Jak wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek

Komentarze

Transkrypt

Jak wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek
Jak wyłączyć blokowanie wyskakujących
okienek
•
•
•
Dla przeglądarek Microsoft Internet Explorer 6.0 i 7.0
Dla przeglądarek Mozilla Firefox
Dla przeglądarek Opera
Dla przeglądarek Microsoft Internet Explorer 6.0 i 7.0
JeŜeli wejdziesz na stronę, z której jest uruchamiane automatycznie tzn. wyskakujące okienko
(pop-up) , to w Twojej przeglądce pojawi się następujący komunikat: jak na rysunku poniŜej:
NaleŜy kliknąć ten pasek i wybrać 'Zawsze zezwalaj na wyskajujące okienka dla tej
witryny...'
Druga metoda odblokowania wyskakujących okienek dla dowolnej strony WWW.
Z menu Narzędzia/Opcje internetowe
NaleŜy wybrać zakładkę Zabezpieczenia i nacisnąć przycisk Prywatność.
MoŜemy na stałe wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek od odznaczenie opcji
'Zablokuj wyskakujące okienka'
lub jeśli są zablokowane kliknąć w ustawienia
aby dodać (guzik Dodaj) tylko określony adres witryny sieci Web,
Dla przeglądarek Mozilla Firefox
Z menu Narzędzia wybieramy Opcje, następnie zakładkę Prywatność .
Tutaj moŜemy wyłączyć blokowanie okienek poprzed odznaczenie opcji 'Zablokuj
wyskakujące okna' lub
jeŜeli chcemy odblokować wyskakujące okna dla konkretnych witryn -> klikamy w guzik
'Wyjątki'
i dodajemy adres witryny a następnie zatwierdzamy guzikiem 'Zezwól'
Dla przeglądarek Opera
Klikamy prawym klawiszym myszy w oknie przeglądarki i wybieramy 'Preferencje dla
witryny..'
Następnie w zakładce 'Ogólne' dla witryny, na której jesteśmy wybieramy opcję 'Otwieraj
wszystkie wyskakujące okna'

Podobne dokumenty