system opłat drogowych w słowenii

Komentarze

Transkrypt

system opłat drogowych w słowenii
SYSTEM OPŁAT DROGOWYCH W SŁOWENII
System winietowy dla pojazdów ponad 3.500 kg
System winietowy dla pojazdów ważących poniżej 3.500 kg
https://www.dars.si/PopAbc/
BIEŻĄCE OPŁATY
Od 1 lipca 2008 aby poruszać się po słoweńskich autostradach należy obowiązkowo
wykupić winietę przeznaczoną dla pojazdów, których najwyższa dozwolona masa nie
przekracza 3.500 kg, bez względu na masę przyczepy.
Karty płatnicze lub gotówka
PRZEDPŁATY
SERWISY ELEKTRONICZNE:
tablica ABC (R3 lub R4)
RODZAJ WINIETY
CENA
Roczna winieta dla dwuśladowych pojazdów mechanicznych o
największej dopuszczalnej masie 3.500 kg
Miesięczna winieta dla dwuśladowych pojazdów
mechanicznych o największej dopuszczalnej masie 3.500 kg
Tygodniowa winieta dla dwuśladowych pojazdów
mechanicznych o największej dopuszczalnej masie 3.500 kg
Roczna winieta dla jednośladowych pojazdów mechanicznych
(motocykli)
Półroczna winieta dla jednośladowych pojazdów
mechanicznych (motocykli)
Tygodniowa winieta dla ednośladowych pojazdów
mechanicznych (motocykli)
PŁATNOŚĆ
ODROCZONA
KLASA EMISJI EURO
karta DARS (DK/DKT)
95,00 EUR
30,00 EUR
15,00 EUR
Prawidłowa klasyfikacja pojazdów w punktach poboru opłat:
47,50 EUR
25,00 EUR
7,50 EUR
Roczna winieta na bieżący rok jest ważna od 1 grudnia poprzedniego roku do 31 stycznia
roku następnego (łącznie przez 14 miesięcy)
Półroczna winieta jest ważna przez 6 miesięcy od dnia jej zakupu, lub do końca
ostatniego dnia szóstego miesiąca, jeśli w tymże miesiącu nie ma takiego dnia Miesięczna
winieta jest ważna przez miesiąc od momentu jej zakupu do końca dnia, który ma ten sam
numer co dzień jej nabycia, lub do końca ostatniego dnia następnego miesiąca, jeśli nie ma
w nim takiego dnia.
Tygodniowa winieta jest ważna przez siedem kolejnych dni kalendarzowych, włącznie z
dniem, który wybierze użytkownik kupując winietę.
Punkty sprzedaży:
http://www.dars.si/Dokumenti/3_prodajna_mesta/seznam%20PM_PZMT_Poljska.doc
W przypadku konieczności zgłoszenia skargi przeciwko postępowaniu
słoweńskich służb uprawnionych do kontrolowania winiet, radzimy
obywatelom polskim, aby zwrócili się do ich zwierzchników w
Republice Słowenii.

Podobne dokumenty