Nowe dywaniki asfaltowe na powiatówkach

Komentarze

Transkrypt

Nowe dywaniki asfaltowe na powiatówkach
Nowe dywaniki asfaltowe na powiatówkach
Ponad pół miliona złotych będzie kosztowała odnowa nawierzchni i remonty przełomów na
drogach powiatowych, które Powiatowa Służba Drogowa wykona w
październiku. Nowe dywaniki asfaltowe pojawią się m.in. w Skolitach,
między Siłą a Tomaszkowem oraz na odcinku Nikielkowo – przejazd PKP
w Łęgajnach.
Drogowcy z powiatu olsztyńskiego chcą wykorzystać sprzyjającą aurę i oszczędności poprzetargowe, które
pojawiły się po wcześniejszych inwestycjach, dlatego zaplanowali realizację kilku inwestycji na drogach
powiatowych.
- Do końca października odnowimy nawierzchnię bitumiczną na trzech drogach powiatowych – informuje
Jarosław Krzemieniewski, kierownik działu technicznego PSD w Olsztynie. – Dodatkowo naprawimy
zniszczone przełomy na czterech kolejnych odcinkach.
Nowe dywaniki asfaltowe i pobocza zostaną wykonane w Skolitach w gminie Świątki, na ponad
600-metrowym odcinku z Siły do Tomaszkowa, a także na 700-metrowym odcinku z Nikielkowa do
przejazdu kolejowego w Łęgajnach.
- Wybieraliśmy drogi, które SA w najgorszym stanie technicznym – wyjaśnia Jarosław Krzemieniewski.
Dodatkowo wyremontowane zostaną zniszczone przełomy i zapadliska na drodze Kominki-Troksy (gmina
Kolno), Barczewo-Jedzbark (trzy przełomy), Jeziorany-Miejska Wieś i w miejscowości Ramsowo.
- Zakres prac będzie obejmował rozebranie starej nawierzchni, wymianę podbudowy oraz wykonanie nowej
warstwy wiążącej i ścieralnej – mówi Jarosław Krzemieniewski. – Wszystkie inwestycje i remonty będą
zrealizowane do końca października, a ich łączny koszt wyniesie ponad pół miliona złotych.
Obecnie drogowcy z powiatu kończą także remonty cząstkowe w obwodach drogowych w Olsztynku,
Barczewie i Dobrym Mieście na kwotę prawie 200 tys. zł.
Drukuj