Zalacznik_1_OPZ

Komentarze

Transkrypt

Zalacznik_1_OPZ
Załącznik 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Minimalne wymagania techniczne:
Toaleta z wyposażeniem podstawowym musi zawieraj co najmniej:
- drzwi o profilu zamkniętym
- zamek wewnętrzny
- podwójny system wentylacji
- podłogę antypoślizgową
- pisuar
- pojemnik na minimum 2 rolki papieru toaletowego
- pojemnik o objętości min. 250l
Toaleta z wyposażeniem VIP musi zawieraj co najmniej:
- drzwi o profilu zamkniętym
- zamek wewnętrzny
- podwójny system wentylacji
- podłogę antypoślizgową
- pisuar
- pojemnik na minimum 2 rolki papieru toaletowego
- pojemnik o objętości min. 250l
- umywalkę
- dozownik na mydło/płyn dezynfekujący
- dozownik na ręczniki papierowe
- lustro
- kosz na zużyte ręczniki papierowe
Toaleta dla niepełnosprawnych musi zawierać co najmniej:
- drzwi automatycznie zamykane
- podwójny system wentylacji
- podłogę antypoślizgową
- konstrukcja podestu umożliwiająca wjazd na wózku
- poręcze (relingi)
- pojemnik na minimum 2 rolki papieru toaletowego
- pojemnik o objętości min. 250l
- umywalka
- dozownik na mydło/płyn dezynfekujący
- dozownik na ręczniki papierowe
- kosz na zużyte ręczniki papierowe
Umywalka wolnostojąca dwustanowiskowa musi spełniać co najmniej poniższe
parametry:
- dwa zbiorniki (na wodę czystą i na wodę brudną), każdy minimum 150l
- dozownik na mydło w płynie
- dozownik ręczników papierowych
- kosz na zużyte ręczniki
UWAGA: w koszt wynajmu i serwisu urządzeń muszą zostać wliczone takie czynności, jak:
- dowóz, wywóz, montaż, demontaż
- dostarczenie materiałów dodatkowych: papieru toaletowego i ręczników papierowych
Załącznik 1
- zapewnienie personelu obsługującego
- wywóz i utylizacja ścieków
- dezynfekcja, mycie i oczyszczenie
niezbędne do prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania toalet w czasie imprez
plenerowych
2. Zapotrzebowanie na poszczególne terminy:
Terminy: 06.06, 13.06, 05.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 30.08
Zapotrzebowanie na każdą z imprez:
- 1 toaleta z wyposażeniem VIP
- 1 toaleta dla niepełnosprawnych
Terminy: 22,23.08
Zapotrzebowanie na każdą z imprez:
- 12 toalet z wyposażeniem podstawowym
- 2 toalety z wyposażeniem VIP
- 2 toalety dla niepełnosprawnych
- 4 umywalki dwustanowiskowe
Termin: 5.09
Zapotrzebowanie:
- 20 toalet z wyposażeniem podstawowym
- 3 toalety z wyposażeniem VIP
- 4 toalety dla niepełnosprawnych
- 5 umywalek dwustanowiskowych
Terminy: 06.09, 13.09
Zapotrzebowanie na każdą z imprez:
- 5 toalet z wyposażaniem podstawowym
- 1 toaleta z wyposażeniem VIP
- 1 toaleta dla niepełnosprawnych
- 1 umywalka dwustanowiskowa
Łącznie:
54
17
18
15
toalety z wyposażeniem podstawowym
toalet z wyposażeniem VIP
toalet dla niepełnosprawnych
umywalek dwustanowiskowych

Podobne dokumenty