Gazeta Kleczewska Nr 194 11.6 MB

Komentarze

Transkrypt

Gazeta Kleczewska Nr 194 11.6 MB
NR 11/194 • LISTOPAD 2011 • MIESIĘCZNIK GMINY KLECZEW • CENA 1,31 zł z VAT
Humaniści
mogą odczuwać
szlachetną zazdrość
matyczne. A jeszcze tym bardziej, gdy ze słów, które komunikowały zasadność Takiego Patrona dowodnie wynikało,
że współczesność obejść się nie może bez dziejowych osiągnięć ludzi wybitnych, należących do naukowej elity przyrodoznawców.
Chociaż podczas budzisławskiej uroczystości, 25 października, próbowano uspokajać tych, którym biologia, chemia,
fizyka nigdy „nie były do życia potrzebne”, to jednak nadanie szkole imienia Przyrodników Polskich jest dość sympto-
Ślubowanie na sztandar
Ks. Kanonik Jan Krawczyk dokonuje aktu poświęcenia sztandaru
Podziękowanie za popularyzowanie idei regionalizmu i ochrony przyrody, (od lewej: p. J. Chojnacki, p. K. Chmielińska, p. M. Fedorowicz)
Rodzice przekazują sztandar Dyrektorowi szkoły p. E. Rewers
Podziękowania dla uczniów za wkład pracy w realizację projektów edukacyjnych „Wokół patrona szkoły”.
Uroczyste przekazanie sztandaru uczniom
2
Podziękowania dla Rodziców- fundatorów sztandaru
U
zasadnienie wyboru Patrona leżało
w gestii dyrektora gimnazjum,
p. Elżbiety Rewers. Po powitaniu gości
i krótkim resume na temat 10-lecia szkoły, Pani Dyrektor skupiła uwagę uczestników uroczystości właśnie na tym aspekcie szkolnego święta: jak rodziła się
koncepcja kierunków pracy szkoły i jak
dojrzewała myśl co do patronatu. Z wygłoszonego przemówienia wynikało, iż
pomysł co do patrona miał wielu orędowników i, to wspaniałe, zapalił do realizacji całą gimnazjalną wspólnotę. Popularyzowanie idei przyrodniczej odbywało
się za sprawą przede wszystkim p. Krystyny Chmielińskiej, p. dra hab. Józefa
Chojnackiego i p. dr Marzeny Fedorowicz, ale ogromną pracę wykonali także
inni nauczyciele, realizujący wraz
z uczniami projekty edukacyjne. I tak:
pod kierunkiem p. Edyty Jabłońskiej
młodzież doskonaliła się za sprawą projektu „Jakie drzewa odnajdziemy w naszym szkolnym arboretum?”; zespołem
projektowym „Jak rodziła się idea ochrony przyrody w Polsce?” kierowała p. Marzena Fedorowicz; p. Ewelina Wawrzyniak realizowała projekt „Czy Maria
Skłodowska – Curie może być autorytetem dla współczesnej młodzieży?”; z kolei podopieczni p. Marka Tamulskiego
zgłębiali problem pn. „Wykorzystanie
zasad ergonomii w życiu codziennym”
a z p. Marleną Ciesielską można było dociekać „Jak wiele tajemnic kryją ptaki?
Zostań ornitologiem!”; dla zespołu
uczniów pod nadzorem p. Hanki Pilarczyk ważne było tropienie śladów Jana
Heweliusza; p. Wanda Nowak z uczniami
dociekali, „Jakie znaczenie dla nauki
miało odkrycie Mikołaja Kopernika?”;
dla zespołu p. Krystyny Maciejewskiej
ważne było, „W jaki sposób życie i działalność Jana Śniadeckiego wpłynęły na
rozwój polskiej nauki?”, zaś o tym, „Jak
chronić bioróżnorodność okolicznych jezior?” dyskutowano w zespole projektowym p. Małgorzaty Prusak.
Taki rozmach działań niewątpliwie
sprzyjał krystalizowaniu się poczucia
spójności i wyjątkowości pośród gimnazjalistów. A wsparcie dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli oraz solidarność
rodziców gruntowały wspólnotowe nastroje. Przynależność do zespołu ludzi
chlubiących się mentalnym pokrewieństwem z wielkimi przyrodnikami pozwoliło też kształtować poczucie przynależności do regionu, ojczyzny, do globalnego
świata. Wybrany patron o zbiorowym
imieniu związany jest ze specyfiką naszej
szkoły, w której chcemy w uczniach budo-
wać wartościowe postawy i umiejętności
korzystania z postępu naukowego w sposób, który pokaże związek nauki z rzeczywistością – zapewniała Pani Dyrektor.
W nazwie patrona szkoły upatrujemy nie
tylko wszystkich wielkich Polaków, którzy
zajmowali się naukami przyrodniczymi
(biolodzy, geografowie, fizycy, chemicy),
wskazując na wpływ ich osiągnięć na rozwój innych dziedzin, ale „ducha przyrodnika” odnajdujemy także w rozlicznych
dziełach sztuki i literatury. Uznaliśmy, że
holistyczne spojrzenie na świat to przyszłość naszej szkoły, potrzebujemy więc
wzorców i inspiracji płynących z postaw
wielkich Polaków, którzy poprzez swoją
działalność przyrodniczą kształtują wizerunek naszego kraju w świecie, wierząc,
że w przyszłości również nasi absolwenci
znajdą się w tym gronie. Słowa Pani Dyrektor mogą mieć siłę proroczą, ponieważ, o czym regularnie informujemy
w „Gazecie Kleczewskiej”, choćby podopieczni nauczycielki biologii, p. Marzeny Fedorowicz, w konkursach i olimpiadach o proweniencji biologicznej wciąż
zajmują czołowe lokaty, i to zarówno
w regionie, jak i w kraju.
Po wystąpieniu p. Elżbiety Rewers,
ceremoniał nadania szkole imienia wymagał udziału Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Kleczewie. P. Maciej Trzewiczyński odczytał stosowną uchwałę, ustanawiającą odtąd, iż gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym nosić będzie imię
Przyrodników Polskich.
Drugi „segment” tej arcyważnej uroczystości to ceremonia poświęcenia
i przekazania sztandaru, ufundowanego
przez rodziców, szkolnej społeczności.
Bo, co koniecznie trzeba podkreślić,
sztandar jako dar dla szkoły, jest zrealizowanym marzeniem oddanych sprawie rodziców: p. Marzeny Grochowskiej, p. Jerzego Tylmana, p. Zdzisławy Bartczak,
p. Adama Kamińskiego, p. Marzeny Burczyńskiej, p. Beaty Waszak, p. Zbigniewa
Ligockiego, p. Henryki Brożyńskiej,
p. Wioletty Nowińskiej, p. Arkadiusza
Szczepańskiego, p. Emilii Bułakowskiej,
p. Emilii Kaczmarek, p. Iwony Karnafel
i p. Grażyny Lewandowskiej.
Przekazanie sztandaru przebiegało
zgodnie z zasadami należącymi do zwyczajów heraldycznych: odczytanie aktu
fundacji, poczet sztandarowy rodziców
i gest przekazania sztandaru dyrektorowi
szkoły, następnie z rąk dyrektora, ze słowami „Wręczam Wam sztandar szkoły,
symbol honoru, godności i najgłębszej
więzi z Ojczyzną. Proszę go strzec, a swoc.d. na str. 4
PA Ź D Z I E R N I K
2011
NA ŚWIECIE: Medycznego Nobla otrzymali naukowcy zajmujący się badaniem
ludzkiego układu odpornościowego: Amerykanin Bruce A. Beutler, Francuz Jules Hoffman
i Kanadyjczyk Ralph Steinman (zmarł kilka dni
przed przyznaniem nagrody na raka trzustki), literackiego przyznano szwedzkiemu poecie Thomasowi Transtroemerowi, a pokojową otrzymały
trzy kobiety walczące o prawa człowieka w Afryce: Liberyjki Ellen Sirleaf-Johnson i Leymah
Gbowee oraz Jemenka Tawakkul Karman
• W Afganistanie zginęli w wyniku wybuchu
miny pułapki dwaj polscy żołnierze, starsi szeregowi Rafał Nowakowski (mieszkaniec Konina,
który pochowany został na cmentarzu w Dobrosołowie w gminie Kazimierz Biskupi) i Marcin
Deptuła • W wieku 56 lat zmarł w Palo Alto
w Kalifornii Steve Jobs, założyciel i wieloletni
prezes firmy Apple, twórca między innymi iPhona, iPoda i iPada • W stolicy Egiptu Kairze
w wyniku zamieszek na tle religijnym śmierć poniosły 24 osoby • Sąd w Kijowie skazał byłą premier Ukrainy Julię Tymoszenko na 7 lat więzienia i 195 mln dol. grzywny za zawarcie rzekomo
niekorzystnej umowy gazowej z Rosją w 2009
roku • W wyniku ogłoszonej amnestii więzienia
w Birmie opuściło około 300 więźniów politycznych • W blisko tysiącu miastach na świecie tzw.
ruch oburzonych przeprowadził protesty przeciwko politykom, bankierom i finansistom • Izraelski żołnierz, 25-letni sierżant Gilad Szalit, został po pięciu latach niewoli wymieniony za 1027
Palestyńczyków • Libijscy powstańcy zabili obalonego dyktatora Muammara Kaddafiego, który
ukrywał się w rodzinnej Syrcie • Carla Bruni-Sarkozy, żona prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego, urodziła w paryskiej klinice córeczkę
• Turcję, niedaleko granicy z Iranem, nawiedziło
trzęsienie ziemi, w wyniku którego zginęło ponad 600 osób • W Brukseli na szczytach Unii
Europejskiej i krajów strefy euro zajmowano się
planem ratunkowym dla Europy ze względu na
kryzys finansowy w Grecji, Irlandii, Portugalii,
Włoszech i Hiszpanii • W Asyżu we Włoszech
odbyło się spotkanie przywódców religijnych
z papieżem Benedyktem XVI na czele w 25.
rocznicę historycznego, zorganizowanego przez
Jana Pawła II, Światowego Dnia Modlitwy o Pokój
W KRAJU: Prezydent Bronisław Komorowski uczestniczył w inauguracji roku
akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w
Krakowie • W Zielonej Górze zginął po zderzeniu z policyjną furgonetką 27-letni kibic Falubazu Zielona Góra, żużlowego mistrza Polski • Na
raka mózgu zmarła w Warszawie w wieku 73 lat
Zofia Nasierowska-Majewska, słynna fotografka
• 90. urodziny obchodził wybitny poeta i dramaturg Tadeusz Różewicz • Andrzej G., dyrektor
c.d. na str. 4
3
c.d. ze str. 3
Zakładu Karnego w Sztumie, zasztyletował
60-letniego więźnia Józefa S. • W wyniku wyborów parlamentarnych (frekwencja 48,92 proc.)
do Sejmu weszło pięć partii: Platforma Obywatelska (39,18 proc. głosów – 207 mandatów),
Prawo i Sprawiedliwość (29,89 – 157), Ruch Palikota (10,02 – 40), Polskie Stronnictwo Ludowe
(8,36 – 28), Sojusz Lewicy Demokratycznej
(8,24 – 27) i jeden poseł Mniejszości Niemieckiej; w Senacie znalazło się 63 przedstawicieli
PO, 31 – PiS, 2 – PSL, 1 z inicjatywy Obywatele
do Senatu i 3 niezależnych • Anna Sosna, anglistka z Częstochowy, otrzymała przyznawany między innymi przez redakcję „Głosu Nauczyciela”
tytuł Nauczyciela Roku 2011 • 47-letni biskup
pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej Wojciech Polak wybrany został podczas obrad
w Przemyślu nowym sekretarzem generalnym
Episkopatu Polski • Dzięki metodzie in vitro urodziła się zdrowa dziewczynka z jedenastoletniego zamrożonego zarodka • Agenci Centralnego
Biura Antykorupcyjnego zatrzymali sześć osób
w związku z podejrzeniem korupcji i niegospodarności w Centrum Projektów Informatycznych
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji • Tomasz Wróblewski zastąpił Pawła Lisickiego na stanowisku redaktora naczelnego
„Rzeczpospolitej”;
W REGIONIE: Święto seniorów Senioriada 2011 miało
miejsce w Poznaniu • Mirosław Pawlak zastąpił Wojciecha Poznaniaka na stanowisku
rektora Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koninie • W ramach akcji „Pola Nadziei” uczniowie
w Licheniu posadzili tysiąc żonkili • Zespół
Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie obchodził 90-lecie istnienia • W wyniku wyborów parlamentarnych posłami z okręgu konińskiego zostali: Tomasz Nowak, Paweł Arndt, Krystyna
Poślednia (Platforma Obywatelska), Adam Hofman, Zbigniew Dolata, Witold Czarnecki (Prawo
i Sprawiedliwość), Tadeusz Tomaszewski (Sojusz Lewicy Demokratycznej), Eugeniusz
Grzeszczak (Polskie Stronnictwo Ludowe) i Jacek Kwiatkowski (Ruch Palikota); w Senacie
zasiądzie Ireneusz Niewiarowski (Platforma
Obywatelska) • Płk dypl. pilot Mirosław Łusiarczyk zastąpił równego stopniem Macieja Trelkę
na stanowisku dowódcy 33. Bazy Lotnictwa
Transportowego w Powidzu • Sprawdzając przygotowania do Euro 2012, Poznań odwiedził szef
UEFA Michel Platini • 4619 biegaczy ukończyło
12 maraton w Poznaniu • Koreanka Soyoung
Yoon zwyciężyła w tegorocznym Konkursie
Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego
w Poznaniu • Karol Chojnacki objął stanowisko
dyrektora wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia • Rodzinny park Rozrywki
„Alfa” w Pomorzanach Fabrycznych w gminie
Kłodawa został laureatem konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, zorganizowanym przez Urząd
Marszałkowski • 60-lecie istnienia obchodziła
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu • Z okazji 400-lecia tradycji akademickich w Poznaniu stolicę Wielkopolski odwiedził prezydent Bronisław Komorowski.
Wybrał: (jag)
4
c.d. ze str. 3
ją nauką i postawą umacniać autorytet
szkoły. Niech ten sztandar zawsze będzie
otoczony powszechnym szacunkiem”
– przekazanie sztandaru uczniowskiemu
pocztowi sztandarowemu. Z niezwykłą
powagą obserwowano ten wzruszający
„spektakl” i wsłuchiwano się następnie,
podczas prezentacji sztandaru, w opis
symboli wyhaftowanych na awersie i rewersie. A jeszcze za chwilę odbyło się
pierwsze podniosłe ślubowanie uczniów
na sztandar, gdy do słów roty odczytanej
przez p. Dyrektor wielokrotnie padało
uroczyste „Ślubujemy!”
Po tej ceremonii wyprowadzono z sali
gimnastycznej wszystkie asystujące
poczty sztandarowe i oficjalność zaczęła
ewoluować w stronę mniej już pompatycznej części artystycznej. Przez następne 45 minut światło, muzyka, słowo, taniec
zdominowały
wielofunkcyjną
„estradę”; poza doznaniami estetycznymi, niewątpliwym atutem przedsięwzięcia był aspekt poznawczy widowiska.
Była więc teatralna opowieść o Marii
i Piotrze Curie, o prof. Janie Sokołowskim, o Mikołaju Koperniku, o prof. Adamie Wodziczko. Jak jednak zauważyli
szkolni aktorzy – to był dopiero początek,
łącząc wiedzę z praktyką wciąż będą potrzebować wzorów i inspiracji wśród polskich sławnych naukowców. Przywołane
sylwetki wielkich uczonych to jeden
z kroków na drodze poszukiwań…
Szkolne występy zakończono w rytm
popularnego poloneza. I tak „chodzony”
dał gościom znak do wyjścia do mikrofonu z życzeniami dla Jubilatki z nowym
Patronem i sztandarem, a następnie przejścia z sali gimnastycznej do perfekcyjnie
przygotowanych (wystawy a’propos dokonań uczniów w procesie adaptowania
się do nowego patronatu) izb lekcyjnych.
Wciąż jeszcze tanecznym, rozkołysanym
po doskonałej dawce emocji krokiem,
wszyscy, dla których ten Gimnazjalny
Dzień był Ważny, na zaproszenie Dyrektora kierowali się do miejsca biesiadnej
już atmosfery.
Ewa Matyba
Podziękowania
Dyrektor,
Grono
Pedagogiczne,
Uczniowie Gimnazjum im. Przyrodników
Polskich w Budzisławiu Kościelnym oraz
Komitet Organizacyjny Nadania Imienia
Szkole serdecznie dziękują za udzielenie
wsparcia finansowego oraz każdą inną
formę pomocy. Dzięki Państwa uprzejmości i ofiarności Nadanie Imienia Przyrodników Polskich naszej szkole i wręczenie Sztandaru w jubileusz 10 – lecia
uwieńczone zostało podniosłą i wyjątkową uroczystością w dniu 25 października
2011 r. Nasi darczyńcy:
• Adamczyk Dariusz, Firma Handlowo
– Usługowa, Budzisław Kościelny
• Adamczyk Marlena, Produkcja
i Usługi Krawieckie, Budzisław Kościelny
• Andrzejewska Arleta, Zakład Fryzjerski, Budzisław Kościelny
• Bednarz Marek, „Foto-com”, Konin
• Chmieliński Sławomir, Spółdzielnia
Kółek Rolniczych Kleczew
• z siedzibą w Budzisławiu Kościelnym
• Czkalski Romuald, Mirosław Czkalski, W.P.H.U. „Romikar”, Budzisław
Kościelny
• Fajkowski Grzegorz, Kowalstwo Artystyczne i Spawalnicze, Budzisław
Kościelny
• Gronowska – Graczyk Barbara, Poradnia Stomatologiczna BADENT,
Budzisław Kościelny
• Jakubowski Sebastian, Apteka
„Adoloran”, Budzisław Kościelny
• Karnafel Grzegorz, Usługi Ciesielsko – Dekarskie, Budzisław Kościelny
• Karpiński Włodzimierz, Zakład Medycyny Rodzinnej KAW MED, Budzisław Kościelny
• Korzeniewscy Ewa i Radosław, Zakład Kasacji i Recyklingu Pojazdów,
Budzisław Kościelny
• Korzeniewski Zdzisław, HURT –
DETAL Artykuły Spożywczo– Przemysłowe, Budzisław Kościelny
• Maciejewski Bogdan, Agent Ubezpieczeniowy PZU S.A. Budzisław Kościelny
• Pogorzelski Piotr, Budzisław Kościelny
• Przespolewski Piotr, P.P.H.U. „Viva
Mebel”, Budzisław Kościelny
• PZU S.A. Oddział w Koninie
• Świtała Sławomir, Firma Handlowa
KUPIEC, Budzisław Kościelny
• Tupalska Jadwiga, Pasze i Koncentraty, Budzisław Kościelny
• Urbański Zdzisław, Zakład Mechani-
ki Pojazdowej, Nieborzyn
• Wiśniewski Wiesław, Firma WĘGLEX, Budzisław Kościelny
• Zawrocka Wiesława, Zawrocki
Piotr, Zawrocki Benedykt „Węglobud” PHU SC. Budzisław Kościelny
Za pomoc w organizacji uroczystości
dziękujemy dyr. p. D. Bednarkowi i pracownikom OSiR w Kleczewie, dyr.
p. Z. Dobrzyckiemu i pracownikom MG
Centrum Kultury w Kleczewie, dyr. ZSP
w Budzisławiu Kośc. p. M. Brorzyńskiej,
OSP w Budzisławiu Kośc. oraz wszystkim Rodzicom zaangażowanym w to wyjątkowe dla naszej szkoły przedsięwzięcie. Dziękujemy!
cd. na str. 31
Pani
Elżbiecie Pasterskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
OJCA
składają
Burmistrza GiM Kleczew,
Przewodniczący i Rada Miejska
w Kleczewie,
Współpracownicy
z Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kleczewie
Panu
Sławomirowi Mazurkowi
Prezesowi
Zarządu KWB KONIN S.A.
w Kleczewie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
MATKI
składają
Burmistrz GiM Kleczew
wraz z administracją
Przewodniczący i Rada Miejska
w Kleczewie
Komórkowy tel. alarmy....................................112
Pogotowie Ratunkowe .....................................999
Policja ........................................................997
Straż Pożarna ...............................................998
Pogotowie energetyczne ..................................991
Pogotowie gazowe .........................................992
Komisariat Policji w Kleczewie .................2 472 680
Pogotowie wodociągowe ZGKiM
w Kleczewie (całodobowy)........................2 701 400
Pogotowie Weterynaryjne .........................2 701 344
KRONIKA POLICYJNA
03.10.2011 r. – Słowiki; zatrzymano Jarosława S., który kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości.
10.10.2011 r. – Kleczew, ul. 600-lecia; nieustaleni sprawcy po
uprzednim wyłamaniu zamków w drzwiach od zaplecza lokalu
gastronomicznego w budowie, dokonali kradzieży trzech monitorów LG oraz blatu kuchennego Fagor, powodując straty co
najmniej 14 tys. zł.
10.10.2011 r. – Kleczew; dotychczas nieustaleni sprawcy poprzez naniesienie obraźliwych napisów dokonali znieważenia jednego z nauczycieli miejscowej szkoły.
11.10.2011 r. – Wola Spławiecka; policjanci z KP-Kleczew ustalili sprawców przywłaszczenia ciągnika rolniczego wart. co najmniej 28 tys. zł na szkodę jednego z mieszkańców
Gm. Kleczew.
28.10.2011 r. – Roztoka; dokonano zatrzymania na gorącym uczynku kradzieży z terenu
KWB Michała P, mieszkańca pobliskiej gminy.
D. Pankiewicz
5
Spotkanie Klubu Seniora „Złota Jesień”
i Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana
W
dniu 11 października odbyło się
wspólne spotkanie Klubu Seniora
„Złota Jesień” i katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, tradycyjnie
przy ciasteczku, kawie i herbatce. Połączenie to miało w sobie cel a mianowicie:
prelekcja na temat życia i działalności
Błogosławionego Polaka papieża Jana
Pawła II w 33 rocznicę pontyfikatu oraz
św. męczennika Maksymiliana Marii
Kolbego w 70 rocznicę śmierci i wybory
w Katolickim Stowarzyszeniu Civitas
Christiana. Zaproszony gość – Dyrektor
okręgu Kat. Stow. Civitas Christiana
w Poznaniu – pan Bogusław Badziejewski, zapoznał słuchających o powstaniu
organizacji Stowarzyszenia, jej celach
i zadaniach, jakie ma spełniać w społeczeństwie, kościele i państwie. Prelekcję
na temat papieża Jana Pawła II wygłosił
mgr Włodzimierz Chrzanowski, Kierownik Formacji Katolicko Społecznej w Poznaniu. Prelekcja była wyreżyserowana
w formie wizualno-słowno-wokalnej.
Wyświetlono film z komentarzem przery-
wany śpiewem pieśni religijnych. Wszyscy otrzymali śpiewniki i wszyscy wspólnie śpiewali. Następnie odbyły się
wybory, w których brało udział 14 członków Stowarzyszenia Civitas Christiana.
Wszyscy jednogłośnie zdecydowali, że
przewodniczącą nadal pozostaje p. Irena
But. Przewodniczący Klubu Seniora podziękował przybyłym gościom. Było
miło i sympatycznie a p. Wlodzimierz
Chrzanowski podsumował to spotkanie
słowami JP II: „ Żal odjeżdżać”. Słuchający nie pozostali dłużni, więc wołali „zostań z nami”.
Przewodniczący Klubu Seniora
Tadeusz Działak
Autokarowa pielgrzymka do Lichenia
J
esień Parafialny Zespół Caritas rozpoczął od zorganizowania dla osób starszych i chorych z naszej gminy autokarowej pielgrzymki do pobliskiego
Sanktuarium w Licheniu. Wyjazd ten
mógł się odbyć dzięki zorganizowanemu
6
w lipcu wraz z Domem Kultury festynu
pt: „Każdy wiek człowieka jest piękny i
ma swoje prawa” i środkom zgromadzonym podczas tego festynu. Wyruszyliśmy
o godzinie 9.30 dwoma autokarami; koszt
transportu jednego poniósł Samorząd
Kleczewa, drugi natomiast po małych
kosztach zapewnili państwo Krysztofowiczowie (za co pragniemy im bardzo
serdecznie podziękować). Łącznie jechało 87 osób, byli to mieszkańcy Złotkowa,
Budzisławia i okolic oraz Kleczewa. Na
powitanie zostało rozdane wszystkim
uczestnikom ciasto, które sponsorował
p. Karol Białecki. Po dotarciu na miejsce
czekała na pielgrzymów pani przewodnik, która barwnie i ciekawie opowiedziała historię cudownego obrazu Matki
Bożej. Wraz z wybiciem godziny dwunastej na Anioł Pański rozpoczęła się msza
św. za pielgrzymów, którą współcelebrował kleczewski proboszcz ks. Krzysztof
Opioła. Po mszy św. jedna z uczestniczek
pielgrzymki wyznała z radością, że po raz
pierwszy zobaczyła dwóch czarnych
księży celebrujących mszę świętą. Następnie cała grupa udała się na wspólny
obiad z deserem. Obiad został zapłacony
dzięki zdobytym środkom na festynie.
Po obiedzie udaliśmy się do pobliskiego
Grąblina, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć przepiękny kościół i klasztor sióstr
anuncjatek. Kobieca ciekawość kazała
zadzwonić do furty klasztornej i dzięki
temu mogliśmy poznać bardzo miłą siostrę zakonną, która opowiedziała nam
o zakonie sióstr anuncjatek oraz o ich
działalności na terenie Grąblina. Jak miło
było usłyszeć mowę polską z francuskim
akcentem. Dzięki lekarzowi panu Jackowi Czerniakowi i pielęgniarkom: pani
Marii Goińskiej i pani Annie Kamińskiej
wszystkie osoby mogły się czuć bezpiecznie i miały zapewnioną opiekę medyczną. Towarzyszyli również wolontariusze Caritasu, którzy starali się pomocną
dłonią i miłym słowem uatrakcyjnić czas
w tym malowniczym Sanktuarium. Pielgrzymka zakończyła się o godz. 17.30.
Uśmiech na twarzy, radość serca jest największą zapłatą za trud w organizowaniu
wyjazdu. Wprawdzie Licheń – jest to
miejsce nam doskonale znane, ale wizyta
z taką grupą utwierdziła nas w przekonaniu, że warto było jechać i że warto to
powtórzyć.
Członkowie
Parafialnego Zespołu Caritas
Wizyta w Koziatyniu
– mieście partnerskim
W
pażdzierniku 2011roku delegacja
w składzie: Maria Dobska-dyrektor Biura Obsługi Szkolnictwa, Zbigniew
Dobrzycki– dyrektor Centrum Kultury
w Kleczewie i Maria Siwińska – wiceprezes Stowarzyszenia ,,Między Ludźmi
i Jeziorami” reprezentowali władzę samorządową podczas Jubileuszu obchodów 5-lecia Zespołu ,,Podolski Kwiat” na
Ukrainie. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Centrum Kultury Polskiej im.
Tomasza Padury w Koziatyniu na Podolu
– mieście partnerskim gminy Kleczew.
Dzięki współpracy z Koziatyniem pielęgnowane są kontakty na płaszczyźnie sa-
morządowej, a także na poziomie dzieci
i młodzieży polskiej i ukraińskiej. W minione wakacje dzieci z Koziatynia wraz
ze swoim opiekunem artystycznym panią
Natalią Czajkowską gościły na półkoloniach we wszystkich placówkach oświatowych, poznając ojczyznę swoich przodków. Delegacja z gminy Kleczew została
uroczyście powitana przez Mera Koziatynia, pana Aleksandra Gwielesiani, po
czym nastąpiło przejście do budynku
Centrum Kultury Polskiej, gdzie wypełniona gośćmi sala oczekiwała na koncert
w wykonaniu zespołu pieśni i tańca ,,Podolski Kwiat”, który powstał w 2006
roku, a dziś obchodził swoje piąte urodziny. Piękna scenografia, udekorowana scena, wspaniałe stroje młodych artystów
i uroczysty nastrój podkreślały ważność
chwili. Koncert rozpoczął się polonezem
w wykonaniu wszystkich grup wiekowych zespołu. Był to piękny obrazek sceniczny, który został nagrodzony gromkimi brawami. W repertuarze znalazły się
pieśni ludowe z różnych regionów Polski
i Ukrainy, obrazki sceniczne oraz tańce
narodowe. Mogliśmy również zachwycać
c.d. na str. 8
7
c.d. ze str. 7
się umiejętnością gry na różnych instrumentach. Koncert przeplatany był wystąpieniami gości, którzy przybyli na jubileusz, m.in. konsula Generalnego RP
w Winnicy Krzysztofa Świderka, choreografa zespołu, panią Ludmiłę Maszewską oraz delegację z Kleczewa, która
odczytała list wystosowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew oraz przekazała upominek dla zespołu w postaci
mikrofonów. Z wielkim uznaniem patrzyliśmy na występy młodych Kresowian,
którzy z wielką dumą utożsamiali się
z Polską, nie ukrywając swojego patriotyzmu. Znacząca większość to osoby narodowości polskiej, kultywujące i pielęgnujące bez żadnego zażenowania tradycje
polskie, co jest niewątpliwie godne wielkiego uznania. Słowa podziękowania za
profesjonalizm, pracę i zaangażowanie na
rzecz zespołu kierowane były do prezesa
Stowarzyszenia Centrum Kultury Polskiej, pani Natalii Czajkowskiej. Podczas
pobytu w Koziatyniu zwiedziliśmy jedną
ze szkół ogólnokształcących, a także
Technikum Kolejowe. Uroczystości jubileuszowe miały wyjątkowy i niepowtarzalny charakter.
M.S.
Wizerunek Polski i Polaków
w oczach ukraińskiej młodzieży z Koziatynia
1
lipca 2011r. Polska przejęła Prezydencję w Unii Europejskiej. Z dniem objęcia przewodnictwa w Radzie UE, znaleźliśmy się w centrum uwagi całej
Europy. Wielokrotnie czytaliśmy i słyszeliśmy, jak jesteśmy postrzegani przez naszych bliższych i dalszych sąsiadów,
głównie jednak z zachodniej części naszego kontynentu. Jako członkowie
Szkolnego Koła Rosja – Ukraina postanowiliśmy dowiedzieć się, jak postrzegana jest Polska przez wschodnią część Europy, a dokładnie przez mieszkańców
z zaprzyjaźnionego z Kleczewem ukraińskiego Koziatynia. Jako że nasze Koło
utrzymuje korespondencyjny kontakt
z uczniami ze Szkoły nr 1 im. Tarasa
Szewczenki w Koziatyniu, poprosiliśmy
tamtejszych uczniów z klasy VIIIa oraz
ich wychowawczynię, p. Irinę Szewczuk,
o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.
Polska i Polacy zostali ocenieni bardzo
pozytywnie, a i wiedza naszych kolegów
o nas jest imponująca. Słowo Polska kojarzy im się z bogatą Europą, pięknymi
sadami i kwiatami oraz tańcami: krakowiakiem, polonezem i mazurkiem. Typowy Polak to mężczyzna wysoki, przy kości, mający jasne włosy i oczy oraz
wydatny nos. Najczęściej ubiera się na
8—А класс специализированной школы № 1
8
sportowo i jest „duszą towarzystwa”. Polki w oczach naszych kolegów są również
towarzyskie, uśmiechnięte i zawsze gotowe podać pomocną dłoń. Wyróżniają się
urodą, są wysokie i modnie ubrane. Jako
naród jesteśmy religijni. Nasz kraj jest łączony na Ukrainie z pozytywnymi wizerunkami wielkich Polaków: Jana Pawła
II, Mikołaja Kopernika, Fryderyka Chopina, Marii Skłodowskiej– Curie, Lecha
Wałęsy, Ignacego Paderewskiego. Wśród
znanych Polaków znaleźli się również aktorzy: Barbara Brylska oraz Daniel Olbrychski! Za największy sukces Polski
ukraińska młodzież uważa powstanie
i osiągnięcia NSZZ „Solidarność” z Lechem Wałęsą na czele. Jako Polacy powinniśmy być dumni z naszego patriotyzmu, umiłowania wolności i kultury.
Przy okazji naszych „badań” okazało
się, że w Szkole im.Tarasa Szewczenki
są uczniowie pochodzenia polskiego!
W związku z tym niezwykłym dla nas
odkryciem rozpoczynamy w grudniu
pracę nad projektem: „Kleczew-Koziatyń, ślady polskości na Ukrainie”.
Mamy nadzieję, że wyniki naszej pracy
zainteresują mieszkańców naszej małej
Ojczyzny – Gminy i Miasta Kleczew.
A. Grzelaczyk, A. Zwolińska
z opiekunem,
Szkolne Koło Rosja-Ukraina
Gimnazjum im. Noblistów Polskich
w Kleczewie
„W ĘG L E X”
Skład opału Wiśniewski
ZAPRASZA
ul. Pogodna 14, Budzisław Kościelny
W ofercie posiadamy:
miał węglowy, ekogroszek polski, ekogroszek czeski,
groszek, węgiel orzech, węgiel kostka gruba,
brykiet Rekord niemiecki, kostka z trocin.
Informacja
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Kleczewa
o to, kiedy można będzie zobaczyć w telewizyjnym teleturnieju naszego miłego i bardzo rezolutnego kleczewianina
Zachariasza Kazimierskiego, informujemy: program z Jego
udziałem będzie emitowany 21.11 o godz. 19.00 na kanale
Cartoon Network.
Red.
Prowadzimy sprzedaż ratalną.
Powyżej 1 tony dowóz GRATIS!
Tel. 607 405 193, 695 995 933
Nadzór Doradztwo Szkolenia
Artykuły BHP
Oferujemy:
– prowadzenie dokumentacji BHP
– stała kontrola BHP; – szkolenia BHP
Artykuły: odzież robocza, obuwie, rękawice i wiele innych
artykułów
Kleczew, pl. Kościuszki 10
Wilczyn ul. Konińska 4
Poniedziałek-Piątek 8.30 – 16.00; Sobota 8.00 – 13.00
Tomasz Sikorski: tel. 609 949 574; www.bhp-artmix.pl
w Kleczewie,
ul. 600-lecia 33 (Dom Kultury)
Tel. 63 245 12 58
Jakub Radziszewski
W nowej ofercie znajdziecie Państwo:
• bogaty wybór najmodniejszych opraw okularowych,
• szeroki asortyment najwyższej klasy szkieł
i soczewek kontaktowych,
• pełną gamę akcesoriów okularowych,
płynów do pielęgnacji
oraz szybki serwis i naprawy.
Miłą i profesjonalną obsługę gwarantuje
wykwalifikowany personel.
Bezpłatne badanie wzroku przy zakupie okularów!
9
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO MARKI URSUS
przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie ogłasza przetarg
w formie pisemnego przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego.
2. Przetarg ma charakter publiczny i odbywa się
w drodze ofertowego przetargu pisemnego, prowadzonego przez komisję przetargową
TERMIN I OGŁOSZENIE PRZETARGU
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie ogłasza termin przeprowadzenia przetargu na: 9 grudnia 2011roku,
godzina 10.30
2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach
z napisem: „Przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż ciągnika” do dnia 9 grudnia.2011roku do godziny 10.00 w siedzibie zakładu przy
ul. Rzemieślniczej 21 w Kleczewie w pokoju
nr 2.
3. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
PRZEDMIOT PRZETARGU
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż ciągnika
rolniczego marki URSUS C360 3P o numerze
rejestracyjnym PKN 91T7, rok produkcji: 1986.
2. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie. Osobą
upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi
jest Prezes Zarządu – Janusz Berthold, tel.
63 2701400.
3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie jako sprzedawca nie
bierze odpowiedzialności za wady ukryte
w przedmiocie sprzedaży.
WADIUM
1. Cena wywoławcza ciągnika wynosi 11 000,00 zł
netto (jedenaście tysięcy złotych). Warunkiem
przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Wadium wnosi się w gotówce na rachunek bankowy sprzedającego prowadzony przez Bank
Spółdzielczy Słupca oddział w Kleczewie o numerze 21 1610 1188 0038 0014 2000 0001 do
godziny 13.00 dnia poprzedzającego przetarg.
Wadium uważa się za wniesione z chwilą uznania rachunku bankowego sprzedawcy. Wadium
należy wpłacić tytułem: ”Wadium ciągnik rolniczy”.
3. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden
spośród uczestników przetargu nie zaoferuje
ceny wywoławczej.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a ofe-
rentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie
zarachowane na poczet ceny.
5. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli
oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli
się od zawarcia umowy
INFORMACJE DODATKOWE
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Do ceny
zaoferowanej doliczony zostanie należny podatek VAT.
2. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji
przetargu, w formie licytacji.
3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, iż zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
4. Pozostałe informacje dotyczące przetargu zawiera regulamin przetargu, który został zamieszczony na stronie internetowej sprzedawcy
www.zgkim.kleczew.pl
5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu
można także uzyskać w siedzibie sprzedającego
w godzinach od 7.00. do 15.00 do dnia poprzedzającego przetarg.
ZGKiM Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 grudnia 2011 roku (czwartek) o godz. 12.00
w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się:
TRZECI nieograniczony przetarg ustny (licytacja)
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie, gmina Kleczew, przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne o niskiej intensywności
z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych.
Lp.
Oznaczenie
Powierzchnia
Numer księgi wieczystej
Wartość działki
Wysokość
ewidencyjne
działki
budowlanej –
wadium
działki
(m2)
cena wywoławcza
1
2
3
4
5
6
1.
1641
1210
KN1N/00055854/5
45.090,00 zł
4.000,00 zł
2.
1642
1210
KN1N/00055854/5
45.090,00 zł
4.000.00 zł
3.
1645
1579
KN1N/00055854/5
53.650,00 zł
4.000,00 zł
1. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które
nie później niż 3 dni przed przetargiem wniosą wadium
w Banku Spółdzielczym w Słupcy – Oddział w Kleczewie na
konto Urzędu Gminy i Miasta Kleczew Nr 53 8542 0001
3300 0169 0015 0893.
2. Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej odbywać
się będzie w trybie przetargu nieograniczonego ustnego (licytacji).
Każde postąpienie ceny w trakcie licytacji nie może wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu,
który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
5. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez
uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwroto-
10
wi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia
nieruchomości.
6. Stosownie do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z póz. zm.) od wartości nieruchomości osiągniętej w drodze przetargu zostanie
pobrany podatek VAT w wysokości 23 %.
7. Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu plus podatek VAT pobrany od wartości nieruchomości osiągniętej
w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia
aktu notarialnego.
8. Dodatkowe informacje dot. warunków uczestnictwa w przetargu udostępnione będą w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Kleczewie pokój Nr 202, telefon (063)2700937.
Osoba upoważniona – p. Krystyna Wieczorek
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zastrzega sobie prawo
odwołania lub przełożenia przetargu informując o tym niezwłocznie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
/-/ Marek Wesołowski
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 grudnia 2011roku (czwartek) o godz.10.00
w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się:
PIERWSZY nieograniczony przetarg ustny (licytacja)
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie,
gmina Kleczew, przeznaczonych pod budowę zespołu garaży.
Lp.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Oznaczenie
ewidencyjne
działki
2
1595
1607
1609
1610
1611
1612
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
Powierzchnia
Działki m2
Numer księgi
Wieczystej
3
26
25
25
25
25
26
25
25
25
25
26
26
25
25
25
25
25
26
26
25
25
4
KN1N/00051769/4
KN1N/00051769/4
KN1N/00051769/4
KN1N/00051769/4
KN1N/00051769/4
KN1N/00051769/4
KN1N/00051769/4
KN1N/00051769/4
KN1N/00051769/4
KN1N/00051769/4
KN1N/00051769/4
KN1N/00051769/4
KN1N/00051769/4
KN1N/00051769/4
KN1N/00051769/4
KN1N/00051769/4
KN1N/00051769/4
KN1N/00051769/4
KN1N/00051769/4
KN1N/00051769/4
KN1N/00051769/4
1. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które
nie później niż 3 dni przed przetargiem wniosą wadium w
Banku Spółdzielczym w Słupcy – Oddział w Kleczewie na
konto Urzędu Gminy i Miasta Kleczew Nr 53 8542 0001
3300 0169 0015 0893.
2. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej odbywać się będzie w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
(licytacji).
Każde postąpienie ceny w trakcie licytacji nie może wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu,
który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
5. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez
uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia
nieruchomości.
Wartość
działki – cena
wywoławcza
5
1.060,00 zł
1.060,00 zł
1.060,00 zł
1.060,00 zł
1.060,00 zł
1.060,00 zł
1.060,00 zł
1.060,00 zł
1.060,00 zł
1.060,00 zł
1.060,00 zł
1.060,00 zł
1.060,00 zł
1.060,00 zł
1.060,00 zł
1.060,00 zł
1.060,00 zł
1.060,00 zł
1.060,00 zł
1.060,00 zł
1.060,00 zł
Wysokość
wadium
6
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
6. Stosownie do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z póz. zm.) od wartości nieruchomości osiągniętej w drodze przetargu zostanie
pobrany podatek VAT w wysokości 23 %.
7. Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu plus podatek VAT pobrany od wartości nieruchomości osiągniętej
w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia
aktu notarialnego.
8. Na nabywanej nieruchomości wyklucza się możliwość posadowienia indywidualnego boksu garażowego.
9. Możliwe jest udostępnienie przez Gminę Kleczew projektu
budowlanego zespołu garażo– wego na podstawie którego
właściciele nieruchomości mogą wystąpić do Starostwa Powiatowego w Koninie o uzyskanie pozwolenia na budowę.
10.Dodatkowe informacje dot. warunków uczestnictwa w przetargu udostępnione będą w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Kleczewie pokój Nr 202, telefon (063)2700937.
Osoba upoważniona – p. Krystyna Wieczorek
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zastrzega sobie prawo
odwołania lub przełożenia przetargu informując o tym niezwłocznie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
/-/ Marek Wesołowski
11
Turniej
Rodzin TPD
J
uż po raz kolejny braliśmy udział
w Ogólnopolskim Turnieju Rodzinnym, którego organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie.
Tegoroczna impreza odbywała się pod
hasłem „Kultura wizytówką polskiej prezydencji”.
W turnieju zmierzyło się 10 drużyn
z regionu konińskiego reprezentujacych
gminy: Brudzew, Golina, Grodziec, Kleczew, Kramsk, Rychwał, Rzgów, Skulsk,
Stare Miasto, Ślesin oraz gościnnie drużyna z Nowego Warpna w zachodniopomorskim. Każda z nich prezentowała dorobek kulturowy własnego regionu, czyli
wszystko to, czym może pochwalić się
w Europie, co stanowi wizytówkę polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.
Były więc piosenki, taniec i dobra zabawa. W zespołach były zarówno dzieci jak
12
i dorośli, bo turniej rodzinny łączy pokolenia poprzez zabawę. Uczestnicy mogli
wykazać sie sprawnością fizyczną, talentem aktorskim oraz zdolnościami plastycznymi.
Dorobek kulturowy naszej gminy prezentowała Kapela Podwórkowa „Pod Rydlem”, która wykonuje lokalny folklor
i może pochwalić się wieloma osiągnięciami artystycznymi.
Opiekun
Dzień Seniora
T
egoroczny Dzień Seniora został zorganizowany dnia 22 października br.
przy współpracy Dyrektora Domu Kultury, p. Zbigniewa Dobrzyckiego. Zastępca
Przewodniczącego O/R PZERiI w Kleczewie, p. Jadwiga Flejszman, otwierając
uroczystość, powitała przybyłych gości
i grono seniorów oraz złożyła najserdeczniejsze życzenia z okazji obchodzonego
święta. Przemówienie okolicznościowe
wygłosił i złożył życzenia seniorom przewodniczący O/R PZERiI w Kleczewie,
p. Ignacy Kornowicz. Następnie z życzeniami oraz wyrazami uznania dla seniorów wystąpili: Przewodniczący O/O
PZERiI w Koninie p. Zenon Harmaciński, w imieniu władz samorządowych
w Kleczewie sekretarz p. Ewa Staroojciec, przedstawiciele władz samorządowych w Ostrowitem oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie pan
Maciej Trzewiczyński. Wyjątkowym momentem tej uroczystości było wręczenie
odznaczeń dla zasłużonych działaczy
Związku. Odznaki Honorowe otrzymali:
Zenon Stachowiak, Czesław Musiał, Jan
Kapturski, Józef Zawodniak, Marian
Sławski, Gabriela Pająk, Stanisław
Mnich, Elżbieta Bulanda-Sajna, Tadeusz
Rogalski, Jolanta Gruchalska, Wiesława
Zawrocka, Janina Działak, Marianna Kapuścińska. Z okazji święta przyznane zostały dyplomy następującym seniorom:
Anna Czapska, Maria Musiał, Halina Kubiak, Jerzy Kubiak, Krystyna Rogalska,
Henryk Jankowiak, Jadwiga Manikowska, Łucja Liczbińska, Henryk Chorbiński. Nowym członkom związku, Jadwidze i Eugeniuszowi Brożyńskim,
przewodniczący Koła wręczył legitymacje związkowe.
Na zakończenie uroczystości prowadząca spotkanie złożyła serdeczne podziękowanie Dyrektorowi Domu Kultury,
p. Zbigniewowi Dobrzyckiemu oraz władzom samorządowym. Oficjalną część
uroczystości zakończyły występy zespołów z Domu Kultury w Kleczewie. Pozostała część uroczystości przebiegała
w szampańskiej atmosferze przy muzyce
zespołu Forte p. Józefa Kwiatkowskiego.
Zarząd
Projekt realizowany w roku szkolnym 2011/2012, w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleczew, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
DODATKOWE ZAJĘCIA W KOZIEGŁOWSKIEJ PODSTAWÓWCE W RAMACH PROJEKTU
,,NAJMŁODSI NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ”
J
uż od 5 września 2011 roku w Szkole
Podstawowej im. Józefa Jóźwiaka
w Koziegłowach realizowany jest projekt
unijny „Najmłodsi naszą przyszłością,
dla uczniów klas I-III”. Projekt przygotowany przez BOS w Kleczewie, we
współpracy ze szkołą, współfinansowany
środkami Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ma na celu wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
W naszej placówce oferta zajęć została
tak skonstruowana, aby mogły z niej korzystać dzieci potrzebujące wsparcia, pomocy
a także uczniowie z pasją, chcący rozwijać
swoje zainteresowania i zdolności.
Uczniowie klas I-III biorą udział w czterech rodzajach zajęć pozalekcyjnych:
1. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla
dzieci z wadami postawy. Na zajęcia
uczęszcza 15 dzieci. Celem zajęć jest
korekcja istniejących wad postawy
ciała oraz zapobieganie ich pogłębianiu.
2. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne
dla uczniów niepełnosprawnych –
uczestniczy w nich troje dzieci. Zajęcia
prowadzone są w różnorodnej formie,
dostosowane są do indywidualnych
możliwości psychofizycznych uczniów.
Poprzez uczestnictwo w zajęciach
uczniowie rozwijają sprawność manualną, małą i dużą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową oraz funkcje
poznawcze.
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – w tej formie zajęć uczestniczy 8 dzieci.
Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy w zależności od rodzaju zaburzeń
mowy, do których dostosowana jest
właściwa terapia logopedyczna.
4. Zajęcia rozwijające zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych artystyczno-plastycznie. Zajęcia te mają
na celu nauczenie dzieci czerpania radości z tworzenia i aktywności plastycznej. Uczestnicy zajęć rozwijają
swoje zainteresowania i uzdolnienia
plastyczne oraz nabywają umiejętność
posługiwania się różnymi technikami
plastycznymi, jak i rozbudzają wiarę
w siebie i we własne możliwości. Zajęcia artystyczno – plastyczne odbywają
się w wymiarze 2 godzin, co dwa tygodnie i uczestniczy w nich 14 uczniów.
W ramach projektu szkoła otrzymała
ciekawe pomoce dydaktyczne i sprzęt do
gimnastyki korekcyjnej. Z pewnością
przyczyni się to nie tylko do podniesienia
efektywności nauczania, rozwijania zainteresowań i zdolności, ale także do
uatrakcyjnienia zajęć.
JLMN
13
Ślubowanie uczniów klas pierwszych
W
e wtorkowe popołudnie, 18 października, w Szkole Podstawowej
im. Wandy Chotomskiej w Kleczewie odbyła się coroczna uroczystość Pasowania
na Ucznia. Wśród zaproszonych gości
znaleźli się: Dyrektor Szkoły – p. Lidia
Domagalska, wicedyrektorzy, przewodnicząca Rady Rodziców oraz rodzice.
Wszystkich zebranych powitała wychowawczyni klasy I a – p. Katarzyna Nowakowska a następnie uczennica klasy VI
Urszula Paszek w imieniu starszych koleżanek i kolegów zaprosiła zebranych do
obejrzenia występu. Podziwiano talenty
aktorskie i wokalne a finałowe wykonanie piosenki przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych wzbudziło
prawdziwy aplauz. Odświętnie ubrani
bohaterowie uroczystości w towarzystwie wzruszonych najbliższych złożyli
ślubowanie i odtąd na zawsze wpisali się
w historię kleczewskiej placówki. Zarówno Pani Dyrektor, jak i przewodnicząca
Rady Rodziców, złożyły dzieciom ser-
deczne życzenia i gratulacje. Pierwszoklasiści obdarowani zostali upominkami
i dyplomami a ostania część uroczystości upłynęła pod znakiem słodyczy. Nad
całością czuwały panie wychowawczynie: Grażyna Dobrzycka i Katarzyna
„Dobry bądź i szlachetny,
bądź do pomocy gotowy!”
P
o raz kolejny Fundacja na Rzecz
Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” zwróciła się
z prośbą do uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Jóźwiaka w Koziegłowach
o przyłączenie się do akcji charytatywnej.
„Podaruj uśmiech Wiktorkowi” – tak
brzmi hasło tegorocznej zbiórki pieniędzy. Wiktor Zieliński to 5-letni chłopiec,
który urodził się z niedorozwojem kości
udowej. Do prawidłowego funkcjonowania niezbędna jest mu nie tylko proteza
wyrównawcza, ale także ciągła i bardzo
kosztowna rehabilitacja.
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew.
Na podstawie art. 11 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kleczewie Uchwały Nr XIII/79/2011
z dnia 27 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
i Miasta Kleczew.
Zakres opracowania obejmuje obszar Gminy i Miasta Kleczew w granicach administracyjnych.
Wnioski dotyczące studium należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew w Biurze Obsługi Interesanta Plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
w godzinach urzędowania, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie i położenie nieruchomości (można załączyć
mapę ze wskazanym terenem), której wniosek dotyczy.
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
/-/ inż. Marek Wesołowski
14
Nowakowska, słodkości i serdeczności
przygotowali rodzice�������������������
. Ten dzień niewątpliwie na długo pozostanie w pamięci
pierwszaków i ich rodziców.
Ewa Kazimierska
Priorytetem działalności Samorządu
Uczniowskiego jest uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka. Dlatego też,
bez chwili wahania, postanowiliśmy,
wraz z naszym opiekunem p. Ewą Moks,
zorganizować zbiórkę pieniędzy na ww.
cel. Anna Tylman (kl. VI) oraz Natalia
Łyskawa (kl. V) zajęły się przeprowadzeniem akcji, która zakończyła się 11
października. Wszyscy uczniowie zostali
poinformowani o możliwości zakupienia
cegiełek. W roku szkolnym 2009/2010
zebraliśmy 94 zł dla 14-letniego chłopca,
który potrzebował protez rąk i nóg. Jest
nam niezmiernie miło poinformować,
że w tym roku kwota ta wyniosła 146
zł! Z całą pewnością potwierdza to, iż
kształtowanie pozytywnego stosunku do
osób potrzebujących i cierpiących przynosi efekty, które przejawiają się choćby
w tak dużym zaangażowaniu i chęci niesienia pomocy.
Wszystkim osobom, które włączyły
się do przeprowadzenia tegorocznej akcji, a także tym uczniom, którzy zakupili
cegiełki, dziękujemy za otwartość i życzliwość. Mamy również nadzieję, że cytat
„Dobry bądź i szlachetny, bądź do pomocy gotowy!”, którego autorem jest Johann
Wolfgang Goethe, stanie się dla nas
wszystkich hasłem przewodnim, nie tylko podczas przeprowadzania akcji charytatywnych, ale przede wszystkim w codziennej trosce o innych.
Samorząd Uczniowski
Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złotkowie
w ramach projektu,, Najmłodsi – naszą przyszłością”
W
każdej społeczności szkolnej spo- ze środków Europejskiego Funduszu nych artystyczno – plastycznie. Zajęcia
tykamy dzieci o różnorodnych Społecznego. Program Operacyjny Kapi- prowadzą nauczyciele naszej szkoły
uzdolnieniach, zainteresowaniach oraz tał Ludzki.
w okresie od 01.06. 2011r. do 31. 05. 2012 r.
dzieci, którym
przyswajanie
wiadomości,
Przeprowadzona
wśród
uczniów
diaw łącznym wymiarze
godzin.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej
im.120Juliana
z różnych przyczyn, sprawia poważną gnoza pozwoliła nauczycielom określić
Podejmując się realizacji projektu,
Tuwima
Złotkowie
ramach
projektuW,, wyniku
Najmłodsi
-naszą
przyszłością”
trudność. Z
myślą o w
tych
wszystkich wpotrzeby
wychowanków.
tego szkoła
pozyskała
pomoce dydaktyczne,
uczniach Szkoła Podstawowa im. Juliana rozpoznania podjęto decyzję o realizacji które umożliwią nauczycielom realizację
Tuwima w Złotkowie
przystąpiła
do re- szkolnej
w naszej szkole
trzech rodzajów
za- zadań, auzdolnieniach,
jednocześnie będą uatrakcyjnieW każdej
społeczności
spotykamy
dziecizajęć:
o różnorodnych
alizacji unijnego
projektu,,Najmłodsi
najęcia
logopedyczne
dla
dzieci
z
zaburzeniem
pracy
uczniów.
Z pewnością zajęcia
zainteresowaniach oraz dzieci, którym przyswajanie wiadomości, z różnych
przyczyn,
szą przyszłością”,
którego
celem
jest
wyniami
rozwoju
mowy,
zajęcia
dla
dzieci
ze
przyniosą
oczekiwane
sprawia poważną trudność. Z myślą o tych wszystkich uczniach Szkoła Podstawowaefekty
im. – jednym
równywanie szans edukacyjnych uczniów szczególnymi trudnościami w czytaniu ułatwią pokonanie codziennych trudności
Juliana Tuwima w Złotkowie przystąpiła do realizacji unijnego projektu ,,Najmłodsi naszą
klas I-III. Projekt ten został przygotowa- i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzy- szkolnych, innym zaś pomogą rozwinąć
którego celem
jestdysleksji,
wyrównywanie
szans zainteedukacyjnych
uczniów
klas I-III.
ny przez przyszłością”,
Biuro Obsługi Szkolnictwa
kiem
zajęcia rozwijające
drzemiące
w nich zdolności.
Projekt
ten został przygotowany
przez
Biuroszczególnie
Obsługi uzdolnioSzkolnictwa w Kleczewie,Koordynator
zaś
w Kleczewie,
zaś współfinansowany
jest resowania
uczniów
projektu
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program
Operacyjny Kapitał Ludzki.
SZANSA NA AKTYWIZACJĘ WŚRÓD
Przeprowadzona wśród uczniów
diagnoza pozwoliła
nauczycielom określić potrzeby
MIESZKAŃCÓW
GMINY KLECZEW
Projekt
współfinansowany
przez
Unię
Europejską
wychowanków. W wyniku tego rozpoznania podjęto decyzję owrealizacji w naszej szkole
ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego
trzech rodzajów zajęć: zajęcia
logopedyczne
dla dzieci
z zaburzeniami rozwoju mowy,
zajęcia dla dzieci ze szczególnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także
zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych artystyczno – plastycznie. Zajęcia prowadzą nauczyciele naszej szkoły w
okresie od „Szansa
01.06. 2011r.
05. 2012 r. wwśród
łącznym mieszkańców
wymiarze 120 godzin.
Unijna
nado 31.
aktywizację
gminy Kleczew”…
Podejmując
się
realizacji
projektu
szkoła
pozyskała
pomoce
dydaktyczne,
które umożliwią
wykorzystana!
nauczycielom realizację zadań, a jednocześnie będą uatrakcyjnieniem pracy uczniów. Z
ierwszypewnością
projekt szkoleniowo-integraanimatorem efekty
czasu, –każdy
z podw terminologii
Wśród uczestzajęcia przyniosączy
oczekiwane
jednym
ułatwią
pokonanie fachowej.
codziennych
projekt
szkoleniowo-integracyjny
realizowany
przez
Miejsko-Gminny
cyjny Pierwszy
realizowany
przez
Miejskoopiecznych
ma
możliwość
udziału
w
kurników
pojawiły
się
bowiem
osoby, które
trudności szkolnych, innym zaś pomogą rozwinąć drzemiące w nich zdolności.
Unijna „Szansa na aktywizację wśród
mieszkańców gminy Kleczew”… wykorzystana!
POśrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie, a współfinansowany przez Unię Europejską w
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sach stricte zawodowych. Dają one realne rozważają w niedalekiej przyszłości podw
Kleczewie,Europejskiego
a współfinansowany przez
szanse na
znalezienie zatrudnienia
i ideal- powoli
jęcie pracy w
właśnie
w tym charakterze
ramach
Funduszu
Społecznego,
wkracza
ostateczny
etap.za
Unię Europejską w ramach Europejskie- nie komponują się z nabywaną wcześniej naszą zachodnią granicą.
Przypomnijmy,
iż wkracza
skierowany
on teoretyczną.
został do
30etapie
osób
- mieszkańców
naszej
gminy,
go
Funduszu Społecznego,
po- wiedzą
Już na
pisania
Szeroko omawiane
były także
aspekty
korzystających
pomocy tutejszego
OPS-u
i trwa od w1 stycznia
do 31 grudnia
2011 r. Dzięki
woli
w ostateczny etap.z Przypomnijmy,
iż wniosku
o dofinansowanie
zamyśle związane
z poszukiwaniem
pracy.
skierowany
on został
do 30 osóbfinansowym
– miesz- Mariusza
Musiałowskiego
– autora
pro- Uczestnicy
pod okiem
zawodopozyskanym
środkom
uczestnicy
projektu
całkowicie
za darmo
mogądoradcy
brać udział
kańców naszej gminy, korzystających jektu, pierwszorzędną rolę odgrywała bo- wego dowiadywali się, w jaki sposób naw szeregu szkoleń, często bardzo kosztownych, podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.
z pomocy tutejszego OPS-u i trwa od wiem kompleksowość przedsięwzięcia. pisać poprawne i czytelne „CV”, które
spotkania
wr. Dzięki
sali wykładowej
wyjazdy
szkoleniowe
takżejest okazją
do
1Wspólne
stycznia do 31
grudnia 2011
Jedno działanieoraz
miało wynikać
z drugiew obecnychsączasach
podstawowym
pozyskanym
środkom finansowym
go i musiało
się z nim
bezpośrednio
łą- bowiem
źródłem informacji
o kandydacie.
Nad
integracji podopiecznych
ośrodka.
Celem
projektu
jest
szeroko
rozumiana
uczestnicy
projektu
całkowicie
za
darmo
czyć.
Jest
to
niezwykle
ważne
i
bardzo
tym
dokumentem
pracował
również
psyaktywizacja beneficjentów, czego efektem ma być ich powrót na rynek pracy.
mogą brać udział w szeregu szkoleń, czę- pożądane przez Instytucję Pośredniczącą, cholog posiadający doświadczenie w reszkoleń
m.in. z przyznającą
zakresu dofinansowanie.
obsługi komputera,
języka
angielskiego,
sto bardzoObok
kosztownych,
podnoszących
Chodzi o to, z krutacji
w agencji
personalnej. kursu
Uczulił,
podstawowej
opieki
przedmedycznej,
zajęć
z
doradcą
zawodowym,
psychologiem
ich kwalifikacje zawodowe. Wspólne aby nie realizować kilku zupełnie ode- jakich sformułowań należy używać,czy
aby
spotkania
w sali wykładowej
wyjaz-z podopiecznych
rwanych od siebie i wma
żadenmożliwość
sposób nie CV
było bardziej
i by zaanimatorem
czasu, oraz
każdy
udziału
w „dynamiczne”
kursach stricte
dy szkoleniowe są także okazją do inte- dających się powiązać działań. Dlatego, padło potencjalnemu pracodawcy w pazawodowych. Dają one realne szanse na znalezienie zatrudnienia i idealnie komponują się z
gracji podopiecznych ośrodka. Celem dla przykładu, osoby które ukończyły mięć. Wskazał też, jakich wyrażeń ponabywaną
wcześniej
Już
na etapie
pisania
w
projektu
jest bowiem
szeroko wiedzą
rozumianateoretyczną.
kurs zawodowy
z zakresu
opieki nad
oso- wniosku
winno sięo dofinansowanie
zdecydowanie unikać.
aktywizacja
beneficjentów,
czego efek- bami - starszymi
(który daje pierwszorzędną
możliwość Następnie
kursanci,
uzbrojenibowiem
w wiedzę
zamyśle Mariusza
Musiałowskiego
autora projektu,
rolę
odgrywała
tem
ma
być
ich
powrót
na
rynek
pracy.
podjęcia
pracy
np.
w
Domach
Pomocy
teoretyczną,
przystąpili
do
pisania
dokukompleksowość przedsięwzięcia. Jedno działanie miało wynikać z drugiego i musiało się
z
Obok szkoleń m.in. z zakresu obsługi Społecznej) na zajęciach z języka angiel- mentów aplikacyjnych podczas kursu
nim bezpośrednio łączyć. Jest to niezwykle ważne i bardzo pożądane przez Instytucję
komputera, z języka angielskiego, kursu skiego omawiały zagadnienia bezpośred- komputerowego. Równolegle animator
Pośredniczącą
przyznającą zadofinansowanie.
Chodzi
o to, aby
realizować
kilku dysponować
zupełnie
podstawowej
opieki przedmedycznej,
nio związane właśnie
z tą tematyką,
po- nie
przedstawił,
jak racjonalnie
c.d. na str. 16dla
jęć
z doradcą zawodowym,
psychologiem
znając
zwroty i nie
sformułowania
oderwanych
od siebie
i w żaden
sposób
dającychużywane
się powiązać działań. Dlatego,
przykładu, osoby które ukończyły kurs zawodowy z zakresu opieki nad osobami starszymi
15
(który daje możliwość podjęcia pracy np. w Domach Pomocy Społecznej) na zajęciach z
języka angielskiego omawiały zagadnienia bezpośrednio związane właśnie z tą tematyką
c.d. ze str. 15
czasem. Wskazał najczęstsze błędy
w jego zarządzaniu i tzw. „pochłaniacze”,
ale również metody efektywnego gospodarowania nim. Uzmysłowił ogromną
wagę planowania i proponował metody
jego organizacji, które mogą okazać się
niezbędne zwłaszcza osobom, które będą
musiały pogodzić przyszłe życie zawodowe z wypełnieniem obowiązków domowych (niektórzy z tym „problemem” zetkną się po raz pierwszy w życiu).
Jak dowodzą badania, znaczna część
ludzi ma ogromny problem z realizacją
celów. Mają poczucie, że pomimo, iż tak
naprawdę niezbyt wiele zaplanowali sobie w ciągu dnia do zrobienia… i tak
wszystkiego nie wykonali. Jest to spowodowane właśnie błędnym zarządzaniem
sobą w czasie, brakiem odpowiedniego
planowania i niewłaściwym stawianiem
celów. Blok tematyczny poświęcony poszukiwaniu pracy zwieńczą spotkania
z doradcą zawodowym, podczas których
odbędzie się symulacja rozmowy kwalifikacyjnej. Zostanie ona nagrana na kamerze wideo, a następnie odtworzona, aby
każdy mógł zaobserwować swoje zachowanie i reakcje podczas sytuacji stresowych. Zostaną one później omówione
przez psychologa i doradcę zawodowego.
Spośród kursów zawodowych największym zainteresowaniem cieszy się
natomiast szkolenie na operatora wózków
widłowych. Weźmie w nim udział ponad
połowa uczestników (zarówno kobiet jak
i mężczyzn), co jest pożądane przez Instytucję Pośredniczącą (zatwierdzającą
projekt) i powoduje, że projekt jeszcze
bardziej wpisuje się w niezwykle ważną
zasadę równości szans płci. 6 osób
(w tym 1 kobieta) ukończyło szkolenia na
operatora koparko-ładowarek, 11 przystąpiło, bądź w najbliższych dniach przystąpi, do egzaminu na prawo jazdy kat. B.,
6 uczestniczek nabyło uprawnienia do
pracy w charakterze opiekuna osób starszych, 3 panie uzyskały dokumenty poświadczające
nabycie
kwalifikacji
w zakresie obsługi kas fiskalnych. Zainteresowaniem cieszy się też kurs florystyczny, gastronomiczny, a także przygotowujący do pracy w charakterze
asystentki kosmetyczki (wszystkie odbędą się jeszcze przed końcem tego roku).
Należy przy tym zaznaczyć, że projekt
ten nie jest okazją wyłącznie do tego, aby
zdobywać coraz to nowsze i bardziej wymyślne certyfikaty, a następnie… chować
je do szuflady. O potrzebie przeprowadzenia i niewątpliwym sukcesie prowadzonych działań świadczy bowiem fakt,
16
iż 7 uczestników znalazło pracę jeszcze
przed jego zakończeniem. Z jednym z nich
pracodawca podpisał w ostatnim czasie
umowę o pracę, między innymi dlatego, że
ten już wkrótce nabędzie uprawnienia do
obsługi koparko-ładowarki i umiejętności
w obsłudze wózka widłowego.
Poza wykładami prowadzonymi
w „starym domu kultury”, często długimi
i trudnymi, zadbano też o bardziej urozmaicone formy zdobywania wiedzy.
Z pewnością jednym z atrakcyjniejszych
dla uczestników momentów był zorganizowany, pomiędzy 18-25 września, wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Wisły.
Była to pewnego rodzaju nagroda dla
uczestników za dotychczasowy udział
w projekcie, jak również element motywacyjny do dalszych starań. Dla niektórych to także okazja do tego, aby móc
pierwszy raz w życiu zobaczyć południową część naszego kraju. Na osobach, które nigdy wcześniej nie przebywały
w miejscowości położonej na wysokości
zbliżonej do 1000 m n.p.m., otaczające
widoki robiły niemałe wrażenie. W miejscu zakwaterowania znajdowała się w pełni wyposażona sala konferencyjna, gdzie
odbywały się szkolenia z psychologiem,
animatorem czasu oraz pielęgniarką.
Tego typu wyjazd pełnił jeszcze jedną,
niezwykle istotną funkcję, podkreślaną
przez większość ośrodków realizujących
podobne szkolenia poza miejscem zamieszkania. Dla rodzin uczestników te
7 dni rozłąki było namiastką i próbką
tego, jak trudną i odpowiedzialną rolę pełni współmałżonek czy rodzic w domach
rodzinnych. Bardzo często domownicy
nie zdają sobie bowiem sprawy z tego, jak
wiele pracy trzeba włożyć w wykonywanie codziennych obowiązków, niedostrzeganych i niedocenianych często przez otoczenie, w tym przez najbliższą rodzinę.
Pula pieniędzy przekazana przez Unię
Europejską (89,5% wartości projektu)
jest niekwestionowalną szansą dla mieszkańców naszej gminy na nabycie nowych
kwalifikacji zawodowych, czego skutkiem ma być znalezienie pracy. Można
wręcz zaryzykować stwierdzenie, że daje
szansę na poprawę warunków życiowych.
Opisując te wszystkie korzyści, wynikające z absorpcji unijnych funduszy, nie
można oczywiście nie wspomnieć, iż warunkiem realizacji całego przedsięwzięcia była zgoda Włodarzy Gminy i wydanie decyzji o współfinansowaniu projektu
w wysokości 10,5% jego wartości. Oznacza to, że do 1 złotówki wykładanej przez
naszą Gminę, Unia Europejska dołożyła
niemalże 9 zł. Gminne fundusze przezna-
czone zostały na zasiłki celowe dla
uczestników projektu i na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem sali
szkoleniowej.
Realizacja projektu przekłada się także
na wymierne korzyści dla samego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Za unijne środki zakupiony został sprzęt, który służyć będzie
pracownikom jeszcze wiele lat po zakończeniu projektu (m.in. 3 laptopy z akcesoriami, fax i cyfrowy aparat fotograficzny),
a do końca roku zakupione zostaną jeszcze
meble (szafy, biurko i fotel obrotowy), które utworzą kompletne stanowisko dla jednego pracownika. OPS ma także przyznane środki unijne na pokrywanie bieżących
opłat za prąd, wodę i inne media, koszty
usług pocztowych, telefonicznych, na zakup artykułów biurowych itp.
W urzeczywistnienie założeń projektu
„Szansa na aktywizację wśród mieszkańców gminy Kleczew” zaangażowanych
jest bezpośrednio trzech pracowników socjalnych: p. Maria Kamińska, p. Beata Łuczyńska i p. Maria Kolasińska, które odpowiadają za prowadzenie i realizację
kontraktów socjalnych. Promocja projektu, ewaluacja i jego stały monitoring to
zadanie p. Bogdana Siwińskiego. Do jego
obowiązków należy też udostępnianie sali
wykładowej i dbałość o wszelkie sprawy
związane z prawidłowym przeprowadzaniem szkoleń (m.in. kontrolowanie obecności uczestników na zajęciach oraz zapewnienie podczas wykładów poczęstunku
regeneracyjnego przewidzianego w projekcie). Pomysłodawcą pozyskania funduszy unijnych na realizację przedmiotowych działań w roku 2011, autorem
wniosku o dofinansowanie i koordynatorem projektu jest wyżej wspomniany Mariusz Musiałowski. Nad prawidłowym
rozliczeniem otrzymanych środków i sporządzaniem kwartalnych wniosków o płatność czuwa księgowa p. Katarzyna Kubicka. Całość pracy nadzoruje natomiast
kierownik OPS-u, p. Elżbieta Pasterska,
która podejmuje wszelkie, ostateczne decyzje związane z realizacją projektu.
Europejski Fundusz Społeczny, osoby
zaangażowane w prowadzenie projektu
oraz Władze Gminy, udostępniające salę
szkoleniową i partycypujące w ogólnych
kosztach, umożliwiły mieszkańcom gminy Kleczew przeprowadzenie najcenniejszej inwestycji, jaka jest tylko możliwa…
inwestycji w człowieka – w samego siebie. Należy jednak pamiętać, że to, jak
wiele uczestnicy wyniosą z przedmiotowych szkoleń, zależy już wyłącznie od
nich samych.
Bogdan Siwiński
Powrót do przeszłości
21
października w Bibliotece Publicznej w Kleczewie odbyło się
otwarcie wystawy zatytułowanej „Wędrówka w świat naszych pradziadków
i dziadków”. Zaproszeni goście mogli
obejrzeć narzędzia i przedmioty używane
w rolnictwie czy gospodarstwie domowym końca 19 w. i początku ubiegłego
stulecia. Dla jednych była ta „wędrówka”
do lat młodzieńczych, dla innych ciekawa lekcja historii. Na wystawie, w części
rolniczej pokazano: kosy, sierpy, cepy,
sita, szufle do zboża, centryfugę. Eksponowane są też przedmioty używane
w stolarstwie czy kuźni. W części wystawy dotyczącej gospodarstwa domowego
zaprezentowano: nosidła do wody, tary
do prania, żelazka na duszę i węgiel,
młynki, maglownice i wiele, wiele innych przedmiotów codziennego użytku.
Klimat dawnego życia oddają różne prace i robótki ręczne naszych babek upiększające wnętrza domów. Do nich należą
haftowane i dziergane serwetki, szale,
chusty, poduszki a atmosferę ocieplają
fotografie bliskich. Nasi dziadkowie żyli
nie tylko pracą. Jesienną i zimową porą
lubili się spotykać, rozmawiać i snuć
opowieści… jak to dawniej bywało.
Wszystkich chętnych zapraszamy do
obejrzenia wystawy, która prezentowana
będzie do 31.11.2011r.
E. Gruszczyńska
17
PORADY PRAWNE
Uwłaszczenie
– pojęcie historyczne, czy wciąż aktualne?
T
rudno jest podać jedną definicję
uwłaszczenia, gdyż ze względu na
szeroki zakres tego pojęcia, jego jednoznaczne określenie jest prawie niemożliwe. Najprościej rzecz ujmując, przez
uwłaszczenie rozumiemy przyznanie
osobom prywatnym własności nieruchomości państwowych, które były przez
nich wcześniej tylko posiadane, co odbywa się przy zastosowaniu odpowiednich
procedur prawnych, zamieszczonych
w aktach prawnych rangi ustawowej. Sięgając daleko w głąb historii państwa polskiego, z uwłaszczeniem mieliśmy już do
czynienia podczas długotrwałego procesu
nadawania ziemi chłopom, które dokonane zostało przede wszystkim w XIX w.
Także ustawa z 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, porządkująca nieformalny obrót ziemią de
facto oznaczała nadanie posiadaczom
własności ziemi. Rozpatrując pojęcie
uwłaszczenia, nie sposób pominąć uwarunkowań związanych z najnowszą historią Polski, zwłaszcza z dokonaną po 1945
roku nacjonalizacją, czyli przymusowym
przejęciem przez państwo własności nieruchomości opuszczonych czy poniemieckich. Po przemianach społeczno
– gospodarczych z 1989 r. do dziś pozostał nierozwiązany problem zwrotu znacjonalizowanych nieruchomości prawowitym właścicielom. Reprywatyzacja
wciąż pozostaje ,,węzłem gordyjskim”
polskiej polityki, gdyż należy tu raczej
mówić bardziej o problemie natury politycznej niż prawnej, aczkolwiek stopień
komplikacji i różnorodność sytuacji, które miałaby obejmować ustawa reprywatyzacyjna, a przede wszystkim ogromny
koszt jej przeprowadzenia, sprawiają, że
kolejne rządy odkładają prace nad tą ustawą,,na później’’. Jedyną opcją dla byłych
właścicieli chcących odzyskać swoją
własność pozostaje droga długotrwałego
i często skomplikowanego procesu sądowego.
Nie oznacza to, że po 1989 roku nie
podejmowano działań mających na celu
dokonanie uwłaszczenia. Jako pierwsze
zostały uwłaszczone gminy, którym na
podstawie przepisów z 1990 r., wprowadzających w życie ustawę o samorządzie
terytorialnym, nadano własność nieruchomości pozostających w ich zarządzie.
W niepełnym zakresie zostały uwłaszczone spółdzielnie oraz inne państwowe oso-
18
by prawne, ponieważ przyznano im prawo
użytkowania wieczystego zarządzanych
nieruchomości. Powstało także wiele projektów powszechnego uwłaszczenia
wszystkich obywateli państwa, ale do
skutku doszedł tylko tzw. program powszechnej prywatyzacji, w ramach którego przyznano obywatelom prawo wykupu
tzw. świadectw udziałowych powstałych z
przekształcenia ponad 500 przedsiębiorstw państwowych w jednoosobowe
spółki skarbu państwa.
Dla zwykłych obywateli powyższe
działania nie miały zazwyczaj żadnego wymiernego finansowo efektu. Dopiero kolejne zmiany przepisów zawartych w ustawie
o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadziły z dniem 31 lipca 2007 r. tzw.
,,małe uwłaszczenie”, które umożliwiło
przekształcenie lokatorskiego prawa
spółdzielczego w prawo odrębnej własności, a tym samym pozwoliły na wykup
mieszkania w cenie stanowiącej często
niewielki ułamek jego wartości. Większość zainteresowanych osób już z pewnością skorzystała z powyższej możliwości, ale przepisy ustawy wzbudziły szereg
kontrowersji, czego wynikiem była ich
wielokrotna nowelizacja, dokonywana
także po orzeczeniu przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności jej poszczególnych postanowień. Aktualnie
nadal istnieje możliwość dokonania takiego przekształcenia. Zgodnie z art. 12
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
na pisemne żądanie członka, któremu
przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia
jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego spłaty
przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z jego budową oraz spłaty zadłużenia z tytułu pozostałych opłat i ewentualnych kredytów.
Spłaty te są niewielkie w związku z umorzeniem przez państwo większości kwot,
a największą część w sumie stanowią
opłaty sądowe i notarialne, które zobowiązany jest ponieść członek spółdzielni.
Spółdzielnia powinna zawrzeć stosowną
umowę w terminie 6 miesięcy od dnia
złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny lub spółdzielni
nie przysługuje prawo własności lub
użytkowania wieczystego gruntu, na któ-
rym wybudowany jest budynek. Również
najemcy lokalu użytkowego na swoje pisemne żądanie, w tym garażu, a także
najemcy pracowni wykorzystywanej
przez twórcę do prowadzenia działalności
w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu
albo ponieśli je jego poprzednicy prawni,
mają prawo żądać, aby spółdzielnia zawarła z nimi umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez
najemcę spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających
z umowy najmu. Jeśli spółdzielnia nadmiernie przedłuża okres dokonania przekształcenia, osoba, która może żądać
ustanowienia prawa odrębnej własności
lokalu, w razie dalszej bezczynności spółdzielni, może wystąpić do sądu z odpowiednim powództwem na podstawie art.
64 Kodeksu cywilnego w związku z art.
1047 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego pokrywa spółdzielnia.
O uwłaszczeniu możemy również mówić w przypadkach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości. Ostatnia nowelizacja ww. ustawy znacząco poszerzyła krąg osób uprawnionych do dokonania tego przekształcenia. Przed
dniem 9 października 2011 r. przekształcenia mogły dokonać wyłączenie osoby
fizyczne, użytkujące nieruchomości zabudowane domami mieszkalnymi lub garażami. Natomiast od dnia 9 października
2011 r. osoby fizyczne i prawne, także
przedsiębiorcy, będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić
z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości
w prawo własności, bez względu na charakter i przeznaczenie nieruchomości.
Nadal przekształcenia nie będzie można
dokonać w stosunku do nieruchomości
oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców albo
państwowym i samorządowym osobom
prawnym. Nowelizacja ustawy zniosła
również termin, w jakim można złożyć
wniosek o dokonanie przekształcenia.
Niestety, zmiana powyższej ustawy zawiera również postanowienia niekorzystne dla ewentualnych wnioskodawców,
gdyż jeśli do dnia 8 października 2011 r.
nie została wydana przez starostę, wójta,
burmistrza, prezydenta miasta decyzja
o przekształceniu, do wniosku stosuje się
nowe przepisy, które zniosły obowiązek
udzielania bonifikaty przy przekształceniu. Teraz tylko w przypadku uwłaszczenia na gruncie Skarbu Państwa będzie
stosowana 50 % bonifikata, natomiast
jeśli chodzi o grunty komunalne, to decyzja w kwestii udzielenia ewentualnych
bonifikat będzie należeć do organów
gminy.
Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest
obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Opłatę rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na
czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż
20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi
o okres krótszy niż 10 lat. Wierzytelność
z tytułu opłaty podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności.
Powyższe przykłady dokonywanych
uwłaszczeń nie wyczerpują obszernego
tematu, obejmującego również możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach mieszkań zakładowych czy wykupienia na już mniej korzystnych
warunkach mieszkań wybudowanych
przy wsparciu Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego (tzw. TBS-y). Pokazuje
to jednak, że temat uwłaszczenia nie stracił na aktualności.
Radca prawny Dariusz Szymczak
W sprawie powstania Klubu Absolwentów
kleczewskiego Liceum
C
złonkostwo w organizacjach skupiających absolwentów
danej szkoły jest zjawiskiem wyjątkowym. Oznacza pamięć o latach spędzonych w danej placówce, identyfikację
z koleżankami i kolegami ze szkolnej ławy i szkolnych lat oraz
DZIAŁKI
POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
o pow. do 0,8 ha w Kleczewie,
ul. Konwaliowa.
Tel. 691 983 980
z nauczycielami i pracownikami. Oznacza także chęć podtrzymania zawiązanych w szkole znajomości w sposób twórczy. I to twórczy nie tylko dla jednostki, nie tylko dla siebie.
Przede wszystkim po to, aby kultywować tradycje szkoły, upowszechniać życiorysy wybitnie zasłużonych dla szkoły absolwentów i pedagogów. Można wzajemnie sobie pomagać w rozwiązywaniu problemów, dbać o rozwój ambitnych i żądnych
wiedzy uczniów. Można współdziałać z wszelkimi organizacjami, dbać o integrację między absolwentami i wychowankami poprzez różne formy kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej aktywności. Wreszcie, organizować zjazdy absolwentów,
aby dać różnym rocznikom możliwość spotkania się w wyznaczonym miejscu, o wyznaczonej godzinie i wspólnie świętować kolejny jubileusz tej jednej szkoły, która połączyła wiele
pokoleń, roczników i o której nie chcemy zapomnieć. Wszystkie te wyżej wymienione cele oraz wiele innych, które z pewnością będą się pojawiały na drodze, możemy wspólnie realizować jako Klub Absolwenta Liceum Ogólnokształcącego
w Kleczewie.
Ktoś może pogratulować wspaniałego pomysłu, bowiem,
jeżeli uda nam się przy odrobinie dobrej woli, maksimum energii do działania oraz z głowami pełnymi pomysłów, zrealizować przynajmniej część zamierzonych działań, będziemy
mogli mówić o sukcesie.
Idea założenia Klubu Absolwentów powstała w 2008 r.
w trakcie organizacji jubileuszu 60-lecia kleczewskiej szkoły
średniej. Dzisiaj, po trzech latach, „rzucona” wówczas myśl,
ma szansę się spełnić.
Zapraszamy wszystkie osoby związane ze szkołą (absolwentów, rodziców obecnych uczniów, nauczycieli) na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 17 listopada 2011 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleczewie.
(mg)
DZIAŁKI BUDOWLANE
w Kleczewie ul. Konwaliowa
Różne wielkości. Sprzedam
Tel. 691 983 980
19
Ogólnopolski Tydzień Kariery 2011
w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie
W
dniach 17-21 października 2011
roku uczniowie Gimnazjum w Kleczewie, po raz pierwszy, dołączyli do
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2011.
Nie jest tajemnicą, że wiedza i umiejętności dokonywania wyborów, podejmowania decyzji, planowania rozwoju edukacyjno – zawodowego są dziś bardzo
ważne i powinien je mieć każdy człowiek. Młodzież naszej szkoły miała możliwość poszerzania swoich wiadomości
na temat projektowania kariery zawodowej oraz uczestniczenia w spotkaniach
i konkursach.
Podczas tych dni piętnastoosobowa
grupa młodzieży Gimnazjum dwukrotnie
odwiedziła Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie. Pierwszego dnia spotkali się
w budynku UGiM z panem burmistrzem
Markiem Wesołowskim, panią sekretarz
Ewą Staroojciec, skarbnikiem panem Jarosławem Bąkiem, kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego panią Haliną Szczepankiewicz, kierownikiem referatu przygotowania i realizacji inwestycji panem Ireneuszem Michalakiem oraz kierownikiem
referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska panem Henrykiem Gwizdem. Młodzież zapoznała się między in-
20
nymi z zadaniami gminy, strukturą
organizacyjną urzędu, otrzymała książeczki ze zbiorem prawa samorządowego. Kierownicy przybliżyli uczniom pracę swoich referatów i obowiązki
wynikające ze sprawowania danej funkcji. Bardzo interesującym tematem dla
naszych uczniów było poznanie zasad
zatrudniania pracowników samorządowych, a w szczególności kwalifikacje
przyszłych urzędników. Ponadto dowiedzieli się, co to jest rozmowa kwalifikacyjna, kto może zasiadać w komisji, jak
można się do takiej rozmowy przygotować oraz jak sobie wówczas radzić ze
stresem. Następnego dnia uczniowie mogli przyjrzeć się z bliska wybranym stanowiskom pracy. Szczegółowo zapoznali
się z zadaniami wykonywanymi w ramach ww. referatów, poznając tajniki
działalności urzędników. Wbrew pozorom, wymaga ona wręcz drobiazgowej
dokładności i samokontroli.
Kolejnym etapem obchodu OTK był
udział naszych przyszłych absolwentów
w spotkaniu z doradcą zawodowym z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ślesinie – panią Edytą
Zielińską. Głównym tematem były:
„Trendy i tendencje rozwojowe w świecie
zawodów”. Uczniowie obejrzeli krótki
film na temat etapów planowania kariery
edukacyjno – zawodowej oraz zapoznali
się z najbardziej poszukiwanymi zawodami w regionie, Polsce i świecie. Pani Zielińska wspomniała też o predyspozycjach
potrzebnych do danego zawodu, zaznaczyła, jak istotne jest kierowanie się swoimi zainteresowaniami. Spotkanie było
bardzo pouczające, a nasi uczniowie
żywo interesowali się nowo poznanymi
zawodami.
Podczas Ogólnopolskiego Tygodnia
Kariery uczniowie brali udział w dwóch
konkursach: „Moja droga do zawodu”
i „Czy wiemy, jak zaplanować karierę
edukacyjno – zawodową”. W pierwszym
konkursie mieli do wykonania pracę na
temat wybranego zawodu, która musiała
zawierać jego opis, niezbędne predyspozycje oraz poszczególne kroki edukacyjne do uzyskania wymarzonej profesji.
Oryginalny pomysł przyszedł do głowy
uczennicy klasy III c, Kindze Kuczyńskiej, która zrobiła makietę związaną
z zawodem mechanika samochodowego.
Druga nagrodzona praca miała formę prezentacji multimedialnej i dotyczyła zawodu nauczyciela, wykonała ją Joanna
Blimka, także z klasy III c. Zawód architekta, w formie broszury informacyjnej,
przedstawiła Marta Jarmuż z klasy II b,
zdobywając trzecie miejsce.
Drugi konkurs dotyczył znajomości
planowania kariery zawodowej, do którego informacje uczniowie mogli znaleźć
na gazetkach informacyjnych, na korytarzu szkolnym. Zawierały one m.in.
kotwice kariery, kategorie planowania
kariery, schemat założeń teorii przystosowania zawodowego oraz koncepcję
osobowości zawodowej Johna Hollanda. Podczas konkursu trzyosobowe zespoły klasowe rozwiązywały test składający się z 10 pytań. Najlepszym
zespołem okazały się dziewczęta z klasy III c: Kamila Lewandowska, Joanna
Blimka, Krzysztofa Skowrońska. Drugie miejsce należało do chłopców z klasy III a: Michała Horbińskiego, Eryka
Szacownego i Wojciecha Trzewiczyńskiego. Trzecie miejsce zajął zespół z
klasy III b, który reprezentowali: Daria
Jędrzejewska, Łukasz Szafrański i Aureliusz Wybrański. Wszyscy wyróżnieni
w obydwu konkursach otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki,
ufundowane przez panią dyrektor Elżbietę Raźną.
Gimnazjaliści jednogłośnie orzekli, że
ta przygoda wiele ich nauczyła. W ich
imieniu, a także swoim, składam serdecznie podziękowania panu burmistrzowi
Markowi Wesołowskiemu i pani Ewie
Staroojciec za bardzo owocne spotkania
w murach UGiM w Kleczewie. Wiedza
zdobyta przez młodzież na pewno zaprocentuje podczas dokonywania wyborów
edukacyjno – zawodowych. Dziękuję
także panu Sławomirowi Markowi
– opiekunowi Samorządu Uczniowskiego
za pomoc w organizacji OTK na terenie
naszej szkoły.
Justyna Jarmuż doradca zawodowy
w Gimnazjum Kleczewie
Wyniki konkursów
W
Wyróżnienie: Kamila Lewandowska, Aleksandra Narożna, Urszula Paszek, Kinga Kurzawa, Kinga Arend, Aleksandra Wilińska – M-GOK w Kleczewie
Aleksandra Narożna, Kinga Arend, Faustyna Kazimierska
– Gimnazjum Kleczew
W Konkursie Piosenki Pieśni Patriotycznej:
Kat. I – dzieci w wieku Przedszkolnym
Wyróżnienie – Roksana Fordon i Krzysztof Kamiński Przedszkole Budzisław Kościelny
Kat II kl.I-III Szkoły Podstawowej
I nagroda – Magdalena Kamińska SP Budzisław Kościelny
II nagroda – Martyna Korput SP Sławoszewek
III nagroda Karolina Marek, Estera Nowk, Jakub Czerniejewski
SP Kleczew
Kat. III kl. IV-VI Szkoły Podstawowej
I nagroda – Joanna Łukowska SP Budzisław Kośc.
Urszula Paszek SP Kleczew
Wyróżnienie – Anna Tylman SP Koziegłowy
Kat. IV – uczniowie Gimnazjum
I nagroda – Martyna Biernacka i Dominika Pankros Gimnazjum
Budzisław Kośc.
II nagroda – Aleksandra Narożna M-GOK w Kleczewie
III nagroda – Oktawia Woźniak Gimnazjum Budzisław
W Konkursie Recytatorskim ”Strofy o Ojczyźnie”:
W kat. I – dzieci w wieku przedszkolnym
Wyróżnienie: Eliza Pieszak, Oliwia Wareńczak, Martyna Biernacka z Przedszkola w Budzisławiu Kościelnym.
Kacper Twardowski, Katarzyna Pawłowska, Katarzyna Prawucka, Klaudia Pogorzelska, Martyna Wośkowiak, Jan Szymański z
Przedszkola w Kleczewie
Kat II – kl. I-III Szkoły Podstawowej
I nagroda – Zachariasz Kazimierski SP Kleczew
II nagroda Szymon Andrzejewski SP Budzisław Kościelny
III nagroda Małgorzata Banaszak SP Kleczew
Wyróżnienie – Jakub Kanapa SP Złotków
Kat. III kl. IV – VI Szkoły Podstawowej
I nagroda – Wojciech Popiołek SP Budzisław Kościelny
Gabriela Banaszak SP Kleczew
II nagroda – Oliwia Szymankowska SP Budzisław Kośc.
III nagroda – Wiktoria Wozińska SP Kleczew
Wyróżnienie – Urszula Paszek SP Kleczew, Michał Malicki SP
Złotków
Kat. IV – uczniowie Gimnazjum
I nagroda – Michalina Zawrocka i Kornelia Pietrzykowska Gimnazjum Budzisław Kośc.
II nagroda- Dominika Michalska i Joanna Blimka Gimnazjum
Kleczew
III nagroda – Natalia Okupniarek Gimnazjum Kleczew
Kat. V – uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych
Wyróżnienie – Marika Marciniak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie
dniu 10 listopada w Centrum Kultury w Kleczewie odbyły się: V Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej
oraz Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” pod patronatem
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew pana Marka Wesołowskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Macieja Trzewiczyńskiego.
Do Konkursu Recytatorskiego zgłoszono 35 uczestników,
a w Konkursie Piosenki 35 wykonawców. Szanowne Jury:
p. Sylwia Depińska – instruktor teatralny, p Maciej Trzewiczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie, p. Stanisław
Maciejewski – Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, p. Krystian
Weber - instruktor muzyki w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
język niemiecki • język angielski
• kursy maturalne
• zajęcia grupowe
(6-10 osób)
• zajęcia indywidualne
• kursy dla dzieci
• kursy dla firm
Zajęcia odbywać się będą
w Centrum Kultury w Kleczewie
(mała salka)
21
PIŁKA NOŻNA III LIGA
Remis z mocną Polonią
Sokół Kleczew zremisował na wyjeździe z Polonią Leszno 2:2 i nadal jest
wiceliderem.
– Tak naprawdę mogliśmy rozstrzygnąć ten mecz na własną korzyść, ale
w I połowie zagraliśmy strasznie nerwowo i strata goniła stratę. Szkoda, bo szybko objęliśmy prowadzenie i powinniśmy
grać ze spokojem i podwyższyć prowadzenie, ale Marcin Jankowiak strzelił niecelnie nad poprzeczką, a Michał Rutkowski
trafił w poprzeczkę – powiedział trener
Andrzej Ostański.
Gola na 1:0 dla Sokoła strzelił Marcin
Jankowiak, który dobił piłkę po strzale
Jacka Kopaniarza. Potem jednak szybko,
po stracie w środku pola, padła bramka na
1:1. Serhij Shapoval strzelił bardzo precyzyjnie i piłka wpadła przy słupku
w długi róg. Cztery minuty później, po
błędzie defensywy Sokoła, sam na sam
wyszedł Pavel Hohlov i przelobował Daniela Szczepankiewicza. Paradoksalnie
prowadzenie Polonii 2:1 spowodowało
zdecydowanie lepszą grę Sokoła, który
miał sytuacje bramkowe, o których była
mowa wyżej.
W 49 min. było 2:2. Jacek Kopaniarz
bardzo mocno posłał piłkę na 5 metr,
a tam Łukasz Bugzal interweniował tak
niefortunnie, że pokonał własnego bramkarza.
Po tej bramce kibice oglądali jeszcze
ciekawszy mecz, bowiem trwała emocjonująca wymiana ciosów. Niestety, od 84
minuty Sokół grał w 10. Drugą żółtą kartką ukarany został bowiem Mikołaj Pingot
i zobaczył czerwony kartonik. Jakby tego
było mało ,,wykartkowany” został także
Jakub Dębowski.
– To nasza wielka strata. Obaj ci zawodnicy nie będą mogli zagrać w wyjazdowym meczu z Notecianką Pakość,
a obaj stanowią o jakości naszej gry.
Mamy ogromny problem, ale jakoś musimy sobie z tym poradzić. W mojej ocenie
Polonia zajmuje zdecydowanie za niskie
miejsce w tabeli w stosunku do prezentowanych umiejętności – dodaje trener
Ostański.
A teraz będzie o milczącym gwizdku
sędziego tego spotkania. W 90 min. Jacek
Kopaniarz zakręcił obrońcami Polonii
i w polu karnym został ścięty, podobnie
jak w 27 minucie. Nie było jednak gwizdka ani wtedy, ani teraz. W tym drugim
przypadku trener i działacze Sokoła tłumaczyli to faktem, że młody sędzia
z Bydgoszczy bał się podjąć taką decyzję
o jedenastce, mając na uwadze czas gry.
Dość powiedzieć, że ta hipoteza została
potwierdzona po meczu.
Polonia – Sokół 2:2 (2:1)
Bramki: Serhij Shapoval (23), Pavel
Hohlov (27) oraz Marcin Jankowiak (14)
i Łukasz Bugzal (51 samobójcza)
Sokół: Szczepankiewicz, Goiński, Augustyniak, Pingot, Jędras, Śmiałek (65 Lisiecki), Dębowski, Jankowiak (75 Woźniak), Rutkowski (85 Kwiatkowski),
Urban (83 Głowala), Kopaniarz
JN
PIŁKA NOŻNA III LIGA
Senne pożegnanie
W
Jakub Dębowski w 83 minucie ustalił wynik
meczu z Victorią
22
Kleczewie wicelider podejmował
ostatni zespól w tabeli i już samo
to zestawienie budziło obawy o jakość
widowiska. Niestety, przewidywania potwierdziły się i kibice Sokoła żegnali się
z zespołem pełni radości ze zdobycia
kompletu punktów, ale jednocześnie
z uczuciem niedosytu, bo widowisko
było słabe. W sumie było to senne pożegnanie rundy jesiennej, bowiem teraz Sokół zagra dwa mecze wyjazdowe w Lesznie i Pakości.
Od początku do końca zespół Andrzeja Ostańskiego miał zdecydowaną przewagę, ale zbyt wolno, zbyt statycznie rozgrywał atak pozycyjny i z wielkim trudem
starał się staranować ,,autobus” ustawiony przed polem karnym przez Victorię
Koronowo. Taktyka zespołu gości była
prosta i przejrzysta: po każdym stałym
fragmencie gry Filip Skory posyłał dalekim wykopem piłkę do trójki zawodników Victorii ustawionych z przodu. I to
było wszystko, na co stać było rywala,
bowiem wszystkie jego ataki kończyły
się albo przejęciem piłki przez Sokoła,
albo uderzeniem nad bramką.
Sokół bardzo mozolnie budował akcje,
wolno rozgrywał piłkę i w najważniejszych momentach nie potrafił wygrywać
pojedynków jeden na jednego.
– Zagraliśmy słaby mecz. Moi zawodnicy grali jakby z głębokim przeświadczeniem, że są lepsi i wygrają ten mecz i to
miało decydujący wpływ na jakość naszej
gry. Zabrakło zadziorności i spokoju
w dokładnym rozegraniu piłki pod bramką rywala, który przyjechał z wybitnie defensywnym nastawieniem. Na szczęście
jego plan taktyczny nie został spełniony
i, mimo wszystko, możemy cieszyć się
z wygranej i kompletu punktów – powiedział trener Ostański.
W 12 minucie Sokół był bliski objęcia
prowadzenia. Po rzucie rożnym bitym
przez Jakuba Dębowskiego, Robert Jędras strzelił mocno, ale Filipa Skorego
uratował słupek. Skory w 35 min. pewnie
obronił też uderzenie głową Mikołaja
Pingota, ale potem nie dał rady po strzale
Sebastiana Śmiałka, który celnie uderzył
z 12 metrów po dograniu Łukasza Urbana. Urban raz jeszcze popisał się dobrym
podaniem, tym razem do Marcina Jankowiaka, ale ten uderzył minimalnie nad
poprzeczką.
Po przerwie obraz gry nie zmienił się.
Sokół atakował długo rozgrywając piłkę, Victoria starała się trzymać piłkę daleko od własnej bramki i tak to trwało aż
do 83 minuty, kiedy na indywidualną,
dynamiczną akcję zdecydował się Jakub
Dębowski. Pomocnik Sokoła ograł
obrońców, pobiegł wzdłuż bramki i przepięknym strzałem posłał piłkę w długi
róg.
Wcześniej po jego ,,rogalu” piłka musnęła spojenie słupka z poprzeczką,
a w 62 minucie Dębowski dograł do Jankowiaka, ale ,,Mario” z 6 metrów uderzył
nad bramką.
Sokół zainkasował zasłużenie trzy
punkty i nadal, po 14 kolejkach, pozostaje wiceliderem. Jak na beniaminka wynik
znakomity i właśnie za to zespół otrzymał
brawa od swoich kibiców.
Sokół – Victoria 2:0 (1:0)
Bramki: Sebastian Śmiałek (38), Jakub
Dębowski (83)
Sokół: Szczepankiewicz, Jędras, Augustyniak, Pingot, Goiński, Śmiałek (70
Woźniak), Urban, Dębowski, Rutkowski
(88 Domaniecki), Jankowiak (74 Lisiecki), Kopaniarz (80 Głowala)
JN
PIŁKA NOŻNA III LIGA
Cień Sokoła na Podwalu
Waleczny Górnik odniósł zasłużone zwycięstwo w meczu derby z Sokołem. Ozdobą tego spotkania był gol Artura Kraszkowskiego
S
poro emocji budziły pierwsze derby
w III lidze Avansu Górnika z Sokołem Kleczew, który zjechał do Konina po
fantastycznym meczu, w którym rozgromił Chemika Bydgoszcz aż 11:0. Tym
razem w roli gromiącego wystąpili jednak piłkarze Górnika, a wystarczyła im
niebywała waleczność i przemożna chęć
wygrania tego prestiżowego meczu
z podtekstami. A Sokół był cieniem zespołu, który potrafił zdobywać punkty
z Lechem Rypin, Polonią Środa, wspomnianym Chemikiem czy Lubuszaninem
Trzcianka. Dlaczego? Oto jest pytanie...
Początek należał do Górnika, ale od 14
minuty inicjatywę przejął Sokół i utrzymał ją do końca I połowy. W tym czasie
zdobył bramkę kuriozum. W 33 min. Robert Jędras, po podaniu Jakuba Dębowskiego, zdecydował się na strzał w światło bramki, nikt z obrońców nie przeciął
jej lotu, a zaskoczony tym Dawid Smug
pozwolił futbolówce wtoczyć się do
bramki! Gdyby Sokół w 40 minucie
strzelił na 2:0, pewnie obraz gry byłby
inny. Kapitalną sytuację miał Damian
Augustyniak, uderzył celnie głową z kilku metrów, ale pewnie obronił Dawid
Smug.
Od 46 minuty grał już praktycznie jeden zespół. Był nim Górnik. W Sokole
nie funkcjonowało nic: ani gra defensywna, ani ofensywna, a do tego niemal
wszyscy piłkarze popełniali juniorskie
wręcz błędy. Niemal wszyscy, bo kapitalne spotkanie rozgrywał Norbert Grzelak
„wykartkowany” przez kiepsko prowadzącego zawody Wojciecha Jasiaka.
W 70 min. ,,Bury” ograł obrońców Górnika, wpadł w pole karne i z tyłu został
sfaulowany. Nie krzyczał, nie zwijał się
teatralnie z bólu, a mimo to arbiter pokazał mu drugą żółta kartkę, a w konsekwencji czerwoną. Sędzia miał prawo nie
podyktować karnego, ale nie powinien
karać zawodnika kartką! I tak Sokół zamiast okazji do wyrównania, stracił najlepszego piłkarza.
– Widziałem, że wślizgiem wchodzi
w moje nogi Adamczewski z innym obrońcą. Piłka była z przodu i to był ewidentny
atak na moje nogi, a nie na piłkę. Byłem
zdumiony decyzja sędziego i zarazem
wściekły, że potraktował mnie tak niesprawiedliwie – powiedział po meczu
Norbert Grzelak.
W 60 min. padła bramka dla Górnika
w okolicznościach kompromitujących
obrońców i Tomasza Roszyka. Waleczny
Arkadiusz Bajerski utrzymał w boisku
piłkę tuż przy linii końcowej, nie niepokojony przez nikogo dośrodkował na
głowę stojącego 3 metry przed bramką
Pawła Błaszczaka (gdzie był Roszyk
i obrońcy?), który spokojnie strzelił na
1:1. Sokół nadal grał beznadziejnie
i Błaszczak minutę później uderzył z dystansu. Piłka, po spóźnionej interwencji
Roszyka, wpadła do siatki. Górnik niesiony fantastycznym dopingiem w 90 minucie podwyższył na 3:1. Po faulu Mikołaja
Pingota, rzut wolny bezbłędnie, w kapitalnym stylu wykonał Artur Kraszkowski
i piłka wpadła w samo okienko!
Górnik – Sokół 3:1 (0:1)
Bramki: Paweł Błaszczak 2 (61, 62), Artur Kraszkowski (90) oraz Robert Jędras
(33) dla Sokoła
Avans Górnik: Smug, Kosmla, Augustyniak, M. Majewski, Raczkowski (46
Kraszkowski), A. Majewski, Sobieraj (83
Kotwica), Modelski, Błaszczak, Bajerski,
Adamczewski
Sokół: Roszyk, Jędras, Augustyniak, Pingot, Kwiatkowski (77 Palmowski), Śmiałek (74 Jankowiak), Dębowski, Głowala
(66 Urban), Rutkowski, Grzelak, Kopaniarz (83 Lisiecki)
JN
23
PIŁKA NOŻNA III LIGA
Sokół lepszy od Unii
W Janikowie Sokół zagrał kapitalne spotkanie i pewnie pokonał Unię
S
okół Kleczew wygrał wyjazdowy
mecz z byłym drugoligowcem Unią
Janikowo i nadal, absolutnie zasłużenie,
pozostaje wiceliderem.
Unia nie ma szczęścia do Sokoła, bo
choć o punkty zagrała z nim po raz pierwszy, to wcześniej dwa razy przegrała mecze sparingowe. W Janikowie Sokół zagrał kapitalny mecz i zdecydowanie
pokonał mocny kadrowo zespół składający się z piłkarzy mających za sobą przeszłość drugoligową.
– Był to nasz najlepszy mecz wyjazdo-
wy. Zespół bardzo konsekwentnie realizował założenia taktyczne, dłużej utrzymywał się przy piłce, grał dojrzalszą piłkę
i dlatego odnieśliśmy w pełni zasłużone
zwycięstwo. Najkrócej mówiąc, graliśmy
na tyle dobrze, że pokazaliśmy rywalom,
kto w tym spotkaniu skutecznie powalczy
o trzy punkty – tak o meczu powiedział
trener Andrzej Ostański.
Sokół w Janikowie prezentował się zdecydowanie lepiej i piłkarsko, i fizycznie.
Pierwszą bramkę zdobył już w 17 minucie. Po rzucie wolnym piłka trafiła do
Marcina Jankowiaka, a ten przytomnie
zagrał na 18 metr do Mikołaja Pingota,
który huknął pod poprzeczkę. Kapitalne
rozegranie i kapitalny gol.
– Mieliśmy jeszcze inne sytuacje bramkowe, jak choćby tą Jacka Kopaniarza,
który w pełnym biegu ograł trzech obrońców, ale, niestety, mówiąc żargonem piłkarskim, nie miał już z czego uderzyć.
Szkoda, bo sytuacja była wyborna – dodaje trener Ostański.
W drugiej połowie, w 66 minucie,
przysłowiową kropkę nad i postawił Norbert Grzelak. Strzelec tej bramki kilka
minut wcześniej wszedł na boisko i była
to zaplanowana taktycznie zmiana dająca
spodziewany efekt. Sokół tę bramkę zdobył po klasycznej kontrze zakończonej
idealnym podaniem Jacka Kopaniarza do
Norberta Grzelaka, który bardzo ładnym,
technicznym uderzeniem przelobował
Tomaszewskiego i tak Unia po raz pierwszy w tej rundzie przegrała na własnym
stadionie.
Unia – Sokół 0:2 (0:1)
Bramki: Mikołaj Pingot (17), Norbert
Grzelak (66)
Sokół: Szczepankiewicz, Goiński, Augustyniak, Pingot, Jędras, Śmiałek (90
Kwiatkowski), Dębowski, Jankowiak (60
Grzelak), Rutkowski (88 Palmowski),
Urban, Kopaniarz (85 Woźniak)
JN
PIŁKA NOŻNA III LIGA
Niezwykły wyczyn Sokoła
Z
espół Andrzeja Ostańskiego, po nieoczekiwanej, ale zasłużonej porażce
w Inowrocławiu, wyszedł na boisko niebywale umotywowany i tak naprawdę,,rozstrzelał” rywala aplikując mu aż jedenaście bramek! Pięć w I i sześć
w II połowie. Przypadek z 70 minuty, kiedy plac gry opuścił Norbert Grzelak
i przez długi czas był pod opieką medyczną, spowodował, że impet, z jakim zaczęli w 46 minucie piłkarze Sokoła został
osłabiony, bowiem kibice i piłkarze bardziej interesowali się zdrowiem ,,Burego” niż zdobywaniem goli. Gdyby nie to,
Chemik mógł wyjechać z Kleczewa
z jeszcze potężniejszym bagażem goli,
a przecież ten zespół wygrał z Lechem
Rypin.
Dwie minuty wstrząsnęły Chemikiem,
który zaczął odważnie i zaatakował bardzo śmiało. Jednak w 7 i 8 min. stracił
dwie bramki, które, po podaniach Damiana Augustyniaka i Jacka Kopaniarza,
24
strzelili Norbert Grzelak i Sebastian
Śmiałek. Sokół grał koncertowo i gdyby
był bardziej dokładny w kończeniu akcji,
byłby pogrom już po kilkunastu minutach, bo w 20 min. było 3:0 po golu Jacka
Kopaniarza i asyście Jakuba Dębowskiego. Kapitalna była akcja zakończona
czwartą bramką. Na dużej szybkości, grając na jeden kontakt, trójka RutkowskiDębowski-Kopaniarz rozniosła obronę
Chemika i Kopaniarz, wyprowadzony
sam na sam z Dominikiem Ostrowskim,
posłał spokojnie piłkę do siatki. W 45
min. było 5:0. Akcję rozpoczęło świetne
podanie Dębowskiego, Kopaniarz dograł
do Michała Rutkowskiego, a ten strzelił
obok bramkarza.
Zaraz po przerwie Rutkowski kapitalnie zgrał do nabiegającego Kopaniarza,
który strzelił do pustej bramki. Kolejne
dwie bramki, po podaniach Kopaniarza,
strzelił Jakub Dębowski. W 78 min. Rutkowski w rogu pola karnego ośmieszył
obrońcę i został sfaulowany, a rzut karny
na bramkę zamienił Maciej Lisiecki.
Bramkę nr 10, po dynamicznym rajdzie
lewą stroną, zdobył Rutkowski, a wynik
ustalił Łukasz Urban, dobijając strzał Lisieckiego. Wprawdzie cały zespól Sokoła
zagrał bardzo dobrze, ale koniecznie trzeba pochwalić wzorową wręcz grę Damiana Augustyniaka, który świetnie czytał
grę i bezbłędnie rozbijał ataki Chemika.
– Bardzo mnie cieszy, że zespół tak pozytywnie zareagował na porażkę z Cuiavią. Meczem z Chemikiem bardzo chciał
zatrzeć złe wrażenie i stąd taki wynik.
Mecz ułożył się nam bardzo dobrze. Szybko zdobyte bramki pozbawiły rywali
wszelkich złudzeń i podłamały Chemika
psychicznie. Mimo wysokiego prowadzenia zespół nie odpuścił po przerwie i na-
dal skutecznie dążył do zdobywania kolejnych bramek – powiedział trener Andrzej
Ostański.
Sokół – Chemik 11:0 (5:0)
Bramki: Jacek Kopaniarz 3 (20,44, 47),
Jakub Dębowski 2 (49, 56), Michał Rutkowski 2 (45, 86), Norbert Grzelak (7),
Sebastian Śmiałek (8), Maciej Lisiecki
(78), Łukasz Urban (90)
Sokół: Roszyk, Jędras, Pingot, Augustyniak, Kwiatkowski, Grzelak (71 Palmowski), Śmiałek (60 Urban), Dębowski,
Głowala (53 Jankowiak), Rutkowski, Kopaniarz (62 Lisiecki)
JN
PIŁKA NOŻNA III LIGA
Sokół kompletny
S
okół podejmował w Kleczewie Wdę
Świecie i pokazał, że przegrana z Górnikiem to był wypadek przy pracy, choć
w pierwszej połowie tak dobrze nie było.
Przez pierwszy kwadrans było sporo niedokładności, strat i mało zagrożenia pod
bramką Bartosza Goszki. Dopiero w 17.
min. groźnie uderzył Sebastian Śmiałek,
a minutę później celny strzał Arkadiusza
Piskorskiego pewnie obronił Daniel Szczepankiewicz. Wda grała z szybkiej kontry
wyprowadzanej z głębokiej defensywy, ale
potrafiła też po odbiorze dokładnie rozegrać piłkę od tyłu, a to dziś nieczęsty widok
w wykonaniu młodych piłkarzy.
– To wcale nie był łatwy rywal. Widać,
że trener prowadzi sensowne szkolenie.
Wda umiejętnie, w sposób zorganizowany
potrafi organizować atak od obrony. Nie
ma tu miejsca na grę ,,kopnij do przodu
i biegnij”, dlatego tak dobrze ten zespół
prezentował się w meczu z nami – tak ocenił Wdę prezes Michał Wasik.
W 23 min. po rzucie wolnym błąd
w kryciu popełnił Łukasz Goiński, Radosław Mik obiegł go z lewej strony i z bliska głową pokonał Szczepankiewicza.
Trzy minuty później Piskorski wbiegł
w pole karne i w sytuacji sam na sam uderzył niecelnie w długi róg.
Od tego momentu inicjatywę przejął
Sokół i do 45 minuty stworzył sobie kilka
sytuacji. Między innymi Sebastian Śmiałek potężnie uderzył z dystansu, ale piłka
odbiła się od poprzeczki.
Wreszcie w 45 min. przed polem karnym sfaulowany został bardzo aktywny
Norbert Grzelak, z rzutu wolnego potężnie uderzył Damian Augustyniak, Bartosz Goszka odbił wprawdzie piłkę, ale
dopadł do niej Jacek Kopaniarz i niemal
z zerowego kąta strzelił do siatki.
Po przerwie przewaga wicelidera była
ogromna, ale nadal jego piłkarze nie potrafili sfinalizować dobrych akcji zdobyciem
bramki. W 51 min. Grzelak uderzył
w krótki róg, ale Goszka wybił piłkę na róg.
W 68 min. padła zasłużona druga
bramka. W polu karnym faulowany był
Mikołaj Pingot (grał niezwykle ofiarnie
i był bodaj najbardziej faulowanym piłkarzem Sokoła), a rzut karny na gola zamienił Damian Augustyniak.
W 89 minucie bardzo kontrowersyjną
decyzję podjął sędzia. Marcin Jankowiak
uciekł obrońcom, wyszedł sam przed
bramkarza, Goszka wybiegł poza pole
karne i sfaulował go. Jankowiak miałby
przed sobą pustą bramkę, ale sędzia
Araszkiewicz ukarał golkipera Wdy tylko
żółtą kartką. Sprawiedliwość wymierzył
jednak Jakub Dębowski, który z rzutu
wolnego pokonał Goszkę.
– Bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz,
aby zmazać złe wrażenie z meczu w Koninie. Wda zagrała dziś dobry mecz, cofnęła się głęboko i zmusiła nas do gry pozycyjnej, która nie zawsze nam wychodziła.
Po przerwie było zdecydowanie lepiej
i dominowaliśmy na boisku. Nasza przewaga rosła z każdą minutą, graliśmy piłką i dzięki temu mieliśmy więcej z gry
i znacznie więcej sytuacji bramkowych.
Cieszę się, że zespół w tym spotkaniu pokazał charakter – powiedział trener Andrzej Ostański.
Sokół – Wda 3:1 (1:1)
Bramki: Jacek Kopaniarz (45), Damian
Augustyniak (68 rz.k.), Jakub Dębowski
(89) oraz Radosław Mik (26)
Sokół: Szczepankiewicz, Goiński, Augustyniak, Pingot, Jędras, Grzelak, Śmiałek
(68 Głowala), Dębowski, Rutkowski (74
Palmowski), Urban (46 Jankowiak), Kopaniarz
JN
25
PIŁKA NOŻNA B KLASA
Po 7 kolejkach Sokół jest wiceliderem
O
d nowego sezonu w konińskiej B
klasie gra drugi zespół Sokoła Kleczew. Jego trenerem jest były piłkarz tego
klubu Remigiusz Szygenda, a kierownikiem Grzegorz Dobski.
Sokół II w rundzie jesiennej radzi sobie bardzo dobrze. Wygrał 4, zremisował
2 i przegrał 1 spotkanie.
Po siedmiu kolejkach z 14 punktami
jest na drugim miejscu w tabeli. Lepszy
dorobek punktowy mają tylko Czarni
Brzeźno (15 pkt) z którymi Sokół zremisował na wyjeździe 3:3. O drugiej pozycji, wśród 13 zespołów, zdecydowała nieoczekiwana porażka na własnym boisku
z Górnikiem Wierzbinek.
Oto komplet wyników po 7 kolejkach:
– Baszta Przedecz – Sokół II 0:0
– Sokół II – Osiek Wielki 2:1
– Czarni Brzeźno – Sokół II 3:3
– Sokół II – Górnik Wierzbinek 2:3
– Mirek Adamów – Sokół II 0:2
– Sokół II – Sparta Barłogi 5:1
– LZS Karszew – Sokół II 0:5
Najlepszymi strzelcami zespołu są:
– Paweł Wojdyński 6, Michał Górnik,
Łukasz Jóźwiakowski po 5, Wiktor
Adamczyk 2, Mateusz Dolecki 1
Kadra Sokoła II:
Bramkarze: Krzysztof Kwiatkowski, Marek Koszter, Mateusz Woliński
Obrońcy: Tomasz Kulczak, Łukasz Piotrowski, Adrian Andrzejewski, Mateusz
Szczęsny, Radosław Szygenda, Patryk
Gorzeliński, Piotr Koszter
Pomocnicy: Szymon Przebieracz, Patryk
Siwiński, Mateusz Dolecki, Mariusz
Zimnowoda, Wiktor Adamczyk, Łukasz
Moliński, Paweł Wojdyński, Paweł Musiałowski, Marcin Herman
Napastnicy: Michał Górnik, Marcin
Grzelak, Łukasz Jóźwiakowski
TABELA
1 CZARNI Brzeźno 7 15 27:11
2 SOKÓŁ Kleczew II 7 14 19:8
3 OSIEK Wielki 7 14 19:9 3
4 GKS Olszówka 6 12 16:8
5 GÓRNIK Wierzbinek 6 11 19:13
6 KASZTELANIA Brudzew II 6 9 15:15
7 ORION Skulsk 7 8 15:25
8 SPARTA Barłogi 6 8 28:15
9 BASZTA Przedecz 7 8 11:13
10SRW Łuczywno 7 6 11:32
11 MIREK Adamów 6 4 9:12
12LZS KARSZEW 6 2 7:28
13FANCLUB Dąbroszyn 6 2 11:18
Jerzy Nowak
Drugi zespół Sokoła Kleczew w sezonie 2001/2012
Chcemy awansować
Z Remigiuszem Szygendą, trenerem drugiego zespołu piłkarzy Sokoła Kleczew,
rozmawia Jerzy Nowak
Od tego sezonu Sokół II gra w konińskiej B klasie. Kto tworzy kadrę tego
zespołu?
– Jest to młody zespół. Połowa to zawodnicy z byłego już zespołu, który grał
w Wielkopolskiej Lidze Juniorów Starszych, a druga połowa to piłkarze z naszej
gminy, konkretnie z Budzisławia Kościelnego i Kleczewa. Osobiście cieszę
się, że z inicjatywy zarządu i prezesa Michała Wasika taki zespół powstał, bo nie
wszyscy muszą grać w pierwszym zespole w III lidze.
Mieliście jakieś problemy na starcie?
– Owszem, bo wielu z tych zawodników nie miało do czynienia z takimi obciążeniami treningowymi. Grali rekreacyjnie na Orliku w różnych turniejach.
Zaczynaliśmy 18 sierpnia tuż przed startem do walki o punkty. Mieliśmy poza
wszystkim sporo problemów natury orga-
26
nizacyjnej, bo wszystko było pierwsze,
nowe i trzeba było sporo pracy, aby
wszystko ,,zaskoczyło” i normalnie funkcjonowało, pozwalając skupić się wyłącznie na grze.
No właśnie, jak, jako było piłkarz Sokoła, ocenia pan start i siedem kolejek,
które są za wami w B klasie?
– Jestem bardzo zadowolony z wyników. Po siedmiu kolejkach zajmujemy
drugie miejsce ze stratą zaledwie jednego
punktu do lidera Czarnych Brzeźno. Stało
się tak po naszym wyjazdowym meczu w
Karszewie, gdzie wygraliśmy 5:0. Ta runda to czas na zgranie i wzajemne poznawanie się. Poza tym rozpoznajemy siłę
i wartość sportową rywali. Po rundzie jesiennej przyjdzie czas na spokojną ocenę
tego, co było dobre i co było złe. Zimą
popracujemy nad wyeliminowaniem błędów. Jeśli później przepracujemy spokoj-
Remigiusz Szygenda wierzy w awans
nie cały okres przygotowawczy, zgodnie
z założonym planem, to nie ukrywam, że
powalczymy o awans do A klasy, bo
wszyscy tego bardzo chcemy i taki mamy
sportowy cel.
BIEGI
Drugie miejsce sztafety
Dziewczęta z Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym wywalczyły srebrny medal
podczas finałów Mistrzostw Powiatu.
Zespół z Budzisławia Kościelnego na lotnisku w Kazimierzu Biskupim
BADMINTON
N
ajlepsza sztafeta w gminie Kleczew
wystartowała z powodzeniem w mistrzostwach powiatowych, które odbyły
się w Kazimierzu Biskupim. Startowało
w nich osiem sztafet. Znakomicie sztafetę
z Budzisławia rozpoczęła Justyna Budner, pokonując 800 metrów w czasie 2,26.
Prowadzenie utrzymała Ewelina Ligocka
i tą dobrą passę kontynuowały Weronika
Albanowska, Karolina Karpińska, Izabela Sołtysiak i Karolina Bułakowska. Po
kolejnym okrążeniu, w którym biegła
Aleksandra Matuszak, przewaga zmniejszyła się, ale ósma z kolei stanęła na starcie Klaudia Brożyńska i znowu wygrała
swój bieg z przewagą 10 metrów. Jako
przedostatnia finiszowała Katarzyna Natywo i mimo że pokonała dystans w dobrym czasie 2,46 równo z nią linię mety
przebiegła rywalka z Rychwała. Jako
ostatnia wystartował Dominika Szabat,
dała z siebie maksimum, to jednak na 200
metrów przed metą straciła prowadzenie
i ukończyła bieg na drugim miejscu.
JN
NOWA SKOCZNIA
Udany debiut Spełnione marzenie
S
Malwina Fajkowska w efektownej akcji
M
alwina Fajkowska i Katarzyna Natywo z Gimnazjum im. Przyrodników Polskich w Budzisławiu Kościelnym
w swoim debiucie wywalczyły brązowy
medal podczas zawodów powiatowych,
które rozegrano w Mąkolnie.
Po raz pierwszy zawodniczki tego
gimnazjum wystartowały w zawodach
gminnych i pewnie wywalczyły awans.
W turnieju o mistrzostwo powiatu sprawiły ogromnie miłą niespodziankę, bowiem w grupie zajęły drugie miejsce
i wywalczyły awans do półfinału. Spotkały się w nim z zawodniczkami Mąkolna, które okazały się lepsze, ale już
w pojedynku w małym finale Fajkowska
i Natywo pokonały rywalki z Gimnazjum
w Rychwale 3:1 i w ten sposób mocnym
akcentem zakończyły debiut w nowej
dyscyplinie. JN
zkoła Podstawowa im. Józefa Jóźwiaka w Koziegłowach wzbogaciła swoją bazę sportową o nową skocznię.
Nowy obiekt wpisuje się w w zadania
szkoły, która ma tworzyć optymalne warunki do rozwijania indywidualnego rozwoju posiadanych umiejętności i uzdolnień. Uczniowe tej szkoły będą mogli
z niej korzystać także w czasie wolnym.
Zbudowanie skoczni stało się możliwe
dzięki zaangażowaniu wielu osób. Szczególne podziekowania należy złożyć Marzenie Kujawie, Piotrowi Szczekockiemu,
Januszowi Ruszkowskiemu, państwu Beacie i Miłosławowi Matuszakom z Janowa oraz Danielowi Bednarkowi, dyrektorowi OSiR i jego pracownikom za
fachowo wykonaną pracę – powiedziała
Anna Jabłońska, nauczycielka i przewodnicząca Gminnej Rady Sportu.
Dzięki cennej pomocy ludzi o dobrym
i hojnym sercu spełniło się marzenie
szkolnej społeczności – powiedziała Hanna Szczekocka, dyrektor szkoły w Koziegłowach.
JN
Nowa skocznia już cieszy się wielkim zainteresowaniem
27
KARATE MISTRZOSTWA EUROPY
Trzy medale
Martyny Albanowskiej
M
artyna Albanowska z UKS OSiR
Kleczew Karate Shotokan zdobyła
trzy medale II Mistrzostw Europy w Karate Dzieci, Kadetów i Juniorów rozgrywanych w Gyor. Węgierskie miasto okazało
się bardzo szczęśliwe dla zawodniczki
trenera Zdzisława Nowaka.
W Gyor startowało niemal 1500 zawodników, między innymi z Ukrainy,
Anglii, Rosji, Włoch, Rumunii, Bośni
i Hercegowiny, Niemiec, Czech, Irlandii,
Serbii, Belgii i Hiszpanii.
Polskę reprezentowało 80 zawodników z 10 klubów.
Albanowska wraz z Aleksandrą Gireń
z Wągrowca i Magdaleną Klenart z Mikołowa jako Polska II z trenerem Nowakiem
startowała w kumite drużynowym shobu
ippon. Pierwsze starcie wygrały z Polską
I 3:0, następnie wygrały 3:0 z Włoszkami. Dało im to awans do finału. W finało-
wych potyczkach lepsze od nich okazały
się Rumunki – w rottation shobu ipon
– i Węgierki w shobbu ipon, ale dwa srebrne medale to ogromny sukces drużyny.
W turnieju indywidualnym Martyna
Albanowska wystąpiła w kategorii kumite juniorek shobu sanbon – 60 kg. Albanowska pokonała kolejni Ukrainkę i Rumunkę. Druga z Rumunek, w boju
o awans do finału, okazała się minimalnie
lepsza, zdobywając po wyrównanej walce decydujący punkt w ostatnich sekundach walki.
– Martyna indywidualnie zdobyła brązowy medal i dwa srebrne w drużynie.
To jej ogromny sukces, bo po raz pierwszy
startowała w tak poważnych zawodach.
Jest to także klubowy sukces UKS OSiR
Kleczew Karate Shotokan i znakomita
promocja miasta i gminy Kleczew – powiedział trener Zdzisław Nowak.
JN
KARATE MISTRZOSTWA POLSKI
Srebro Justyny Szmajdki
Justyna Szmajdka (z lewej) z trenerem Nowakiem i Marta Albanowską
J
ustyna Szmajdka z UKS OSiR Kleczew Karate Shotokan zdobyła srebrny
medal podczas Mistrzostw Polski Karate
WKF Juniorów i Juniorów Młodszych
w Łodzi.
Do Łodzi, z różnych powodów, pojechały tylko trzy zawodniczki trenera
Zdzisława Nowaka. Absolutną debiutantką była Adrianna Marek, która w mocnej
i licznej obsadzie z zawodniczkami kadry
28
narodowej włącznie, nie poradziła sobie,
ale bez wątpienia zdobyła cenne doświadczenie.
O ogromnym pechu może mówić Martyna Albanowska, która niedawno tak
znakomicie radziła sobie podczas mistrzostw świata na Węgrzech. Tym razem,
złota medalistka z Gyor, w ostatniej sekundzie walki straciła punkt, który pozbawił ją szans na walkę o złoty medal.
Potrójna medalistka Martyna Albanowska
z trenerem Zdzisławem Nowakiem
W tym pojedynku nie sprawdziła się
przyjęta taktyka, a w repasażu Martyna
postawiła wszystko na jedną kartę i atakowała non stop.
– Ta walka to było jedno wielkie pasmo przedziwnych sędziowskich werdyktów i ostatecznie Martyna zajęła czwarte
miejsce. Pozostał wielki żal i niedosyt, ale
nasza zawodniczka pokazała, że dobrze
wie, że sport składa się z sukcesów, ale
i porażek – mówi Andrzej Roztropiński.
Wszystkie te negatywne przeżycia zrekompensowała postawa Justyny Szmajdki, która wygrywała w eliminacjach i wywalczyła sobie szansę walki o tytuł
mistrzyni Polski. Finałowy pojedynek
z Klaudią Zawiartą z Kumade Łódź był
bardzo wyrównany. W samej końcówce,
przy wyniku 1:1, Justyna miała dużą
przewagę, ale, niestety, decydujący punkt
zdobyła Klaudia i to ona mogła cieszyć
się ze złotego krążka. W półfinale
Szmajdka pokonała Katarzynę Sadowską
z Bodaikan Szczecin.
– Srebrny medal Justyny, to ogromny
sukces, który ukoronował jej systematyczną i ciężką pracę wykonywana na treningach. Srebro to także nagroda za lata
startów – powiedział wiceprezes Roztropiński.
JN
Karate, matura i węże
JEŹDZIECTWO
Z Martyną Albanowską, podwójną złotą medalistką mistrzostw świata, zawodniczką UKS Karate Shotokan OSiR Kleczew, rozmawia Jerzy Nowak
Serdecznie gratuluję podwójnego złota
w kumite podczas mistrzostw globu
w węgierskim Gyor. Złote medale zdobyłaś z trenerem Zdzisławem Nowakiem
w turnieju indywidualnym i drużynowym w barwach reprezentacji Polski.
Jak i kiedy trafiłaś do tego sportu?
– Bardzo dziękuję za gratulacje i powiem, że jestem szalenie szczęśliwa
z tego ogromnego sukcesu. Na mistrzostwa pojechałam tylko dzięki pomocy
burmistrza pana Marka Wesołowskiego
i za to jestem mu bardzo wdzięczna.
To mój największy sukces w dotychczasowej karierze sportowej, która trwa już
osiem lat. A do karate trafiłam za sprawą
ojca, który widząc, że rozsadza mnie nadmiar energii, pewnego dnia powiedział
mi o klubie w Kleczewie. Zgodziłam się
spróbować i wraz z tatą pojechałam na
pierwszy trening. Spodobało mi się i tak
zostałam z karate do dziś. Ten sport jest
moją codziennością, integralną częścią
mojego życia i bardzo mnie to cieszy. Byłam wtedy uczennicą 4 klasy Szkoły Podstawowej w Budzisławiu Kościelnym,
a teraz uczę się w klasie maturalnej III Liceum w Koninie.
Wymień najważniejsze sportowe wydarzenia z okresu tych kilku lat ciężkiej pracy.
– Oczywiście te najważniejsze to podwójne złoto zdobyte na Węgrzech.
Wcześniej dwukrotnie wywalczyłam tytuł wicemistrzyni Polski, a podczas mistrzostw świata w Kowarach w 2010 roku
byłam czwarta. Wszystkie te sukcesy
osiągnęłam w kumite.
Wyjaśnij naszym Czytelnikom na czym
polega kumite?
– Kumite to jest walka z przeciwnikiem, a nie wyłącznie pokaz umiejętności.
A jaki masz pas?
– Mam brązowy pas, czyli 2 kyu. Za te
wszystkie sukcesy i moje umiejętności
chciałabym bardzo podziękować mojemu
trenerowi. Pan Zdzisław Nowak to wspaniały człowiek i szkoleniowiec, który,
mimo dzielącego nas dystansu i pełnej
dyscypliny na linii trener – zawodnik, tak
przybliża nam zaplanowane do wykonania zajęcia, że doskonale wiemy, co one
nam dają. Dzięki temu jesteśmy w pełni
Oktawia
skacze
wysoko
O
Martyna Albanowska, mistrzyni świata w kumite, kocha karate i węże
świadomi swego ciała i to daje nam olbrzymią satysfakcję. Czujemy pełną harmonię ducha i ciała, a to cudowne uczucie.
ktawia Woźniak, uczennica drugiej
klasy Gimnazjum w Budzisławiu
Kościelnym, zawodniczka LKJ przy
Stadninie Koni w Mieczownicy, nie zwalnia tempa. Po zdobyciu w kwietniu IV
miejsca w Mistrzostwach Polski, przyszły kolejne bardzo dobre wyniki.
Oto pełna lista jej osiagnięć:
– 10 miejsce w klasie N podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Drzonkowie
– 2 miejsce w klasie P w Regionalnych
Zawodach w Tarnowej koło Pyzdr
– 1 miejsce w klasie L 1 w Międzynarodowych Zawodach w Zagórowie
– 1 miejsce w klasie P podczas regionalnych zawodów w Jaszkowie koło Śremu
Wszystkie te sukcesy Oktawia wywalczyła na 5-letniej klaczy Łuna.
JD/JN
Przed tobą matura i zapewne skrystalizowane już plany na przyszłość?
– Oczywiście. Po maturze chcę zdobyć uprawnienia instruktora karate,
a poza tym zamierzam studiować psychologię sportu.
Było dotąd w naszej rozmowie głównie
o sporcie. Czy mistrzyni świata ma,
obok karate i nauki, inne, być może fascynujące zainteresowania?
– Owszem. Pewnie niektórych zaskoczę, ale bardzo lubię zwierzęta, bo mój
tata Jacek jest ornitologiem i zaszczepił
nam miłość do zwierząt. Mojego tatę interesują ptaki, a mnie węże. Sporo o nich
wiem, bo czytam fachową lekturę o tych
gadach. Mam w związku z tym pewne
marzenie, ale niech ono na razie pozostanie... marzeniem.
SPRZEDAM
działkę budowlaną
o pow. 560 m 2 (uzbrojoną)
w Kleczewie • Osiedle Górnicze
Tel. 605
356 262
29
K
R
Z
Y
Ż
Ó
W
K
A
Poziomo: 3. Miasto nad Nerem, 9. Wieś w gminie Bełchatów, 10. Drewniany młot
bednarski, 11. Fotel na plażę, 12. Miasto nad Silnicą, 13. Inaczej pochlebczyni,
14. Opera Giacomo Pucciniego (1858-1924), 15. Figura lub pionek w szachach,
16. Tytułowy Jerzy Stuhr w filmie Feliksa Falka z 1977 roku, 20. Miasto i port w Jordanii, 21. Najmniejsza porcja energii, 24. Nazwisko autora „Dzikiej kaczki”, 26. Zupa na
zakwasie, 29. Dzielnica rekreacyjna Dąbrowy Górniczej, 30. Barwi lakmus na niebiesko, 32. Obsługa, obsada, zmiana, 34. Dramat dla jednego aktora, 38. Zawsze ma
jakąś maść, 41. Pocztowe zawiadomienie o przesyłce, 42. Głowa rodziny mafijnej,
43. Zgiełk, hałas, rwetes, 44. Zastawiane przez kłusownika, 45. Jon elektroujemny,
46. Tytuł znanego poematu Allena Ginsberga (1926-1997) z 1956 roku, 47. Woskowy
obóz tatarski, 48. Imię bohatera książek Alfreda Szklarskiego (1912-1992);
Pionowo: 1. Postać z serialu „Czterdziestolatek”, 2. Kobieta sztukmistrz, 3. Człowiek
nieznający się na danej rzeczy, 4. Bardzo rzadkie imię męskie, 5. San Marino we
Włoszech, 6. Podwójny ruch w szachach, 7. „Dzielnica” Kleczewa, 8. Ippon oznacza
w nim wygraną, 17. Inaczej biwak, koczowisko, 18. Państwo euroazjatyckie, 19. Władze po wojskowym zamachu stanu, 22. Część pociągu, 23. Tworzą go język, historia
i kultura, 24. Gatunek winorośli, 25. Śmieci w komputerze, 26. W sztuce to podstawa
kolumny lub filaru, 27. Uwielbienie dla własnego narodu i pogarda dla innych,
28. Odmienna część mowy, 31. Zajmuje się przewozem i dostawą towarów, 33. Roślina lub kolor, 35. Na oczach Temidy, 36. Odrzucenie jakiejś propozycji, 37. Dawniej to
publiczny bal maskowy, 39. Może być szkolny lub akademicki, 40. Inaczej grynszpan
szlachetny, patyna.
30
Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło – przysłowie polskie - które powstanie z liter z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu liczbami od 1 do 54 (12 i 40 literą hasła jest
„Ę”, która nie występuje w diagramie krzyżówki). Hasło, wraz z wyciętym z „Gazety
Kleczewskiej” kuponem, należy nadesłać na kartkach pocztowych na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie, 62-540 Kleczew, Aleje 600-lecia 33 do dnia
2 grudnia 2011 roku.
Otrzymaliśmy 11 prawidłowych rozwiązań krzyżówki z poprzedniego, październikowego numeru „Gazety Kleczewskiej”, której hasłem także było przysłowie polskie:
„Gdy na Urszulę mokro, mróz szybko zakuje okno”. W wyniku losowania nagrody,
które odebrać można w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie,
otrzymują:
1. Jacek Karolak, Kleczew, ul. Stodolna
2. Beata Łuczyńska, Kleczew, ul. Konińska
3. Krystyna Grzelaczyk, Kleczew, ul. Kościelna 27
(jag)
nr 11/194 Listopad 2011
Centrum Kultury w Kleczewie
al. 600-lecia 33, 62-540 Kleczew
Nadanie Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym imienia
i przekazanie sztandaru (cd.)
Podziękowania za dotychczasową współpracę – w jubileusz 10-lecia
szkoły – w nadziei na kolejne Jubileusze
Kamil jako Mikołaj Kopernik w towarzystwie swoich kolegów – „braci
studentów”
Układ taneczny „Moc żywiołów”
Dla botanika prof. Adama Wodziczki ….
Chór szkolny
Artyści montażu słowno-muzycznego „Wielcy znani i nieznani” dziękują publiczności
Ola i Paweł w roli małżonków M. i P. Curie
Wystąpienie Wicekuratora
Oświaty w Poznaniu
p. Hanny Rajcic-Mergler
Gratulacje Wicestarosty
konińskiego
p. Andrzeja Nowaka
31
MGOK w Kleczewie zaprasza na
magiczna i niepowtarzalna noc pełna niespodzianek,
z zespołem ACCORD p. Macieja Pietryka i wspaniałym menu.
O północy pokaz sztucznych ognii
cena biletu (350 zł od pary)
Zapisy: Centrum Kultury w Kleczewie Tel. 63 2 702-212
ZG
„MAŁY DROBIA
IĘTA”
W
Ś
IE
K
L
IE
W
A
N
y zaprasza na
Ośrodek Kultur
Miejsko-Gminny
RODZENIOWY,
A
N
O
Ż
O
B
Z
S
A
00
KIERM
900-16
2011 w godz.
dnia 6 grudnia
bacz!!!
iąt, przyjdź i zo
Poczuj magię Św
BABY SĄ JAKIEŚ INNE
komedia prod. polskiej
18-19-20-21-22-23.11.2011
godz: 19.00
cena biletu - 12 zł
WYJAZD INTEGRACYJNY
komedia prod.polskiej
26-27-28-29-30.XI.2011
1-2-3-4.XII.2011
godz: 17.00, 19.00
cena biletu 12 zł
UWAGA
do numeru grudniowego
„Gazety Kleczewskiej”
dołączymy kalendarz
na rok 2012.
Red

Podobne dokumenty