Załącznik nr 2a-2d Formularze cenowe

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 2a-2d Formularze cenowe
Załącznik Nr 2a
Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty
we Władysławowie
Rynek 43
62-710 Władysławów
FORMULARZ CENOWY
Część 1 – Dostosowanie pomieszczeń – dostawa i montaż
L.p.
Nazwa
1
2
1
2
3
Suszarka do rąk
Podajnik do mydła
Lustro akrylowe
4
Półka na kubeczki i ręczniki
5
6
Cena
Razem netto
J.m. Ilość jednostkowa (kol. 4 x kol.
netto
5)
3
4
5
6
Stawka
podatku
VAT (%)
Wartość
podatku VAT
Wartość brutto
(kol. 6 + kol. 8)
7
8
9
Dostosowanie pomieszczeń – Szkoła Podstawowa w Chylinie
SZT.
3
SZT.
3
SZT.
3
SZT.
2
Miska ustępowa ze spłuczką ceramiczną i deską
SZT.
2
sedesową z montażem
Umywalka wisząca z baterią i syfonem wraz z
SZT.
3
montażem
Dostosowanie pomieszczeń – Szkoła Podstawowa im. Alfreda Delonga w Kunach
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 1 z 26
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Miska ustępowa ze spłuczką ceramiczną i deską
SZT.
1
sedesową z montażem
Umywalka wisząca z baterią i syfonem wraz z
SZT.
1
montażem
Dozownik do mydła
SZT.
2
Dozownik do ręczników
SZT.
2
Dostosowanie pomieszczeń – Szkoła Podstawowa w Natalii
Miska ustępowa ze spłuczką ceramiczną i deską
SZT.
2
sedesową z montażem
Suszarka do rąk
SZT.
3
Podajnik do mydła w płynie
SZT.
3
Półka na kubeczki i ręczniki
SZT.
2
Dostosowanie pomieszczeń – Szkoła Podstawowa w Wyszynie
Umywalka wisząca z syfonem i montażem
SZT.
4
Miska ustępowa ze spłuczką ceramiczną i deską
SZT.
4
sedesową z montażem
Nakładka sedesowa
SZT.
4
Podest dziecięcy
SZT.
4
Podgrzewacz wody z bateria
SZT.
4
Lustro akrylowe
SZT.
6
Podajnik do mydła w płynie
SZT.
6
Podajnik metalowy na ręczniki papierowe
SZT.
4
23 Półeczka na 20 kubeczków
SZT
2
24 Lustro dla personelu
25 Podajnik do mydła w płynie dla personelu
26 Zestaw WC kompakt, deska sedesowa z montażem
SZT
SZT.
SZT.
1
1
1
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 2 z 26
27
28
29
30
31
dla personelu
Podajnik metalowy na ręczniki papierowe dla
SZT.
1
personelu
Drzwi łazienkowe z klamką i montażem
SZT.
6
Dostosowanie pomieszczeń – Szkoła Filialna w Małoszynie
Suszarka do rąk
SZT.
2
Lustro akrylowe
SZT.
3
Podajnik do mydła w płynie
SZT.
3
Razem netto:
Razem VAT:
Razem brutto:
Wartość z pozycji RAZEM NETTO, VAT, BRUTTO należy przenieść do formularza ofertowego.
..................................................
Miejscowość, data
....................................................
Podpis Wykonawcy
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 3 z 26
Załącznik Nr 2b
Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty
we Władysławowie
Rynek 43
62-710 Władysławów
FORMULARZ CENOWY
Część 2 – Dostawa mebli i wyposażenia
L.p.
Nazwa
J.m.
Ilość
1
2
3
4
Cena
Stawka
Razem netto
jednostkowa
podatku VAT
(kol. 4 x kol. 5)
netto
(%)
5
6
7
Wartość
podatku VAT
Wartość brutto
(kol. 6 + kol. 8)
8
9
Meble i wyposażenie– Szkoła Podstawowa w Chylinie
1
Szafka Tęczowe Skrytki /9 skrytek, 18 półek/
SZT.
1
2
Szafka Tęczowe Skrytki /6 skrytek, 12 półek/
SZT.
1
3
Aplikacja do mebli -duża
SZT.
1
4
Szafa wysoka
SZT.
2
5
Szafka z 3 półkami i 3 szuflady
SZT.
2
6
Komoda z szufladami
SZT.
1
7
Szafka z drzwiczkami
SZT.
1
8
Szafka rogowa z półkami
SZT.
1
9
Biblioteczka skośna duża
Stoliki prostokątne z kolorowym blatem z regulacją nóg
0-3
Krzesło przedszkolne nr 2
SZT.
1
SZT.
4
SZT.
12
10
11
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 4 z 26
12
Krzesło przedszkolne nr 3
13
Wykładzina dywanowa
SZT.
12
m2
24
14
Biurko nauczyciela z 1 szufladą
SZT.
1
15
Tablica moderacyjna trzyelementowa/360x120x195/
SZT.
1
16
Szatnia dla 6 dzieci z półkami i wieszakami
SZT.
4
17
Ławka do szatni
SZT.
2
Apteczka metalowa z wyposażeniem
SZT.
1
18
Meble i wyposażenie – Szkoła Podstawowa im. Alfreda Delonga w Kunach
19
Szafka ze schowkami
SZT.
2
20
Szafka wysoka
SZT.
1
21
Szafka z półkami
SZT.
1
22
Komoda
SZT.
2
23
Szafka z drzwiami
SZT.
1
24
Szafka z półkami
SZT.
1
25
Szafka rogowa
SZT.
1
26
Stoliki sześciokątne z regulacją wysokości 0-3
SZT.
4
27
Krzesełka nr 2
SZT.
12
28
Krzesełka nr 1
SZT.
12
29
30
Szafka ekologiczne drzewko-choinka
SZT.
1
Szatnia dla 5 dzieci z półką, wieszakiem, ławeczką oraz
SZT.
5
drzwiczkami w kolorze
Meble i wyposażenie – Szkoła Podstawowa w Natalii
31
Szafka lokomotywa z 2 drzwiczkami i 3 szufladami
SZT.
1
32
Szafka wagon z 8 szufladami
SZT.
3
33
Szafka wagon z 2 drzwiczkami
SZT.
1
34
Szafka wagon z 3 półkami odkrytymi
SZT.
3
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 5 z 26
35
SZT.
1
SZT.
4
37
Dywan edukacyjny labirynt 3x4m
Stoliki prostokątne z kolorowym blatem z regulacją nóg
0-3
Krzesło przedszkolne nr 2
SZT.
12
38
Krzesło przedszkolne nr 3
SZT.
12
39
Kanapa narożna laguna
SZT.
1
40
Biblioteczka wisząca
SZT.
1
41
Krzesło obrotowe dla nauczyciela
SZT.
1
42
Szatnia –szafka dla 5 dzieci z drzwiami
SZT.
5
43
44
Meble i wyposażenie – Szkoła Podstawowa w Wyszynie
Stoliki prostokątne z kolorowym blatem z regulacją nóg
SZT.
8
0-3
Krzesło przedszkolne nr 3
SZT.
12
45
Krzesło przedszkolne nr 1
SZT.
12
46
Krzesło konferencyjne
SZT.
3
47
Regał wysoki z 3 pólkami
SZT.
3
48
Regał wysoki z 2 pólkami
SZT.
3
49
Regał niski wyposażony w 1 półkę
SZT.
2
50
Regał niski wyposażony w 6 półek
SZT.
2
51
Regał duży wyposażony w 9 półek
SZT
2
52
Drzwiczki do regałów kolorowe
Szafa wysoka z 3 półkami, 8 szufladami na dwóch
górnych pólkach zamykane drzwiczki /83,6x40x190/
Szuflady kolorowe drewniane /36,5x35x16/
Słupek wyposażony w 3 półki i miejsce na 4 szuflady
/43,7x40x190/
Drzwiczki do wysokich szaf
SZT
30
SZT.
2
SZT.
20
SZT.
1
SZT.
3
36
53
54
55
56
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 6 z 26
59
Szafa wysoka wyposażona w 5 półek z drzwiami na
zamek /83,6x60x190/
Szafa z przesuwanymi drzwiami wyposażona w 3 półki
/83,6x40x104,6/
Nadstawka do regału wyposażona w 1 półkę /83x35x50/
60
Wykładzina dywanowa z obszyciem
m2
44
61
m2
120
SZT.
5
63
Panele z montażem do 2 sal i 2 szatni
Drzwi z montażem do 2 sal przedszkolnych i 2 szatni
oraz zaplecza dla n-li
Biurko nauczyciela z szufladą
SZT.
2
64
Aplikacja –statek piracki
SZT.
2
65
Aplikacja –syrenka
SZT.
1
66
Tablica moderacyjna trzyelementowa
SZT.
1
67
Biblioteczka z ławeczką
SZT.
1
68
Meble wypoczynkowe –pufa –zwierzątka
SZT.
3
69
Zestaw wypoczynkowy -2 fotele + pufa
SZT.
3
70
Bajkowe materace 3 elementowe
SZT.
3
71
Siedzisko piankowe –tęcza
SZT.
3
72
Zestaw poduszek okrągłych (10)
KPL.
3
73
Szatnia dla 6 dzieci z półeczką, wieszakiem i ławeczką
SZT.
8
74
Ławeczka do szatni
SZT.
2
75
Kolorowe drzwiczki do szatni
SZT.
40
76
Rolety okienne do sal przedszkolnych
m2
30
57
58
62
SZT.
2
SZT.
3
SZT.
4
Meble i wyposażenie – Szkoła Filialna w Małoszynie
77
Stoliki sześciokątne czerwone z regulacją wysokości 0-3 SZT.
2
78
Krzesło Karolek czerwone nr 2
SZT.
12
79
Szafka ekologiczna-gruszka
SZT.
1
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 7 z 26
80
Szafka lokomotywa: 3 szuflady, drzwiczki, Pólki,aplikacje SZT.
1
81
Szafka wagon 1, 8 szuflad
SZT.
2
82
Szafka wagon 2, drzwiczki i półki
SZT.
2
83
Szafka wagon 3, z pólkami
SZT.
2
84
Szafka wagon 4, z 2 półkami
SZT.
2
85
Szafka moduł 4 /3 skryki, 3 szuflady/
SZT.
1
86
Bufory do lokomotywy /10/
Kpl.
1
87
Szafka moduł 2, 6 skrytek
SZT.
1
88
Szafka Duży moduł- 9 skrytek
SZT.
1
89
Szafka mały moduł -6 skrytek
SZT.
1
90
Szafka wysoka z 2 parami drzwi
SZT.
1
91
Dywan Biedronka /2x2m/
SZT.
2
92
Lustro logopedyczne
SZT.
1
93
Półka so szatni
SZT.
2
94
Ławeczka do szatni
SZT.
2
Razem netto:
Razem VAT:
Razem brutto:
Wartość z pozycji RAZEM NETTO, VAT, BRUTTO należy przenieść do formularza ofertowego.
..................................................
Miejscowość, data
....................................................
Podpis Wykonawcy
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 8 z 26
Załącznik Nr 2c
Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty
we Władysławowie
Rynek 43
62-710 Władysławów
FORMULARZ CENOWY
Część 3 – Dostawa sprzętu ICT, audiowizualnego i AGD
L.p.
Nazwa
J.m.
Ilość
1
2
3
4
Cena
Stawka
Razem netto
jednostkowa
podatku VAT
(kol. 4 x kol. 5)
netto
(%)
5
6
7
Wartość
podatku VAT
Wartość brutto
(kol. 6 + kol. 8)
8
9
Wyposażenie: sprzęt AGD, ICT, – Szkoła Podstawowa w Chylinie
1
Pralka automatyczna
SZT.
1
2
Odkurzacz karcher
SZT.
1
3
Monitor interaktywny z oprogramowaniem i montażem
SZT.
1
4
Notebook z oprogramowaniem
SZT
2
5
Pakiet biurowy MS Office
SZT.
2
6
Kserokopiarka
SZT.
1
7
Radiomagnetofon
SZT.
1
8
Drukarka atramentowa ze skanerem
SZT.
1
9
Stolik projekcyjny
SZT.
1
Program multimedialny „Od szlaczka krzywego do pisma
SZT.
1
10
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 9 z 26
prostego”
11
Program multimedialny „Szacuję, przeliczam, obliczam”
SZT.
1
12
Program multimedialny „Klaszczę, tupię, podskakuję”
SZT.
1
13
Aparat cyfrowy
SZT.
1
Wyposażenie: sprzęt AGD, ICT, – Szkoła Podstawowa im. Alfreda Delonga w Kunach
SZT.
1
14
Pralka automatyczna
15
Odkurzacz
SZT.
1
16
Monitor interaktywny z oprogramowaniem i montażem
SZT.
1
17
Notebook z oprogramowaniem
SZT.
2
18
Pakiet biurowy MS Office
SZT.
1
19
Kserokopiarka
SZT.
1
20
Radiomagnetofon
SZT.
1
21
Drukarka atramentowa ze skanerem
SZT.
1
22
SZT.
1
SZT.
1
24
Stolik projekcyjny
Program multimedialny „Od szlaczka krzywego do pisma
prostego”
Program multimedialny „Szacuję, przeliczam, obliczam”
SZT.
1
25
Program multimedialny „Klaszczę, tupię, podskakuję”
SZT.
1
26
Ekran projekcyjny
SZT.
1
27
Aparat cyfrowy
SZT.
1
28
Kamera cyfrowa
SZT.
1
29
Pralka automatyczna
30
Odkurzacz karcher
SZT.
1
31
Monitor interaktywny z oprogramowaniem i montażem
SZT.
1
32
Notebook z oprogramowaniem
SZT.
2
23
Wyposażenie: sprzęt AGD, ICT, – Szkoła Podstawowa w Natalii
SZT.
1
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 10 z 26
33
Pakiet biurowy MS Office
SZT.
2
34
Kserokopiarka
SZT.
1
35
Radiomagnetofon
SZT.
1
36
Drukarka atramentowa ze skanerem
SZT.
1
37
SZT.
1
SZT.
1
39
Stolik projekcyjny
Program multimedialny „Od szlaczka krzywego do pisma
prostego”
Program multimedialny „Szacuję, przeliczam, obliczam”
SZT.
1
40
Program multimedialny „Klaszczę, tupię, podskakuję”
SZT.
1
41
Aparat cyfrowy
SZT.
1
38
Wyposażenie: sprzęt AGD, ICT, – Szkoła Podstawowa w Wyszynie
42
Odkurzacz karcher
SZT.
1
43
Froterka karcher
SZT.
1
44
Zmywarka gastronomiczna z wyparzaczem
SZT.
1
45
Kuchnia elektryczna wolnostojąca czteropłytowa
SZT.
1
46
Rozdrabniacz odpadków organicznych
SZT.
1
47
Termos stalowy 15l
SZT.
1
48
Pojemnik termoizolacyjny poj. 38l
SZT.
1
49
Termos stalowy z pompką 3,5l
SZT.
1
50
Szatkownica do warzyw
SZT
1
51
Taboret elektryczny o mocy 5KW i zasilaniu 400V
SZT
1
52
Monitor interaktywny z oprogramowaniem i montażem
SZT.
3
53
Stolik projekcyjny
SZT.
1
54
Notebook z oprogramowaniem
SZT.
4
55
Pakiet biurowy MS Office
SZT.
4
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 11 z 26
56
Kserokopiarka
SZT.
2
57
Radiomagnetofon
SZT.
3
58
Drukarka atramentowa ze skanerem
SZT.
3
59
Głośniki
SZT.
3
60
Przenośny zestaw nagłośnieniowy
SZT.
1
61
Zestaw nagłaśniający dwukanałowy
SZT.
1
62
Aparat cyfrowy
SZT.
1
63
SZT.
1
SZT.
1
65
Kamera cyfrowa
Program multimedialny „Od szlaczka krzywego do pisma
prostego”
Program multimedialny „Szacuję, przeliczam, obliczam”
SZT.
1
66
Program multimedialny „Klaszczę, tupię, podskakuję”
SZT.
1
67
Program multimedialny „logorytmika”
SZT.
1
68
Program „Magiczny dywan” interaktywna podłoga
SZT.
1
64
Wyposażenie: sprzęt AGD, ICT, – Szkoła Filialna w Małoszynie
69
Pralka automatyczna
SZT.
1
70
Odkurzacz karcher
SZT.
1
71
Monitor interaktywny z oprogramowaniem i montażem
SZT.
1
72
Notebook z oprogramowaniem
SZT.
1
73
Pakiet biurowy MS Office
SZT.
1
74
Kserokopiarka
SZT.
1
75
Radiomagnetofon
SZT.
1
76
Drukarka atramentowa ze skanerem
SZT.
1
77
Stolik projekcyjny
SZT.
Program multimedialny „Od szlaczka krzywego do pisma
SZT.
prostego”
1
78
1
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 12 z 26
79
Program multimedialny „Szacuję, przeliczam, obliczam”
SZT.
1
80
Program multimedialny „Klaszczę, tupię, podskakuję”
SZT.
1
81
Sprzęt nagłaśniający
SZT.
1
82
Aparat cyfrowy
SZT.
1
Razem netto:
Razem VAT:
Razem brutto:
Wartość z pozycji RAZEM NETTO, VAT, BRUTTO należy przenieść do formularza ofertowego.
..................................................
Miejscowość, data
....................................................
Podpis Wykonawcy
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 13 z 26
Załącznik Nr 2d
Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty
we Władysławowie
Rynek 43
62-710 Władysławów
FORMULARZ CENOWY
Część 4– Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych i artykułów zapewniających bezpieczne
warunki opieki nad dziećmi
L.p.
Nazwa
J.m.
Ilość
Cena
jednostkowa
netto
Razem netto
(kol. 4 x kol.
5)
Stawka
podatku VAT
(%)
Wartość
podatku VAT
Wartość brutto
(kol. 6 + kol. 8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne– Szkoła Podstawowa w Chylinie
Dostawa zabawek– Szkoła Podstawowa w Chylinie
1
Wózek z klockami drewnianymi
KPL.
2
2
Klocki drewniane w pudełku
KPL.
1
3
Klocki waflowe 170 elementów
SZT.
1
4
Duże klocki w kształcie cegieł
KPL.
2
5
Lalka manipulacyjna
SZT.
2
6
Wózek mały sprzątacz
SZT.
1
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 14 z 26
7
Klocki ażurki
SZT.
2
8
Pojemniki na kółkach
SZT.
4
9
Wieloryb na biegunach
SZT.
1
10
Kryjówki z tunelem
SZT.
1
11
Tunel
SZT.
2
12
Wózek do lalek
SZT.
2
13
Lalki z włosami wys.44cm.
SZT.
2
14
Piłka skacząca renifer
SZT.
1
15
Piłki do rytmiki 17cm
KPL.
2
16
Worki do skakania
SZT.
6
17
Tor przeszkód
KPL.
1
18
Woreczki sportowe
KPL.
6
19
Szarfy
KPL.
6
20
Szarfy na kijku o dł. 2,74 m
KPL.
4
21
Spadochrony chusta animacyjna 6 m
SZT.
1
22
Namiot z piłkami
SZT.
1
23
Materac składany
SZT.
2
24
Kącik zabaw-Kuchenka Magdy
SZT.
1
25
Kącik zabaw- Duża kuchnia
SZT.
1
26
Kącik zabaw- Warsztat na kółkach
SZT.
1
27
Kasa sklepowa
SZT.
2
28
Straganik –sklepik
SZT.
1
29
Koszyk pełen warzyw
SZT.
1
Zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne– Szkoła Podstawowa w Chylinie
Dostawa pomocy dydaktycznych – Szkoła Podstawowa w Chylinie
1
Mapa Polski-makatka elektrostatyczna
SZT.
1
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 15 z 26
2
Bajki grajki zestaw edukacyjny 1,2,3
SZT.
3
3
Torba z instrumentami
SZT.
1
4
Puzzle edukacyjne –emocje
SZT.
6
5
Puzzle edukacyjne-matematyczne
SZT.
2
6
Puzzle edukacyjne-matematyczne
SZT.
1
7
Domino kolory
SZT.
1
8
Domino –wesołe zwierzątka
SZT.
1
9
Sortowanie geometrycznych kształtów
SZT.
2
10
Gwiazdki logopedyczne
KPL.
2
11
Gra zręcznościowa-rybki magnetyczne
SZT.
2
12
Kalendarz na wszystkie pory roku
SZT.
1
13
Labirynt manipulacyjny marchewka
SZT.
1
14
Labirynt manipulacyjny kwiatek z lusterkiem
SZT.
1
15
Labirynt manipulacyjny drzewko
SZT.
1
16
Magnetyczne labirynty
SZT.
3
17
Sześcian manipulacyjny
SZT.
1
18
Nakładanka –cyfrowe dłonie
SZT.
1
Zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne– Szkoła Podstawowa w Chylinie
Dostawa artykułów papierniczych – Szkoła Podstawowa w Chylinie
KPL.
5
1
Tempery 1l 6 kolorów
2
Pędzle uniwersalne 24 szt.
KPL.
2
3
Wałki dekoracyjne
KPL.
5
4
Podstawka na farbę
SZT.
2
5
Palety plastikowe
KPL.
1
6
Temperówka elektryczna
SZT.
1
7
Kredki trójkątne drewniane-zestaw klasowy
KPL.
1
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 16 z 26
8
Suszarka na kółkach na prace plastyczne
SZT.
1
9
Sztalugi podwójne /121cm, wym. Plansz 65x65/
SZT.
2
10
Laminator
SZT.
1
11
Kredki świecowe 300 szt.
KPL.
2
12
Żele brokatowe zestaw klasowy 72 szt.
KPL.
1
Zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne - Szkoła Podstawowa im. Alfreda Delonga w Kunach
Dostawa zabawek– Szkoła Podstawowa im. Alfreda Delonga w Kunach
1
Lalka Bobas
SZT.
3
2
Lalka miękka
SZT.
3
3
Samochód- straż pożarna
SZT.
1
4
Auto terenowe
SZT.
2
5
Traktor z przyczepą
SZT.
1
6
Łóżeczko dla lalek
SZT.
2
7
Wózek spacerowy
SZT.
2
8
Torba z instrumentami-zestaw perkusyjny
SZT.
1
9
Ringo
SZT.
6
10
Duża wywrotka
SZT.
2
11
Betoniarka
SZT.
2
12
Laweta z koparką
SZT.
2
13
Lalka
SZT.
3
14
Waflowe klocki –gospodarstwo domowe
SZT.
1
15
Waflowe klocki konstrukcyjne
SZT.
1
16
Duża kuchenka
SZT.
1
17
Pojemnik na kółkach do przechowywania klocków
SZT.
1
18
Domek dla lalek
SZT.
1
19
Samochód wywrotka
SZT.
2
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 17 z 26
20
Samochód kontener
SZT.
2
21
Drewniany warsztat dla chłopców
SZT.
1
Zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne - Szkoła Podstawowa im. Alfreda Delonga w Kunach
Dostawa pomocy dydaktycznych – Szkoła Podstawowa im. Alfreda Delonga w Kunach
1
Piosenki polsko-angielskie CD
SZT.
1
2
Nasze domy-gra do nauki angielskiego
SZT.
1
3
Puzzle –liczymy po angielsku
SZT.
1
4
Puzzle –alfabet angielski
SZT.
1
5
Tabliczka ze szlaczkami
SZT.
6
6
Kółko- krzyżyk-gra matematyczna
SZT.
2
7
Pentomino- logiczna układanka
SZT.
1
8
Gra – witaminy i owoce
SZT.
1
9
Uczymy się recyklingu- segreguj śmieci
SZT.
1
10
Ruchomy kalendarz
SZT.
1
11
Makatka-drzewo na 4 pory roku
SZT.
1
12
Literki do nawlekania
KPL.
3
13
SZT.
1
SZT.
1
SZT.
1
SZT.
1
17
Ramka do ćwiczeń z guzikami-pomoce Montessori
Ramka do ćwiczeń z zamkiem błyskawicznym-pomoce
Montessori
Ramka do ćwiczeń ze sprzączkami-pomoce Montessori
Ramka do ćwiczeń ze sznurowadłem-pomoce
Montessori
Aktywne kostki magnetyczne z oczkami
KPL.
1
18
Pufki emocje -4szt.
KPL.
1
19
Piłeczki emocje 6 szt.
KPL.
1
20
Pacynki emocje 6 szt.
KPL.
1
14
15
16
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 18 z 26
21
Sygnalizator odpowiedzi 4 szt.
KPL.
4
22
Kieszonki przedszkolaka
SZT.
1
Zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne - Szkoła Podstawowa im. Alfreda Delonga w Kunach
Dostawa artykułów papierniczych – Szkoła Podstawowa im. Alfreda Delonga w Kunach
1
Kredki drewniane trójkątne cienkie-300szt.
KPL
2
2
Kredki świecowe 300 szt.
KPL.
2
3
Farba tempera 6x1l – 6 kolorów
KPL.
5
4
Plastelina zestaw klasowy 2,4 kg.
SZT.
5
5
Nożyczki przedszkolne
SZT.
20
6
Kolorowe arkusze 51x70cm.-50 szt.
SZT.
2
7
Zeszyt papierów kolorowych A4
SZT.
14
8
Wałki dekoracyjne 5 szt.
KPL.
5
9
Pędzelki okrągłe 8 mm , 8 szt.
KPL.
2
10
Akwarele wodne 4 szt.
KPL.
5
11
Żele brokatowe zestaw klasowy 72 szt.
KPL.
1
12
Suszarka na kółkach na 25 prac plastycznych
SZT.
1
Zabawki, pomoce dydaktyczne - Szkoła Podstawowa w Natalii
Dostawa zabawek– Szkoła Podstawowa w Natalii
1
Kuchenka koniczynka zielona
SZT.
1
2
Drewniany warsztat zestaw narzędzi
SZT.
1
3
Wózek do lalek drewniany
SZT.
1
4
Kołyska dla lalki drewniana
SZT.
1
5
Lalka bobas
SZT.
1
6
Niemowlak z akcesoriami lalka
SZT.
1
7
Tory kolejowe
SZT.
1
8
Zabawka garaż
SZT.
1
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 19 z 26
Auta mix 4
KPL.
1
10
9
Torba z instrumentami zestaw perkusyjny
SZT.
1
11
Parawan wysoki teatrzyk
SZT.
1
12
Torba z pacynkami na rękę 2
SZT.
1
13
Leśne miasteczko-klocki drewniane
SZT.
1
14
Zamek Aladyna
SZT.
1
15
Auto terenowe policja
SZT.
1
16
Naczepa śmieciarka
SZT.
1
Zabawki, pomoce dydaktyczne , artykuły plastyczne i artykuły zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi - Szkoła Podstawowa w Wyszynie
Dostawa zabawek– Szkoła Podstawowa w Wyszynie
1
Kuchenka drewniana
SZT.
2
2
Zestaw śniadaniowy
SZT.
3
3
Akcesoria kuchenne z rondelkiem
SZT.
3
4
Drewniana kasa
SZT.
2
5
Drewniany warsztat wym. 40x29x56
SZT.
3
6
Wywrotka Middle Truck
SZT.
6
7
Straż pożarna
SZT.
6
8
Betoniarka
SZT.
6
9
Duży zestaw obiadowy
SZT
3
10
Klocki leśne miasteczko
KPL
2
11
Kolorowe drewniane klocki 100 elementów
KPL
2
12
Bujak jamnik
SZT.
3
13
Klocki fantazyjne
SZT.
3
14
Klocki gospodarstwo domowe
SZT.
3
15
Lalka Bobas 42 cm.
SZT.
3
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 20 z 26
16
Lalka Strojnisia 50 cm.
SZT.
3
17
Miękka lalka 50 cm.
SZT.
3
18
Miękki chłopiec 50 cm.
SZT.
3
19
Wózek głęboki
SZT.
3
20
Makieta z drewna –zagroda wym. 62x55x21
SZT.
3
21
Domek dla lalek z drewna wym. 40x26x38
SZT.
3
22
Drewniany zestaw –pociąg z torami
SZT.
3
23
Posterunek policji
SZT.
3
24
Maxi korale komplet 90 szt.
SZT.
3
25
Korale zwierzątka
SZT.
3
26
Łóżeczko drewniane
SZT.
2
27
Kołyska dla lalek drewniana wym.35x50,5x28,5 cm.
Kuchenka z drewna koniczynka zielona wym. 65x64x67
SZT.
1
SZT.
1
29
Pojemnik pirat na kółkach 55l
SZT.
6
30
Kosz na zabawki z pokrywą wym. 46x39x39
SZT.
3
31
Pojemnik z pokrywą 31l
SZT.
3
32
Pojemnik z pokrywą 12l
SZT.
6
33
Pojazd żaba
SZT.
3
28
Zabawki, pomoce dydaktyczne , artykuły plastyczne i artykuły zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi - Szkoła Podstawowa w Wyszynie
Dostawa pomocy dydaktycznych – Szkoła Podstawowa w Wyszynie
1
Zestaw gimnastyczny
KPL.
1
2
Szarfy w 4 kolorach 50 szt.
Auto z materiału z szelkami zakładane przez dziecko 90
cm.
Skrzyżowanie z weluru wym. 160x122 cm.
SZT.
50
SZT.
1
SZT.
1
3
4
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 21 z 26
5
Przejście dla pieszych wym. 125x 76 cm
SZT.
1
6
Ulica wym. 125x76
SZT.
1
7
Rondo 200cm. + 4 strzałki
KPL.
1
8
Dziecko w ruchu drogowym
KPL.
1
9
Auto w ruchu drogowym 7 pachołków o średnicy 9 cm.
KPL.
1
10
Stacja pogody
SZT.
1
11
Mapa Polski –makatka elektrostatyczna
SZT.
1
12
Makatka Drzewo na 4 pory roku
SZT.
1
13
Makatka Płotek z pieskiem
SZT.
1
14
Makatka Lista obecności i humoru
SZT.
2
15
Mata –kształty, kolory, liczby
SZT.
1
16
Mata Gotowi do startu, start!
KPL.
1
17
Duże liczydło na stojaku
SZT.
1
18
Tabliczka do ćwiczeń oburącz- ślimak
SZT.
1
19
Tabliczka do ćwiczeń oburącz- jabłko
SZT.
1
20
Tabliczka do ćwiczeń oburącz- labirynt
SZT.
1
21
Tabliczka ze szlaczkami czerwona i żółta
SZT.
6
22
Labirynt na ściankę Chmurka Mai 67x45 cm.
SZT.
1
23
Labirynt na ściankę Samolot Gucia 69x36cm.
SZT.
1
24
Pacynki Dzikie zwierzęta
KPL.
1
25
Pacynki –Zwierzęta domowe
KPL.
1
26
Makatka –łąka
SZT.
1
27
Makatka-droga z drzewkiem
SZT.
1
28
Torba z instrumentami
SZT.
2
29
Torba z pacynkami-postacie z bajek
KPL.
1
30
Magnetyczne labirynty
SZT.
3
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 22 z 26
31
Sześcian manipulacyjny
SZT.
1
Zabawki, pomoce dydaktyczne , artykuły plastyczne i artykuły zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi - Szkoła Podstawowa w Wyszynie
3
Dostawa artykułów papierniczych – Szkoła Podstawowa w Wyszynie
Druciki kreatywne komplet 250szt.
KPL.
2
Dziurkacz duży 3,2 cm.(śnieżynka, choinka, kwiatek,
SZT.
8
serce)
Sztaluga podwójna
SZT.
3
4
Gilotyna z zestawem 3 ostrzy
SZT.
2
5
Laminator
SZT.
1
6
Dziurkacz narożny 2,5 cm.
Dziurkacz brzegowy kokardka, fala
KPL.
4
SZT.
4
1
2
7
8
Szablony duże litry
KPL.
1
9
Szablony cyfry
KPL.
1
10
Szablony zwierzęta, w naszym otoczeniu
KPL.
2
11
Szablony szlaczki 6 wzorów
KPL.
1
12
Szablon liście, owoce, |Boże Narodzenie, Wielkanoc
KPL.
4
Zabawki, pomoce dydaktyczne , artykuły plastyczne i artykuły zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi - Szkoła Podstawowa w Wyszynie
Artykuły zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi - Szkoła Podstawowa w Wyszynie
1
Gaśnica przeciwpożarowa 4kg.ABC
SZT.
2
2
Oznaczenia ewakuacyjne
KPL.
1
3
Apteczka z kompletnym wyposażeniem
KPL.
2
4
Zabezpieczenie gniazdek elektrycznych
KPL.
2
5
Zabezpieczenie kątowe mebli
SZT.
4
6
Skrzynka na klucze ewakuacyjne
SZT.
1
7
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
SZT.
1
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 23 z 26
Zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne - Szkoła Filialna w Małoszynie
Dostawa zabawek– Szkoła Filialna w Małoszynie
1
Klocki elastyczne Płotki
KPL.
2
2
Klocki Koła zębate
KPL.
1
3
Lalka Anetka wys. 43cm.
SZT.
3
4
Lalka Strojnisia wys. 50 cm.
SZT.
3
5
Samochód wywrotka
SZT.
3
6
Warsztat na kółkach
SZT.
1
7
Toaletka
SZT.
1
8
Wózek głęboki
SZT.
3
9
Wózek spacerowy składany
SZT.
3
10
Łóżeczko dla lalki drewniane
SZT.
3
11
Labirynt Duża łąka
SZT.
1
12
Labirynt Biedronka
SZT.
1
13
Klocki z wielkimi literami
KPL.
1
14
Klocki z małymi polskimi literami
KPL.
2
15
Spadochron tęczowy
SZT.
1
16
Materac czerwony składany
SZT.
5
17
Klocki matematyczne
KPL.
1
18
Klocki drewniane
KPL.
1
19
Pojemnik na kółkach z niebieską pokrywa
SZT.
3
20
Sklep wyposażony w produkty i akcesoria sklepowe
KPL.
1
Zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne - Szkoła Filialna w Małoszynie
Dostawa pomocy dydaktycznych - Szkoła Filialna w Małoszynie
1
Tor przeszkód
KPL.
2
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 24 z 26
2
Memo przedmioty, wzory i kolory
KPL.
1
3
Puzzle alfabet angielski
KPL.
1
4
Puzzle liczymy po angielsku /8x18/
KPL.
1
5
Puzzle przeciwieństwa po angielsku
KPL.
1
6
Tabliczki ze szlaczkami
SZT.
2
7
Element z pianki –belka mała /20x20x60/
SZT.
2
8
Element z pianki –belka 60 /60x30x30/
SZT.
2
9
Element z pianki –belka 90 /90x30x30/
SZT.
2
10
Element z pianki –walec duży /dł.60 śr. 60/
SZT.
1
11
Element z pianki –walec mały /dł. 30 śr. 30/
SZT.
2
12
Element z pianki –wałek 20 /dł. 20 śr. 20/
SZT.
2
13
Element z pianki –schody /90x60x60/
SZT.
1
14
Element z pianki –rampa /90x60x60/
SZT.
1
15
Element z pianki –półkoło /120x60x30/
SZT.
1
16
Element z pianki –baza duża /60x60x30/
SZT.
2
17
Element drewniany –drabina półokrągła /98x44x50/
SZT.
1
18
Element drewniany drabina trójkątna /90x80/
Element drewniany równoważnia 6 zaczepowa
SZT.
1
SZT.
1
20
Torba z instrumentami muzycznymi
KPL.
1
21
Metoda dobrego startu –piosenki do rysowania
SZT.
1
22
Metoda dobrego startu –piosenki do rysowania /CD/
Metoda dobrego startu –we wspomaganiu rozwoju,
edukacji i terapii pedagogicznej
SZT.
1
SZT.
1
SZT.
1
19
23
24
Opis i planowanie zajęć według metody W. Sherborne
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 25 z 26
Zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne - Szkoła Filialna w Małoszynie
Dostawa artykułów papierniczych - Szkoła Filialna w Małoszynie
1
Papier rysunkowy biały A3
SZT.
250
2
Brystol kolorowy A4
SZT.
150
3
Pastele olejne 25 kolorów
SZT.
3
4
Pisaki do tablic sucho ścieralnych
KPL.
2
5
Tempery 1l 6 kolorów
KPL.
1
6
Tempery metaliczne poj. 500ml złoto
SZT.
2
7
Tempery metaliczne poj. 500ml srebro
SZT.
2
8
Sztalugi podwójne /121cm, wym. Plansz 65x65/
SZT.
1
9
Plastelina zestaw klasowy
KPL.
1
Razem netto:
Razem VAT:
Razem brutto:
Wartość z pozycji RAZEM NETTO, VAT, BRUTTO należy przenieść do formularza ofertowego.
..................................................
Miejscowość, data
....................................................
Podpis Wykonawcy
Projekt pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Władysławów” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Strona 26 z 26

Podobne dokumenty