Program* Rolnictwo ekologiczne i przetwórstwo rolno

Komentarze

Transkrypt

Program* Rolnictwo ekologiczne i przetwórstwo rolno
Program*
Rolnictwo ekologiczne i przetwórstwo rolno-spożywcze
***
„Określenie głównych trendów w żywności i żywieniu w XXI wieku.
Perspektywy i kierunki rozwoju GMO w Polsce.
Świadomość i prawo wyboru produktów”.
Czwartek, 10 listopada 2011 r.
godz. 9:00 – 14:00
andel’s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17, Sala Cotton 1
M o d e r o w a n i e:
- Pani dr Ilona Gałązka - Czarnecka, Politechnika Łódzka
wykład wprowadzający:
„Perspektywy i kierunki rozwoju żywności w XXI wieku.”
dr Ilona Gałązka - Czarnecka
9.00-11.00
Obszar 1 - Kontrowersje wokół GMO
Pan prof. nadzw.. dr hab. Tomasz Sakowicz – Uniwersytet Łódzki
o Gmo a bezpieczeństwo
o Główne kierunki badawcze i technologiczne
o Kreowanie wizerunku GMO w mediach
Obszar 2 – Rolnictwo ekologiczne – przyjazna środowisku produkcja rolnicza
Pani dr Lidia Sas – Paszt – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
o Trendy na europejskim rynku dotyczące zdrowej żywności
o Czy ekologia jest szansa dla polskiej wsi
o Zasady zrównoważonego rozwoju polskiego rolnictwa
o Rola marketingu i reklamy w promocji produktów regionalnych oraz wpływ regionalnego
PR na eksport na rynek krajowy i rynki zagraniczne.
o Rolnictwo ekologiczne rolnictwem przyszłości
o Żywność ekologiczna, a nowy styl życia
Obszar 3 – Kondycja polskiego pszczelarstwa
Pan Czesław Korpysa – Wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarstwa
Stan branży – oczekiwania i wyzwania
Obszar 4 – Świadomy wybór produktów
Inspekcja jakości produktów – sytuacja na polskim rynku
Edukacja konsumentów programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży w kwestii wprowadzania
nowych nawyków żywieniowych
Kontrola artykułów rolno-spożywczych
Programy edukacji świadomego wyboru produktów
Społeczna odpowiedzialność biznesu ze szczególnym uwzględnieniem edukacji konsumentów
w zakresie żywności
Prezentacja projektów:
1. "Opracowanie modelowych geowłókninowych, biodegradowalnych złóż biologicznych do
rekultywacji zanieczyszczeń azotowych i fosforowych w zagrożonych obszarach krajobrazu
rolniczego".
2. Ekorob- Ekotony dla rekultywacji zanieczyszczeń obszarowych.
dr Agnieszka Bednarek, Uniwersytet Łódzki
11.00-11.30
11.30-14.00
Przerwa kawowa
Panel dyskusyjny
*w trakcie ustalania
Pan Czesław Korpysa – Wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarstwa
Pani dr Lidia Sas – Paszt – Instytut Ogrodnictwa
Pan prof. nadzw. dr hab. Tomasz Sakowicz – Uniwersytet Łódzki
Pani prof. nadzw.dr hab. Katarzyna Lisowska – Instytut Onkologii W Gliwicach
Pan Marek Jacek Michalak – Wojewódzki Inspektor, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej W Łodzi
Pani dr Agnieszka Bednarek, Uniwersytet Łódzki
Wystawcy:
1/ Elita Grupa Producentów Owoców sp. z o.o., www.elitaowoce.pl
2/ Instytut Ogrodnictwa, www.inhort.pl
3/ Wiatrowy Sad, www.wiatrowysad.pl
4/ Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekologii Stosowanej
W związku z dynamicznym rozwojem sektorów innowacyjnych, nowoczesnych technologii, główny nurt dyskusji toczących
się podczas salonu branżowego będzie skierowany na rolę konsumentów jako elementu kreującego nowoczesne trendy.
Celem salonu jest platforma wymiany doświadczeń, stawiania tez i postulatów w zakresie rozwoju sektora rolno spożywczego, Problemy, z którymi borykają się obecnie poszczególne branże przetwórstwa rolno - spożywczego
przedstawiać będą reprezentatywni ich przedstawiciele naświetlając je z punktu widzenia:
• nauki
• biznesu
• instytucji samorządowych i rządowych
• organizacji, stowarzyszeń.
Jednocześnie, wnioski przedstawiane przez poszczególnych prelegentów, pomogą uczestnikom w identyfikowaniu
zagrożeń oraz wprowadzaniu kroków zaradczych, dając im narzędzie do budowania strategii rozwoju poszczególnych
firm w warunkach światowego kryzysu.
Prezentowane tematy:
1. Kontrowersje wokół GMO
2. Rolnictwo ekologiczne – przyjazna środowisku produkcja rolnicza
3. Kondycja polskiego pszczelarstwa
4. Świadomość wyboru produktów
•
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym programie
Osoba do kontaktu: Agata Sarzała, Departament ds.
Przedsiębiorczości, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź,
tel. 42/ 291 98 47, fax. 42/ 291 98 41, [email protected]
www.lodzkie.pl
www.forum.lodzkie.pl

Podobne dokumenty