na Wydziale Ekonomii -

Komentarze

Transkrypt

na Wydziale Ekonomii -
GOTOWI DO KARIERY
na Wydziale Ekonomii
Informator rekrutacyjny 2015 / 2016
1. KANDYDACI
Masz otwarty umysł?
Chcesz poznać
ekonomię oraz mechanizmy gospodarki w skali kraju,
Europy i świata podczas praktyk
w najlepszych polskich i zagranicznych firmach?
Wydział Ekonomii
to Twoje miejsca na studia!
Oferujemy Ci 14 praktycznych specjalności na 5 kierunkach studiów o najwyższej jakości
kształcenia potwierdzonej przez Komitet Badań Naukowych Państwowej Akademii Nauk.
Znajdź właściwy kierunek!
Informator rekrutacyjny 2015 / 2016
1. KIERUNKI I SPECJALNOŚCI
Kierunek: ekonomia
ekonomia globalna i menedżerska
dla tych, którzy chcą się nauczyć wykorzystywać w praktyce wiedzę o współczesnej ekonomii w polityce
gospodarczej.
polityka i gospodarka żywnościowa
- studia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe.
Specjalności:
dla wszystkich, którzy chcą profesjonalnie prowadzić własne przedsiębiorstwo lub jako specjaliści z zakresu
gospodarki żywnościowej kierować instytucjami sektora rolno-żywnościowego.
publicystyka ekonomiczna i public relations
dla zainteresowanych zdobyciem wiedzy o szeroko pojętej komunikacji w mediach i biznesie, chcących zostać
specjalistami w sferze kreowania wizerunku, dziennikarstwa ekonomicznego, public relations, negocjacji,
komunikacji wewnętrznej lub doradztwa politycznego.
strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
dla zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy z zakresu działalności gospodarczej oraz poznaniem
narzędzi pozwalających rozwiązywać problemy firm i przedsiębiorstw.
zasoby ludzkie w organizacji
czyli specjalność dla wiążących swoją przyszłość z obszarem HR firm, przedsiębiorstw i instytucji administracji
państwowej. To tutaj poznasz profesjonalne i skuteczne narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi na wszystkich
stanowiskach menedżerskich.
Informator rekrutacyjny 2015 / 2016
1. KIERUNKI I SPECJALNOŚCI
Kierunek: finanse i rachunkowość
bankowość i pośrednictwo finansowe
czyli wszystko, co powinien wiedzieć i potrafić ekonomista doskonale przygotowany do pracy w sektorze
bankowym, instytucjach kredytowych oraz instytucjach pośrednictwa finansowego - ze szczególnym
uwzględnieniem wiedzy o najnowszych produktach i usługach bankowości elektronicznej.
doradztwo finansowe – studia drugiego stopnia
dla tych, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z obszaru planowania i doradztwa finansowego dla klientów
indywidualnych, przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego.
finanse, audyt i podatki
Specjalności:
specjalność dla chcących nabyć umiejętność swobodnego i kompetentnego analizowania zjawisk gospodarczych,
finansowych i społecznych pod kątem podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem analizy i oceny rynków
finansowych, tworzenia strategii podatkowych, inwestowania na giełdzie, pozyskiwania i wykorzystywania
funduszy UE.
finanse w gospodarce żywnościowej
- wyłącznie studia stacjonarne drugiego stopnia
to propozycja studiów nad wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości uwzględniającą mechanizmy funkcjonowania
gospodarki żywnościowej, polityki rolnej, funduszy unijnych i rynków rolnych. Tutaj przygotujesz się do
kompetentnej obsługi podmiotów gospodarki żywnościowej.
inwestycje finansowe – studia drugiego stopnia
zainteresuje tych, którzy chcą poznać praktyczne umiejętności z zakresu inwestowania i zarządzania kapitałami
osób prywatnych. Przygotowujemy do pracy najlepszych specjalistów kształtujących portfele inwestycyjne oraz
doradców instytucji finansowych typu asset management, private banking itp., którzy będą obsługiwać klientów
indywidualnych.
rachunkowość i skarbowość
dla chcących poznać tajniki obsługi podatkowej i skarbowej firm, przedsiębiorstw, osób fizycznych i prawnych. To
od nas wychodzą najlepsi specjaliści w zakresie rachunkowości finansowej, zarządczej i budżetowej podmiotów
krajowych i zagranicznych, a także specjaliści analizy ekonomicznej i finansowej.
ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
Jeśli chcesz poznać prawne i ekonomiczne aspekty wiedzy o ubezpieczeniach i stać się specjalistą w zakresie
interpretacji i oceny warunków ubezpieczeń, pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz procedur likwidacji szkód, to
specjalność dla Ciebie.
Informator rekrutacyjny 2015 / 2016
1. KIERUNKI I SPECJALNOŚCI
Kierunek: polityka społeczna
Specjalności:
finanse i zarządzanie usługami społecznymi
to specjalność dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i polityki
społecznej do pracy w instytucjach usług społecznych, takich jak: zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, urzędy pracy,
fundacje i stowarzyszenia.
komunikacja społeczna
najlepsze miejsce dla tych, którzy chcą zdobyć umiejętność trafnego rozpoznawania, zapobiegania i rozwiązywania
konfliktów społecznych. Po naszej specjalności będziesz potrafił gromadzić i analizować dane, tworzyć plany i
strategie operacyjne, negocjować, tworzyć wizerunek społeczny, pisać teksty perswazyjne, zarządzać projektami
oraz organizować kampanie społeczne.
Kierunek: prawno-ekonomiczny
Kierunek: Finance-kierunek międzywydziałowy
– studia anglojęzyczne, płatne
realizowany od roku 2014/15 wyłącznie w języku angielskim. Jest to kierunek międzywydziałowy, płatny
realizowany na Wydziałach Ekonomii oraz Wydziale Zarządzania.
Informator rekrutacyjny 2015 / 2016
2. STUDENCI
Od blisko 90 lat kształcimy najlepszych specjalistów w zakresie
ekonomii, co potwierdzają rankingi uczelni, liczne certyfikaty,
krajowe
i
zagraniczne
sukcesy
naszych
studentów,
absolwentów i wykładowców.
Teraz czas na Ciebie!
Najwyższa jakość kształcenia to dla nas standard
Każdemu z blisko 11 tysięcy naszych studentów zapewniamy edukację wg wzorców
kształcenia menedżerskiego w oparciu o aktualny stan badań naukowych oraz
najefektywniejsze metody prowadzenia zajęć.
Każdego dnia nauki nasi studenci korzystają z wiedzy i doświadczenia około 500 nauczycieli
akademickich, w tym 140 profesorów - ludzi pełnych pasji, zaangażowania i otwartości.
Nastawienie na praktyczny wymiar nauki, staże studenckie
Czysty zysk!
oraz stała współpraca z biznesem i zagranicznymi ośrodkami
akademickimi dają naszym studentom możliwość pewnego
wejścia na rynek pracy z dyplomem prestiżowej uczelni.
Spośród naszych studentów rekrutuje się najlepsza kadra menedżerska kraju zarówno
w administracji państwowej, biznesie, jak i przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych.
Informator rekrutacyjny 2015 / 2016
Studenci dają słowo
“Wszyscy wiemy, że wiedza to podstawa i że zdobywać można ją wszędzie. Ale wiedza bez umiejętności jej
wykorzystania jest wiedzą bezużyteczną. Tutaj, na Wydziale Ekonomii UEP, już na studiach uczymy się poprzez
praktykę, jak rozwiązywać realne problemy w biznesie, jak przewidywać i prognozować zachowania gospodarki,
by w porę odpowiednio na nie reagować”.
Karolina Gawrońska
studentka II roku na kierunku: finanse i rachunkowość, specjalność: finanse, audyt i podatki
“Każdego dnia przekonuję się, że wybór publicystyki ekonomicznej i public relations na Wydziale Ekonomii UEP
był strzałem w dziesiątkę: realizujemy prawdziwe wydarzenia PR, spotykamy się ze znanymi dziennikarzami
i wybitnymi przedstawicielami mediów. Odbywamy niezliczoną ilość przydatnych zajęć praktycznych, które
pozwalają zrozumieć świat mediów. Właśnie takiej “żywej” nauki oczekiwałem”.
Grzegorz Jarzyna
student III roku publicystyki ekonomicznej i public relations na Wydziale Ekonomii UEP.
Właściwi ludzie
na właściwych miejscach
poznaj władze wydziału
Dr hab. Waldemar Czternasty, prof. nadzw. UEP
– dziekan Wydziału Ekonomii.
Ekspert w zarządzaniu jednostką naukową, w
wolnych chwilach ekspert Państwowej Komisji
Akredytacyjnej w Warszawie. Autor wielu cenionych
publikacji z zakresu makroekonomii.
Informator rekrutacyjny 2015 / 2016
Dr hab. Andrzej Przymeński, prof. nadzw. UEP
– prodziekan Wydziału Ekonomii ds. studentów studiów I stopnia.
Oddany studentom i ich sprawom łączy obowiązki prodziekana z
łączeniem ekonomii i socjologii. Autor monografii Bezdomność jako
kwestia społeczna w Polsce współczesnej, Poznań 2001.
Dr hab. Jan Sikora, prof. nadzw. UEP
prodziekan Wydziału Ekonomii ds. studentów studiów II stopnia.
Znawca problematyki studenckiej, autor ponad 390 publikacji, wielu
cenionych książek, m.in. Socjologii pracy, Motywowania pracowników oraz
Zarządzania konfliktem w zakładzie pracy.
Informator rekrutacyjny 2015 / 2016
3. ABSOLWENCI
Poszukiwany, poszukiwani absolwenci
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu!
Każdego roku nasz Uniwersytet opuszcza ponad 4000 świetnie przygotowanych do pracy
absolwentów - wysokiej klasy profesjonalistów.
Ich kompetencje są doceniane w największych polskich i zagranicznych firmach, o czym
świadczy 1. miejsce wśród uczelni ekonomicznych, których absolwenci są najbardziej
poszukiwani na rynku pracy (ranking 2013 “Wprost”).
Miejsce
to
zawdzięczamy
przemyślanej
i
skutecznej strategii dostosowywania programu i
sposobu kształcenia do nieustannie zmieniającego
się świata, gospodarki, potrzeb biznesu i rynku
pracy. Dzięki temu wykształcenie i umiejętności
naszych Absolwentów odpowiadają aktualnym
potrzebom rynku pracy.
Naszymi absolwentami są znani ludzie sukcesu, biznesmeni, politycy czy przedsiębiorcy,
których nikomu nie trzeba przedstawiać: Ryszard Grobelny, Wojciech Kruk, Jan Kulczyk,
Bogusław Biszof czy Paweł Tamborski.
Dołącz do nich
i znajdź się w doborowym towarzystwie!
Informator rekrutacyjny 2015 / 2016
4. KONTAKT
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dziekanat Wydziału Ekonomii
al. Niepodległości 10,
61-875 Poznań
Sekcja obsługi studiów I stopnia
(stacjonarne i niestacjonarne)
tel. (0-61) 856-92-00
856-92-07
856-92-08
856-92-35
fax (0-61) 856-92-33
Sekcja obsługi studiów II stopnia
stacjonarne
tel. (0-61) 856-92-09
niestacjonarne
tel. (0-61) 856-92-34
856-93-75
Informator rekrutacyjny 2015 / 2016