Pobierz agendę jako PDF - Kongres Nowego Przemysłu

Komentarze

Transkrypt

Pobierz agendę jako PDF - Kongres Nowego Przemysłu
KONGRES NOWEGO PRZEMYSŁU 2016
ENERGETYKA | GAZ
Warszawa, hotel Sheraton (B.Prusa 2)
Językiem wykładowym Forum będzie język polski. Wszystkie sesje będą tłumaczone symultanicznie (PL/EN)
19 października 2016 r.
9.00-11.00 sesja inauguracyjna
Unia Europejska i wspólna polityka energetyczna. Polski miks energetyczny
Sala balowa ABCDE
11.00-11.30 przerwa
11.30-13.00 sesje tematyczne
Inwestycje w energetyce
Odnawialne źródła energii. System
Efektywne zarządzanie energią
Sala balowa A
wsparcia i inwestycje
Sala balowa CDE
Sala balowa B
13.00- 13.45 przerwa
sesje tematyczne
13.45-15.30
13.45-16.00
Przyszłość ciepłownictwa
Nowe tendencje na rynku sprzedaży
Technologie przyszłości i rynek
Sala balowa A
energii
energii na przykładach
Sala balowa B
Sala balowa CDE
19.00
gala rozstrzygnięcia konkursu „Wzorzec. Efektywny projekt energetyczny”
20 października 2016 r.
9.30-11.00 sesje tematyczne
Wielka reorientacja, czyli polska strategia zaopatrzenia
Dwutowarowy rynek energii. Nowy model rynku
w gaz. Idee i inwestycje
Sala balowa CDE
Sala balowa B
11.00-11.30 przerwa
11.30-13.00 sesja tematyczna
Rynek gazu
Sala balowa B
19 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
19 października 2016 r. | 9.00-11.00 | SESJA INAUGURACYJNA
Sala balowa ABCDE | tłumaczenie symultaniczne PL-ENG
ENERGETYKA
Unia Europejska i wspólna polityka energetyczna. Polski miks energetyczny
•
W Brukseli. Dokumenty, deklaracje i praktyka – polityka, bezpieczeństwo, biznesowe interesy
•
Zewnętrze Unii. Kto z dostawców surowców jest zainteresowany w podziałach europejskiego rynku?
•
Nowe inwestycje – realizowane, planowane i w sferze idei. Projekty pomocne i rujnujące idee energetycznej
wspólnoty UE. Energetyczna unia za dekadę – możliwe warianty
•
Światowe i europejskie tendencje w kształtowaniu miksu energetycznego. Wersja polska. Co na to Unia?
•
Węgiel długofalową podstawą polskiej energetyki. Konsekwencje
•
Restrukturyzowane górnictwo i energetyka. Związki organizacyjne i kapitałowe: status quo czy kontynuacja trendu?
•
Przyszłość OZE. Polityka ustawodawcza. Zmiany preferencji wewnątrz sektora
•
Budować czy nie? Czas decyzji. Miejsce energetyki jądrowej wśród źródeł energii
•
Przyszłość krajowego rynku energii elektrycznej w obliczu konkurencji giełd europejskich – gdzie będzie kreowana
cena energii dla polskiego rynku
Wystąpienie:
Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, Polska
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Henryk Baranowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA
Gérard Bourland – Dyrektor Generalny, Grupa Veolia w Polsce
Paweł Dziekoński – p.o. Prezesa Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA
Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, ENEA SA
Remigiusz Nowakowski – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia SA
Janusz Steinhoff – Wicepremier, Minister Gospodarki w Latach 1997-2001
Maciej Woźniak – Wiceprezes ds. Handlowych, PGNiG SA
Moderacja: Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu, Grupa PTWP, Wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz
portalu wnp.pl
SESJE TEMATYCZNE
19 października 2016 r. | 11.30-13.00 | Sala balowa A | tłumaczenie symultaniczne PL-ENG
Inwestycje w energetyce
•
Polityka państwa. Zmiany i modyfikacje długofalowej strategii
•
Cena energii elektrycznej w Polsce a rentowność inwestycji w nowe źródła wytwórcze
Energetyka jądrowa i gazowa. OZE na tle energetyki konwencjonalnej. Czy znajdą się inwestorzy?
Państwo i biznes prywatny. Montaż finansowania nowych mocy wytwórczych
Wpływ rynku mocy na inwestycje energetyczne
Plany inwestycyjne PSE i dystrybutorów energii elektrycznej. Trudności w rozbudowie sieci elektroenergetycznych
Rola i pozycja wykonawcy w wielkich przedsięwzięciach energetycznych. Jak sprawnie przeprowadzić proces
inwestycyjny? Doświadczenie i przyszłość
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jarosław Broda – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, TAURON Polska Energia SA
Andrzej Kaczmarek – Prezes Zarządu, PSE Inwestycje SA
Dariusz Kaśków – Prezes Zarządu, ENERGA SA
Mariusz Marciniak – Dyrektor na Europę Środkowo-Wschodnią, Doosan
Paweł Puchalski – Kierownik Zespołu Analiz Giełdowych, Dom Maklerski BZ WBK
Wiesław Różacki – Country Executive Poland, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH
Robert Stelmaszczyk – Prezes, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
Marcin Wasilewski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN SA
Emil Wojtowicz – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE Polska Grupa Energetyczna SA
Moderacja: Andrzej Bobiński – Starszy Analityk ds. Gospodarczych, Polityka Insight
•
•
•
•
•
19 października 2016 r. | 11.30-13.00 | Sala balowa B | tłumaczenie symultaniczne PL-ENG
Odnawialne źródła energii. System wsparcia i inwestycje
•
Nowe reguły wsparcia OZE w Polsce i Niemczech. Szansa współpracy?
•
System aukcyjny. Zmiana filozofii wsparcia OZE
•
Energetyka prosumencka. Możliwości rozwoju
•
Klastry energii i spółdzielnie energetyczne. Miejsce w systemie
•
Na co stawia administracja? Nowa rola biogazowni
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jacek Głowacki – Wiceprezes Zarządu, Polenergia SA
Gabriela Lenartowicz– Poseł na Sejm RP
Jaromír Pečonka – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Eco-Wind Construction SA
Jerzy Pietrewicz – Zakład Analizy Rynków, Instytut Rynków i Konkurencji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2013-2015
Tomasz Sęk – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej
Grzegorz Skarżyński – Wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Grzegorz Wiśniewski – Prezes Zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej
Moderacja: Marcin Krakowiak – Szef Praktyki Infrastruktury i Energetyki, Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.
19 października 2016 r. | 11.30-13.00 | Sala balowa CDE | tłumaczenie symultaniczne PL-ENG
Efektywne zarządzanie energią
•
Nowe, perspektywiczne rozwiązania u producentów energii i dystrybutorów. Przykłady
•
Zarządzanie energią elektryczną i ciepłem w zakładzie przemysłowym. Skuteczne stare i nowe pomysły
•
Własna produkcja energii elektrycznej i ciepła w przedsiębiorstwie – kiedy tak, kiedy nie
•
Przedsiębiorstwo i koszty energii w nowoczesnych budynkach. Możliwości modernizacyjne w obiektach
produkcyjnych i biurowych
•
Grupy zakupowe – firmy, instytucje państwowe, samorządy
•
Nowa ustawa o efektywności energetycznej. Zakres zmian
•
Obowiązki sektora publicznego. System białych certyfikatów
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Piotr Czajkowski – Prezes Zarządu, Caldoris Polska Sp. z o.o.
Marek Duda – Prezes Zarządu, CEZ ESCO Polska Sp. z o.o.
Henryk Kaliś – Prezes Zarządu, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
Grzegorz Nowaczewski – Prezes Zarządu, Virtual Power Plant Sp. z o.o.
Rafał Soja – Prezes Zarządu, TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Moderacja: Ireneusz Chojnacki – Redaktor, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl
Prezentacja:
•
Innowacyjny sposób zasilania z wykorzystaniem wnętrzowych stacji transformatorowych ICZ-E w firmie
Elektrobud
Marek Bazylewicz – Prezes Zarządu, Elektrobud SA
19 października 2016 r. | 13.45-15.30 | Sala balowa B | tłumaczenie symultaniczne PL-ENG
Nowe tendencje na rynku sprzedaży energii
•
Postępująca digitalizacja w procesie produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii
•
Nowy typ klienta – internet powszechnym, często jedynym kanałem komunikacji. Narzędzia wspomagające sprzedaż
•
Sprzedawcy „multimedialni” oferujący różnego rodzaju media. Konkurencja firm spoza branży energetycznej (np.
telekomunikacyjnych). Kontrofensywa tradycyjnych dostawców energii
•
Usługi dodatkowe i bonusy – co interesuje klienta? Doświadczenia polskich sprzedawców energii
•
W przewidywaniach: jak będzie wyglądał rynek sprzedaży energii za 5-10-15 lat?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Piotr Adamczak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Enea SA
Bolesław Jankowski – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA
Marek Kulesa – Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią
Henryk Mucha – Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
Tomasz Zadroga – Członek Zarządu, Polkomtel Business Development Sp. z o.o.
Piotr Zawistowski – Wiceprezes Zarządu ds. Klienta i Handlu, TAURON Polska Energia SA
Moderacja: Ireneusz Chojnacki – Redaktor, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl
Prezentacja:
•
Enabler DSR – optymalizację zużycia energii w budynkach wielkokubaturowych (10 min.)
Grzegorz Nowaczewski – Prezes Zarządu, Virtual Power Plant Sp. z o.o.
Piotr Bartkiewicz – Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
19 października 2016 r. | 13.45-15.30 | Sala balowa A | tłumaczenie symultaniczne PL-ENG
Przyszłość ciepłownictwa
•
Czy kogeneracja to nadal szansa na rozwój polskiego ciepłownictwa? Koncepcje administracji rządowej. Zamierzenia
inwestorów
•
Najgorsi w Europie. Polska katastrofa w zanieczyszczeniu powietrza. Rola ciepłownictwa w redukcji niskiej emisji.
Kalkulacje ekonomiczne, nowe technologie. Współpraca z samorządami
•
Doświadczenia i sukcesy zagraniczne. Jakie wzorce w rozwoju ciepłownictwa można i warto przenieść na grunt
polski? Warunki
•
Odpady na rynku energii i ciepła. W jakim stopniu spalarnie odpadów i elektrociepłownie spalające odpady mogą
wpłynąć na rynek energii? Możliwości i bariery inwestycje. Dostępność surowca
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGNiG TERMIKA SA
Martin Hančar – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, CEZ Skawina SA
Krzysztof Romaniak – Prezes Zarządu, Energia Polska SA
Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Bogdan Świątek – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju, Veolia Energia Poznań SA, Veolia Energia Poznań ZEC SA
Krzysztof Zborowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "RADPEC" SA
Moderacja: Robert Tomaszewski – Analityk ds. Gospodarczych, Polityka Insight
19 października 2016 r. | 13.45-16.00 Sala balowa CDE | tłumaczenie symultaniczne PL-ENG
Technologie przyszłości i rynek energii na przykładach
•
Technologiczne nowinki i rewolucje u wytwórców energii. Zastosowania i badania. Korzyści finansowo-organizacyjne
•
Dystrybutorzy na start. Innowacyjne zmiany. Smart grid w Polsce. Kierunki postępu
•
Odsłona Planu Morawieckiego: elektromobilność akceleratorem gospodarki i reindustrializacji. Mrzonki czy wskazane
wizjonerstwo? Perspektywy dla wytwórców i dostawców energii
•
Inteligentne, energooszczędne budynki. Upowszechnienie, nowe pomysły
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Krzysztof Burek – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Obiektów Kotłowych, Rafako SA
Mirosław Jagoda – Pełnomocnik Zarządu, Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów
Automatyki „MIKRONIKA”
Piotr Krych – Prezes, Saule Technologies
Marcin Lewenstein – Thematic Leader, Clean Coal and Clean Gas Technologies, KIC InnoEnergy Poland Plus
Jacek Łukaszewski – Prezes Zarządu, Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji, PGE Polska Grupa Energetyczna SA
Andrzej Ziółkowski – Prezes, Urząd Dozoru Technicznego
Moderacja: Jacek Ziarno – Zastępca Redaktora Naczelnego, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł
Częścią sesji będą prezentacje, case studies, dotyczące konkretnych, nowatorskich projektów, opracowanych/stosowanych
w polskich firmach.
Prezentacje:
•
Modernizacja energetyczna Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Konstancin-Jeziorna
Bartosz Tęcza – Wiceprezes Zarządu, NEOFUTURA ENERGY Sp. z o.o.
•
FBVR – regulacja napięcia bazująca na pomiarze częstotliwości.
Bartosz Pawlicki – Specjalista Rozwoju Sieci, innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
•
SYNDIS – Kompleksowy System Nadzoru, Doradztwa i Sterowania
Mirosław Jagoda – Pełnomocnik Zarządu, Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów
Automatyki „MIKRONIKA”
19 października 2016 r. | 19.00
Gala rozstrzygnięcia konkursu „Wzorzec. Efektywny projekt energetyczny”
20 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
20 października 2016 r. | 9.30-11.00 | Sala balowa B | tłumaczenie symultaniczne PL-ENG
GAZ. Wielka reorientacja, czyli polska strategia zaopatrzenia w gaz. Idee i inwestycje
•
Gazowy rynek UE i powszechna, niepozorowana dywersyfikacja dostaw. Kto jest za, kto jest obojętny, a komu to nie
w smak?
•
Między polityką, bezpieczeństwem i biznesem. Polskie deklaracje: rok 2022 to koniec kontraktu z Gazpromem i
dostaw z rosyjskich źródeł. Racjonalna decyzja?
•
Ku niezależności. Realna dywersyfikacja dostaw. Czy drugi po Świnoujściu gazoport jest nam potrzebny?
Uwarunkowania
Z szelfu. Projekt norwesko-duńsko-polskiego gazociągu. Perspektywy realizacji. Zdanie Unii
Polska jako regionalny hub gazowego surowca dla państw regionu. Potencjalni odbiorcy i konkurenci. Skala
inwestycyjnych potrzeb
•
Zadania i strategia Gaz-Systemu. Rozbudowa sieci lokalnych przez dystrybutorów. Koszty, potrzeby i efekty
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Nemunas Biknius – Chairman of the Board, AB Amber Grid, Director of Strategy and Development, UAB, Lithuania
Piotr Kuś – Kierownik, Przedstawicielstwo w Brukseli, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA
Janusz Steinhoff – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001
Maciej Woźniak – Wiceprezes ds. Handlowych, PGNiG SA
Moderacja: Jacek Ziarno – Zastępca Redaktora Naczelnego, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł
•
•
20 października 2016 r. | 9.30-11.00 | Sala balowa CDE | tłumaczenie symultaniczne PL-ENG
Dwutowarowy rynek energii. Nowy model rynku
•
Modele rynków mocy w Europie. Doświadczenia
•
Rynek mocy w Polsce. Stan projektu
•
Wdrożenie rynku mocy. Harmonogram
•
Skutki rynku mocy. Inwestycje, koszty energii, konkurencyjność
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Maciej Bando – Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
Joanna Maćkowiak-Pandera – Szef, Forum Analiz Energetycznych
Jacek Misiejuk – Członek Rady, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
Władysław Mielczarski – Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Łódzka
Piotr Zawistowski – Wiceprezes Zarządu ds. Klienta i Handlu, TAURON Polska Energia SA
Moderacja: Jerzy Baehr – Radca Prawny, Partner Zarządzający, WKB, Maciej Szambelańczyk – Radca Prawny, Partner,
WKB
20 października 2016 r. | 11.30-13.00 | Sala balowa B | tłumaczenie symultaniczne PL-ENG
Rynek gazu
•
Diagnoza: obecna sytuacja – na tle innych państw. Prognoza: co nas czeka na rynku gazu
•
Jakie znaczenie dla rozwoju rynku ma dziś TGE: czy dalej będzie pobudzać zmiany?
•
Prognozy. Wpływ na rynek gazu – planowana zwiększona podaż surowca z innych niż wschodni kierunków
•
Budowa gazowego hubu w Polsce – element walki o rynek wewnętrzny i regionalny
•
Spółki spoza branży (np. energetyczne) – coraz liczniejsi gracze. Co to oznacza dla konkurencji i klienta?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Paweł Hawranek – Radca Prawny, Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o.
Piotr Kasprzak – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Hermes Energy Group SA
Janusz Kowalski – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Jacek Kwiatkowski – Przedstawiciel w Polsce, VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft
Aleksander Zawisza – Zastępca Dyrektora, Pion Rozwoju, GAZ-SYSTEM
Moderacja: Jakub Kurasz – Dyrektor, PwC

Podobne dokumenty