Wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Neapolu

Komentarze

Transkrypt

Wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Neapolu
Aktualności
Wizyty i spotkania
Dwudniowa wizyta Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego w Neapolu
20/11/2012
W
dniach 19-20 listopada 2012 r. Prezydent Polski, Bronisław Komorowski odbył wizytę do
Neapolu, będącą kolejnym przejawem postępującego zacieśniania polsko-włoskiej przyjaźni i
współpracy strategicznej.
Pierwszego dnia pobytu w partenopejskim mieście, wziął on udział w zorganizowanym przez
Prezydenta Napolitano, spotkaniu trzech Głów Państw: Polski, Włoch i Niemiec, w którym uczestniczył
również Prezydent RFN, Joachim Gauck.
Rozmowy, odbywające się w malowniczej scenerii Villi Rosberry, i zakończone Obiadem
Państwowym, wydanym w Pałacu Królewskim, były poświęcone trzem zagadnieniom: odpowiedzi
Europy na kryzys finansowy, kryzysowi politycznemu w zjednoczonej Europie oraz roli Unii
Europejskiej w świecie. Na zakończenie wieczoru, podczas którego miało również miejsce spotkanie
ze studentami z Neapolu, został podpisany Apel neapolitański.
Biuro Prasowe, Ambasada Włoch w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 6, 00-055 Warszawa, Tel. +48 22 826 34 71
Drugiego dnia wizyty, Prezydent RP wraz z Prezydentem Napolitano odsłonili tablicę poświęconą
pamięci Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, umieszczoną na fasadzie budynku, w którym pisarz spędził
ponad 40 lat swojego życia, mieszkając tam wraz z żoną Lidią, córką włoskiego filozofa Benedetto
Croce (treść uroczystego przemówienia Prezydenta Napolitano, wygłoszonego na tę okoliczność
znajduje się tu).
Następnie Bronisław Komorowski wziął udział w uroczystościach zorganizowanych w Palazzo
Filomarino Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu w Neapolu, zorganiowanych dla uczczenia 60.
rocznicy śmierci Benedetto Croce, podczas których wygłosił pełne pasji przemówienie, w którym
przedstawił filozofa z Neapolu, jako symbol kierowania się przyzwoitością w polityce, wzór do
naśladowania również w czasach obecnych (aby przeczytać pełną wersję przemówienia, kliknij tu).
Prezydentowi RP w podróży do Neapolu towarzyszyła Pierwsza Dama, Anna Komorowska, a na
miejscu
- Ambasador Polski w Rzymie, Wojciech Ponikiewski oraz Ambasador Włoch w Polsce,
Riccardo Guariglia wraz z małżonką.
Biuro Prasowe, Ambasada Włoch w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 6, 00-055 Warszawa, Tel. +48 22 826 34 71

Podobne dokumenty