Podsumowanie spotkania 06/10/2016

Komentarze

Transkrypt

Podsumowanie spotkania 06/10/2016
Podsumowanie spotkania
Grupy Roboczej GS1/ECR/GDSN
W dniu 06 października 2016 odbyło się kolejne zebranie Grupy Roboczej GS1/ECR/GDSN,
Miejsce spotkania:
Siedziba główna Carrefour Polska - 03-734 Warszawa, ul. Targowa 72,
I.
Uczestnicy spotkania
Firma
Bakoma
Bakoma
Brandbank
Brandbank
Brandbank
Carrefour
Carrefour
Colgate Palmolive
Comarch
Diageo
DZP
e-Izba oraz Amico.com.pl
Ferrero Polska
Ferrero Polska
FSENet
FSENet
FSENet
ILIM
Intermarche
Markant Polska
MBR Sesta
Mondelez Polska
Nestle Waters Polska
Pepsico
Proctle&Gamble
Unilever
Wisebase
Uczestnik
Joanna Jakubowska
Paweł Marjański
Michał Nakielski
Kinga Szewczyk
Justyna Ciechanowicz
Philippe Brain
Polska Anna Radomyska
Joanna Czyż
Zbigniew Skoczek
Anna Pełka
Michał Tracz
Łukasz Kiczma
Marcin Kowalczyk
Karol Kowalski
Aleksander Krzyżowski
Marta Filipiuk
Jan Krzysztofik
Krzysztof Muszyński
Romana Drzewiecka
Maciej Byliniak
Marcin Dobek
Halina Dzikowska
Katarzyna Jędrasik
Agnieszka Solińska
Maciej Wienbowski
Małgorzata Sokorska
Michał Chmiel
II. W ramach spotkania omówiono
1. Aktualności z frontu wdrożenia GDSN w Polsce,
2. Modelowa procedura włączenia dostawcy do procesu przesyłania danych produktowych,
3. Wsparcie we wdrożeniu po stronie dostawców usług katalogowych: (FSENet i Brandbank),
4. Prawidłowe wymiarowanie opakowań w kontekście zmian położenia w trakcie ekspozycji i transportu,
5. Zdjęcia i inne pliki multimedialne widziane przez pryzmat standardu GS1,
6. Wolne głosy i wnioski.
III. Szczegóły
W trakcie spotkania omówiono postępy we wdrożeniu w sieci Carrefour Polska, w tym wskazano kluczowe
punkty metody przyłączania producentów / dostawców do wersji produkcyjnej w technice End 2 End.
Przy tej okazji należy wspomnieć, że Carrefour Polska rozpoczął już kampanię informacyjną dot. wdrożenia
GDSN, skierowaną do wybranych dostawców.
Tym samym priorytety wdrożeniowe na najbliższe miesiące wyglądają :
 Producenci wyrobów spożywczych,
 Producenci wyrobów kosmetycznych.
Ważne informacje:
 Przedstawiciele Carrefour ogłosili, że w najbliższym czasie nastąpi uruchomienie dodatkowego
komunikatu PriceSync służącego do bezpiecznego przesyłania cen kontraktowych. Tym samym
wszyscy producenci będą mogli przesyłać ceny kontraktowe i dokonywać wygodnej aktualizacji.
 Dodatkowo zgłoszono gotowość do gromadzenia danych multimedialnych poprzez włączenie linków
do źródeł i eksponowanie tych danych w katalogach GDSN.
Przedstawiciele obu dostępnych w Polsce Katalogów GDSN, czyli FSENet i Brandbank przedstawili szczegóły dot.
wsparcia świadczonego dla rodzimych dostawców (szczegóły w prezentacjach dostępnych na stronie:
http://www.gs1pl.org/dodatkowe-informacje/materialy-do-pobrania).
Na koniec spotkania omówiono szczególne przypadki rejestrowania w GDSN wymiarów opakowań zbiorczych w
sytuacjach obracania zawartości. Dodatkowo zasygnalizowano istotę normalizacji plików multimedialnych
stanowiących pomocne źródła informacji uzupełniających o produktach.
IV. Wnioski i planowane działania
Kolejne zebranie zaplanowano na styczeń 2017. Lokalizacja i termin tego spotkania będzie opublikowana w
późniejszym terminie.
W wyniku dyskusji zebrano następujące propozycje tematów do omówienia:
 Aktualizacja Polskiego Modelu Danych Podstawowych.
 Szczegóły dot. atrybutów opisujących tzw. multimedia w GDSN,
 Konsumeryzacja danych logistycznych,
V. Czynności / Akcje
lp.
1
2
Opis
Ogłoszenie terminu i miejsca kolejnego
zebrania w styczniu 2017
Wnioski dot. omówienia istotnych
problemów związanych z wdrożeniem
GDSN
Kto
Data
GS1/PL
15/11/2016
Wszyscy
31/12/2016