Lp Rodzaj Przesyłek Waga Ilość sztuk Cena jednostkowa za 1 szt

Komentarze

Transkrypt

Lp Rodzaj Przesyłek Waga Ilość sztuk Cena jednostkowa za 1 szt
Załącznik Nr 1
Lp
1
Formularz cenowy dla oferentów do wype łnienia
Rodzaj Przesyłek
2
Waga
3
Cena jednostkowa
Ilość sztuk za 1 szt. brutto/PLN
4
5
I
Usługi Krajowe
I.1
Usługi Krajowe zwykłe
I.1.1
Listy nierejestrowane traktowane jako przesy łka zwykła (ekonomiczne)
List ekonomiczny (zwykły)
gabaryt A
do 50g
11215
List ekonomiczny (zwykły)
gabaryt A
ponad 350g do 1000g
11
List ekonomiczny (zwykły)
gabaryt A
ponad 1000g do 2000g
5
1
2
3
I.1.2
1
2
3
I.1.3
1
2
3
I.1.4
1
2
3
Listy nierejestrowane GABARYT B traktowane jako przesyłka zwykła (ekonomiczne)
list ekonomiczny (zwykły)
gabaryt B
do 350g
480
List ekonomiczny (zwykły)
gabaryt B
ponad 350g do 1000g
75
List ekonomiczny (zwykły)
gabaryt B
ponad 1000g do 2000g
3
Listy nierejestrowane traktowane jako przesy łka zwykła (priorytet)
List priorytetowy (zwykły)
gabaryt A
do 350g
86
List priorytetowy (zwykły)
gabaryt A
ponad 350g do 1000g
5
List priorytetowy (zwykły)
gabaryt A
ponad 1000g do 2000g
2
Listy nierejestrowane GABARYT B traktowane jako przesyłka zwykła (priorytet)
List priorytetowy (zwykły)
gabaryt B
do 350g
18
List priorytetowy (zwykły)
gabaryt B
ponad 350g do 1000g
5
List priorytetowy (zwykły)
gabaryt B
ponad 1000g do 2000g
4
I.2
Usługi Krajowe polecone
I.2.1
Listy rejestrowane traktowane jako przesyłka polecona (ekonomiczne)
1
do 350g
3246
2
List ekonomiczny gabaryt A
ponad 350g do 1000g
5
3
List ekonomiczny gabaryt A
ponad 1000g do 2000g
2
I.2.2
I.2.3
List ekonomiczny ( gabaryt A
Listy rejestrowane GABARYT B traktowane jako przesyłka polecona (ekonomiczne)
1
list ekonomiczny gabaryt B
do 350g
56
2
List ekonomiczny gabaryt B
ponad 350g do 1000g
17
3
List ekonomiczny gabaryt B
ponad 1000g do 2000g
8
Listy rejestrowane traktowane jako przesyłka polecona (priorytet)
Wartość
brutto/PLN (4x5)
6
1
List priorytetowy gabaryt A
do 350g
98
2
List priorytetowy gabaryt A
ponad 350g do 1000g
25
3
List priorytetowy gabaryt A
ponad 1000g do 2000g
10
Listy rejestrowane GABARYT B traktowane jako przesyłka polecona (priorytet)
I.2.4
1
List priorytetowy gabaryt B
do 350g
6
2
List priorytetowy gabaryt B
ponad 350g do 1000g
4
3
List priorytetowy gabaryt B
ponad 1000g do 2000g
5
Usługi Krajowe polecone- zwrotne potwierdzenie
Listy rejestrowane traktowane jako przesyłka polecona- zwrotne potwierdzenie
odbioru (ekonomiczne)
I.3
I.3.1
1
List ekonomiczny gabaryt A
do 350g
2
List ekonomiczny gabaryt A
ponad 350g do 1000g
3
List ekonomiczny gabaryt A
ponad 1000g do 2000g
4
Listy rejestrowane GABARYT B traktowane jako przesyłka polecona- potwierdzenie
odbioru (ekonomiczne)
1
list ekonomiczny gabaryt B
do 350g
245
2
List ekonomiczny gabaryt B
ponad 350g do 1000g
99
3
List ekonomiczny gabaryt B
ponad 1000g do 2000g
11
Listy rejestrowane traktowane jako przesyłka polecona- zwrotne potwierdzenie
odbioru (priorytet)
1
List priorytetowy gabaryt A
do 350g
4
List priorytetowy gabaryt A
ponad 350g do 1000g
6
List priorytetowy gabaryt A
ponad 1000g do 2000g
4
Listy rejestrowane GABARYT B traktowane jako przesyłka polecona-zwrotne
potwierdzenie odbioru (priorytet)
I.3.2
I.3.3
I.3.4
27800
3
567
6
List priorytetowy gabaryt B
do 350g
49
List priorytetowy gabaryt B
ponad 350g do 1000g
6
List priorytetowy gabaryt B
ponad 1000g do 2000g
4
Usługi zagraniczne
II.
Usługi zagraniczne strefa europejska A
II.1
Listy rejestrowane traktowane jako przesyłka polecona (ekonomiczne)
II.1.1
5,70
1
List ekonomiczny
do 50g
6
2
List ekonomiczny
Ponad 50g do 100g
10
3
List ekonomiczny
ponad 100g do 350g
10
4
List ekonomiczny
ponad 350g do 500g
10
5
List ekonomiczny
ponad 500g do 1000g
5
6
List ekonomiczny
ponad 1000g do 2000g
7
II.2
Usługi zagraniczne strefa B
III.2.1
Listy rejestrowane traktowane jako przesyłka polecona (ekonomiczne)
1
List ekonomiczny
do 50g
10
2
List ekonomiczny
Ponad 50g do 100g
8
II.3
Usługi zagraniczne strefa C
II.3.1
Listy rejestrowane traktowane jako przesyłka polecona (ekonomiczne)
1
List ekonomiczny
do 50g
12
2
List ekonomiczny
Ponad 50g do 100g
15
3
List ekonomiczny
ponad 100g do 350g
22
4
List ekonomiczny
ponad 350g do 500g
18
II.4
Usługi zagraniczne strefa D
II.4.1
Listy rejestrowane traktowane jako przesyłka polecona (ekonomiczne)
1
List ekonomiczny
2
List ekonomiczny
Ponad 50g do 100g
2
Listy rejestrowane traktowane jako przesyłka polecona- zwrotne potwierdzenie
odbioru (ekonomiczne)
1
List ekonomiczny
II.4.2
III.
do 50g
do 50g
19
20
III.2
Zwroty przesyłek
Zwroty przesyłek poleconych gabaryt A do 350
gram
Zwroty przesyłek poleconych za potwierdzeniem
gabaryt A do 350 gram
IV.
Paczka gabaryt B zwrotne potwierdzenie odbioru
IV.1
Paczka ekonomiczna
ponad 2 kg do 5 kg
20
IV.2
Paczka ekonomiczna
ponad 5 kg do 10 kg
10
III.1
Suma
7
1570