Kolejny rekord z grania WOŚP!

Komentarze

Transkrypt

Kolejny rekord z grania WOŚP!
Kolejny rekord z grania WOŚP!
15 stycznia 2017 r. 100 wolontariuszy kwestowało na terenie sąsiadujących ze sobą
gmin Krzyż Wlkp. i Drawsko, solidaryzując się po raz kolejny w ramach 25 Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, tym razem na „ratowanie życia i zdrowia dzieci na
oddziałach ogólnopediatrycznych oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom”.
Już siedemnasty raz Sztab WOŚP powstał przy Liceum Ogólnokształcącym, a od
dwóch lat również przy Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.
Mimo bardzo różnych reakcji polityków, mediów i zwykłych ludzi na widok kwestujących
wolontariuszy i tym razem udało się! Zebrano łącznie 44 332,08 zł i 33,28 euro.
Najbardziej przedsiębiorczymi wolontariuszami okazali się uczniowie ZSO w Krzyżu
Wlkp.: Agnieszka Kubiś (II klasa Gimnazjum) oraz Wiktoria Ratajczak i Dominika Piątek (I klasa
LO) – gratulujemy!!!
Na sukces ten złożyła się praca wielu ludzi o gorących sercach.
Reprezentacja
sprzedaż ciast w kawiarence w Krzyżu Wlkp.
Zebrana
kwota (zł)
1 766,41
sprzedaż ciast w kawiarence w Żelichowie
4 97,61
sprzedaż ciast w kawiarence w Rybakówce w Kuźnicy Żelichowskiej
529,14
Sprzedaż wyrobów z terapii zajęciowej ZK Wronki
2 408,54
licytacja w MGOK- u podczas koncertu
6 005,15
aukcje internetowe Allegro (przedmioty podarowane przez Thule Sp. z.o.o.)
5 525,00
Licytacja piłki nożnej podczas turnieju Halowej Piłki Nożnej
zorganizowanej przez LZS Relaks Krzyż
550,00
Kiermasz Świąteczny zorganizowany przez Przedszkole im. Marii
Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.(1 wolontariusz)
998,01
Szkoła Podstawowa w Krzyżu Wlkp.(30 wolontariuszy)
ogólna kwota
w przeliczeniu na jednego wolontariusza
7 879,20
262,64
Gimnazjum Publiczne w Drawsku (37 wolontariuszy)
ogólna kwota
na jednego wolontariusza
9 023,83
243,89
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. (27 wolontariuszy)
w tym:
Gimnazjum (20 wolontariuszy)
ogólna kwota
5 367,63
na jednego wolontariusza
268,38
Liceum Ogólnokształcącym (7 wolontariuszy)
ogólna kwota
2 439,37
na jednego wolontariusza
348,42!!!
Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. (5 wolontariuszy)
ogólna kwota
1 342,19
w przeliczeniu na jednego wolontariusza
268,44
Wielkie podziękowania dla wszystkich wolontariuszy i osób im
towarzyszących! Każdy z Was otrzyma indywidualne podziękowania w nieco
innej formie.








Osobne podziękowania:
Pani Katarzynie Waśko i pracownikom MGOK – u w Krzyżu Wlkp. za
koordynowanie imprez WOŚP;
Pani Katarzynie Mazur – Kina
za niezwykle żywiołowe i skuteczne
prowadzenie licytacji WOŚP;
Paniom: Halinie Wydryszek - Janas, Aleksandrze Helak, Ewie Wawer, Annie
Witkowskiej, Cyryli Jagiełce, Sylwii Lali za koordynowanie pracy Sztabu;
Paniom: Justynie Manyś i Agnieszce Rosalskiej za sprawne kierowanie pracą w
kawiarence „Pod serduszkiem” oraz pomagającym im uczniom z LO w Krzyżu
Wlkp.;
Paniom: Elżbiecie Dymek i Anecie Świnodze oraz społeczności wsi Żelichowo i
Kuźnica Żelichowska, za aktywne włączenie się w organizację 25 Finału WOŚP;
uczennicom z LO w Krzyżu Wlkp. oraz nauczycielom za pracę przy stoisku z
pracami ręcznymi wykonanymi podczas terapii zajęciowej przez skazanych z
Zakładu Karnego we Wronkach;
nauczycielom z krzyskich szkół i uczniom z LO odpowiedzialnym za liczenie
pieniędzy;
artystom reprezentującym swoje szkoły i przedszkola podczas koncertu
WOŚP;












Karolinie Gierszewskiej za występ wokalny podczas koncertu;
zespołowi wokalnemu „Och Karol”, a także występującym gościnnie z
zespołem Rafałowi Heftowi oraz Markowi i Mateuszowi Sikorom;
Dziecięcemu zespołowi wokalnemu z MGOK – u;
orkiestrze dętej pod kierunkiem Pana Mieczysława Sorbala;
krzyskim klubom karate za pokaz sztuki walki podczas koncertu WOŚP;
Morsom z Drawska i strażakom z OSP Krzyż, za uświetnienie niecodziennym
pokazem Światełka do nieba;
sponsorom: Urzędowi Miejskiemu w Krzyżu Wlkp., Urzędowi Gminy Drawsko,
dyrekcji i pracownikom Thule Sp. z.o.o. (szczególnie Radosławowi
Juchniewiczowi), Zakładowi Karnemu we Wronkach, Małgorzacie Ziglewskiej
(kawiarnia Margo), Henrykowi Skrzypcowi (piekarnia i ciastkarnia),
Sebastianowi Czapskiemu (cukiernia Czapol), Kamili i Pawłowi Ilnickim (Ilpol),
Magdalenie Wojciechowskiej (poradnia dietetyczna), Teresie Miller
(księgarnia Hebe), członkom Stowarzyszenia Motocyklistów PCT Riders,
prezesowi i członkom LZS Relaks Krzyż, Izabeli i Rafałowi Heftom (kwiaciarnia
Koliberek), Krzysztofowi Pietrzyńskiemu, Janowi Łapiukowi ;
rodzicom dzieci i młodzieży z krzyskich szkół oraz pracodawcom uczniów z ZS
w Krzyżu Wlkp. za wypieki, których sprzedaż zasiliła fundusz akcji;
Pani Reginie Jaworskiej i pracownikom oddziału BS w Krzyżu Wlkp., za
sprawne policzenie uzyskanych środków i przesłanie ich bez prowizji na konto
WOŚP;
krzyskim policjantom za zapewnienie bezpieczeństwa wolontariuszom;
uczennicy LO Julii Koczerbie za rzetelne prowadzenie strony 25 Finału WOŚP w
Krzyżu Wlkp. na Facebooku oraz fotograficzne dokumentowanie prac Sztabu;
Księdzu Proboszczowi parafii pw. NSPJ Tomaszowi Sanderowi, za wsparcie
akcji ciepłymi słowami skierowanymi do wiernych w dniu 25 Finału WOŚP.
Nie sposób wyliczyć imiennie wszystkich osób, które poświęciły swój czas, talent i
pozytywną energię by udowodnić, że solidaryzują się z rodzicami dzieci i seniorami.
Na koniec jak zwykle podziękowania dla społeczeństwa obu gmin za to,
że Byliście razem z nami i że wspólnie udało się nam!
Szef Sztabu ID 1307 WOŚP
Katarzyna Koczerba

Podobne dokumenty