czy w polsce ekspert

Komentarze

Transkrypt

czy w polsce ekspert
CZY W POLSCE EKSPERT
MA PŁEĆ?
Fakty
PŁEĆ W PROGRAMACH INFORMACYJNYCH
76%
24%
na wypowiedzi kobiet
najczęściej powoływano się
w tematach społecznych
i obyczajowych
natomiast na wypowiedzi
mężczyzn w tematach
politycznych, ekonomicznych
i gospodarczych*
*na podstawie badania „Wizerunek kobiety w przekazie telewizyjnych serwisów informacyjnych”, PRESS-SERVICE, 2013
Fakty
W strategicznych konferencjach
w roli ekspertów kobiety
stanowiły od 10% do 13% *
*badanie własne HPN 4 konferencji 2013
Co chcemy osiągnąć?
Zwiększenie
eksperckiego udziału kobiet w mediach
Dziennikarze, wydawcy, organizatorzy
zapraszają kobiety do rozmów
i komentowania wydarzeń oraz debat
Headlines Porter Novelli 2014
Znane ekspertki
rozumieją znaczenie i wagę swojego
udziału i wpływu - chcą występować
Jak tego dokonamy?
poprzez zwrócenie uwagi „decydentów”,
czyli wydawców, redaktorów, dziennikarzy oraz organizatorów
konferencji na to, że kobiety są w niewystarczający sposób
reprezentowane w mediach i podczas wydarzeń gospodarczych
opracowanie i przekazanie narzędzi,
które ułatwią współpracę z ekspertkami ze środowiska
akademickiego, administracji publicznej, NGO oraz biznesu
budowanie świadomości
wśród kobiet ekspertek o wadze ich roli, potrzebach mediów
monitorowanie i informowanie co się zmieniło
HeadlinesPorter
PorterNovelli
Novelli2014
2013
Headlines
Indeks online
W ramach programu „ZNANE EKSPERTKI”
przygotowujemy INDEKS-online (www.znaneekspertki.pl)
Powstaje on przy współpracy różnych ośrodków, m.in.
Fundacji Liderek Biznesu, THINKTANK i PRESS-SERVICE
Interaktywna strona prezentować będzie ekspertki z różnych
sektorów gospodarczych i społecznych (według kategorii tematycznych
opracowanych na podstawie rozmów z mediami)
Indeks dostępny dla mediów i organizatorów konferencji,
kongresów
INDEX ONLINE
Headlines Porter Novelli 2013
Kontakt: Agnieszka Marianowicz
[email protected]
506 361 523