Konspekt zajęć piłki nożnej. Temat: Nauczanie uderzenia prostym

Komentarze

Transkrypt

Konspekt zajęć piłki nożnej. Temat: Nauczanie uderzenia prostym
Konspekt zajęć piłki nożnej.
Temat: Nauczanie uderzenia prostym podbiciem.
Prowadząca: Marta Suchenia
Miejsce: sala gimnastyczna lub boisko szkolne.
Liczba ćwiczących : 18 chłopców
Klasa : IV Katolickiej Szkoły Podstawowej
Przybory: piłki nożne, pachołki, znaczniki.
Cele główne zajęć:
Umiejętności: uczeń potrafi poprawnie wykonać uderzenie prostym podbiciem.
Motoryczność: zwinność, koordynacja, siła.
Wiadomości: technika uderzenia prostym podbiciem.
Metody: zabawowa klasyczna, zadaniowa ścisła.
Część
toku
I
wstępna
II
Główna
Treść zajęć
Czas
Uwagi organizacyjno - metodyczne
A. Czynności organizacyjnoporządkowe.
2min.
Ustawienie w szeregu ,
sprawdzenie obecności.
B. Zabawa ożywiająca „Wybij
piłkę”
3 min.
Prowadzący objaśnia zabawę.
Każdy ćwiczący ma piłką.
C. Rozgrzewka.
Ćwiczenia w truchcie:
- krążenia ramion w truchcie,
- skiping A piłka trzymana na
wysokości klatki piersiowej,
- trucht, podrzut piłki chwyt.
Ćwiczenia kształtujące z piłkami.
-piłka trzymana i przekazywana do
współćwiczącego przez uginanie i
prostowanie RR
- stojąc w rozkroku, obszerne skłony
tułowia w przód z piłką,
- stojąc w rozkroku wyrzut piłki do
współpartnera, wykonując zamach
zza głowy,
- w miejscu krążenia piłki wokół
bioder,
- w rozkroku przełożenie piłki
pomiędzy kolanami po ósemce,
- podskoki nad piłką w różnych
kierunkach obunóż
Nauczanie uderzenia prostym
podbiciem. (pokaz i objaśnienie
nauczanego elementu)
Ćwiczenia w parach.
1.Markowanie uderzenia, w miejscu
na przemian LP NN, piłki
podwieszonej.
10
min.
Ćwiczący poruszają się w wszerz sali
lub boiska
2 × wykonując powtórzenie ćwiczenia.
Ćwiczący ustawieni w dwójkach na
wprost siebie wykonują 5 × na zmianę
ćwiczenia
25
min
Ćwiczenia wykonywane w
dwójkach na zmianę ze
współćwiczącym 5 × powtarzane
Piłka podtrzymywana przez partnera
stopą lub w siatce.
Część
toku
II
Główna
Treść zajęć
Czas
Prowadzący koryguje błędy
podczas ćwiczeń i zwraca
uwagę na poprawność
wykonywanych elementów,
pamiętając o doskonaleniu PN i
LN
Powierzchnię uderzenia stanowi
środkowy obszar stopy.
Najczęstsze błędy: niewłaściwe
ustawienie stopy, brak zamachu,
brak usztywnienia stopy.
2. J/w w marszu, w lekkim truchcie
LP NN.
3.Uderzenie piłki upuszczonej z rąk
partnera.
4. Uderzenie piłki po koźle
(z własnego podrzutu).
5.Uderzenie piłki upuszczonej z rąk w
biegu do partnera.
6.Uderzenie piłki dorzuconej łukiem
przez partnera.
7. Uderzenie piłki dorzuconej łukiem
przez partnera.
8. Uderzenie piłki stojącej z miejsca ,
z 1 kroku, z marszu, z dobiegu
(partner przytrzymuje piłkę podeszwą)
9.Uderzenie piłki toczącej się z
własnego podania, z podania partnera.
10.Uderzenia piłki bez przyjęcia.
Ćwiczenia doskonalące naukę
uderzenia prostym podbiciem.
Ćwiczenie 1
1.Uderzenie piłki po koźle dorzuconej
przez siebie na bramkę z miejsca, z
biegu.
Ćwiczenie 2
2.Uderzenie piłki toczącej się po
uderzeniu prostym podbiciem o
ścianę. Poruszanie się na koniec
własnego rzędu.
Ćwiczenie 3
J/w z tym, że ćwiczący poruszają się
na koniec sąsiedniego rzędu.
Fragmenty gry:
uderzenie piłki na bramkę po
prowadzeniu piłki na wprost bramki i
między pachołkami.
Gra właściwa w zespołach
sześcioosobowych., bramki zaliczone
po uderzeniu na bramkę prostym
podbiciem.
Część
Ćwiczenia uspokajające i korektywne.
końcowa Marsz wokół boiska lub sali wznos
ramion, wspięcie na palcach, opad T
w dół.
Zabawa uspokajająca „Minutka”
Uwagi organizacyjno.- metodyczne
Piłka dorzucona w tempo biegu,
palce nogi uderzającej
maksymalnie skierowane ku
podłożu.
Ćwiczący ustawieni w trzech
rzędach. Zwrócenie uwagi na
pozycję nogi postawnej.
Korygowanie występujących
błędów np. braku usztywnienia
stopy.
Prowadzący objaśnia zasady
gry, zwraca uwagę na
poprawność uderzenia.
5
min
Głębokie wdechy i wydechy.
Ćwiczący siedzą w kole.

Podobne dokumenty