ogólnopolskie mistrzostwa przedłużania rzęs

Komentarze

Transkrypt

ogólnopolskie mistrzostwa przedłużania rzęs
KOSMETYKA
SPA & WELLNESS
MEDYCYNA ESTETYCZNA
BIZNES
MIĘDZYNARODOWE TARGI
KOSMETYKI, BEAUTY & SPA
23-24.05.2015, WARSZAWA
WARSZAWSKIE CENTRUM EXPO XXI
OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA
PRZEDŁUŻANIA RZĘS
METODA PRACY 1:1
PRZEBIEG MISTRZOSTW:
ELIMINACJE:
Mistrzostwa odbędą się podczas targów ESTHETIC SHOW 2015 w dniu 24
maja br. (niedziela) w hali nr 1 Warszawskiego Centrum Wystawienniczego
EXPO XXI.
Osoby zainteresowane udziałem w Mistrzostwach zobowiązane są do przesłania do dnia 30 kwietnia 2015 następujących materiałów:
● Wypełnionego i podpisanego zgłoszenia udziału w Mistrzostwach Makijażu
● 3 zdjęć wykonanej pracy w formacie A5, w tym:
• zdjęcia modelki przed wykonaniem przedłużania rzęs
• zdjęcia modelki po aplikacji – oczy otwarte
• zdjęcia modelki po aplikacji – oczy zamknięte
Spośród nadesłanych prac jury wyłoni 8 finalistek, które wystąpią w Ogólnopolskich Mistrzostwach Przedłużania Rzęs na scenie podczas targów. Nadesłane prace nie będą odsyłane uczestniczkom.
Finaliści zobowiązani są do wniesienia opłaty rejestracyjnej w wysokości
100zł (sto złotych) brutto, na konto Organizatora do dnia 08.05.2015r.
W przypadku braku wpłaty organizator zastrzega sobie prawo do odmowy
udziału w mistrzostwach.
WARUNKI:
Rejestracja uczestników rozpocznie się od godziny 10.00 do godziny 11.00
przy recepcji targowej w holu.
Uczestnicy będą mieli godzinę na przygotowanie modelek do finału.
Finał rozpocznie się o godzinie 12.00 przy Scenie Głównej targów i trwać
będzie 120 minut.
Mistrzostwa będą wykonywane przy scenie targowej, w wyznaczonym czasie 120 minut, podczas których jury złożone z ekspertów będzie prowadzić
swoje oceny. Po zakończeniu konkursu uczestnicy zostaną poproszeni o posprzątanie swoich stanowisk oraz pozostanie na miejscach pracy. Jury rozpocznie punktację wykonanej pracy.
Jury po konsultacjach oraz podliczeniu punktów przedstawi na scenie targowej wyniki mistrzostw. Następnie zostaną wręczone nagrody dla uczestników.
KRYTERIA OCENY:
Uczestnicy wraz z modelkami przyjeżdżają na własny koszt. Finaliści podczas Mistrzostw używają swoich produktów. Wszystkie materiały użyte podczas mistrzostw muszą być sterylne i czyste.
DOBÓR RZĘS DO KSZTAŁTU OKA MODELKI
Organizator zapewnia fotel kosmetyczny oraz krzesełko. Na wykonanie za-
WRAŻENIE OGÓLNE
dania uczestnicy mają 120 minut.
CZYSTOŚĆ MIEJSCA PRACY
NATURALNY EFEKT
NAGRODY:
II MIEJSCE (statuetka, nagrody sponsorowane)
WSZYSCY UCZESTNICY OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY UDZIAŁU W
OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTWACH PRZEDŁUŻANIA RZĘS.
III MIEJSCE (statuetka, nagrody sponsorowane)
Decyzja jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. Rejestrując się, uczestnik akceptuje regulamin mistrzostw.
I MIEJSCE (statuetka, nagrody sponsorowane)
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES
KOD
NR TELEFONU
ADRES E-MAIL
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu i akceptuję wszystkie jego postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu Mistrzostw, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Zgłoszenia przesyłać na adres:
ESTHETIC BUSINESS & MEDIA Sp. z o.o.
ul. Ciołka 6/123, 01-402 Warszawa
Numer konta : ING BANK 62 1050 1012 1000 0090 3040 6160
Z dopiskiem: MISTRZOSTWA PRZEDŁUZANIA RZĘS
MIEJSCOWOŚĆ
MIEJSCE, DATA, CZYTELNY PODPIS
Kontakt:
Monika Fijewska
tel. +48 505 855 182
e-mail: [email protected]
www.estheticshow.pl
Partner: