Zaproszenie do składania ofert wersja

Komentarze

Transkrypt

Zaproszenie do składania ofert wersja
URZĄD MIASTA
Starogard Gdański, dnia 26.01.2009 r.
STAROGARD GDAŃSKI
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański
WO-KOM.0303-8/2009
Gmina Miejska Starogard Gdański zaprasza do składania ofert na
dostawę tonerów, tuszy i innych materiałów eksploatacyjnych
do drukarek komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta Starogard Gdański.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa na warunkach określonych poniżej tonerów, tuszy i innych materiałów eksploatacyjnych do następujących drukarek
komputerowych:
1. OKI C5100
2. HP Laser Jet 1020
3. HP Laser Jet 4000
4. HP Laser Jet 5000/5100
5. HP Laser Jet 4/4PLUS/5
6. HP Laser Jet 4100
7. HP Laser Jet 8000
8. HP Laser Jet 1100
9. OKI 390 FB
10. CANON iP4000
11. CANON iP4500
12. HP K8600
13. HP Color LaserJet CP2025
14. Lexmark E120
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest podany w dalszej części niniejszego zaproszenia do składania ofert.
Zamawiającym jest Gmina Miejska Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6, reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Starogard Gdański.
Wszystkie znaki i nazwy handlowe zawarte w zaproszeniu do składania ofert podano wyłącznie w celach informacyjnych.
W przypadku braku środków Zamawiający zastrzega, że może zrezygnować z zakupu części przedmiotu zamówienia.
Kontakt w sprawach technicznych:
Krzysztof Laskowski – inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Marcin Prądziński - inspektor w Wydziale Organizacyjnym
tel. 058 530 6016
tel. 058 530 6103
fax: 058 530 6111
fax: 058 530 6111
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena proponowanego rozwiązania.
Podane w zaproszeniu do składania ofert parametry należy traktować jako wartości obligatoryjne.
Zamawiający oczekuje na oferty do dnia 29.01.2009 r.
Treść niniejszego zaproszenia do składania ofert może zostać wykorzystana jako formularz ofertowy.
Wybór ofert nastąpi do dnia 05.02.2009 r.
Termin realizacji zamówienia 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Prawa Zamówień Publicznych ze względu na kwotę zamówienia poniżej 14.000 €.
Szczegółowy zakres zapotrzebowania zawarto w poniższej tabeli:
Lp Nazwa drukarki
Nazwa materiału
Symbol producenta Planowane ilość Cena netto za 1
eksploatacyjnego
drukarki
zamówienia
szt.
1
OKI C5100n
Cena brutto za 1 uwagi
szt.
Toner Cyan
42127407
5
Oryginał firmy OKI
2
Toner Magenta
42127406
5
Oryginał firmy OKI
3
Toner Yellow
42127405
5
Oryginał firmy OKI
4
Toner Black
42127408
15
Oryginał firmy OKI
5
Bęben Cyan
42126607
1
Oryginał firmy OKI
6
Bęben Magenta
42126606
1
Oryginał firmy OKI
7
Bęben Yellow
42126605
1
Oryginał firmy OKI
8
Bęben Black
42126608
4
Oryginał firmy OKI
9
Pas transferu (transfer
Belt)
42158712
2
Oryginał firmy OKI
10
Utrwalacz (Fuser unit)
42158603
1
Oryginał firmy OKI
11 HP LaserJet 1020
Toner
12A
1
Dopuszczalny regenerowany
12 HP LaserJet 4000
Toner
27X
25
Dopuszczalny regenerowany
13 HP LaserJet 5000
Toner
29X
8
Dopuszczalny regenerowany
14 HP LaserJet 4/4plus/5
Toner
98X
4
Dopuszczalny regenerowany
15 HP LaserJet 4100
Toner
61X
5
Dopuszczalny regenerowany
16 HP LaserJet 8000
Toner
09X
2
Dopuszczalny regenerowany
17 HP LaserJet 1100
Toner
92A
1
Dopuszczalny regenerowany
18 OKI 390FB
Taśma barwiąca
09002303
12
Oryginał firmy OKI
19 CANON iP4000
Tusz Cyan
BCI-6C
3
Oryginał firmy Canon
20
Tusz Magenta
BCI-6M
3
Oryginał firmy Canon
Lp Nazwa drukarki
Nazwa materiału
eksploatacyjnego
Symbol producenta Planowane ilość Cena netto za 1
drukarki
zamówienia
szt.
Cena brutto za 1 uwagi
szt.
21
Tusz Yellow
BCI-6Y
3
Oryginał firmy Canon
22
Tusz Black
BCI-6BK
3
Oryginał firmy Canon
23
Tusz Black
BCI-3eBK
3
Oryginał firmy Canon
24 CANON iP4500
Tusz Cyan
CLI-8C
5
Oryginał firmy Canon
25
Tusz Magenta
CLI-8M
5
Oryginał firmy Canon
26
Tusz Yellow
CLI-8Y
5
Oryginał firmy Canon
27
Tusz Black
PGI-5BK
5
Oryginał firmy Canon
28
Tusz Black
CLI-8BK
4
Oryginał firmy Canon
29 HP Officejet Pro
30 K8600
Tusz Cyan
HP C9396AE Cyan
9
Oryginał firmy HP
Tusz Magenta
HP C9396AE
Magenta
9
Oryginał firmy HP
31
Tusz Yellow
HP C9396AE
Yellow
9
Oryginał firmy HP
32
Tusz Black
HP C9396AE Black 12
Oryginał firmy HP
33 HP Color LaserJet
34 CP2025
Toner Cyan
CC531A
3
Oryginał firmy HP
Toner Magenta
CC531A
3
Oryginał firmy HP
35
Toner Yellow
CC531A
3
Oryginał firmy HP
36
Toner Black
CC531A
4
Oryginał firmy HP
37 Lexmark E120
Toner
12016SE
1
Dopuszczalny regenerowany

Podobne dokumenty