Wykaz zapotrzebowania ilościowego na ryby morskie i przetwory

Komentarze

Transkrypt

Wykaz zapotrzebowania ilościowego na ryby morskie i przetwory
Załącznik nr 3
Formularz cenowy
Pakiet III – Ryby morskie i przetwory rybne
Nazwa wykonawcy - ...................................................................................................................
Adres wykonawcy- ......................................................................................................................
Miejscowość - .......................................................
Data- .............................
Wykaz zapotrzebowania ilościowego na ryby morskie i przetwory rybne
Lp.
Nazwa towaru
Morszczuk b/s filet mrożony lub
miruna filet mrożony Shatterpack 5%
1 glazury
2 Paluszki rybne panierowane z fileta
3 Śledź a’la matjas filet
Ryba mrożona panierowana kostka
4 a'100g
Ogółem
j.m.
Ilość
kg
kg
kg
300
250
40
kg
120
Cena netto
VAT w %
Wartość z
VAT
Wartość pozycji OGÓŁEM należy przenieść do załącznika 13 (Formularz ofertowy)
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy
Czytelne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy

Podobne dokumenty