Harmonogram ćwiczeń i seminariów, semestr ZIMOWY 2016/2017

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram ćwiczeń i seminariów, semestr ZIMOWY 2016/2017
HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU PEDIATRIA
DLA STUDENTÓW 3 ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO
ĆWICZENIA ODBYWAJĄ SIĘ NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH
WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY II - DR BOBROWOLSKA, DR NOSEK, DR DOBROWOLSKA, DR FERUŚ
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY - DR MELNYK, DR MORSKI
Oddział Kliniczny Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt - DR JAROSZEWSKA-ŚWIĄTEK
DATA
DZIEŃ
GODZINA
GR NAUCZYCIEL
SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA
2017.01.09 PONIEDZIAŁEK 08:30-11:45 1A
DR FERUŚ
Badanie podmiotowe: wywiad pediatryczny. Historia
choroby
2017.01.11 ŚRODA
08:30-11:45 1A
DR FERUŚ
Bóle brzucha u dzieci. Badanie przedmiotowe: ocena
rozwoju i badanie fizykalne dziecka młodszego
2017.01.13 PIĄTEK
08:30-11:45
1A
DR FERUŚ
Wymioty u dzieci. Badanie przedmiotowe. Odrębności
w badaniu fizykalnym dzieci. Badanie fizykalne
dziecka starszego stan ogólny, skóra, mięśnie, stawy,
węzły chłonne, głowa, szyja
2017.01.16 PONIEDZIAŁEK
08:30-11:45
1A
DR FERUŚ
Biegunka u dzieci. Badanie przedmiotowe. Odrębności
w badaniu fizykalnym dzieci. Badanie fizykalne
dziecka starszego: układ krążenia, układ oddechowy,
jama brzuszna, narządy moczo-płciowe
2017.01.17 WTOREK
08:30-11:45
1A
DR MELNYK
Rozwój psychomotoryczny dziecka do 3 roku życia.
2017.01.09 PONIEDZIAŁEK
08:30-11:45
1B
DR MORSKI
Rozwój psychomotoryczny dziecka do 3 roku życia.
2017.01.10 WTOREK
08:30-11:45
1B
2017.01.11 ŚRODA
08:30-11:45
1B
DR JAROSZEWSKAŚWIĄTEK
DR JAROSZEWSKAŚWIĄTEK
Badanie podmiotowe: wywiad pediatryczny. Historia
choroby
Bóle brzucha u dzieci. Badanie przedmiotowe: ocena
rozwoju i badanie fizykalne dziecka młodszego
2017.01.27 PIĄTEK
08:30-11:45
1B
DR JAROSZEWSKAŚWIĄTEK
Wymioty u dzieci. Badanie przedmiotowe. Odrębności
w badaniu fizykalnym dzieci. Badanie fizykalne
dziecka starszego stan ogólny, skóra, mięśnie, stawy,
węzły chłonne, głowa, szyja
2017.01.16 PONIEDZIAŁEK
08:30-11:45
1B
DR JAROSZEWSKAŚWIĄTEK
Biegunka u dzieci. Badanie przedmiotowe. Odrębności
w badaniu fizykalnym dzieci. Badanie fizykalne
dziecka starszego: układ krążenia, układ oddechowy,
jama brzuszna, narządy moczo-płciowe
2016.11.21 PONIEDZIAŁEK
08:30-11:45
2A
DR FERUŚ
2016.11.28 PONIEDZIAŁEK
08:30-11:45
2A
DR FERUŚ
Badanie podmiotowe: wywiad pediatryczny. Historia
choroby
Bóle brzucha u dzieci. Badanie przedmiotowe: ocena
rozwoju i badanie fizykalne dziecka młodszego
2016.12.05 PONIEDZIAŁEK
08:30-11:45
2A
DR FERUŚ
Wymioty u dzieci. Badanie przedmiotowe. Odrębności
w badaniu fizykalnym dzieci. Badanie fizykalne
dziecka starszego stan ogólny, skóra, mięśnie, stawy,
węzły chłonne, głowa, szyja
2016.12.08 CZWARTEK
08:30-11:45
2A
DR MORSKI
Rozwój psychomotoryczny dziecka do 3 roku życia.
2016.12.12 PONIEDZIAŁEK
08:30-11:45
2A
DR FERUŚ
Biegunka u dzieci. Badanie przedmiotowe. Odrębności
w badaniu fizykalnym dzieci. Badanie fizykalne
dziecka starszego: układ krążenia, układ oddechowy,
jama brzuszna, narządy moczo-płciowe
2016.11.21 PONIEDZIAŁEK
08:30-11:45
2B
DR MELNYK
Rozwój psychomotoryczny dziecka do 3 roku życia.
2016.11.24 CZWARTEK
08:30-11:45
2B
DR DOBROWOLSKA
2016.12.01 CZWARTEK
08:30-11:45
2B
DR DOBROWOLSKA
Badanie podmiotowe: wywiad pediatryczny. Historia
choroby
Bóle brzucha u dzieci. Badanie przedmiotowe: ocena
rozwoju i badanie fizykalne dziecka młodszego
2016.12.08 CZWARTEK
08:30-11:45
2B
DR DOBROWOLSKA
Wymioty u dzieci. Badanie przedmiotowe. Odrębności
w badaniu fizykalnym dzieci. Badanie fizykalne
dziecka starszego stan ogólny, skóra, mięśnie, stawy,
węzły chłonne, głowa, szyja
2016.12.15 CZWARTEK
08:30-11:45
2B
DR DOBROWOLSKA
Biegunka u dzieci. Badanie przedmiotowe. Odrębności
w badaniu fizykalnym dzieci. Badanie fizykalne
dziecka starszego: układ krążenia, układ oddechowy,
jama brzuszna, narządy moczo-płciowe
2016.11.25 PIĄTEK
08:30-11:45
3A
DR PRZYBYSZEWSKI
2016.12.02 PIĄTEK
08:30-11:45
3A
DR PRZYBYSZEWSKI
Badanie podmiotowe: wywiad pediatryczny. Historia
choroby
Bóle brzucha u dzieci. Badanie przedmiotowe: ocena
rozwoju i badanie fizykalne dziecka młodszego
2016.12.09 PIĄTEK
08:30-11:45
3A
DR PRZYBYSZEWSKI
Wymioty u dzieci. Badanie przedmiotowe. Odrębności
w badaniu fizykalnym dzieci. Badanie fizykalne
dziecka starszego stan ogólny, skóra, mięśnie, stawy,
węzły chłonne, głowa, szyja
2016.12.14 ŚRODA
08:30-11:45
3A
DR MELNYK
Rozwój psychomotoryczny dziecka do 3 roku życia.
2016.12.16 PIĄTEK
08:30-11:45
3A
DR PRZYBYSZEWSKI
Biegunka u dzieci. Badanie przedmiotowe. Odrębności
w badaniu fizykalnym dzieci. Badanie fizykalne
dziecka starszego: układ krążenia, układ oddechowy,
jama brzuszna, narządy moczo-płciowe
2016.11.23 ŚRODA
08:30-11:45
3B
DR NOSEK
Badanie podmiotowe: wywiad pediatryczny. Historia
choroby
Bóle brzucha u dzieci. Badanie przedmiotowe: ocena
rozwoju i badanie fizykalne dziecka młodszego
2016.11.30 ŚRODA
08:30-11:45
3B
DR NOSEK
2016.12.07 ŚRODA
08:30-11:45
3B
DR NOSEK
Wymioty u dzieci. Badanie przedmiotowe. Odrębności
w badaniu fizykalnym dzieci. Badanie fizykalne
dziecka starszego stan ogólny, skóra, mięśnie, stawy,
węzły chłonne, głowa, szyja
2016.12.09 PIĄTEK
08:30-11:45
3B
DR MORSKI
Rozwój psychomotoryczny dziecka do 3 roku życia.
2016.12.14 ŚRODA
08:30-11:45
3B
DR NOSEK
Biegunka u dzieci. Badanie przedmiotowe. Odrębności
w badaniu fizykalnym dzieci. Badanie fizykalne
dziecka starszego: układ krążenia, układ oddechowy,
jama brzuszna, narządy moczo-płciowe
2017.01.12 CZWARTEK
08:30-11:45
4A
DR FERUŚ
2017.01.16 PONIEDZIAŁEK
08:30-11:45
4A
DR MORSKI
Badanie podmiotowe: wywiad pediatryczny. Historia
choroby
Rozwój psychomotoryczny dziecka do 3 roku życia.
2017.01.17 WTOREK
08:30-11:45
4A
DR FERUŚ
Bóle brzucha u dzieci. Badanie przedmiotowe: ocena
rozwoju i badanie fizykalne dziecka młodszego
2017.01.19 CZWARTEK
08:30-11:45
4A
DR FERUŚ
Wymioty u dzieci. Badanie przedmiotowe. Odrębności
w badaniu fizykalnym dzieci. Badanie fizykalne
dziecka starszego stan ogólny, skóra, mięśnie, stawy,
węzły chłonne, głowa, szyja
2017.01.23 PONIEDZIAŁEK
08:30-11:45
4A
DR FERUŚ
Biegunka u dzieci. Badanie przedmiotowe. Odrębności
w badaniu fizykalnym dzieci. Badanie fizykalne
2017.01.12 CZWARTEK
08:30-11:45
4B
DR JAROSZEWSKAŚWIĄTEK
DR JAROSZEWSKAŚWIĄTEK
Badanie podmiotowe: wywiad pediatryczny. Historia
choroby
Bóle brzucha u dzieci. Badanie przedmiotowe: ocena
rozwoju i badanie fizykalne dziecka młodszego
2017.01.17 WTOREK
08:30-11:45
4B
2017.01.18 ŚRODA
08:30-11:45
4B
DR JAROSZEWSKAŚWIĄTEK
Wymioty u dzieci. Badanie przedmiotowe. Odrębności
w badaniu fizykalnym dzieci. Badanie fizykalne
dziecka starszego stan ogólny, skóra, mięśnie, stawy,
węzły chłonne, głowa, szyja
2017.01.19 CZWARTEK
08:30-11:45
4B
DR JAROSZEWSKAŚWIĄTEK
Biegunka u dzieci. Badanie przedmiotowe. Odrębności
w badaniu fizykalnym dzieci. Badanie fizykalne
dziecka starszego: układ krążenia, układ oddechowy,
jama brzuszna, narządy moczo-płciowe
2017.01.20 PIĄTEK
08:30-11:45
4B
DR MORSKI
Rozwój psychomotoryczny dziecka do 3 roku życia.
2017.01.13 PIĄTEK
08:30-11:45
5A
DR STASIAK-ZAJĄC
2017.01.17 WTOREK
08:30-11:45
5A
DR STASIAK-ZAJĄC
Badanie podmiotowe: wywiad pediatryczny. Historia
choroby
Bóle brzucha u dzieci. Badanie przedmiotowe: ocena
rozwoju i badanie fizykalne dziecka młodszego
2017.01.18 ŚRODA
08:30-11:45
5A
DR STASIAK-ZAJĄC
Wymioty u dzieci. Badanie przedmiotowe. Odrębności
w badaniu fizykalnym dzieci. Badanie fizykalne
dziecka starszego stan ogólny, skóra, mięśnie, stawy,
węzły chłonne, głowa, szyja
2017.01.19 CZWARTEK
08:30-11:45
5A
DR MELNYK
Rozwój psychomotoryczny dziecka do 3 roku życia.
2017.01.20 PIĄTEK
08:30-11:45
5A
DR STASIAK-ZAJĄC
Biegunka u dzieci. Badanie przedmiotowe. Odrębności
w badaniu fizykalnym dzieci. Badanie fizykalne
dziecka starszego: układ krążenia, układ oddechowy,
jama brzuszna, narządy moczo-płciowe
SEMINARIA ODBYWAJĄ SIĘ W SALACH DYDAKTYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W Olsztynie ul Żołnierska 18a
DATA
DZIEŃ
2016.12.19 PONIEDZIAŁEK
GODZINA
12:30-14:00
GR
1,4
NAUCZYCIEL
DR KLONOWSKA
2016.12.20 WTOREK
12:30-14:00
1,4
DR MELNYK
2016.12.21 ŚRODA
2017.01.10 WTOREK
2017.01.12 CZWARTEK
2016.10.10 PONIEDZIAŁEK
2016.11.04 PIĄTEK
2016.11.09 ŚRODA
12:00-13:30
12:30-14:00
12:30-14:00
08:00-09:30
08:45-10:15
11:00-12:30
1,4
1,4
1,4
2,3
2,3
2,3
DR JAROSZEWSKAŚWIĄTEK
DR ŁUKASZEWSKA
DR BRZESKI
DR KLONOWSKA
DR ŁUKASZEWSKA
DR BRZESKI
2016.11.18 PIĄTEK
08:45-10:15
2,3
DR MORSKI
2016.12.21 ŚRODA
09:00-10:30
2,3
DR JAROSZEWSKAŚWIĄTEK
TEMAT
Ocena rozwoju fizycznego. Zaburzenia rozwoju
fizycznego, zaburzenia odżywiania.
Rozwój psychomotoryczny, kamienie milowe,
sygnały alarmowe (red flags) wskazujące na
opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Rozwój
dziecka do 3 roku życia
Zasady żywienia dzieci zdrowych - aktualne wytyczne.
Zburzenia karmienia.
Szczepienia.
Gorączka u dzieci. Patogeneza, diagnostyka i
postępowanie. Odwodnienie. Terapia płynowa.
Ocena rozwoju fizycznego. Zaburzenia rozwoju
fizycznego, zaburzenia odżywiania.
Szczepienia.
Gorączka u dzieci. Patogeneza, diagnostyka i
postępowanie. Odwodnienie. Terapia płynowa.
Rozwój psychomotoryczny, kamienie milowe,
sygnały alarmowe (red flags) wskazujące na
opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Rozwój
dziecka do 3 roku życia
Zasady żywienia dzieci zdrowych - aktualne wytyczne.
Zburzenia karmienia.
SALA
SEMINARYJNA NR 1
SEMINARYJNA NR 1
SEMINARYJNA NR 1
SEMINARYJNA NR 1
SEMINARYJNA NR 1
SEMINARYJNA NR 1
SEMINARYJNA NR 1
SEMINARYJNA NR 1
SEMINARYJNA NR 1
SEMINARYJNA NR 1
WYKŁADY
DATA
DZIEŃ
GODZINA
GR
TEMAT
SALA
1. Wprowadzenie do pediatrii, zagadnienia ogólne nt.
opieki nad dzieckiem, problemy etyczne w medycynie
wieku rozwojowego; standardy postępowania w
2. Fizjologia okresu dojrzewania oraz problemy
zdrowotne związane z pokwitaniem 1h (K)
3. Zespół dziecka krzywdzonego (Child abuse).
Alkoholowy zespół płodowy (Fetal Alcohol Syndrome,
FAS). Diagnostyka zaburzeń neurorozwojowych:
Autyzm dziecięcy i zaburzenia ze spektrum autyzmu
(ASD), zespoły hiperkinetyczne (ADHD). 2h (K)
4. Wybrane schorzenia metaboliczne wieku
dziecięcego (wrodzone błędy metaboliczne), badania
przesiewowe chorób metabolicznych (skrining
noworodkowy) 1h (Z)
5. Podstawy żywienia dzieci zdrowych; karmienie
naturalne i sztuczne 2h (Z)
6. Niedożywienie, otyłość; zaburzenia odżywiania
(Eating disorders): anorexia nervosa, bulimia nervosa
2h (Z)
7. Podstawy immunoprofilaktyki; Program
obowiązkowych szczepień ochronnych (PSO) i
szczepienia dzieci z grup ryzyka. Niepożądane odczyny
poszczepienne. 2h (Z)
8. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii;
zasady badania fizykalnego 1h
9. Symptomatologia pediatryczna / Semiotyka ogólna
w pediatrii i znaczenie wybranych objawów
chorobowych u dzieci 2h (A)
10. Metabolizm i znaczenie kliniczne witaminy D oraz
wybrane zaburzenia gospodarki wapniowofosforanowej u dzieci (krzywica niedoborowa,
diagnostyka osteoporozy wieku rozwojowego) 1h (A)

Podobne dokumenty