burmistrz dzielnicy śródmieście

Komentarze

Transkrypt

burmistrz dzielnicy śródmieście
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Urząd Dzielnicy Śródmieście
Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście
ul. Mokotowska 17 lok. 36 (kl. I), tel. 22 279 20 71,
faks 22 279 20 74
adres do korespondencji: ul. Nowogrodzka 43, 00-691
Warszawa
[email protected], www.srodmiescie.warszawa.pl
Warszawa, 6 kwietnia 2016
Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy w projektowaniu i realizacji
zagospodarowania przestrzeni w otoczeniu stacji metro Świętokrzyska (ul. Zielna) i Ratusz
Arsenał (ul. Andersa). Oba projekty są realizowane przez Zarząd Terenów Publicznych
przy współudziale Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście oraz Centrum
Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach Budżetu Partycypacyjnego
na rok 2016.
Spotkanie inaugurujące projekt adresowane dla najważniejszych interesariuszy odbędzie się w
dniu 12 kwietnia o g. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście przy ulicy Nowogrodzkiej 43.
Zaprezentujemy na nim projekt oraz jego harmonogram i przedyskutujemy organizację pracy.
Państwa wiedza i doświadczenie jest dla nas istotnym składnikiem sukcesu projektów, więc
liczymy na Państwa aktywny udział. Jednocześnie, wiedząc, że mają Państwo wiele spraw
bieżących, zapewniamy, że przewidywany nakład pracy ograniczy się do kilku godzin
roboczych w trakcie trwania projektu.
Z poważaniem
Mirosław Pawłowski
Koordynator Budżetu Partycypacyjnego
dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawą
Opis projektu
Skwery Sportów Miejskich będą przykładem nowoczesnej przestrzeni adresowanej
do wszystkich pokoleń i uwzględniającej różne formy aktywności fizycznej w programie
użytkowym. Przestrzeń powstanie przy ścisłej współpracy z mieszkańcami i szerokim gronem
ekspertów wielu dziedzin.
Informacje o projektach można znaleźć na stronie budżetu partycypacyjnego.
Skwer Ratusz Arsenał – https://bp2016warszawa.zetwibo.pl/taskPropose/3650
Skwer przy ulicy Zielnej – https://bp2016warszawa.zetwibo.pl/taskPropose/3222
___________________________________________________________________________

Podobne dokumenty