Harmonogram pracy OPK CEA - Centrum Edukacji Artystycznej

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram pracy OPK CEA - Centrum Edukacji Artystycznej
HARMONOGRAM
OGÓLNOPOLSKIEGO PUNKTU
KONSULTACYJNEGO
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
SPECJALNOŚCI:
GITARA KLASYCZNA, FORTEPIAN , ORGANY, SKRZYPCE
INSTRUMENTY DĘTE (FLET , TRĄBKA, PUZON, SAKSOFON,
KLARNET), PERKUSJA
dla nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia
przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
im. Emila Młynarskiego
16 – 300 Augustów
ul. Wybickiego 1
Tel./fax (087) 643 36 00
e – mail: [email protected]
www.szkola-muzyczna.com.pl
Rok szkolny 2016/2017
w okresie luty - czerwiec 2017r
Terminarz seminariów, konsultacji i lekcji otwartych
Fortepian – Augustów
Termin
17-18 marca 2017
17-18 marca 2017
Prowadzący
Temat
prof. Alicja Paleta – Bugaj „Rozwój wyobraźni muzycznej na
przykładzie utworów klasycznych i
romantycznych”
„Rady dla kształcącej się młodzieży w
mgr Anna Borkowska
oparciu o wskazówki Roberta Szumana”
07-08 kwietnia 2017
prof. Grzegorz Kurzyński
07-08 kwietnia 2017
mgr Anna Borkowska
23-24 kwietnia 2017
prof. Zbigniew Raubo
„Stylowość wykonań utworów okresu
klasycznego”
„ Tonacje ich cechy”
„ Problemy z budową ekspresyjności
w XIX wiecznej literaturze
fortepianowej”
Fortepian – Inowrocław
Termin
Prowadzący
08-09 maja 2017
mgr Anna Borkowska
„Rady dla kształcącej się młodzieży w
oparciu o wskazówki Roberta Szumana”
12-13 maja 2017
prof. Waldemar Wojtal
„Problemy artykulacyjne w literaturze
fortepianowej różnych epok”.
20-21 maja 2017
prof. Andrzej Tatarski
„Problemy interpretacyjne współczesnej
literatury fortepianowej”
Temat
Fortepian – Stalowa Wola
Termin
Prowadzący
24 - 25 lutego 2017r.
dr hab. Mariusz Drzewicki
"Ekspresja muzyczna w kontekście
stylowej interpretacji utworów
fortepianowych XIX wieku".
21-22 kwietnia 2017
prof. Robert Marat
„Sposób prowadzenia kantyleny w
utworach od baroku do
współczesności”.
Temat
Fortepian – Kielce
Termin
Prowadzący
Temat
13-14 marca 2017r
prof. Bogumiła GizbertStudnicka
prof. Wojciech Świtała
„Ornamentacja w muzyce epoki
baroku”.
„Problemy wykonawcze w utworach
fortepianowych C. Debussy’ego.”
28 marca 2017r
Fortepian – Elbląg
Termin
Prowadzący
Temat
3-4 marca 2017
mgr Anna Borkowska
„Rady dla kształcącej się młodzieży w
oparciu o wskazówki Roberta
Szumana”
Gitara – Augustów
Prowadzący
Termin
31 marca – 01 kwietnia 2017r
31 marca – 01 kwietnia 2017r
mgr
Jarosław Kocoń
prof. Piotr Zaleski
23-24 kwietnia
2017 r.
st.wykł Ryszard Bałauszko
23-24 kwietnia
2017 r
dr. hab. Marek Nosal
23-24 kwietnia
2017 r
mgr Dariusz Michałowski
Temat
„Prawidłowy aparat gry podstawą do
rozwoju swobodnej techniki
gitarowej oraz jakości barwy
dźwięku”.
„Forma wariacyjna na przestrzeni
wieków”.
„Artykulacja i dynamika w budowaniu
ekspresyjności gry".
„Bogactwo brzmieniowe gitary w
aspekcie interpretacyjnym i
wykonawczym”.
„Budowa własnej wypowiedzi
muzycznej ucznia w trakcie pracy nad
utworami”
Gitara – Ostrów Wielkopolski
Termin
Prowadzący
Temat
11-12 kwietnia 2017
dr Łukasz Kuropaczewski
11-12 kwietnia 2017
mgr Jarosław Kocoń
„ Podstawy ćwiczenia na gitarze.
Ćwiczenia techniczne i plan pracy”
„Prawidłowy aparat gry podstawą do
rozwoju swobodnej techniki
gitarowej oraz jakości barwy
dźwięku”.
26-27 maja 2017
mgr Dariusz Michałowski
„Czynniki warunkujące właściwy
rozwój ucznia. Problemy
warsztatowe w świetle Przesłuchań
CEA”.
mgr Jarosław Kocoń
„Właściwa praca nad utworem oraz
jej wpływ na wypowiedź muzyczną
ucznia".
26-27 maja 2017
Gitara – Inowrocław
Termin
Prowadzący
Temat
8-9 maja 2017
st.wykł Ryszard Bałauszko
„Rozwój wybranych technik
gitarowych w oparciu o realizowaną
literaturę”.
8-9 maja 2017
mgr Dariusz Michałowski
„Rozwój artystyczny ucznia na
poszczególnych etapach nauczania”.
Gitara – Kielce
Termin
17 – 18 marca 2017r
Prowadzący
Temat
dr Anna Pietrzak
„Technika w służbie ekspresji
wykonawczej”.
„Gra w zespole kameralnym jako
sposób na rozwinięcie muzykalności
oraz zbudowanie większej odporności
psychicznej
uczniów
podczas
występów”.
„Zastosowanie odpowiednich metod
pracy przy rozwiązywaniu problemów
wykonawczych.”
19 -20 maja 2017r
mgr Witold Kozakowski
26 – 27 maja 2017r
dr hab. Ewa Jabłczyńska
26 – 27 maja 2017r
mgr Dariusz Kupiński
„Umiejętność stosowania techniki
przygotowawczej prawej i lewej ręki.”
Gitara – Elbląg
Termin
Prowadzący
Temat
03-04 marca 2017
dr Tomasz Kandulski
03-04 marca 2017
mgr Kosmowski Piotr
„Technika przygotowawcza królową
technik”.
„Rozwiazywanie problemów
wykonawczych w grze na gitarze
klasycznej”.
03-04 marca 2017
mgr Dariusz Michałowski
„Czynniki warunkujące właściwy
rozwój ucznia. Problemy warsztatowe
w świetle Przesłuchań CEA”
Gitara –Leżajsk
Termin
Prowadzący
23-24 marca 2017
dr hab. Marek Nosal
23-24 marca 2017
mgr Dariusz Michałowski
3-4 kwietnia 2017
09-10 maja 2017
Temat
„Bogactwo brzmieniowe gitary w
aspekcie interpretacyjnym i
wykonawczym”.
„ Rozwój artystyczny ucznia na
poszczególnych etapach nauczania”
st. wykł. Ryszard Bałauszko „ Rozwój wybranych technik
gitarowych w oparciu o realizowaną
literaturę”
prof. Wanda Palacz
„Wykorzystanie umiejętności
słuchania w pracy nad
pokonywaniem trudności
wykonawczych”.
Instrumenty Dęte – flet poprzeczny – Olsztyn
Termin
25 marca 2017
Prowadzący
dr Anna Jundziłł
Temat
„ Problemy techniczno –
interpretacyjne w repertuarze
fletowym”
Instrumenty Dęte – klarnet – Olsztyn
Prowadzący
Termin
mgr Mirosława Nowak Dobrychłop
25 marca 2017 r
Temat
„Praca warsztatowa nad technika.
Analiza i interpretacja utworów
klarnetowych.”
Instrumenty Dęte – trąbka – Olsztyn
Prowadzący
Termin
prof. Roman Gryń
24-25 marca 2017
Temat
„Współczesne metody nauczania w
grze na trąbce”
Instrumenty Dęte – puzon – Olsztyn
Termin
Prowadzący
09 – 10 kwietnia 2017r
mgr Jacek Kasprzyk
Temat
„Jak śpiewać na instrumencie dętym
blaszanym”
Instrumenty Dęte – flet – Kielce
Termin
Prowadzący
23 – 24 marca 2017
prof. Urszula Janik
Temat
„Praca z dziećmi na
początkowego nauczania”
etapie
Instrumenty Dęte – saksofon – Kielce
Termin
Prowadzący
Temat
30 – 31 maja 2017 r
prof. Paweł Gurnat
„Kształtowanie aparatu i techniki gry
na saksofonie. Interpretacja
wybranych dzieł literatury
saksofonowej.”
Instrumenty Dęte – trąbka – Ostrów Wielkopolski
Termin
Prowadzący
Temat
30-31 marca 2017
mgr Marek Galubiński
„Pokonywanie problemów
wykonawczych w grze na trąbce w
początkowym i zaawansowanym
etapie gry, obejmujące w
szczególności aparat gry, techniki
oddechowe. Interpretacja literatury.”
Instrumenty Dęte – saksofon – Ostrów Wielkopolski
Termin
Prowadzący
04-05 kwietnia 2017
mgr Robert Matuszewski
Temat
„Kształtowanie barwy oraz
artykulacji w grze na saksofonie oraz
interpretacja wybranej literatury.”
Organy – Olsztyn
Termin
Prowadzący
Temat
02 – 03 marca 2017 r
prof. dr hab. Wacław
Golonka
„Formy muzyczne epoki baroku oraz
wybrane zagadnienia ich
interpretacji”
Skrzypce – Augustów
Termin
20-21 marca 2017
Prowadzący
Temat
mgr Anna Rzymyszkiewicz „Najczęściej spotykane błędy w
procesie gry skrzypków. Refleksje
wynikające z Przesłuchań CEA”
07-08 kwietnia 2017
dr Maria Orzechowska
15-16 maja 2017
dr Anna Wandtke
Wyznaczanie dalszych kierunków
kształcenia indywidualnego młodych
skrzypków
„Warsztat gry, stylistyka i
interpretacja w grze na skrzypcach
jako wiodące aspekty wykonawstwa
dzieła muzycznego”.
Skrzypce – Kielce
Termin
Prowadzący
Temat
17 – 18 marca 2017
prof. Bartosz Bryła
07 – 08 kwietnia 2017 r
prof. Marcin Baranowski
„Problemy
interpretacyjne
w
utworach kompozytorów okresu
romantyzmu.”
„Jak prawidłowo ćwiczyć na
instrumencie.”
Skrzypce – Inowrocław
Termin
Prowadzący
05-06 kwietnia 2017 r
dr Anna Wandtke
Temat
„ Problemy interpretacyjne w
wybranej literaturze skrzypcowej”.
Skrzypce – Ostrów Wielkopolski
Termin
Prowadzący
28 -29 kwietnia 2017 r
dr Anna Wandtke
Temat
„ Warsztat gry, stylistyka i
interpretacja w grze na skrzypcach
jako wiodące aspekty wykonawstwa
dzieła muzycznego”.
Perkusja – Augustów
Termin
Prowadzący
Temat
17-18 marca 2017
prof. dr hab. Piotr
Biskupski
08-09 maja 2017
mgr Jacek Kwaśniak
Umiejętność
ćwiczenia
jako
fundament łączący różnorodność
sprawności
wykonawczych
niezbędnych w grze na wielu
instrumentach perkusyjnych”
Perkusyjne instrumenty
afrokubańskie i brazylijskie we
współczesnej sekcji rytmicznej i w
grze zespołowej
Zgłoszenia (karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej CEA oraz
szkół) przyjmowane są w sekretariatach szkół, w których odbywają się
konsultacje.
Konsultacje odbywają się w obecności nauczyciela przedmiotu.
Bardzo mile widziani są na zajęciach rodzice (opiekunowie).
Zajęcia odbywać się będą w:
Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie
ul. Wybickiego 1, 16 – 300 Augustów
Tel./fax 87 643 36 00;
e-mail: [email protected]
Zespole Szkół Muzycznych I i II st. im. Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Słowackiego 1C; 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 26 46 ,
e–mail:[email protected]
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach
ul. Wojewódzka 12; 25 – 536 Kielce
Tel./fax. 41 342-60-17;
e-mail: [email protected]
Państwowa Szkoła Muzyczna I I II st. im. F. Chopina w Olsztynie
Ul. Kościuszki 39; 10 – 503 Olsztyn
Tel./fax 89 527 26 91;
e-mail: [email protected]
ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu
ul. Traugutta 91 82-300 Elbląg
tel. 55 611 40 40, fax. 55 611 41 41
e-mail: [email protected]
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Inowrocławiu
ul. Kilińskiego 16a, 88-100 Inowrocław
tel. (052) 357-46-50;
e-mail: [email protected]
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stalowej Woli im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli
ul. Narutowicza 11 , 37-450 Stalowa Wola
tel./fax Sekretariat: (15) 842 11 31,
email:[email protected]
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku
ul. Mickiewicza 31
37-300 Leżajsk tel./fax (017) 242 02 22
email: [email protected]

Podobne dokumenty