pro-
w innej części powiatu.
dukcyjnej, podaniu prądu piany ciężkiej na zbiorni-
PSP Pajęczno brały udział w działaniach ratowniczo
8 czerwca 2008 roku w miejscowości Pierzyny Duże
przy użyciu urządzenia pomiarowego, ograniczeniu
-poszukiwawczych czworga dzieci, które zostały po-
miał miejsce duży pożar dwóch budynków inwen-
wycieku. Kierujący akcją ratowniczą wydał decyzję
rwane przez nurt rzeki Warty podczas kąpieli. Dzia-
tarskich. W akcji gaśniczej brało udział 15 zastępów
o wstrzymaniu eksploatacji stacji gazu LPG do czasu
łania zastępów polegały na przeszukiwaniu rzeki
straży pożarnych, w tym również jednostki z powia-
naprawy i odbioru przez Urząd Dozoru Techniczne-
oraz linii brzegowej za pomocą pontonu śrubowego.
tu wieluńskiego i bełchatowskiego (82 strażaków).
go. Działania ratownicze trwały blisko 8 godzin.
Po pewnym czasie ratownicy z JRG Pajęczno odnaleźli troje dzieci. Natychmiast przystąpiono do resu-
14 marca 2010 r. w miejscowości Działoszyn w wy-
scytacji, a następnie przekazano poszkodowanych le-
dowlanego oraz na podaniu prądów wody w natarciu
niku silnego wiatru doszło do przewrócenia się kon-
karzowi zespołu ratownictwa medycznego. Pomimo
na palące się budynki. Podjęto obronę sąsiadujących
strukcji namiotu cyrkowego. W czasie przedstawienia
reanimacji lekarz stwierdził zgony dzieci. Ratownicy
budynków. Użyto również ciężkiego sprzętu rolnicze-
w namiocie znajdowało się ok. 200 osób. Działania
PSP, OSP, WOPR i Policja kontynuowali działania ra-
go do wywożenia ze stropu palącego budynku około
straży polegały na: przeszukaniu, zabezpieczeniu
towniczo-poszukiwawcze w celu odnalezienia czwar-
1000 szt. nadpalonych bel siana. Działania gaśnicze
i oświetleniu miejsca zdarzenia. Akcja ratownicza
tego dziecka. Udział w działaniach brało 9 zastępów
trwały ponad 23 godziny. Straty ogółem oszacowano
i usuwanie skutków zdarzenia trwały ponad 3 godzi-
straży pożarnej z jednostek Państwowej Straży Pożar-
na 200 tyś zł. Uratowano mienie wartości około 500
ny.
nej, 4 zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych, śmigło-
acji z zagrożonych budynków około 60 szt. bydła ho-
•
tyś zł. Przypuszczalną przyczyną powstania pożaru
wiec policyjny z kamerą termowizyjną, Policja z KPP
W dniach od 17 do 31 maja 2010 roku, podczas ak-
w Pajęcznie i komisariatu w Działoszynie, dodatkowe
cji przeciwpowodziowej, strażacy z jednostek Pań-
siły policji z KWP w Łodzi, Ośrodek Szkolenia Policji
23 lutego 2009 roku w miejscowości Sulmierzyce do-
stwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu
w Sieradzu, ratownicy z pajęczańskiego WOPR, 3 ze-
szło do groźnego zdarzenia. Kierujący samochodem
pajęczańskiego brali udział w kilkudziesięciu zdarze-
społy ratownictwa medycznego oraz Lotnicze Pogoto-
ciężarowym marki Renault Middle zahaczył kontene-
niach. Działania polegały na ewakuacji ludzi z tere-
wie Ratunkowe. Czwarte dziecko zostało odnalezione
rem o dach wiaty stacji LPG, na terenie której znaj-
nów zagrożonych, zabezpieczeniu zabudowań przed
martwe w trzecim dniu poszukiwań.
dowały się 2 zbiorniki gazu propan-butan. W wyniku
zalaniem poprzez układanie przeciwpowodziowych
zdarzenia doszło do zawalenia się wiaty na zbiornik
wałów oraz wypompowywaniu wody z zalanych
było wyładowanie atmosferyczne.
12
W dniach od 6 do 8 sierpnia 2013 roku zastępy z KP
ki i ich podstawę, monitorowaniu strefy zagrożenia
Działania ratowniczo - gaśnicze polegały na ewaku-
•
•
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
•
www.straz.lodz.pl
www.straz.lodz.pl
Powiat pajęczański
położony jest w południowej części
województwa łódzkiego, a jego
powierzchnia wynosi 804 km2,
co stanowi ok. 5 % powierzchni
całkowitej województwa. Obszary
leśne zajmują powierzchnię 19,28
ha, stanowiąc tym samym blisko
24 % ogólnej powierzchni powiatu.
Wg ostatnich danych liczba
mieszkańców powiatu wynosi
52750 osób.
Powiat obejmuje 8 jednostek
administracji samorządowej, w tym
2 miasta: Pajęczno i Działoszyn.
Na terenie powiatu istnieją 63
jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej, w tym 10 jednostek
należących do KSRG.
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
13
Manewry KSRG
- inaczej
Epizod II
Potencjalny samobójca na kościelnej wieży – założenie
znów daje możliwość samodzielnego działania OSP do
czasu przybycia negocjatora. Należy coś zrobić po dojeździe. Nie stać biernie za wozem w oczekiwaniu na negocjatora. Ocenie podlega - dojazd do miejsca zdarzenia,
AUTOR: mł. bryg. Jarosław Wasylik
ocena sytuacji, próba kontaktu. Sukces to utrzymanie
poszkodowanego na miejscu do czasu przybycia zawodowego negocjatora lub skłonienie poszkodowanego do
zejścia.
To nowa jakość w dotychczasowych
manewrach jednostek KSRG. Ciekawe, przemyślane i zaplanowane epizody dały nam dzisiaj do myślenia
i pokazały jak wiele jeszcze przed
nami i jak dużo się od nas oczekuje.
Czasy kiedy przyjechaliśmy na manewry wylać beczkę wody do symulowanego pożaru lasu już minęły.
I dobrze bo na przykładzie dzisiejszych ćwiczeń można pokazać jak
ciekawa i wszechstronna jest służba
strażaka. – To najczęstsze opinie druhów z jednostek OSP z KSRG powiatu
sieradzkiego, którym koledzy z PSP
przygotowali w tym roku nietypowe
manewry ratownicze.
Uwagi
Rozjemca i pozorant mł. asp. Paweł Olejnik – Przygotowaliśmy ten epizod mimo, iż sami nie jesteśmy
ekspertami w tej dziedzinie ratownictwa. Nie zmienia to jednak faktu, że w takich działaniach uczestniczymy. Były już takie przypadki na terenie powiatu
że miejscowe OSP dotarło pierwsze do samobójcy. Co
robić będąc na miejscu, jak dojechać żeby nie przestraszyć, jak zacząć rozmowę i czy w ogóle zaczynać. Trudne zadanie, w którym żadne kursy OSP nie
mają znaczenia. Bardziej liczy się to jakim się jest
człowiekiem. Dochodziło do humorystycznych sytuacji. Z góry obserwowałem jak sześciu facetów po
dojeździe typują się nawzajem – Idź ty, nie ty, a może
ty, bo ty masz bajerkę opanowaną. Widać pewien paraliż, bo to nowość dla ochotników. Tu nie ma węży,
prądownicy, ognia. Jest za to facet na górze i chce
Miejscem ćwiczeń sprawdzonym już wielokrotnie był
skoczyć. Było nieźle, a już samym sukcesem jest
poligon na terenie KP PSP w Sieradzu. Ćwiczenia przy-
uświadomienie druhom, że coś takiego w ich działa-
pominały do złudzenia mistrzostwa w ratownictwie
niach może się przydarzyć.
medycznym. Poszczególne zastępy po sprawdzeniu
Krzysztof Biernacki (ratownik wysokościowy): To nie-
dokumentów oraz stanu technicznego pojazdów były
zwykle trudne zadanie dla druhów OSP. W większo-
wpuszczane na poligon i realizowały zadania ratowni-
ści nie posiadają odpowiedniego sprzętu ani też wy-
cze podczas czterech przygotowanych dla nich epizo-
szkolenia do takich prac, jednak założenie mówiło,
dów. Na każdym z nich rozjemcami oraz pozorantami
że poszkodowany daje oznaki życia więc 15 minut
byli strażacy z JRG. A oto co przygotowano dla druhów:
oczekiwania na PSP to za dużo. Trzeba działać. Należy odstąpić od zasad uznanych za bezpieczne, aby
ratować ludzkie życie. Częstym błędem był brak przygotowanego do zejścia drugiego ratownika, który
Epizod I
asekurował ratownika w studni, poza tym słabe rozpoznanie i brak KPP po ewakuacji poszkodowanego.
Człowiek w głębokiej studni – w chwili przyjazdu za-
Warto w kilku przypadkach podkreślić pomysłowość
stępu daje oznaki życia jednak po chwili brak kontaktu
zastępów. Umiejętność myślenia i analizowania sy-
z poszkodowanym. Liczy się czas, a PSP dojedzie za 15
tuacji. W większości korzystano ze sprzętu JRG, ale
minut. Ocenie podlega inicjatywa dowódcy, próba pod-
daliśmy druhom do myślenia i być może wnioski wy-
jęcia działań w ramach posiadanego sprzętu. Opcjonal-
korzystają podczas planowania zakupów, bo często
nie do dyspozycji sprzęt JRG.
wydaje się, że zakupy sprzętu z dotacji KSRG nie do
końca są przemyślane. Cieszy nas, że druhom ten
14
Uwagi rozjemców.
epizod bardzo się podobał. Poligon po raz kolejny
St. asp. Tomasz Ślusarski (dowódca sekcji) oraz sekc.
doskonale się sprawdził.
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
www.straz.lodz.pl
www.straz.lodz.pl
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
15
Epizod III
Epizod IV
Prawidłowa eksploatacja i BHS podczas działań z pi-
Wypadek drogowy – dwie osoby poszkodowane. Oce-
larkami. Ocenie podlega zabezpieczenie miejsca zdarze-
nie podlegała umiejętność udzielenia kwalifikowanej
nia, prawidłowe uruchomienie i posługiwanie się pilar-
pierwszej pomocy, ewakuacja z rozbitych pojazdów, ko-
ką zgodnie z BHS, stan techniczny pilarek.
lejność wykonywania działań, umiejętność posługiwania się zestawem PSP R1.
Uwagi
Rozjemcy asp. Karol Włodarczyk (dowódca sekcji),
Uwagi
ogn. Janusz Ługowski (dowódca zastępu) – główne za-
asp. Łukasz Gibki (dowódca zastępu – ratownik me-
strzeżenia to BHS, czyli sposób włączenia pilarki,
dyczny), sekc. Wojciech Kapiec (ratownik medyczny)
podniesiona przyłbica hełmu, itp. W naszym epizo-
– niestety całe mnóstwo uwag. Są jakby dwie ligi
dzie było najmniej uwag, bo pracę pilarkami dru-
ochotników. Pierwsza liga to ci ratownicy, którzy
howie generalnie znają. Zdarzają się jednak uwagi
znają swoje zadania. Zestawy medyczne mają oćwi-
związane z konserwacją i prawidłową eksploatacją
czone, procedury są im znane, a sami druhowie roz-
pilarek, takie jak chociażby naciąg łańcucha.
wijają się i kształcą dalej po kursach jakie przebyli.
Mają ćwiczebne zestawy opatrunkowe, które wykorzystują w procesie szkolenia. Startują w zewnętrznych zawodach ratowniczych i żyją tym. Druga liga
to jednostki, w których jeśli chodzi o KPP zbyt wiele
się nie dzieje. Torby jak zostały zakupione, tak leżą
na wozach, brak znajomości zestawu. Brak podstawowych umiejętności takich jak chociażby złożenie
worka AMBU czy kłopoty z dobraniem i założeniem
kołnierza, brak znajomości podstawowych chwytów
ratowniczych. Wszystko to było na szkoleniach i kursach, kłopot w tym, że nie ćwiczy się tego dalej i nie
doskonali w swoich jednostkach. Żeby nieść pomoc
poszkodowanym nie wystarczy kurs i certyfikat ratownika, jaki po nim zostaje. Trzeba się szkolić dalej
i przypominać ten materiał, aby przy zdarzeniach
znać swoje zadania i potrafić je wypełniać. Liczymy,
że uwidocznienie tych braków zmobilizuje druhów
do priorytetowego zajęcia się tematyką kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Podsumowanie:
Skoro ćwiczenia miały do złudzenia przypominać mistrzostwa w ratownictwie to czas na wyłonienie zwycięzców. Najlepszymi okazali się druhowie z Goszczanowa,
Klonowej, Charłupii Małej i Złoczewa (kolejność przypadkowa). Spośród 22 jednostek w tym roku to właśnie
te zasługują na wyróżnienie. Wszyscy zgodnie podkreślają że była to ciekawa forma ćwiczeń, która dała się
wykazać każdemu z ćwiczących zastępów. Realizacja
trzech epizodów napawała optymizmem, czwarty niepokoi poziomem udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy, choć są wyjątki takie jak wymienione powyżej.
Z punktu widzenia PSP taka forma ćwiczeń dla elity OSP
jaką niewątpliwie są jednostki włączone do Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego jest strzałem w dziesiątkę i co najważniejsze druhom też to odpowiada.
16
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
www.straz.lodz.pl
www.straz.lodz.pl
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
17
NA
NA
SŁUŻBIE
SŁUŻBIE
NA SŁUŻBIE
zując omówione techniki. Wszystkie
ćwiczenia wykonywane były chętnie,
w sposób aktywny i z zachowaniem
maksymalnego bezpieczeństwa uczestników.
W ramach programu strażak w szczególności powinien: ocenić przydatność
improwizowanych przedmiotów w samoobronie, wykonywać techniki bezpiecznego upadania, bronić się przed
atakami ręką, bronić się przed atakiem
nogą, uwalniać się od uchwytów w pasie, gdy ramiona są skrępowane/wolne,
znać obrony przed duszeniami z przodu, boku i tyłu, bronić się przed agresorem uzbrojonym w nóż, zabezpieczać
się przed ponownym atakiem.
AUTOR: kpt. Dariusz Lusa
Trening został podzielony na poszczególne etapy: rozgrzewka, prezen-
5 października
2013 r. w Komendzie
Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej
w Kutnie w ramach
systemu szkolenia
podstawowego strażaków
OSP biorących udział
w działaniach ratowniczogaśniczych podjęto
próbę wprowadzenia
autorskiego programu
z zakresu procedur
bezpieczeństwa
i samoobrony – „Jeśli
Twoje życie lub zdrowie
jest zagrożone, masz
prawo do jego obrony bez
względu na środki”.
tacja techniki, ćwiczenia w parach i sytuacje.
Zajęcia prowadził st. str. Radosław
Topólniak - instruktor sportu, instruktor rekreacji ruchowej o specjalizacji:
samoobrona, instruktor z uprawnieniami międzynarodowymi i izraelskimi systemu samoobrony Krav Maga.
Czy samoobrona jest
potrzebna w STRAŻY?
nego i osób bliskich. Biorący udział
w głównej mierze poświęcone były
Jak najbardziej, w trakcie wykona-
w szkoleniu mieli za zadanie nauczyć
ćwiczeniu różnych padów, którymi
nia czynności służbowych możemy na-
się przezwyciężać paraliżujący strach,
strażak może się bronić przed upad-
potkać na sytuacje bezpośredniego za-
który nie pozwala racjonalnie myśleć,
kiem w różnych sytuacjach życiowych.
grożenia życia i zdrowia. Powinniśmy
a przede wszystkim reagować przytom-
Następnie
poznali
potrafić adekwatnie reagować i prze-
nie i adekwatnie do zaistniałej niebez-
i
specjalistycznym
ciwdziałać sytuacjom niebezpiecznym.
piecznej sytuacji.
sprzęcie formy ataku i obrony. Dla po-
Przykładem takiej sytuacji praktycznej
Kursanci zostali zapoznani z aktami
kazania możliwości dalszych treningów
może być otwarcie mieszkania na proś-
prawnymi regulującymi obronę ko-
zademonstrowanych zostało kilka na-
bę Policji. W momencie gdy dostajemy
przećwiczyli
uczestnicy
na
Bezpieczeństwo
STRAŻAKA
18
się do mieszkania np. oknem znajdującym się na drugiej kondygnacji, zmuszeni jesteśmy samemu lub w asyście
kolegi strażaka przejść przez czyjeś
prywatne mieszkanie w celu otwarcia od środka drzwi, za którymi czeka
funkcjonariusz Policji. Co w sytuacji,
gdy w momencie przejścia przez mieszkanie obudzi się właściciel będący pod
W ramach treningów z samoobrony
nieczną, poznali podstawy anatomii
turalnych i prostych do nauczenia tech-
wpływem alkoholu i zacznie być agre-
autor programu st. str. Radosław Topól-
człowieka i procesy, którymi kieruje
nik obrony przed duszeniami, uchwy-
sywny, zechce zaatakować ręką, kop-
niak proponuje nauczanie metod od-
się osoba agresywna przy wyborze
tów za ramiona i krępowanie ruchów.
nąć czy dusić? Lepiej być przygotowa-
powiedniego reagowania w sytuacjach
ofiar. Treningi opierały się o techni-
O prostocie systemu Krav Maga sami
nym również na takie scenariusze.
bezpośredniego zagrożenia życia włas-
ki samoobrony systemu Krav Maga,
uczestnicy mogli się przekonać anali-
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
www.straz.lodz.pl
www.straz.lodz.pl
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
19
SPORT
SPORT
Trzecie miejsce
łódzkich ratowników
wysokościowych
XIX Ogólnopolskie Zawody w Ratownictwie Górskim KARŁÓW 2013
AUTOR: st. asp. Sławomir Pytel
Z
awody odbyły się w dniach 6-8 września 2013 r., w rejonie Gór
Stołowych – Karłowa, na Szczelińcu Wielkim. W zawodach
wzięło udział 72 ratowników tworzących 24 zespoły.
Ich organizatorem był Zarząd Główny GOPR oraz Grupa Wałbrzysko
-Kłodzka GOPR. W wydarzeniu wzięli udział ratownicy z wszystkich
siedmiu grup regionalnych GOPR a także niemieccy ratownicy górscy
Bergwachtu, czescy ratownicy z Gór Orlickich i Izerskich, reprezentacje jednostek Państwowej Straży Pożarnej z Wałbrzycha, Gdańska,
Wrocławia, Łodzi i Krakowa, Ochotniczej Straży Pożarnej z Opola,
Biura Ochrony Rządu, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
oraz ratownicy KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie.
20
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
www.straz.lodz.pl
townictwa górskiego, w tym m.in. dojścia do poszkodowanego i jego
ewakuacji przy użyciu technik wyciągowych.
Drużyny były klasyfikowane w następujących kategoriach: klasyfikacja drużyn reprezentacji służb ratownictwa górskiego, klasyfikacja drużyn służb spoza ratownictwa górskiego, klasyfikacja drużyn
z Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR.
Wyniki zawodów:
Komedę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi reprezentowali: mł. asp. Arnold Wiśniewski, asp. Tomasz Pytel, asp. Sebastian
Malarczyk, kierownik drużyny st. asp. Sławomir Pytel.
Zespoły reprezentujące służby ratownicze spoza
ratownictwa górskiego.
Zawody polegały na pokonaniu przez trzyosobowy zespół ratowników trasy biegu terenowego o długości ok. 9 km, na której umieszczono elementy techniczne, alpinistyczne i taternickie stosowane
w ratownictwie górskim. Konkurencje techniczne zostały przeprowadzone na Szczelińcu Wielkim. W trakcie rywalizacji ratownicy musieli w jak najkrótszym czasie przy użyciu przyrządów alpinistycznych kilkukrotnie wspiąć się na Szczeliniec a następnie opuścić się
w dół wyznaczoną, zróżnicowaną trasą zawierającą pionowe i poziome układy linowe. Musieli oni również wykazać się technikami ra-
I miejsce: zespół KW PSP z Gdańsk w składzie: Andrzej
Mazur, Tomasz Rozgoński, Tomasz Zwoliński / czas:
1h01:15
II miejsce: zespół KM PSP z Wrocławia w składzie: Paweł
Kasprzak, Paweł Grądecki, Mateusz Błaszkiewicz / czas:
1h01:18
III miejsce: zespół KM PSP z Łodzi w składzie: Tomasz
Pytel, Arnold Wiśniewski, Sebastian Malarczyk / czas:
1h14:07
FEATURELAYOUT1
SPORT
SPORT
I MISTRZOSTWA
SŁUŻB MUNDUROWYCH
W MMA
AUTOR: Iwona Cłapa
EMAIL: [email protected]
W Centrum Szkolenia Artylerii
i Uzbrojenia w Toruniu w dniach
19 i 20 października 2013 roku
odbyły się pod patronatem Komendanta Straży Miejskiej w Toruniu I Mistrzostwa Służb Mundurowych w MMA.
Marcin Chałaskiewicz ur. 13.12.1989 roku w Pabianicach.
Trenuje MMA od lutego 2011 roku. Początkowa
ciekawość przerodziła się w wielką pasję. W 2012 r. został
sześciokrotnym złotym medalistą turniejów ALMMA.
Trenuje pod czujnym okiem Tomasza Janiaka oraz
Roberta Musiera posiadającego 2 dan karate kiokushin
w pabianickim klubie MMA. Na co dzień pracuje w JRG KP
PSP w Pabianicach.
22
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
Sławomir Kęsicki ur. 31.03.1976 roku w Pabianicach.
Przygodę ze sztukami walki rozpoczął w wojsku w 1997 r,
początkowo boksował, a następnie zaczął trenować
kickboxing w klubie policyjnym. Od miesiąca trenuje
w pabianickim klubie MMA. Na co dzień pracuje w JRG KP
PSP w Pabianicach.
www.straz.lodz.pl
Zawody
były
doskonałym
sprawdzianem
umiejętności z zakresu sztuk walki. Na celu
miały upowszechnienie tego rodzaju aktywności
w służbach mundurowych, rozbudzenie zainteresowań
zdrowym trybem życia, wzbudzenie odpowiedzialności
za wspólne dobro społeczne. Rywalizację zorganizowano
z inicjatywy pracowników grupy interwencyjnej Straży
Miejskiej w Toruniu.
Czym jest MMA?
Mixed Martial Arts (MMA) czyli mieszane sztuki
walki, dyscyplina sportowa, w której zawodnicy walczą
mieszając wszystkie techniki dozwolone w innych
sportach walki bez użycia broni. Współczesne MMA
narodziło się na początku XX wieku i wywodzi się
od brazylijskich turniejów vale tudo oraz japońskich
zawodów zwanych kakutougi. Obecnie zawody w formule
MMA organizowane są przez federacje na całym świecie.
MMA charakteryzuje się prowadzeniem walk zarówno
w stójce, jak i parterze. Walki są połączeniem różnych
technik: boksu (włączając w to kick-boxing, boks tajski)
z grapplingiem (zapasy, sambo, judo, jujutsu, brazylijskie
jiu-jitsu) wraz z elementami karate czy taekwondo.
Dozwolone są rzuty, ciosy pięściami, kopnięcia, dźwignie,
duszenia. Zabronione są techniki stwarzające znaczne
www.straz.lodz.pl
niebezpieczeństwo dla zdrowia zawodników: gryzienie,
zahaczanie (wkładania palców w otwory fizjologiczne,
np. usta czy nos), atakowanie genitaliów, oczu i krtani,
uderzanie głową, uderzanie w kręgosłup, stosowanie
dźwigni na małe stawy, czyli palce. O wyniku walki
decyduje nokaut (również techniczny), poddanie się oraz,
jeśli walka nie zakończyła się przed czasem, decyzja
sędziów. Walki prowadzone są na ringu bokserskim
lub na ringach różnych kształtów otoczonych siatką,
potocznie zwanych „klatkami”.
W I Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych
w MMA wystartowało 45 zawodników w pięciu kategoriach
wagowych. Uczestnikami zawodów byli przedstawiciele
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej,
Straży Miejskich, Wojska Polskiego oraz Żandarmerii
Wojskowej.
Województwo łódzkie w tej
dziedzinie reprezentowało dwóch
zawodników z Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach: mł.
ogn. Sławomir Kęsicki w kategorii do 97 kg oraz str. Marcin
Chałaśkiewicz w kategorii do 87
kg. W finałowej walce str. Marcin
Chałaśkiewicz pokonał przedstawiciela Wojska Polskiego i zajął I miejsce w swojej kategorii,
zaś mł. ogn. Sławomir Kęsicki
zakończył walki na ćwierćfinale przegrywając ze strażnikiem
miejskim z Torunia.
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
23
Trochę historii...
PÓŁ ŻARTEM
PÓŁ SERIO
Tym razem artykuł, który
powstał 18 lat temu.
KS nr 2/21/ z 1995 roku
24
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
www.straz.lodz.pl
www.straz.lodz.pl
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
25
AKCJA
bezpieczny dom
BEZPIECZNY DOM
TEKST I ZDJĘCIA: Anna Cydzik-Mularczyk
EMAIL: [email protected]
21 WRZEŚNIA NA RYNKU MANUFAKTURY W ŁODZI ODBYŁA SIĘ AKCJA EDUKACYJNA „BEZPIECZNY DOM” INFORMUJĄCA O ZAGROŻENIACH JAKIE
NIESIE ZE SOBĄ TLENEK WĘGLA ORAZ KORZYŚCIACH Z POSIADANIA W DOMACH CZUJEK TLENKU WĘGLA I DYMU.
26
towników wysokościowych, pokonać tor przeszkód w stroju
centu podczas strażackiego wydarzenia, którym był występ
strażackim. A w tym czasie ich rodzice mogli dowiedzieć się
zapaśników z klubu sportowego „Budowlani” wraz z Piotrem
co mogą jeszcze zrobić by ich dom był bezpieczny.
Markowskim – utytułowanym łódzkim zapaśnikiem. Zwień-
Każdy mógł w tym dniu wygrać czujkę dymu. Strażacy roz-
czeniem całego wydarzenia, był koncert Magdaleny Wasylik
dali ich niespełna 90 i tym samym główne przesłanie imprezy
uczestniczki programu „Must Be The Music” i „The Voice Of
zostało zrealizowane. Pomogły w tym także prezentacje całego
Poland”, która swoim głosem wzruszała i zachwycała gości
spektrum zadań, jakich podejmują się strażacy. W miasteczku
strażackiego miasteczka. Jakby to powiedział znany „kapel-
odbyły się pokazy specjalistycznych działań grupy chemiczno
mistrz” Jurek – oj działo się! Działo!
-ekologicznej, wysokościowej, działań ratownictwa technicz-
Całą akcję wspierali przyjaciele służby Jolanta Chełmińska
nego i medycznego. Były wybuchy ognia, symulacje pożarów
wojewoda łódzki, Witold Stępień marszałek województwa
w kuchni i wskazówki jak należy zachować się w sytuacjach
łódzkiego, Dorota Ryl wicemarszałek województwa łódzkiego.
zagrożenia. Strażacy rozebrali też na części pierwsze wrak
Ich obecność była przejawem troski o bezpieczeństwo mieszkańców a całęj akcji nadała wyjątkowego splendoru.
Zbliżał się 21 września, sobota, ważny dzień dla organiza-
nych. Grubo po pierwszej zakończył się pierwszy etap przy-
samochodu, zaprezentowali specjalistyczne ubrania ochron-
torów akcji edukacyjnej „Bezpieczny dom”. Co prawda pro-
gotowań. Kolejny rozpoczął się rano. I wtedy właśnie „ma-
ne i niezbędny sprzęt. Były także pieski ratownicze z grupy
gnozy pogody na sobotę były korzystne, mimo to obawy były.
szyna ruszyła”… początkowo ospale, około południa nabrała
poszukiwawczej, które od zawsze cieszą się zainteresowaniem
Na szczęście cała reszta została dopięta na ostatni guzik. Po-
już tempa i nikt nie mógł jej zatrzymać. Słońce przygrzewało,
dzieci i dorosłych.
zostało czekanie na słońce, które miało za zadanie ściągnąć
dzięki czemu ludzi było coraz więcej. Do miasteczka pełnego
W międzyczasie wspaniały występ dały dzieci z drużyny po-
tłumy na rynek łódzkiej Manufaktury, by móc już na początku
atrakcji dla dzieci zapraszali szczudlarze i kolorowe wróżki
żarniczej z OSP z Wieruszowa. Pokazały jak gasić pożar i jak
sezonu grzewczego przekazać mieszkańcom Łodzi ważne dla
malujące buzie dzieciom – zaangażowani by zrealizować mi-
wygląda musztra. Zachwyciły tak bardzo, że opiekun drużyny
życia i zdrowia informacje.
sję – przemycić wiedzę, która ratuje zdrowie i życie. Dzieci
Andrzej Piluch zasypany został pytaniami rodziców jak i gdzie
mogą zapisać swoje dzieci.
W piątek po godzinie 21.00 ruszyły prace związane z przy-
brały udział w konkursach plastycznych, rysowały strażaków,
gotowaniem strażackiego miasteczka. Nieocenieni kursanci
kolorowały numery alarmowe i wygrywały wielkie misie do
Wiele jeszcze atrakcji czekało na mieszkańców Łodzi. Za-
ośrodka szkolenia ciężko pracowali do późnych godzin noc-
tulenia. Mogły wspinać się na ściance pod czujnym okiem ra-
tańczył zespół Ganesz, nie zabrakło również sportowego ak-
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
www.straz.lodz.pl
www.straz.lodz.pl
Organizatorami były – Komenda Wojewódzka Państwowej
Straży Pożarnej w Łodzi i Fundacja Ogień Zabija.
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
27
RATUJĄ
I
K
Z
S
U
R
A
ST
PRZED EM
ZAPOMNIENI
W skład grupy historycznej
ziemi sieradzkiej wchodzą jak
na razie: GBAM 2,5/16 STAR
OSP Uników r. prod. 1968,
GBAM 2/16 Mercedes OSP
Kalinowa (w podziale) r. prod.
1958, GLM 8 Żuk 1970 –JRG
Sieradz, Kuchnia polowa „Florianka” – JRG Sieradz.
onu i nowoczesnych
lig
po
go
ne
es
cz
wo
no
z
óc
pr
u
W Sieradz
natknąć się także na ciekawe
na
oż
m
h,
yc
icz
wn
to
ra
w
dó
jaz
po
pojazdy zabytkowe.
W Sieradzu prócz nowoczesnego poligonu
wyposażony w dynamorozrusznik umożli-
i nowoczesnych pojazdów ratowniczych,
wiający rozruch elektryczny. Ciekawostką
można natknąć się także na ciekawe pojazdy
jest zmienny kąt wyprzedzania zapłonu,
zabytkowe, takie jak np. GLM-8 na podwoziu
który umożliwia zapalenie silnika „do tyłu”,
Żuka z roku 1970, który uratowany został
co powoduje, że pojazd ma bieg wsteczny,
przed złomowaniem przez Jarosława Wasylika
a właściwie tyle biegów do tyłu, co do przodu.
i wkrótce odzyska dawny blask. Sieradzcy stra-
W czasach powojennych, kiedy posiadanie
żacy natrafili na niego przy jednej z kontroli
swojego samochodu było często marzeniem
operacyjnych w jednostce OSP. Jak twierdzi
był pewnego rodzaju alternatywą dla niedo-
nowy właściciel jest to samochód stanowiący
stępnych zwykłemu śmiertelnikowi samo-
doskonałą bazę do odnawiania. Wkrótce
chodów. Pojazd produkcji czechosłowackiej
na jego wyposażeniu znajdzie się komplet
uchodził przez lata za pojazd inwalidzki,
sprzętu pożarniczego z lat 70-tych zgodnie
a pierwszeństwo zakupu miały osoby niepeł-
ze specyfiką z tamtych lat. Jarek z fascynacją
nosprawne. Nazywany był wytworem hydrau-
opowiada o swoim hobby: To zalążek straża-
lika i krawca, gdyż zbudowany jest z rurek
ckiej grupy rekonstrukcyjnej, która w kom-
obszytych skają. Pojazd znaleziony został
pletnym umundurowaniu ze starym polskim
i doprowadzony do rewelacyjnego stanu
sprzętem pożarniczym może brać udział
przez strażaków KP PSP w Sieradzu – Jarka
w pokazach ratowniczych, uświetniając stra-
Wasylika, Konrada Kuświka i Piotra Obałkę.
żackie uroczystości.
Gdyby ktoś zapałał chęcią posiadania
28
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
Sieradzcy pasjonaci mają już w swoich zbio-
podobnego pojazdu powinien skontaktować
rach Velorexa 175, wyprodukowanego w 1958
się z sieradzkimi strażakami. Jest jeszcze kilka
r. Jest to pojazd na podzespołach motocykla
Żuków do uratowania zanim trafią na żyletki.
Jawa z silnikiem o pojemności 175 ccm,
oprac. red.
www.straz.lodz.pl
www.straz.lodz.pl
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
29
W SŁUŻBIE
OPRAC: st. kpt. Wojciech Wieloch
NOWY
SPRZĘT
EMAIL: [email protected]
Październik był owocnym miesiącem w zakresie zamówień publicznych, których realizacja ma za zadanie
wspierać działania strażaków województwa łódzkiego.
Sprzęt ratowniczo-gaśniczy
4 października 2013 roku zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego państwowej straży pożarnej w Łodzi bryg. Paweł Stępień zawarł umowy na dostawę: przyczepy specjalnej wyposażonej
w pompę do wody czystej wraz z osprzętem wydajności powyżej
5000 l/min – 208.980,00 zł, agregatu prądotwórczego przewoźnego
o mocy nominalnej 24kW o wartości 37.152,00 zł.
Pompa będzie wykorzystywana w działaniach ratowniczo-gaśniczych, natomiast agregat prądotwórczy przede wszystkim do usuwania skutków wichur i nawałnic. To już trzeci tego typu agregat
o tak dużej mocy w woj. łódzkim.
Środki na zakup ww. sprzętu pochodzą z dotacji celowej Ministra
Spraw Wewnętrznych przekazanej z budżetu państwa na inwestycje
związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
System obiegu spraw i pracy
Ponadto zawarto umowę na wykonanie zadania „System obiegu
spraw i pracy” – o wartości 326.214,57 zł, które polega na wykonaniu narzędzia informatycznego usprawniającego przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Państwowej Straży
Pożarnej.
Wdrożenie systemu pozwoli na odniesienie realnych korzyści wynikających ze skrócenia czasu obsługi poszczególnych procesów
administracyjnych poprzez ich optymalizację i automatyzację oraz
z ekonomicznego punktu widzenia na wzrost wydajności oraz na lepsze wykorzystanie zasobów
kadrowych.
zbiorników, zestaw uszczelniaczy do rur i studzienek kanalizacyjnych, uszczelniacz pneumatyczny, poduszki wysokociśnieniowe,
kamerę rewizyjną, piłę do betonu i stali, odsysacz do cieczy, urządzenie ochrony dróg oddechowych.
Ponadto zakupiono sprzęt w celu doposażenia kontenera inżynieryjno-technicznego oraz do ćwiczeń z zakresu ratownictwa
budowlanego, technicznego, w tym m.in.: zestaw podpór hydraulicznych z kompletem przedłużek i końcówek roboczych wraz
z urządzeniem zasilającym, podnośniki hydrauliczne oraz systemy
podpór stabilizacyjnych. Dostawy o łącznej wartości 474 707,36 zł zostaną sfinansowane ze
środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Radiotelefony
W ramach projektu „System Zintegrowanych Stanowisk Kierowania
i Dysponowania Zasobami Ratowniczymi Województwa Łódzkiego
– Etap II” zakupione zostanie także 120 radiotelefonów cyfrowych,
których dostawa przewidziana jest na koniec października br. Radiotelefony będą dostarczone wraz z dodatkowymi akcesoriami:
moduły GPS, odbiorniki sygnału GPS, oprogramowaniem, laryngofonami i zestawami łączności podhełmowej. Cały sprzęt zostanie
przekazany ratowniczym grupom specjalistycznym z terenu województwa łódzkiego. Zakup radiotelefonów cyfrowych to część modernizacji całego systemu łączności PSP na terenie woj. łódzkiego.
Zrealizowano także kolejne założenie w kierunku pozyskania czujek dymu, które jest jednym z etapów
w walce z ofiarami pożarów w województwie łódzkim.
2000 CZUJEK DLA RATOWANIA ŻYCIA
Niezmiernie ważnym wydarzeniem było podpisanie
23 września br. przez bryg. Pawła Stępnia – zastępcę łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi umowy na dostawę 2 000 czujek dymu. Zakup ten
zostanie dokonany w ramach promocji projektu pn.: „System
Zintegrowanych Stanowisk Kierowania i Dysponowania Zasobami Ratowniczymi Województwa Łódzkiego – Etap II”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Czujki zostaną rozdane mieszkańcom województwa w miejscach najbardziej zagrożonych pod względem po-
wstawania pożarów tj. stare kamienice, centra miast, obiekty
o szczególnym zagrożeniu. Nie trzeba nikogo przekonywać
o zasadności tego zakupu. Posiadanie czujek w domu sprawia,
że możemy czuć się bezpieczniej, świadczą o tym między innymi statystyki krajów, w których świadomość zagrożenia jest
większa i idzie w parze z dużymi środkami finansowymi przeznaczanymi na ten cel.
Zakup czujek dymu o wartości 71 094 zł zostanie
w 85% sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Doposażenie ośrodka szkolenia
14 października br. nadbryg. Andrzej Witkowski
łódzki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w obecności zastępców bryg.
Pawła Stępnia i bryg. Mariusza Koniecznego podpisał dwie umowy na dostawy sprzętu dla Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej w Łodzi zs. w Sieradzu.
W ramach dostaw ośrodek w Sieradzu zostanie
doposażony w sprzęt z zakresu ratownictwa wodnego, poszukiwawczo-ratowniczego, chemiczno
-ekologicznego, wysokościowego, medycznego i ochrony dróg oddechowych, w tym m.in.:
ubrania gazoszczelne, system uszczelniający do
30
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
www.straz.lodz.pl
www.straz.lodz.pl
Kurier Strażacki WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK/161-162
31
ZE ŚWIATA
Y
W
O
N
E
J
U
D
U
B
G
N
O
K
G
HON
A
I
N
E
L
O
K
Z
S
OŚRODEK
ni również
biekt zapew
stanowiska do symuO
lacji i kompleksowego
e
ie, założenia w nim zawarte
Już sam projekt robi wrażen
profesjonaln
ą
będ
ić
now
sta
i
e
esn
Mowa
są niezwykle nowocz
uacjach niecodziennych.
miejsce do ćwiczeń w syt arniczego Ośrodka Szkolenia.
o rozpoczętej budowie Poż Tseung Kwan, znajdujacym się
Obiekt powstanie w mieście Hongkongu. Teren, na którym
chnia
w regionie administracyjnym
łym strażakom to powierz
przyjdzie się szkolić przysz się m. in. 22 ob iek ty nis kie
17, 06 ha, gdz ie zna jdą i administracyjne, nowoczesne
a
i średniowysokie, budynk
ocnicze. Na terenie ośrodka,
centra edukacji i obiekty pom
ądzeni
urz
e
rzn
nęt
zew
i
zne
ętr
znajdować się będą wewn czeń.
stanowiska i sprzęt do ćwi
s
mł. kpt. Jacek Ru
Źródła:
Fire & Rescue – A Division
of Hemming Group Ltd.
www.mottmac.com
email: [email protected]
by
tał y zap roj ekt ow ane tak
Pow sta jąc e obi ekt y zos i tre ndó w ene rge tyc zny ch
spe łnia ć sze reg wy mo gówm w Hongkongu narzędziem
zgodnie z zaprojektowany iek tów ene rgo osz czę dn ych
Bu ildo oce ny i wy kon ani a ob
ków zie lon ych (BE AM –
i pas yw nyc h tzw . bu dyn ment Method). Ponadto, by
ding Environmental Assessze środowiskiem naturalnym
budynki komponowały się ningowym większość dachów
sąsiadującym z Centrum Tre mi ała kol or zie lon y. Pro by
i ści an bu dyn ków będ zie
bu dyn ków w tak i spo sób
jek t zak ład a ust aw ien ie wy kor zys tyw ać św iat ło sło w naj wię ksz ym sto pn iu źró dła ene rgi i tak pop ula rne
nec zne ora z odn aw ialn e wia tro we , fot ow olta ika ora z
na cał ym świ eci e (tu rbi nyrealizacji projektu to pierwszy
panele solarne). Termin opiewa na kwotę 2,880,000,000
kwartał 2015r. Inwestycja ciekawi jak będzie wyglądał
dolarów. Już dziś jesteśmy
efekt końcowy.
siedszkolenia z zakresuduż
miu potencjalnychh typych
ów
i skomplikowanyc :
zdarzeń takich jak
pożary w budynkach
użyteczności publicznej
zdarzenia w transporcie
ych
morskim, zdarzenia na inn
akwenach
zdarzenia związane
z rozszczelnieniem linii
gazociągowej
katastrofy lotnicze
zdarzenia dotyczące
przewozu materiałów
niebezpiecznych
na
zdarzenia noszące znamio
katastrofy budowlanej

Podobne dokumenty