Logo - Web.gov.pl

Komentarze

Transkrypt

Logo - Web.gov.pl
Logo | wersja podstawowa | logotyp i godło
Logo PARP
Symbolika godła PARP
Logo zawierające godło i akronim
(skrót PARP) jest stosowane w większości
sytuacji. W szczególności we wszystkich
dokumentach obcojęzycznych.
Duży, ukośnie ustawiony kwadrat
to PARP.
Małe kwadraty - to podmioty działające
na rynku. Dzięki PARP zyskują wsparcie
w funkcjonowaniu w nowoczesnych
strukturach gospodarki.
Strzałka powstająca z połączenia
obu elementów, to właściwy,
dynamiczny rozwój.
Logo zawierające pełną nazwę Agencji
i zasady jego stosowania są opisane
na stronie 1.2.1.
Nazwa Agencji
Nazwa Agencji jest jej podstawowym
elementem identyfikacji. Nazwa posiada swój
zapis graficzny zwany logotypem.
Poza graficzną formą nazwy firmy, występuje
również nazwa prawna.
Nazwa prawna
Nazwę prawną należy używać do oficjalnego
prezentowania agencji, we wszelkiego rodzaju
dokumentach. Pełna nazwa prawna, jak też
skrót, pisane są bez cudzysłowu i znaków
przestankowych (przecinków, kropek, pauz).
Zapis jest następujący:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Nazwa marketingowa
Nazwa marketingowa występuje
w komunikacji ogólnej i potocznej
komunikacji werbalnej.
Zapis jest następujący:
PARP
1.1.1
Logo | wersja podstawowa | konstrukcja | pole ochronne | wielkość minimalna
Konstrukcja
Godło i logotyp składające się na logo
PARP zostały specjalnie zaprojektowane.
Podstawowym modułem organizującym
konstrukcję, przestrzeń i proporcje jest
kwadrat. Siatka konstrukcyjna pokazuje ideowe
(geometryczne) zależności proporcji logo oraz
korektę optyczną konieczną dla prawidłowego
odbioru logo.
Nie wolno samodzielnie konstruować znaku.
Stanowi on zamkniętą całość i nie powinien
być poddawany jakimkolwiek zniekształceniom.
Należy korzystać wyłącznie z zapisu
elektronicznego znaku.
14 mm
Pole ochronne
Wielkość minimalna
Pole ochronne znaku jest określone przez
mały kwadrat wnętrza elementu
moduł,
godła wyznaczający obszar, w którym nie
mogą pojawiać się żadne inne formy graficzne.
Nie wolno go naruszać. Pole ochronne
wyznacza również odległość znaku od
krawędzi nośnika.
Stosowanie się do pola ochronnego
gwarantuje prawidłowy odbiór wizualny znaku.
Wielkość minimalna znaku (14 mm) jest
wielkością, przy której znak nie traci swej
czytelności, a jego odwzorowanie w technikach
wdrożeniowych jest optymalne. Należy unikać
stosowania znaku poniżej jego wielkości
minimalnej.
1.1.2
Logo | wersja podstawowa | wersje
Wersja monochromatyczna czarna
Wersja monochromatyczna czarna znaku
jest dedykowana do druku czarnobiałego.
Obowiązują te same zasady stosowania
co dla logo podstawowego, takie samo pole
ochronne i wielkość minimalna.
Wersja achromatyczna
Wariant achromatyczny służy do wykorzystania
w technikach grawerskich, pieczęciach, faksach
i wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest
zastosowanie podstawowej wersji znaku.
Obowiązują te same zasady stosowania
co dla logo podstawowego, takie samo pole
ochronne i wielkość minimalna.
1.1.3
Logo | wersja z pełną nazwą Agencji
Logo z pełną nazwą Agencji
Logo z pełną nazwą Agencji stosowane jest
w sytuacjach, gdy zachodzi podejrzenie,
że logo podstawowe zawierające tylko akronim
nie będzie identyfikowane z Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości.
Niedozwolone jest stosowanie tej wersji logo
w dokumentach obcojęzycznych.
Wszystkie zasady opisujące korzystanie z logo
podstawowego dotyczą też logo z pełną
nazwą. Inne są tylko pole ochronne i wielkość
minimalna znaku. Opis na str. 1.2.2.
1.2.1
Logo | wersja z pełną nazwą Agencji | pole ochronne | wielkość minimalna
Logo i pole ochronne
Znak firmowy składa się z elementu
graficznego i logotypu.
Pole ochronne znaku jest określone przez
moduł,
mały kwadrat wnętrza elementu
godła wyznaczający obszar, w którym nie mogą
pojawiać się żadne inne formy graficzne. Nie
wolno go naruszać. Pole ochronne wyznacza
również odległość znaku od krawędzi
nośnika. Stosowanie się do pola ochronnego
gwarantuje prawidłowy odbiór wizualny znaku.
Nie wolno samodzielnie konstruować znaku.
Stanowi on zamkniętą całość i nie powinien
być poddawany jakimkolwiek zniekształceniom.
Należy korzystać wyłącznie z zapisu
elektronicznego znaku.
24 mm
Wielkość minimalna
Wielkość minimalna znaku (24 mm) jest
wielkością, przy której znak nie traci swej
czytelności.
Należy unikać stosowania znaku poniżej
jego wielkości minimalnej.
1.2.2
Logo | wersja z pełną nazwą Agencji | monochromatyczna i achromatyczna
Wersja monochromatyczna czarna
Wersja monochromatyczna czarna znaku
jest dedykowana do druku czarnobiałego.
Obowiązują te same zasady stosowania
co dla logo z pełną nazwą Agencji, takie samo
pole ochronne i wielkość minimalna.
Wersja achromatyczna
Wariant achromatyczny służy do wykorzystania
w technikach grawerskich, pieczęciach,
faksach i wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest
zastosowanie podstawowej wersji znaku.
Obowiązują te same zasady stosowania
co dla logo z pełną nazwą Agencji, takie samo
pole ochronne i wielkość minimalna.
1.2.3
Logo | kolorystyka
RGB
PANTONE metalic
PANTONE Uncoated
R: 0, G: 43, B: 92
PANTONE 8783
PANTONE 289 U
R: 163, G: 174, B: 202
PANTONE 8783
PANTONE 536 U
R: 135, G: 151, B: 184
PANTONE 8182
PANTONE 538 U
Kolorystyka
Kolor podstawowy logo to granatowy,
uzupełniony dwoma jaśniejszymi barwami
w tej samej tonacji.
Tabela przedstawia dopuszczalne, w zależności
od techniki, zestawy kolorystyczne logo.
Wzory kolorów wydrukowano w technice
offsetowej (Pantone i CMYK).
1.3.1
PANTONE Coated
PANTONE 289*
Cyjan Magenta Yelow blacK
PANTONE 289 C
100%
C: 100%, M: 64%, Y: 0%, B: 60%
PANTONE 537 C
25%
C: 25%, M: 16%, Y: 0%, B: 15%
PANTONE 535 C
35%
C: 35%, M: 22%, Y: 0%, B: 21%
* PANTONE REFLEX Blue 60%,
PANTONE PROCES Blue 20%,
PANTONE Black 20%
Logo | dopuszczalne kolory tła
Dopuszczalne kolory tła
Podstawowa wersja tła dla logo PARP
to kolor biały.
W sytuacjach wyjątkowych dopuszczalne
jest umieszczanie logo na tłach kolorowych.
Tła nie powinny być zbliżone w kolorze
i nasyceniu do kolorów logo.
Nasycenie kolorów jasnych nie powinno
przekraczać 50%, kolorów ciemnych 25%,
a kolorów zbliżonych do koloru logo 15%.
1.4.1
Tło białe - wersja zalecana
kolor logo 15%.
Black 25%
Magenta + Yellow 30%
Cyan 40%
Yellow 50%
Logo | wersje niedopuszczalne
Niedopuszczalne zastosowanie logo
Podane przykłady pokazują błędne
stosowanie logo.
✖
błędna kolorystyka
nie należy odwracać kolorów logo.
✖
błędne proporcje
nie wolno zmieniać proporcji logo.
✖
błędne tło
nie wolno stawiać logo
na tle ciemnym.
✖
błędne liternictwo
nie wolno samodzielnie wpisywać tekstu
do logo czcionką
PARP
1.5.1
✖
błędna kolorystyka
nie należy zmieniać kolorów logo
✖
błędne proporcje
nie wolno zmieniać proporcji
poszczególnych elementów logo
✖
błędne tło
nie wolno stawiać logo na
tle wielokolorowym
✖
błędne liternictwo
nie wolno samodzielnie modyfikować
logotypu (element literniczy w logo)

Podobne dokumenty