Podręczniki - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu

Komentarze

Transkrypt

Podręczniki - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
OBOWIĄZUJĄCYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu
w roku szkolnym 2016/2017
Wykaz Podręczników Szkolnych
obowiązujących w Zespole Szkół nr 1 w Żaganiu - Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/2017
I etap
edukacyjn
y
Klasa
Klasa
I
Przedmiot
Edukacja
wczesnoszkolna
Autorzy
Maria Lorek
Barbara Ochmańska
Lidia Wollman
Tytuł podręcznika
Wydawnictwo
„Nasz Elementarz”
Podręcznik cz.1,2,3,4
Edukacja wczesnoszkolna.
Podręcznik
rządowy
Nasze ćwiczenia -cz. 1, 2, 3,
4.
Nowa Era
Nr dopuszczenia podręcznika
Religia
D. Krupiński
J. Snopek
K. Mielecki (red.)
„Żyjemy w Bożym świecie”
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń
Jedność
Az-1-01/1-12
nr podręcznika:
Az-11-01/12-KI-1/12
Język angielski
Tessa Lochowski
Christiana Bruni
„New English Adventure”
Poziom 1
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń
dla kl. I
Pearson
680/1/2014/2014
Etyka
---
---
---
---
Wykaz Podręczników Szkolnych
obowiązujących w Zespole Szkół nr 1 w Żaganiu - Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w klasie drugiej w roku szkolnym 2016/2017
Przedmiot
I etap
eduk
acyjn
y
Edukacja
wczesnoszkolna
Podręcznik rządowy
Tytuł podręcznika
Wydawn
ictwo
Podręcznik ministerialny „Nasza szkoła”
Edukacja zintegrowana cz.1a,
1b,2,3,4;
Edukacja matematyczna cz.1,2,3,4;
Ćwiczenia „ Elementarz XXI wieku”
cz. 1- 4
Klasa
Kla
sa
II
Autorzy
Nr
dopuszcze
nia
podręczni
ka
Nowa
Era
Religia
D.Kurpiński,
J.
Snopek, Red. ks. J
Czerkawski, E
Kondrak
„Idziemy do Jezusa”-D.Kurpiński,
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń
Jedność
A2-12-01/12-KI-3/12
Język angielski
Viv Lambert
Anne Worrall
„ New English Adventure”
Poziom 2 Podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla kl.
II
Pearson
680/2/2015
Etyka
---
---
---
Wykaz Podręczników Szkolnych
obowiązujących w Zespole Szkół nr 1 w Żaganiu - Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w klasie trzeciej w roku szkolnym 2016/2017
I etap
edukacyjn
y
Klasa
Klasa
III
Przedmiot
Edukacja
wczesnoszkolna
Autorzy
Lorek Maria
Wollman Lidia
Język angielski
Anne Worrall
Tessa Lochowski
Religia
D.Kurpiński, J.
Snopek, Red. ks.
J Czerkawski, E
Kondrak
Etyka
---
Tytuł
Podręcznik ministerialny
”Nasza szkoła”
Edukacja zintegrowana cz.1a,
1b,2,3,4;
Edukacja matematyczna
cz.1,2,3,4;
Nasze ćwiczenia – cz.1,2,3,4;
„NewEnglish Adventure 3”
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń
dla kl. III
„Jezus jest z nami”podręcznik i zeszyt ćwiczeń
---
Wydawnictwo
Nr dopuszczenia
podręcznika
Nowa Era
Pearson
680/3/2015
Jedność
A2-13-C1/12-KI4/13
---
---
Wykaz Podręczników Szkolnych
obowiązujących w Zespole Szkół nr 1 w Żaganiu – Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w klasie czwartej w roku szkolnym 2016/2017
Nr
II etap
Wydawnic
Przedmiot
Autorzy
Tytuł
dopuszczenia
edukacyj
two
podręcznika
ny
Klasa
Klasa
IV
„Między nami”
Podręcznik do kształcenia literackiego i
językowego dla klasy czwartej wraz z
zeszytem ćwiczeń
“Wczoraj i dziś”
Historia I społeczeństwo do klas IV.
Podręcznik
Język polski
A. Łuczak
A. Murdzek
Historia i
społeczeństwo
G. Wojciechowski
Muzyka
J. Górska – Guzik
„Klucz do muzyki”
Muzyka. Podręcznik
WSiP
Język angielski
Nick Beare
„EVOLUTION PLUS 1”
Podręcznik wieloletni z zeszytem
ćwiczeń
MACMILL
AN
Matematyka
H. Lewicka, M. Kowalczyk
„Matematyka z pomysłem”.
Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy IV,
część 1 i 2.
WSiP
Przyroda
E. Gromek, E. Kłos,
W.Kofta, E.Laskowska,
A. Melson
„Przyrodo, witaj” 4
Podręcznik i zajęcia warsztatowe
WSiP
530/1/2012
Zajęcia
techniczne
Lech Łabecki
„Jak to działa” Podręcznik
Nowa Era
295/2010
Plastyka
S. Stopczyk, B. Neubart
„Plastyka”
WSiP
440/1/2012
Religia
Ks. J. Szpet
D. Jackowiak
„Jestem Chrześcijaninem”
Wyd. Św.
Wojciech,
Poznań
AZ-21-01/10PO-1/11
Zajęcia
komputerowe
W. Jochemczyk,
I. Krajewska- Kranas,
W. Kranas, A. Samulska,
M. Wyczółkowki
„Lekcje z komputerem 4”
WSiP
453/1/2012
GWO
445/1/2012/20
15
Nowa Era
443/1/2012/20
15
675//1/2014/2
015
cz. 1
687/1/2014
cz. 2
687/2/2014
Wychowanie
fizyczne
---
---
--
--
Etyka
---
---
--
--
Wykaz Podręczników Szkolnych
obowiązujących w Zespole Szkół nr 1 w Żaganiu - Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w klasie piątej w roku szkolnym 2016/2017
II etap
edukacyjn
y
Klasa
Klasa
V
Przedmiot
Tytuł
Autorzy
Język polski
A.Łuczak,A Murdzek
„Między nami”
Podręcznik do kształcenia literackiego i
językowego dla klasy piątej wraz z
zeszytem ćwiczeń
“Wczoraj i dziś”
Historia i społeczeństwo do klas V.
Podręcznik I
Wydawnic
two
Nr
dopuszczenia
podręcznika
GWO
445/2/2013/20
15
Nowa Era
443/2/2013
Historia i
społeczeństwo
G. Wojciechowski
Muzyka
U.Smoczyńska
K.Jakóbczak-Drążek
A.Sołtysik
„Klucz do muzyki” 5
Muzyka. Podręcznik
WSiP
406/1/2011/20
14
Język angielski
Nick Beare
„EVOLUTION” 2 PLUS
książka ucznia i zeszyt ćwiczeń
MACMIL
LAN
675/2/2014/20
15
Matematyka
H. Lewicka, M. Kowalczyk
„Matematyka z pomysłem. Podręcznik
z ćwiczeniami dla klasy V,
WSiP
687/3/2015
Przyroda
E. Gromek, E. Kłos,
W.Kofta, E.Laskowska,
A. Melson
„Przyrodo, witaj” 5
Podręcznik
WSiP
530/2/2013
Zajęcia
techniczne
Lech Łabecki
„Jak to działa” Podręcznik do zajęć
technicznych
Nowa Era
295/2010
Plastyka
S. Stopczyk, B. Neubart
„Plastyka”
WSiP
440/2/2013
Religia
Ks. J. Szpet
D. Jackowiak
„Wierzę w Boga”
Wyd. Św.
Wojciech,P
oznań
AZ-22-01/10Po-1/12
Zajęcia
komputerowe
W. Jochemczyk,
I. Krajewska- Kranas,
W. Kranas, A. Samulska,
M. Wyczółkowki
„Lekcje z komputerem 5”
WSiP
453/2/2012
Wychowanie
fizyczne
---
---
--
--
-
Etyka
-
-
-
Wykaz Podręczników Szkolnych
obowiązujących w Zespole Szkół nr 1 w Żaganiu - Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w klasie szóstej w roku szkolnym 2016/2017
II etap
edukacyjn
y
Klasa
Klasa
VI
Przedmiot
Autorzy
Tytuł
Wydawnictwo
Nr dopuszczenia
podręcznika
Język Polski
H. Dobrowolska
„Jutro pójdę w świat”
Podręcznik do kształcenia
literackiego i językowego dla
kl. VI SP wraz z zeszytem
ćwiczeń.
Język angielski
Nick Beare
„EVOLUTION” 3 PLUS
(podręcznik i zeszyt ćwiczeń).
Matematyka
H. Lewicka,
M. Kowalczyk.
Historia i
społeczeństwo
G. Wojciechowski
Przyroda
E. Gromek, E. Kłos, W.
Kofta, E. Laskowska, A.
Melson
„Przyrodo witaj 6”
Podręcznik.
WSiP
DKW- 530/3/2014
Technika
Lech Łabecki
„Jak to działa”
Podręcznik do zajęć
technicznych
Nowa Era
295/2010
„Lekcje z komputerem ”
Podręcznik do informatyki kl.
VI
WSiP
453/3/2014
„Wierzę w Kościół”
Wyd. Św.
Wojciech,
Poznań 2002
AZ-23-01/10-PO2/13
Informatyka
Religia
Wychowanie
fizyczne
W. Jochemczyk,
I. Krajewska- Kranas,
W. Kranas, A. Samulska,
M. Wyczółkowki
pod red. ks. Jana Szpeta i
Danuty Jackowiak
---
„Matematyka wokół nas”
Podręcznik z ćwiczeniami dla
klasy VI, część 1 i 2 (rok
wydania od 2010).
„Wczoraj i dziś”
Historia i społeczeństwo dla
kl. VI. Podręcznik
---
WSiP
MACMILLAN
675/3/2014
WSiP
275/3/2010
Nowa Era
DKW-443/3/2014
417/3/2014
---
---
Muzyka
J. Górska-Guzik
„Ciekawi świata” Muzyka 6podręcznik
OPERON
Plastyka
S. Stopczyk, J.
Chołaścińska,
B. Neubart
„Plastyka”
WSiP
---
---
---
Etyka
---

Podobne dokumenty