AGENCJA OCHRONY – GAMA SPÓŁKA Z O.O. BIURO POLOWAŃ

Komentarze

Transkrypt

AGENCJA OCHRONY – GAMA SPÓŁKA Z O.O. BIURO POLOWAŃ
AGENCJA
OCHRONY
- GAMA
AGENCJA OCHRONY – GAMA SPÓŁKA Z O.O.
BIURO POLOWAŃ DEWIZOWYCH
ZEZWOLENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO
DECYZJA NR DW.I.6123-2/07
Siedziba: 65-114 Zielona Góra, ul. Towarowa 14 b
NIP: PL 9290092793
REGON: 970083880
Tel. 068 328 42 27
Fax. 068 326 13 82
e-mail: [email protected]
SALON MYŚLIWSKI / MILITARIA
„ZŁOTY RÓG”
SKLEP INTERNETOWY: www.zloty-rog.com
Dział zamówień: [email protected]
Ceny w euro brutto.
I.
ŚWIADCZENIA POBYTOWE – kwatera własność KŁ.
Zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie jednej osoby:
- kwatera kat. I – 47 euro;
- kwatera niższej kat. – 35 euro;
kat. I – pokoje 1-2 osobowe z łazienką i WC.
kat. niższa – pokoje 2 osobowe wspólny węzeł sanitarny
dla 2 – 3 pokoi.
- dopłata do pokoju 2 osobowego do wykorzystania przez jedna
osobę – 10 euro.
Jeżeli KŁ nie dysponuje własna kwaterą koszt pobytu reguluje BIURO
POLOWAŃ.
II.
2.
-
parostki od 351 – 400 g – 395 euro + 6,00 euro za każdy 1 g pow. 350 g;
-
parostki powyżej 400 g – 700 euro + 7,00 euro za każdy 1 g pow. 400 g;
-
perukarz – 1500 euro;
-
postrzelenie – 140 euro.
JELENIE:
Byki:
byk szpicak – 110 euro pozyskany i postrzelony;
-
1.
Polowanie indywidualne:
- opłata od jednego myśliwego dziennie – 37 euro;
- przewożenie myśliwego po łowisku samochodem:
jeden wyjazd dziennie – 15 – 25 euro;
dwa wyjazdy dziennie – 30 – 50 euro.
Organizacja polowania obejmuje zapewnienie podprowadzającego dla
każdego myśliwego, preparację i ocenę trofeów oraz psów
posokowców lub płochaczy i aportujących przy polowaniu na ptactwo.
2. Polowanie zbiorowe:
- grupy minimum 10 osób.
- opłata za jeden dzień za myśliwego (w tym preparacja) – 47 euro.
-
wieńce – do 2,00 kg – 250 euro;
-
wieńce – od 2,01 – 2,49 kg – 470 euro;
-
wieńce – od 2,50 – 2,99 kg – 570 euro;
-
wieńce – od 3,00 – 3,49 kg – 610 euro;
-
wieńce – od 3,50 – 3,99 kg – 720 euro;
-
wieńce – od 4,00 – 4,99 kg – 750 euro + 1,00 euro za 0,01 kg pow. 4 kg;
-
wieńce – od 5,00 – 5,99 kg – 850 euro + 2,70 euro za 0,01 kg pow. 5 kg;
-
wieńce – od 6,00 – 6,99 kg – 1100 euro + 4,00 euro za 0,01 kg pow. 6 kg;
-
wieńce – od 7,00 i więcej – 1500 euro + 8,00 euro za 0,01 kg pow. 7 kg;
CENY ZA POZYSKANĄ ZWIERZYNĘ:
3.
1.
parostki od 301 – 350 g – 221 euro + 3,50 euro za każdy 1 g pow. 300 g;
Kozy – koźlaki – 25 euro za pozyskaną lub postrzeloną sztukę.
ORGANIZACJA POLOWAŃ:
III.
-
SARNY:
Rogacze:
parostki do 150 g – 53 euro;
-
parostki od 151 – 200 g – 118 euro;
-
parostki od 201 – 250 g – 165 euro;
-
parostki od 251 – 300 g – 185 euro + 0,70 euro za każdy 1 g pow. 250 g;
ŁANIA:
-
4.
pozyskanie i postrzelenie – 50 euro;
CIELE:
-
pozyskanie i postrzelenie – 50 euro;
5.
DZIKI
IV.
-
waga do 29,99 kg – 53 euro;
-
waga od 30-49,99 kg – 110 euro;
-
waga od 50-59,99 kg – 170 euro;
-
waga od 60-69,99 kg – 200 euro;
-
waga powyżej 70,00 kg – 280 euro;
-
dzik postrzelony – ranny – 90 euro
Oręż w mm:
-
140 – 159 – 350 euro;
-
160 – 199 – 360 euro + 8,2 euro za 1 mm pow. 160;
-
200 mm i więcej – 690 euro + 11 euro za 1 mm pow. 200.
1.
Wynajem pojazdu konnego za 1 godzinę – 7 euro.
2.
Zakup tuszy, części tuszy, skóry:
V.
1.
DROBNA ZWIERZYNA
-
tusza w skórze: dzików, danieli, jeleni za 1 kg – 2,5 euro;
-
tusza sarny w skórze za 1 kg – 5 euro.
WARUNKI WSPÓŁPRACY:
Szczegółowe
warunki
współpracy
w
zakresie
organizacji
imprez
myśliwskich mogą być ustalone w odrębnych umowach.
2.
6.
USŁUGI DODATKOWE:
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia trofeum z winy organizatora
potrącona zostanie na rzecz myśliwego ich równowartość wg cennika
polowań indywidualnych.
3.
Wyklucza się dokonywanie jakichkolwiek bezpośrednich rozliczeń między
Kołem Łowieckim obwodu łowieckiego a klientem Biura Polowań
-
dzika kaczka – 3 euro;
AGENCJI OCHRONY - GAMA Sp. z o.o. z tytułu należności objętych
-
bażant – 6 euro;
cennikiem chyba, że jest to uzgodnione z Biurem Polowań.
-
dziki gołąb – 4 euro;
-
jenot – 10 euro;
odstrzału w stosunku do zamówienia – decyzja w tej sprawie należy do
-
lis – 8 euro;
Biura Polowań.
-
borsuk – 10 euro;
-
zając – 18 euro;
programu imprez, względnie anulacji całej imprezy najpóźniej 14 dni
-
kuropatwa – 4 euro;
przed datą jej rozpoczęcia. Anulacja następuje w formie pisemnej.
-
słonka – 10 euro;
-
dzika gęś – 8 euro.
4.
5.
6.
Dopuszcza się na życzenie klienta zwiększenie ilości zwierzyny do
Biuro Polowań ma prawo bez kosztów zmiany terminu, liczby myśliwych
Koło Łowieckie ma prawo dokonywania anulacji całej imprezy bez
kosztów najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia.
7.
W przypadku, gdy Koło Łowieckie odwoła imprezę jest zobowiązany do
zwrotu wszelkich wpłaconych przez Biuro Polowań lub Kontrahenta
zaliczek w terminie 14 dni na konto bankowe Biura Polowań.
8.
W przypadku, gdy Koło Łowieckie odwoła imprezę w terminie krótszym
niż 14 dni od daty jej rozpoczęcia zapłaci Biurze Polowań karę umowną na
pokrycie kosztów poniesionych na organizację imprezy w wysokości
25 euro od Klienta.
9.
W łowiskach przewidzianych do polowań dla klienta, Koło Łowieckie
zobowiązuje się wstrzymać polowanie dla innych myśliwych, co najmniej
na 1 tydzień przed przyjazdem oraz na okres pobytu klienta.
10. Koło Łowieckie gwarantuje, że urządzenia łowieckie (ambony, zasiadki,
podwody itp.) będą sprawne technicznie i bezpieczne. Koszt następstw
wypadków związanych ze złym stanem technicznym urządzeń łowieckich
obciążają Koło Łowieckie.
11. Koło Łowieckie zobowiązuje się, przed polowaniem, zapoznać klienta
z przepisami polskiego regulaminu polowań.
12. Koło Łowieckie nie ma prawa dopuszczać do wykonywania polowania
osób towarzyszących klientowi - myśliwemu.
13. Za
z
wszystkie
udokumentowane
nieprawidłowego
przebiegu
roszczenia
imprezy
i
klientów
wynikające
wykonania
świadczeń
niezgodnych z programem imprezy, odpowiada Koło Łowieckie.
DARZ BÓR

Podobne dokumenty