Egzemplarz ZOZ 6/5

Komentarze

Transkrypt

Egzemplarz ZOZ 6/5
Pracownia Projektowa RR Robert Rachuta
ul. Wojska Polskiego 37, 72-610 Świnoujście; tel. +48/607085601
Egzemplarz ZOZ
STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
OBIEKT:
Przebudowa pomieszczeń RTG i MOPR
Przychodni Miejskiej w Świnoujściu
ADRES:
Świnoujście, ul. Dąbrowskiego 4
na działkach: nr 455,456,457,458,459, w obr. nr 6.
INWESTOR:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
72-600 Świnoujście, ul. Monte Cassino 8
6/5
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane oświadczam, że niniejszy projekt budowlany
sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
PROJEKTANT:
Imię i nazwisko
mgr inż. arch. Robert Rachuta
Nr uprawnień
Specjalność
3/Sz/99
Architektura
Nr uprawnień
Specjalność
Podpis
SPRAWDZAJĄCY:
Imię i nazwisko
Podpis
mgr inż. arch. Krzysztof Jankiewicz 5/ZPOIA/OKK/2008 Architektura
Czerwiec 2010
1
2
Opracowanie zawiera :
I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Nr
1.
2.
3.
Rysunek
Sytuacja - części budynku objęte opracowaniem
Rzut 2 piętra – skrzydło B
Zestawienie stolarki
Skala
1:500
1:50
1:50
3
OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy pomieszczeń RTG i MOPR Przychodni Miejskiej
Świnoujście, ul. J. Dąbrowskiego 4.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt dotyczy wnętrza budynku. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie
jest wymagana.
Projekt został wykonany wg obowiązujących przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej
(przychodni zdrowia) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. W sprawie
warunków szczegółowych bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi
Dokumentacja archiwalna.
Sposób użytkowania budynku - bez zmian.
Liczba pracowników : RTG– 1 lekarz + 2 pielęgniarki. + 2 osoby personel recepcji ( praca do 4
godzin), MOPR – 14 osób
2. DANE OGÓLNE
2.1 OBIEKT
– wolnostojący budynek, przychodnia lekarska
2.2 ADRES INWESTYCJI
– Świnoujście, ul. Dąbrowskiego 4
2.3 INWESTOR
– Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
72-600 Świnoujście, ul. Monte Cassino 4
2.4 AUTOR PROJEKTU
2.5 SPRAWDZAJĄCY
– mgr inż. arch. Robert Rachuta
– mgr inż. arch. Krzysztof Jankiewicz
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowa wybranych pomieszczeń RTG i
MOPR Przychodni Miejskiej przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu.
4. OPIS OBIEKTU
Projektowany obiekt jest budynkiem pięciokondygnacyjnym, trzy klatkowym, podpiwniczonym.
Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Dach płaski, jednospadowy o kącie
nachylenia 1,5º. Budynek pełni następujące funkcje:
PIWNICE
PIĘTRO DRUGIE -
istniejące pomieszczenia techniczne i gospodarcze
projektuje się: pomieszczenie biurowe, pomieszczenia obsługi
interesantów, pomieszczenia socjalne, węzły sanitarne, pracownie RTG
bez zmian: pozostałe pomieszczenia ( gabinety lekarskie, pom.
administracyjne, węzły sanitarne )
POZOSTAŁE KONDYGNACJE – bez zmian: gabinety lekarskie,
pomieszczenia administracyjne przychodni.
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa
projektowanych pomieszczeń
Powierzchnia całkowita
Kubatura
- 1382,30 m2
- 285,10 m2
- 6274,85 m2
- 20243,60 m3
4
5.1. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ
PIĘTRO DRUGIE ( objęte opracowaniem ) (Pu=285,10 m 2)
Pomieszczenia MOPR – 183,10 m2
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe
Przedsionek
Pomieszczenie W.C.
Pomieszczenie W.C.
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie gospodarcze
Korytarz
13,50 m2
29,40 m2
10,50 m2
11,60 m2
22,40 m2
11,40 m2
1,60 m2
5,00 m2
3,30 m2
12,70 m2
3,70 m2
58,00 m2
Pomieszczenia RTG – 102,00 m2
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
Korytarz
Recepcja
Przebieralnia
Sterownia
Pomieszczenie RTG
Schowek
Pomieszczenie lekarza
Pomieszczenie magazynowe
Pomieszczenie socjalne
Pomieszczenie W.C.
26,20 m2
15,40 m2
3,20 m2
4,50 m2
18,10 m2
1,80 m2
9,00 m2
4,70 m2
14,70 m2
4,40 m2
6. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI
Ściany drugiego piętra – Istniejące ściany nośne wg dokumentacji archiwalnej. Projektowane
przebicia przez istniejące ściany nośne wg proj. konstrukcji.
Istniejące ściany działowe wg dokumentacji archiwalnej. Proj. częściowe wyburzenia
wewnętrznych ścian działowych (wg części rysunkowej opracowania).
Ściany zewnętrzne: istniejące ściany zewnętrzne, bez zmian.
Ściany wewnętrzne nośne:
istniejące ściany nośne wg dokumentacji archiwalnej. Projektowane wyburzenia i
przebicia wg części rysunkowej opracowania i wg proj. konstrukcji. Projektowane
zamurowania wykonać z cegły pełnej 25 x12 x 6,5cm lub bloczków z gazobetonu
szerokości 24cm.
Ściany wewnętrzne działowe
– istniejące ściany działowe wg dokumentacji archiwalnej, częściowo do wyburzenia,
– ścianki pomiędzy pomieszczeniami do pełnej wysokości. 318cm – z bloczków gazobetonu
gr. 12cm, zbrojona poprzecznie prętami ze stali ocynkowanej,
– ściany w pomieszczeniach mokrych – proj. z wodoodpornej płyty gipsowo - kartonowej na
konstrukcji z profili ocynkowanych; ścianki o gr. 8cm,10cm,12cm (pozostałe nietypowe
grubości ścianek wg części rysunkowej opracowania) zabezpieczone folią w płynie i innymi
elementami systemu firmy „SOPRO” dla mokrych pomieszczeń,
– ściana oddzielająca gabinety biurowe do korytarza z profili PCV z wypełnieniem szklanym
do wysokości 240cm , powyżej z płyty gipsowo kartonowej dodatkowo wyciszona wełną
mineralną „Aku-płyta ISOVER”,
– pozostałe ściany działowe w pomieszczeniach biurowych - proj. z płyty gipsowo -kartonowej
5
na konstrukcji z profili ocynkowanych gr. 8cm,10cm,12cm (pozostałe nietypowe grubości
ścianek wg rysunkowej części opracowania).
UWAGA:
- Odporność ogniową ścianek z płyty gipsowo - kartonowej dostosować do „Warunków
ochrony przeciwpożarowej”.
- Konstrukcję ścian działowych z płyty g-k dostosować do przebiegu przewodów wentylacji
mechanicznej (wg projektu instalacji sanitarnych)
Stropy, podciągi, żebra, wieńce, rdzenie – istniejące stropy prefabrykowane kanałowe typu
Żerań i pozostałe elementy konstrukcji wg dokumentacji archiwalnej.
Projektowane otwory w stropach nad piwnicami dla przejścia instalacji wentylacji mechanicznej
wg proj. konstrukcji i części rysunkowej opracowania.
Projektowane wzmocnienie podciągu na parterze (skrzydło B), według proj. konstrukcji.
Nadproża – istniejące nadproża wg dokumentacji archiwalnej. Projektowane nadproża drzwi
według proj. konstrukcji.
Przewody wentylacji grawitacyjnej – bez zmian
Wewnętrzne przewody wentylacji mechanicznej – wg projektu instalacji sanitarnych.
Zewnętrzny przewód wentylacji mechanicznej (tzw przewód wyrzutowy) – wg projektu
instalacji sanitarnych oraz części rysunkowej opracowania. Projektowany przewód
wyprowadzony nad dach z przestrzeni między stropowej przytwierdzony do stropu budynku za
pomocą elementów montażowych firmy „SIKLA”.
7. IZOLACJE
7.1 IZOLACJE WODOCHRONNE
Ławy i ściany fundamentowe
–
izolacja pionowa ścian fundamentowych: bez zmian
–
izolacje poziome:
- pod ławami fundamentowymi: bez zmian,
- pod posadzką piwnic: bez zmian,
Pozostałe izolacje wodochronne:
W pomieszczeniach mokrych (węzły sanitarne) należy wykonać pod płytkami na podłodze i na
ścianach izolację w „Systemie uszczelniania łazienek Sporo”, do wys. 180cm)
7.2 IZOLACJE AKUSTYCZNE
Ściana między korytarzami pomieszczeń RTG i MOPR – wyciszyć wełną mineralną
akustyczną np „Aku – płyta ISOVER”.
7.3 IZOLACJE TERMICZNE
Ściany fundamentowe – bez zmian.
Stropy nad piwnicami - bez zmian.
Połacie dachowe – zalecane docieplenie stropu z uwzględnieniem przejść instalacji
Ściany zewnętrzne – Docieplenie ze styropianu FS 20 gr.12cm metodą mokrą, lekką (K – 0,22
W/m2K), zewnętrzna wyprawa – tynk cienkowarstwowy mineralny "Greinplas TB" rodzaj
"Baranek" 1,0mm kolor: biały. Inwestor – Gmina Miasto Świnoujście przygotowało
dokumentacje projektową docieplenia termomodernizacji całości budynku.
6
8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE
8.1
Stolarka okienna - typowa, biała, PCV, dwukomorowa, z szybami zespolonymi o
współczynniku k =1.1 W/m2 x K, z nawiewnikami higrosterowanymi (po jednym nawiewniku na
pomieszczenie ). Okna w pomieszczeniach z PCV, białe.
8.2 Parapety zewnętrzne – bez zmian. W dalszych etapach remontu budynku istniejące parapety
należy wymienić na aluminiowe, malowane proszkowo kolor biały lub z blachy stalowej
powlekanej, kolor biały.
9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
9.1
Istniejące tynki cementowo – wapienne kat. III we wszystkich pomieszczeniach. Uzupełnić
ubytki po wyburzaniu ścian, skuwaniu płytek ceramicznych, wykonać nowe tynki na proj.
zamurowaniach. Następnie ściany nie wykładane płytkami ceramicznymi oraz sufity rodzime
wyrównać szpachlą gipsową.
Pomieszczenia mokre – wyłożone do pełnej wysokości płytkami ceramicznym. Ze względu
na konieczność zachowania higieny w wyżej wymienionych pomieszczeniach projektuje się
sufity kasetonowe i sufity gipsowo kartonowe na ruszcie pojedynczym, malowane farbą
lateksową obudowujące przewody wentylacji mechanicznej i przewody elektryczne.
Pomieszczenie RTG – wyłożone do pełnej wysokości płytami ochrony radio - pkt 12 d. Ze
względu na konieczność zachowania higieny w wyżej wymienionych pomieszczeniach
projektuje się sufity kasetonowe i sufity gipsowo kartonowe na ruszcie pojedynczym,
malowane farbą lateksową obudowujące przewody wentylacji mechanicznej i przewody
elektryczne.
Wszystkie sufity podwieszane, montowane po zainstalowaniu wentylacji mechanicznej i po
ułożeniu płytek.
9.2
Komunikacja – malowanie ścian farbą lateksową, kolorystyka do uzgodnienia na etapie
projektu wykonawczego. Sufity kasetonowe na ruszcie pojedynczym lub sufity gipsowo
kartonowe malowane farbą akrylową w kolorze białym.
W korytarzach projektowane są sufity kasetonowe z wełny mineralnej „AMSTRONG” rodzaj
"DUNE SAHARA PRIMA" 600x600x15mm z krawędzią „MICROLOOK BE” mont. na
konstrukcji ozdobnej „Sihouette” ze szczeliną o szer. 3mm.
Wszystkie sufity podwieszane, montowane po zainstalowaniu wentylacji mechanicznej.
9.3
9.4
Pozostałe pomieszczenia (gabinety biurowe, pom. gospodarcze) – malowane farbą
akrylową odporną na zmywanie, kolorystyka do uzgodnienia na etapie projektu
wykonawczego. Sufity rodzime i sufity gipsowo-kartonowe malowane farbą akrylową w
kolorze białym.
Posadzki w korytarzach: istniejąca wylewka cementowa zatarta na ostro – pod płytki
gresowe, z cokołem wys. 10cm.
9.5
Posadzka w gabinetach biurowych: istniejącą wylewkę cementową nad płytą stropową
wyrównać z poziomem płytek ceramicznych wylewką samopoziomującą pod wykładzinę PCV
o gr.=2mm.
9.6
Ślusarka aluminiowa wewnętrzna: drzwi aluminiowe, malowane proszkowo - kolor RAL
9016 (biały). Szerokość skrzydła drzwi w świetle ościeżnicy zgodnie z Warunkami
Technicznymi, tj. szerokość szerszego skrzydła min. 90 cm z uwzględnieniem grubości
skrzydła po otwarciu drzwi. Drzwi wyposażyć w samozamykacz.
9.7
Stolarka drzwiowa wewnętrzna
- drzwi prowadzące z pomieszczeń na korytarz – drzwi płytowe,
ze stali ocynkowanej malowane proszkowo - kolor RAL 9016 (biały) z wkładką
bębenkową;
7
- drzwi prowadzące do klatek schodowych lub do holu wejściowego budynku – o
odporności ogniowej 30 minut - kolor RAL 9016 (biały);
- wejściowe do korytarzy - o odporności ogniowej 30 minut - kolor RAL 9016 (biały);
- łazienki – drzwi płytowe z otworami nawiewnymi ze stali ocynkowanej malowane
proszkowo - kolor RAL 9016 (biały);
- drzwi do sal z aparaturą RTG z płytami ołowianymi zabezpieczającymi przed szkodliwym
promieniowaniem - kolor RAL 9016 (biały).
- w pomieszczeniu 3.2 MOPR zastosować ściankę mobilną -przesuwną np. firmy OPTIMAL z
wypełnieniem akustycznym
10. PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNĘTRZNE DLA POMIESZCZENIEŃ OBJĘTYCH
OPRACOWANIEM
-
wodno – kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna, instalacja co (istniejąca), elektryczna
teletechniczna, rurarz do internetu
11. CHARAKTERYSTYKA ENERGERYCZNA BUDYNKU
Bilans mocy urządzeń elektrycznych, właściwości cieplne stolarki okiennej, parametry sprawności
energetycznej instalacji wentylacji mechanicznej i innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę
cieplną obiektu budowlanego ( objęte zakresem opracowania ) oraz dane wykazujące, że przyjęte w
projekcie architektoniczno – budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają
wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno – budowlanych
znajdują się w projektach branżowych.
12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO i JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI i OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM:
a. zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków wg
projektu instalacji sanitarnych.
b. emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich
rodzaju i zasięgu rozprzestrzeniania się:
Nie występują zanieczyszczenia gazowe, pyłowe i płynne.
c. rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów:
-Składowanie i wywóz odpadów stałych wg dotychczasowych rozwiązań.
-Składowanie i wywóz odpadów stałych medycznych – nie występuje w pomieszczeniach RTG i
MOPR
d. emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola
elektromagnetycznego i innych zakłóceń:
Emisja hałasu, wibracji oraz zakłócenia elektromagnetyczne nie występują.
Obliczenia osłon stałych przed promieniowaniem obliczono dla aparatury : rentgen cyfrowy
PanoRad DR firmy IMIX
Biorąc pod uwagę obliczenia osłon stałych, przed promieniowaniem jonizującym należy ściany
posadzkę, strop, drzwi zabezpieczyć w następujący sposób po uwzględnieniu istniejących
materiałów z których wykonane są ściany i strop oraz posadzka:
– Ściana AB ( wolna przestrzeń ) - wymagana grubość osłony z ołowiu wynosi 0,4mm. Ściana o
grubości 550mm z cegły pełnej stanowi wystarczającą osłonę i nie wymaga dodatkowych
zabezpieczeń. Okna znajdują się na wys. II piętra i brak jest sąsiedztwa bezpośredniego innego
budynku – można uznać, ze nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń.
– Ściana BC ( wc, magazyn ) - wymagana grubość osłony z ołowiu 0,4mm. Ściana o grubości
35mm z cegły pełnej stanowi wystarczającą osłonę i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.
– Ściana CD ( przedsionek, kabiny) – wymagana grubość ołowiu wynosi 0,6mm. Ściana o
8
–
–
–
–
–
grubości 120mm z gazobetonu, należy dodatkowo zabezpieczyć warstwą tynku
barytobetonowego o grubości ca. 8mm. Drzwi powinny być zabezpieczone blachą ołowianą o
grubości 0,6mm PB
Ściana DE ( sterownia – ściana ) - wymagana grubość osłony z ołowiu wynosi 0,6mm. Ścianę o
grubości 120mm z gazobetonu należy dodatkowo zabezpieczyć warstwą tynku
barytobetonowego o grubości ca 8mm. Drzwi powinny być zabezpieczone blachą ołowianą o
grubości 0,6 mm Pb. Okienko obserwacyjne winno posiadać szkło ołowiane Pb=0,6mm min.
Ściana EF ( przedsionek ) - wymagana grubość osłony wynosi 0,4 mm – nie wymaga
dodatkowych zabezpieczeń.
Ściana FA ( hol ) - wymagana grubość osłony z ołowiu wynosi 1,5mm. Ścianę o grubości
120mm z gazobetonu należy dodatkowo zabezpieczyć warstwą tynku barytobetonowego o
grubości ca 15mm.
Strop ( brak pomieszczeń) – nie wymaga dodatkowych osłon.
Posadzka ( gabinet lekarski ) wymagana grubość osłony z betonu 226mm o gęstości 2,1 – 2,2
g/cm3, należy posadzkę zabezpieczyć stosując wylewkę z betonu grubości 70mm
Nad drzwiami wejściowymi do gabinetu RTG, zainstalować transparenty świetlne ze znakiem
ostrzegawczym przed promieniowaniem.
e. wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,
wody powierzchniowe i podziemne:
Lokalizacja obiektu nie ma wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody
powierzchniowe i podziemne.
Przyjęte rozwiązania funkcjonalne i techniczne nie mają negatywnego wpływu na środowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
13. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Istniejące rozwiązania w budynku zapewnia się osobom niepełnosprawnym bezkolizyjny dojazd i
dojście do budynku – wjazd z poziomu terenu od wnętrza nieruchomości(wewnętrzny parking)
Dostęp na drugie piętro dźwigiem osobowym.
14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
1. POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA, LICZBA KONDYGNACJI, WYSOKOŚĆ
I KWALIFIKACJA
a) powierzchnia wewnętrzna ogółem: 272,80 m2
b) liczba kondygnacji: 5 kondygnacji, w tym 1 podziemna
c) wysokość 14,70m, budynek średniowysoki.
2. KWALIFIKACJA
-
parter, I piętro, II piętro, III piętro i kategoria zagrożenia ludzi ZL III, piwnice; „PM”.
3. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU
Budynek został zaprojektowany i wykonany w klasie „B” odporności pożarowej.
4. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
Projektowane ściany podziału wewnętrznego w tym wydzielające korytarze posiadać będą min.
EI 30 odporności ogniowej.
5. STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU
Wszystkie istniejące i projektowane elementy konstrukcyjne budynku zakwalifikowane zostały do
grupy nierozprzestrzeniających ognia (NRO).
9
6. SUFITY PODWIESZONE, WYKŁADZINY PODŁOGOWE
a) Sufity; sufity wykonane będą z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i
nieodpadających pod wpływem ognia oraz których produkty termicznego rozkładu nie są
toksyczne i intensywnie dymiące.
b) Wykładziny; na korytarzach stosowane będą wykładziny co najmniej trudno zapalne.
7. WARUNKI EWAKUACYJNE
Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego nie przekroczy 20,0 m dla jednego kierunku i 60,0
m dla dwóch kierunków.
Klatka schodowa istniejąca powinna być obudowana ścianami i stropami o klasie min. REI 60
odporności ogniowej oraz zamknięte drzwiami o klasie EI 30 odporności ogniowej na wszystkich
kondygnacjach budynku łącznie z piwnicami. Drzwi na drugim pietrze wydzielające korytarz od
klatki schodowej /strona wschodnia/ dodatkowo dymoszczelne „S”
Ponadto klatki powinny być wyposażone w klapy dymowe lub urządzenia zapobiegające
zadymieniu. Urządzenia te powinny być uruchamiane czujkami dymowymi usytuowanymi na
wszystkich sufitach klatek schodowych oraz przyciskami ręcznymi usytuowanymi na parterze i
III piętrze budynku.
W przypadku zastosowania klap dymowych ich powierzchnia czynna powinna wynosić 5%
powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej, natomiast powierzchnia geometryczna równa
powierzchni czynnej podzielonej przez współczynnik przepływu o ustalonym dla konkretnego
typu klapy (min. 0,6).
Drzwi przeciwpożarowe klatek schodowych mogą być otwarte stale w normalnych warunkach i
podtrzymywane przez elektrozaczepy zwalniane na sygnał „alarm pożarowy” czujek lub
przycisków ręcznych klap dymowych albo ręcznych ostrzegawczy pożarowych zamykane
samoprzymykaczami.
Wyjście z klatki schodowej prowadzić będzie bezpośrednio na zewnątrz budynku – drzwi
otwierane na zewnątrz o szerokości min.120 cm, w tym skrzydło zasadnicze min. 90 cm.
Wyjście z klatki schodowej głównej prowadzić będzie przez hol, którego obudowa posiadać
będzie klasę odporności ogniowej (ściany i strop) min. REI 60, a zamknięcie otworów (drzwi,
naświetla itp.) klasę min. EI 30 odporności ogniowej.
Korytarze ewakuacyjne posiadać będą szerokość min. 140 cm i obudowane będą ścianami o
klasie min. EI 30 odporności ogniowej. Ponadto powinny być podzielone drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki nie dłuższe niż 50,0 m.
Korytarze i klatki schodowe wyposażone będą w oświetlenie ewakuacyjne.
8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE INSTALACJI UŻYTKOWYCH
a) Instalacji elektrycznych; przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
b) Instalacji teletechnicznych; instalacja odgromowa.
c) Instalacji wentylacyjnych; klapy odcinające o klasie EI 60 na przejściach przez stropy między
kondygnacyjne.
d) Pozostałych instalacji w tym c.o., wod-kan, przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm
przez stropy zabezpieczyć kitami, szpachlami oraz kołnierzami lub pierścieniami o klasie EI
60 odporności ogniowej.
9. DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
a) System sygnalizacji pożaru według rozstrzygnięć pkt. 8 niniejszego pisma.
b) Hydranty przeciwpożarowe Ø 25 z wężem półsztywnym o długości max. 30,0 m i zasięgu
max. 33,0 m (UWAGA! istniejące hydranty Ø 52 wymienić) .
c) Gaśnice; 1 gaśnica GP-6x na każde 300,0 m2 z maksymalnym dojściem 30,0 m.
10. STREFY POŻAROWE
Projektuje się, że każda kondygnacja stanowić będzie odrębną strefę pożarową.
10
11. ZAOPATRZENIE
POŻAROWA
W
WODĘ
DO
CELÓW
PRZECIWPOŻAROWYCH
I
DROGA
Według dotychczasowych rozwiązań.
12. INNE WYMAGANIA
Projekty wykonawcze dla hydrantów przeciwpożarowych, klap dymowych i ich sterowania,drzwi
przeciwpożarowych i dymoszczelnych systemu sygnalizacji pożarowej należy uzgodnić z
rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Dla budynku opracować „instrukcję bezpieczeństwa pożarowego”.
Dla pomieszczenia pracowni RTG opracować instrukcje celem uzgodnienia WSSE w Szczecinie.
Opracowanie :
Sprawdzający:
mgr inż. arch. Robert Rachuta
upr bud nr 3/Sz/99
mgr inż. arch. Krzysztof Jankiewicz
upr. bud. Nr 5/ZPOIA/OKK/2008
11

Podobne dokumenty