cennik usług w kostnicy szpitalnej

Komentarze

Transkrypt

cennik usług w kostnicy szpitalnej
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2013
CENNIK USŁUG W KOSTNICY SZPITALNEJ
Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpitala Powiatowego w Kluczborku
I Osoby zmarłe w Szpitalu
Lp.
1
2
3
4
Rodzaj usługi
Przechowanie zwłok w chłodni do 72 h:
Każda następna doba:
Toaleta pośmiertna i okrycie zwłok
Ubranie osoby zmarłej i przygotowanie do pochówku - przez
pracownika kostnicy szpitalnej
Udział pracownika kostnicy szpitalnej w przygotowaniu osoby
zmarłej do pochówku- przez rodzinę (wydanie środków czystości,
środków opatrunkowych, prace porządkowe)
Cena
netto
bezpłatnie
60 zł
bezpłatnie
200 zł
100 zł
II Osoby zmarłe poza Szpitalem
Lp.
Rodzaj usługi
1
Przechowywanie osoby zmarłej w chłodni
2
Toaleta pośmiertna i ubranie osoby zmarłej
Udział pracownika kostnicy szpitalnej w przygotowaniu osoby
zmarłej do pochówku przez rodzinę (wydanie środków
czystości, środków opatrunkowych, prace porządkowe)
Wydanie osoby zmarłej
3
4
Cena netto
za każda dobę
60 zł
240 zł
100 zł
50 zł
Kluczbork, 15-04-2013 r.

Podobne dokumenty