Wizy - orimp

Komentarze

Transkrypt

Wizy - orimp
Wizy
OD 28 LAT OFERUJEMY USŁUGI WIZOWE DO WSZYSTKICH KRAJOW ŚWIATA A
NAJCZĘŚCIEJ DO PAŃSTW JAK PONIŻEJ; WSZYSTKIE USŁUGI WYKONUJEMY OSOBIŚCIE
NIE KORZYSTAMY Z DODATKOWYCH POŚREDNICTW
Sprawdź rekomendacje:
http://www.canadainternational.gc.ca/poland-pologne/offices-bureaux/travel_agenciesagences_voyage.aspx?lang=pol
Kraje, w których niezbędna będzie wiza, a my pomożemy Wam w ich uzyskaniu:

Afryka: Algieria,Angola,Benin,,Burkina Faso,Czad,Egipt,Erytrea,Etiopia,Gabon,Ghana,Gwinea
Równikowa,Kamerun,Kongo,Lesotho,Liberia,Libia,Malawi,Mali,Mauretania,
Mozambik,Namibia,Niger,Republika Środkowej Afryki,Rwanda,Sierra
Leone,Sudan,Tanzania,Togo,Uganda,Zambia.

Ameryka Pd Pn: Brazylia,Kuba,USA


Azja: Abchazja,Afganistan,Arabia
Saudyjska.Bahrajn,Bangladesz,Birma,Chiny,Indie,Indonezja,Irak,Iran,Jordania,Kambodża,Laos,Li
ban,Mongolia,Nepal,Pakistan,Syria,Tadżykistan,Tajlandia,Turcja,Uzbekistan
Wietnam,Zjednoczone Emiraty Arabskie
Europa: Białoruś, Rosja

Australia

USA

ROSJA

BIAŁORUŚ

AUSTRALIA

CHINY

AZERBEJDŹAN

INDIE

IRAN

LAOS

RPA

TAJLANDIA

UZBEKISTAN

WIETNAM

KANADA
Dla firm i grup zorganizowanych – specjalne rabaty!!! Sprawdź nas i zaufaj! Szanuj swój czas, zaproś
mobile konsultanta lub wyślij dokumenty kurierem
USA
Wiza do USA
W ramach naszych usług oferujemy:
o
pomoc przy wypełnianiu aplikacji wizowej,
o
pomoc w przygotowaniu kompletu dokumentów potrzebnych do wizy,
o
opłata konsularna,
o
umówienie na spotkanie z konsulem,
o
odbiór dokumentów z wizą,
Koszt wizy turystycznej: 160 USD (opłata konsularna)cena ustalana jest okresowo przez Dział
Konsularny i może ulec zmianie + (opłata za usługę)
Rosja
Wymagane dokumenty:

paszport,

zdjęcie (3,5 x 4,5 cm, en-face, białe tło),

wniosek wizowy,

polisa ubezpieczeniowa z SU 30 000 euro,
oraz do wizy :

turystycznej: voucher hotelowy i potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego,

prywatnej/ biznesowej: zaproszenie,

tranzytowej: kserokopia wizy do kraju docelowego oraz bilet na środek transportu.
Czas oczekiwania oraz koszt:

tryb zwykły 10 dni – 154 zł (opłata konsularna) + 110 zł (opłata do Rosyjskiego Centrum
Wizowego) + (opłata za usługę)

tryb ekspresowy 3 dni – 307 zł (opłata konsularna) + 110 zł (opłata do Rosyjskiego Centrum
Wizowego) + (opłata za usługę)
Jeżeli nie posiadają Państwo własnego zaproszenia lub voucheru, można je u nas uzyskać za
dodatkową opłatą.
W przypadku większej ilości wiz oraz dla naszych stałych klientów cena podlega negocjacji.
Białoruś
Wymagane dokumenty:

paszport,

zdjęcie (3,5 x 4,5 cm, en-face, białe tło),

wniosek wizowy,

polisa ubezpieczeniowa
oraz do wizy:

służbowej: zaproszenie,

prywatnej: zaproszenie + kserokopia 3 pierwszych stron paszportu białoruskiego, osoby
zapraszającej,

tranzytowej: kserokopia wizy do kraju docelowego oraz bilet na środek transportu
Czas oczekiwania oraz koszt:
za wizy prywatne/ służbowe /turystyczne 1-krotne:

tryb zwykły – 5-10 dni – 25 euro (opłata konsularna) + (opłata za usługę)

tryb ekspresowy – 2 dni – 50 euro (opłata konsularna) + (opłata za usługę)
za wizy tranzytowe 1-krotne:

tryb zwykły – 5-10 dni – 10 euro (opłata konsularna) + (opłata za usługę)

tryb ekspresowy – 2 dni – 35 euro (opłata konsularna) + (opłata za usługę)
za wizy tranzytowe 2-krotne:

tryb zwykły – 5-10 dni – 15 euro (opłata konsularna) + (opłata za usługę)

tryb ekspresowy – 2 dni – 40 euro (opłata konsularna) + (opłata za usługę)
W przypadku większej ilości wiz oraz dla naszych stałych klientów cena podlega negocjacji.
Australia
1. Turystyczno-biznesowa wielokrotna wiza e-Visitor do 90 dni pobytu:
Wymagane dokumenty: paszport; wniosek wizowy
Czas oczekiwania : do 5 dni
Koszt : (opłata za usługę)
2. Pobytowa (e-600) powyżej 90 dni do 1 roku:
Wymagane dokumenty:

paszport;

wniosek wizowy
dodatkowo mogą być wymagane:

do wizy prywatnej: zaproszenie w formie listu oraz kserokopię strony ze zdjęciem z dokumentu
stwierdzającego tożsamość osoby zapraszającej np. z australijskiego paszportu lub karty
imigracyjnej)

zaświadczenie z pracy o zajmowanym stanowisku, przyznanym urlopie i zarobkach,

jeśli prowadzi się własną firmę bądź pracuje w systemie samo zatrudnienia należy przedstawić
pełną dokumentację tj. kopię regonu, kopię wpisu do działalności gospodarczej lub wyciąg z
KRS oraz sprawozdanie podatkowe za ostatni rok lub wyciąg z konta firmy,

wyciąg z konta prywatnego,

jeśli się jest studentem lub uczniem – list ze szkoły wraz z pieczęcią szkoły/uczelni; ważną
legitymację,

w przypadku emerytury/renty – kopia legitymacji emeryta/rencisty + wyciąg z konta, na które
wpływa emerytura / renta,

w przypadku sponsorowania wyjazdu przez osobę z Australii, ambasada może poprosić o
zaświadczenie z pracy, zaświadczenie z urzędu podatkowego o przychodach lub wyciąg z
konta osoby sponsorującej,

ambasada może poprosić o wykonanie badań lekarskich w wyznaczonej przez ambasadę
placówce lekarskiej.
Czas oczekiwania: ok. 2 tygodni
Koszt: 130 AUD + (opłata za usługę)
Chiny
Wymagane dokumenty:

paszport,

zdjęcie (3,5 x 4,5 cm; en-face, białe tło),

wniosek wizowy,
oraz do wizy:

turystycznej: kopia rezerwacji biletu lotniczego, bilet lotniczy lub potwierdzenie uczestnictwa w
wycieczce,

biznesowej: kopia rezerwacji biletu lotniczego oraz zaproszenie od strony chińskiej
Czas oczekiwania:

tryb zwykły – 5 dni roboczych ambasady – 220 zł (opłata konsularna) + (opłata za usługę)

tryb ekspresowy – 3 dni robocze ambasady – 270 zł (opłata konsularna) + (opłata za usługę)
Azerbejdżan
Wymagane dokumenty:

paszport + kserokopia pierwszej strony ze zdjęciem

zdjęcie (3,5 x 4,5 cm; en-face, białe tło),

wniosek wizowy,

zaświadczenie z miejsca pracy (w przypadku przedsiębiorstw KRS i oświadczenie o samo
zatrudnieniu)
oraz do wizy:

turystycznej: rezerwacja hotelu lub kopia rezerwacji biletu lotniczego

prywatnej/ służbowej: zaproszenie (w języku azerskim) lub kopia dokumentu tożsamości osoby
zapraszającej z dokładnymi danymi tj. adres, numer telefonu.
Czas oczekiwania: 15-20 dni roboczych
Koszt: wiza 1 lub 2-krotna – 60 euro (opłata konsularna) + (opłata za usługę)
Indie
Wymagane dokumenty:

paszport,

zdjęcie (3,5 x 4,5 cm, en-face, białe tło),

wniosek wizowy,

kopia rezerwacji biletu lotniczego,
oraz do wizy biznesowej: list delegujący z firmy na wyjazd (w języku angielskim), zaproszenie od
firmy zagranicznej na wyjazd biznesowy/służbowy.
Czas oczekiwania: ok. 15 dni roboczych
Koszt:

wiza turystyczna: 232 zł (opłata konsularna) + (opłata za usługę)

wiza biznesowa: 715 zł (opłata konsularna) + (opłata za usługę)
Iran
Wymagane dokumenty:

paszport + kserokopia pierwszej strony ze zdjęciem,

zdjęcie (3,5 x 4,5 cm, en-face, białe tło),

wniosek wizowy,

zaproszenie wystawione przez służby konsularne Iranu (TELEX do ambasady)

polisa ubezpieczeniowa,
Czas oczekiwania: ok. 7 dni roboczych od daty otrzymania zgody na wydanie wizy
Koszt: 50 euro (opłata konsularna) + (opłata za usługę)
RPA
Wymagane dokumenty:

paszport,

2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm, en-face, białe tło),

wniosek wizowy,

kopia rezerwacji biletu lotniczego,

potwierdzenie opłaconej rezerwacji hotelu,

list motywacyjny podróży/ plan podróży,

zaświadczenie o zatrudnieniu,

wyciąg z konta bankowego ze środkami finansowymi (min. 500 USD na tydzień na osobę),

polisa ubezpieczeniowa,
Dokumenty muszą być sporządzone w języku angielskim.
Czas oczekiwana: ok. 3 tygodnie
Koszt: 50 euro (opłata konsularna) + (opłata za usługę)
UWAGA! Od X-2014 obowiązuje osobiste stawiennictwo w Konsulacie
Uzbekistan
Wymagane dokumenty:

paszport + kserokopia pierwszej strony ze zdjęciem,

2 zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm, en-face, białe tło),

2 wnioski wizowe,

upoważnienie do złożenia/ odebrania dokumentów,

zaświadczenie o zatrudnieniu,

zaproszenie wystawione przez służby konsularne (TELEX do ambasady)
Czas oczekiwania: ok. 3 dni
Koszt:

wiza jednokrotna do 7 dni – 60 USD (opłata konsularna) + (opłata za usługę)

wiza jednokrotna do 15 dni – 70 USD (opłata konsularna) + (opłata za usługę)

wiza jednokrotna do 30 dni – 80 USD (opłata konsularna) + (opłata za usługę)

wiza jednokrotna do 3 miesięcy – 100 USD (opłata konsularna) +(opłata za usługę)

wiza jednokrotna do 6 miesięcy – 140 USD (opłata konsularna) + (opłata za usługę)
Każda krotność powyżej 1 wjazdu + 10 USD
Tajlandia
Wymagane dokumenty:

paszport,

zdjęcie (3,5 x 4,5 cm, en-face, białe tło),

wniosek wizowy
Czas oczekiwania: ok. tygodnia
Koszt:

wiza 1-krotna: 120 zł (opłata konsularna) + (opłata za usługę),

wiza 2-krotna: 240 zł (opłata konsularna) + (opłata za usługę),

wiza 3-krotna: 360 zł (opłata konsularna) + (opłata za usługę),

wiza 4-krotna: 480 zł (opłata konsularna) + (opłata za usługę).
Wietnam
Wymagane dokumenty:

paszport,

zdjęcie (3,5 x 4,5 cm, en-face, białe tło),

wniosek wizowy,
oraz do wizy służbowej: zaproszenie od firmy zagranicznej
Czas oczekiwania: ok. tygodnia
Koszt:

wiza 1-krotna do 15 dni – 230 zł (opłata konsularna) + (opłata za usługę)

wiza 1-krotna do 30 dni – 250 zł (opłata konsularna) + (opłata za usługę)
Kanada
Obywatele Polscy wyjeżdżający turystycznie nie potrzebują wiz do 6 miesięcy pobytu, jeżeli
posiadają paszport biometryczny (wydany po sierpniu 2007 r.)dla pozostałych i wyjeżdżających do
pracy
Wymagane dokumenty:

paszport,

2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm, en-face, białe tło),

wniosek wizowy

list z pracy o zajmowanej pozycji, przyznanym urlopie oraz zarobkach, a w przypadku
przedsiębiorstw: kopię regonu, kopię wpisu do działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS,
sprawozdanie podatkowe za ostatni rok lub wyciąg z konta firmy,

jeśli się jest studentem lub uczniem: list ze szkoły wraz z pieczęcią szkoły/uczelni oraz ważną
legitymację szkoły / uczelni

dzieci poniżej 16 roku życia muszą przedstawić notarialną zgodę na podróż nie obecnego
rodzica bądź prawnego opiekuna oraz zupełny akt urodzenia,

ambasada może zażądać badań lekarskich, na które wystawi odpowiednie skierowanie,

w przypadku emerytów/ rencistów – odcinek renty lub emerytury,
oraz do wizy:

prywatnej: zaproszenie w formie listu oraz kopię strony ze zdjęciem dokumentu
potwierdzającego tożsamość osoby zapraszającej (np. z kanadyjskiego paszportu lub karty
imigracyjnej),

biznesowej: zaproszenie od organizacji bądź firm kanadyjskich
Czas oczekiwania: ok. 15 dni roboczych
Koszt:

wiza 1-krotna: 275 zł (opłata konsularna) + (opłata za usługę)

wiza wielokrotna: 275 zł (opłata konsularna) + (opłata za usługę).

Podobne dokumenty