NX404E - Clarion

Komentarze

Transkrypt

NX404E - Clarion
Podręcznik użytkownika
NX404E
STACJA MULTIMEDIALNA DVD Z WBUDOWANĄ NAWIGACJĄ
I 6,2-CALOWYM PANELEM DOTYKOWYM
o
P lski
Polski
PRZESTROGI:
Podręcznik
użytkownika
Urządzenie wyposażono w system laserowy.
W przypadku jakichkolwiek problemów z tym
odtwarzaczem należy skontaktować się z najbliższym
AUTORYZOWANYM punktem serwisowym.
Aby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi
z wiązką laserową, nie należy otwierać obudowy.
PRZESTROGI:
UŻYWANIE PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH,
WPROWADZANIE ZMIAN W KONFIGURACJI
LUB WYKONYWANIE PROCEDUR W SPOSÓB
INNY NIŻ OPISANY W TYM PODRĘCZNIKU
MOŻE NARAZIĆ UŻYTKOWNIKA NA SZKODLIWE
PROMIENIOWANIE.
NX404E
1
Zawartość
Polski
Polski
Podręcznik
użytkownika
2
1. FUNKCJE..............................................................................................................4
Rozbudowa systemów............................................................................................4
2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI......................................................................................5
3. PRZESTROGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ..............................................................7
Panel obsługi..........................................................................................................7
Port USB................................................................................................................7
Czyszczenie...........................................................................................................7
Obchodzenie się z płytami.....................................................................................8
4. PANEL OBSŁUGI................................................................................................10
Funkcje przycisków..............................................................................................10
5. OPCJONALNY PILOT.........................................................................................11
Funkcja pilota ......................................................................................................12
6. MENU GŁÓWNE.................................................................................................14
7. OBSŁUGA ODTWARZACZA DVD VIDEO..........................................................15
Płyty.....................................................................................................................15
Zmiana ustawień systemu DVD............................................................................16
Odtwarzanie płyty.................................................................................................16
Obsługa menu odtwarzacza DVD.........................................................................17
Obsługa menu odtwarzacza plików wideo............................................................19
Przełączanie napisów...........................................................................................19
Lista plików wideo................................................................................................20
Odtwarzanie pliku wideo na żądanie w formacie DivX..........................................20
Formaty plików wideo odtwarzanych z płyt...........................................................20
8. OBSŁUGA ODTWARZACZA CD........................................................................21
Słuchanie/wysuwanie płyty..................................................................................21
Wyświetlenie ekranu w trybie odtwarzacza CD....................................................21
Obsługa menu odtwarzacza CD...........................................................................21
Odtwarzanie skompresowanych plików audio......................................................22
Funkcja wyświetlania znaczników........................................................................22
9. OBSŁUGA TRYBU USB AUDIO.........................................................................24
Uwagi dotyczące korzystania z pamięci USB.......................................................24
Wybór trybu USB Audio.......................................................................................24
Odtwarzanie plików audio z pamięci USB............................................................25
Uwagi dotyczące korzystania z pamięci USB.......................................................26
Wybieranie trybu USB Video................................................................................26
Odtwarzanie plików wideo z pamięci USB............................................................26
Odtwarzane formaty plików wideo........................................................................26
10. OBSŁUGA TRYBU USB VIDEO........................................................................26
11. OBSŁUGA iPoda..............................................................................................28
Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzaczy iPod/telefonów iPhone firmy Apple...... 28
Informacje o znacznikach standardu ID3 w trybie iPod Audio..............................28
Ekran z listą odtwarzania w trybie odtwarzacza iPod Audio..................................29
Obsługa menu w trybie iPod Video.......................................................................31
Ekran w trybie iPod Video ID3..............................................................................31
Ekran z listą w trybie iPod Video...........................................................................31
Ekran w trybie prostego sterowania iPod Video....................................................32
Ekran odtwarzania w trybie iPod Video.................................................................32
Tryb iPod Audio Bluetooth....................................................................................32
12. OBSŁUGA ODTWARZACZA AUDIO Bluetooth®..............................................33
Wybieranie trybu Bluetooth Audio........................................................................33
Ustawienia odtwarzacza audio Bluetooth.............................................................33
Rejestrowanie odtwarzacza audio Bluetooth (Połączenie w parę)........................33
Wybieranie odtwarzacza audio Bluetooth.............................................................34
Sterowanie odtwarzaczem audio Bluetooth..........................................................34
NX404E
13. OBSŁUGA TELEFONU Bluetooth® ................................................................35
Wybieranie trybu BT Phone (Telefon Bluetooth)...................................................35
Ustawienia telefonu Bluetooth..............................................................................35
Rejestrowanie telefonu komórkowego (Połączenie w parę)..................................36
Wybieranie telefonu komórkowego.......................................................................36
Pobieranie danych z książki telefonicznej.............................................................36
Obsługa telefonu..................................................................................................36
14. OBSŁUGA TUNERA................................................................................................. 38
15. OBSŁUGA TV ...................................................................................................39
16. OBSŁUGA TRANSMISJI DAB................................................................................ 40
17. Tryb HDMI.................................................................................................................. 42
Kabel do podłączania urządzeń w trybie HDMI....................................................42
Wybieranie źródła HDMI .....................................................................................43
18. AUX (WEJŚCIE DODATKOWE) . .....................................................................44
19. OBSŁUGA OBRAZU Z KAMERY......................................................................44
20. OBSŁUGA URZĄDZEŃ ŹRÓDŁOWYCH DLA STREFY TYLNEJ....................45
Tryb DVD Video dla strefy tylnej............................................................................45
Tryb informacyjny dla sterowania źródłem DVD Video dla strefy tylnej ................45
Tryb bezpośredniego sterowania źródłem DVD Video dla strefy tylnej ................46
Tryb iPod Video dla strefy tylnej............................................................................46
Tryb sterowania odtwarzaniem źródła iPod Video dla strefy tylnej........................46
Tryb standardu ID3 źródła iPod Video dla strefy tylnej..........................................46
TV dla strefy tylnej................................................................................................46
21. OBSŁUGA MENU Z USTAWIENIAMI...............................................................47
Menu z ustawieniami ogólnymi.............................................................................47
Menu z ustawieniami wideo..................................................................................48
Menu z ustawieniami dźwięku..............................................................................48
Menu z ustawieniami nawigacji............................................................................48
Menu z innymi ustawieniami.................................................................................49
Ustawienie kodu zabezpieczającego przed kradzieżą..........................................49
22. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................50
INFORMACJE OGÓLNE......................................................................................50
ODTWARZACZ DVD............................................................................................50
URZĄDZENIE USB..............................................................................................51
Bluetooth..............................................................................................................51
Ekran TFT.............................................................................................................52
23. WYŚWIETLANE BŁĘDY...................................................................................53
ODTWARZACZ DVD............................................................................................53
24. DANE TECHNICZNE.........................................................................................54
25. PRZEWODNIK MONTAŻU/PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW............................56
NX404E
3
Polski
1. FUNKCJE
Podręcznik
użytkownika
FLAC (ang. Free Lossless Audio Codec) — Bezpłatny, bezstratny kodek dźwięku
Wbudowany moduł Bluetooth® z interfejsem umożliwiającym prowadzenie
rozmów w trybie głośnomówiącym (HFP) oraz strumieniowym przesyłaniem
dźwięku (A2DP i AVRCP)
Dodatkowe wejście na przednim panelu oraz 6-kanałowe złącze wyjściowe
RCA umożliwiające sterowanie subwooferem
Rozbudowa systemów
Rozbudowa funkcji dźwiękowych
Wzmacniacz z zasilaniem
zewnętrznym
Rozbudowa funkcji wizyjnych
Kamera cofania
Tylny monitor
iPod®
Pamięć
USB
(podłączane przy użyciu kabla CCA-750)
iPhone®
iPhone / Smartfon podłączony do wejścia HDMI
(podłączane przy użyciu kabla CCA-750)
Telefon
Bluetooth
(podłączane przy użyciu kabla CCA-770 lub CCA-771)
UWAGA:
• Elementy wyszczególnione poza ramkami są produktami komercyjnymi dostępnymi
w ofercie ogólnej.
• Kable CCA-750, CCA-770, CCA-771 są sprzedawane oddzielnie.
4
NX404E
2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE
• Dla własnego bezpieczeństwa podczas jazdy kierowca nie powinien oglądać żadnych treści wideo
ani obsługiwać urządzenia. Należy pamiętać, że oglądanie filmów wideo oraz sterowanie ich
odtwarzaniem podczas jazdy jest prawnie zabronione w niektórych krajach. Ponadto podczas jazdy
należy utrzymywać głośność na poziomie umożliwiającym usłyszenie dźwięków z zewnątrz pojazdu.
• Urządzenia nie należy rozbierać na części ani modyfikować. Może to doprowadzić do wypadku,
pożaru lub porażenia prądem.
• Nie należy korzystać z urządzenia w przypadku pojawienia się problemów, takich jak brak obrazu
lub dźwięku. Może to doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia prądem. Jeśli urządzenie
działa wadliwie, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub najbliższym centrum
serwisowym firmy Clarion.
• W przypadku pojawienia się problemu, na przykład dostania się jakiegoś przedmiotu do urządzenia,
zalania urządzenia, wydobywania się z niego dymu lub dziwnych zapachów itp., należy natychmiast
przerwać korzystanie z urządzenia, a następnie skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub
najbliższym centrum serwisowym firmy Clarion.
Dalsze korzystanie z urządzenia w takim stanie może doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia
prądem.
• W przypadku wymiany bezpiecznika należy zamontować bezpiecznik o takich samych parametrach
technicznych.
Zastosowanie bezpiecznika o innych parametrach technicznych może doprowadzić do pożaru.
• Dla własnego bezpieczeństwa instalację urządzenia lub wprowadzanie zmian w instalacji należy
zlecić najbliższemu centrum serwisowemu firmy Clarion. Te czynności wymagają zaawansowanych
umiejętności i dużego doświadczenia.
• Korzystanie z systemu nawigacji nie zwalnia kierowcy od odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne
uczestnictwo w ruchu drogowym. Żadna trasa zasugerowana przez ten system nawigacji nie może być
ważniejsza od przepisów ruchu drogowego, zdrowego rozsądku oraz wiedzy na temat bezpiecznego
poruszania się po drogach. Należy zignorować sugerowaną trasę, jeśli naraziłaby na niebezpieczeństwo
kierowcę lub innych uczestników ruchu drogowego, doprowadziłaby do złamania przepisów ruchu
drogowego lub zaprowadziła w niebezpieczne miejsce.
• Trasy wyznaczane przez ten system nawigacji należy traktować wyłącznie jako sugestie. Może zdarzyć
się, że system nawigacji poda błędną lokalizację pojazdu, nie wskaże najkrótszej trasy do celu lub nie
doprowadzi kierowcy do wybranego celu. W takich sytuacjach należy postępować zgodnie ze zdrowym
rozsądkiem, uwzględniając aktualne warunki panujące na drodze.
• Nie należy posługiwać się systemem nawigacji, aby zlokalizować służby ratunkowe. W bazie danych
znajduje się tylko częściowa lista miejsc, takich jak szpitale, pogotowia, posterunki straży pożarnej
i policji. W takich przypadkach należy zachować rozwagę i pytać o sposób dojazdu.
• Kierowca jest odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
• Aby uniknąć wypadku, nie należy obsługiwać systemu nawigacji w trakcie prowadzenia pojazdu.
• Aby uniknąć wypadku, urządzenie należy obsługiwać tylko wtedy, gdy pojazd znajduje się w bezpiecznym
miejscu, a hamulec ręczny jest zaciągnięty.
• Aby uniknąć wypadku lub popełnienia wykroczenia drogowego, należy pamiętać, że rzeczywiste
warunki panujące na drodze oraz przepisy ruchu drogowego są ważniejsze od informacji podawanych
przez system nawigacji.
• Oprogramowanie może zawierać niedokładnie lub niekompletne dane związane z ich dezaktualizacją,
zmianą okoliczności oraz źródeł pozyskiwanych informacji. Podczas jazdy należy zawsze uwzględniać
bieżące warunki na drodze oraz przepisy ruchu drogowego.
• W sytuacji, gdy rzeczywiste warunki na drodze oraz przepisy ruchu drogowego różnią się od informacji
podanych przez system nawigacji, należy stosować się do przepisów ruchu drogowego.
• Podczas kierowania pojazdem należy do minimum ograniczać czas spędzany na obserwowaniu ekranu.
• System nawigacji nie zawiera ani w żaden sposób nie przedstawia informacji na temat: przepisów ruchu
drogowego, aspektów technicznych pojazdu (w tym jego masy, wysokości, szerokości, ładowności
i maksymalnej prędkości), aspektów technicznych drogi (nachylenia drogi, stopnia przechylenia
drogi, jakości nawierzchni), przeszkód (wysokości i szerokości mostów i tuneli) oraz innych bieżących
warunków drogowych lub atmosferycznych. Prowadząc pojazd, należy zawsze kierować się zdrowym
rozsądkiem i uwzględniać bieżące warunki panujące na drodze.
NX404E
5
Polski
Podręcznik
użytkownika
1. Jeśli we wnętrzu samochodu panuje niska
temperatura, a odtwarzacz zostanie użyty wkrótce
po włączeniu ogrzewania, na płycie DVD/CD lub na
elementach optycznych odtwarzacza może skroplić
się para wodna, która uniemożliwi prawidłowe
odtwarzanie. Jeśli na płycie (DVD/CD) pojawi się para
wodna, należy przetrzeć płytę miękką ściereczką.
Jeśli para wodna skropli się na optycznych elementach
odtwarzacza, nie należy go używać przez około
godzinę. W tym czasie skroplona para wodna zniknie
w sposób naturalny, dzięki czemu będzie można
normalnie korzystać z urządzenia.
10R-047135
55 E
2. Jazda po bardzo nierównej nawierzchni,
powodującej znaczne drgania, może być
przyczyną przeskakiwania dźwięku.
技术说明:
1、大小65x75mm,红色外框线为刀模线。
2、材质,80g铜版纸,过哑胶。
3、内容印刷黑色:PANTONE Black C。
4、要求内容印刷正确、清晰,贴纸表面干净、整洁,不得有脏污、斑点、折痕;
切边务必整齐,不得歪斜。
3. W tym urządzeniu zastosowano precyzyjny
mechanizm. Nawet jeśli pojawią się problemy
z urządzeniem, nigdy nie należy otwierać
obudowy, demontować urządzenia ani smarować
jego części obrotowych.
6
NX404E
CNE
机
1:1
NX404E
吕崇垚
20140102
3. PRZESTROGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ
Panel obsługi
Aby wydłużyć żywotność urządzenia, należy zapoznać się z poniższymi przestrogami.
• Panel obsługi działa poprawnie w zakresie od
0˚ do 60˚C.
• Należy chronić urządzenie przed płynami,
na przykład napojami, wodą z parasoli itp.
W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia wewnętrznych obwodów
elektronicznych.
• Nie należy rozbierać zestawu na części ani
w jakikolwiek sposób go modyfikować. Może
to doprowadzić do jego uszkodzenia.
• Poddawanie panelu obsługi wstrząsom
lub uderzeniom może doprowadzić do jego
zepsucia, odkształcenia lub innego zniszczenia.
• Należy uważać, aby nie wypalić dziury
w wyświetlaczu zapalonym papierosem.
• W przypadku wystąpienia problemu należy
zlecić sprawdzenie zestawu w sklepie, gdzie
został zakupiony.
• Pilot zdalnego sterowania może nie działać,
jeśli czujnik pilota jest wystawiony na
bezpośrednie działanie światła słonecznego.
* Pilot jest sprzedawany oddzielnie.
• W przypadku bardzo niskich temperatur
prędkość wysuwania/chowania wyświetlacza
może zmaleć, a sam wyświetlacz może być
ciemniejszy. Nie świadczy to o uszkodzeniu
urządzenia. Wyświetlacz zacznie działać
normalnie wraz ze wzrostem temperatury.
• Niewielkie czarne, błyszczące punkty wewnątrz
panelu ciekłokrystalicznego nie są niczym
niezwykłym w przypadku produktów LCD.
Port USB
• Pamięć USB musi zostać rozpoznana jako
urządzenie USB pamięci masowej (USB mass
storage class), aby działały poprawnie. Niektóre
modele tych urządzeń mogą nie działać poprawnie.
Firma Clarion nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę
lub zniszczenie danych przechowywanych
na tych urządzeniach.
Przy korzystaniu z pamięci USB zaleca się
uprzednie utworzenie kopii zapasowej danych
zapisanych na karcie. Kopię zapasową można
zapisać na przykład na komputerze.
• Pliki z danymi mogą zostać uszkodzone podczas
korzystania z pamięci USB w następujących
sytuacjach:
Podczas odłączania pamięci USB lub wyłączania
zasilania w trakcie zapisywania lub odczytywania
danych. Na skutek oddziaływania elektryczności
statycznej lub szumu elektrycznego. Pamięć
USB należy podłączać/odłączać, gdy nie jest
używana.
• Kwestia podłączenia urządzenia do komputera
nie została opisana w tym podręczniku.
Czyszczenie
• Czyszczenie obudowy
Należy delikatnie wytrzeć zabrudzenia przy
użyciu miękkiej i suchej ściereczki. W przypadku
trudnych do usunięcia zabrudzeń należy
najpierw zwilżyć miękką ściereczkę neutralnym
detergentem rozpuszczonym w wodzie, po
czym delikatnie usunąć brud, a na koniec
ponownie przetrzeć obudowę za pomocą
suchej ściereczki.
Nie należy używać benzenu, rozcieńczalnika,
preparatów do czyszczenia samochodów itp.,
ponieważ takie substancje mogą zniszczyć
obudowę lub doprowadzić do odchodzenia
farby, którą jest pokryta. Ponadto długotrwały
bezpośredni kontakt przedmiotów z gumy
lu tworzywa sztucznego z obudową może
doprowadzić do powstania śladów.
• Czyszczenie panelu ciekłokrystalicznego
Na panelu ciekłokrystalicznym osadza się kurz,
dlatego należy go od czasu do czasu przecierać
miękką ściereczką. Nie należy wycierać
powierzchni wyświetlacza przy użyciu twardych
przedmiotów, ponieważ łatwo ją zarysować.
NX404E
7
Obchodzenie się z płytami
Polski
Podręcznik
użytkownika
Obchodzenie się z płytą
• Nowe płyty mogą mieć nieznacznie szorstkie
krawędzie. W przypadku używania takich płyt
odtwarzacz może nie działać lub dźwięk
może przeskakiwać. Korzystając z długopisu
kulkowego lub podobnego przedmiotu,
należy usunąć wszelkie nierówności
z krawędzi płyty.
Długopis kulkowy
Nierówne krawędzie

Nigdy nie należy naklejać etykiet na
powierzchnię płyty lub pisać po płycie
ołówkiem lub długopisem.
• Nigdy nie należy odtwarzać płyty z taśmą
celofanową, jakimkolwiek klejem lub
z odklejającymi się naklejkami. Próba
odtworzenia takiej płyty może doprowadzić
do uszkodzenia odtwarzacza DVD lub
zablokowania w nim płyty.
• Nie należy używać płyt zniekształconych,
pękniętych, z dużymi zarysowaniami
powierzchni itp. Użycie takich płyt może
doprowadzić do wadliwego działania
odtwarzacza lub jego uszkodzenia.
• Aby wyjąć płytę z pudełka, należy nacisnąć
jego środkową część i podnieść płytę,
trzymając ją ostrożnie za krawędzie.
• Nie należy używać dostępnych w sprzedaży
arkuszy chroniących płyty ani płyt
wyposażonych w stabilizatory itp., ponieważ
mogą one uszkodzić płytę lub wewnętrzny
mechanizm odtwarzacza.
8
NX404E
Przechowywanie
• Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych ani
jakiegokolwiek innego źródła ciepła.
• Nie należy pozostawiać płyt w miejscach
o zbyt dużym zawilgoceniu lub zapyleniu.
• Nie należy wystawiać płyt na bezpośrednie
działanie gorącego powietrza z nagrzewnic.
Czyszczenie
• Należy użyć miękkiej ściereczki i wycierać
płytę ruchami po linii prostej od środka
płyty do jej krawędzi, aby usunąć kurz
i odciski palców.
• Do czyszczenia płyt nie należy stosować
jakichkolwiek rozpuszczalników, takich jak
dostępne w sprzedaży środki czyszczące,
środki antystatyczne w sprayu lub
rozcieńczalniki.
• Po zastosowaniu specjalnego środka
do czyszczenia płyt należy odczekać,
aż płyta całkowicie wyschnie przed jej
odtworzeniem.
Informacje o płytach
• Nigdy nie należy wyłączać zasilania
i wyjmować urządzenia z samochodu,
jeśli w urządzeniu znajduje się płyta.

PRZESTROGA
Dla własnego bezpieczeństwa kierowca
nie powinien otwierać panelu obsługi
podczas prowadzenia pojazdu, aby wkładać
lub wyjmować płyty.

Informacje na temat zarejestrowanych znaków itp.
• Ten produkt zawiera technologię zabezpieczenia
praw autorskich, podlegającą ochronie na mocy
amerykańskich patentów oraz innych praw
własności intelektualnej. Jeśli nie ustalono
inaczej, użycie tej technologii zabezpieczeń
musi być autoryzowane przez firmę Rovi
Corporation i jest przeznaczone tylko do
zastosowań domowych oraz do ograniczonych
celów pokazowych.
• Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories. „Dolby” oraz podwójny symbol D
to znaki towarowe firmy Dolby Laboratories.
• “Made for iPod,” and “Made for iPhone” mean
that an electronic accessory has been designed
to connect specifically to iPod, or iPhone,
respectively, and has been certified by the
developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the
operation of this device or its compliance with
safety and regulatory standards. Please note
that the use of this accessory with iPod or
iPhone may affect wireless performance. iPhone, iPod, iPod nano, and iPod touch are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries.
Lightning is a trademark of Apple Inc
.•Znak słowny Bluetooth® oraz logo są własnością
firmy Bluetooth® SIG, Inc. Każde wykorzystanie
tych znaków przez firmę Clarion Co.,Ltd. jest objęte
umową licencyjną. Pozostałe znaki towarowe
oraz nazwy handlowe należą do odpowiednich
właścicieli.
• DivX®, DivX Certified® oraz skojarzone logo są
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
Rovi Corporation i jej przedsiębiorstw zależnych,
a ich użycie jest objęte umową licencyjną.
Posiada certyfikat DivX Certified® w zakresie
odtwarzania filmów wideo w formacie DivX®,
włącznie z odtwarzaniem treści typu premium.
Objęte przynajmniej jednym z następujących
amerykańskich numerów patentowych:
7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274
INFORMACJE NA TEMAT FORMATU DivX
VIDEO: DivX® to cyfrowy format wideo stworzony
przez firmę DivX LLC, firmę zależną od firmy
Rovi Corporation.
To urządzenie otrzymało oficjalny certyfikat
DivX Certified® po pomyślnym przejściu
rygorystycznych testów, które potwierdziły,
iż może ono odtwarzać filmy wideo w formacie
DivX. W witrynie divx.com można znaleźć
więcej informacji oraz narzędzia do konwersji
plików na format wideo DivX.
INFORMACJE NA TEMAT OPCJI WIDEO NA
ŻĄDANIE W FORMACIE DivX: To urządzenie
z certyfikatem DivX Certified® musi być
zarejestrowane, aby można było na nim
odtwarzać zakupione filmy VOD w formacie
DivX. Aby uzyskać kod rejestracyjny, należy
przejść do sekcji DivX VOD w menu
konfiguracyjnym urządzenia. W witrynie vod.
divx.com można znaleźć więcej informacji
na temat sposobu rejestracji produktu.
NX404E
9
Polski
4. PANEL OBSŁUGI
[ Podręcznik
użytkownika
[Mikrofon]
[MENU]
]
[Szczelina
odtwarzacza]
[NAVI/AV]
[PWR/VOL]
[IR]
[RESET]
[Gniazdo na karty microSD]
[Osłona]
[AUX IN]
Funkcje przycisków
Pokrętło [POWER/VOL] (Zasilanie/Głośność)
• Naciśnij pokrętło, aby włączyć urządzenie
• Jeśli urządzenie jest już włączone, zostanie
uaktywniony tryb nawigacji. Jeśli tryb nawigacji
jest aktywny, urządzenie wyświetli menu nawigacji.
• Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez ponad
2 sekundy, aby wyłączyć zasilanie.
• Przekręć pokrętło w lewo lub w prawo, aby odpowiednio
zmniejszyć lub zwiększyć poziom głośności.
Przycisk [NAVI/AV] (Nawigacja/AV)
• Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć się na tryb
nawigacji. Ponowne naciśnięcie spowoduje powrót
do aktualnie wybranego źródła.
• Naciśnij ten przycisk i przytrzymaj przez dwie
sekundy, aby wyświetlić menu z ustawieniami
przyciemniania.
[ ] Wysunięcie płyty
• Naciśnij, aby wysunąć płytę z urządzenia.
Przycisk [MENU]
• Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić menu główne.
Ponowne naciśnięcie spowoduje powrót do aktualnie
wybranego źródła.
• Naciśnij ten przycisk i przytrzymaj przez dwie sekundy,
aby wyłączyć monitor. Naciśnięcie dowolnego miejsca
na ekranie spowoduje ponowne włączenie monitora.
Przycisk [RESET] (Przywracanie ustawień fabrycznych)
• Naciśnij ten przycisk, aby przywrócić ustawienia
fabryczne urządzenia.
10
NX404E
Uwaga:
Naciśnięcie przycisku [RESET] oznacza usunięcie
z pamięci informacji takich jak częstotliwości stacji
radiowych, tytuły itp.
[Gniazdo na karty microSD]
Uwaga: Karta microSD służy tylko do nawigacji.
Nie należy używać kart microSD z tym urządzeniem
w innych celach. Po włożeniu karty z mapami do
gniazda na karty microSD nie należy jej wyjmować,
ponieważ spowoduje to dezaktywację funkcji nawigacji.
[AUX IN]
Złącze wejścia dodatkowego AUX 1.
[Mikrofon]
Służy do prowadzenia rozmów przez telefon Bluetooth.
Czujnik [IR]
• Odbiornik fal wysyłanych z pilota (zakres odbioru:
30 stopni we wszystkich kierunkach).
5. OPCJONALNY PILOT
* Pilot jest sprzedawany oddzielnie.
Nadajnik sygnału
Zakres odbioru: 30 stopni we wszystkich kierunkach
[OPEN]
[MUTE]
[ /
[POWER/SRC]
]
[VOLUME]
[ 0-9 ]
[NAV/AV]
[BACK]
[BAND]
[SEL]
[MENU]
[PIC]
,
[TA]
[SRCH]
[
,
,
[ENT]
]
[RPT]
[TITLE]
[ ], [ [ ], [ [ZOOM]
[SUB.T]
[AUDIO]
[ANGLE]
Wymiana baterii
1. Naciśnij zatrzask pojemnika na baterię, wyciągnij go
i wyjmij z niego starą baterię.
2. Włóż nową baterię CR2025, po czym wsuń pojemnik
z powrotem do obudowy pilota.
Upewnij się, że pojemnik jest wsuwany w odpowiednim
kierunku.
[ROOT]
]

]
PRZESTROGA
• Baterie należy przechowywać w miejscu będącym
poza zasięgiem dzieci.
W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
• Baterie (zestaw akumulatorów lub oryginalne baterie)
nie mogą być wystawiane na działanie zbyt dużych
temperatur, których źródłem są na przykład promienie
słoneczne, ogień itp.

OSTRZEŻENIE
Baterie litowe zawierają nadchloran.
Rozładowane baterie należy odpowiednio
zutylizować.
NX404E
11
Polski

PRZESTROGA
• Należy używać wyłącznie baterii litowych CR2025 (3 V).
• Jeśli pilot nie będzie używany przez miesiąc lub dłużej,
należy wyjąć baterię z pilota.
Podręcznik
użytkownika
• Nieprawidłowe włożenie baterii grozi wybuchem. Baterie
należy wymieniać na oryginalne lub ich odpowiedniki.
• Nie należy obsługiwać baterii przy użyciu narzędzi
z metalu.
• Nie należy przechowywać baterii w sąsiedztwie
przedmiotów z metalu.
• Jeśli dochodzi do wycieku substancji z baterii, należy
dokładnie wyczyścić pilota i włożyć nową baterię.
• Utylizacja zużytych baterii musi być zgodna
z wytycznymi rządowymi lub zasadami ochrony
środowiska opracowanymi przez instytucje
publiczne w danym kraju/regionie.
Ważne
• Pilota nie należy przechowywać w miejscach, w których
panuje wysoka temperatura i które są narażone
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Pilot może działać nieprawidłowo w bezpośrednim
świetle słonecznym.
• Należy unikać sytuacji, w których pilot spada na
podłogę samochodu, ponieważ może dostać się
pod pedał hamulca lub pod pedał przyspieszenia.
Funkcja pilota
Urządzeniem NX404E można sterować zdalnie przy użyciu pilota.
* Pilot jest sprzedawany oddzielnie.
Uwaga:
• Bezpośrednie światło słoneczne może zakłócić działanie pilota bezprzewodowego.
Przycisk [ /
]
• Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć/wstrzymać
odtwarzanie nośnika z zawartością wideo lub audio.
• Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez ponad sekundę,
aby zatrzymać odtwarzanie nośnika z zawartością wideo
lub audio
Przycisk [MUTE] (Wyciszanie dźwięku)
• Wyłącza lub włącza odtwarzanie dźwięku z głośnika.
, widoczny w prawym górnym rogu
• Symbol
ekranu, informuje o wyłączonym dźwięku.
Przycisk [POWER/SRC] (Zasilanie/źródło)
• Naciśnij ten przycisk, aby wybrać kolejny element
dostępny w menu głównym.
• Naciśnij ten przycisk, aby włączyć urządzenie, jeśli
jest wyłączone.
• Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez ponad sekundę,
aby wyłączyć urządzenie, jeśli jest włączone.
Przyciski [0-9]
• Ekran z blokiem klawiszy umożliwia wybieranie kanałów
radiowych.
• Klawisze numeryczne umożliwiają wybór ścieżki na
ekranie z listą ścieżek.
• Naciśnięcie klawisza na ekranie z blokiem klawiszy
umożliwia przejście do wybranego rozdziału/tytułu
na płycie DVD video.
• Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno wyszukiwania
rozdziału lub tytułu podczas odtwarzania płyty DVD.
Przycisk [BAND] (Zakres częstotliwości)
• Przełącza na kolejną częstotliwość radiową.
Przycisk [SET] (Ustawienia)
• Naciśnij ten przycisk w dowolnym trybie, aby otworzyć
menu z ustawieniami dźwięku.
Przycisk [BACK] (Wstecz)
• Naciśnij ten przycisk, aby wyjść z menu głównego,
jeśli to menu widnieje na wyświetlaczu.
Przyciski [
], [
], [
], [
]
• Naciśnij ten przycisk, aby przesunąć kursor w menu
głównym lub w trybie ustawień.
• W menu głównym można wybrać urządzenie źródłowe
lub zmienić ustawienia.
Przycisk [MENU]
• Naciśnij ten przycisk, aby przejść do menu głównego
lub powrócić do bieżącego zasobu.
Przycisk [PIC] (Obraz)
• Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby zmienić jasność
obrazu monitora.
Przycisk [ENT] (Enter)
Przyciski [VOLUME] (Poziom głośności)
• Naciśnij, aby zatwierdzić dane wprowadzone przy
użyciu ekranu z blokiem klawiszy lub wybrać element,
na którym znajduje się kursor.
Przycisk [NAVI/AV] (Nawigacja/AV)
• Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję
nadawania komunikatów o ruchu drogowym.
• Służą do zwiększenia lub zmniejszenia poziomu
głośności.
Przycisk [TA] (Komunikaty o ruchu drogowym)
• Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć się między
aktualnym źródłem a bieżącą pozycją na mapie
nawigacyjnej.
Przycisk [TITLE] (Tytuł)
Przycisk [SRCH] (Wyszukiwanie)
12
NX404E
• Naciśnij, aby przejść do menu z tytułami na płycie DVD.
Przycisk [ROOT] (Menu główne)
• Naciśnij, aby przejść do menu głównego na płycie DVD.
Przycisk [RPT] (Powtarzanie)
Przycisk [ZOOM] (Powiększenie)
• Naciśnij, aby powtórnie odtworzyć jedną ścieżkę lub
wszystkie ścieżki podczas odtwarzania płyty CD.
Przycisk [AUDIO]
• Naciśnij, aby ponownie odtworzyć rozdział/tytuł lub
wyłączyć funkcję powtarzania w trybie odtwarzania
płyty DVD.
• Naciśnij, aby powtórzyć odtwarzanie ścieżki, folderu
lub całej zawartości podczas odtwarzania plików
MP3/WMA/wideo z płyty.
• Naciśnij, aby powtórzyć odtwarzanie ścieżki, folderu
lub całej zawartości podczas odtwarzania plików
MP3/WMA/wideo z pamięci USB.
Przyciski [ ], [ ]
• Naciśnij w trybie tunera, aby wyszukać kolejną dostępną
stację o wyższej lub niższej częstotliwości.
• Naciśnij w trybie DVD video, aby wybrać kolejny lub
poprzedni rozdział.
• Naciśnij w trybie CD, USB Video lub USB Audio, aby
wybrać ścieżkę o wyższej lub niższej numeracji.
• Naciśnij w trybie nawigacji, aby zmienić w tle odtwarzane
źródło.
Przyciski [ ], [ ]
• Naciśnij, aby włączyć funkcję powiększania obrazu
podczas odtwarzania płyty DVD. Obraz można
powiększyć maksymalnie trzykrotnie. (Nie wszystkie
płyty DVD obsługują tę funkcję).
• Naciśnij, aby zmienić kanał audio podczas odtwarzania
płyty DVD.
Przycisk [SUB-T] (Napisy)
• Naciśnij, aby przełączyć na kolejną dostępną wersję
językową napisów podczas odtwarzania płyty DVD.
• Naciśnij w trybie odtwarzacza iPod, aby wyświetlić
menu Video (Wideo).
Przycisk [ANGLE] (Ujęcie kamery)
• Naciśnij, aby przełączyć obraz na ujęcie z innej kamery
podczas odtwarzania płyty DVD. (Nie wszystkie płyty
DVD obsługują tę funkcję).
• Naciśnij w trybie odtwarzacza iPod, aby wyświetlić
menu Audio.
Przycisk [OPEN] (Otwórz)
• Naciśnij, aby wysunąć płytę z urządzenia.
• Naciśnij w trybie tunera, aby ręczne wybrać kolejną
stację o wyższej lub niższej częstotliwości.
• Naciśnij, aby wyszukać zawartość poprzez przewinięcie
do przodu lub do tyłu. Ponowne naciśnięcie spowoduje
zwiększenie prędkości wyszukiwania o 2, 4, 8 lub 16 razy.
• Naciśnij w trybie nawigacji, aby zmienić w tle odtwarzane
źródło.
NX404E
13
Polski
6. MENU GŁÓWNE
1
2
1. Tuner — Naciśnij, aby wyświetlić tryb tunera.
3
2. DAB — Naciśnij, aby wyświetlić tryb formatu DAB.
Podręcznik
użytkownika
3. Bluetooth Audio — Naciśnij, aby wyświetlić tryb
Bluetooth Audio.
4. Disc Audio — Naciśnij, aby wyświetlić tryb odtwarzania
płyt audio.
5. iPod Audio — Naciśnij, aby wyświetlić tryb odtwarzania
iPod Audio.
6. Navigation — Naciśnij, aby wyświetlić tryb nawigacji.
4
5
6
7. TV — Naciśnij, aby wyświetlić tryb telewizyjny.
8. USB Audio — Naciśnij, aby wyświetlić tryb odtwarzania
USB Audio.
7
8
9. HDMI — Naciśnij, aby wyświetlić tryb HDMI.
9
10. Disc Video — Naciśnij, aby wyświetlić tryb Disc Video.
11. USB Video — Naciśnij, aby wyświetlić tryb odtwarzania
USB Video.
12. iPod Video — Naciśnij, aby wyświetlić tryb
odtwarzania iPod Video.
13. Telephone — Naciśnij, aby wyświetlić tryb telefonu.
14. Camera — Naciśnij, aby wyświetlić tryb kamery.
10
11
12
13
14
15
15. AUX1 — Naciśnij, aby wyświetlić tryb AUX1.
16. Przycisk Setting — Naciśnij, aby wyświetlić menu
z ustawieniami.
17. AUX2 — Dotknij przycisku, aby wyświetlić tryb AUX1.
18. Audio off — Naciśnij, aby wyłączyć głos w bieżącym
źródle audio.
19. Rear — Naciśnij, aby wyświetlić tryb Rear (Strefa
tylna).
Przewijanie zawartości menu
Przewinięcie ekranu w prawo lub w lewo spowoduje przejście
do kolejnej lub poprzedniej strony w menu głównym.
16
17
18
19
Zmiana kolejności elementów menu
1. Dotknij dowolnej czworokątnej ikony w menu głównym
i przytrzymaj przez ponad dwie sekundy, aby umożliwić
jej przemieszczanie.
2. Przesuń odblokowaną ikonę w dowolne wybrane miejsce.
14
NX404E
7. OBSŁUGA ODTWARZACZA DVD VIDEO
Płyty
Obsługiwane rodzaje płyt
Ten odtwarzacz DVD video może odtwarzać
następujące rodzaje płyt.

Obsługiwane rodzaje płyt
Płyty DVD video
Płyty Audio CD Płyty CD TEXT

Obsługiwane pliki multimedialne
MP3/WMA/AAC
DivX
MP4
Informacje na temat płyt CD Extra
Płyta CD Extra to płyta, na której nagrano łącznie
dwie sesje. Podczas pierwszej sesji nagrano pliki
dźwiękowe, a podczas drugiej dane.
Ten odtwarzacz DVD video nie obsługuje płyt CD,
na których użytkownik nagrał więcej niż dwie sesje,
z których druga zawierała dane.
Uwaga:
• Podczas odtwarzania płyty CD Extra
rozpoznawana jest tylko pierwsza
z nagranych sesji.
Informacje o odtwarzaniu płyt CD-R/CD-RW
(MP3, WMA)
Ten odtwarzacz potrafi odtwarzać płyty CD-R/
CD-RW, które zostały wcześniej nagrane
w formacie CD z muzyką (MP3, WMA).
Informacje o odtwarzaniu płyt DVD-R/RW
oraz DVD+R/RW
Można odtwarzać pliki MP3/WMA zapisane na
płytach DVD-R/RW oraz DVD+R/RW.
Uwaga:
• Odtwarzanie płyt CD zapisanych na nośnikach
CD-R oraz CD-RW również może nie być możliwe.
(Przyczyna: właściwości płyty, pęknięcia, kurz/
brud, kurz/brud na soczewkach odtwarzacza itp.).
• Jeśli odtwarzana jest płyta CD-R lub CD-RW,
która nie została zamknięta, rozpoczęcie
odtwarzania zajmie sporo czasu. Ponadto,
odtwarzanie płyty może nie być możliwe
w zależności od warunków nagrywania.
• Nie można odtwarzać płyt SuperAudio CD.
Odtwarzanie płyty SuperAudio CD nie jest
obsługiwane, nawet jeśli jest to płyta hybrydowa.
Informacje o odtwarzaniu plików MP3/WMA
To urządzenie może odtwarzać płyty CD-R/
CD-RW, DVD-R/RW oraz DVD+R/RW, na których
zapisano dane muzyczne w formacie MP3/WMA.
Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji
„Odtwarzanie skompresowanych plików audio”.
Informacje o numerach regionów
W systemie DVD video odtwarzaczom DVD video
oraz płytom DVD przyporządkowano numer regionu,
który uwzględnia obszar sprzedaży. Odtwarzacze
DVD video sprzedawane w Azji mogą odtwarzać
płyty DVD z numerem regionu „ALL”, „2” bądź
z dowolną kombinacją liczb, wśród których jest
również liczba „2”.
Numer regionu, widoczny na poniższych ilustracjach,
można znaleźć na obwolucie płyty DVD video.

ALL
2
1
2
4
Europe (Europa)
Nieobsługiwane formaty płyt
Ten odtwarzacz DVD video nie może odtwarzać
płyt DVD-Audio, DVD-RAM, Photo CD itp.
NX404E
15
Zmiana ustawień systemu DVD
Polski
Uwaga:
Jeśli konfiguracja zostanie zmieniona w trakcie
odtwarzania filmu DVD, odtwarzanie płyty rozpocznie
się od początku.
Podręcznik
użytkownika
Wybieranie menu z ustawieniami DVD
1. Dotknij klawisza [Settings] (Ustawienia) w menu
głównym, aby przejść do konfiguracji ustawień wideo.
2. Dotknij klawisza [Video] (Wideo). Zostanie wyświetlone
menu wideo.
Konfiguracja klasyfikacji dla poziomu
kontroli rodzicielskiej
1. Wybierz ekran Others (Inne) w trybie ustawień. Dotknij
klawisza [Parental Control] (Kontrola rodzicielska).
Dotknięciem wskaż docelowy poziom klasyfikacji treści.
Użyj tej tabeli, aby ustawić odpowiedni poziom kontroli.
Kid Safe
G
Bezpieczny dla dzieci
Dla szerokiej publiczności
Zalecana obecność rodziców przy
odtwarzaniu
Nie dla dzieci poniżej 13 lat
Zalecana kontrola rodziców
Zawartość ograniczona
Dla osób powyżej 17 roku życia
PG
PG-13
PG-R
R
NC-17
Adult
Tylko dla dorosłych
• Zawartość niedostępna dla danej grupy wiekowej
różni się w zależności od kodu danego kraju.
Uwaga: Klasyfikację można wybrać tylko, gdy hasło
jest odblokowane, natomiast ograniczenia można
wprowadzać tylko przy zablokowanym haśle.
Odtwarzanie płyty
Konfiguracja rozmiaru ekranu
Dotknij klawisza [DVD Wide Screen Mode] (Tryb
szerokoekranowy DVD), aby włączyć/wyłączyć tryb
szerokoekranowy dla odtwarzacza DVD.
Domyślne ustawienie fabryczne to „off” (Wyłączone).
Uwaga: Nie wszystkie płyty DVD obsługują tę funkcję.
Konfiguracja hasła dla nadzoru
rodzicielskiego
Domyślne hasło fabryczne to „0000”.
1. Dotknij klawisza [Settings] (Ustawienia) w menu
głównym. Dotknij klawisza [Others] (Inne) na
wyświetlaczu. Dotknij klawisza [Set Password]
(Ustaw hasło) — zostanie wyświetlony blok klawiszy
numerycznych.
1.Aby załadować płytę:
Włóż płytę do środka szczeliny odtwarzacza zadrukowaną
stroną do góry.
PRZESTROGA

Dla własnego bezpieczeństwa kierowca nie powinien
otwierać panelu obsługi podczas prowadzenia
pojazdu, aby wkładać lub wyjmować płyty.

Uwaga:
• Nigdy nie należy wkładać żadnych przedmiotów
w szczelinę odtwarzacza.
• Jeśli istnieje problem z wsunięciem płyty do
odtwarzacza, może to oznaczać, że w odtwarzaczu
jest już inna płyta lub urządzenie wymaga naprawy.
• W tym urządzeniu nie można stosować płyt
8-centymetrowych (singli).
2. Płyty są odtwarzane automatycznie.

OSTRZEŻENIE
Poziom głośności w niektórych filmach może
być wyższy od zalecanego. Głośność należy
zwiększać stopniowo, zaczynając od minimalnego
poziomu po rozpoczęciu odtwarzania filmu.
Wysuwanie płyty
Wprowadź nowe hasło i spróbuj ponownie wyświetlić
zawartość płyty. Hasło zostało ustawione.
Uwaga:
Przy próbie odtworzenia płyty z ograniczeniem wiekowym
pojawi się prośba o wprowadzenie tego hasła. Zawartości
płyty nie będzie można wyświetlić do chwili wprowadzenia
poprawnego hasła.
16
NX404E

1.Aby wysunąć płytę, naciśnij przycisk wysuwania [ ].
Po wysunięciu płyty urządzenie przechodzi w tryb tunera.
Jeśli płyta pozostanie wysunięta przez 10 sekund,
zostanie automatycznie załadowana ponownie. W
takim przypadku odtwarzanie będzie kontynuowane
w trybie tunera.
Uwaga: Jeśli płyta zostanie siłą wsunięta do odtwarzacza
przed jej ponownym automatycznym załadowaniem, może
dojść do jej zniszczenia. Zmiana ustawień systemu DVD.
Wyświetlenie ekranu z informacjami o trybie
odtwarzacza DVD
Po załadowaniu płyty jej odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie.
Dotknięcie dowolnego miejsca na wyświetlaczu spowoduje
pojawienie się menu DVD Video. Ponowne dotknięcie
wyświetlacza spowoduje powrót do ekranu odtwarzania.
Jeśli wyświetlacz nie zostanie dotknięty przez 10 sekund,
ponownie pojawi się na nim ekran odtwarzania.
12
11
10
12 — Informacje o zawartości odtwarzanej z płyty DVD
13 — Przycisk skrótu
14 — Przycisk przełączania trybu powtarzania
15 — Przycisk przełączania kanałów audio
16 — Przycisk przełączania napisów
17 — Przycisk Angle (Ujęcie kamery)
18 — Przycisk bezpośredniego wyszukiwania tytułu lub
rozdziału
19 — Przycisk wyświetlania informacji
Obsługa menu odtwarzacza DVD
Aby wybrać poszczególne elementy w menu DVD,
wystarczy je bezpośrednio dotknąć.
Uruchamianie/wstrzymywanie odtwarzania
1.Dotknij klawisza [ 2.Dotknij klawisza [ odtwarzanie.
], aby wstrzymać odtwarzanie.
] ponownie, aby wznowić
Pomijanie (wyszukiwanie) rozdziału
1.Dotknij klawisza [ 1
2
3
4
5
6
7
8
9

] lub [ ] podczas odtwarzania.
Każde dotknięcie przycisku powoduje pominięcie
kolejnego lub poprzedniego rozdziału względem
bieżącej lokalizacji oraz rozpoczęcie odtwarzania.
Pomijanie zawartości przy użyciu paska
wyszukiwania
Naciśnij symbol trójkąta [ ] na pasku wyszukiwania
i przeciągnij w dowolne miejsce, od którego odtwarzanie
ma się rozpocząć.
13
Przewijanie do przodu/tyłu
14
15
16
17
18
1.Dotknij klawisza [ ] lub [ ] i przytrzymaj przez
dwie sekundy, aby przewinąć zawartość do tyłu lub
do przodu podczas odtwarzania. Odtwarzanie zaczyna
się od dwukrotnie większej szybkości, po czym zwiększa
się o 4, 8 i 16 razy. Zwolnienie przycisku spowoduje
powrót do normalnej prędkości odtwarzania.
Uwaga:
• Podczas przewijania do przodu lub do tyłu nie są
odtwarzane żadne dźwięki.
• Szybkość odtwarzania do przodu i do tyłu może różnić
się w zależności od płyty.
Funkcja wyszukiwania
19
1 — Przycisk opcji
2 — Przycisk wyświetlania kursora
3 — Przycisk przejścia do poprzedniego rozdziału/
przewijania do tyłu
4 — Przycisk rozpoczęcia/wstrzymania odtwarzania
5 — Przycisk przejścia do kolejnego rozdziału/
przewijania do przodu
6 — Czas odtwarzania
7 — Pasek wyszukiwania
8 — Czas całkowity
9 — Przycisk wyświetlania listy elementów menu
10 — Aktualna godzina
11 — Informacje o łączu Bluetooth
Początek wybranej sceny można zlokalizować,
wykorzystując numer rozdziału lub tytułu zapisany
na płycie DVD Video.
1.Dotknij klawisza [ ] w menu DVD Video. Zostanie
wyświetlony blok klawiszy w trybie wprowadzania
numeru rozdziału/tytułu.
Dotknięcie klawisza [ ] powoduje przełączenie
bloku klawiszy na tryb wprowadzania numeru rozdziału.
Dotknięcie klawisza [ ] powoduje przełączenie
bloku klawiszy na tryb wprowadzania numeru tytułu.
• Tytuł
Duży segment, który służy do podzielenia obszaru danych
na płycie.
NX404E
17
Polski
• Rozdział
Mały segment, który służy do podzielenia obszaru danych
na płycie.
2.Wprowadź numer tytułu/rozdziału, który chcesz
odtworzyć, wykorzystując klawisz numeryczny
z przedziału od [0] do [9].
Podręcznik
użytkownika
3.Dotknij przycisku [ ]. Zmiana ustawień systemu DVD.
4.Dotknij klawisza [ danego elementu.
], aby zatwierdzić wybór
5. Dotknij klawisza [ ].
Zmiana języka w wersji dźwiękowej
Język można zmieniać podczas odtwarzania płyt, na których
zapisano przynajmniej dwa języki wraz ze ścieżkami
dźwiękowymi.
1. Dotknij klawisza [ odtwarzania.
] w menu DVD Video podczas
• Każdorazowe dotknięcie tego przycisku powoduje
przełączanie języka w wersji dźwiękowej.
• Przełączanie wersji dźwiękowej może chwilę potrwać.
Odtwarzanie rozpocznie się od sceny związanej
z wprowadzonym numerem tytułu lub rozdziału.
UWAGA:
* Jeśli wprowadzono nieistniejący numer tytułu/rozdziału
lub wyszukiwanie na podstawie numeru tytułu/rozdziału
nie jest możliwe, obraz na ekranie nie ulegnie zmianie.
4.Dotknij przycisku [ ], aby zamknąć blok klawiszy.
Powtarzanie odtwarzania
Ta funkcja umożliwia powtarzanie odtwarzania rozdziałów
zapisanych na płycie DVD Video.
1.Dotknij klawisza [ ] w menu DVD Video.
2.Dotknij klawisza [ ], aby włączyć funkcję powtórnego
odtwarzania rozdziału. Ponowne dotknięcie powoduje
powtórne odtworzenie wybranego tytułu.
3.Ponownie dotknij klawisza [ ], aby wyłączyć
funkcję powtórnego odtwarzania zawartości.
Korzystanie z menu Title (Tytuł)
Na płytach DVD zawierających co najmniej dwa tytuły
można wybrać z menu tytuł do odtworzenia.
W zależności od płyty można zapisać do 8 języków
w wersji dźwiękowej. Szczegółowe informacje można
znaleźć na znaku zamieszczonym na płycie:
oznacza, że na płycie zarejestrowano
(symbol
8 ścieżek dźwiękowych).
Jeśli urządzenie jest włączone, a płyta zmieniona na
inną, wybierany jest język ustawiony jako domyślny.
Jeśli taki język nie został zapisany na płycie, wybierany
jest jeden z dostępnych języków.
W zależności od płyty przełączenie może być całkowicie
niemożliwe lub niemożliwe w przypadku niektórych scen.
Przełączanie napisów
Język napisów można zmieniać podczas odtwarzania
płyt DVD, na których zapisano przynajmniej dwa języki
wraz z napisami.
] w menu DVD Video, aby
1.Dotknij klawisza [ wybrać inny język napisów podczas odtwarzania.
Każdorazowe dotknięcie tego przycisku umożliwia
przełączenie języka napisów.
• Przełączanie wersji językowej napisów może potrwać
chwilę.
W zależności od płyty można zapisać do 32 języków
z napisami. Szczegółowe informacje można znaleźć na
oznacza, że
znaku zamieszczonym na płycie: (Symbol na płycie zarejestrowano 8 wersji językowych napisów).
W zależności od płyty przełączenie może być
całkowicie niemożliwe lub niemożliwe w przypadku
niektórych scen.
2.Aby wyłączyć napisy, należy dotykać klawisza [ do chwili zniknięcia napisów.
]
Wyświetlanie informacji o odtwarzaniu
] w menu głównym DVD Video
1.Dotknij klawisza [ podczas odtwarzania. Dotknij i przytrzymaj podczas
odtwarzania, aby wyświetlić menu z tytułami.
* Niektóre płyty uniemożliwiają wyświetlenie menu
z tytułami lub menu głównego.
2.Dotknij ekranu z menu głównym lub z menu
zawierającym tytuły. Następne dotknij klawisza
Show Cursor (Wyświetl kursor).
],
3.Korzystając z przycisków kierunkowych [
wybierz odpowiednie elementy na ekranie z menu
głównym lub z menu zawierającym tytuły.
* Niektóre płyty uniemożliwiają wybór elementów menu
za pomocą przycisków kierunkowych.
18
NX404E
Dotknij klawisza [ ] na ekranie w trybie odtwarzacza
DVD, aby wyświetlić informacje o odtwarzaniu.
Odtwarzanie plików wideo MP4/DivX
To urządzenie potrafi odtwarzać pliki wideo (AVI, MP4 itp.)
zapisane na płycie.
Uwaga:
Certyfikat DivX Certified® umożliwia odtwarzanie filmów
wideo w formacie DivX®, włącznie z odtwarzaniem
zawartości płatnej.
Wyświetlanie plików wideo na ekranie w trybie
odtwarzacza
1.Po załadowaniu płyty z plikami wideo dotknij przycisku
[Disc Video] w menu głównym, aby wyświetlić ekran
z plikami wideo w trybie odtwarzacza.
2.Dotknij wyświetlacza, na którym widnieje ekran
z plikami wideo, aby wyświetlić menu odtwarzacza
wideo. Ponowne dotknięcie wyświetlacza spowoduje
powrót do ekranu odtwarzania. Jeśli wyświetlacz nie
zostanie dotknięty przez 10 sekund, ponownie pojawi
się na nim ekran odtwarzania.
8
9
7
Przełączenie na poprzedni/kolejny plik
1.Dotknij klawisza [ ] lub [ ] podczas odtwarzania,
aby odtworzyć poprzedni/kolejny plik.
Pomijanie zawartości przy użyciu paska
wyszukiwania
Naciśnij symbol trójkąta na pasku wyszukiwania
i przeciągnij w dowolne miejsce, od którego odtwarzanie
ma się rozpocząć.
Przewijanie do przodu/tyłu
1.Dotknij klawisza [ ] lub [ ] i przytrzymaj przez
dwie sekundy, aby przewinąć zawartość do tyłu lub
do przodu podczas odtwarzania. Odtwarzanie zaczyna
się od dwukrotnie większej szybkości, po czym zwiększa
się o 4, 8 i 16 razy. Zwolnienie przycisku spowoduje
powrót do normalnej prędkości odtwarzania.
1
2
3
4
5
6
Uwaga:
* Podczas przewijania do przodu lub do tyłu nie są
odtwarzane żadne dźwięki.
* Szybkość przewijania do przodu i do tyłu może
różnić się w zależności od płyty.

Powtarzanie odtwarzania
Ta funkcja umożliwia powtórne odtwarzanie plików
wideo zapisanych na płycie.
10
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ponowne
odtwarzanie całej zawartości.
1.Dotknij klawisza [ plików wideo.
11
12
13
] w menu odtwarzacza
], aby włączyć funkcję
2.Dotknij klawisza [ powtórnego odtwarzania ścieżki. Kolejne naciśnięcie
przycisku włącza ponowne odtwarzanie folderu.
1 — Przycisk opcji
2 — Przycisk przejścia do poprzedniej ścieżki/
przewijania do tyłu
3 — Przycisk rozpoczęcia/wstrzymania odtwarzania
4 — Przycisk przejścia do kolejnej ścieżki/przewijania
do przodu
5 — Czas odtwarzania/Pasek wyszukiwania
6 — Przycisk przejścia w tryb listy
7 — Aktualna godzina
8 — Informacje o łączu Bluetooth
9 — Informacje o odtwarzaniu
10 — Przycisk skrótu
11 — Przycisk powtarzania odtwarzania
12 — Przycisk Audio
13 — Przycisk Subtitle (Napisy)
], aby włączyć funkcję
3. Dotknij klawisza [ powtórnego odtwarzania całej zawartości.
Obsługa menu odtwarzacza plików wideo
1.Dotknij klawisza [ ], aby wybrać wersję
językową napisów podczas odtwarzania.
Aby wybrać poszczególne klawisze w menu odtwarzacza
plików wideo, należy je dotknąć.
Uruchamianie/wstrzymywanie odtwarzania
1.Dotknij klawisza [ 2.Dotknij klawisza [ odtwarzanie.
], aby wstrzymać odtwarzanie.
] ponownie, aby wznowić
Zmiana języka w wersji dźwiękowej
Niektóre pliki wideo zapisano z co najmniej dwoma kanałami
dźwiękowymi, dzięki czemu można je przełączać podczas
odtwarzania.
1.Dotknij klawisza [ ] podczas odtwarzania.
• Każdorazowe dotknięcie tego przycisku powoduje
przełączanie języka w wersji dźwiękowej.
• Przełączanie wersji dźwiękowej może chwilę potrwać.
Niektóre płyty uniemożliwiają przełączanie.
Przełączanie napisów
Niektóre pliki wideo zapisano z co najmniej dwiema
wersjami językowymi napisów, dzięki czemu można je
przełączać podczas odtwarzania.
• Każdorazowe dotknięcie tego klawisza umożliwia
przełączenie języka napisów.
• Przełączanie wersji językowej napisów może potrwać
chwilę.
Niektóre płyty uniemożliwiają przełączanie.
NX404E
19
Lista plików wideo
Polski
Dotknij klawisza [ ] w menu odtwarzacza plików
wideo, aby wyświetlić ekran z listą plików.
Obsługa listy plików wideo jest niemal identyczna jak
w trybie odtwarzacza płyt audio. Więcej informacji
można znaleźć w sekcji „Obsługa odtwarzacza CD”.
2.Dotknij klawisza [General] (Konfiguracja ogólna),
a następnie [SET] (Ustaw) z prawej strony napisu
„DivX® Deregistration”. Pojawi się pytanie, czy
urządzenie ma zostać wyrejestrowane. Aby potwierdzić
wyrejestrowanie, należy dotknąć klawisza [YES]
(Tak) w oknie z komunikatem.
Podręcznik
użytkownika
Odtwarzanie pliku wideo na żądanie
w formacie DivX
Aby móc odtwarzać film w formacie DivX na urządzeniu,
należy najpierw przejść proces jednorazowej rejestracji.
Rejestracja nie jest potrzebna do odtwarzania bezpłatnych
filmów w formacie DivX, które zostały utworzone lub pobrane
przez użytkownika.
Kod rejestracyjny DivX i rejestrowanie urządzenia
1.Dotknij klawisza [Settings] (Ustawienia) w menu
głównym, aby przejść do konfiguracji ustawień ogólnych.
2.Dotknij klawisza [General] (Konfiguracja ogólna),
a następnie [DISPLAY] (Wyświetlacz) z prawej strony
napisu „DivX® Registration”. Na ekranie pojawi się
dziesięciocyfrowy kod rejestracyjny DivX.
3. Zapisz dziesięciocyfrowy kod widoczny na ekranie
i potrzebny do wyrejestrowania urządzenia. Kod
należy zachować do chwili wyrejestrowania tego
urządzenia na komputerze.
4. Wyrejestruj urządzenie na komputerze, podając
kod zapisany w punkcie nr 3.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
http://www.divx.com/vod.
Formaty plików wideo odtwarzanych
z płyt
To urządzenie potrafi odtwarzać pliki wideo zapisane
na płycie.
Pliki *.avi
3.Wprowadź ten kod do odtwarzacza DivX, aby utworzyć
płytę „Registration video” na komputerze. Po odtworzeniu
zawartości tej płyty na urządzeniu proces rejestracji
zostanie zakończony. Od tej chwili na urządzeniu
można odtwarzać zakupione filmy w formacie DivX.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
http://www.divx.com/vod.
4.Dotknij klawisza [OK], aby zamknąć otwarte okno.
Uwaga:
Po zarejestrowaniu urządzenia napis w menu
z ustawieniami zmienia się na „DivX® Deregistration”.
Wyrejestrowywanie urządzenia
Urządzenie można wyrejestrować po zakończonej
rejestracji, jeśli nie będą na nim w przyszłości
odtwarzane kupione filmy.
1.Dotknij klawisza [Settings] (Ustawienia) w menu
głównym, aby przejść do konfiguracji ustawień
ogólnych.
20
NX404E
•
•
•
•
Format: Divx 4/5/6
Rozdzielczość: 720 x 480
Format audio: MP3
Częstotliwość próbkowania plików audio:
32, 44,1 lub 48 KHz
Pliki *.mp4:
• Format: MPEG4 Visual Simple @L1
• Rozdzielczość: 720 x 480
• Format audio: AAC
• Częstotliwość próbkowania plików audio:
32, 44,1 lub 48 KHz
Pliki *.mpg
•
•
•
•
Format: MPEG2
Rozdzielczość: 720 x 480
Format audio: MP3
Częstotliwość próbkowania plików audio:
32, 44,1 lub 48 KHz
Pliki *.divx
•
•
•
•
Format: Divx 3.11/4/5/6
Rozdzielczość: 720 x 480
Format audio: MP3
Częstotliwość próbkowania plików audio:
32, 44,1 lub 48 KHz
8. OBSŁUGA ODTWARZACZA CD
Słuchanie/wysuwanie płyty
Informacje na temat odtwarzania oraz wysuwania płyt
można znaleźć w sekcji „Obsługa odtwarzacza DVD Video”.
Wyświetlenie ekranu w trybie
odtwarzacza CD
1.Po załadowaniu płyty jej odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie.
2.Jeśli płyta została załadowana, dotknij klawisza
[Disc Audio] (Płyta audio) w menu głównym, aby
wyświetlić ekran w trybie odtwarzacza CD.
8
6
13 — Przycisk wyszukiwania bezpośredniego
14 — Przycisk rozpoczęcia/zatrzymania odtwarzania
początkowych fragmentów ścieżek
15 — Przycisk włączenia/wyłączenia funkcji Rotation
Effect (Efekt rotacji)
16 — Tytuł utworu
17 — Informacje o wykonawcy/albumie
18 — Przycisk zamykający menu z opcjami
Obsługa menu odtwarzacza CD
Aby wybrać poszczególne przyciski w menu odtwarzacza
CD, należy je dotknąć na liście.
5
Uruchamianie/wstrzymywanie odtwarzania
1.Dotknij klawisza [
7
4
10
9
2.Dotknij klawisza [
odtwarzanie.
], aby wstrzymać odtwarzanie.
] ponownie, aby wznowić
Przełączenie na poprzedni/kolejny plik lub
na poprzednią/kolejną ścieżkę
Dotknij klawisza [
] lub [
] podczas odtwarzania,
aby odtworzyć poprzedni/kolejny plik.
12
1
11
2
• Dotknięcie klawisza [
] spowoduje rozpoczęcie
odtwarzania od początku następnej ścieżki.
3
16
13
] spowoduje rozpoczęcie
• Dotknięcie klawisza [
odtwarzania od początku bieżącej ścieżki. Jeśli ten
klawisz zostanie ponownie dotknięty w przeciągu
pięciu sekund, odtwarzanie rozpocznie się od
początku poprzedniej ścieżki.
Przewijanie do przodu/tyłu
14
1.Dotknij klawisza [
] lub [
] i przytrzymaj przez
ponad dwie sekundy, aby przewinąć zawartość do
tyłu lub do przodu podczas odtwarzania. Odtwarzanie
zaczyna się od dwukrotnie większej szybkości, po
czym zwiększa się o 4, 8 i 16 razy. Zwolnienie przycisku
spowoduje powrót do normalnej prędkości odtwarzania.
15
18
17
1 — Przycisk opcji
2 — Wskaźnik czasu, który upłynął od rozpoczęcia
odtwarzania
3 — Efekt rotacji
4 — Przycisk przejścia do wybranej strony
5 — Aktualna godzina
6 — Informacje o łączu Bluetooth
7 — Przycisk powtarzania odtwarzania
8 — Przycisk przejścia do poprzedniej ścieżki/
przewijania do tyłu
9 — Przycisk skrótu
10 — Przycisk rozpoczęcia/wstrzymania odtwarzania
11 — Przycisk przejścia do kolejnej ścieżki/przewijania
do przodu
12 — Przycisk odtwarzania losowego
Uwaga:
* Szybkość odtwarzania do przodu i do tyłu może różnić
się w zależności od płyty.
Powtarzanie odtwarzania
* Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ponowne
odtwarzanie całej zawartości.
], aby przełączyć się między
Dotknij klawisza [
funkcjami powtarzania folderu, całej zawartości oraz
jednej ścieżki.
Odtwarzanie losowe
1. Dotknij klawisza [
] podczas odtwarzania, aby
odtwarzać ścieżki w kolejności losowej.
2. Dotknij klawisza ponownie, aby wyłączyć tę funkcję.
NX404E
21
Polski
Wybieranie ścieżki na ekranie z listą ścieżek
Włączenie/wyłączenie efektu rotacji
1.Dotknij tytułu ścieżki na wyświetlonej liście. Rozpocznie
się odtwarzanie wybranej ścieżki.
Ta funkcja jest domyślnie włączona.
Ta funkcja umożliwia wybór ścieżek z wyświetlonej listy.
2.Jeśli szukana ścieżka nie została wyświetlona, dotknij
listę ścieżek i przewijaj w górę lub w dół.
Podręcznik
użytkownika
3.Dotknij klawisza z tytułem szukanej ścieżki. Rozpocznie
się jej odtwarzanie.
Odtwarzanie początkowych fragmentów ścieżek
1.Dotknij klawisza [
].
[Scan ], aby wyświetlić klawisz
2.Dotknij klawisza [Scan
].
].
• Odtwarzanie będzie kontynuowane od bieżącej
ścieżki.
• Klawisz [Scan
] zmieni się w klawisz [Scan
].
* Ta funkcja spowoduje jednokrotne odtworzenie
początkowych fragmentów wszystkich ścieżek
w bieżącym folderze (w kolejności ich występowania).
Po zatrzymaniu funkcji odtworzenia początkowych
fragmentów ścieżek kontynuowane będzie normalne
odtwarzanie.
Wyszukiwanie na podstawie numeru ścieżki
Ta funkcja umożliwia wyszukiwanie ścieżki na podstawie
numerów ścieżek zapisanych na płytach CD.
1. Dotknij klawisza [
], aby wyświetlić klawisz [
2. Dotknij klawisza [
]. Na ekranie pojawi się blok
].
klawiszy numerycznych. Dotknij klawisza [
3. Wprowadź numer ścieżki, którą chcesz odtworzyć,
używając klawisza numerycznego z przedziału od
[0] do [9]. Na koniec dotknij klawisza [OK].
Odtwarzanie rozpocznie się od ścieżki, której numer
został wprowadzony.
• Jeśli wprowadzono nieistniejący numer ścieżki lub
wyszukiwanie na podstawie numeru ścieżki nie jest
możliwe, obraz na ekranie nie ulegnie zmianie.
] spowoduje zamknięcie
• Dotknięcie klawisza [
bloku klawiszy numerycznych.
] spowoduje zamknięcie
• Dotknięcie klawisza [
okna z opcjami i wyświetlenie ekranu z informacjami
o odtwarzaniu.
2.Dotknij klawisza [
3.Dotknij klawisza [
], aby włączyć efekt rotacji.
], aby wyłączyć efekt rotacji.
Odtwarzanie skompresowanych plików
audio
MP3/WMA/AAC
] zmieni się w klawisz [Scan
3.Dotknij klawisza [Scan
1.Dotknij klawisza [
], aby wyświetlić klawisz
[Rotation effect] (Efekt rotacji).
To urządzenie potrafi odtwarzać pliki audio zapisane
na płycie.
] podczas odtwarzania.
• Odtwarzanie rozpocznie się od kolejnej ścieżki.
Każda ścieżka będzie wyświetlana przez dziesięć
sekund.
• Klawisz [Scan
Poniższe polecenia umożliwiają włączenie/wyłączenie
efektu rotacji.
].
Funkcja wyświetlania znaczników
To urządzenie jest modelem zgodnym ze znacznikami
standardu ID3.
To urządzenie obsługuje standard ID3 ze znacznikami
w wersji 2.4, 2.3, 1.1 oraz 1.0.
Podczas wyświetlania informacji urządzenie traktuje
priorytetowo znaczniki w wersji 2.3 oraz 2.4.
Uwaga:
• Niektórych płyt CD nie można odtworzyć po ich
zapisaniu w trybie CD-R/RW.
Wyświetlanie tytułów ze znaczników
w plikach MP3/WMA/ACC
Dane znacznika można wyświetlać dla skompresowanego
pliku audio zawierającego dane znacznika.
MP3: tytuł, wykonawca, album
WMA: tytuł, wykonawca
AAC: wyświetlanie danych znacznika nie jest możliwe.
Przestrogi dotyczące nagrywania płyty
z plikami MP3
• Rozszerzenia plików
1.Należy zawsze dodawać rozszerzenie „.MP3” lub
„.mp3” do pliku MP3, „.WMA” lub „.wma” do pliku
WMA oraz „.m4a” do pliku AAC, używając liter
jednobajtowych. Jeśli zostanie dodane inne rozszerzenie
pliku niż określono powyżej, lub nie zostanie dodane
żadne rozszerzenie, pliku nie będzie można odtworzyć.
Należy również pamiętać, że jeśli rozszerzenia plików
będą zapisywane na przemian małymi i wielkimi
literami, normalne odtwarzanie może nie być możliwe.
2.Nie można odtwarzać innych plików z danymi niż
MP3/WMA/AAC.
Pliki w nieobsługiwanym formacie nie będą odtwarzane,
a operacje przesłuchiwania początków plików,
powtarzania i losowego odtwarzania mogą być
anulowane.
• Nieobsługiwane pliki i płyty
Pliki i płyty z następującymi rozszerzeniami nie
są obsługiwane: pliki *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS,
*.MP3 PRO, pliki z zabezpieczeniem DRM, płyty
z niezamkniętymi sesjami.
22
NX404E
• Format logiczny (system plików)
1.Podczas zapisywania pliku MP3/WMA/AAC na płytę
należy wybrać opcję „ISO9660 level 1 or level 2
(without including expansion format)” jako format
zapisu w używanym programie. Normalne odtwarzanie
może nie być możliwe, jeśli płyta zostanie zapisana
w innym formacie.
2.Podczas odtwarzania plików MP3/WMA/AAC nazwy
folderu i pliku mogą być wyświetlane jako tytuł utworu.
• Wprowadzanie nazw plików i folderów
Nadawanie nazw plikom i folderom oraz ich wyświetlanie
jest możliwe tylko przy użyciu znaków z listy kodowej.
Wykorzystanie jakiegokolwiek innego znaku doprowadzi
do niepoprawnego wyświetlania nazw plików i folderów.
• Struktura folderów
1.Płyta zawierająca więcej niż 8 poziomów hierarchicznych
jest niezgodna ze standardem ISO9660, przez co jej
odtwarzanie nie jest możliwe.
• Liczba plików lub folderów
1.Maksymalna dozwolona liczba folderów wynosi 200
(wliczając katalog główny); maksymalna dozwolona
liczba plików wynosi 1500 (maksymalnie 200 w jednym
folderze). Jest to maksymalna liczba ścieżek, które
można odtwarzać.
2.Ścieżki są odtwarzane w kolejności, w której zostały
zarejestrowane na płycie. (Ścieżki nie zawsze są
odtwarzane w kolejności wyświetlonej na komputerze).
2. Bieżący folder
• Wyświetla tytuł bieżącego folderu.
• Liczba widoczna na symbolu folderu oznacza liczbę
plików i folderów znajdujących się w bieżącym
folderze.
• Dotknij tytułu bieżącego folderu, aby na liście
odtwarzania wyświetlić pliki i foldery znajdujące
się w folderze nadrzędnym.
* Pozostałe czynności związane z odtwarzaniem
plików MP3/WMA/AAC są niemal takie same,
jak w przypadku trybu odtwarzacza CD.
Zatrzymywanie odtwarzania
1.Dotknij klawisza [
2.Dotknij klawisza [
odtwarzanie.
], aby zatrzymać odtwarzanie.
] ponownie, aby wznowić
Odtwarzanie zostanie wznowione od pierwszego pliku
w folderze zawierającym aktualnie odtwarzaną ścieżkę.
* Pozostałe czynności związane z odtwarzaniem
plików MP3/WMA/AAC są niemal takie same, jak
w przypadku trybu odtwarzacza CD.
• Niektóre rodzaje programów kodujących używane
do nagrania mogą przyczyniać się do zaszumienia
plików.
• W przypadku ścieżki zarejestrowanej w zmiennej
przepływności (ang. variable bit rate) czas odtwarzania
ścieżki może się nieznacznie różnić od rzeczywistego
czasu odtwarzania. Warto również zauważyć, że
zalecana wartość zmiennej przepływności mieści
się w zakresie od 32 kbps do 320 kbps.
• Po wybraniu płyty jej odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie.
Menu odtwarzacza plików MP3/WMA/AAC
1
2
1.Powtarzanie odtwarzania
Dotknij klawisza
podczas odtwarzania pliku MP3/
WMA/AAC, aby przełączyć się między funkcjami
powtarzania folderu, całej zawartości oraz jednej
ścieżki.
NX404E
23
Polski
9. OBSŁUGA TRYBU USB AUDIO
Podręcznik
użytkownika
To urządzenie może odtwarzać pliki dźwiękowe (MP3/
WMA/AAC/FLAC) zapisane w pamięci USB, która jest
rozpoznana jako urządzenie USB pamięci masowej
(USB Mass Storage Class device). Pamięć USB można
wykorzystać jako urządzenie dźwiękowe — wystarczy
skopiować na nią wszystkie potrzebne pliki dźwiękowe.
Uwaga:
• To urządzenie nie działa lub może działać niepoprawnie
z niektórymi pamięciami USB.
• Nie można odtwarzać plików chronionych przy użyciu
technologii DRM.
Uwagi dotyczące korzystania
z pamięci USB
Uwagi ogólne
• Jeśli w pamięci USB nie zapisano plików obsługiwanych
przez to urządzenie, lista plików będzie pusta.
Uwagi dotyczące plików audio
• To urządzenie może odtwarzać pliki MP3/WMA/AAC/
FLAC zapisane w pamięci USB.
Pliki MP3:
• Format: MPEG1/2 Audio layer 3
• Prędkość transmisji danych: 8 k ~ 320 kbps
• Częstotliwość próbkowania:
8, 12, 16, 24, 32, 44,1, 48 KHz
• Rozszerzenie pliku: .mp3
Pliki WMA:
• Format: Standard Windows Media Audio, profil L3
• Prędkość transmisji danych: 32 ~ 192 KHz
• Częstotliwość próbkowania: 32, 44,1 lub 48 KHz
• Rozszerzenie pliku: .wma
Pliki AAC
• Format: Advanced Audio Coding LC-AAC, HE-AC
• Częstotliwość próbkowania: 32, 44,1 lub 48 KHz
• Rozszerzenie pliku: .m4a
Pliki FLAC
• Format: Bezpłatny bezstratny kodek dźwięku
• Standard kwantyzacji: 16 bitów lub 24 bity
• Częstotliwość próbkowania: 44,1 ~ 192 KHz
• Rozszerzenie pliku: .flac
Uwagi dotyczące struktury folderów
• Struktura folderów nie może przekraczać 8 poziomów
hierarchicznych. W przeciwnym razie odtwarzanie nie
będzie możliwe.
• Maksymalna dozwolona liczba folderów wynosi
65535 (łącznie z katalogiem głównym oraz folderami
bez plików MP3, WMA, AAC, FLAC).
• Maksymalna dozwolona liczba plików w folderze
wynosi 65535.
• Pliki MP3, WMA, AAC, FLAC można przechowywać
w jednym folderze.
• W przypadku przekroczenia maksymalnej dozwolonej
liczby plików lub folderów urządzenie może działać wolno.
Uwagi dotyczące znaczników z tytułami
Ograniczenia dotyczące znaczników z tytułami są takie
same jak w przypadku trybu odtwarzacza CD.
24
NX404E
Wybór trybu USB Audio
Włóż pamięć USB zawierającą pliki MP3, WMA, AAC,
FLAC do złącza USB. Urządzenie automatycznie wykryje
podłączoną kartę pamięci i uaktywni klawisz [USB Audio]
(Dźwięk z pamięci USB) w menu głównym.
• Jeśli pamięć USB jest już podłączona
Dotknij klawisza [USB Audio], aby wybrać tryb USB Audio.
Urządzenie przełączy się w tryb USB Audio i rozpocznie
odtwarzanie od poprzedniej lokalizacji lub od początku.
To urządzenie wyposażono w dwa złącza USB, dzięki
czemu można do niego podłączyć dwie karty pamięci USB.
Etykieta woluminu pamięci USB widnieje na liście w menu
głównym USB.
Aby wybrać dane urządzenie USB, należy dotknąć listy.
Jeśli brak informacji o poziomie głośności danego źródła
USB. Ta stacja multimedialna oznacza urządzenia USB
na liście jako „My USB1” (Moje USB1), „My USB2” (Moje
USB2).
Uwaga:
W przypadku podłączenia tej samej, ostatnio odłączonej
karty pamięci, odtwarzanie rozpocznie się od miejsca,
w którym zostało przerwane.
12
13
14
11
10
7
15
16
17
9
1
3
2
5
6
4
8
18
19
1 — Przycisk opcji
2 — Przycisk rozpoczęcia/wstrzymania odtwarzania
3 — Przycisk przejścia do poprzedniej ścieżki/
przewijania do tyłu
4 — Przycisk przejścia do kolejnej ścieżki/przewijania
do przodu
5 — Przycisk powtarzania odtwarzania
6 — Przycisk odtwarzania losowego
7 — Lista plików MP3/WMA
8 — Lista folderów
9 — Przycisk przejścia do wybranej strony
10 — Aktualna godzina
11 — Informacje o łączu Bluetooth
12 — Informacje o wyciszeniu dźwięku
13 — Informacje o stanie odtwarzania
14 — Okładka albumu
15 — Przycisk skrótu
16 — Obszar informacji o znacznikach standardu ID3
17 — Wskaźnik czasu odtwarzania/Pasek wyszukiwania
18 — Przycisk dostępu bezpośredniego
19 — Przycisk odtwarzania początkowych fragmentów ścieżek
Odtwarzanie plików audio z pamięci USB
Uruchamianie/wstrzymywanie odtwarzania
1.Dotknij klawisza [
], aby wstrzymać odtwarzanie.
2.Dotknij klawisza [
] ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
Przełączenie na poprzedni/kolejny plik
] podczas odtwarzania,
Dotknij klawisza [
] lub [
aby odtworzyć poprzedni/kolejny plik.
• Dotknięcie klawisza [
] spowoduje rozpoczęcie
odtwarzania od początku następnej ścieżki.
• Dotknięcie klawisza [
] spowoduje rozpoczęcie
odtwarzania od początku bieżącej ścieżki. Jeśli ten
klawisz zostanie ponownie dotknięty w przeciągu
około pięciu sekund, odtwarzanie rozpocznie się
od początku poprzedniej ścieżki.
Przewijanie do przodu/tyłu
] lub [
] i przytrzymaj przez
Dotknij klawisza [
ponad dwie sekundy, aby przewinąć zawartość do tyłu
lub do przodu podczas odtwarzania. Odtwarzanie
zaczyna się od dwukrotnie większej szybkości, po
czym zwiększa się do 4, 8 i 16 razy. Zwolnienie przycisku
spowoduje powrót do normalnej prędkości odtwarzania.
Uwaga:
* Szybkość odtwarzania do przodu i do tyłu może różnić
się w zależności od plików dźwiękowych.
Powtarzanie odtwarzania
* Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ponowne
odtwarzanie całej zawartości.
Dotknij klawisza [
] raz, aby włączyć funkcję powtarzania
ścieżki. Kolejne naciśnięcie klawisza włącza funkcję
powtórnego odtwarzania folderu, a następne powtórnego
odtwarzania całej zawartości.
Odtwarzanie losowe
1.Dotknij klawisza [
] podczas odtwarzania, aby losowo
odtworzyć ścieżki znajdujące się w bieżącym folderze.
2.Dotknij klawisza ponownie, aby wyłączyć tę funkcję.
Okładka albumu
Jeśli bieżący plik dźwiękowy zawiera obraz okładki
albumu w standardzie ID3, to ten obraz zostanie
wyświetlony w tym obszarze.
Pomijanie zawartości przy użyciu paska
wyszukiwania
Dotknij ikony
na pasku wyszukiwania i przeciągnij
w dowolne miejsce, od którego odtwarzanie ma się
rozpocząć.
Wybieranie folderu z listy folderów
Dotknij tytułu folderu na wyświetlonej liście, aby wyświetlić
pliki i foldery w wybranym folderze.
Wybieranie ścieżki z listy ścieżek
Ta funkcja umożliwia wybór ścieżek z wyświetlonej listy.
1.Dotknij tytułu ścieżki na wyświetlonej liście. Rozpocznie
się odtwarzanie wybranej ścieżki.
2.Jeśli szukana ścieżka nie została wyświetlona, dotknij
listę ścieżek i przewijaj w górę lub w dół.
3.Dotknij klawisza z tytułem szukanej ścieżki. Rozpocznie
się jej odtwarzanie.
Odtwarzanie początkowych fragmentów ścieżek
1.Dotknij klawisza [
], aby wyświetlić klawisz
[Scan
].
2.Dotknij klawisza [Scan
] podczas odtwarzania.
• Odtwarzanie rozpocznie się od kolejnej ścieżki. Każda
ścieżka będzie wyświetlana przez dziesięć sekund.
• Klawisz [Scan
] zmieni się w klawisz [Scan
].
3.Dotknij klawisza [Scan
].
• Odtwarzanie będzie kontynuowane od bieżącej ścieżki.
• Klawisz [Scan
] zmieni się w klawisz [Scan
].
* Ta funkcja spowoduje jednokrotne odtworzenie
początkowych fragmentów wszystkich ścieżek
w bieżącym folderze (w kolejności ich występowania).
Normalne odtwarzanie zostanie wznowione po
zakończeniu działania funkcji Scan.
Wyszukiwanie na podstawie numeru ścieżki
Ta funkcja umożliwia wyszukiwanie ścieżek w bieżącym
folderze na podstawie ich numeru.
1.Dotknij klawisza [
], aby wyświetlić klawisz [
].
2.Dotknij klawisza [
]. Na ekranie pojawi się blok
klawiszy numerycznych.
3.Wprowadź numer ścieżki, którą chcesz odtworzyć,
używając klawisza numerycznego z przedziału od [0]
do [9]. Na koniec dotknij klawisza [OK].
Odtwarzanie rozpocznie się od ścieżki, której numer
został wprowadzony.
• Jeśli wprowadzono nieistniejący numer ścieżki lub
wyszukiwanie na podstawie numeru ścieżki nie jest
możliwe, obraz na ekranie nie ulegnie zmianie.
• Dotknięcie klawisza [
] spowoduje zamknięcie
bloku klawiszy numerycznych.
• Dotknięcie klawisza [
] spowoduje zamknięcie
okna z opcjami i wyświetlenie ekranu z informacjami
o odtwarzaniu.
Obszar z informacjami w standardzie ID3
W tym obszarze pojawiają się informacje o odtwarzanym
pliku: tytuł piosenki, informacja o wykonawcy, informacja
o albumie, numer bieżącego pliku/całkowita liczba plików
w bieżącym folderze, czas, który upłynął od rozpoczęcia
odtwarzania/całkowity czas odtwarzania bieżącego pliku.
NX404E
25
Polski
10. OBSŁUGA TRYBU USB VIDEO
Podręcznik
użytkownika
To urządzenie może odtwarzać pliki wideo (MP4, 3GP
itp.) zapisane w pamięci USB, która jest rozpoznana
jako urządzenie USB pamięci masowej (USB Mass
Storage Class device). Pamięć USB można wykorzystać
jako urządzenie wideo — wystarczy skopiować na nią
wszystkie potrzebne pliki wideo.
Uwaga:
• To urządzenie nie działa lub może działać niepoprawnie
z niektórymi pamięciami USB.
• Nie można odtwarzać plików chronionych przy użyciu
technologii DRM.
Uwagi dotyczące korzystania z pamięci USB
Uwagi ogólne
Jeśli w pamięci USB nie zapisano plików obsługiwanych
przez to urządzenie, lista plików będzie pusta.
Uwagi dotyczące struktury folderów
Ograniczenia dotyczące struktury folderów są takie
same, jak w przypadku trybu odtwarzacza USB Audio.
Uwagi dotyczące znaczników z tytułami
Ograniczenia dotyczące znaczników z tytułami są takie
same jak w przypadku trybu odtwarzacza CD.
Wybieranie trybu USB Video
Podłącz pamięć USB zawierającą pliki wideo do złącza
USB. Urządzenie automatycznie wykryje podłączoną
kartę pamięci i uaktywni klawisz [USB Video] (Wideo
z USB) w menu głównym.
Odtwarzane formaty plików wideo
Pliki *.mp4
• Format: MPEG4 Visual
MPEG4 AVC (H.264)
• Rozdzielczość: 1280 x 720 (MPEG4 Visual)
1920 x 1080 (MPEG4 AVC)
• Format audio: AAC
• Częstotliwość próbkowania plików audio:
32, 44,1 lub 48 KHz
Pliki *.m4v
• Format: MPEG4 Visual
MPEG4 AVC (H.264)
• Rozdzielczość: 720 x 480
• Format audio: AAC
• Częstotliwość próbkowania plików audio:
32, 44,1 lub 48 KHz
Pliki *.mpg
• Format: MPEG2
• Rozdzielczość: 720 x 480
• Format audio: MP3
• Częstotliwość próbkowania plików audio:
32, 44,1 lub 48 KHz
Pliki *.3gp
• Format: MPEG4 Visual
H.263
• Format audio: AAC, AMR
• Częstotliwość próbkowania plików audio:
8, 16, 32, 44,1, 48 KHz
9
8
7
• Jeśli pamięć USB jest już podłączona
Dotknij klawisza [USB Video] w menu głównym, aby
wybrać tryb USB Video.
10
Urządzenie przełączy się w tryb USB Video i rozpocznie
odtwarzanie od poprzedniej lokalizacji lub od początku.
Uwaga: W przypadku podłączenia tej samej, ostatnio
odłączonej karty pamięci, odtwarzanie rozpocznie się
od miejsca, w którym zostało przerwane.
To urządzenie wyposażono w dwa złącza USB, dzięki
czemu można do niego podłączyć dwie karty pamięci USB.
Poziom głośności dla źródła USB widnieje na liście
w menu głównym USB.
Aby wybrać dane urządzenie USB, należy dotknąć listy.
Jeśli karcie pamięci USB nie przypisano etykiety, stacja
multimedialna identyfikuje urządzenia na liście urządzeń
USB jako „My USB1” (Moje urządzenie USB1), „My
USB2” (Moje urządzenie USB2).
Odtwarzanie plików wideo z pamięci USB
Jeśli wideo jest właśnie odtwarzane, dotknij wyświetlacza
z odtwarzanym wideo, aby wyświetlić przyciski obsługi.
* Jeśli wyświetlacz nie zostanie dotknięty przez 10 sekund,
ponownie pojawi się na nim ekran odtwarzania.
26
NX404E
1
2
3
4
5
6
1 — Przycisk przejścia do poprzedniej ścieżki/
przewijania do tyłu
2 — Przycisk rozpoczęcia/wstrzymania odtwarzania
3 — Przycisk przejścia do kolejnej ścieżki/przewijania
do przodu
4 — Wskaźnik czasu odtwarzania/Pasek wyszukiwania
5 — Przycisk wyświetlania listy w menu
6 — Przycisk powtarzania odtwarzania
7 — Aktualna godzina
8 — Informacje o łączu Bluetooth
9— Informacje o odtwarzaniu
10— Przycisk skrótu
Uruchamianie/wstrzymywanie odtwarzania
1.Dotknij klawisza [
2.Dotknij klawisza [
], aby wstrzymać odtwarzanie.
], aby wznowić odtwarzanie.
Przełączenie na poprzedni/kolejny plik
Dotknij klawisza [
] lub [
] podczas odtwarzania,
aby odtworzyć poprzedni/kolejny plik.
• Dotknięcie klawisza [
] spowoduje rozpoczęcie
odtwarzania od początku następnej ścieżki.
] spowoduje rozpoczęcie
• Dotknięcie klawisza [
odtwarzania od początku bieżącej ścieżki. Jeśli
klawisz zostanie ponownie dotknięty w przeciągu
około pięciu sekund, odtwarzanie rozpocznie się
od początku poprzedniej ścieżki.
Powtarzanie odtwarzania
* Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ponowne
odtwarzanie całej zawartości.
11 — Informacje o stanie odtwarzania
12 — Okładka albumu
13 — Przycisk skrótu
14 — Obszar informacji o bieżącym pliku
15 — Wskaźnik czasu odtwarzania/Pasek wyszukiwania
16 — Przycisk dostępu bezpośredniego
17 — Przycisk odtwarzania początkowych fragmentów
ścieżek
Uruchamianie/wstrzymywanie odtwarzania
* Na ekranie z menu USB Video widnieje informacja
o wstrzymaniu odtwarzania (Pause).
Dotknij klawisza [
], aby wznowić odtwarzanie. Ekran
automatycznie przejdzie w tryb odtwarzania pliku wideo.
Przełączenie na poprzedni/kolejny plik
Dotknij klawisza [
] raz, aby włączyć funkcję powtarzania
ścieżki. Kolejne naciśnięcie klawisza włącza funkcję
powtórnego odtwarzania folderu, a następne odtwarzania
całej zawartości.
Dotknij klawisza [
] lub [
] podczas odtwarzania,
aby odtworzyć poprzedni/kolejny plik.
Dotknij ikony
na pasku wyszukiwania i przeciągnij
w dowolne miejsce, od którego odtwarzanie ma się rozpocząć.
] spowoduje rozpoczęcie
• Dotknięcie klawisza [
odtwarzania od początku bieżącej ścieżki. Jeśli
klawisz zostanie ponownie dotknięty w przeciągu
około pięciu sekund, odtwarzanie rozpocznie się od
początku poprzedniej ścieżki.
Pomijanie zawartości przy użyciu paska
wyszukiwania
Przełączenie na menu USB Video
Dotknij klawisza [
], aby wstrzymać odtwarzanie
i wyświetlić menu USB Video.
11
10
9
8
• Dotknięcie klawisza [
] spowoduje rozpoczęcie
odtwarzania od początku następnej ścieżki.
Powtarzanie odtwarzania
* Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ponowne odtwarzanie całej zawartości.
Dotknij klawisza [
] raz, aby włączyć funkcję powtarzania
ścieżki. Kolejne naciśnięcie klawisza włącza funkcję
powtórnego odtwarzania folderu, a następne odtwarzania
całej zawartości.
12
13
Odtwarzanie losowe
14
1.Dotknij klawisza [
] podczas odtwarzania, aby losowo
odtworzyć ścieżki znajdujące się w bieżącym folderze.
15
2.Dotknij klawisza ponownie, aby wyłączyć tę funkcję.
3
1
2
5
6
4
7
16
17
Obszar informacji o bieżącym pliku
W tym obszarze pojawiają się informacje o odtwarzanym
pliku wideo: nazwa pliku, numer bieżącego pliku/całkowita
liczba plików w bieżącym folderze, czas, który upłynął
od rozpoczęcia odtwarzania/całkowity czas odtwarzania
bieżącego pliku.
Pomijanie zawartości przy użyciu paska
wyszukiwania
Dotknij ikony
na pasku wyszukiwania i przeciągnij w
dowolne miejsce, od którego odtwarzanie ma się rozpocząć.
Wybieranie folderu z listy folderów
1 — Przycisk opcji
2 — Przycisk rozpoczęcia/wstrzymania odtwarzania
3 — Przycisk przejścia do poprzedniej ścieżki/
przewijania do tyłu
4 — Przycisk przejścia do kolejnej ścieżki/przewijania
do przodu
5 — Przycisk powtarzania odtwarzania
6 — Przycisk odtwarzania losowego
7 — Lista plików wideo
8 — Aktualna godzina
9 — Informacje o łączu Bluetooth
10 — Informacje o wyciszeniu dźwięku
Ta funkcja działa identycznie jak w przypadku trybu
USB Audio.
Wybieranie ścieżki z listy ścieżek
Ta funkcja działa identycznie jak w przypadku trybu
USB Audio.
Odtwarzanie początkowych fragmentów ścieżek
Ta funkcja działa identycznie jak w przypadku trybu
USB Audio.
Wyszukiwanie na podstawie numeru ścieżki
Ta funkcja działa identycznie jak w przypadku trybu
USB Audio.
NX404E
27
Polski
11. OBSŁUGA iPoda
Podręcznik
użytkownika
Urządzenia iPod/iPhone można podłączyć za pomocą
dołączonego do nich kabla połączeniowego. Jednak
ten kabel umożliwia tylko odtwarzanie dźwięku. Aby
na tym urządzeniu odtwarzać filmy wideo zapisane
na odtwarzaczu iPod lub telefonie iPhone, konieczne
jest zastosowanie specjalnego kabla połączeniowego
(CCA-750), sprzedawanego oddzielnie.
Nowe produkty firmy Apple, takie jak iPhone 5/5c/5s,
iPod touch® (piąta generacja) i iPod nano® (siódma
generacja), obsługują tylko kabel z wyjściem 10-stykowym
(bez wyjściowego sygnału wideo), tak więc nie
umożliwiają wyświetlania wideo w trybie wideo.
Uwaga:
• To urządzenie nie działa lub może działać niepoprawnie
w przypadku użycia nieobsługiwanych rodzajów kabli.
• Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych
modeli urządzeń iPod/iPhone można znaleźć na
naszej stronie głównej: www.clarion.com
2. Kiedy urządzenie z systemem iOS zostanie
podłączone do stacji multimedialnej za pomocą
gniazda USB oraz łącza Bluetooh, a następnie
zostanie wybrany tryb odtwarzacza iPod, podłączone
urządzenie będzie sterowane poprzez złącze USB.
3. Jeśli zostanie wybrany tryb iPod, ale obsługiwany
będzie inny odtwarzacz lub radio internetowe niż
iPod, pliki z iPoda nie będą odtwarzane poprawnie. W trybie Pandora nie należy obsługiwać odtwarzacza
audio lub radia internetowego innego niż Pandora.
4. W przypadku podłączenia urządzenia z systemem
iOS za pomocą łącza Bluetooth w trybie iPod poziom
głośności można regulować tylko przy użyciu urządzenia
z systemem iOS.
5. Jeśli urządzenie iOS jest podłączone za pomocą
łącza Bluetooth, okładki albumów nie są wyświetlane.
Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzaczy
iPod/telefonów iPhone firmy Apple
• Nie należy podłączać odtwarzacza iPod lub telefonu
iPhone do tego urządzenia w sytuacji, gdy do
odtwarzacza lub do telefonu są podłączone słuchawki.
• Po podłączeniu odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone
do tego urządzenia przyciski odtwarzacza iPod są
nieaktywne w trybie odtwarzania muzyki. Nie należy
używać przycisków na odtwarzaczu iPod w trybie
odtwarzania filmów wideo.
• W trybie odtwarzacza iPod obraz ze złącza wejścia
dodatkowego jest przesyłany do tylnego monitora.
• W przypadku braku danych pole na wyświetlaczu
z informacjami o tytule pozostaje puste.
• Przed podłączeniem odtwarzacza iPod/telefonu iPhone
należy ustawić jego język na angielski. Niektóre znaki
w innych językach mogą nie być poprawnie wyświetlane
na tym urządzeniu.
• Przestrogi dotyczące zużycia baterii:
Jeśli odtwarzacz iPod/telefon iPhone z wyczerpaną
baterią zostanie podłączony do tego urządzenia, ta
funkcja odtwarzania może nie działać poprawnie. Przed
podłączeniem odtwarzacza iPod/telefonu iPhone należy
najpierw naładować jego baterię, jeśli jest rozładowana.
Obsługa menu w trybie iPod Audio
Podłącz odtwarzacz iPod lub telefon iPhone do złącza
USB. Stacja multimedialna automatycznie wykryje
podłączone urządzenie i na ekranie z menu głównym
uaktywni klawisz iPod Audio.
Uwaga:
1. To urządzenie ma dwa złącza USB. Produkty
z systemem iOS należy podłączać do złącza
z etykietą „iPod/iPhone”, ponieważ w przeciwnym
razie muzyka z odtwarzacza iPod ani z telefonu
iPhone nie będzie odtwarzana.
28
NX404E
Odtwarzanie rozpocznie się z niewielkim opóźnieniem
od miejsca, w którym zostało przerwane.
• Jeśli odtwarzacz iPod/telefon iPhone jest już podłączony
Dotknij klawisza [ ] na ekranie z menu
głównym. Urządzenie przejdzie w tryb odtwarzacza iPod
i rozpocznie odtwarzanie od poprzedniego miejsca.
Naciśnij przycisk Menu na panelu obsługi, aby powrócić
do menu głównego.
Informacje o znacznikach standardu
ID3 w trybie iPod Audio
12
11
10
9
13
14
15
4
1
2
5
3
6
7
8
1 — Przycisk opcji
2 — Przycisk powtarzania odtwarzania
3 — Przycisk odtwarzania losowego
4 — Przycisk przejścia do poprzedniej ścieżki/
przewijania do tyłu
5 — Przycisk rozpoczęcia/wstrzymania odtwarzania
6 — Przycisk przejścia do kolejnej ścieżki/przewijania
do przodu
7 — Informacja o znacznikach standardu ID3
8 — Przycisk przejścia do następnej [
] / poprzedniej
] strony
[
9 — Lista kategorii
10 — Aktualna godzina
11 — Informacje o łączu Bluetooth
12 — Informacje o stanie odtwarzania
13 — Okładka albumu
14 — Przycisk skrótu
15 — Pasek postępu
Obszar z informacjami w standardzie ID3
W tym obszarze pojawiają się informacje
w standardzie ID3 dla bieżącego pliku: tytuł utworu,
informacje o wykonawcy, informacje o albumie
(gatunek, lista odtwarzania oraz data wydania).
Lista kategorii
Umożliwia wybranie i odtworzenie piosenek z innej
kategorii. Kategoria jest taka sama jak na odtwarzaczu
iPod/telefonie iPhone.
Ekran z listą odtwarzania w trybie
odtwarzacza iPod Audio
1
Uruchamianie/wstrzymywanie odtwarzania
1.Dotknij klawisza [
2.Dotknij klawisza [
odtwarzanie.
], aby wstrzymać odtwarzanie.
] ponownie, aby wznowić
Przełączenie na poprzedni/kolejny plik
• Dotknij klawisza [
] lub [
] podczas odtwarzania,
aby odtworzyć poprzedni/kolejny plik.
] spowoduje rozpoczęcie
• Dotknięcie klawisza [
odtwarzania od początku następnej ścieżki.
] spowoduje rozpoczęcie
• Dotknięcie klawisza [
odtwarzania od początku bieżącej ścieżki. Jeśli
klawisz zostanie ponownie dotknięty w przeciągu
około pięciu sekund, odtwarzanie rozpocznie się
od początku poprzedniej ścieżki.
2
3
1 — Przełączenie na przycisk Information (Informacje)
2 — Lista odtwarzania
3 — Przycisk przejścia do wybranej strony 
4
5
Przewijanie do przodu/tyłu
Dotknij klawisza [
] lub [
] i przytrzymaj przez
ponad dwie sekundy, aby przewinąć zawartość do tyłu
lub do przodu podczas odtwarzania.
Uwaga:
* Podczas przewijania do przodu lub do tyłu nie są
odtwarzane żadne dźwięki.
* Szybkość odtwarzania do przodu i do tyłu może różnić
się w zależności od plików dźwiękowych.
Powtarzanie odtwarzania
* W zależności od odtwarzacza iPod.
1.Dotknij klawisza [
] raz, aby włączyć funkcję
powtarzania ścieżki. Kolejne naciśnięcie klawisza włącza
funkcję powtórnego odtwarzania całej zawartości.
Odtwarzanie losowe
1.Dotknij klawisza [
] podczas odtwarzania, aby losowo
odtworzyć ścieżki znajdujące się w bieżącym folderze.
2.Dotknij klawisza ponownie, aby wyłączyć tę funkcję.
Okładka albumu
Jeśli bieżący plik dźwiękowy zawiera obraz okładki
albumu w standardzie ID3, to ten obraz zostanie
wyświetlony w tym obszarze.
6
4 — Powrót do folderu nadrzędnego
5 — Tryb zamknięcia listy
6 — Przeszukiwanie bieżącej listy za pomocą liter alfabetu
Ekran z listą w trybie iPod Audio
• Dotknij obszaru informacyjnego ID3 na ekranie
z informacjami w trybie ID3, aby przełączyć listę
] na
odtwarzania, a następnie dotknij klawisza [
ekranie w trybie odtwarzania listy, aby powrócić do
folderu nadrzędnego. Jeśli na liście są wyświetlane
elementy z głównego folderu, dotknięcie tego klawisza
umożliwi zamknięcie listy.
], aby powrócić do folderu
• Dotknij klawisza [
nadrzędnego. Jeśli na liście są wyświetlane elementy
z głównego folderu, dotknięcie tego klawisza umożliwi
zamknięcie listy.
NX404E
29
Polski
• Dotknij klawisza [
], aby zamknąć listę i powrócić
do trybu z informacjami w standardzie ID3.
Tryb prostego sterowania
Jeśli ten klawisz zostanie ponownie dotknięty w przeciągu
około pięciu sekund, odtwarzanie rozpocznie się od
początku poprzedniej ścieżki.
Uwaga: W trybie prostego sterowania najlepiej sterować
odtwarzaniem bezpośrednio na odtwarzaczu iPod.
Wybór elementu z listy na ekranie
1
Podręcznik
użytkownika
(1). Dotknij ekranu z listą, po czym przewiń listę w górę
lub w dół.
(2). Dotknij szukanego elementu na ekranie, aby
wyświetlić listę ścieżek skojarzonych z tym
elementem.
(3). Dotknij nazwy wybranej ścieżki na liście, aby
ją odtworzyć.
2

1 — Przycisk trybu prostego sterowania
2 — Przycisk przejścia w tryb wideo
• Jeśli w menu z opcjami tryb prostego sterowania jest
], ekran zostanie wyświetlony
ustawiony na [
w trybie prostego sterowania. Może również zostać
wyświetlone wideo z odtwarzacza iPod/telefonu
iPhone bez względu na to, czy urządzenie jest w
trybie iPod Audio lub iPod Video. Jednak aktywne
będą tylko przyciski przejścia do poprzedniej/kolejnej
ścieżki oraz rozpoczęcia/wstrzymania odtwarzania.
• Dotknij klawisza [
z iPoda.
], aby odtworzyć wideo
Pomijanie ścieżki (tryb Simple Control)
Dotknij klawisza [
] lub [
] podczas odtwarzania.
Ścieżki zostaną pominięte tyle razy, ile razy naciśnięto
klawisz, po czym rozpocznie się odtwarzanie.
• Dotknięcie klawisza [
] spowoduje rozpoczęcie
odtwarzania od początku następnej ścieżki.
] spowoduje rozpoczęcie
• Dotknięcie przycisku [
odtwarzania od początku bieżącej ścieżki.
30
NX404E
Obsługa menu w trybie iPod Video
Podłącz odtwarzacz iPod lub telefon iPhone do złącza
USB. Stacja multimedialna automatycznie wykryje
podłączone urządzenie i uaktywni przycisk iPod Video,
który umożliwia obsługę ekranu z menu głównym.
7 — Lista kategorii
8 — Przycisk przejścia do następnej [
] strony
[
9 — Aktualna godzina
10 — Informacje o łączu Bluetooth
11 — Informacje o stanie odtwarzania
12 — Okładka albumu
13 — Przycisk skrótu
14 — Pasek postępu
] / poprzedniej
Uruchamianie/wstrzymywanie odtwarzania
1.Dotknij klawisza [
2.Dotknij klawisza [
odtwarzanie.
], aby wstrzymać odtwarzanie.
] ponownie, aby wznowić
Przełączenie na poprzedni/kolejny plik
• Dotknij klawisza [
] lub [
] podczas odtwarzania,
aby odtworzyć poprzedni/kolejny plik.
• Jeśli odtwarzacz iPod/telefon iPhone jest już
podłączony
Dotknij klawisza [ ] na ekranie z menu głównym.
Urządzenie przejdzie w tryb odtwarzacza iPod Video i
rozpocznie odtwarzanie od poprzedniego miejsca.
Naciśnij przycisk MENU na panelu obsługi, aby powrócić
do menu głównego.
• Wyświetlanie danych wideo z odtwarzacza iPod/
telefonu iPhone (tylko w przypadku odtwarzacza
iPod/telefonu iPhone z funkcją wideo)
Po podłączeniu urządzenia iPod/iPhone z funkcjami
wideo (za pomocą opcjonalnego kabla połączeniowego
dla tych urządzeń) dane wideo oraz pokazy slajdów
zapisane na urządzeniach iPod/iPhone można wyświetlać
na wyświetlaczu jednostki głównej firmy Clarion oraz na
tylnym monitorze, jeśli został podłączony.
Ekran w trybie iPod Video ID3
11
10
] spowoduje rozpoczęcie
• Dotknięcie klawisza [
odtwarzania od początku następnej ścieżki.
] spowoduje rozpoczęcie
• Dotknięcie klawisza [
odtwarzania od początku bieżącej ścieżki.
Powtarzanie odtwarzania
* Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ponowne
odtwarzanie całej zawartości — jest to opcja zależna
od odtwarzacza iPod/telefonu iPhone.
] raz, aby włączyć funkcję
1.Dotknij klawisza [
powtarzania jednego elementu. Kolejne naciśnięcie
klawisza włącza funkcję powtórnego odtwarzania całej
zawartości, a następne wyłącza funkcję powtarzania.
Okładka albumu
Jeśli bieżący plik dźwiękowy zawiera obraz okładki
albumu w standardzie ID3, to ten obraz zostanie
wyświetlony w tym obszarze.
Obszar z informacjami w standardzie ID3
9
W tym obszarze pojawia się tytuł aktualnie odtwarzanego
pliku.
Lista kategorii
12
13
7
14
Umożliwia wybranie i odtworzenie piosenek z innej
kategorii. Kategoria jest taka sama jak na odtwarzaczu
iPod/telefonie iPhone.
Ekran z listą w trybie iPod Video
3
1
2
4
5
6
8
1 — Przycisk opcji
2 — Przycisk powtarzania odtwarzania
3 — Przycisk przejścia do poprzedniej ścieżki
4 — Przycisk rozpoczęcia/wstrzymania odtwarzania
5 — Przycisk przejścia do kolejnej ścieżki
6 — Tytuł odtwarzanego pliku
Ta funkcja działa identycznie jak w przypadku trybu iPod Audio.
NX404E
31
Polski
• Dotknięcie klawisza [
] spowoduje rozpoczęcie
odtwarzania od początku bieżącej ścieżki. Jeśli ten
klawisz zostanie ponownie dotknięty w przeciągu
około pięciu sekund, odtwarzanie rozpocznie się od
początku poprzedniej ścieżki.
Ekran w trybie prostego sterowania
iPod Video
Przewijanie do przodu/tyłu
Podręcznik
użytkownika
Dotknij klawisza [
] lub [
] i przytrzymaj przez
ponad dwie sekundy, aby przewinąć zawartość do tyłu
lub do przodu podczas odtwarzania. Zwolnienie przycisku
spowoduje powrót do normalnej prędkości odtwarzania.
Uwaga:
* Podczas przewijania do przodu lub do tyłu nie są
odtwarzane żadne dźwięki.
* Szybkość odtwarzania do przodu i do tyłu może różnić
się w zależności od plików dźwiękowych.
Powtarzanie odtwarzania
Ta funkcja działa identycznie jak w przypadku trybu iPod Audio.
Ekran odtwarzania w trybie iPod Video
9
1
8
2
3
4
5
7
6
1 — Przycisk przejścia do poprzedniej ścieżki/przewijania
do tyłu
2 — Przycisk rozpoczęcia/wstrzymania odtwarzania
3 — Przycisk przejścia do kolejnej ścieżki/przewijania
do przodu
4 — Pasek postępu
5 — Przycisk wyświetlania listy elementów menu
6 — Przycisk powtarzania odtwarzania
7 — Aktualna godzina
8 — Informacje o łączu Bluetooth
9 — Informacje o odtwarzaniu
Uruchamianie/wstrzymywanie odtwarzania
1.Dotknij klawisza [
2.Dotknij klawisza [
odtwarzanie.
], aby wstrzymać odtwarzanie.
] ponownie, aby wznowić
Przełączenie na poprzedni/kolejny plik
• Dotknij klawisza [
] lub [
] podczas odtwarzania,
aby odtworzyć poprzednią/kolejną ścieżkę.
] spowoduje rozpoczęcie
• Dotknięcie klawisza [
odtwarzania od początku następnej ścieżki.
32
NX404E
* Domyślnie funkcja powtarzania jest wyłączona.
Dotknij klawisza [
] raz, aby włączyć funkcję
powtarzania jednego elementu. Kolejne naciśnięcie
klawisza włącza funkcję powtórnego odtwarzania całej
zawartości, a następne wyłącza funkcję powtarzania.
Uwaga:
Obsługa urządzenia w trybie iPod Video jest taka
sama, jak w trybie iPod Audio. Więcej informacji można
znaleźć w sekcji związanej z trybem iPod Audio.
Uwaga:
Funkcja odtwarzania wideo jest dostępna tylko na wybranych
odtwarzaczach iPod/telefonach iPhone. Więcej informacji
można uzyskać od sprzedawcy sprzętu firmy Clarion.
Funkcja ta może wymagać użycia opcjonalnego kabla
połączeniowego lub akcesoriów.
Uwaga:
• W trakcie jazdy wyświetlany jest napis „AUDIO ONLY”
(Tylko dźwięk).
• W zależności od możliwości odtwarzacza iPod/
telefonu iPhone obrazy mogą nie być odtwarzane.
• Poziom ustawienia głośności dla zawartości wideo
jest względnie niższy niż w przypadku plików
dźwiękowych. Należy pamiętać o obniżeniu poziomu
głośności przed przełączeniem na tryb dźwiękowy.
• Nie należy wybierać kategorii, jeśli na menu w trybie
iPod nie jest widoczna żadna ścieżka. Odtwarzacz
iPod/telefon iPhone może nie odpowiadać. Jeśli
odtwarzacz iPod/telefon iPhone nie odpowiada,
należy uruchomić go ponownie, stosując procedurę
opisaną w podręczniku użytkownika odtwarzacza
iPod/telefonu iPhone.
• Dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazami
wideo podczas odtwarzania.
Tryb iPod Audio Bluetooth
W przypadku połączenia urządzenia iPod/iPhone z tą
jednostką multimedialną za pomocą łącza Bluetooth
istnieje możliwość przejścia w tryb iPod Audio. Ta funkcja
działa identycznie jak w przypadku zwykłego trybu iPod
Audio.
Uwaga:
• To urządzenie nie działa lub może działać niepoprawnie
z niektórymi odtwarzaczami audio Bluetooth.
1.Włącz zasilanie odtwarzacza audio Bluetooth, którego
chcesz połączyć w parę z tym urządzeniem.
• Szczegółowe informacje na temat odtwarzaczy audio
Bluetooth można znaleźć na naszej stronie głównej:
www.clarion.com
To urządzenie można połączyć w parę maksymalnie
z pięcioma odtwarzaczami audio Bluetooth.
Protokół Bluetooth w twoim telefonie jest w wersji
niższej niż 2.0. Wprowadź kod PIN „0000”.
], aby wyświetlić
2.Dotknij klawisza urządzenia [
ekran Device Select (Wybór urządzenia).
Wybieranie trybu Bluetooth Audio
1. Dotknij klawisza [Bluetooth Audio], aby wybrać tryb
Bluetooth Audio.
Urządzenie przejdzie w tryb Bluetooth. Jeśli połączenie
z odtwarzaczem audio Bluetooth zostało ustanowione,
można wybrać funkcję Music (Muzyka).
2. Naciśnij przycisk MENU na panelu obsługi, aby
powrócić do menu głównego.
• Po nawiązaniu połączenia z odtwarzaczem audio
] zostanie wyświetlona w górnej
Bluetooth ikona [
części ekranu.
3.Dotknij klawisza [
], aby wyświetlić ekran Inquiring
Device (Wyszukiwanie urządzenia).
Ustawienia odtwarzacza audio Bluetooth
Użytkownik może potwierdzić różnorodne informacje
związane z funkcjami interfejsu Bluetooth.
1.Dotknij klawisza [
na ekranie.
], aby wyświetlić te informacje
2.Po zatwierdzeniu informacji dotyczących interfejsu
], aby wrócić do
Bluetooth dotknij klawisza [
poprzedniego ekranu.
4.Dotknięciem wskaż szukane urządzenie i naciśnij
], aby połączyć to urządzenie
przycisk [
w parę z odtwarzaczem audio Bluetooth. Następnie
wskaż obraz tego urządzenia
NX404E
33
Polski
Rejestrowanie odtwarzacza audio
Bluetooth (Połączenie w parę)
Podręcznik
użytkownika
Niektóre telefony komórkowe obsługujące standard
Bluetooth są wyposażone w funkcje odtwarzania
zawartości dźwiękowej, a niektóre przenośnie odtwarzacze
muzyki obsługują standard Bluetooth. Te urządzenia będą
określane jako „Odtwarzacze audio Bluetooth” w dalszej
części podręcznika. To urządzenie potrafi odtwarzać dane
dźwiękowe zapisane na odtwarzaczu audio Bluetooth.
o
P lski
12. OBSŁUGA ODTWARZACZA AUDIO Bluetooth®
Sterowanie odtwarzaczem audio Bluetooth
Polski
Podręcznik
użytkownika
oraz wybierz jego typ.
Uwaga:
• W zależności od otoczenia czasami może dojść do
sytuacji, w której dźwięk z odtwarzacza jest przerywany
lub pojawia się szum, którego źródłem jest przełącznik.
Odtwarzanie muzyki
Po nawiązaniu połączenia z odtwarzaczem audio Bluetooth
tryb odtwarzania jest automatycznie uruchamiany.
Po połączeniu urządzeń w parę odtwarzacz audio
Bluetooth jest ustawiony jako bieżące urządzenie. Wraz
z wybraniem ulubionej ikony na wyświetlaczu ponownie
pojawi się ekran z listą urządzeń. Dotknij klawisza [
],
aby ponownie wyświetlić ekran z trybem Bluetooth Audio.
• Jeśli odtwarzanie nie rozpoczęło się, należy dotknąć
].
klawisza [
Wstrzymywanie odtwarzania
1.Dotknij klawisza [
] w trakcie odtwarzania.
Odtwarzanie zostanie wstrzymane.
2.Aby wznowić odtwarzanie, ponownie dotknij klawisza
]. Odtwarzanie zostanie wznowione.
[
Pomijanie ścieżki (wyszukiwanie)
3.Dotknij klawisza [
] lub [
] podczas odtwarzania.
Zatrzymywanie odtwarzania
4.Dotknij klawisza [
] w trakcie odtwarzania.
Ścieżki zostaną zatrzymane. Naciśnij przycisk [
aby odtworzyć pierwszą ścieżkę.
• Usuwanie zarejestrowanego odtwarzacza audio
Bluetooth
1.Dotknij klawisza [
], aby usunąć urządzenie.
Pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie.
2.Dotknij klawisza [
], aby potwierdzić usunięcie
urządzenia.
Wybieranie odtwarzacza audio Bluetooth
Aby zmienić bieżący odtwarzacz audio Bluetooth na inne, już
zarejestrowane urządzenie, wykonaj następujące czynności.
1.Dotknij klawisza urządzenia [ ], aby wyświetlić
ekran Device Select (Wybór urządzenia).
2.Dotknij klawisza aktualnie podłączonego urządzenia,
], aby odłączyć
a następnie naciśnij klawisz [
aktywne urządzenie.
3.Dotknięciem wskaż klawisz urządzenia, który chcesz
], aby wybrać
wykorzystać. Dotknij klawisza [
dane urządzenie jako aktywne. Telefon komórkowy
przypisany do wybranego klawisza zostanie ustawiony
jako bieżący telefon.
4.Dotknij klawisza [
ekranu.
34
NX404E
], aby powrócić do poprzedniego
Wyświetlenie listy ścieżek
5. Dotknij klawisza [
], aby wyświetlić bieżącą
], aby
ścieżkę na liście. Dotknij klawisza [
wyświetlić całą zawartość listy. Aby odtworzyć
dowolne ścieżki, wystarczy je dotknąć na liście.
],
13. OBSŁUGA TELEFONU Bluetooth®
Po nawiązaniu połączenia z telefonem komórkowym za
pośrednictwem łącza Bluetooth urządzenie udostępnia
następujące funkcje:
• Słuchanie rozmów telefonicznych przez głośniki
samochodowe
• Przyjmowanie nadchodzącego połączenia
• Nawiązywanie połączenia z wykorzystaniem ekranu
z blokiem 10 klawiszy
• Nawiązywanie połączenia z wykorzystaniem książki
telefonicznej w wybranym telefonie komórkowym
• Nawiązywanie połączenia z wykorzystaniem historii
połączeń wybranych/odebranych
Ustawienia telefonu Bluetooth
Użytkownik może potwierdzić różnorodne informacje
związane z funkcjami interfejsu Bluetooth.
1.Dotknij klawisza [
na ekranie.
], aby wyświetlić te informacje
2.Skonfiguruj ustawienia dla wybranego elementu. Więcej
informacji można znaleźć w kolejnych sekcjach.
3.Po zatwierdzeniu informacji dotyczących interfejsu
], aby wrócić do
Bluetooth dotknij klawisza [
poprzedniego ekranu.
Uwaga:
• Nie wszystkie telefony umożliwiają przesłanie danych
z książki telefonicznej do jednostki głównej.
• Przesłanie danych z książki telefonicznej może zabrać
sporo czasu. Operacje nawiązywania połączeń są
dezaktywowane podczas transmisji danych.
Wybieranie trybu BT Phone
(Telefon Bluetooth)
1.Dotknij klawisza [Bluetooth Telephone], aby wybrać
tryb telefonu Bluetooth.
Zostanie wyświetlony ekran telefonu.
2.Naciśnij przycisk MENU na panelu obsługi, aby
powrócić do menu głównego.
• Jeśli żaden telefon Bluetooth nie jest podłączony do
urządzenia, w górnej części ekranu jest wyświetlana
].
ikona [
Konfigurowanie automatycznego połączenia
Urządzenie automatycznie łączy się z telefonem
komórkowym, jeśli połączenie zostało przerwane
lub urządzenie zostało ponownie uruchomione.
• Domyślne ustawienie fabryczne to „On” (Włączone).
] lub [
] w sekcji
Dotknij klawisza [
Automatic Connection (Połączenia automatyczne),
aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) tę funkcję.
Konfigurowanie automatycznego odbierania połączeń
Jeśli nadchodzi połączenie, urządzenie odbiera je
automatycznie po pięciu sekundach.
• Domyślne ustawienie fabryczne to „OFF” (Wyłączone).
] lub [
] w sekcji Automatic
Dotknij klawisza [
Connection (Połączenia automatyczne), aby włączyć
(ON) lub wyłączyć (OFF) tę funkcję.
• Po nawiązaniu połączenia z telefonem Bluetooth
] i wskaźnik poziomu sygnału będą
ikona [
wyświetlane w górnej części ekranu.
Konfigurowanie wzmocnienia mikrofonu
Poziom wejścia dla mikrofonu można dostosować
w zakresie do 16 poziomów.
• Dotknij przycisku wskaźnika poziomu wzmocnienia
Microphone Gain (Wzmocnienie mikrofonu), aby
dostosować poziom wejścia.
Uwaga:
• Otoczenie może mieć wpływ na poziom wejścia
dla mikrofonu. Poziom ten należy dostosować, gdy
rozmówca po drugiej stronie słuchawki ma problem
z usłyszeniem treści rozmowy.
NX404E
35
Polski
Rejestrowanie telefonu komórkowego
(Połączenie w parę)
To urządzenie można połączyć w parę z maksymalnie
pięcioma telefonami komórkowymi. Metoda rejestracji
jest taka sama jak w sekcji „Rejestrowanie odtwarzacza
audio Bluetooth”.
Podręcznik
użytkownika
Protokół Bluetooth w twoim telefonie jest w wersji
niższej niż 2.0. Wprowadź kod PIN „0000”.
1.Włącz telefon komórkowy, który chcesz zarejestrować.
2.Dotknij klawisza urządzenia [
], aby wyświetlić
ekran Device Select (Wybór urządzenia).
Po połączeniu urządzeń w parę zarejestrowany
telefon komórkowy jest ustawiony jako bieżące
urządzenie, a na wyświetlaczu pojawi się ekran
Telephone (Telefon).
• Usuwanie rejestracji telefonu komórkowego
1.Dotknij klawisza [
], aby usunąć urządzenie.
Pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie.
2.Dotknij klawisza [
urządzenia.
], aby potwierdzić usunięcie
Wybieranie telefonu komórkowego
Aby zmienić bieżący telefon komórkowy na inne, już
zarejestrowane urządzenie, wykonaj następujące
czynności.
1.Dotknij klawisza [
], aby wyświetlić ekran Device
Select (Wybór urządzenia).
2.Dotknij klawisza aktualnie podłączonego urządzenia,
], aby odłączyć
a następnie naciśnij klawisz [
aktywne urządzenie.
3. Dotknij klawisza [
], aby wyświetlić ekran
Inquiring Device (Wyszukiwanie urządzenia).
3. Dotknięciem wskaż klawisz urządzenia, który chcesz
], aby wybrać
wykorzystać. Dotknij klawisza [
dane urządzenie jako aktywne. Wybrany telefon
komórkowy zostanie ustawiony jako bieżący telefon.
• Jeśli telefon komórkowy jest wyłączony, włącz go.
• Na telefonie komórkowym może pojawić się komunikat
z prośbą o zaakceptowanie połączenia Bluetooth oraz
wprowadzenie hasła dla tego urządzenia. Wykonaj
wymagane czynności zgodnie z wyświetlonym
komunikatem.
4.Dotknij klawisza [
ekranu.
], aby powrócić do poprzedniego
Pobieranie danych z książki
telefonicznej
4.Dotknij klawisza z telefonem komórkowym, aby wybrać
klawisz, dla którego telefon komórkowy będzie
], aby
zarejestrowany, a następnie naciśnij [
zarejestrować telefon z odtwarzaczem audio Bluetooth.
• Nie można wybrać klawisza telefonu komórkowego
z już zarejestrowanym telefonem. Należy wybrać
klawisz, do którego nie przypisano żadnego telefonu
komórkowego.
5.Jeśli na telefonie komórkowym pojawia się monit
o wprowadzenie hasła, wprowadź hasło dla tego
urządzenia.
• Hasło ustawione dla tego urządzenia można zmienić
z poziomu ekranu informacyjnego Bluetooth Info,
będącego częścią ekranu z ustawieniami telefonu.
36
NX404E
Wysłanie danych z książki telefonicznej w telefonie
komórkowym umożliwia nawiązanie połączenia za
pośrednictwem funkcji książki telefonicznej bezpośrednio
z tego urządzenia.
Obsługa telefonu
Nawiązywanie połączenia z wykorzystaniem
bloku 10 klawiszy
1.Dotknij klawisza [
10 klawiszy.
], aby wyświetlić ekran z blokiem
2.Wprowadź numer telefonu, wpisując go za pomocą bloku
10 klawiszy numerycznych wyświetlonych na ekranie.
Nawiązywanie połączenia przy użyciu książki
telefonicznej
Dane pobrane z książki telefonicznej telefonu komórkowego
można wykorzystać, aby dzwonić za pośrednictwem tego
urządzenia.
3.Dotknij klawisza [
pod wybrany numer.
] (Wysyłanie), aby zadzwonić
• W trakcie rozmowy telefonicznej wyświetlany jest
poniższy ekran wyciszenia urządzenia.
Uwaga:
• Dane z książki telefonicznej muszą być wysłane
z telefonu komórkowego przed użyciem tej funkcji.
• Na ekranie z pobraną książką telefoniczną są wyświetlane
tylko te wpisy, które zawierają przynajmniej jeden numer
telefonu.
1.Dotknij klawisza [
], aby wyświetlić ekran z książką
telefoniczną.
2.Dotknij klawisza z nazwiskiem osoby, do której chcesz
zadzwonić.
• Przewijaj listę w górę lub w dół, aby przejrzeć jej zawartość.
3.Dotknij klawisza [
], aby zadzwonić pod wybrany
numer. Pojawi się ekran Telephone Interrupt (Wyciszanie
urządzenia podczas rozmowy telefonicznej) i wybrany
zostanie numer odbiorcy.
• Po skończeniu rozmowy dotknij klawisza [
],
aby się rozłączyć.
Nawiązywanie połączenia przy użyciu historii
połączeń
• Dotknij klawisza [
], aby rozmawiać przez telefon
komórkowy, anulując funkcję zestawu głośnomówiącego
(tryb prywatny). Aby powrócić do trybu zestawu
głośnomówiącego, ponownie dotknij klawisza [ ].
• Dotknij klawisza [ ], aby wyciszyć mikrofon. Teraz
słychać rozmówcę, ale rozmówca nie słyszy osoby,
do której zadzwonił.
• Dotknij klawisza [ ], aby zawiesić bieżącą rozmowę
i odebrać inne połączenie przychodzące. Ponowne
dotknięcie klawisza umożliwia wznowienie zawieszonej
rozmowy.
Jeśli w trakcie prowadzenia rozmowy telefonicznej
pojawi się połączenie nadchodzące, można zawiesić
bieżącą rozmowę, aby odebrać nową, lub rozłączyć
się i odebrać nadchodzące połączenie. Można
również zignorować połączenia nadchodzące.
Urządzenie zapisuje w pamięci numery telefonów znajdujące
się w połączeniach wybieranych/odebranych. Użytkownik
może potwierdzić ten numer i wybrać go z urządzenia.
1.Dotknij przycisku [
]. Zostanie wyświetlony ekran
z listą numerów.
• Elementy listy są sortowane na podstawie połączeń
wybieranych, nieodebranych i odebranych.
• Przewijaj listę w górę lub w dół, aby przejrzeć jej zawartość.
2.W historii połączeń dotknij klawisza z wpisem osoby,
do której chcesz zadzwonić.
3.Dotknij klawisza [
], aby zadzwonić pod wybrany
numer. Pojawi się ekran Telephone Interrupt (Wyciszanie
urządzenia podczas rozmowy telefonicznej) i wybrany
zostanie numer odbiorcy.
• Po skończeniu rozmowy dotknij klawisza [
],
aby się rozłączyć.
Przyjmowanie nadchodzącego połączenia
W przypadku nadchodzącego połączenia pojawia się
ekran Telephone Interrupt (Wyciszanie urządzenia
podczas rozmowy telefonicznej).
4.Po skończeniu rozmowy dotknij klawisza [
aby się rozłączyć.
],
Uwaga:
• W przypadku niektórych specjalnych modeli telefonów
komórkowych ekran Telephone Interrupt (Wyciszanie
urządzenia podczas rozmowy telefonicznej) może
zostać zamknięty, a połączenie z tym urządzeniem
przerwane w trakcie wchodzenia w tryb prywatny.
Połączenie można odebrać bezpośrednio na urządzeniu,
wykonując następujące czynności.
1.Dotknij klawisza [
], aby odebrać połączenie.
2.Po skończeniu rozmowy dotknij klawisza [
aby się rozłączyć.
NX404E
],
37
Polski
14. OBSŁUGA TUNERA
Słuchanie radia
Podręcznik
użytkownika
1. Dotknij przycisku Tuner w głównym menu wyświetlacza.
Zostanie wyświetlony ekran z trybem tunera.
2. Dotknij klawisza [FM1/FM2/FM3/AM], aby wybrać
pasmo częstotliwości. Każde naciśnięcie klawisza
powoduje zmianę częstotliwości radiowej w następującej
kolejności: FM1 -> FM2 -> FM3 -> AM -> FM1...
11
10
9
8
7
5
12
6
4
13
1
2
3
1 — Przycisk przeszukiwania listy predefiniowanych stacji
2 — Wyszukiwanie stacji o niższej częstotliwości
3 — Wyszukiwanie stacji o wyższej częstotliwości
4 — Dostrajanie stacji o niższej częstotliwości
5 — Dostrajanie stacji o wyższej częstotliwości
6 — Wyświetlenie częstotliwości
7 — Aktualna godzina
8 — Informacje o łączu Bluetooth
9 — Lista predefiniowanych wartości
10 — Informacje o trybie DX/Local
11 — Przycisk [Band] (Zakres częstotliwości)
12 — Przycisk skrótu
13 — Przycisk opcji
Wyszukiwanie stacji
1.Dotknij klawisza [FM1/2/3/AM], aby wybrać
częstotliwość radiową (FM lub AM).
2. Dotknij klawisza [
] lub [
]
] oznacza wyszukiwanie
• Dotknięcie klawisza [
stacji o wyższej częstotliwości.
• Dotknięcie klawisza [
] oznacza wyszukiwanie
stacji o niższej częstotliwości.
Dostrajanie ręczne
1.Dotknij klawisza [FM1/2/3/AM], aby wybrać
częstotliwość radiową (FM lub AM).
2.Dotknij klawisza [ ] lub [ ] na panelu częstotliwości,
aby ręcznie dostrajać stacje o wyższej lub niższej
częstotliwości.
Wybieranie predefiniowanej stacji
1.Dotknij klawisza [FM1/2/3/AM], aby wybrać potrzebną
częstotliwość radiową (FM lub AM) w tunerze.
2.Dotknięciem wskaż numer predefiniowanej stacji
(od 1 do 6) na liście.
Ręczne zapisywanie
1.Dotknij żądanego klawisza częstotliwości, aby wybrać
zakres częstotliwości, który ma zostać zapisany.
2.Dostrój stację, którą chcesz zapisać, korzystając z funkcji
automatycznego lub ręcznego wyszukiwania stacji, lub
dostrajania za pomocą predefiniowanych ustawień.
38
NX404E
3.Dotknij wybranego klawisza ustawień predefiniowanych,
z którym chcesz skojarzyć daną stację i przytrzymaj przez
około dwie sekundy, aby ją zapisać.
Automatyczne zapisywanie
Funkcja automatycznego zapisywania Auto Store
umożliwia zapisanie do sześciu stacji, których częstotliwość
jest automatycznie i kolejno wyszukiwana. Jeśli
urządzenie znajdzie i dostroi pięć stacji, ostatnia stacja
zapisana wcześniej w pamięci nie zostanie usunięta.
1.Dotknij klawisza [FM1/2/3/AM], aby wybrać żądane
pasmo częstotliwości (FM lub AM).
2.Dotknij klawisza [
], a następnie dotknij klawisza
[
], aby rozpocząć automatyczne zapisywanie
stacji w pamięci.
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i stacje z dobrym sygnałem
zostaną automatycznie zapisane na predefiniowanej liście.
Uwagi:
1. Zakończenie operacji automatycznego zapisywania
stacji oznacza, że stacje poprzednio zapisane
w pamięci urządzenia zostaną nadpisane.
2. Urządzenie ma 4 pasma częstotliwości, ale funkcja
automatycznego zapisywania stacji działa tylko
w przypadku częstotliwości FM3 i AM.
Przeszukiwanie listy predefiniowanych stacji
Funkcja Preset Scan odbiera sygnał ze stacji radiowych
znajdujących się w pamięci urządzenia, przeszukując
je w kolejności ich zapisania. Ta funkcja jest przydatna,
gdy zachodzi konieczność wyszukania stacji znajdującej
się w pamięci urządzenia.
1.Dotknij klawisza [FM1/2/3/AM], aby wybrać żądane
pasmo częstotliwości (FM lub AM).
2.Dotknij klawisza [
], aby uruchomić funkcję Preset
Scan.
Urządzenie dostraja się kolejno do każdej stacji
przez 10 sekund. Jeśli jednak zapisana stacja nie jest
prawidłowa, dostrajanie trwa tylko dwie sekundy.
3.Po dostrojeniu wybranej stacji ponownie dotknij
klawisza [
], aby słuchać tej stacji.
Ustawienia trybu DX/Local
Ustawienia funkcji DX/Local umożliwiają konfigurację
poziomu czułości tunera w celu oddzielenia stacji
będących blisko siebie. Ta funkcja przydaje się tam,
gdzie na względnie niewielkim obszarze znajduje się
wiele stacji radiowych.
1.Dotknij klawisza [
], aby włączyć funkcję
czułości Local w tunerze.
2.Dotknij klawisza [
], aby włączyć funkcję
czułości DX w tunerze.
15. OBSŁUGA TV
Jeśli do jednostki głównej jest podłączony odbiornik TV, można oglądać programy telewizyjne i obsługiwać tuner DVB-T.
Poszczególne tunery DVB-T mają różne tryby obsługi, dlatego należy zaznajomić się z podręcznikiem użytkownika
tunera DVB-T podłączonego do jednostki głównej.
Ta funkcja jest dostępna po podłączeniu tunera DVB-T Black Box.
To urządzenie umożliwia sterowanie następującym tunerem DVB-T Black Box: (DTX502E)
* Urządzenie DTX502E jest sprzedawane oddzielnie.
Uwaga:
Dla bezpieczeństwa użytkownika urządzenie wyposażono w zabezpieczenie, które wyłącza obraz podczas prowadzenia
pojazdu (dostępny jest tylko dźwięk). Obraz jest odtwarzany tylko po zatrzymaniu samochodu i zaciągnięciu hamulca
postojowego.
Przełączanie na tryb DVB-T
• Dotknij klawisza [TV] w menu głównym, aby wybrać potrzebny tryb (gdy urządzenie czyta dane). Na wyświetlaczu
LCD zostanie wyświetlona zewnętrzna zawartość wideo. W przypadku braku sygnału DVB-T ekran będzie pusty.
• Naciśnij przycisk [Menu] na panelu obsługi, aby powrócić do menu głównego.
NX404E
39
Polski
16. OBSŁUGA TRANSMISJI DAB
Ustawienia usługi radia cyfrowego
Przed rozpoczęciem korzystania z usługi radia cyfrowego
należy ją skonfigurować w menu Settings (Ustawienia).
Podręcznik
użytkownika
Wybierz opcję „DAB” w sekcji „DAB/TV (Option)”
z ustawieniami, aby aktywować ikonę DAB w menu
głównym.
7 — Przycisk Next Service in Current Ensemble (Kolejna usługa
w bieżącym zestawie)
1.Dotknij przycisku DAB w głównym menu wyświetlacza.
Zostanie wyświetlony ekran z trybem usługi DAB.
2.Dotknij klawisza [DAB1/DAB2/DAB3], aby wybrać
żądane pasmo częstotliwości radia cyfrowego. Każde
naciśnięcie klawisza powoduje zmianę częstotliwości
radia cyfrowego w następującej kolejności:
DAB1 -> DAB2 -> DAB3 -> DAB1 -> DAB2...
Uwaga:
1.Usługa radia cyfrowego jest dostępna w wybranych
regionach.
2.Ta zawartość jest opcjonalna. Po podłączeniu
urządzenia obsługującego radio cyfrowe można
rozpocząć korzystanie z funkcji DAB.
11
8 — Przycisk List Page Down (Przewijanie listy usług w dół)
9 — Przycisk List Page Up (Przewijanie listy usług w górę)
10 — Przycisk Preset List/Service List Switch (Zmiana listy
predefiniowanych wartości / Zmiana listy usług)
11 — Wyświetlanie listy usług w każdej kategorii (Predefiniowane
wartości / Zestawy / Typy programów)
12 — Wyświetlanie predefiniowanego kanału / numeru kanału /
numeru usługi / łączenia ze stacją FM
13 — Przycisk DAB band (Zakres cyfrowej częstotliwości radiowej)
14 — Przycisk Service List Update (Aktualizowanie listy usług)
15 — Przycisk Service Link Mode (Tryb łączenia usług)
16 — Informacja o wersji oprogramowania
3.Urządzenie obsługujące radio cyfrowe jest
sprzedawane oddzielnie.
12
5 — Przycisk Next Ensemble/Seek (Kolejny zestaw usług/
Wyszukiwanie)
6 — Przycisk Previous Service in Current Ensemble (Poprzednia
usługa w bieżącym zestawie)
Korzystanie z usługi cyfrowego radia
13
4 — Przycisk Previous Ensemble/Seek (Poprzedni zestaw usług/
Wyszukiwanie)
Wyszukiwanie stacji
Urządzenie umożliwia dostrojenie się do zestawu usług
i wybranie aktualnie odbieranej usługi.
10
1.Dotknij klawisza [
] lub [ ], aby ręcznie dostroić
się do stacji z poprzedniego lub kolejnego zestawu.
9
1
8
2.Dotknij i przytrzymaj klawisz [ ] lub [ ], aby
wyszukać i dostroić urządzenie do stacji w poprzednim
lub kolejnym dostępnym zestawie.
3.Dotknij klawisza [ ] lub [ ], aby wybrać i dostroić
urządzenie do poprzedniej lub kolejnej usługi w bieżącym
zestawie.
Uwaga:
2
3
4
5
6
Preset List/Service List (Informacje o liście
predefiniowanych wartości i liście usług)
14
Dostępne listy to listy predefiniowanych wartości,
zestawów oraz typów programów.
15
1.Dotknij klawisza [
która ma zostać wyświetlona.
16
1 — Informacje o usłudze radia cyfrowego
2 — Przycisk opcji (Otwieranie/Zamykanie)
3 — Przycisk Preset Scan (Przeszukiwanie listy
predefiniowanych wartości)
40
7
Całkowita liczba usług oraz numer bieżącej usługi
w bieżącym zestawie (na przykład „1/16”) są wyświetlane
pod informacją o zakresie częstotliwości tego zestawu.
NX404E
], aby wybrać listę,
2.W przypadku wybrania listy predefiniowanych wartości
(Preset) zostaną wyświetlone predefiniowane usługi dla
każdego zakresu częstotliwości radia cyfrowego.
Dotknięcie jednej z usług na liście rozpocznie odbiór
wybranej usługi. Dotknięcie i przytrzymanie aktualnie
odtwarzanej usługi umożliwia jej zapisanie na liście usług.
Funkcja wyszukiwania i dostrajania usług nie ma
wpływu na listę predefiniowanych wartości.
3.Po wybraniu opcji „Ensemble” na wyświetlaczu pojawi
się lista z zestawem usług, które zostały zapisane za
pomocą funkcji wyszukiwania i dostrajania usług
(Service Scan). Aby wyświetlić usługi w danym
zestawie, należy wybrać ten zestaw na liście. Funkcja
„ALL Service” umożliwia wyświetlenie wszystkich
usług we wszystkich zestawach. Aby powrócić do listy
zestawów, naciśnij przycisk Back (Wstecz).
4. Po wybraniu opcji „PTY” na wyświetlaczu pojawi
się lista z typami programów, takich jak NEWS
(Wiadomości), SPORT, CULTURE (Kultura), POP
(Muzyka pop) oraz OTHERS (Inne). Aby wyświetlić
usługi w danej kategorii, należy wybrać jeden z typów
programów na liście. Aby powrócić do listy zestawów,
naciśnij przycisk Back (Wstecz).
Uwaga:
Aby zaktualizować usługi na liście zestawów oraz typów
aktualnie odbieranych programów, należy wybrać
funkcję wyszukiwania i dostrajania usług (Service Scan).
Service Scan (Funkcja wyszukiwania
i dostrajania usług)
Aby zaktualizować listę z bieżącymi usługami na liście
zestawów lub typów programów, należy włączyć funkcję
Service Scan.
1.Dotknij klawisza opcji [
z opcjami.
], aby wyświetlić menu
2.Dotknij klawisza [Start] w menu z opcjami.
3.Dotknij klawisza [OK], aby rozpocząć aktualizowanie
listy usług. Dotknij klawisza [Cancel], aby anulować tę
operację i wrócić do poprzedniego menu.
Zakres cyfrowej częstotliwości radiowej
Dotknięcie klawisza DAB powoduje zmianę zakresu
cyfrowej częstotliwości radiowej zgodnie z następującym
schematem: DAB1 -> DAB2 -> DAB3 -> DAB1...
Przeszukiwanie listy predefiniowanych wartości
Funkcja Preset Scan dostraja się kolejno do usług z listy
usług zapisanych w pamięci urządzenia.
1.Dotknij klawisza [DAB1/2/3], aby wybrać żądane
pasmo częstotliwości.
], aby uruchomić funkcję Preset
2.Dotknij klawisza [
Scan. Urządzenie dostraja się kolejno do każdej
usługi przez 10 sekund.
3.Po dostrojeniu wybranej usługi ponownie dotknij
], aby słuchać wybranej stacji radiowej.
klawisza [
Service Link Setting (Ustawienia funkcji
łączenia usług)
Tryb łączenia usług można włączyć (On) lub wyłączyć
(OFF). Jeśli łączenie usług jest włączone, a bieżący
sygnał jest coraz słabszy, jest on łączony z usługą
o lepszym sygnale.
1.Dotknij przycisku opcji [
z opcjami.
], aby wyświetlić menu
], aby włączyć (On) lub
2.Dotknij przycisku [
wyłączyć (OFF) ten tryb.
Uwaga:
Jeśli usługa jest połączona ze stacją FM, zostanie
włączony wskaźnik pasma FM.
4.Podczas wyszukiwania usług będzie wyświetlany ten
obraz.
Uwagi:
Po wyszukaniu i dostrojeniu usług aktualnie dostępne
usługi zostaną zaktualizowane na liście zestawów
i typów programów.
NX404E
41
Polski
17. Tryb HDMI
Kabel do podłączania urządzeń w trybie HDMI
Podręcznik
użytkownika
Telefony iPhone 4/4S/5/5s/5c można podłączać za pomocą kabla sprzedawanego wraz z tymi urządzeniami oraz
kabla HDMI (dostępnego na rynku) lub kabla CCA-770 i przejściówki na cyfrowe AV.
Uwaga:
Poniżej zamieszczono częściowy przykład okablowania.
W zależności od urządzenia możliwe jest bezpośrednie połączenie za pomocą kabla CCA-771.
Niektóre zasilacze lub urządzenia mogą być przyczyną zaszumienia sygnału audio i wideo.
(1) Połączenie z telefonem iPhone 4/4S
Dowolny kabel HDMI dostępny na rynku lub kabel ★CCA-770
NX404E
iPhone 4/4S
Oryginalna przejściówka firmy Apple
ze złącza 30-stykowego na cyfrowe AV
Oryginalny 30-stykowy kabel
firmy Apple
(2) Połączenie z telefonem iPhone 5
Dowolny kabel HDMI dostępny na rynku lub kabel ★CCA-770
NX404E
Oryginalna przejściówka firmy Apple
ze złącza Lightning na cyfrowe AV
Oryginalny kabel Lightning TM
firmy Apple
(3) Połączenie z telefonem działającym pod kontrolą systemu Android
Kabel micro USB dostępny na rynku
NX404E
Dowolny kabel HDMI dostępny
na rynku lub kabel ★CCA-770
(4) Połączenie ze sprzętem wyposażonym w wyjście HDMI
Przejściówka MHL
dostępna na rynku
Urządzenia cyfrowe z wyjściem HDMI
Dowolny kabel HDMI dostępny na rynku
NX404E
42
NX404E
iPhone 5
Wybieranie źródła HDMI

Przy pierwszym podłączeniu urządzenia automatycznie
wyświetla się ekran konfiguracyjny.
Ten tryb HDMI działa z telefonami
działającymi pod kontrolą systemów
iOS i Android. W trybie HDMI ekran
stacji multimedialnej NX404E nie
obsługuje gestów dotykowych.
Uwaga:
W zależności od aplikacji oraz modelu telefonu
komórkowego na ekranie może być wyświetlana
czarna ramka.
NX404E
43
Polski
18. AUX (WEJŚCIE DODATKOWE)
Zewnętrzne urządzenia peryferyjne, takie jak konsole do gier, kamery wideo, nawigacje, odtwarzacze iPod, telefony
iPhone itp., można podłączać kablem A/V do złączy wejść dodatkowych, które znajdują się z przodu i z tyłu
urządzenia.
Podręcznik
użytkownika
Przełączenie na wejście dodatkowe
Dotknij klawisza [AUX1] / [AUX2] w menu głównym, aby wybrać potrzebny tryb (gdy urządzenie czyta dane).
Jeśli urządzenie zewnętrzne
podłączone do wejścia dodatkowego AUX transmituje sygnał audio, jednostka główna odtworzy dźwięk przesyłany
z urządzenia zewnętrznego. Naciśnij przycisk Menu na panelu obsługi, aby powrócić do menu głównego.
Bezpośrednie sterowanie urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do wejścia dodatkowego AUX nie jest możliwe.

19. OBSŁUGA OBRAZU Z KAMERY
Przełączanie na tryb kamery
Dotknij klawisza [Camera] (Kamera) w menu głównym.
Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlona zawartość wideo z kamery zewnętrznej. Jeśli obsługiwana kamera
nie zostanie podłączona do jednostki głównej, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „No Video Signal”
(Brak sygnału wideo).
Naciśnij przycisk MENU na panelu obsługi, aby powrócić do menu głównego.

Uwaga:
Jeśli w samochodzie poprawnie podłączono kabel cofania, jednostka główna automatycznie przełączy się w tryb
kamery podczas cofania.
44
NX404E
20. OBSŁUGA URZĄDZEŃ ŹRÓDŁOWYCH DLA STREFY TYLNEJ
Jeśli monitor zamontowano w tylnej strefie samochodu
i podłączono do wyjścia AV strefy tylnej, pasażerowie
siedzący z tyłu mogą odtwarzać wideo ze źródeł takich
jak DVD/iPod Video/AUX1/AUX2, niezależnie od źródła
dla strefy przedniej.
Tryb DVD Video dla strefy tylnej
8
1

1
1.Naciśnij ten przycisk, aby uzyskać dostęp do menu
urządzeń źródłowych dla strefy przedniej.
Naciśnij ten przycisk, aby zamknąć menu urządzeń
źródłowych dla strefy tylnej.
Obsługa wielu stref
Urządzenie umożliwia równoczesne odtwarzanie
zawartości z niezależnych źródeł. Konsola FM/AM
może na przykład być odtwarzana na monitorze
z przodu, podczas gdy pasażerowie z tyłu oglądają
wideo z odtwarzacza DVD. W takim ustawieniu
nie można wybrać wideo z odtwarzacza DVD dla
pasażerów z przodu.
Dostęp do strefy tylnej
2
3
4
5
6
7
1 — Przycisk opcji
2 — Przycisk wyświetlania kursora
3 — Przycisk przejścia do poprzedniego rozdziału/
przewijania do tyłu
4 — Przycisk rozpoczęcia/wstrzymania odtwarzania
5 — Przycisk przejścia do kolejnego rozdziału/
przewijania do przodu
6 — Czas odtwarzania
7 — Przycisk wyświetlania listy elementów menu
8 — Przełączanie strefy Przód/Tył
Jeśli na ekranie widnieje napis Rear Source (Źródło dla
strefy tylnej), dotknij klawisza Front/Rear, aby przełączyć
się na źródło dla strefy przedniej.
Jeśli na ekranie widnieje napis Front Source (Źródło
dla strefy przedniej), dotknij klawisza Front/Rear, aby
przełączyć się na źródło dla strefy tylnej.
1.Naciśnij przycisk Rear (Strefa tylna) w menu głównym,
aby uzyskać dostęp do trybu Rear Source (Źródło strefy
tylnej).
2.Wybierz źródło w celu odtworzenia.
Wyjście ze strefy tylnej
Naciśnij przycisk 2-Zone off (Wyłączenie ustawień
dwustrefowych), aby zamknąć menu wyboru urządzenia
źródłowego dla strefy tylnej.
Uwaga:
1.Jeśli źródło jest wybrane jako urządzenie dla strefy
przedniej, nie można wybrać źródła dla strefy tylnej.
Tryb informacyjny dla sterowania
źródłem DVD Video dla strefy tylnej
2.Jeśli źródło jest wybrane jako urządzenie dla strefy
tylnej, nie można wybrać źródła dla strefy przedniej.
3.Naciśnij przycisk Front (Strefa przednia), aby uzyskać
dostęp do głównego menu bez zamykania menu źródła
dla strefy tylnej.
Dotknij klawisza BACK (Wstecz), aby powrócić.
NX404E
45
Polski
Tryb bezpośredniego sterowania
źródłem DVD Video dla strefy tylnej
Podręcznik
użytkownika
UWAGA:
Więcej informacji można znaleźć w sekcji poświęconej
źródłu DVD Video dla strefy przedniej.
5 — Przycisk wyświetlania listy elementów menu:
Naciśnięcie przycisku Menu umożliwia wyświetlenie
ekranu z trybem źródła iPod Video dla strefy tylnej.
6 — Przycisk powtarzania odtwarzania:
Działa tak samo, jak w przypadku funkcji źródła
iPod dla strefy przedniej.
7 — Przycisk Front/Rear
Jeśli na ekranie widnieje napis Rear Source (Źródło
dla strefy tylnej), naciśnij, aby przełączyć się na
źródło dla strefy przedniej.
Jeśli na ekranie widnieje napis Front Source (Źródło
dla strefy przedniej), naciśnij, aby przełączyć się na
źródło dla strefy tylnej.
Tryb standardu ID3 źródła iPod Video
dla strefy tylnej
Wejście dodatkowe AUX1
Wejście dodatkowe AUX2
UWAGA:
Jeśli źródło jest wybrane jako urządzenie dla strefy
przedniej, nie można wybrać źródła dla strefy tylnej.
Jeśli źródło jest wybrane jako urządzenie dla strefy
tylnej, nie można wybrać źródła dla strefy przedniej.
Tryb iPod Video dla strefy tylnej
Tryb sterowania odtwarzaniem źródła
iPod Video dla strefy tylnej
7
Naciśnij przycisk Front (Strefa przednia), aby przejść do
menu głównego. Źródło dla strefy tylnej będzie nadal
odtwarzane.
TV dla strefy tylnej
Uwaga: Funkcja odbierania programów telewizyjnych jest
zależna od bieżącej lokalizacji. Szczegółowe informacje
można uzyskać u lokalnych dostawców sygnału telewizyjnego.
• Klawisz Enter
Dotknij przycisku TV w głównym menu wyświetlacza.
Zostanie wyświetlony ekran z trybem TV.
• Klawisz Exit
1
2
3
4
5
6
1 — Przycisk przejścia do poprzedniej ścieżki/
przewijania do tyłu
2 — Przycisk rozpoczęcia/wstrzymania odtwarzania
3 — Przycisk przejścia do kolejnej ścieżki/przewijania
do przodu
4 — Pasek postępu
46
NX404E
Użycie innych poleceń obsługi spowoduje wyjście
z trybu TV.
Aby poznać dodatkowe sposoby obsługi urządzenia,
należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika
odbiornika telewizyjnego. Poszczególne odbiorniki
telewizji cyfrowej różnią się dostępnymi funkcjami.
21. OBSŁUGA MENU Z USTAWIENIAMI
Dotknij klawisza [
] na ekranie z menu głównym.
Wyświetlony zostanie ekran zawierający menu
z ustawieniami.
Menu z ustawieniami ogólnymi
Time (Godzina): Umożliwia ustawienie zegara
systemowego.
24-Hour format (Format 24-godzinny): Umożliwia
ustawienie trybu wyświetlania zegara (12- lub 24-godzinny).
Beep (Sygnał dźwiękowy): Umożliwia włączenie/
wyłączenie potwierdzenia dźwiękowego.
Bluetooth: Umożliwia włączenie/wyłączenie połączeń
Bluetooth.
Wallpaper (Tapeta): Umożliwia wybór tapety.
Input Aux Sense (Czułość wejścia dodatkowego):
Umożliwia zmianę czułości wejścia dodatkowego. Możliwe
wartości to Low (Niska), Middle (Średnia), High (Wysoka).
System language (Język systemu): Umożliwia
ustawienie języka systemu na ekranie.
Illumination Color (Kolor podświetlenia): Umożliwia
ustawienie koloru podświetlenia panelu.
Wybierz Menu > Shortcut Menu (Menu skrótów),
aby przeciągnąć wybrany skrót na obszar z lewej
strony ekranu.
DivX® Registration (Rejestracja kodeka DivX):
Wyświetla informacje o rejestracji kodeka DivX®.
Tel Speaker (Głośnik dla telefonu): Do wyboru są
dwie opcje: Left (Lewy) i Right (Prawy). Jeśli na przykład
w bieżącej konfiguracji wskazano prawy głośnik,
to odbierając połączenie poprzez telefon Bluetooth,
rozmówcę będzie słychać tylko w prawym głośniku.
Version (Wersja): Wyświetla informacje o wersji
oprogramowania.
Uwaga:
• Godzinę oraz format 24-godzinny można zmienić, jeśli
zegar urządzenia nie jest synchronizowany za pomocą
GPS z lokalnym serwerem czasu.
NX404E
47
Menu z ustawieniami wideo
Polski
Subwoofer Ctrl (Wzmocnienie subwoofera):
Umożliwia dostosowanie poziomu głośności subwoofera
w zakresie od 0 do 14.
Subwoofer phase (Faza subwoofera): Umożliwia
wybór normalnej lub odwrotnej fazy subwoofera.
Podręcznik
użytkownika
High Pass Filter (Filtr górnoprzepustowy):
Umożliwia wybór częstotliwości działania filtru
górnoprzepustowego oraz jego włączenie/wyłączenie.
Dostępne częstotliwości: 60, 90 i 120 Hz.
Menu zawiera następujące elementy: DVD Wide
Screen Mode (Tryb szerokoekranowy dla odtwarzacza
DVD), Dimmer (Przyciemnienie). Dimmer Mode (Tryb
przyciemniania)
DVD Wide Screen Mode (Tryb szerokoekranowy dla
odtwarzacza DVD): Umożliwia włączenie lub wyłączenie
trybu szerokoekranowego dla odtwarzacza DVD.
Low Pass Filter (Filtr dolnoprzepustowy):
Umożliwia wybór częstotliwości działania filtru
dolnoprzepustowego oraz jego włączenie/wyłączenie.
Dostępne częstotliwości: 60, 90 i 120 Hz.
Magna Bass EX (Włączenie/wyłączenie głośności):
Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji głośności.
Menu z ustawieniami nawigacji
Dimmer (Przyciemnienie): Przyciemnienie można
ustawiać w zakresie od 0 do 20.
Dimmer Mode (Tryb przyciemniania): Do wyboru
są trzy opcje: Day (Dzień), Night (Noc) i Auto (Wybór
automatyczny).
Menu z ustawieniami dźwięku
Menu zawiera następujące elementy: GPS Time
(Godzina w systemie GPS), Navi Interrupt (Przerwanie
odtwarzania na potrzeby nawigacji), Voice Guidance
(Wskazówki głosowe)
GPS Time (Godzina w systemie GPS): Włącza lub
wyłącza synchronizację zegara urządzenia z czasem
miejscowym wg. wskazania systemu GPS.
Navi Interrupt (Przerwanie odtwarzania na potrzeby
nawigacji): Do wyboru są trzy opcje: On (Włączenie),
Popup (Okienko) i Off (Wyłączenie). „On” (Włączenie):
Ekran nawigacji pojawi się w miejsce ekranu AV, aby
poinformować o dotarciu do jakiegoś kluczowego
miejsca. „Popup”: Niewielkie okienko nawigacji pojawi
się w górnej części ekranu AV, aby poinformować
o dotarciu do jakiegoś kluczowego miejsca. „Off”
(Wyłączenie): Wyłącza tę funkcję.
Menu zawiera następujące elementy: Balance
(Lewy/Prawy), Fader (Przód/Tył), Beat EQ (Korekcja
dźwięku), Sub Woofer Ctrl (Wzmocnienie subwoofera),
Sub Woofer Phase (Faza subwoofera), High Pass
Filter (Filtr górnoprzepustowy), Low Pass Filter (Filtr
dolnoprzepustowy), Line Out (Wyjście liniowe) oraz
Magna Bass EX (Włączenie/wyłączenie głośności).
Balance (Lewy/Prawy): Umożliwia określenie poziomu
głośności dla lewego i prawego głośnika.
Fader (Przód/Tył): Umożliwia określenie poziomu
głośności dla przedniego i tylnego głośnika.
Funkcja Beat EQ Umożliwia wybór odpowiedniego
trybu: Bass Boost, Impact, Excite, Custom oraz OFF
(Wyłączenie korektora).
48
NX404E
Voice Guidance (Wskazówki głosowe nawigacji):
Do wyboru są trzy opcje: On (Włączenie), Mute
(Wyciszenie), Off (Wyłączenie).
On (Włączenie): Funkcja priorytetu dla wskazówek
głosowych jest włączona. Dzięki włączeniu funkcji
priorytetu dla wskazówek głosowych w tle nie słychać
odtwarzanej zawartości audio/wideo.
Mute (Wyciszenie): Funkcja priorytetu dla wskazówek
głosowych jest włączona. Pomimo włączonej funkcji
priorytetu dla wskazówek głosowych w tle słychać
odtwarzaną zawartość.
Off (Wyłączenie): Wyłącza wskazówki głosowe nawigacji.
Menu z innymi ustawieniami
mogą zmienić kod zabezpieczający przed kradzieżą.
Dotknij klawisza [Yes] (Tak), aby wyświetlić blok
klawiszy numerycznych. Wprowadź nowe hasło dwa
razy — kod zabezpieczający przed kradzieżą zostanie
zapisany, a urządzenie zabezpieczone.
W przypadku włączenia funkcji Anti-theft (opcja „On”)
należy wprowadzić poprawne hasło zabezpieczające,
aby włączyć urządzenie. Jeśli błędny kod zostanie
wprowadzony trzykrotnie, urządzenie zostanie
zablokowane i do jego odblokowania niezbędna
będzie fachowa pomoc.
2. Jeśli urządzenie jest zabezpieczone, przytrzymaj
] przez ponad dwie sekundy, aby
przycisk [ wyświetlić ustawienia dla trybu Anti-Theft. Po
wyświetleniu bloku klawiszy numerycznych wprowadź
prawidłowy kod, aby odblokować urządzenie.
Uwaga:
W przypadku zgubienia lub zapomnienia hasła odblokowanie
urządzenia NX404E można zlecić punktowi serwisowemu
firmy Clarion. Odblokowanie jest usługą płatną.
Menu zawiera następujące elementy: Set Password
(Ustaw hasło); Parental Control (Kontrola rodzicielska);
Audio Language (Język komunikatów dźwiękowych);
Subtitle Language (Język napisów); Screen Calibration
(Kalibracja ekranu) and Factory Default (Ustawienia
fabryczne).
Set password (Ustawienie hasła): Umożliwia
skonfigurowanie hasła ochrony rodzicielskiej dla
odtwarzacza DVD.
Parental control (Kontrola rodzicielska): Umożliwia
klasyfikację wg. wieku. Dostępne opcje to Kid Safe
(Bezpieczny dla dzieci), G (Dla szerokiej publiczności),
PG (Zalecana obecność rodziców przy odtwarzaniu),
PG-13 (Nie dla dzieci poniżej 13 lat), PG-R (Zalecana
kontrola rodziców), R (Zawartość ograniczona), NC-17
(Dla osób powyżej 17 roku życia), Adult (Tylko dla
dorosłych).
Audio Language (Język komunikatów dźwiękowych):
Umożliwia ustawienie języka zawartości audio odtwarzanej
z DVD.
Subtitle Language (Język napisów): Umożliwia
ustawianie języka napisów dla zawartości na płycie DVD.
Blinking LED (Migotanie diod LED): Umożliwia
włączenie/wyłączenie funkcji migającej diody LED.
Screen Calibrate (Kalibracja ekranu): Ta funkcja
umożliwia określenie, czy ekran dotykowy ma zostać
skalibrowany (opcja YES), czy nie (opcja NO).
Factory Default (Ustawienia fabryczne): Ta funkcja
umożliwia określenie, czy mają zostać przywrócone
ustawienia fabryczne.
Ustawienie kodu zabezpieczającego
przed kradzieżą
1.Jeśli urządzenie jest odblokowane, przytrzymaj
] przez ponad dwie sekundy, aby
przycisk [
wyświetlić ustawienia dla trybu Anti-Theft. Użytkownicy
NX404E
49
Polski
22. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
INFORMACJE OGÓLNE
Podręcznik
użytkownika
Problem
Nie można włączyć
urządzenia. (Urządzenie
nie wydaje żadnego
dźwięku).
Sterowanie przyciskami
niczego nie zmienia.
Wyświetlacz nie jest
skalibrowany.
Pilot nie działa.
Przyczyna
Przepalony bezpiecznik
urządzenia.
Błędnie wykonana instalacja
elektryczna.
Mikroprocesor zaczął działać
nieprawidłowo na skutek
szumu itp.
Rozwiązanie
Zamontuj nowy bezpiecznik o
tej samej charakterystyce. Jeśli
bezpiecznik znowu się przepali,
skontaktuj się ze sprzedawcą
urządzenia.
Skontaktuj się z wykonawcą
instalacji.
Wciśnij przycisk przywracania
ustawień fabrycznych ostro
zakończonym przedmiotem.
Uwaga:
Promienie słoneczne padają
bezpośrednio na odbiornik
sygnału podczerwieni w pilocie.
Bateria w pilocie jest
rozładowana lub nie
zamontowano w nim baterii.
Podczas naciskania przycisku
przywracania ustawień fabrycznych
należy wyłączyć zasilanie prądem
stałym, niezanikającym.
* Naciśnięcie przycisku przywracania
ustawień fabrycznych oznacza
usunięcie z pamięci urządzenia
danych, takich jak częstotliwości
stacji radiowych, tytuły itp.
Pilot może nie działać, gdy promienie
słoneczne padają bezpośrednio
na odbiornik sygnału podczerwieni
w pilocie.
Sprawdź baterię w pilocie.
ODTWARZACZ DVD
Problem
Nie można załadować
płyty.
Dźwięk przeskakuje lub
jest zaszumiony.
Dźwięk jest złej jakości
zaraz po włączeniu
urządzenia.
Zawartość wideo nie jest
wyświetlana.
Płyta nie jest odtwarzana,
a na wyświetlaczu pojawia
się napis „PARENTAL
VIOLATION” (Naruszenie
zasad kontroli rodzicielskiej).
50
NX404E
Przyczyna
W napędzie jest już płyta.
W szczelinie odtwarzacza jest
jakiś przedmiot.
Płyta jest zabrudzona.
Płyta jest mocno porysowana
lub wygięta.
Skroplona woda może
osadzać się na wewnętrznych
soczewkach, gdy samochód
jest zaparkowany w miejscu
o dużym stopniu zawilgocenia.
Nie zaciągnięto hamulca
postojowego.
Zawartość płyty jest
nieodpowiednia względem
zdefiniowanego poziomu
kontroli rodzicielskiej.
Rozwiązanie
Wysuń płytę przed włożeniem nowej.
Usuń niepożądany obiekt z urządzenia
lub skontaktuj się z punktem serwisowym.
Wyczyść płytę miękką ściereczką.
Włóż płytę w dobrym stanie.
Nie wyłączaj urządzenia,
pozostawiając go przez około
godzinę w celu wyschnięcia.
Należy sprawdzić, czy hamulec
postojowy jest zaciągnięty.
Usuń ograniczenia wyświetlania lub
zmień poziom kontroli rodzicielskiej.
Patrz sekcja „Konfiguracja hasła dla
nadzoru rodzicielskiego”.
URZĄDZENIE USB
Problem
Nie można włożyć urządzenia
USB.
Urządzenie USB nie jest
rozpoznawane.
Nie słychać żadnego dźwięku
i wyświetla się komunikat
„NO FILE” (Brak pliku).
Dźwięk przeskakuje lub jest
zaszumiony.
Występują zakłócenia obrazu
wideo z odtwarzacza iPod/
telefonu iPhone.
Przyczyna
Urządzenie USB jest wkładane
złą stroną.
Złącze USB jest uszkodzone.
Rozwiązanie
Spróbuj włożyć urządzenie
USB odpowiednią stroną.
Wymień urządzenie USB na
nowe.
Urządzenie USB jest uszkodzone. Odłącz urządzenie USB i podłącz
je ponownie. Jeśli urządzenie nadal
Złącza są luźne.
nie jest rozpoznawane, spróbuj
podłączyć inne urządzenie USB.
Na urządzeniu USB nie zapisano Zapisz te pliki poprawnie na
żadnego pliku MP3/WMA.
urządzeniu USB.
Pliki MP3/WMA zostały błędnie
zakodowane.
Ustawienia sygnału telewizyjnego
w odtwarzaczu iPod/telefonie
iPhone zostały źle skonfigurowane.
Użyj poprawnie zakodowanych
plików MP3/WMA.
Wybierz właściwe ustawienie
sygnału telewizyjnego (NTSC/
PAL) w urządzeniu iPod/iPhone.
Problem
Nie można połączyć urządzenia
z obsługą Bluetooth w parę
z samochodowym systemem
audio.
Przyczyna
Urządzenie nie obsługuje profili
wymaganych przez system.
Funkcja Bluetooth w tym
urządzeniu nie jest włączona.
Po nawiązaniu połączenia
z urządzeniem obsługującym
standard Bluetooth jakość
dźwięku jest niska.
Sygnał Bluetooth jest słaby.
Rozwiązanie
Użyj innego urządzenia, aby
nawiązać połączenie.
Informacje na temat jej włączenia
można znaleźć w podręczniku
użytkownika tego urządzenia.
Przesuń urządzenie Bluetooth
bliżej samochodowego systemu
audio lub usuń przeszkody
pomiędzy nim a urządzeniem.
Bluetooth
NX404E
51
Ekran TFT
Polski
Podręcznik
użytkownika
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Obraz nie jest wyświetlany.
Nie zaciągnięto hamulca
postojowego.
Sprawdź, czy hamulec postojowy
jest zaciągnięty.
Warunki atmosferyczne nie
są odpowiednie.
Temperatura wewnątrz pojazdu
wynosi 0°C lub jest niższa.
Należy ustawić odpowiednią
temperaturę (około 25°C)
i sprawdzić ponownie.
Wyświetlacz jest ciemny.
Ustawiono zbyt wysoki poziom
przyciemnienia na
wyświetlaczu.
Reflektory pojazdu są
włączone.
Na wyświetlaczu widoczne są
czerwone, zielone i niebieskie
punkty.
52
NX404E
--------------------
Należy skorygować ustawienia
przyciemnienia.
W nocy wyświetlacz jest ciemny,
aby jaskrawe światło emitowane
przez wyświetlacz nie oślepiało
kierowcy (jeśli reflektory pojazdu
są zapalone w ciągu dnia,
wyświetlacz ciemnieje).
Nie jest to oznaka uszkodzenia,
ale zjawisko charakterystyczne
dla paneli ciekłokrystalicznych.
Panele ciekłokrystaliczne są
tworzone na podstawie bardzo
precyzyjnej technologii. Warto
zwrócić uwagę, że piksele
efektywne stanowią co najmniej
99,99% wszystkich pikseli.
Brakujące lub normalnie świecące
piksele stanowią 0,01% całości.
23. WYŚWIETLANE BŁĘDY
W przypadku wystąpienia błędu pojawia się jeden z poniższych komunikatów.
Należy podjąć działania opisane poniżej, zmierzające do rozwiązania problemu.
ODTWARZACZ DVD
Display (Wyświetlacz)
Przyczyna
ZŁA PŁYTA
Zarysowania itp. uniemożliwiają
odtworzenie płyty.
ZŁA PŁYTA
ZŁA PŁYTA
NARUSZENIE ZASAD
KONTROLI RODZICIELSKIEJ
Kod regionu na płycie jest
nieprawidłowy.
Płyta zablokowała się w napędzie
odtwarzacza DVD i nie można jej
wysunąć.
Rozwiązanie
Jest to wina napędu DVD
i należy ten problem zgłosić
w sklepie, gdzie sprzęt został
nabyty.
Wymień płytę na inną, która nie
będzie porysowana lub wygięta.
Płyta została położona nadrukiem
do dołu na tackę napędu DVD
i nie można jej odtworzyć.
Wysuń płytę i włóż ją poprawnie.
Błędny poziom kontroli
rodzicielskiej
Ustaw poprawny poziom kontroli
rodzicielskiej.
Błędny kod regionu
Wysuń płytę i użyj płyty
z prawidłowym kodem regionu.
NX404E
53
Polski
24. DANE TECHNICZNE
Tuner FM
Bluetooth
Czułość użytkowa: 8 dBµV
Profil: HFP (ang. Hands Free Profile)
Zakres częstotliwości: 87,5-108 MHz
Podręcznik
użytkownika
Separacja stereo: 25 dB (1 kHz)
Charakterystyka częstotliwościowa: 30 Hz-14 kHz
Tuner AM
Specyfikacja: Bluetooth w wersji 2.1+EDR
HSP 1.0 (ang. Headset Profile)
A2DP (ang. Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.2, 1.3, 1.4 (ang. AV Remote Control Profile)
PBAP (ang. Phone Book Access Profile)
Zakres częstotliwości: 531 kHz-1602 kHz
Czułość użytkowa: 30 dBµV
Czułość wysyłania/odbierania: 2
Odtwarzacz DVD
USB
Digital Versatile Disc System (Uniwersalny system płyt
cyfrowych) z obsługą standardu CDDA
Obsługiwane płyty:
DVD wideo, CD
Charakterystyka częstotliwościowa: 20 Hz-20 kHz
Stosunek sygnału do szumu: 93 dbA
Zniekształcenie: 0,05%
System wideo: NTSC/PAL
Wejście audio/wideo
Napięcie wejściowe audio: ≤ 2 Vrms
Napięcie wejściowe wideo: 1 Vpp/75
Czułość wejściowa audio (przy wyjściu 2 V)
Wysoka:325 mVrms
Średnia: 650 mVrms
Niska:1,3 Vrms
Wyjście audio/wideo
Napięcie wyjściowe wideo: 1,0 Vp-p/75
Rozmiar ekranu: 6,2-calowy, szerokokątny
Liczba pikseli: 1 152 000
Rozdzielczość: 800 x 480 x 3 (RGB)
54
NX404E
SPP (ang. Serial Port Profile)
Specyfikacja: USB 1.1/2.0 (FS)
Odtwarzane formaty plików dźwiękowych:
MP3, WMA, AAC, FLAC
AVI, MP4, MPG/MPEG, 3GP
Odtwarzane formaty plików wideo:
Ogólne
Napięcie źródła zasilania:
14,4 V prądu stałego (dopuszczalny zakres 10,8-15,6 V)
Uziemienie: Ujemne
Zużycie prądu: 4,0 A przy 1 W
Prąd znamionowy anteny samochodowej: mniej niż 500 mA
Wzmacniacz audio
Maksymalna moc wyjściowa:
180 W (45 W x 4)
Impedancja głośników: 4
Moc wyjściowa:
(dopuszczalny zakres 4-8
4 x 25 W DIN 45324,+B = 14,4 V
)
Uwaga:
• Z uwagi na dalsze ulepszenia specyfikacje i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
172mm
1 0 0 mm
165mm
1 7 8 mm
Wymiary urządzenia NX404E:
Waga urządzenia NX404E: 2,3 kg
NX404E
55
Polski
25. PRZEWODNIK MONTAŻU/PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW
Uwaga:
Podręcznik
użytkownika
• Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć przewód akumulatora samochodowego
z biegunem ujemnym.
• Kable RCA oraz kable połączeniowe są sprzedawane oddzielnie jako wyposażenie opcjonalne.
• Kabel HDMI należy mocno zacisnąć w złączu HDMI oraz dokręcić wkrętami mocującymi (M2 x 4).
NX404E
Antena
GPS
Złącze na kabel HDMI
DTX502E lub DAB404E
Odtwarzacz iPod /
telefon iPhone
Antena
radioodbiornika
Patrz
strona 57
Odtwarzacz iPod /
telefon iPhone
Kabel CCA-750 (sprzedawany oddzielnie)
Kabel HDMI
MIKROFON
SUBWOOFER 2
Czarny
Szary
Czarny
Szary
SUBWOOFER 1
SWI
WEJŚCIE AUX2 AUDIO, KANAŁ PRAWY
WEJŚCIE AUX2 AUDIO, KANAŁ LEWY
WEJŚCIE AUX2 WIDEO
Czerwony Czerwony
Prawy
przód
Prawy
tył
Biały
Lewy
przód
Biały
Lewy
tył
Biały Czerwony
KANAŁ LEWY, TYŁ
KANAŁ PRAWY, TYŁ
KAMERA
56
NX404E
Biały
Żółty
Biały
Czerwony
Monitor
Dla strefy tylnej
WYJŚCIE WIDEO
Wzmacniacz 4-kanałowy
Czerwony
Żółty
Żółty
Wyjście wideo
Kamera cofania
Polski
o
P lski
Podręcznik
użytkownika
PRZEWÓD ZAPASOWY
Żółty
Czarny
UZIEMIENIE
Pomarańczowy/biały
PODŚWIETLENIE
Niebieski AUTOMATYCZNA ANTENA
Czerwony
ACC
Brązowy
PHONE INT
Trawiasta zieleń
Fioletowy/biały
Ostrzeżenie!
Urządzenie
zabezpieczające hamulec
postojowy musi być
podłączone, aby można
było zakończyć montaż.
Niebieski/biały
PILOT
PARKOWANIE
COFANIE
Fioletowy/czarny
TP-
Szary/czarny
PP-
Szary
PP+
Biały
PL+
Biały/czarny
PL-
Zielony/czarny
TL-
Fioletowy
Zielony
TP+
TL+
Uwaga:
* 1: Podłączenie złącza funkcji PHONE INTERRUPT powoduje wyciszenie dźwięku, jeśli
przewód odbierze sygnał ujemny lub sygnał styku z masą.
NX404E
57
English:
Declaration of conformity
We Clarion declares that this model NX404E is
following the provision of Directive 1999/5/EC with
the essential requirements and the other relevant
regulations.
Svenska:
Intyg om överensstämmelse
Härmed intygar Clarion att denna modell NX404E
uppfyller kraven i direktiv 1999/5/EG gällande
väsentliga egenskaper och övriga relevanta
bestämmelser.
Français:
Déclaration de conformité
Nous, Clarion, déclarons que ce modèle NX404E
est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE.
Polski:
Deklaracja zgodności
Firma Clarion niniejszym oświadcza, że model
NX404E jest zgodny z istotnymi wymogami oraz
innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy
1999/5/WE.
Deutsch:
Konformitätserklärung
Wir, Clarion, erklären, dass dieses Modell NX404E
den Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG im
Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen und
andere relevante Bestimmungen entspricht.
Ελληνικά:
Δήλωση συμμόρφωσης
Εμείς στην Clarion δηλώνουμε ότι αυτό το μοντέλο
NX404E τηρεί τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ
σχετικά με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τους
άλλους σχετικούς κανονισμούς.
Italiano:
Dichiarazione di conformità
Clarion dichiara che il presente modello NX404E
è conforme ai requisiti essenziali e alle altre
disposizioni pertinenti stabiliti dalla direttiva
1999/5/CE.
Czech
Prohlášení o souladu
Společnost Clarion prohlašuje, že tento model
NX404E je v souladu se základními požadavky
ustanovení Směrnice 1999/5/EC a s dalšími
příslušnými předpisy.
Nederlands:
Conformiteitsverklaring
Clarion verklaart dat het model NX404E in
overeenstemming is met de essentiële eisen en
andere relevante voorschriften van de bepalingen
van Richtlijn 1999/5/EC.
Russian
Декларация о соответствии
Мы, компания Clarion, заявляем, что модель NX404E
соответствует положениям и основным требованиям
Директивы 1999/5/EC и другим соответствующим
нормативам.
Español:
Declaración de conformidad
Clarion declara que este modelo NX404E cumple
con los requisitos esenciales y otras disposiciones
aplicables descritos en la Directiva 1999/5/CE.
Clarion Europe S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois, Route de Pompey, 54670 Custines, FRANCE
Clarion Co., Ltd.
2013/12
All Rights Reserved. Copyright © 2013: Clarion Co., Ltd.
Printed in China / Imprime au Chiné / Impreso en China
NX404E

Podobne dokumenty