750-880/040-000, 750-880/040

Komentarze

Transkrypt

750-880/040-000, 750-880/040
750-880/040-000, 750-880/040-001
do warunków środowiskowych eXTReme; procesor 32-bitowy, multitasking
miejsce na opis
1
0: WBM
255: DHCP
złącze
sieci obiektowej
RJ-45t
złącze
sieci obiektowej
RJ-45
W
ON
01 02
ETHERNET
X1
LINK 1
ACT
LINK 2
ACT
A
B
C
D
MS
24V 0V
I/O
USR
Dane systemowe
sterownik ETHERNET /XTR
sterownik ETHERNET Telecontrol /XTR
750-880/040-000
750-880/040-001
1
1
liczba węzłów
medium transmisji
prędkość transmisji
wydajność transmisji
złącze sieci obiektowej
protokoły
karta pamięci SD, 1 GB
WAGO-I/O-PRO, zestaw RS-232
oznaczniki Mini-WSB
bez nadruku
z nadrukiem
758-879/000-001
759-333
1
1
248-501
5
patrz Katalog główny tom 3,
rozdział 1
750-880/040-001
programowanie
IEC 61131-3
gniazdo karty SD
typ karty pamięci
Aprobaty
znak zgodności
przemysł morski
r UL 508
r ANSI/ISA 12.12.01
zasilanie
magistrali obiektowej
24 V
—
—
0V
Urządzenie jest przeznaczone do zastosowania w trudnych warunkach
środowiskowych:
- rozszerzony zakres temperatur
- wyższa wytrzymałość napięciowa i odporność na zakłócenia EMC
- wyższa odporność na wibracje
szt./
opak.
szt./
opak.
+
Urządzenie jest programowalne zgodnie z IEC 61131-3, wyposażone jest w wielozadaniowy system operacyjny i zegar czasu rzeczywistego.
Dostępna pamięć danych wynosi 1 MB.
PLC 750-880 wyposażony jest w gniazdo karty pamięci SD. Dzięki karcie pamięci
możliwe jest na przykład przenoszenie parametrów urządzenia i aplikacji oraz innych danych z jednego sterownika do następnego. Karta udostępniana jest jako dodatkowy dysk poprzez FTP.
nr katalogowy
nr katalogowy
+
SD
magistrala obiektowa
Opis
Akcesoria
magistrala systemowa
X2
złącze
konfiguracyjne
i programowe
PLC ETHERNET w połączeniu z modułami WAGO-I/O-SYSTEM można stosować
jako swobodnie programowalny sterownik w sieciach ETHERNET.
PLC wspiera moduły dwustanowe i analogowe oraz moduły specjalne z serii 750/
753 i może być wykorzystywany do transmisji danych z prędkością 10/100 Mbit/s.
Dwa porty do sieci ETHERNET i wbudowany switch umożliwiają tworzenie
połączeń sieciowych w topologii liniowej. Dzięki temu można zrezygnować z dodatkowych elementów infrastruktury takich jak switch czy hub. Oba porty wspierają
autonegocjację i funkcję Auto-MDI(X).
Przy pomocy mikroprzełącznika DIP można zadawać ostatni bajt adresu IP oraz
sposób pobrania adresu IP.
PLC wspiera sieci MODBUS/TCP i EtherNet/IP w zastosowaniach przemysłowych.
Dodatkowo wspierane są liczne standaryzowane protokoły ETHERNET, ułatwiające
integrację ze środowiskiem IT (HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP).
W celu zastosowania w aplikacjach telesterowania sterownik 750-880/040-001
wspiera dodatkowo protokoły IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850-7 oraz
IEC 61400-25.
Wbudowany serwer WWW udostępnia użytkownikowi możliwości konfiguracji
oraz informacje o statusie sterownika.
sygnalizacja
zasilania
-system
-magistrala obiektowa
zasilanie systemowe
24 V
0V
NS
750-880/040-000
8
adres
1 2 3 4 5 6 7 8
1
PLC – programowalny sterownik sieciowy ETHERNET
ON
1
limitowana przez specyfikację ETHERNET
skrętka S-UTP
100 Ω Cat 5;
maks. długość przewodu 100 m
10/100 Mbit/s
klasa D zgodnie z EN 50173
2 x RJ-45
EtherNet/IP, MODBUS/TCP (UDP), HTTP,
BootP, DHCP, DNS, SNTP, FTP, SNMP
IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850,
IEC 61400-25
WAGO-I/O-PRO
IL, LD, FBD, ST, SFC
mechanizm typu PUSH-PUSH, pokrywa
plombowana
SD i SDHC maks. 32 GB (Niezawodne
działanie gwarantowane jest tylko przy
użyciu karty pamięci WAGO 758-879/
000-001.)
1
zgłoszone
zgłoszone
zgłoszone
:$*2.RQWDNWWHFKQLN*PE+&R.*
:$*2(/:$*VS]RR
=DVWU]HJDVLĊSUDZRGR]PLDQWHFKQLF]Q\FK
XO3LĊNQDD:URFáDZ
WHO
ZZZZDJRFRP
1
2
1
24 V
1
5
24 V /0 V
47 nF
DC
moduły
I/O
DC
6
ELEKTRONIKA
3
7
INTERFEJS
SIECI
OBIEKTOWEJ
24 V
24 V
0V
ELEKTRONIKA
INTERFEJS SIECI OBIEKTOWE
0V
2
0V
4
47 nF
8
750-880/040-000
Dane techniczne
liczba modułów WE/WY
sieć obiektowa
maks. obraz procesu wejść
maks. obraz procesu wyjść
konfiguracja
pamięć programu
pamięć danych
pamięć nieulotna
zasilanie
prąd wejściowy typ. przy obc. nominalnym (24 V)
sprawność zasilacza typ. przy obc.
nominalnym (24 V)
pobór prądu z magistrali systemowej (5 V)
prąd sumaryczny dla modułów (5 V)
napięcie magistrali obiektowej
w warunkach laboratoryjnych +15 °C ... +35 °C
dla -40 °C ... +55 °C
dla +55 °C ... +70 °C
izolacja (wartość szczytowa)
napięcie znamionowe udarowe
kategoria przepięć
Dane ogólne
64
1020 słów
1020 słów
w urządzeniu sterującym
1024 kB
1024 kB
32 kB
przez zaciski CAGE CLAMP®, 24 V DC
500 mA
90 %
450 mA
1700 mA
do temperatury pracy 60 °C;
1500 mA > temperatura pracy 60 °C
24 V DC
18 V ... 31,2 V (17,4 V ... 31,2 V)1)
18 V ... 28,8 V (17,4 V ... 28,8 V)1)
18 V ... 26,4 V (17,4 V ... 26,4 V)1)
1)
w tym tętnienia resztkowe 15%
510 V AC lub 775 V DC
zasilanie/szyna montażowa
1 kV
III
temperatura pracy
technika podłączania przewodu
przekrój przewodu
dł. odizolowania przewodu
wymiary (mm) S x H x G
ciężar
temperatura składowania
wilgotność względna
odporność na wibracje
odporność na wstrząsy
stopień ochrony
EMC: 1 - odporność na zakłócenia
EMC: 1 - emisja zakłóceń
praca w zależności od wysokości n.p.m.
-40 °C ... +70 °C
CAGE CLAMP®
0,25 mm² ... 2,5 mm² / AWG 24 ... 14
8 ... 9 mm / 0.33 in
62 x 65 x 100
wys. od górnej krawędzi szyny
164 g
-40 °C ... +85 °C
95 %, krótkotrwała kondensacja zgodnie z
klasą 3K7 / IEC EN 60721-3-3 (oprócz
opadów nanoszonych wiatrem i oblodzenia)
zgodnie z IEC 60068-2-6 (przyspieszenie:
5 g), EN 60870-2-2, IEC 60721-3-1, -3,
EN 61131-2
zgodnie z IEC 60068-2-27, -29
IP20
zgodnie z EN 61000-6-1, -2, EN 61131-2,
przemysł morski, EN 50121-3-2, -4, -5,
EN 60255-26, EN 60870-2-1,
EN 61850-3, IEC 61000-6-5, IEEE 1613,
VDEW: 1994
zgodnie z EN 61000-6-3, -4, EN 61131-2,
EN 60255-26, przemysł morski, EN 60870-2-1,
EN 61850-3, EN 50121-3-2, -4, -5
bez zmiany parametrów temp.:
0 m ... 2000 m; ze zmianą parametrów
temp.: 2000 m ... 5000 m (0,5 K/100 m);
maks.: 5000 m